Ροή ειδήσεων

Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης για την ανανέωση παραχώρησης του υπ ΄αριθμ. ΚΗΥ 5727 Σχολικού Λεωφορείου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας λόγω συγχώνευσης των εταιρειών και εκ νέου δημοπράτησή τους.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ριζού για εγκατάσταση οικίσκου τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλής από Δημοτικά σφαγεία.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ραγίου .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για το έτος 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 10,70 στρ. στη θέση << ΣΟΛΟΠΙΑ>> της Τοπικής Κοινότητας Γολάς για το έτος 2017.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων Παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ), ήτοι: της υπ αριθμ. 37/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010) Φ.Ε.Κ Αριθμ. Φύλλου 1237 από 14-06-2011 τεύχος Δεύτερο, ως προς το στοιχείο 3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών. (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του εκτός λειτουργίας, παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Λιά για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Μάλλιου Ουρανία

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών ”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών»
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Παράταση σχεδίου πόλης.
- Εισηγητές: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων & Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Φιλιατών για μεταφορά καταθέσεων από την Τράπεζα Πειραιώς ( πρώην ΑΤΕ ) και Συνεταιριστική Ηπείρου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία 

thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.