Τελευταίες Ειδήσεις
recent

Διαγωνισμός για τη συντήρηση του πράσινου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» . 

Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας θα είναι ένα (1) έτος αρχομένης της ισχύος της από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (€29.940,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 6 η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., οπότε πρέπει έως την 6 η Δεκεμβρίου 2016, να κατατεθούν οι προσφορές στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Τερματικός Σταθμός Τ2 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – 46100 Ηγουμενίτσα). 

 Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 99335. vagelis a

vagelis a

Από το Blogger.