Ροή ειδήσεων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016.
- Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κα Παππά Ουρανία & κ. Μποροδήμος Ιωάννης
 
2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ).
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
4. Συμμετοχή του Δήμου Φιλιατών ως Leader στο πρόγραμμα INTERREG IRA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME «GREECE - ALBANIA 2014-2020».
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2016 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί : Κατανομή πίστωσης ποσού 10.284,55 ευρώ από τους Αυτοτελείς πόρους έτους 2016 των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( ΣΑΤΑ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
 
6. Προυπολογισμός της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
 
7. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Χαραυγής.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
 
8. Καθορισμός δύο (2) ειδικοτήτων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
9. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ( Αστικών Στερεών Αποβλήτων – ΑΣΑ) Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
10. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 121/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Παραχώρησης μεταχειρισμένων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Φινικαίων Αλβανίας της γείτονας Χώρας Αλβανίας.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
 
11. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 136/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί : Δημοπράτηση αδέσποτων βοοειδών στην Τ.Κ. Φανερωμένης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
 
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Σμέρτου" και χορήγηση παράτασης προθεσμίας
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
 
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Φιλιατών"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
 
14. Έγκριση της μελέτης “Μελέτη αγωγού ύδρευσης Παλαιοχωρίου - Παλαιοκκλησίου”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
 
15. Έγκριση της μελέτης “Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης Γολάς”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
 
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Ασπροκκλησίου”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.