Τελευταίες Ειδήσεις
recent

Θεματικά Εργαστήρια σε Ηγουμενίτσα & Κέρκυρα


H ERFC (European Regional Framework for Cooperation – http://www.erfc.gr) οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία, στα πλαίσια του Στρατηγικού έργου SMART INNO (http://www.smartinno.eu), Θεματικά Εργαστήρια, στην Κέρκυρα και στην Ηγουμενίτσα.

Ο στόχος των συναντήσεων ήταν αφενός η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και αφετέρου η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου SMART INNO. Οι συναντήσεις απευθύνονταν σε Επιμελητήρια, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Επιστήμονες, Φοιτητές και Σπουδαστές, Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Βusiness Αngels), Επιχειρηματίες, κλπ.


Το πρόγραμμα των Συναντήσεων είχε ως εξής
Ημερομηνία
Χώρος
Ώρα
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
19.00 – 21.00
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
19.00 – 21.00
Τετάρτη - Πέμπτη, 14 - 15 Σεπτεμβρίου 2016
Επισκέψεις σε Φορείς και Οργανισμούς της Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αερολιμένας Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας)

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
10.00 – 14.00

Στα πλαίσια των ανωτέρω θεματικών εργαστηρίων, παρουσιάσθηκε στους συμμετέχοντες, η πλατφόρμα του έργου SMART INNO (http://www.adriaticinnovationhub.com/) και υποδείχθηκε ο τρόπος εγγραφής τους σε αυτήν, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων ήδη υλοποιημένων έργων (EA SEA-WAY, PASSAGE, AdriHealthMob) στην περιοχή στόχο και παρουσιάσθηκαν τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων/οργανισμών σε επίπεδο Περιφέρειας και Μάκρο-Περιφέρειας (Cooperation Programme Interreg V-A "Greece-Italy 2014-2020", IPA Cross-Border Programme "Greece - Albania 2014 - 2020")Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να κατεβάσουν τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα θεματικά εργαστήρια, επισκεπτόμενοι την διεύθυνση : http://erfc.gr/projects-news/item/215-smartinno-presentations-of-thematic-workshops-in-corfu-and-igoumenitsa.html

Σχετικά με το έργο SMART INNO:
Το SMART ΙΝΝΟ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του «IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”. Στοχεύει στην συνεργασία μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και φορέων χάραξης πολιτικής για αύξηση της ικανότητας για Έρευνα & Καινοτομία (E&K) και τη δημιουργία μηχανισμών, για MME, για υποστήριξη της έρευνας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, να
αναπτύξει ένα έξυπνο σύστημα δικτύωσης για παρακολούθηση και υποστήριξη της E&K των MME στην περιοχή της Αδριατικής. Η ιδέα προήλθε από την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των περιφερειών της Αδριατικής και του μ.ο. της EE όσον αφορά επενδύσεις για E&K, και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνοχή τόσο στην περιοχή της Αδριατικής όσο και εντός της ΕΕ. Στοχεύει στην αντιμετώπιση προσδιορισμένων ελλείψεων και προβλημάτων (π.χ. περιορισμένη χρηματοδότηση, έλλειψη συνεργειών μεταξύ ΜΜΕ, παραγωγών E&K, φορέων χάραξης πολιτικής και επενδυτών), μέσω της διεύρυνσης του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της δράσης (17 περιοχές από 8 χώρες).
vagelis a

vagelis a

Από το Blogger.