https://picasion.com/

Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο της δημοσιογράφου Κατερίνας Γκίκα στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο της δημοσιογράφου Κατερίνας Γκίκα στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας
 
 
Πλήθος κόσμου, όχι μόνο από τη Θεσπρωτία, αλλά και από την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας βρέθηκαν στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της δημοσιογράφου Κατερίνας Γκίκας. 
 
Απεβίωσε ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, μια μάχη που την έδωσε με λεβεντιά και αξιοπρέπεια. 
 
Επίσημοι, αλλά και απλοί άνθρωποι, κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση ότι, ανκαι δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το πρόωρο φευγιό της Κατερίνας, εντούτοις η απουσία της είναι όχι απλά αισθητή, αλλά κυρίαρχη. 
 
Μετά τη θεία λειτουργία και το μνημόσυνο, ακολούθησε νηστήσιμο τραπέζι στην Ηγουμενίτσα.
Οι σκέψεις περιστράφηκαν γύρω από τον τρόπο, που αντιμετώπισε η Κατερίνα τον πόνο της ασθένειας. 
Δεν τη λύγισε η σκληράδα της ζωής. Δε τη γονάτισε. 
Στάθηκε όρθια και αντιστάθηκε. 
 
Ο πόνος της έγινε αφορμή να γνωρίσει τα άγνωστα κομμάτια της ψυχής της. 
Και να γίνει, μέσα από το πονεμένο χωνευτήρι της αρρώστιας, η φωτεινή και φωτισμένη Κατερίνα, που έχει μείνει αξέχαστη στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. 
 
Ο πόνος, που βίωσε, δεν τη σημάδεψε. 
Αυτή τον σημάδεψε, γιατί τον διαχειρίστηκε δημιουργικά. 
Έτσι, μπορούσε να καταλάβει πολλούς και να την καταλάβουν πολλοί... 
 
Read More »
Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο της δημοσιογράφου Κατερίνας Γκίκα στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο της δημοσιογράφου Κατερίνας Γκίκα στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η πίτα του Ηπειρώτη (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η πίτα του Ηπειρώτη (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)


Η πίτα του Ηπειρώτη, κορυφαίος θεσμός για την Ηπειρώτικη Αποδημία, το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 1η Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη συμμετοχή ογδόντα περίπου χορευτικών τμημάτων και πλήθος χορευτών. 
 
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα στην Ελλάδα, η κορυφαία συνάντηση Αποδήμων κάθε χρόνο στην Αθήνα. Με τη συμμετοχή ογδόντα χορευτικών ομίλων με πάνω από δύο χιλιάδες χορευτές, πλήθους κομπανιών, χορωδίας και πολυφωνικών ομίλων, η εκδήλωση αποτελεί ένα πλουσιότατο γιορταστικό πολυθέαμα, μοναδικό στην εποχή μας. 
 
Οι Ηπειρώτες τολμούν και μπορούν να πέμπουν εγερτήρια μηνύματα και τεκμήρια συλλογικής έκφρασης, δημιουργίας και αγώνα, τόσο σημαντικά και απαραίτητα στους δύσκολους καιρούς μας. 
 
Η «Πίτα του Ηπειρώτη» ήταν αφιερωμένη φέτος στα Ηπειρώτικα Γεφύρια, ένα μήνα ακριβώς μετά από την κατάρρευση του Γεφυριού της Πλάκας, ενός ανεκτίμητου συμβόλου της Ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου.

 
Read More »
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η πίτα του Ηπειρώτη (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ) Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η πίτα του Ηπειρώτη (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ



Ο Δήμος Φιλιατών διακηρύττει ότι στις 31 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φιλιατών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν.2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ & ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 187466 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ & ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, β) κατηγορία Κατασκευές από σκυρόδεμα και γ) κατηγορία Μεταλλικά Στοιχεία-Σωληνώσεις.

Εργολαβικό αντικείμενο 207.413,65 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).



Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη 23/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 207.413,65 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 264.450,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες), μέχρι τις 26/3/2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.



2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 4.300,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.


Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ: 2014ΣΕ28280042).

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ, αρμόδιος υπάλληλος κα Άρτεμις Ταφέκη (τηλ.: 2664360165 Φαξ:2664022989), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Read More »
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μια πόλη που ψάχνει την ταυτότητά της. Θα την βρει; Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μια πόλη που ψάχνει την ταυτότητά της. Θα την βρει;
Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο


Μετά από πέντε μήνες ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα Δημοτική αρχή, τι έχει να δείξει σαν αποτέλεσμα της λήψης μέτρων για την βελτίωση της εικόνας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης μας;

Αρχικά λέμε μπράβο στον δήμαρχο και ειδικά στον αντιδήμαρχο, Κ. Μήτση για την εφαρμογή των κανόνων έναντι στην ασύστολη κατάληψη της πόλης μας από τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα και όχι μόνο.

Επιτέλους οι δρόμοι άνοιξαν και οι πολίτες κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό αξίζει επιβράβευσης από όλους. 



Μετά από αυτό περιμέναμε ότι θα συνεχίσετε ώστε να βελτιωθεί η πόλη. Αντίθετα, βλέπουμε μια αδράνεια, μια χειμερία νάρκη. Ελπίζουμε πως αυτή η παύση θα τελειώσει και θα συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε.

Εμείς, μια παρέα ευαίσθητων πολιτών, σας επισημαίνουμε κάποια προβλήματα της πόλης.

Μαζέψτε ό,τι περιττό υπάρχει αφημένο από εδώ και από εκεί στο κέντρο της πόλης όπως ομπρέλες σκίασης και τις βάσεις τους, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καφάσια, σφουγγαρίστρες, πάγκους, ψυγεία και διάφορα άλλα αντικείμενα που είναι αφημένα παράνομα.

Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά τις μεταλλικές σχάρες στις βάσεις των δέντρων στα πεζοδρόμια γιατί είναι επικίνδυνες για πρόκληση ατυχήματος.

Ξηλώστε στους πεζοδρόμους τις χαλασμένες διαφημιστικές ηλεκτρονικές συσκευές. 



Στην παραλιακή, κατά μήκος του ‘’ΠΑΝΘΕΟΝ’’ , διορθώστε τους χαλασμένους τοίχους γύρω από τους φοίνικες.

Με τις απαράδεκτες τουαλέτες απέναντι από το Δημαρχείο, τι θα κάνετε;

Με τα φουγάρα των καταστημάτων εστίασης τα οποία δεν καθαρίζονται ποτέ, ρυπαίνουν και όποιοι έχουν την «τύχη» να είναι τα σπίτια τους δίπλα, από τους καπνούς και τις βρωμιές, είναι αδύνατο να ζουν σε αυτά. 



Σας ρωτάμε Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα έχετε υπ’ όψιν; Αν ναι, τι προτίθεστε να κάνετε;

Και καλά η προηγούμενη Δημοτική αρχή, εξολοκλήρου τιμωρήθηκε όπως της άξιζε.

Εσείς και οι καινούριοι σύμβουλοι του τοπικού διαμερίσματος τι κάνουν; Μήπως είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους και δεν βλέπουν, δεν ακούνε τίποτα;

Ρωτήστε παρακαλούμε τους ίδιους τους κατοίκους του κέντρου αν έχουν δει έναν σύμβουλο να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του κέντρου.

Διατυπώνουμε μερικά ερωτήματα. 


Μια παρέα πολιτών είμαστε, εν αναμονή της συνέχειας….
«Οι Ευαίσθητοι Πολίτες».
Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μια πόλη που ψάχνει την ταυτότητά της. Θα την βρει; Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μια πόλη που ψάχνει την ταυτότητά της. Θα την βρει; Ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα


Από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, συνελήφθησαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας και στην Πρέβεζα, εφτά άτομα για διάφορα αδικήματα. 



Αναλυτικότερα:
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, συνελήφθη χθες (28-02-2015) το μεσημέρι στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι κατελήφθη να μεταφέρει, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προς το εσωτερικό της χώρας, δύο 24χρονους ομοεθνείς του, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση.

· Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πρέβεζας, συνελήφθη χθες (28-02-2015) το μεσημέρι στην Πρέβεζα, ένας 62χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας, ποινής φυλάκισης ενός (1) έτους, για φοροδιαφυγή. 



· Από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας, συνελήφθησαν χθες (28-02-2015) το πρωί στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 31 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην χώρα. Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ποινής φυλάκισης δύο (2) ετών και χρηματικής ποινής 3.000 ευρώ, για εμπρησμό από αμέλεια δασικής έκτασης, πράξη που έγινε την 07-06-2003 στην Τερψιθεα Αττικής, ενώ σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης δύο (2) ετών για παραβίαση όρων αναστολής ποινής.

· Από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας, συνελήφθη χθες (28-02-2015) μετά τα μεσάνυκτα στην Ηγουμενίτσα, ένας 31χρονος υπήκοος Ιράκ, διότι κατείχε και επέδειξε πλαστή ταυτότητα Φινλανδίας, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό, μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπους αρμόδιους κ. Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών.
Read More »
Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

39χρονος έκλεψε αυτοκίνητο από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην Ηγουμενίτσα

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
39χρονος έκλεψε αυτοκίνητο από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην Ηγουμενίτσα


Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, συνελήφθη, χθες (28-02-2015) το απόγευμα στο Καρτέρι Θεσπρωτίας, ένας 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε κλέψει αυτοκίνητο, από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 

Ειδικότερα, μετά από επισταμένες αναζητήσεις, ο 35χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην διασταύρωση Καρτερίου Θεσπρωτίας να οδηγεί το κλεμμένο αυτοκίνητο και σε σήμα στάσης των αστυνομικών, εγκατέλειψε το όχημα, τράπηκε σε φυγή πεζός και συνελήφθη λίγα μέτρα πιο κάτω μετά από πεζή καταδίωξη.
Read More »
39χρονος έκλεψε αυτοκίνητο από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην Ηγουμενίτσα 39χρονος έκλεψε αυτοκίνητο από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Παραδόθηκε μέρος του έργου της Β' φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Παραδόθηκε μέρος του έργου της Β' φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας


Υπογράφτηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου εκ μέρους του επιβλέπων του έργου, ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/Τμήμα Κατασκευής Έργων Πρέβεζας,  εκ μέρους του αναδόχου του έργου  «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ.» και εκ μέρους του τελικού χρήστη του έργου Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε,  πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση, αυτοτελών τμημάτων του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Β' Φάση»

Πρόκειται για λιμενικά έργα όπως ο κυματοθραύστης στο Δρέπανο, κτιριακά έργα στα οποία περιλαμβάνεται και ο νέος τερματικός σταθμός (Τ2), αλλά και έργα διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα.


Συγκεκριμένα παραδόθηκαν:
1. Λιμενικά Έργα: 
 • Συνδετήριο κρηπίδωμα,
 • κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη προστασίας της άκρας Δρέπανου και 
 • έργα αποπεράτωσης - ανακατασκευής του μετωπικού κρηπιδότοιχου του υφιστάμενου νότιου προβλήτα του παλαιού λιμένα.  
2. Τα κτιριακά έργα: 
 • Τερματικός Σταθμός Τ2, 
 • Πύλη Ακτοπλοΐας, 
 • Βόρεια Πύλη, 
 • Κτήριο Η/Μ εγκαταστάσεων λιμένα και 
 •  Δεξαμενή. 
3. Έργα Χερσαίας Ζώνης λιμένα: 
 • Κατασκευή δικτύου όμβριων στην Χερσαία Ζώνη και στο νότιο τμήμα του λιμένα, 
 • ασφαλτικά, 
 • εξωτερική οδοποιία, 
 • διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και 
 • κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Χερσαίας Ζώνης εντός περίφραξης λιμένα και νοτίου τμήματος 
Τα παραπάνω έργα έχουν ολοκληρωθεί και κατασκευάστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία « ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ.» σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Είναι απαραίτητα για την λειτουργία και τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε, και τα παραλαμβάνει ως αρμόδιος Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης. 

 Η Διοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολό του.
Read More »
Παραδόθηκε μέρος του έργου της Β' φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας Παραδόθηκε μέρος του έργου της Β' φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων 



Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Δήμος Ηγουμενίτσας: Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας .

Νέα ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 04/03/2015 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά οι εργασίες αναφέρονται στις αντίστοιχες μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Δελτία Τύπου/Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες. 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

γ) Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας,

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ήτοι κατάλληλο μηχάνημα έργου (καλαθοφόρο). Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος. Εάν το μηχάνημα δεν είναι ιδιόκτητο, θα πρέπει να κατατεθεί το συμβόλαιο ενοικίασης του μηχανήματος.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών).

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( κα Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 ) .

Μελέτη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας
Μελέτη Δ.Ε. Μαργαριτίου
Μελέτη Δ.Ε. Πέρδικας
Μελέτη Δ.Ε. Συβότων
Μελέτη Δ.Ε. Παραποτάμου
Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμος Ηγουμενίτσας: Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο τελικό συνέδριο του έργου «Αdriatic model forest-amf»

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο τελικό συνέδριο του έργου «Αdriatic model forest-amf»

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Adriatic Model Forest-AMF", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "IPA ADRIATIC 2007-2013". Στόχος του έργου AMF είναι η δημιουργία ενός νέου Model Forest (Πρότυπο Δασικό Μοντέλο) στην Κροατία στην περιοχή της Δαλματίας με τη χρήση της «Μεθοδολογίας των πέντε σημείων» όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από το Μεσογειακό Δίκτυο Model Forest. Μέσω αυτής της μαθησιακής διαδικασίας όλοι οι εταίροι του έργου AMF θα επωφεληθούν και θα ξεκινήσουν τοπικές πρωτοβουλίες διευκολύνοντας τις διαδικασίες για την ανάπτυξη δασικών μοντέλων στις χώρες, τις περιφέρειες, τα εδάφη τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση το τελικό συνέδριο του έργου AMF θα πραγματοποιηθεί στο Split της Κροατίας στις 4 και 5 Μαρτίου του 2015. Επίσημοι καλεσμένοι της συνάντησης θα είναι ο Nicolas Duval Mace της Διεθνούς Γραμματείας του Δικτύου Model Forest και ο Miguel Segur της Μεσογειακής Γραμματείας του Δικτύου Model Forest. Οι εταίροι του έργου AMF, με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμπεριλαμβανομένης, θα παρουσιάσουν την τελικά σχέδια εφαρμογής για την δημιουργία Δασικών Μοντέλων, το οποίο αποτελεί και το κυρίως παραδοτέο του πακέτου εργασίας 3: Ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών. Τέλος, στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει επίσημη παρουσίαση από τα στελέχη της Μεσογειακής Γραμματείας του Δικτύου Model Forest του Μνημονίου Συνεννόησης για όσους εταίρους του έργου AMF επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή.


Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα τελικά αναμενόμενα παραδοτέα του έργου AMF και της διαδικασίας υλοποίησης του Model Forest της Δαλματίας ενώ οι εκπρόσωποι της Διεθνούς και Μεσογειακής Γραμματεία θα αξιολογήσουν και θα κάνουν προτάσεις απευθυνόμενοι σε όλο το εταιρικό σχήμα. 
Τη δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Ο Riccardo Castellini και ο Miguel Segur του MMFNS-CESEFOR θα παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Interreg Europe και στο πρόγραμμα MED καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα προγράμματα HORIZON2020 και EuropeAid. 
Η συντονιστική επιτροπή του έργου AMF θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της συνάντησης. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο των εταίρων του έργου AMF στο οποίο θα σφραγιστεί η πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία σε ένα νέο έργο
Read More »
Συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο τελικό συνέδριο του έργου «Αdriatic model forest-amf» Συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο τελικό συνέδριο του έργου «Αdriatic model forest-amf» Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας ταξιδεύει στα Ιωάννινα

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας ταξιδεύει στα Ιωάννινα
 

Η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας παρουσιάζει τα βραβευμένα έργα του 37ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για το 2014.

Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 σε διπλές προβολές. Ώρα έναρξης 20:00 και 22:00 στον Κινηματογράφο Πολυθέαμα (Σικελιανού 3). 
Είσοδος 2€ 



Οι ταινίες:

“Προσευχή” του Θανάση Νεοφώτιστου (Βραβείο Χρυσός Διόνυσος)

“Τρεις αυγουλιέρες παραλίγο τέσσερις” του Κων/νου Σαμαρά ( Βραβείο Αργυρός Διόνυσος)

“A single body” του Σωτήρη Δουνούκου (Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης»)

“Jennings Lodge” της Αλίκης Σούμα (Βραβείο καλύτερης σπουδαστικής ταινίας)

“Maasai” του Χάρη Λαγκούση (Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»)

“The Immortalizer” του Μάριου Πιπερίδη (Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη ταινία κοινωνικού προβληματισμού)

“Sunday” του Βαγγέλη Σέρφα (Τιμητική διάκριση σεναρίου)

“Βόλτα” της Στέλλας Κυριακοπούλου (Τιμητική διάκριση καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας)

“Εβίβα” των Δημήτρη Νάκου & Αμέρισσας Μπάστα (Τιμητική διάκριση καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στον Άλκη Παναγιωτίδη)

“ΙΙ” του Ευθύμη Kosemund Σανίδη (Τιμητική διάκριση φωτογραφίας στον Χρήστο Βουδούρη)

«Δείπνο για λίγους» του Νάσου Βακάλη (Τιμητική διάκριση πρωτότυπης μουσικής στον Κώστα Χρηστίδη)

“Πέρασμα” του Λάμπρου Γεωργόπουλου (Εύφημος μνεία)

“For eternity” της Μαρίας Λάφη (Εύφημος μνεία)

“Όταν Αρχίζει το τραγούδι” του Γιάννη Πόθου (Βραβείο ντοκιμαντέρ)
Read More »
Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας ταξιδεύει στα Ιωάννινα Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας ταξιδεύει στα Ιωάννινα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα


Η Α’ Κυριακή των νηστειών της Σαρακοστής, ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε την αναστύλωση των αγίων και σεπτών εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα το 843 μ.Χ.

Η εικονομαχία ξεκίνησε το 726 μ.Χ. και τελείωσε το 843 μ.Χ. Η απόδοση τιμής προς τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων έβρισκαν αντίθετους τους εικονομάχους, οι οποίοι το θεωρούσαν μορφή ειδωλολατρίας και αποκαλούσαν όσους προσκυνούσαν τις εικόνες εικονολάτρες. Οι εικονομάχοι ονομάζονται επίσης και εικονοκλάστες επειδή κατέστρεφαν τις εικόνες.

Αρχικά ο Λέων Γ ο Ίσαυρος προσπάθησε να πάρει με το μέρος του τον Αγιο Γερμανό, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Του είπε ότι δε βρίσκει διαφορές ανάμεσα στις άγιες εικόνες και τα είδωλα και του ζήτησε να τις απομακρύνει, ή αν όσες εικονίζουν αγίους είναι αληθινές να κρεμαστούν ψηλά, για να μην μιαίνονται όταν τις ασπάζεται ο κόσμος με τα αμαρτωλά του χείλη και μολύνονται. Ο Πατριάρχης Γερμανός έκανε ότι μπορούσε για τον αποτρέψει αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το 726 μ.Χ. ο Λέων Γ εξέδωσε διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο οι εικόνες έπρεπε να τοποθετηθούν πολύ ψηλά στις εκκλησίες (ώστε να μην μπορούν να τις ασπαστούν και να τις προσκυνήσουν οι πιστοί) και ξεκίνησε τη συζήτηση για την κατάργηση των αγίων εικόνων, θεωρούσε ότι η τίμηση των εικόνων είναι μια μορφή ειδωλολατρίας και το 730 μ.Χ. αντικατέστησε τον Πατριάρχη Γερμανό με έναν εικονομάχο και με διάταγμα απαγόρεψε την λατρεία των αγίων εικόνων. 



Ο Κωνσταντίνος Ε, ο Κοπρώνυμος, αφαίρεσε τις εικόνες από τις εκκλησίες και έκανε διωγμούς ενάντια στους εικονολάτρες. Το 754 μ.Χ. συγκάλεσε αντικανονική Οικουμενική Σύνοδο, την λεγάμενη εικονομαχική, στην Ιέρεια για να επιβεβαιώσει δογματικά την εικονομαχία. Εκείνη την εποχή μεγιστοποιήθηκαν οι διωγμοί ενάντια των μοναχών (ο Κωνσταντίνος Ε τους θεωρούσε "ειδωλολάτρες και οπαδούς του σκότους"), οι καταστροφές μοναστηριών αλλά και οι καταστροφές των εικόνων. Μάλιστα όταν ένας στρατηγός του τον ενημέρωσε ότι δεν είχε μείνει κανένας μοναχός στην περιοχή της Οράκης, ο Κωνσταντίνος Ε του έγραψε ότι "Σε εσένα βρήκα έναν άνθρωπο της καρδιάς μου, κάποιον που δρα όπως θέλω". Κατά την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας ξεχώρισε ο Ιωάννης Δαμασκηνός που με επιστολές και λόγους υποστήριξαν την προσκύνηση των εικόνων.

Ο γιος του Κοπρώνυμου, Λέων Δ, και η γυναίκα του Ειρήνη η Αθηναία σταμάτησαν τους διωγμούς και κατάργησαν τις απαγορεύσεις των προηγουμένων. Το 787 μ.Χ., μετά το θάνατο του Λέοντα Δ, η Ειρήνη η Αθηναία καλεί τη Ζ Οικουμενική Σύνοδο η οποία επανέφερε τις εικόνες. Η Σύνοδος αυτή καταδίκαζε την εικονομαχία και όριζε τις εικόνες τις προσκυνούμε τιμητικά αλλά δεν τις λατρεύουμε. Η Ειρήνη η Αθηναία έκτισε και πολλούς ναούς στην πόλη των Αθηνών, ανάμεσά τους τον ναό της Θεοτόκου Γοργοεπηκόου (τώρα είναι ναός του αγίου Ελευθερίου). Περίπου τότε κτίστηκε και ο ναός της Θεοτόκου Καπνικαρέα ή Καμουχαρέα.




Οι επόμενοι αυτοκράτορες (Λέοντας Ε' 813-820 και οι διάδοχοί του Μιχαήλ Β Τραυλός 825-829 και Θεόφιλος 829-842) ήταν εικονομάχοι και οι διαμάχες συνεχίστηκαν μέχρι το 843 μ.Χ. Κατά τη δεύτερη περίοδο της εικονομαχίας, ο Θεόδωρος Στουδίτης ξεχώρισε απ' τους υπερασπιστές της ορθοδοξίας. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, ως κηδεμόνας του ανήλικου υιού της Μιχαήλ Γ, προετοίμασε την επικράτηση της Ορθοδοξίας. Συγκάλεσε τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επανέφερε τις εικόνες επικυρώνοντας τις αποφάσεις της Ζ Οικουμενικής Συνόδου και τερμάτισε οριστικά την εικονομαχία.

Μολονότι ούτε η Εκκλησία, ούτε το κράτος απαγόρεψαν τις γλυπτές αναπαραστάσεις αγίων προσώπων ή ιερών σκηνών, μετά την περίοδο της εικονομαχίας εξαφανίστηκαν τέτοιες αναπαραστάσεις από την Ανατολική Εκκλησία. Η 11 Φεβρουάριου του 843 μ.Χ. (πρώτη Κυριακή των νηστειών της Σαρακοστής εκείνου του έτους), ορίστηκε ως η ημερομηνία που θα γινόταν η αναστύλωση των εικόνων και από τότε εορτάζεται κάθε χρόνο ως η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Παλιότερα οι ιστορικοί θεωρούσαν ως πιθανή ημερομηνία αναστύλωσης των εικόνων το 842 μ.Χ. αλλά οι νέες επιστημονικές μελέτες θέλουν το 843 μ.Χ. να είναι η σωστή ημερομηνία.
Read More »
Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Καλό μήνα και καλή Άνοιξη Μαρτίτσι βάλατε;

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Καλό μήνα και καλή Άνοιξη
Μαρτίτσι βάλατε;



Ένα έθιμο που υπάρχει γι’ αυτές τις ημέρες της Σαρακοστής από πολύ παλία, ήταν το μαρτίτσι. 
Μικροί και μεγάλοι το φορούσαν την παραμονή της 1ης Μαρτίου για να μην τους ‘πιάσει’ ο Μάρτης και τους μαυρίσει!

Το μαρτίτσι γίνεται με δύο ή τρία, συνήθως μάλλινα νήματα σαν πλεξούδα, χρώματος λευκού και κόκκινου. 
Το φορούν στον καρπό ενός χεριού (συνήθως του αριστερού) σαν κομποσκοίνι και το κρατούν μέχρι το Πάσχα. 
Κατά το έθιμο το μαρτίτσι το καίνε με τη λαμπάδα, τη νύχτα της Αναστάσεως στην εκκλησία. (Παράδοση στην Ήπειρο)




Στην Κύπρο , το απσπροκόκκινο αυτό βραχιολάκι λέγεται Μαρτούι και σύμφωνα με το έθιμο, το Σάββατο του Πάσχα το πετάνε στη φωτιά κάνοντας μιά ευχή (η οποία λέγεται ότι πιάνει).

Στο χωριό Προσφυγικό το βραχιολάκι που φοριέται το μήνα αυτό λέγεται απλά Μάρτης.

Στη πόλη και τα χωριά της Φλώρινας όπως και στην Κρήτη, ονομάζεται Μαρτίγκα και η παράδοση λέει ότι φοράμε την μαρτίνγκα για να μη μας κάψει ο ήλιος. Μόλις ο Μάρτιος τελειώσει βγάζουμε το βραχιολάκι και το τοποθετούμε σε μια τριανταφυλλιά κάνοντας μια ευχή. Από κει το παίρνουν τα χελιδονια και φτιάχνουν τις φωλιές τους. Και για να μας ευχαριστήσουν πραγματοποιούν τις ευχές μας...

Άλλο έθιμο για το μαρτίτσι λέει ότι το έφτιαχναν κάθε πρώτη του Μάρτη στην Ήπειρο και το φορούσαν μέχρι να δουν το πρώτο χελιδόνι. Μετά το έβγαζαν και το κρεμούσαν σε ένα δέντρο για να το πάρουν τα χελοδόνια και να φτιάξουν τις φωλιές τους.

Σε άλλες περιοχές τη Ελλάδας είναι γνωστό και ως "Μαρτιάτικο".
Read More »
Καλό μήνα και καλή Άνοιξη Μαρτίτσι βάλατε; Καλό μήνα και καλή Άνοιξη Μαρτίτσι βάλατε; Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 43χρονος με ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια

Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015
Συνελήφθη 43χρονος με ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια
 
 
Συνελήφθη την Παρασκευή (27.02.2015) το απόγευμα στο Κομπότι Άρτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 43χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, ο 43χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια συστηματικών ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο χώρο των αποσκευών, κρυμμένες κάτω από την ταπετσαρία, μία συσκευασία με ηρωίνη, βάρους (10,84) γραμμαρίων και δύο καρτέλες με (19) ναρκωτικά χάπια.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.
Read More »
Συνελήφθη 43χρονος με ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια Συνελήφθη 43χρονος με ηρωίνη και ναρκωτικά χάπια Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 01, 2015 Rating: 5