Ροή ειδήσεων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2017.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Επί αιτημάτων α) Γουίλιαμς Μάικ του Ρόμπερτ και β) Λίντα Άνν του Τόμας, για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου που θα στεγαστεί το 7ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο ΣΤΕ κατά τη δικάσιμο της 6ης-12-2017 σε υπόθεση κατά του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής βραβευθέντων μαθητών στην Αθήνα, για την τελετή απονομής βραβείων και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση συνδιοργάνωσης του 27ου Συνεδρίου Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) στην Ηγουμενίτσα στις 17-19 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Προβλήματα κλειστών κόλπων» και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Συμμετοχή στην εκδήλωση της «ΦΛΟΓΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί από 26-11 έως 3-12 στο Πνευματικό Κέντρο «Πάνθεον» του Δήμου Ηγουμενίτσας και διάθεση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 12ο
Παραχώρηση ακινήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος γεωφυσικών σεισμικών ερευνών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με το «Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Ηγουμενίτσας – Οκτώβριος 2017».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 10 & Ο.Τ. 12 της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγ/τσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 86 της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγ/τσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 112 της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγ/τσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη, μετά από δημοπρασία, κοινοτικής έκτασης Ε=1.865,05τμ από το με αριθ. 444 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Φασκομηλιάς έτους 1974-76 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια (ελαιοκαλλιέργεια).
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘‘Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας’’ του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ’’ του Δήμου Ηγουμενίτσας και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση γηπέδου 5Χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 του ν.4479/17.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών για την λειτουργία του διαδημοτικού κυνοκομείου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο
Εξέταση αιτήματος του Χρήστου Στεφ. Ευαγγέλου για την αγορά βιβλίων με τίτλο «Η εκπαίδευση στην Πλαταριά (1874-2016)» Νηπιαγωγοί Δάσκαλοι - Καθηγητές.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο
Έκφραση γνώμης επί του εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση σχολικών μονάδων (9ο και 3ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας).
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 31ο
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων (ηλεκτρονικών ειδών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση της με αριθμ. 96/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 1ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση της με αριθμ. 97/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.