ΜΑΡΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Του Παναγιώτη Νταή

ΜΑΡΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Του Παναγιώτη Νταή


Λόγω των έκτακτων μέτρων καταπολέμησης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η επιλογή της Δημοτικής Αρχής Ηγουμενίτσας, ήταν η λήψη απόφασης για το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Μαρίνας Ηγουμενίτσας με τη μέθοδο της δια περιφοράς ψηφοφορίας των μελών του Δ.Σ. Με αυτό τον τρόπο οι δημότες δεν μπόρεσαν να ενημερωθούν για το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό έργο. Συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την Μαρίνα Ηγουμενίτσας, καταθέτουμε τις ακόλουθες σκέψεις -προτάσεις. 

Από την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μαρίνας Ηγουμενίτσας, η οποία είχε εκπονηθεί με μέριμνα της προηγούμενης Διοίκησης του ΟΛ.ΗΓ. Α.Ε., υπό την Προεδρία του Ανδρέα Νταή, δεν φαίνεται να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο υδάτινο, γεωλογικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και στο τοπίο της περιοχής, όπως δείχνει και το γεγονός της παροχής αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Οι δε διαδικασίες αδειοδότησης ήταν αρκετά αυστηρές και απαιτητικές, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω αφού την συγκεκριμένη περίοδο (2018) υπηρετούσα ως στέλεχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά την αποτελεσματική προσπάθεια του Ανδρέα Νταή και των συνεργατών του, για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη θετική επενέργεια της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου, στην τόνωση των ρυθμών ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα «γκρίζα» σημεία: Για παράδειγμα η ΜΠΕ δεν πείθει απόλυτα για τη μη ύπαρξη επιπτώσεων λόγω της ρύπανσης των υδάτων που θα προκαλέσει τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία της Μαρίνας, κυρίως στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, στο βαθμό βεβαίως που θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

Πέραν όμως των καθαρά τεχνικών – περιβαλλοντικών θεμάτων, από την περιγραφή του έργου στη ΜΠΕ, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για την Μαρίνα Ηγουμενίτσας: 

1.Δεσμεύει αρκετά μεγάλο χώρο του βασικού παραλιακού μετώπου της πόλης, το οποίο δεν πρέπει να στερηθούν οι κάτοικοι. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί η ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών στους χώρους της Μαρίνας. Μόνο με αυτό τον τρόπο η Μαρίνα, θα αποτελέσει μέρος της πόλης. 

2.Επεκτείνει με επιχώσεις στη θαλάσσια περιοχή τη χερσαία ζώνη του λιμανιού και χρησιμοποιεί μέρος αυτής για κτηριακές εγκαταστάσεις και χώρους διαχείμασης και συντήρησης σκαφών, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που κυμαίνεται από 4 έως 8, 5 μέτρα, περιορίζοντας την πρόσβαση και τη θέα στην παραλία. Στο πλαίσιο του περιορισμού των επιπτώσεων, θα μπορούσε να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής ορισμένων κτηρίων και ιδίως αυτών που βρίσκονται πιο κοντά στον παραλιακό δρόμο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

3.Καθιστά τη χρήση του χώρου του Ξενία, δύσκολη για εκπαιδευτικούς σκοπούς και με τον τρόπο αυτό αδυνατίζει τη διαπραγματευτική ισχύ της περιοχής για τη διεκδίκηση της λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Συνεπώς πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικές λύσεις. 

4.Επιβαρύνει τις συνθήκες κίνησης και στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή και επιτρέπει την κίνηση αυτοκινήτων σχεδόν έως την θάλασσα. Άρα, απαιτούνται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

5.Ακυρώνει την σημερινή είσοδο στον ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο και προφανώς πρέπει να υπάρξει σχετική μέριμνα για εναλλακτική είσοδο. 

Συνεπώς το ερώτημα που τίθεται είναι αν αξίζει να περιοριστούν τα οφέλη που αντλεί η τοπική κοινωνία από τα προαναφερόμενα, για χάρη της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να φέρει η λειτουργία της Μαρίνας. 

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό τη δίνει η ίδια η ΜΠΕ, η οποία εμμέσως πλην σαφώς, προσδίδει στη Μαρίνα Ηγουμενίτσας, συμπληρωματικό ρόλο των κορεσμένων Μαρινών Γουβιών – Κέρκυρας και Παξών, κυρίως στην λειτουργία τους ως καταφύγια για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, οι αναφορές που γίνονται στην εύκολη πρόσβαση της Ηγουμενίτσας μέσω των νέων οδικών αξόνων, αλλά και την εγγύτητά της με τα αεροδρόμια Ιωαννίνων και Ακτίου, προϊδεάζουν για μια Μαρίνα που κυρίως θα εξυπηρετεί τουρίστες που απλώς θέλουν να «δέσουν» τα σκάφη τους με ασφάλεια (το προσφέρει αυτό ο όρμος της Ηγουμενίτσας, κάτι που τονίζεται με έμφαση στη ΜΠΕ) για να προωθηθούν σε άλλους προορισμούς και όχι για να παραμείνουν αναγκαστικά στην περιοχή μας. 

Αν λοιπόν η Μαρίνα λειτουργήσει βασικά κατ΄ αυτό τον τρόπο, οι ωφέλειες θα περιοριστούν ιδίως σε δραστηριότητες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης –επισκευής και πολύ λιγότερη θετική επιρροή θα έχει στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις εστίασης. Επίσης, θα αλλοιωθεί το παραθαλάσσιο τοπίο, καθώς και το φυσικό, ανθρωπογενές και παραγωγικό περιβάλλον της περιοχής. Από περιοχή αναψυχής και ψυχαγωγίας, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε περιοχή επαγγελματικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων βαρέως τύπου. 

Είναι προφανές ότι στη φάση που βρισκόμαστε διορθωτικές κινήσεις όπως η χωροθέτηση της Μαρίνας στην προτεινόμενη από το Γ.Π.Σ. θέση (βορειοδυτικά της σημερινής) ή η μείωση της δυναμικότητάς της, προκειμένου να αμβλυνθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα διαταράξουν σοβαρά την ομαλή πορεία υλοποίησης του σημαντικού αυτού αναπτυξιακού έργου, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, η προσπάθεια θα πρέπει να στραφεί στη δημιουργία κατάλληλων τουριστικών προϊόντων προς κατανάλωση, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την λειτουργία της Μαρίνας, για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής.. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όλοι οι τοπικοί φορείς (Περιφέρεια, Δήμος, Επιμελητήριο, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κ.α.) πρέπει να αναδείξουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής (παραλίες, φυσικό κάλλος, ιστορία, γαστρονομία, καταλύματα, εκδηλώσεις πολιτισμού και αθλητισμού κ.α.) με έργα υποδομής και δράσεις προβολής. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί αν θέλουμε να αξιοποιηθεί η Μαρίνα προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος μετατροπής της Μαρίνας μόνο σε χώρο ελλιμενισμού και διαχείμασης σκαφών, κάτι που θα ελαχιστοποιήσει τα αναμενόμενα οφέλη και τις προσδοκίες που έχουν επενδύσει οι συμπατριώτες μας στο έργο αυτό, εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Παναγιώτης Β. Νταής 

Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας
ΜΑΡΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Του Παναγιώτη Νταή ΜΑΡΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Του Παναγιώτη Νταή Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 18, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.