Ροή ειδήσεων

8 προσλήψεις στο Δήμο ΗγουμενίτσαςΟ Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ' αριθ. 246/2016 απόφαση του Δ.Σ, και την υπ. αριθμ. 117128/10-08-2016 έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 8

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Χωρίς τυπικά προσόντα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Πέντε(5)Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 13/08/2016 έως και 22/08/2016.

thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.