Βίντεο από τις προπονήσεις του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018

Βίντεο: Πάνος Νικολάου



Read More »
Βίντεο από τις προπονήσεις του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Βίντεο από τις προπονήσεις του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα σε περιοχές του Δήμου Φιλιατών

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

 
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Read More »
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα σε περιοχές του Δήμου Φιλιατών ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα σε περιοχές του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018


Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 02 «Αρχαιολογικές σωστικές εργασίες» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» πράξης «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου – Β΄ Φάση (ολοκλήρωση)», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.07.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
  • 1 ΠΕ Μηχανικός, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Β΄) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (έργων ζωγραφικής)
  • 1 ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αρχαιολογικά έργα
  • 1 ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 – 461 00 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κας Γεωργίας Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 26650.29177/8), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16.05.2018 έως 22.05.2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.



 
Read More »
4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

3,5 εκ. ευρώ για τη σύνδεση του Σουλίου με την Εγνατία ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018

Νέο πρόγραμμα έργων αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών στις Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου
Νέο εκτεταμένο πρόγραμμα έργων, που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών, συντηρήσεις και ανακατασκευή του οδικού δικτύου προωθείται προς υλοποίηση στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, με αποφάσεις που έλαβε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Αναλυτικά:
Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
Νέα μεγάλα οδικά έργα

Ένα έργο που αποτελούσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων των αποδήμων Σουλιωτών, οδεύει πλέον σε υλοποίηση. Πρόκειται για την «αποκατάσταση - βελτίωση της επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», προϋπολογισμού 3.500.000 €, για την οποία σήμερα η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου.

Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό – Σύνορα», προϋπολογισμού 1.100.000 € και αναδείχτηκε ο ανάδοχος για τη «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000 €.

Εκτός αυτών εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τοιχείου ανάσχεσης στην περιφερειακή οδό Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 74.400 € και αναδείχτηκε ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση οδού Πλαταριά – Φασκομηλιά Νομού Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 45.000 €.

Read More »
3,5 εκ. ευρώ για τη σύνδεση του Σουλίου με την Εγνατία ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου 3,5 εκ. ευρώ για τη σύνδεση του Σουλίου με την Εγνατία ενέκρινε η Περιφέρεια Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

Παραδοσιακά ἤθη καί ἔθιμα ζωντάνεψε ἡ ἐνορία Κεστρίνης στό ἐξωκκλῆσι τοῦ ἁγίου Νικολάου...

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018


Με ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἡ ἐνορία Κεστρίνης Θεσπρωτίας ζωντάνεψε παραδοσιακές ἀξίες στό πανέμορφο ὁμώνυμο ἐξωκκλῆσι. 
Τό πανηγύρι τῶν Κεστρινιωτῶν ξεκίνησε μέ τόν ἐκκλησιασμό. Δέν μετατοπίστηκε τό κέντρο βάρους τοῦ πανηγυριοῦ πρός μία κοσμική κατεύθυνση, ἀλλά ὅλοι πανηγύρισαν λειτουργημένοι. 
Μέ εὐσχημοσύνη καί εὐπρέπεια οἱ παρευρισκόμενοι ἔφαγαν και ἤπιαν, τραγούδησαν καί χόρεψαν, μέσα σ' ἕνα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, που μόνο εὐφορία ἔφερνε... 
Ἔγινε αἰσθητό ὅτι ἡ παραδοσιακή μουσική καί οἱ χοροί ἐκφράζουν μία στάση ζωῆς κι ἕναν ὁλόκληρο πολιτισμό. 
Ἄλλωστε μέ αὐτό τό σκοπό λειτουργεῖ ἡ Σχολή Ἐκμάθησης Παραδοσιακῶν Χορῶν ἀπό τήν ἐνορία. 
Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ ἐφημέριος Κεστρίνης π. Ἠλίας Μάκος (πρεσβύτερος-θεολόγος), τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας στίς πηγές (Λατρεία, Παράδοση, Πολιτισμό), ἀπό τίς ὁποῖες μποροῦμε νά ἀντλοῦμε ἀστείρευτες δυνάμεις, γιά νά σώσουμε τόν τόπο μας καί τήν ψυχή μας. 
Ἐτοῦτος ἐδῶ ὁ τόπος, μήν τό ξεχνοῦμε, ἔχει ὄνομα, ἔχει ἱστορία, «ἔχει σῶμα καί θρησκεία». 
Εἰδικότερα, ἐπεσήμανε πώς "σέ μία περίοδο πού τά ἤθη καί τά ἔθιμα ὑποχωροῦν, σέ μιά ἐποχή, πού ἡ παράδοση πάει νά σβήσει, ἐδῶ, ἀπό τήν ἀκριτική Κεστρίνη, στέλνουμε τό μήνυμα ὅτι δέν θά σταματήσουμε νά ὑπερασπιζόμαστε τίς ρίζς τῶν παππούδων καί τῶν πατεράδων μας, δέν θά προδώσουμε τή φύτρα μας καί δέν θά διακόψουμε τό γνήσιο δεσμό μας μέ ὅ,τι εἶναι κομμάτι τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας". 


 
Read More »
Παραδοσιακά ἤθη καί ἔθιμα ζωντάνεψε ἡ ἐνορία Κεστρίνης στό ἐξωκκλῆσι τοῦ ἁγίου Νικολάου... Παραδοσιακά ἤθη καί ἔθιμα ζωντάνεψε ἡ ἐνορία Κεστρίνης στό ἐξωκκλῆσι τοῦ ἁγίου Νικολάου... Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

Μεγάλη επιτυχία του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας - Κατασχέθηκαν 6 κιλά ηρωίνη (+ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018


Στον εντοπισμό έξι κιλών και ογδόντα γραμμαρίων (6,080kgr) ηρωίνης καθώς και στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε, στην πύλη του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από προσωπικό της ομάδας Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της οικείας Λιμενικής Αρχής και κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου “ΛΕΣΥ”, βρέθηκε σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο ανωτέρω, ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, κατασκευασμένη στο αριστερό φτερό του οχήματος, εντός της οποίας βρίσκονταν δεκατέσσερα (14) δέματα, περιτυλιγμένα με ειδική ταινία αλουμινίου (φιλμ) και ανθρακονήματα (καρμπόν) με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ηρωίνης, συνολικού μικτού βάρους έξι κιλών και ογδόντα γραμμαρίων (6,080kgr). 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικής ουσίας καθώς και το Ι.Χ.Ε. όχημα.


 
 
Read More »
Μεγάλη επιτυχία του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας - Κατασχέθηκαν 6 κιλά ηρωίνη (+ΒΙΝΤΕΟ) Μεγάλη επιτυχία του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας - Κατασχέθηκαν 6 κιλά ηρωίνη (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

Θεσπρωτία: Είμαστε ανίκανοι να τους εκμεταλλευτούμε...

Κυριακή, Μαΐου 20, 2018

Ανίκανοι.
Απλά ανίκανοι.
Αυτό είμαστε και αυτό απαντάει σε προηγούμενη δημοσίευσή μας με τίτλο "Γιατί δεν τους εκμεταλλευόμαστε".

Είμαστε ανίκανοι να αντιληφθούμε ποιοι προσφέρουν ανιδιοτελώς.
Είμαστε ανίκανοι να εκμεταλλευτούμε το μεράκι και τη "λόξα" ανθρώπων, που για να διαφημίσουν τον τόπο μας, έχουν τη "διαστροφή" να ξεκινάνε τα μεσάνυχτα και παίρνουν τα βουνά,ώστε να προλάβουν να αποθανατίσουν με το φακό τους, κάτω από τη σκέπη του γαλαξία, ένα μνημείο που η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Σουλίου, έχουν διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την αναστήλωσή του και την ανάδειξή του, .

Και ενώ το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν στον βυζαντινό οικισμό της Οσδίνας, στις Πέντε Εκκλησιές του Δήμου Σουλίου, ο φωτογράφος Γιώργος Μαλαμίδης, μαζί με τον αστροφωτογράφο Κωνσταντίνο Τσέκα, για να αποθανατίσουν τον γαλαξία πάνω από το μνημείο, κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη.

Κάτοικος της περιοχής, βλέποντας φώτα στην περιοχή, ειδοποίησε την αστυνομία, ορθά, φοβούμενος την περίπτωση πως κάποιος να ήθελε να κάνει ζημιά στο μνημείο.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς, ορθά και πάλι, θέλοντας να εξακριβώσει τα άτομα που βρισκόταν στο σημείο.

Και ενώ οι φωτογράφοι έδειξαν στους αστυνομικούς τις ταυτότητες τους και τους εξήγησαν τον λόγο για τον οποίο βρισκόντουσαν στο σημείο, τα αστυνομικά όργανα θεώρησαν απαραίτητο να τους προσαγάγουν στο Αστυνομικό Τμήμα της Παραμυθιάς για εξακρίβωση στοιχείων.

Τελικά, το μόνο που καταφέρανε, είναι να στερήσουν από όλους μας, μία ακόμα μοναδική φωτογραφική στιγμή, αλλά κυρίως να αποθαρρύνουν τα παιδιά, από το να συνεχίσουν να μας χαρίζουν μοναδικές εικόνες, ταξιδεύοντας το μικρό νομό μας, στα πέρατα της Ελλάδας και του πλανήτη.

Ντροπή....



Read More »
Θεσπρωτία: Είμαστε ανίκανοι να τους εκμεταλλευτούμε... Θεσπρωτία: Είμαστε ανίκανοι να τους εκμεταλλευτούμε... Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 20, 2018 Rating: 5

Σελίδες