Ροή ειδήσεων

Διαγωνισμός για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου της χερσαίας ζώνης Λιμένα ΗγουμενίτσαςΟ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.».

Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας θα είναι ένα (1) έτος αρχομένης της ισχύος της από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (€29.940,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα (1) έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οπότε πρέπει έως την 16η Μαρτίου 2017, να κατατεθούν οι προσφορές στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Τερματικός Σταθμός 12 - Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 46100 Ηγουμενίτσα). 

Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης Θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 - 14:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 99335.thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.