Ροή ειδήσεων

Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


 
 
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 25 Μαϊου και ώρα 8.30΄ η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου : «Αντιπλημμυρική προστασία Κυρά –Παναγιάς Τ.Κ Καρβουναρίου Δήμου Σουλίου».

2.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

3.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου (οικία) στην Τ.Κ Πλακωτής.

4.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΣΙΑΔΑΚΙΑ».

5.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΜΠΑΜΠΑ».

6.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΛΕΒΟΥΖΙ».

7.Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Παραμυθιάς )».

8.Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Παραμυθιάς )».

9.Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροστασίας(Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Παραμυθιάς )».

10.Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Αχέροντα».

11.Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε Σουλίου».

12.Διάθεση πίστωσης για: «Βελτίωση ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Χρυσαυγής».

13.Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων - σκούπα –πλυντήριο( ΚΗΥ 9914)».

14.Διάθεση πίστωσης για: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ9914)».

15. Διάθεση πίστωσης για: «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων».

16.Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (προμήθεια φακέλων)».

17.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη αναγκών ηλεκτροφωτισμού.

18.Aνάθεση υπηρεσίας σε δικαστική επιμελήτρια.

19.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αναίρεση) κατά της με αριθ. 20/2016 αποφάσεως του Μον. Πρωτοδικείου Θεσ/τίας.

20. Διάθεση πιστώσεων.

thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.