Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Προσαρμογή του νέου τροποποιημένου ΟΕΥ του ΠΑΚΠΠΟ με τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022, “Nέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο” (ΦΕΚ22οντολογΟ πη232Α΄/17-12-2022). (Απόφ.ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ 17/2023) .
Εισηγήτρια: Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου – Πρόεδρος Δ.Σ. “ΠΑΚΠΠΟ”.

ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων (σχετ. η με αριθμ. 9/2023 απόφ. Οικον.Επιτροπής).
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 131/2019 απόφασης Δ.Σ. για την “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας” στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (μεταφορά από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries" και Ακρωνύμιο "SMARTiMONY" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Παράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Κοινοτικού ξενώνα Πέρδικας στην Ελληνική Αστυνομία για στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρδικας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία στον Κάμπο Ν. Σελεύκειας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων-Ποδηλατοδρόμων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοδομικές Εργασίες στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Επί αιτήσεως του ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας για κατασκευή αστικής οδού στην 1η Π.Ε. του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.
- Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Κατανομή πίστωσης, ποσού 1.198,20 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

"Έχτισαν" με πέτρες την είσοδο του κοινοτικού γραφείου Πέρδικας (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
"Έχτισαν" με πέτρες την είσοδο του κοινοτικού γραφείου Πέρδικας (+ΦΩΤΟ)


Σε μια αχαρακτήριστη πράξη προχώρησαν άγνωστοι στο κτήριο της κοινότητας στην Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Μώκος, βραδινές ώρες από 22 προς 23 Μαρτίου, άγνωστοι έχτισαν με πέτρες τις εξωτερικές εισόδους του κοινοτικού γραφείου.
Είχε προηγηθεί συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου, με αρκετή ένταση και με κάποια από τα θέμα συζήτησης, να αφορούσαν τη "διάθεση των γραφείων του Συμβουλίου της Κοινότητας και πρόσβαση σε αυτά σε όλα τα μέλη του και κατέβασμα της πινακίδας «Πρόεδρος» από το γραφείο στο κτήριο της Κοινότητας καθώς ΔΕΝ προβλέπεται από τον νόμο ξεχωριστό γραφείο για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου".


Δείτε την καταγγελία του προέδρου της κοινότητας Πέρδικας:
 
Μετά από την σε ένταση συνεδρίαση στις 22/3/2023 του Κοινοτικού Συμβουλίου, στις τρεις (3) εξωτερικές εισόδους που οδηγούν προς την κεντρική είσοδο του Συνεδριακού και της Κοινότητας όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου, προέκυψε αυτό (όπως και οι φωτογραφίες). 
Μέχρι τις βραδυνές ώρες περί την 21:00 που βρισκόμουν έξω από την Κοινότητα δεν υπήρχε τίποτα. 
Τις πρωινές ώρες με την προσέλευση των υπαλλήλων αντίκρισαν το αποτρόπαιο αυτό γεγονός. Για να εισέλθουν αναγκάστηκαν στην μια (1) να παρέμβουν από μόνοι τους. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. ΤΥΧΑΙΟ !!!!! .

Read More »
"Έχτισαν" με πέτρες την είσοδο του κοινοτικού γραφείου Πέρδικας (+ΦΩΤΟ) "Έχτισαν" με πέτρες την είσοδο του κοινοτικού γραφείου Πέρδικας (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα (+ΦΩΤΟ)


Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, στα φανάρια της παλιάς Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων στο Μαυρούδι.


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός ενός από τα δύο ΙΧ, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν με μεγάλη ταχύτητα και το ένα από αυτά να καταλήξει σε στύλο οδοφωτισμού.


Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Read More »
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα (+ΦΩΤΟ) Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Σαγιάδα: Διαμαρτυρίες για το σκάφος του λιμενικού που απομακρύνθηκε

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Σαγιάδα: Διαμαρτυρίες για το σκάφος του λιμενικού που απομακρύνθηκε


Ο Σύλλογος Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας και ο Φορέας Διαχείρισης της ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την αιφνίδια και χωρίς καμιά πρότερη ενημέρωση, μετακίνηση του μοναδικού σκάφους που διέθετε ο Λιμενικός ΣταθμόςΣαγιάδας, στην Πρέβεζα, για να καλύψει ανάγκες του εκεί Λιμεναρχείου.

Είναι απορίας άξιο, πώς και από ποιόν πάρθηκε αυτή η απόφαση. Γεγονός είναι ότι εδώ και μερικές ημέρες η παραμεθόρια περιοχή έμεινε χωρίς σκάφος άρα χωρίς στοιχειώδη επιτήρηση από θαλάσσης.

«Η ύπαρξη λιμενικού σκάφους στη περιοχή της Σαγιάδας είναι θέμα ζωτικής σημασίας, τόσο για την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων στην παραμεθόριο αυτή περιοχή της χώρας, όσο και για τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς η συνδρομή του είναι καταλυτική στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων που δραστηριοποιούνται σε όλη την περιοχή της Λωρίδας Σαγιάδας.

Ζητάμε από όλους τους αρμοδίους την άμεση ανάκληση της ακατανόητης αυτής απόφασης και την ενίσχυση του Λιμενικού σταθμού Σαγιάδας με το προσωπικό και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την επιχειρησιακή τους αρτιότητα και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, στους 400 και πλέον εργαζόμενους στη μεθόριο, μια ανάσα από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα».
Read More »
Σαγιάδα: Διαμαρτυρίες για το σκάφος του λιμενικού που απομακρύνθηκε Σαγιάδα: Διαμαρτυρίες για το σκάφος του λιμενικού που απομακρύνθηκε Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Τι εξάγει η Ήπειρος και που!

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Τι εξάγει η Ήπειρος και που!


Ανοδικά κινήθηκαν για μία ακόμη χρονιά οι εξαγωγές της Περιφέρειας Ηπείρου και για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια. Η Ήπειρος ωστόσο εξακολουθεί να κρατά πολύ χαμηλό ποσοστό συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας.
Στην κατάρτιση της μελέτης με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια» για το διάστημα 2017-2021 προχώρησε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ για μία ακόμη χρονιά.
Από τη μελέτη προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το επίπεδο της εξωστρέφειας κάθε περιφέρειας ξεχωριστά μετά την πτώση που σημειώθηκε το 2020 εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας του COVID-19.
Για άλλη μία φορά απεδείχθη το πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων καθώς μόνο οι περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου πραγματοποιούν το 82% του συνόλου.
Ο ΣΕΒΕ αποτελεί τον μοναδικό φορέα που επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι 13 περιφέρειες της χώρας. Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιφέρειας σε κλαδικό επίπεδο, η ανάλυση των χωρών με τις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές και ο εντοπισμός των αδύναμων σημείων που χρήζουν βελτίωσης.
Πρόκειται για μία ad hoc μελέτη για το επίπεδο εξωστρέφειας όλων των ελληνικών περιφερειών ξεχωριστά, και ένα απαραίτητο εργαλείο για την σκιαγράφηση και βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών περιφερειών.

Η Ήπειρος βρίσκεται στην 9η θέση των εξαγωγικών επιδόσεων μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.
Το 2021 έτος που αφορούν τα τελευταία στοιχεία της μελέτης οι εξαγωγές ανήλθαν στα 413 εκατομμύρια με την αύξηση (2021/2020) να ανέρχεται σε 17,8%.
Σημαντικότερος κλάδος τα τρόφιμα σε ποσοστό 75,0%. Γαλακτοκομικά, εσπεριδοειδή, ακτινίδια και ψάρια αποτελούν τα βαριά χαρτιά της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Οι περισσότερες εξαγωγές -23,5%- γίνονται στην Αλβανία και ακολουθούν η Ολλανδία με 17,8, η Ιταλία με 16,2 η Γερμανία με 7,6 και με μικρότερα ποσοστά η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Κύπρος και η Ισπανία.
Read More »
Τι εξάγει η Ήπειρος και που! Τι εξάγει η Ήπειρος και που! Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Ημερίδα για την άνοια στο Προδρόμι

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Ημερίδα για την άνοια στο ΠροδρόμιΆνοια και φροντίδα, ένα θέμα που δυστυχώς αφορά όλο και περισσότερους από μας. Σας περιμένουμε στην ημερίδα που συνδιοργανώνει ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Μ.Ε.Σ.Π.) με τους αρμόδιους φορείς.
Read More »
Ημερίδα για την άνοια στο Προδρόμι Ημερίδα για την άνοια στο Προδρόμι Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Οι τρεις προτεραιότητες του Grimaldi για την Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Οι τρεις προτεραιότητες του Grimaldi για την Ηγουμενίτσα


Τρεις είναι οι περιοχές που o επικεφαλής του ομίλου, Emanuele Grimaldi, βλέπει ανάπτυξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Η πρώτη είναι ο παραδοσιακός τομέας των μεταφορών και logistics, όπου εστιάζονταν όλες οι διοικήσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ). 
Ο δεύτερος είναι ο τουρισμός και, όπως ανέφερε στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 67%, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα μπορούσε να αποτέλεσε πύλη εισόδου τουριστών απ’ όλη την Ευρώπη, τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για την ιδιαίτερη περιοχή της Ηπείρου και των Επτανήσων. 
Τέλος, όπως ανέφερε ο Emanuele Grimaldi, στόχος του είναι ο λιμένας της Ηγουμενίτσας να καταστεί μια δραστηριότητα μηδενικών εκπομπών, αποκτώντας έτσι προβάδισμα στην «πράσινη» μετάβαση και ανάπτυξη.

Read More »
Οι τρεις προτεραιότητες του Grimaldi για την Ηγουμενίτσα Οι τρεις προτεραιότητες του Grimaldi για την Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

1.258 τροχαίες παραβάσεις στην Ήπειρο σε μία εβδομάδα

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
1.258 τροχαίες παραβάσεις στην Ήπειρο σε μία εβδομάδα


Οι έλεγχοι συνεχίζονται με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Συγκεκριμένα το διάστημα από 12 έως 18 Μαρτίου 2023, διενεργήθηκαν 101.885 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 23.357 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως ακολούθως:
· 3.707 στη Θεσσαλονίκη,
· 3.091 στην Αττική,
· 2.541 στη Θεσσαλία,
· 2.415 στη Δυτική Ελλάδα,
· 2.255 στην Κεντρική Μακεδονία,
· 1.820 στην Κρήτη,
· 1.640 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
· 1.426 στην Πελοπόννησο,
· 1.302 στη Στερεά Ελλάδα,
· 1.258 στην Ήπειρο,
· 541 στη Δυτική Μακεδονία,
· 512 στα Ιόνια Νησιά,
· 466 στο Βόρειο Αιγαίο και
· 383 στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν αφορούν:
• 6.180 για παράνομη στάθμευση,
• 5.377 για υπερβολική ταχύτητα,
• 1.222 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,
• 1.214 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
• 781 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
• 612 για Κ.Τ.Ε.Ο.,
• 420 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
• 317 για ανασφάλιστα οχήματα,
• 259 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
• 233 για παραβίαση σηματοδότη,
• 185 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
• 166 για φθαρμένα ελαστικά,
• 153 για θορύβους,
• 137 για αντικανονικούς ελιγμούς,
• 113 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,
• 81 για αντικανονικό προσπέρασμα,
• 66 για υπέρβαρο φορτίο,
• 57 για καυσαέρια,
• 39 για παραβίαση προτεραιότητας,
• 37 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο,
• 29 για αντικανονική χρήση φώτων,
• 25 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
• 21 για απόσπαση προσοχής οδηγού,
• 20 για παραβίαση σήματος τροχονόμου,
• 20 για μη κίνηση σε δεξιό άκρο οδού,
• 18 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,
• 9 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας και
• 5.566 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Επιπλέον, στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 20 έως 26 Μαρτίου 2023, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 432 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων, βεβαιώθηκαν 375 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:
· 33 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
· 17 για παραβάσεις θορύβων,
· 16 για μη χρήση κράνους,
· 16 για αντικανονικούς ελιγμούς,
· 16 για επίδειξη ικανοτήτων,
· 16 για αυτοσχέδιους αγώνες,
· 15 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
· 15 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
· 14 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,
· 14 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
· 3 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και
· 200 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 18 ζεύγη πινακίδων, 65 άδειες κυκλοφορίας και 58 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Τέλος, μεταφέρθηκαν 6 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβα
Read More »
1.258 τροχαίες παραβάσεις στην Ήπειρο σε μία εβδομάδα 1.258 τροχαίες παραβάσεις στην Ήπειρο σε μία εβδομάδα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Η Άννα Στεργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Η Άννα Στεργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου


Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου σήμερα… 
Μία από τις πιο σημαντικές μέρες για την ίδια τη χώρα, που γέννησε το σύγχρονο θέατρο και θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της θεατρικής δραστηριότητας.
Η Θεσπρωτία μπορεί να παινευτεί για την πορεία των θεατρικών καλλιτεχνικών της ομάδων. Έχει ιδιαίτερα αξιόλογες θεατρικές ομάδες, που παράγουν πολύ σημαντικό έργο κι έχουν αποτύπωμα και στην πρωτεύουσα του νομού και στις δυο μεγάλες κωμοπόλεις, τους Φιλιάτες και την Παραμυθιά. Μία πορεία, που λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά, δεν είναι πάντα εύκολη.
Ταυτόχρονα όμως η Θεσπρωτία έχει και καλλιτέχνες, που είναι επαγγελματίες του χώρου. Κι όσοι είναι επαγγελματίες ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα από τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία. Θέσεις εργασίας χάθηκαν κι άνθρωποι του θεάτρου κι οι οικογένειές τους βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς μεροκάματο.
Η υπόθεση Λιγνάδη έφερε ένα ακόμη τραύμα στην ελληνική θεατρική σκηνή. Η διαρκής υπενθύμιση πως το MeToo συμβαίνει μεταξύ καλλιτεχνών δεν ισχύει. Το MeToo δυστυχώς υπάρχει παντού. Οι άνθρωποι του θεάτρου όμως είχαν απλά την δύναμη να πετάξουν τη ντροπή από πάνω τους. Γιατί το θέατρο πάνω απ΄όλα είναι κάθαρση.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε και σ’ άλλο τραγικό ολίσθημα. «Εξαφάνισε» στην κυριολεξία τους ανθρώπους του θεάτρου θεωρώντας του αποφοίτους λυκείου, παρά τις μεταλυκειακές τους σπουδές και τη σημαντική εμπειρία τους.
Με την ιδιότητα της δημοσιογράφου θα πω ότι γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους στην ελληνική θεατρική σκηνή. Με την ιδιότητα της συγγραφέως αλλά και την πολιτική μου ταυτότητα δηλώνω ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό των καλλιτεχνών, ερασιτεχνών κι επαγγελματιών αλλά και δίπλα στους ανθρώπους, που βρίσκονται πίσω από τη σκηνή.
Η Θεσπρωτία έχει το αρχαίο θέατρο των Γιτάνων, που πρέπει ν΄αναβαθμιστεί μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο ενώ οι πολιτιστικές, ερασιτεχνικές της ομάδες στον νομό, που απέδειξαν κι εμπράκτως το εξαιρετικό τους επίπεδο, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν.
Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό θέατρο υπό όρους, θα έπρεπε να είναι εξαγώγιμο πολιτιστικό αγαθό, είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό πεδίο, αντί να είναι στο περιθώριο. Γιατί έτσι και περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για Έλληνες καλλιτέχνες κι οι ερασιτέχνες είναι και φυτώριο αυριανών επαγγελματιών αλλά και γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών. Η διπλωματία του πολιτισμού είναι σπουδαία γιατί βοηθά να χτιστούν πολιτιστικές γέφυρες, που ενώνουν, αντί να διχάζουν τις κοινωνίες.
Πάνω απ΄όλα όμως το θέατρο δίνει κουράγιο απέναντι στα όσα ζοφερά συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ανάταση ψυχής και μια διαρκής υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός είναι αυτός, που κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται και να δημιουργούν. Η εργασία φέρνει το ζην αλλά ο πολιτισμός το ευ ζην.

*Η Άννα Στεργίου είναι κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας κι υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη Θεσπρωτία
Read More »
Η Άννα Στεργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου Η Άννα Στεργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Ανοιχτό κάλεσμα – σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Ανοιχτό κάλεσμα – σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας


Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ!
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΗ 8:30μμ στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Ανοιχτό κάλεσμα – σύσκεψη

Προς όλα τα Σωματεία Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Αθλητικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους Μαθητές και τους Γονείς, τους Συλλόγους των Επαγγελματιών και Εμπόρων, μεμονωμένους συνδικαλιστές και όλους τους φορείς της πόλης μας.

Όλες και όλοι εμείς που πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση των μεγαλειωδών συγκεντρώσεων των προηγούμενων ημερών με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε, να σηκώσουμε στις πλάτες μας την ευθύνη που υποσχεθήκαμε στους νεκρούς, αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί. Μέχρι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος, να μην ξαναγίνει άλλη θυσία στο βωμό του κέρδους.

Αυτή η κοινή οργή, η κοινή επιθυμία για απόδοση ευθυνών να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση σε όλους τους χώρους δουλειάς, μόρφωσης, εκπαίδευσης, κατοικίας, πολιτισμού, αθλητισμού, με τη δύναμη του κοινού σχεδιασμένου συντονισμένου αγώνα για να μην ξαναθρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των λίγων.

Η δύναμη του συντονισμένου αγώνα κρίθηκε στις τελευταίες μαζικές κινητοποιήσεις. Η συνέχεια είναι στο χέρι όλων μας να δοθεί ακόμα πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά. Βάζοντας σε προτεραιότητα τις ζωές μας και τα όνειρα των παιδιών μας, να μη δείξουμε άλλη ανοχή περιμένοντας κάποιος άλλος να παλέψει για εμάς. Να γίνουμε εμείς οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουμε την πραγματική ελπίδα στη νέα γενιά για το μέλλον που τους αξίζει.
Read More »
Ανοιχτό κάλεσμα – σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας Ανοιχτό κάλεσμα – σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ


Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά Ν. Θεσπρωτίας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. κ. Βαρβέλη Άγγελο και τα μέλη του Δ. Σ. κ. Αλεξίου Γεώργιο και κ. Ντόκο Πέτρο, βρέθηκε στην Παραμυθιά του Δήμου Σουλίου όπου και συναντήθηκε με Τρίτεκνες οικογένειες.

Από τα μέλη του Δ. Σ. έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του Συλλόγου μας, αναφέρθηκαν οι εκπτώσεις που έχουμε εξασφαλίσει σε τοπικά καταστήματα καθώς και οι εκπτώσεις σε γνωστές αλυσίδες Super Market, που έχουμε μέσω της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

Ενημερώσαμε τις Τρίτεκνες οικογένειες σχετικά με την δράση της Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδας (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) και μοιράσαμε έντυπο υλικό με τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες και απαντήσαμε σε ερωτήματα που μας τέθηκαν.

Στην Συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης - Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Ντάγκας Γεώργιος με τον οποίο συζητήθηκαν προτάσεις μέσω των οποίων θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει της Τρίτεκνες οικογένειες. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον μια νέα συνάντηση στην οποία θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Σουλίου ώστε να συζητηθούν τα αιτήματά μας και οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς κ. Κώτση Νικόλαο, κατά την οποία τα μέλη του συλλόγου μας παρέδωσαν επιστολή μέσω της όποιας ζητάμε την παροχή εκπτώσεων στα μέλη του συλλόγου μας από τα καταστήματα – μέλη του εμπορικού συλλόγου Παραμυθιάς.Τα μελη του Δ.Σ.

του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά

Νομού Θεσπρωτίας
Read More »
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Aυστρία και Πολωνία οι νέες τουριστικές αγορές- στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Aυστρία και Πολωνία οι νέες τουριστικές αγορές- στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου


Η Αυστρία και η Πολωνία είναι οι δύο νέες αγορές- στόχοι που προστέθηκαν στο φετινό φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια συμμετείχε για πρώτη φορά στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στις δύο χώρες, από τις οποίες προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και ενδιαφέρον - που ξεπέρασε τις προσδοκίες- για επισκέψεις από μεμονωμένους πολίτες, αλλά και τουριστικούς πράκτορες.

Αναλυτικά:

Η Ήπειρος στις πρώτες επιλογές των Αυστριακών
Με τη συμμετοχή 840 εκθετών από 80 χώρες έκλεισε η αυλαία της διεθνούς τουριστικής έκθεσης της Βιέννης – Ferien 2023 της Αυστρίας. η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16 έως 19 Μαρτίου στην αυστριακή πρωτεύουσα προσελκύοντας 68.923 επισκέπτες.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση της Κεντρικής Ευρώπης στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, με το περίπτερό της να προσελκύσει το ενδιαφέρον των περισσότερων εκ των 68.923 συνολικά επισκεπτών της.
Τα στελέχη της Περιφέρειας πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου, ως προορισμού που συνδυάζει ιδανικά το βουνό με τη θάλασσα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις ειδικές μορφές τουρισμού οι οποίες έτυχαν ιδιαίτερης απήχησης σε μεγάλο μέρος του κοινού της Αυστρίας!
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, υπήρξε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας και την Δ/ντρια κ. Σκαλτσή με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή της Ηπείρου στην αυστριακή αγορά.
Οι Επαγγελματίες του τουρισμού, που φιλοξενήθηκαν στο stand της Περιφέρειας Ηπείρου, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με μεγάλο αριθμό επισκεπτών που οργανώνουν τις διακοπές τους, αλλά και με σημαντικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες της Αυστρίας.
Ως γενική διαπίστωση από τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη έκθεση, είναι η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για την ακτογραμμή της Ηπείρου, καθώς πολλοί Αυστριακοί επιλέγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές προορισμούς, με κριτήρια, την εύκολη πρόσβαση, την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και την ηρεμία. Σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας, είναι η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Βιέννης με το Αεροδρόμιο του Ακτίου, που βάζει την Ήπειρο στην λίστα των προορισμών για τους Αυστριακούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας, όλοι οι ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται φέτος σε ανοδική τροχιά, με την Ήπειρο να κατοχυρώνει σταδιακά και σταθερά το δικό της κοινό, στην αγορά (γεγονός που έγινε αισθητό και στην αγορά της Ουγγαρίας).
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της Έκθεσης κυρίαρχα θέματα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μέλλον για τον τουρισμό, καθώς η ευαισθητοποίηση του κοινού θα επηρεάσει τη στρατηγική πολλών διοργανωτών ταξιδίων και επιχειρήσεων του κλάδου, προτάσσοντας την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Την Έκθεση και το ελληνικό περίπτερο τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός για θέματα τουρισμού της Αυστρίας κ. Susanne Kraus-Winkler και η Σύμβουλος Εμπορικών και οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας κα Μπογιατζοπούλου.

Τα πλεονεκτήματα της Ηπείρου, «γνώρισαν» οι Πολωνοί επαγγελματίες του τουρισμού

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ITTF 2023» της Βαρσοβίας, επίσης ως συνεκθέτης του ΕΟΤ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, με συμμετοχή δεκάδων χωρών στην οποία παρουσιάζεται όλο το φάσμα του τουρισμού.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, τα στελέχη της Περιφέρειας συναντήθηκαν με Επαγγελματίες της Πολωνικής τουριστικής αγοράς και δημοσιογράφους, προβάλλοντας συνολικά το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου, ενώ μεγάλος ήταν κι αριθμός μεμονωμένων επισκεπτών που έδειξε ενδιαφέρον για τουρισμό και στις τέσσερις εποχές του χρόνου, ειδικά δε για τις εναλλακτικές μορφές.
Σε ειδική εκδήλωση παρουσίασης του Ελληνικού προορισμού η οποία πραγματοποιήθηκε την δεύτερη μέρα της Έκθεσης, τα στελέχη της Περιφέρειας ανέπτυξαν στο κοινό, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου και τις επιλογές που προσφέρει για διακοπές στο βουνό και στη θάλασσα.
Το Ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων, η Πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία κα Νίκη Καμπά καθώς και η Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Βαρσοβία, κ. Σοφία - Μαρία Μπαγατέλα
Read More »
Aυστρία και Πολωνία οι νέες τουριστικές αγορές- στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου Aυστρία και Πολωνία οι νέες τουριστικές αγορές- στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Σχέδιο ψηφίσματος για το νερό, στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας από τη Λ.Σ.

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Σχέδιο ψηφίσματος για το νερό, στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας από τη Λ.Σ.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην υιοθέτηση νόμου για τη διεύρυνση της αρμοδιότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τη διαχείριση και του νερού και των αστικών αποβλήτων.

Οι υπηρεσίες ύδρευσης απαξιώθηκαν συστηματικά, διαχρονικά με την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού. Ακολούθησε η ένταξη ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων που απλά συμπληρώνεται με τον σημερινό νόμο, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις.

Την ώρα που οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για "απελευθέρωση των αγορών" και ιδιωτικοποιήσεις και η υλοποίησή τους από όλες τις κυβερνήσεις έφεραν στην Ενέργεια τεράστια ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια, οδήγησαν στο προαναγγελμένο σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς, είναι πρόκληση να νομοθετείται η περαιτέρω απελευθέρωση - ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση και του νερού.

Τα λαϊκά νοικοκυριά θα πουν το νερό νεράκι σε όφελος της κερδοφορίας επιχειρηματικών συμφερόντων που εδώ και χρόνια ενδιαφέρονται να εμπλακούν.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς και του κέρδους. Νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα και άρδευση δεν μπορεί να είναι εμπορεύματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας θεωρεί ότι ο νόμος αυτός δεν πρέπει να εφαρμοστεί.

Πρέπει να εξασφαλιστεί φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για όλους, με άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού με κατάλληλα έργα για την εξασφάλιση της επάρκειάς του, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα και κατάργηση των εργολάβων.

Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά αύξηση της τιμής του νερού, αλλά δραστική μείωση των τιμολογίων, κατάργηση του ΦΠΑ πάνω στην τιμή του νερού, μειωμένη τιμή του ρεύματος στις ΔΕΥΑ όπως στις βιομηχανίες, να μην υπάρξει καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά.

Ηγουμενίτσα 26/03/2023
Για την Λαϊκή Συσπείρωση
Δώρης Δήμας
Read More »
Σχέδιο ψηφίσματος για το νερό, στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας από τη Λ.Σ. Σχέδιο ψηφίσματος για το νερό, στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας από τη Λ.Σ. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023
Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ ΘεσπρωτίαςΟ Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν Θεσπρωτίας καλεί όλους τους συναδέλφους (Ηγουμενίτσα ,Φιλιάτες και Σούλι )που είναι αιμοδότες, όλους όσους χρειάστηκαν το προηγούμενο διάστημα αίμα για κάποιον δικό τους άνθρωπο, αλλά και όλους όσους έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της εθελοντικής πράξης, να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στην οργάνωση της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ που θα γίνει την

ΤΡΙΤΗ 28/3/2023 από 9.00 πμ έως 13.30 μμ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες σε αίμα είναι πολλές. Ας εξαντλήσουμε όλοι όσοι μπορούμε τις δυνατότητες, που υπάρχουν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι αιμοδότες :
Μπορούν με την Κάρτα Αιμοδοσίας τους, να προσέρχονται για δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, πρωινές ώρες, στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δικαιούνται άδεια την ημέρα της αιμοδοσίας καθώς και άλλες 2 ημέρες.

Καλούμε τους Διευθυντές των Υπηρεσιών όχι μόνο να διευκολύνουν τη συμμετοχή των συναδέλφων, αλλά και να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την οργάνωση της αιμοδοσίας.

Καλούμε τις Γραμματείες των Διευθύνσεων να τοιχοκολλήσουν την ανακοίνωση αυτή σε ευδιάκριτα σημεία των υπηρεσιών.-
Read More »
Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2023 Rating: 5

Σελίδες