https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Άλλες 40.000€ πλήρωσαν οι δημότες, από μη νόμιμη ανάθεση της αλησμόνητης δημαρχίας Κάτσινου

Άλλες 40.000€ πλήρωσαν οι δημότες, από μη νόμιμη ανάθεση της αλησμόνητης δημαρχίας Κάτσινου

Στις 11 Δεκεμβρίου 2013, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, συζητήθηκε το 9ο θέμα που αφορούσε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αγορά ενός μηχανήματος καθαρισμού παραλιών - ακτών.
Εισηγητής ο τότε Δήμαρχος κ. Κάτσινος.

Τότε μετά από πολλές ερωτήσεις αλλά και διαβεβαιώσεις, σχεδόν ομόφωνα (μειοψήφησε ο κ. Τσώλης) αποφασίστηκε η αγορά του μηχανήματος καθαρισμού των ακτών, με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.Η αλήθεια όμως ήταν πολύ διαφορετική από όπως ήθελαν να την παρουσιάσουν τότε ο κ. Κάτσινος με τον αρμόδιο αντιδήμαρχό του κ. Κάτσιο.

Η αλήθεια είναι πως στις 20/8/2012 υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της εταιρίας Πεΐδης, ιδιωτικό συμφωνητικό προμήθειας ενός καινούργιου μηχανήματος καθαρισμού παραλιακών ακτών έναντι του ποσού των 34.440€.

Στο ίδιο συμφωνητικό αναφέρετε και η απόφαση του Δημάρχου στις 14/8/2012 για απευθείας ανάθεση στον κ. Πεΐδη και πως μάλιστα θα έπαιρνε ως στις 31/12/2012 ως προκαταβολή 5.000€.

Στην απόφαση αυτή συνέβαλε και η σύμφωνη γνώμη του κ. Ρέβη Προκόπη ως υπεύθυνο της υπηρεσίας καθαριότητας, του κ. Βασιλείου Βασίλειο ως υπεύθυνο των οχημάτων και του κ. Κουτσοκώστα Λάμπρο ως οδηγός μηχανημάτων.2 χρόνια δηλαδή πριν κληθεί να πάρει απόφαση το ΔΣ για την διενέργεια διαγωνισμού, ο κ. Κάτσιος ο οποίος μάλιστα στο συμφωνητικό υπογράφει ως Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, είχε ήδη συμφωνήσει για την αγορά του και μάλιστα από συγκεκριμένο προμηθευτή και με απευθείας ανάθεση.

Στις 5/9/2012 ο κ. Κάτσιος (ξανά ως Δήμαρχος!!!) υπογράφει την βεβαίωση καλή εκτέλεσης της προμήθειας βεβαιώνοντας πως το μηχάνημα είναι της απολύτου αρεσκείας τους (της επιτροπής παραλαβής) και ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

 

Μέλη της επιτροπής παραλαβής ήταν ο κ. Κάτσιος, ο κ. Βασιλείου και ο κ. Ρέβης.Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΕΙΔΗΣ ΕΠΕ" άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 71/2017 αγωγή της , με την οποία εξέθεσε ότι την 05/09/2012, μετά από παραγγελία του Δήμου επώλησε στο Δήμο , χωρίς κατάρτιση έγγραφης σύμβασης, ένα μηχάνημα καθαρισμού παραλιών ακτών άμμου, τύπου «ΠΕΪΔΗ ΜΚΑ 170 SUPER», έτοιμο προς λειτουργία και έχον αριθμό σειράς 0398, έναντι τιμήματος ύψους 28.000 ευρώ, πλέον του ποσού του ΦΠΑ.

Η εταιρεία Πεΐδης αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς ο δήμος Ηγουμενίτσας αν και παρέλαβε το μηχάνημα την 5-9-2012, δεν είχε καταβάλει το ανάλογο συμφωνηθέν τίμημα, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις της εταιρείας , τόσο προφορικές, όσο και έγγραφες υπό μορφήν εξωδίκου.

Και δεν το εξόφλησε γιατί δεν επιτρεπόταν να το εξοφλήσει αφού η τότε Οικονομική Υπηρεσία δεν προέβη σε καμία ενέργεια σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας του μηχανήματος καθαρισμού παραλιών στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΙΔΗΣ ΕΠΕ. 
Ήτοι, δεν υπήρχε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών και την ανάθεση της προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία.

Μεταξύ των εγγράφων συμπεριλαμβάνεται πρωτόκολλο παραλαβής με ημερομηνία 05.09.2012 το οποίο αφενός δεν φέρει τις υπογραφές όλων των μελών, αφετέρου δε οι υπογράφοντες Αντιδήμαρχοι κ. Κάτσιος Χρήστος και κ. Προκοπής Ρέβης δεν αποτελούσαν μέλη της ορισμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπής παραλαβής των προμηθειών του Δήμου.

Όσον αφορά στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του δήμου Ηγουμενίτσας και της εταιρείας ΠΕΙΔΗΣ ΕΠΕ, αυτό δεν είχε συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία, δεν έφερε αριθμό πρωτοκόλλου ούτε ημερομηνία και επίσης δεν έφερε αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Από το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και το σχετικό φάκελο προκύπτει ότι το μηχάνημα παρελήφθη από το Δήμο αν και δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η με αριθμό 157 /2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της εταιρείας κατά την επικουρική της βάση και υποχρεώθηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας , να καταβάλει στην ως άνω εταιρεία το ποσό των 34.720 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση , και καταδίκασε το δήμο στη δικαστική δαπάνη της εταιρείας την οποία όρισε στο ποσό των 500,00 ευρώ
Συνολικό ποσό 40.216,46.

Η οφειλή προς την εταιρεία εξοφλήθηκε με το με αριθμό 1345/23-10-2020 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

Συνοψίζοντας, με προφορική ανάθεση του κ. Κάτσινου το 2012, έγινε παραγγελία ενός μηχανήματος, έγινε η παραλαβή του, αλλά δεν έγινε ποτέ από την τότε δημοτική αρχή η πληρωμή, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο, αφού δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.
Για να έρθει σήμερα η δικαιοσύνη και να υποχρεώσει τη δημοτική αρχή και κατά επέκταση τους φορολογούμενους δημότες, να καταβάλει στον κ. Πεΐδη το ποσό των 40.216,46, από τα οποία τα 500€ είναι δικαστικά έξοδα και τα 5.000€ οι νόμιμοι τόκοι.

"Συγχαρητήρια" στον τέως δήμαρχο κ. Κάτσινο και την τότε δημοτική ομάδα του, που κατάφεραν και πάλι να χρεώσουν τους δημότες με επιπλέον χρήματα, γιατί εάν ήταν νόμιμοι, θα είχε εξοφλήσει τον κ. Πεΐδη και σήμερα οι δημότες δεν θα πλήρωναν επιπλέον 5.500€, τόκους και δικαστικά έξοδα.

Άξια η "Κοινωνία Αξιών" κ. Κάτσινε.
Άλλες 40.000€ πλήρωσαν οι δημότες, από μη νόμιμη ανάθεση της αλησμόνητης δημαρχίας Κάτσινου Άλλες 40.000€ πλήρωσαν οι δημότες, από μη νόμιμη ανάθεση της αλησμόνητης δημαρχίας Κάτσινου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 18, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.