Νεόφυτος Κοτζαμανίδης | Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς και η δράση του για την απελευθέρωση της πόλης στις 23.02.1913

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Νεόφυτος Κοτζαμανίδης | Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς και η δράση του για την απελευθέρωση της πόλης στις 23.02.1913


Ο λόγος για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Παραμυθιάς Νεόφυτο Κοτζαμανίδη, ο οποίος χοροστάτησε στην Μνημειώδη Δοξολογία της Κυριακής 23ης Φεβρουαρίου 1913 στην Παραμυθιά, μετά την είσοδο στην πόλη του Συνταγματάρχη Ηπίτη.

Στους εφιαλτικούς εκείνους χρόνους (1909) το ποίμνιο του της Παραμυθιάς τον πρόσμενε με μεγάλη αγωνιά, αλλά κι εκείνος είχε μεγάλη συναίσθηση της ευθύνης του. Σε επιστολή του στις 7 Ιουλίου 1909 προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ, εξιστορώντας την άφιξη του στην Παραμυθιά, επισημαίνει την απόφαση του να αναλωθεί για την εθνική απόθεση:

« αἳ ἐπισκέψεις ἐξακολουθούσι καὶ σήμερον προσελθόντων καὶ πολλῶν Ὀθωμανῶν, ἐν οἲς ὁ προεξάρχων τῶν ἐνταύθα Γιουσοὺφ Πασάς, ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑποδιοικητοῦ καὶ ἄλλοι κυβερνητικοὶ ὑπάλληλοι. Μετ’ εὐχαριστήσεως δὲ παρετήρησα ὅτι ἐπικρατούσι καλαὶ ἐκατέρωθεν διαθέσεις, αἴτινες καταλλήλως καλλιεργούμεναι δύνανται νὰ ἐπιφέρωσι τὴ ποθητὴν εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν τῶν συνοικούντων ὑπὲρ ὢν συντόμως ἐργασθήσομαι…».

Η εθνική του δράση, γενναιότητα, πίστη και αποφασιστικότητα να πεθάνει για την έννοια του Ελληνισμού, φανερώνεται στην αλληλογραφία του της περιόδου 1909 – 1914, η οποία σώζεται στα αρχεία της Ι. Μητρόπολης Παραμυθίας.

Υπήρξε φωτεινός συνεχιστής της μεγάλης Ιστορίας του δοξασμένου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Κλήρου. Τόλμησε κατά των μπέηδων της Παραμυθιάς και όλης της Θεσπρωτίας, ύψωσε το ανάστημα του στους Διοικητικούς άρχοντες της περιοχής και ιδιαιτέρα στο Βαλη των Ιωαννίνων, πρόταξε τα στήθη του σε πολλούς Τούρκους δολοφόνους και κατήγγειλε καθημερινά στα Πατριαρχεία τα εγκλήματα και τις καταπιέσεις ζητώντας τη βοήθειά τους.

Οι εθνικές του πράξεις δίκαια του προσδίνουν τον χαρακτηρισμό του Εθνομάρτυρα. Εμπέδωσε το εθνικό φρόνημα των Χριστιανών της επαρχίας του, βοήθησε και οργάνωσε την αντίσταση και είχε την τύχη να αποδεχτεί στις 23 Φεβρουαρίου 1913 τους προκρίτους Χριστιανούς, Τούρκους και Εβραίους της Παραμυθίας καθώς και τα Ελληνικά στρατεύματα.

Η μορφή του εξαίρεται και από τους συγχρόνούς του, όπως η Εφημερίδα «Ήπειρος» ἀρ. φύλ. 165 (345) στις 19/03/1914:

«Ἀφίκετο προχθὲς εἰς τὴν πόλιν μας τῆς ρωμαντικὴν πρωτεύουσαν τῆς Αὐτονόμου Πολιτείας ὁ Σεβ. Παραμυθίας ἡγούμενος πλείστων ὁπλιτῶν. Εἶναι ἀληθὲς τὸ λεγόμενον ὅτι αἳ περιστάσεις ἀναδεικνύουσι τὰ μεγάλα ἀναστήματα. Εἶναι ἀληθέστερον ἀκόμη ὅτι αἳ περιστάσεις ξεχωρίζουσι τᾶς φυσιογνωμίας. Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας ἕως προχθὲς περιωρισμένος εἷς τὸν κύκλον τῶν θρησκευτικῶν τοῦ καθηκόντων εἶχεν ἀφίσει καὶ ἐν ἠθικὸν καὶ ἠρωϊκὸν ἀλλὰ καὶ εὐγενὲς περιθώριον διὰ μίαν ἐνδεχομένην περίπτωσιν. Καὶ ἡ περίστασις δὲν ἐβράδυνε νὰ ἔλθη. Θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς Μητροπολίτης Παραμυθίας ἀλλὰ καὶ πολεμιστὴς μὲ αὐταπάρνηση, μὲ ἐνθουσιασμὸν θετικόν. Ἐκ τῆς ἐθνοπρεποὺς του ἀποφάσεως καταδεικνύεται καὶ τὸ παρελθόν του. Οἱ ἄνδρες μας μετὰ θαυμασμοῦ ὑποδέχονται τὸν τίμιον καὶ εὐγενῆ συμπολεμιστὴν των ὅστις μὲ τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ ξίφος τοῦ Διάκου ἔρχεται νὰ ἐνθαρρύνη, νὰ ἐνθουσιάσει τοὺς ἀγωνιζόμενους ὑπὲρ τῆς πατρίδος των καὶ τῆς ὑπάρξεως των, ἀλλὰ καὶ νὰ πολεμήση συνάμα».

H συμβολή του για την πολιτιστική άνοδο της περιοχής του υπήρξε σημαντική. Εργάστηκε με πάθος για την Παιδεία συντελώντας στη λειτουργία πολλών Σχολείων και στην ίδρυση Οικοτροφείων. Με προσωπικές του ενέργειες ιδρυεται και το τοτε Γυμνάσιο Παραμυθίας που τόσα πρόσφερε σε όλη την Θεσπρωτία.

Τον Οκτώβριο του 1924 μετατέθηκε στη I.M. Μητρόπολη Σουφλίου. Από εκεί το 1926 μετατέθηκε στην Ικαρία όπου και εκοιμήθη στις 21 Ιανουαρίου 1931
Read More »
Νεόφυτος Κοτζαμανίδης | Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς και η δράση του για την απελευθέρωση της πόλης στις 23.02.1913 Νεόφυτος Κοτζαμανίδης | Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς και η δράση του για την απελευθέρωση της πόλης στις 23.02.1913 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Το αγροτικό ζήτημα μετά τις κινητοποιήσεις | Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Το αγροτικό ζήτημα μετά τις κινητοποιήσεις | Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος


Ο πρωτογενής τομέα της οικονομίας πλήττεται από τις επιπτώσεις των απανωτών κρίσεων.

Την οικονομική διαδέχθηκε η πανδημική, με τις πληθωριστικές επιπτώσεις και τα πλήγματα στις αλυσίδες τροφοδοσίας. Στη συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε την ενεργειακή κρίση και τη ραγδαία άνοδο στις τιμές των γεωργικών εφοδίων και των ζωοτροφών.

Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενεργοποίησει έγκαιρα τις διατάξεις της Νέας ΚΑΠ, έχει αποτέλεσμα οι Έλληνες αγρότες να έχουν εισπράξει το 50% των επιδοτήσεων που δικαιούνται πιέζοντας σημαντικά τα αγροτικά εισοδήματα και βγάζοντας ξανά τους αγρότες στους ελληνικούς δρόμους.

Συνέβη ταυτόχρονα να κινητοποιηθούν οι συνάδελφοί στην ΕΕ, με κάποιες από τις αιτίες να είναι κοινές, όμως οι ανάγκες και τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών διαφέρουν, όπως διαφέρει και η αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος από την ελληνική κυβέρνηση.

Οι επιδράσεις της νέας ΚΑΠ άλλωστε που έφεραν τα τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελλών δεν επηρέασαν ακόμα την Ελλάδα καθώς με ευθύνη της κυβέρνησης δεν συνδέθηκε ποτέ η χώρα μας πλήρως μαζί της, προσμετρώντας απώλειες κονδυλίων και αναγκαίων εφαρμογών που κρατούν πίσω την ελληνική γεωργία.

Αντίθετα οι Έλληνες αγρότες βιώνουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, των στρεβλώσεων στην αγορά προϊόντων από το χωράφι ως το ράφι, των μαζικών «ελλληνοποιήσεων» εισαγόμενων προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας, των παθογενειών στην αγορά ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων και επιπλέον των πολύ σημαντικών ζημιών από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές σε μερικές από τις πιο παραγωγικές εκτάσεις της χώρας.

Μέσα σε αυτό το βεβαρυμένο εθνικό τοπίο η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει να πορεύεται όχι μόνο χωρίς συγκροτημένο εθνικό σχέδιο γεωργικής πολιτικής αλλά και με πλήρη απαξίωση του απαιτούμενου διαλόγου με τους αγροτικούς φορείς και τους παραγωγούς.

Έπρεπε να φτάσουμε στα πρώτα μπλόκα για να πραγματοποιηθεί μια υποτυπώδης διαπραγμάτευση, ασφυκτικών αιτημάτων και προσωρινών λύσεων. Πως θα πορευτεί όμως ο πρωτογενής τομέας μετά τις κινητοποιήσεις κι όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας;

Πως θα ανακοπεί η πορεία μείωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά 26% την τελευταία δεκαετία και η συνεχής μείωση του αριθμού των παραγωγών;

Πως θα αντιστρέψει η χώρα μας την χαμηλή παραγωγικότητα ανά στρέμμα, που φτάνει μόλις το 60% της αντίστοιχης επίδοσης της γειτονικής και ανταγωνιστικής Ιταλίας, σύμφωνα με τις μελέτες γεωργικών ινστιτούτων;

Πως θα ανταπεξέλθει ο αγροτικός κόσμος στις δυσβάσταχτες ενεργειακές ανάγκες που θα εντείνονται συνεχώς όσο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή;
Πως θα ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες που ενισχύουν θεαματικά την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και φυτοφαρμάκων και ταυτόχρονα βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων;

Πως θα μεγιστοποιήσουμε το κατώτατο σήμερα ποσοστό στην ΕΕ (μόλις 5,7% έναντι 27,7% ευρωπαϊκού μ.ο.) αγροτών με μερική ή πλήρη επαγγελματική κατάρτιση;

Το αγροτικό ζήτημα αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, την διατήρηση της βιωσιμότητας στην ελληνική ύπαιθρο και βέβαια την κοινωνική και επαγγελματική ευημερία ενός μεγάλου ποσοστού του παραγωγικού πληθυσμού.

Για την επούλωση των βαθιών πληγών που επέφεραν οι διαδοχικές κρίσεις και την ποιοτική και ανταγωνιστική συμπόρευση της ελληνικής γεωργίας με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις απαιτείται μακρόπνοο και συνεπές εθνικό σχέδιο.

Ένα σχέδιο που θα προκύπτει από ουσιαστικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των παραγωγικών φορέων ώστε να περιέχει μετρήσιμους στόχους και αξιόπιστα δεδομένα και να αποτελεί εργαλείο επουσιώδους διαπραγμάτευσης με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Ίσως έτσι καταφέρουμε να ανακτήσουμε το χαμένο κύρος μιας χώρας που αλλάζει υπουργό αγροτικής ανάπτυξης σχεδόν σε ετήσια βάση και της επιστρέφεται το στρατηγικό σχέδιο για την νέα ΚΑΠ, προς αναθεώρηση, με 475 παρατηρήσεις.

Ίσως έτσι καταφέρουμε να ασκήσουμε πραγματική εθνική αγροτική πολιτική.

* Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Read More »
Το αγροτικό ζήτημα μετά τις κινητοποιήσεις | Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος Το αγροτικό ζήτημα μετά τις κινητοποιήσεις | Γράφει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Στο Δημαρχείο μαθητές Δημοτικού της Παραμυθιάς για ενημέρωση για τον πολυχώρο “Βούλγαρη”

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Στο Δημαρχείο μαθητές Δημοτικού της Παραμυθιάς για ενημέρωση για τον πολυχώρο “Βούλγαρη”


Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης για τα Παραδοσιακά Κτίσματα του Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς, οι μαθητές της Δ’ και Στ’ τάξεων ενημερώθηκαν για τη μελλοντική λειτουργία και χρήση του Σχολείου Βούλγαρη.

Ευχαριστούμε τον δήμαρχο Σουλίου Κο Ντάνη Αθανάσιο και την αντιδήμαρχο Παιδείας κα Φίλη Αντιγόνη για τη θερμή υποδοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και την κα Καλογήρου Ειρήνη, επιστημονική συνεργάτης, για την παρουσίαση-ενημέρωση σχετικά τον Πολυχώρο Βούλγαρη.
Read More »
Στο Δημαρχείο μαθητές Δημοτικού της Παραμυθιάς για ενημέρωση για τον πολυχώρο “Βούλγαρη” Στο Δημαρχείο μαθητές Δημοτικού της Παραμυθιάς για ενημέρωση για τον πολυχώρο “Βούλγαρη” Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συζήτηση σχετικά με: «Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων: Επιπτώσεις και κίνδυνοι για τα δημόσια Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4. Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού» σύμφωνα με την κτηματολογική μελέτη του έργου.

5. Έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Έγκριση και υποβολή της Στρατηγικής OXE στο Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

Read More »
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Θεσπρωτία: Το γεφύρι της Κουνουπίτσας και η ιστορία του

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Θεσπρωτία: Το γεφύρι της Κουνουπίτσας και η ιστορία του

  
Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρισκόταν στην είσοδο του χωριού Παγκράτι του Δήμου Σουλίου και σήμερα δεν υπάρχει πιά. 
Γεφύρωνε τον ποταμό Κωκκυτό στην θέση Κουνουπίτσα. 
Είχε κατασκευαστεί το 1730 και το γκρέμισε το 1958 ο εργολάβος Μουνσενίγος για να εκμεταλευτεί τα γερά θεμέλια και να φτιάξει πάνω τους τη νέα τσιμεντογέφυρα. 


Το συγκλονιστικό είναι πως κατά το γκρέμισμα του γεφυριού βρέθηκαν στα θεμέλια τα οστά ενός παιδιού και έτσι έχουμε μία απόδειξη πως ο "μύθος" της ανθρωποθυσίας ήταν αληθινός.
Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα συναντήσουμε την νέα τσιμεντογέφυρα στην είσοδο του χωριού.
Νομός: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κοινότητα: Παγκράτι
Ποταμός: ΚΩΚΥΤΟΣ
Συντεταγμένες: N 39° 26΄46,2΄΄ E 020° 30΄05,8΄΄
Χρονολογία: 1730
Μορφή: Μονότοξο
Στοιχεία: 
«…όταν τον Αύγουστο του 1958 πήραν να το χαλάσουν, βρέθηκε από τους μαστροχαλαστήδες ανθρώπινος σκελετός, που από το μέγεθός του κι από τη μορφή και το σχήμα των τσαρουχιών φαίνεται πως ήταν παιδικός (τσαρούχια μικρού μεγέθους, χωρίς φούντα, με μύτη γυριστή προς τα πάνω, όπως συνηθίζονταν στα παιδικά τσαρούχια της εποχής), μέσα στα οποία υπήρχαν και τα οστά των ποδιών. Αυτοί που εργάζονταν για το χαλασμό του γεφυριού αυτού, και όσοι περαστικοί την ώρα εκείνη έτυχαν εκεί και είδαν τα οστά και τα τσαρούχια, λένε πως πρόκειται για ανθρώπινο σκελετό, πιθανόν παιδικό, από κορίτσι ίσως, που χτίστηκε μέσα στα θεμέλια του γεφυριού». [από το βιβλίο του Γιάννη Παρόλα, Γη Θεσπρωτών, τ. 2ος, Αθήνα 2011, σελ. 262-263]. Το γεγονός επαληθεύουν σήμερα οι Σπύρος Τσιώτας (1925) και Ζαχάρω Μπίμπου (1938), που ήταν παρόντες στο γκρέμισμα του γεφυριού και στην ανεύρεση του σκελετού. (ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ)
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιάννη Παρόλα, Γη Θεσπρωτών, τ. 2ος, Αθήνα 2011, σελ. 262-263
Προφορικές Μαρτυρίες: Σπύρος Μαντάς 
Read More »
Θεσπρωτία: Το γεφύρι της Κουνουπίτσας και η ιστορία του Θεσπρωτία: Το γεφύρι της Κουνουπίτσας και η ιστορία του Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Από σήμερα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Από σήμερα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα


Την προκήρυξη του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών – ακόμη και ατομικών – που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η/12/2023.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστήματα ηλιακής θέρμανσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ. Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η προκήρυξη του «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του «Ελλάδα 2.0».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα είχαν, ήδη, γίνει γνωστοί από την προδημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 8/2/2024, με σκοπό να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν και να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους.

«Το “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις” είναι ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους του. Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ακόμη και ατομικές, μπορούν να λάβουν έως 10.000 ευρώ για την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού. Βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, αφού οι επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, κ.λπ., θα οδηγήσουν, σταδιακά, σε μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Και βέβαια το εν λόγω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο πλέγμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνουμε, που αποσκοπούν σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

«Με την υπογραφή της προκήρυξης για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις”, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μια φορά, τη σπουδαιότητα που αποδίδει τόσο στην έμπρακτη ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στην προώθηση της Πράσινης Μετάβασης και της ευρύτερης Προστασίας του Περιβάλλοντος. Με την ίδια σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα συνεχίζουμε την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την οικονομία και την κοινωνία, με την ίδια αξιοπιστία συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
Read More »
«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Από σήμερα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Από σήμερα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων και καθηγητών

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων και καθηγητών


Περισσότερο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι εφεξής «θερμόαιμοι» πολίτες μέσα σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας.
 Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα από την ολομέλεια, έχει περιληφεί άρθρο που ορίζει ότι «όποιος εισέρχεται σε δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές µονάδες παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών άµεσης βοήθειας και µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως µε φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζοµένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσσει τη λειτουργία τους, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή και αν η πράξη συνδέεται µε πρόκληση βιαιοπραγίας, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή”.

Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όσοι εισέρχονται εφεξής σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως µε φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζοµένων, υπαλλήλων ή µαθητών διαταράσσουν τη λειτουργία του, γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ίδιες ποινές.

Στη συγκεκριμένη διάταξη αναφέρθηκε, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε παρέμβασή του νωρίτερα στην ολομέλεια. «Στις 12 Μαρτίου είναι η ευρωπαϊκή ημέρα κατά της βίας εναντίον των γιατρών και των νοσηλευτών. Δεν το γνώριζα. Με ενημέρωσε σήμερα γιατρός που με κάλεσε στο τηλέφωνο για να με προσκαλέσει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που θα είναι αφιερωμένη σε αυτή την ημέρα.
 Γιατί με θυμήθηκαν να με καλέσουν; Διότι στο νομοσχέδιο, για πρώτη φορά, υπάρχει διάταξη η οποία προστατεύει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, από τη βία που ασκείται εναντίον τους, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε: «Ακούμε κριτική (σ.σ. από τα κόμματα της αντιπολίτευσης) ότι νομοθετούμε με βάση ένα λαϊκό αίσθημα. Όχι. Νομοθετούμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Φαντάζομαι θα μας καλέσουν καθηγητές και δάσκαλοι. Γιατί για πρώτη φορά νομοθετούμε και δημιουργούμε ποινικά αδικήματα για όσους ασκούν πράξεις βίας εναντίον τους. Αυτό δεν είναι ποινικός λαϊκισμός. Είναι μια γνήσια απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα του ελληνικού λαού και κοινωνικών ομάδων που δρουν για το καλό του κοινωνικού συνόλου».
Read More »
Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων και καθηγητών Ποινικό αδίκημα οι προπηλακισμοί σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων και καθηγητών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων


Η εταιρεία ΥΙΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ, με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ειδών super market και έδρα την Ηγουμενίτσα επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες:

1) Οδηγός - Διανομέας

Καθήκοντα:
· Έλεγχος παραλαβής, φόρτωση και διανομή εμπορευμάτων στα καταστήματα των πελατών
· Είσπραξη τιμολογίων
· Φροντίδα και συντήρηση των οχημάτων για την ορθή και ασφαλή λειτουργία

Προσόντα:
· Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
· Εργατικότητα
· Υπευθυνότητα και συνέπεια
· Επιθυμητή εμπειρία στη διανομή καταναλωτικών προϊόντων super market

2) Υπάλληλος Αποθήκης

Καθήκοντα:
· Προετοιμασία παραγγελιών
· Φόρτωση – Εκ φόρτωση εμπορευμάτων
· Οργάνωση και τακτοποίηση αποθήκης
· Παραλαβή κα αποθήκευση εμπορευμάτων

Προσόντα:
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
· Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
· Υπευθυνότητα και συνέπεια
· Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
· Θα εκτιμηθεί η γνώση χρήσης κλάρκ

Παρέχονται:
· Πλήρης απασχόληση
· 6ημερη εργασία
· Πρωινό ωράριο
· Ικανοποιητικές αποδοχές

Τηλ. επικοινωνίας: 2665041361
Email: uioipetroudimitriou@gmail.com
Read More »
Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Υπουργείο Παιδείας: Όλα τα ονόματα των νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Υπουργείο Παιδείας: Όλα τα ονόματα των νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
45 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
66 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
30 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και
148 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΔΩ

Τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη στις 31 Ιανουαρίου, από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Παπαθανάση, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θ. Πετραλιά και την υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, διευρύνεται περαιτέρω το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα από το σχολικό έτος 2024-2025.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ ιδρύονται:

το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας και το Πρότυπο Λύκειο Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
το Πειραματικό Λύκειο Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης
Λυκειακές Τάξεις στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου και
Λυκειακές Τάξεις στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Read More »
Υπουργείο Παιδείας: Όλα τα ονόματα των νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Υπουργείο Παιδείας: Όλα τα ονόματα των νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Υγρά καύσιμα: Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Υγρά καύσιμα: Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή


Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται το Παρατηρητήριο Τιμών και οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών.

Η ανακοίνωση πρόσθετης χρηματοδότησης του υπουργείου Ανάπτυξης, με το ποσό δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 1.190.400 ευρώ, αναρτήθηκε στη Διαύγεια και όπως αναφέρεται, σκοπός είναι: 

«Να χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση και η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη της γενικής γραμματείας Εμπορίου. Η επέκταση και αναβάθμιση αφορούν στην παροχή διακαναλικής ψηφιακής υπηρεσίας προς τον πολίτη στην πλατφόρμα www.kataggelies.mindev.gov.gr στην διαδικτυακή εφαρμογή του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων «Fuel Prices» με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα παρατηρητήριο τιμών «e-Καταναλωτής» με στόχο την παροχή νέων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων με τεχνολογία ΑΙ».
Read More »
Υγρά καύσιμα: Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή Υγρά καύσιμα: Αναβαθμίζονται και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Παράταση έως την 1η Μαρτίου για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Παράταση έως την 1η Μαρτίου για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ


Παράταση λίγων ημερών δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να έχουν έκπτωση έως 10% στο φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ εκπνέει κανονικά σήμερα, ωστόσο το υπουργείο δίνει περιθώριο μίας ακόμα εβδομάδας και συγκεκριμένα μέχρι την 1η Μαρτίου, όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις”.

«Θα υπάρξει παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου, ώστε όσοι δεν γνώριζαν τη διαδικασία ή δεν είχαν το χρόνο, να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αυτές» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγών ο κ. Θεοχάρης απάντησε: «Δεν θα το αλλάξουμε το σύστημα. Αφού λειτουργήσει μια χρονιά, θα δούμε τις επόμενες χρονιές τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία αλλαγή».

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στο θέμα των αγροτών, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλα μέτρα. «Κανένα περιθώριο, είμαστε σε έτος δημοσιονομικής προσαρμογής» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

«Ο πρωθυπουργός μας έδωσε εντολή σε μένα και στον υφυπουργό τον Θάνο τον Πετραλιά, να τρέξουμε μαζί τα σενάρια πως θα μπορέσουμε από του χρόνου να βάλουμε ένα διαφορετικό σύστημα, ώστε να μπορέσουμε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην πηγή η επιστροφή αυτού του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα το δουλέψουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί προφανώς φέτος θα κινηθούμε απλώς στην προκαταβολή και στην διαδικασία που είχαμε συνηθίσει για την εξόφληση έως τώρα, αλλά από του χρόνου θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο μόνιμο και πιο κοντά, χωρίς να τους αναγκάζει να πληρώνουν από την τσέπη τους τον ειδικό φόρο κατανάλωσης» πρόσθεσε.

Σχετικά με το IRIS και τις χρειώσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες ο κ. Θεοχάρης απάντησε ότι όταν είσαι επαγγελματίας και εισπράττεις, τότε υπάρχει κάποιο κόστος. «Δεν είναι δυνατόν να μην έχει κανένα κόστος, όμως το κόστος που έχει είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις εναλλακτικές» σημείωσε.

«Κάναμε χθες μια σύσκεψη με τις τράπεζες και εξήγησε και ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ότι από την πλευρά του υπουργείου εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε χρησιμοποιήσει χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα αυτών των συστημάτων σε όλους τους επαγγελματίες στην αγορά. Χρηματοδοτούμε τους επαγγελματίες ώστε να μπορέσουν να βάλουν αυτά τα μηχανήματα με το μικρότερο δυνατό κόστος ή να τα συνδέσουν και να κάνουν όλες αυτές τις διεργασίες. Αυτό προφανώς θα διευρύνει την αγορά, θα αυξήσει τις συναλλαγές που γίνονται και συνεπώς πρέπει όλοι μας συμμέτρως να το πω έτσι να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να μειώσουμε τα κόστη» πρόσθεσε.
Read More »
Παράταση έως την 1η Μαρτίου για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ Παράταση έως την 1η Μαρτίου για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

«Μπλόκο» της Αστυνομίας στα τρακτέρ, πρόστιμα και ένταση στο Καλπάκι ΦΩΤΟ-ΒΙΙΝΤΕΟ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
«Μπλόκο» της Αστυνομίας στα τρακτέρ, πρόστιμα και ένταση στο Καλπάκι ΦΩΤΟ-ΒΙΙΝΤΕΟ


Ένταση στο Καλπάκι, στο μπλόκο των αγροτών.. Ένταση που προκλήθηκε από την στάση της Αστυνομίας, η οποία ακινητοποίησε τρακτέρ στη διαδρομή με σκοπό να μην φτάσουν στον κόμβο του Καλπακίου, επέβαλλε πρόστιμα στους ιδιοκτήτες- αγρότες ενώ προειδοποιήθηκαν οι συγκεντρωμένοι ότι θα κατασχεθούν τα μηχανήματα στην περίπτωση που κλείσει ο κόμβος.Η οργή μεταξύ των αγροτών ήταν έντονη και από το Καλπάκι καταγγέλλουν τα πρωτοφανή που έγιναν.
«Δεν γίνεται να μην αφήνουν τα τρακτέρ να έρθουν στο μπλόκο.. Απείλησαν ότι θα κατασχέσουν τα μηχανήματα και θα πάνε άνθρωποι στο αυτόφωρο» ανέφεραν εκπρόσωποι των αγροτών οι οποίοι καλούν την Πέμπτη στις επτά το απόγευμα σε ευρεία σύσκεψη, στο Καλπάκι για να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα οδηγήθηκαν τελικά εκτός οδοστρώματος ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία κινήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής να μην επιτραπεί κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί προς την Κακαβιά και την Κόνιτσα.


Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είχαν συγκεντρωθεί στο Καλπάκι προχώρησαν τελικά σε καθιστική διαμαρτυρία κλείνοντας τον δρόμο αφού τους απαγορεύθηκε η χρήση των τρακτέρπηγή epiruspost.gr
Read More »
«Μπλόκο» της Αστυνομίας στα τρακτέρ, πρόστιμα και ένταση στο Καλπάκι ΦΩΤΟ-ΒΙΙΝΤΕΟ «Μπλόκο» της Αστυνομίας στα τρακτέρ, πρόστιμα και ένταση στο Καλπάκι ΦΩΤΟ-ΒΙΙΝΤΕΟ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς


Η TRUST CC αναπτύσσεται συνεχώς.

Μετά την Αθήνα, τις Κυκλάδες, την Ηλεία, την Κρήτη και την Κέρκυρα η ΤRUST CC επεκτείνεται τώρα και στη Θεσπρωτία και τους Παξούς

Το γραφείο μας στην Ηγουμενίτσα βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40 (ισόγειο) και στους Παξούς στη Λάκκα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών τους για τη διεκπεραίωση των δηλώσεών τους στο Κτηματολόγιο.

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας βρίσκεται εκεί καθημερινά να σας εξυπηρετήσει.

Αναλαμβάνουμε επίσης:
Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου στο Κτηματολόγιο

Την σύνταξη σύχρονων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τον έλεγχο των δικαιωμάτων στα στάδια της προανάρτησης και της ανάρτησης

Η κατάθεση των δικαιωμάτων σας γίνεται από εμάς με φυσική παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Ηγουμενίτσα: Γρ. Λαμπράκη 40, 2665023757, ktimahgoumenitsa@gmail.com

Κέρκυρα: Ριζ. Βουλευτών 4 (έναντι 1ου & 5ου Γυμνασίου), 2661080802, 82220 ktimakerkyra@gmail.com

Παξοί: Λάκκα, 6987653676, 6932911477 ktimaionion@gmail.com

Read More »
Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας

Read More »
Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών | Τα ποσά στους Δήμους της Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024
Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών | Τα ποσά στους Δήμους της Θεσπρωτίας


Κατανέμεται σε Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.674.000,00€), που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2024, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.

Η κατανομή έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102832/29.11.2023 (Β΄ 6710) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους».
Read More »
Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών | Τα ποσά στους Δήμους της Θεσπρωτίας Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών | Τα ποσά στους Δήμους της Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Σελίδες