ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων γιατρών σε προκήρυξη έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με την κάλυψη αναγκών σε δομές διαχείρισης προσφύγων ερωτούν τον Υπουργό Υγείας οι Βασίλης Γιόγιακας και Βασίλης Οικονόμου. 
Στην Ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν ότι, ενώ στον πίνακα βαθμολόγησης των υποψήφιων γιατρών μοριοδοτείται το κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας σε πληθυσμό προσφύγων ή/και μεταναστών, στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τοι κριτήριο αυτό δεν αναφέρεται ως προσόν ούτε ζητείται σχετικό δικαιολογητικό. 
Ρωτούν επομένως εάν το κριτήριο ισχύει και, εάν, ναι, πώς θα αποδεικνύεται η εθελοντική προϋπηρεσία σε ΜΚΟ. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ισχύς κριτηρίου βαθμολόγησης υποψηφίων ιατρών σε προκήρυξη έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 επαναπροκηρύχθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ τα Υποέργα 2 και 3 στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο Παράτημα ΙΙΙ (Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων Ιατρών) της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται ως βαθμολογούμενο κριτήριο η «Έμμισθη ή Εθελοντική Εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών». Εντούτοις, το κριτήριο αυτό δεν αναφέρεται στο κείμενο της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ούτε στα αναφερόμενα προσόντα των υποψηφίων ιατρών ούτε στα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν για να τεκμηριώσουν την εθελοντική εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών. Αντιθέτως, αναφερόταν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της αρχικής προκήρυξης.

Η μη αναφορά του κριτηρίου αυτού στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ αναφέρεται στον πίνακα βαθμολογούμενων κριτηρίων αφ’ ενός προκαλεί σύγχυση ως προς την ισχύ του ή μη, αφ’ ετέρου θα μπορούσε να επιτρέψει τη διακριτική μοριοδότηση «ημετέρων» υποψηφίων. Δεδομένου μάλιστα ότι στις δομές φιλοξενίας προσφύγων δραστηριοποιείται πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων, πιστοποιημένων και μη, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υποβληθούν ψευδείς βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν ισχύει ή όχι η «Έμμισθη ή Εθελοντική Εμπειρία σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών» ως κριτήριο βαθμολόγησης των υποψηφίων ιατρών,

- Εφ’ όσον δεν ισχύει, γιατί συμπεριλήφθηκε στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων Ιατρών,

- Εφ’ όσον ισχύει, πώς τεκμηριώνεται ο πραγματικός χρόνος εθελοντικής εργασίας σε Πληθυσμό Προσφύγων / Μεταναστών, προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις υποβολής ψευδών βεβαιώσεων.


 
Read More »
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΑΘΗΝΑ

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την στοχευμένη προβολή της Ηπείρου σε αγορές του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και την καθιέρωσή της ως προορισμού τεσσάρων εποχών.

Η επίτευξη του στόχου αυτού, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιμέρους εναλλακτικών μορφών τουρισμού που παρέχει η περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου στο σχεδιασμό της περιέλαβε τη συμμετοχή της σε δύο εκθέσεις που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες κοινού: Η πρώτη υπαίθριων δραστηριοτήτων κ.α, πραγματοποιήθηκε ήδη, με μεγάλη ανταπόκριση, στη Βόρεια Γερμανία και η δεύτερη, που απευθύνεται στους Έλληνες κυνηγούς, προγραμματίστηκε για τις αρχές Απριλίου στην Αθήνα.

Θετική η απήχηση της Ηπειρωτικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «Reisen- ταξίδια» του Αμβούργου

Στη Διεθνή Έκθεση «Reisen- ταξίδια» που διεξήχθη στο Αμβούργο η Περιφέρεια, συμμετέχοντας για πρώτη φορά, πρόβαλλε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαθέτει η Ήπειρος, όπως Caravanning (διακοπών με τροχόσπιτο), Outdoor-Activities (Υπαίθριων Δραστηριοτήτων), Κρουαζιέρας, ποδηλασίας κ.α.. Η συγκεκριμένη είναι η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Βόρειας Γερμανίας και αποτελεί σημείο συνάντησης επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και ιδιωτών που ανήκουν κυρίως σε εύπορες οικονομικές ομάδες πληθυσμού.

Στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου φιλοξενήθηκαν ως συν-εκθετες, επιχειρηματίες ξενοδοχείων και καταλυμάτων της Ηπείρου, τουριστικών γραφείων, υπαίθριων δραστηριοτήτων και οινοπαραγωγής, ενώ ένας μεγάλος αριθμός φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων προβλήθηκε μέσω διανομής διαφημιστικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο περίπτερο της Περιφέρειας πραγματοποίησαν συναντήσεις με επιχειρήσεις ενδιαφέροντός τους, τόσο της Γερμανίας, όσο και άλλων χωρών που παραβρέθηκαν σε αυτή.

Αποδοτικές ήταν επίσης οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία καθώς και με μέλη του συλλόγου Ηπειρωτών Αμβούργου, τα οποία προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προβολή της Ηπείρου, μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλήθηκε σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση, το Γεωπάρκο Βίκου- Αώου ως «Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς» της UNESCO, καθώς και ενημέρωση για το επικείμενο δίκτυο πιστοποιημένων πεζοπορικών διαδρομών, τα οποία θα συνδράμουν στην περαιτέρω αύξηση τουριστών που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές μορφές διακοπών.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο κ. Γεώργιος Αρναούτης, επισκέφθηκε το περίπτερο της Ηπείρου συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών κ. Ιφιγένεια Τσίνγκου. Εξήρε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση της Βόρειας Γερμανίας, επισημαίνοντας ότι η Ήπειρος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει "εναλλακτικό" προορισμό υψηλών προδιαγραφών για τους Γερμανούς τουρίστες. Επίσης αποδέχτηκε το αίτημα της Αποστολής της Περιφέρειας, να προβάλλει και την Ήπειρο στη «Βραδιά των Προξενείων» που διοργανώνεται την προσεχή άνοιξη. Παράλληλα, σε επικοινωνία που είχε με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη εκφράστηκε η από κοινού επιθυμία ώστε όπως σημείωσε, "από του χρόνου να γίνουν σχεδιασμένα βήματα ούτως ώστε η παρουσία μας να είναι μεγαλύτερη και να δώσει ώθηση σε αυτή τη νέα αγορά εναλλακτικού τουρισμού που διαθέτει η Ήπειρος".

Η εκπρόσωπος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου κ. Δήμητρα Τσατσάνη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι "η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο κατάφερε και έκανε μια πολύ δυναμική παρουσία για πρώτη φορά στην Έκθεση Reisen, που εκπροσωπεί το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στη βόρεια Γερμανία", ευχαριστώντας παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών και το Σύλλογο Ηπειρωτών για την υποστήριξη της προσπάθειας.

Δηλώσεις συμμετοχής στην "ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017"

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην Έκθεση "Κυνηγεσία 2017" που θα διεξαχθεί στο MEC Παιανίας το διάστημα 7-9/4/2017, γίνεται με δεδομένο ότι η Ήπειρος είναι κυνηγετικός προορισμός, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω στη συνδυασμένη τουριστική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό στην Έκθεση θα παρουσιαστούν τοπικά προϊόντα με δικαίωμα λιανικής πώλησης.

Όπως και στο παρελθόν, η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό της τους Δήμους, τους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους στο e-mail: s.fouki@php.gov.gr το αργότερο ως τις 3-3-2017, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Φούκη (τηλ. 2651-87111). 
Επίσης, ως τις παραπάνω ημερομηνίες, μπορούν να φέρουν στην υπηρεσία μας διαφημιστικό υλικό, για να διανεμηθεί από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου.


 
Read More »
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΑΘΗΝΑ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Εντοπίστηκε από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει πεντακόσια (500) άτομα δόλωμα είδους «holothuria»

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, εντοπίσθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες της 20-02-2017, μετά από συντονισμένες ενέργειες βαθμοφόρων Υπηρεσίας μας, στη θαλάσσια περιοχή Ρούγας Αιτωλοακαρνανίας ερασιτέχνης αλιέας με φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή παροχής αέρα έχοντας αλιεύσει πεντακόσια (500) άτομα δόλωμα είδους «holothuria)», τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι αλίευση του εν λόγω δολώματος επιτρέπεται μόνο με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής αλιείας από επαγγελματίες αλιείς.

Ανωτέρω συσκευή κατασχέθηκε.


 
Read More »
Εντοπίστηκε από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει πεντακόσια (500) άτομα δόλωμα είδους «holothuria» Εντοπίστηκε από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, ερασιτέχνης αλιέας να έχει αλιεύσει πεντακόσια (500) άτομα δόλωμα είδους «holothuria» Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Η ΛΑΜΟΤΘΕ παρέδωσε στο "Εργαστήρι" ποσό από τους αγώνες motocross

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017


Αντιπροσωπία της ΛΑΜΟΤΘΕ παρέδωσε σήμερα, το ποσό που μαζεύτηκε με την συνδρομή όλων των αθλητών που αγωνίστηκαν την Κυριακή στην πίστα motocross στο Ράγιο Θεσπρωτίας, στο ΚΔΑΠμΕΑ. Ηγουμενιτσας "Το Εργαστήρι" . 

Δυστυχώς ο καιρός δεν μας βοήθησε να κάνουμε κάτι καλύτερο αλλά δεσμευόμαστε για την επόμενη διοργάνωση . 

Με μεγάλη μας τιμή και χαρά 
το ΔΣ της ΛΑΜΟΤΘΕ 


Read More »
Θεσπρωτία: Η ΛΑΜΟΤΘΕ παρέδωσε στο "Εργαστήρι" ποσό από τους αγώνες motocross Θεσπρωτία: Η ΛΑΜΟΤΘΕ παρέδωσε στο "Εργαστήρι" ποσό από τους αγώνες motocross Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αντιεξουσιαστών,στο μνημείο μπιζανομάχων στα Γιάννενα

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 
Επεισόδια σημειώθηκαν πριν λίγο στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών.
Οι διαδηλωτές έφθασαν στο σημείο που γίνονταν κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Μπιζανομάχων λίγο πριν την παρέλαση , όπου συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους απωθήσουν.
Ακολούθησε πετροπόλεμος και μέχρι τώρα έχουν γίνει προσαγωγές τεσσάρων ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο...


 
Read More »
Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αντιεξουσιαστών,στο μνημείο μπιζανομάχων στα Γιάννενα Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αντιεξουσιαστών,στο μνημείο μπιζανομάχων στα Γιάννενα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας, με 53 κιλά κάνναβης (+ΦΩΤΟ)

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Θεσπρωτίας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, τέσσερα άτομα (τρεις υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 31, 36 και 30 χρονών και ένας 41χρονος ημεδαπός), κατηγορούμενοι για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους στο εσωτερικό της χώρας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι τρεις αλλοδαποί δράστες εντοπίστηκαν χθες (20-02- 2017) το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας, να έχουν αποκρύψει -32- συσκευασίες κάνναβης, βάρους -52- κιλών και -870- γραμμαρίων. 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, συνελήφθη σήμερα (21- 02-2017) νωρίς το πρωί στην ίδια περιοχή και ένας 41χρινος ημεδαπός, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και εμπλέκεται στη διακίνηση και μεταφορά των ναρκωτικών. 

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε οι τρεις αλλοδαποί στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα. 

Συνολικά κατασχέθηκαν :
  • -52- κιλά και -870- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
  • τρία κινητά τηλέφωνα. 
Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.


Read More »
Σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας, με 53 κιλά κάνναβης (+ΦΩΤΟ) Σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας, με 53 κιλά κάνναβης (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Φιλιάτες 1940: Μοιρολόγι στον Νίτσο…

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Ο Νικόλαος Νίτσος γεννήθηκε στου Τσαμαντά το 1860, όπου και απεβίωσε το 1940. Γόνος ιερέα βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου διέμενε και έκανε λαμπρές σπουδές, κοντά και στο θείο του Μητροπολίτη Προύσης Ναθαναήλ- Ποβλιώτη. Το 1914 επέστρεψε κι εγκαταστάθηκε μόνιμα στου Τσαμαντά. Λάτρης και γνώστης των γραμμάτων συνέγραψε πολλά και σκόρπια, το σημαντικότερο είναι η μονογραφία του για του Τσαμαντά- χάρη στην οποία αναγνωρίστηκε σαν ένας απο τους σημαντικότερους Ηπειρώτες Λαογράφους. 
Το παρακάτω το πήραμε απο την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ του 1940, το έγραψε σαν μοιρολόγι ένας ξενιτεμένος χωριανός του στην Αυστραλία.

Τον Νίτσο τον Νικόλαο

Κι εγώ θέλω να κλάψω

Και μοιρολόι να του πω

Δυο λόγια να του γράψω

Όταν στα ξένα μάθαμε

Την ξαφνική θανή του

Από ψυχής πονέσαμε

Φίλοι και χωριανοί του

τι ζούσε ‘κει στου Τσαμαντά

κι οΤσαμαντάς μαζί του

και τον εγνώρισε παντού

η ξέχωρη γραφή του.

Ποιος την μονογραφία του

Δεν διάβασε δεν ξέρει;

Ποιόν απ’ τα ξένα με το νου

Δεν έχει πίσω φέρει;

Δεν έχει φέρει στο χωριό

Με τ’ όμορφα συνήθεια;

Δεν του ξανάπε της γιαγιάς

Τα τόσα παραμύθια;

Ο Γέρο Νίτσος πέθανε,

Ο νους του πια δεν πλάθει

Δεν θα διαβάζει ο Καίσαρης

Τον ντόπιο Γεροστάθη,

Στη «Θεσπρωτία» θα ‘χουμε

Πια Καίσαρη και Πέτρο

Που να μη λείψουνε κι δυο

Χρόνια πολλά απ’το μέτρο

Τέλος ας τον σχωρέσουμε

Τον Νίτσο εχθροί και φίλοι

Που στην Εδέμ θα περπατεί

Με τον Χρηστοβασίλη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΟΣ
Τσαμαντιώτης, στη Μελβούρνη

ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 
Read More »
Φιλιάτες 1940: Μοιρολόγι στον Νίτσο… Φιλιάτες 1940: Μοιρολόγι στον Νίτσο… Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Η μάχη της σκάλας της Παραμυθιάς. Ο προπομπός της απελευθέρωσης

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Με την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, όλη τούτη η περιοχή, από το Σούλι μέχρι κάτω στα καμποχώρια και έως τη Γλυκή, το Φανάρι και την Πρέβεζα, γέμιζε από απελευθερωτικές ελληνικές αντάρτικες ομάδες. Η κατάσταση που επικρατούσε τότε στα χωριά του κάμπου της Παραμυθιάς, του Φαναρίου και της Πρέβεζας ήταν τραγική. Αδίστακτες τουρκομουσουλμανικές συμμορίες, με την βοήθεια και της τουρκικής Χωροφυλακής, τριγύριζαν μέρα και νύχτα στα χωριά και τρομοκρατούσαν τον κόσμο, σπέρνοντας παντού -με δολοφονίες, βιασμούς και λεηλασίες- τη βία και το φόβο. Μαζί τους και οι μουσουλμάνοι φεουδάρχες, μεγαλοκτηματίες, αγάδες, που με οπλισμένους τουρκομουσουλμάνους καταπίεζαν και εκβίαζαν με κάθε τρόπο τον ελληνικό πληθυσμό, όλους τους χριστιανούς κατοίκους του τόπου.

Στο δυτικό τούτο χώρο της Ηπείρου, οι κύριες μετωπικές πολεμικές γραμμές σύγκρουσης που είχαν αναπτυχθεί ήταν η παρά τον Αχέροντα περιοχή, που αρχίζει από τις εκβολές του στη Σπλάντζα και στο Βαλαντόραχο έως τα χωριά Νεμίτσα και Γλυκή, οι δυτικές πλαγιές του Ζαβρούχου στο Σούλι και η περιοχή της Ντουσκάρας: Πόποβο, Πετούσι, Μπρέλεσα έως την Ολύτσικα. Στα χωριά πάνω από τη Σκάλα Παραμυθιάς, στο Πόποβο, στο Πετούσι, στην Πράδαλα, στη Βελανιδιά, στην Κόπρα, στη Γράσδιανη και στη Λιβίκιστα, οι αντάρτικες ομάδες που είχαν οργανωθεί διατηρούσαν ένοπλα τμήματα από το 1909, με σκοπό να χτυπήσουν τους Τούρκους που φύλαγαν το πέρασμα της Σκάλας, να απελευθερώσουν, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, την Παραμυθιά και να τους διώξουν στην «Κόκκινη Μηλιά», όπως το είχε πει ο άγιος Κοσμάς και το κρατούσαν βαθιά στο νου και στην καρδιά τους.

Τούτη η περιοχή την Ντουσκάρας, από το Πόποβο και πέρα έως την Ολύτσικα, αποτελούσε βασικό πέρασμα, το μοναδικό δρόμο που συνδέει την Παραμυθιά με τα Γιάννενα. Η Σκάλα της Παραμυθιάς, το κάστρο στο Ελευθεροχώρι και ο αυχένας του Σάββα στην Κοσμηρά ήταν στρατηγικές θέσεις, που έδιναν σε όποιον τις κατείχε τη δυνατότητα να ελέγχει την κύρια οική αρτηρία και επικοινωνία Παραμυθιάς-Ιωαννίνων, και αντίστροφα. Κέντρο συγκέντρωσης, οργάνωσης και καθοδήγησης των στρατιωτικών και των αντάρτικων δυνάμεων, που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή της Ντουσκάρας ήταν το Πόποβο. Εδώ, τα σώματα των αντάρτικων δυνάμεων που είχαν συγκεντρωθεί, του Νικόλα Κουτούπη, του Γιώργου Καρρά, του Μάρκου Δεληγιαννάκη, του Σπύρου Κρομμύδα και του Βάρφη, θα καταστρώσουν και τα σχέδια των ενεργειών για την κατάληψη της Σκάλας της Παραμυθιάς, που την κατείχαν οι Τούρκοι. Με τις δυνάμεις των οπλαρχηγών αυτών και με πολλούς εθελοντές που προσέρχονται στον κοινό αγώνα, ετοιμάστηκε η εξόρμηση για την κατάληψη της Σκάλας, που αποτελούσε έναν από τους πιο βασικούς και κύριους σκοπούς για την απελευθέρωση του τόπου από την τούρκικη υποδούλωση.

Η κατοχή του Ελευθεροχωρίου και της Σκάλας Παραμυθιάς από τους Τούρκους εμπόδιζε την ανάπτυξη οποιουδήποτε σχεδίου των ελληνικών αντάρτικων δυνάμεων για τον έλεγχο της περιοχής και του δρόμου Παραμυθιάς-Ιωαννίνων. Αυτό φυσικά δυσκόλευε τότε και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Παραμυθιάς. Έτσι, πάρθηκε η απόφαση να χτυπηθούν και να διωχθούν οι Τούρκοι από τα μέρη αυτά. Για το σκοπό αυτόν άρχισε η συγκέντρωση των ανταρτικών δυνάμεων της περιοχής στο Πόποβο. Η κατάληψη της Σκάλας αποτέλεσε κύριο μέλημα του Μεικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος.

Ο υπολοχαγός Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης, αξιωματικός του τακτικού ελληνικού στρατού, ήταν αρχικά διοικητής του μεικτού αυτού αποσπάσματος, στο οποίο είχαν υπαχθεί εθελοντικά τμήματα της περιοχής Άρτας και Πρέβεζας, επαναστατημένα τμήματα που δρούσαν βορειότερα, στο σοβαρό τομέα Παραμυθιάς (Ποπόβου-Πετουσίου). Ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι ομάδες των οπλαρχηγών Νικ. Κουτούπη, Μάρκου Δεληγιαννάκη, Γιώργου Καρρά, Βάρη και Σπύρου Κρομμύδα, τα οποία ενισχύονταν και από οπλοφόρους κατοίκους της περιοχής. Η κατοχή της Σκάλας Παραμυθιάς από τους Τούρκους ανησυχεί τον αρχηγό του μεικτού εκείνου ηπειρωτικού σώματος, ο οποίος δίνει στους οπλαρχηγούς αυτούς τις εντολές του για την κατάληψη της Σκάλας Παραμυθιάς.

Αριθ. 127/Α.Μ. – Αριθ. 53.
Οπλαρχηγός Γ. Καρράν και Νικ. Κουτούπην.

Διατάσσω την κατάληψιν της Σκάλας Παραμυθιάς, συγχρόνως δε εξουσισοδοτώ αμφοτέρους όπως μετέρχεσθε παν μέσον διά την εξυπηρέτησιν του επιδιωκόμενου σκοπού υπό των χωρικών, προς τους οποίους δίδω την εντολήν να είναι πρόθυμοι εις ότι τους χρειάζεσθε.
Ζώριστα 2 Νοεμβρίου 1912.
Δημ. Μπόταρης.


Για την κατάληψη της Σκάλας, το Αρχηγείο Ηπείρου έδωσε μεγάλη σημασία. Διέταξε τον ανθυπολοχαγό Βασίλη Τεριακίδη να σπεύσει με ύο διμοιρίες ευζώνων προς το Πόποβο (Διαταγή αριθ. 3334, 13-11-1912). Διατάχθηκε επίσης να πορευτεί στο Πόποβο και ο καπετάν Κρομμύδας. Ο Τεριακίδης, στον οποίο η στρατιωτική διοίκηση είχε αναθέσει την αρχηγία της επιχείρησης, αναφέρει (23-11-1912) ότι, όταν έφθασε στο Πόποβο με 100 ευζώνους, βρήκε και άλλους οπλαρχηγούς εθελοντικών αντάρτικων ομάδων: τον Μάρκο Δεληγιαννάκη με 26 Κρητικούς, τους Ηπειρώτες Βάρφη με 10 και Γιώργο Καρρά, με τον αδελφό του, με 150. Επίσης, τον Νικόλα Κουτούπη από το Πόποβο με 80, τον παπά Δημήτρη Λιόντο από Βερνίκο και τον Γρηγόρη Κολιούση με 30 νοματαίους, καθώς και περίπου 200-300 χωρικούς. Ο Τεριακίδης αναφέρει: Τότε, λαμβάνοντας υπόψη τον μέγαν αριθμόν συγκεντρωμένων ανδρών διέταξα επίθεσιν κατά Πλέσσας και Σκάλας Παραμυθιάς.

Η Σκάλα είναι η στενωπός μεταξύ των βουνών του Γκορίλα και της Σπάτας-Χιονίστρας. Είναι ένας κατηφορικός δρόμος με καλντερίμι, που στριφογυρίζει ανάμεσα σε βράχους. Ανατολικά της Σκάλας είναι το χωριό Ελευθεροχώρι (Λευτεροχώρι), δεξιά και βόρεια του δρόμου που κατεβαίνει προς Παραμυθιά είναι το κάστρο, ενώ στον αυχένα της Σκάλας βρίσκεται το φυλάκιο, η Κούλια. Οι Τούρκοι είχαν στήσει πριν από το Ελευθεροχώρι ένα φυλάκιο για αντέρεισμα. Βαθιά νύχτα, σκοτάδι ήταν, όταν οι αποφασιστικοί τούτοι αντάρτες κίνησαν από το Πόποβο. Σκοπός, η κατάληψη της Σκάλας της Παραμυθιάς. Πριν ακόμα χαράξει, αθόρυβα και μεθοδικά πιάνονται μία-μία οι προκαθοριμένες θέσεις. Η επίθεση, αιφνιδιδαστική και σφοδρή.

Η αριστερή φάλαγγα με τον Κουτούπη και τον Καρρά, που φυσικά γνώριζαν καλά σπιθαμή προς σπιθαμή τον τόπο, χτυπούν το φυλάκιο στα ανατολικά του χωριού, που οι Τούρκοι το είχαν για αντέρεισμα, και το παίρνουν. Όσοι από τους Τούρκους γλίτωσαν τρέχουν να οχυρωθούν στα σπίτια του χωριού. Η μάχη, φονική και πεισματική. Στοτώθηκαν πολλοί. Ανάμεσα σε αυτούς και ο αρχηγός, ο Νικόλας Κουτούπης. Τελικά, ο Τούρκοι λυγίζουν και υποχωρούν. Το Ελευθεροχώρι, έπειτα από πολύωρη ονική μάχη, πέφτει στα χέρια των ανταρτών. Αμέσως μετά την επίθεση των ομάδων του Κουτούπη και του Καρρά, κινήθηκαν και τα σώματα του τακτικού στρατού και των οπλαρχηγών Κρομμύδα και Δεληγιαννάκη, που με αιφνιδιασμό κυριεύουν το κάστρο και τα γύρω υψώματα του Ελευθεροχωρίου, και αναγκάζουν τους Τούρκους σε υποχώρηση.

Σε μια φάση της σκληρής αυτής σύγκρουσης, την ώρα που ο σημαιοφόρος Γ. Μακαρώνας ρίχνεται με φούρια στη φωτιά της μάχης, χτυπιέται πισώπλατα, εκεί στην είσοδο της Σκάλας, από έναν Τούρκο κρυμμένο πίσω από ένα βράχο, και σκοτώνεται. Σε αυτές τις συγκρούσεις σκοτώνεται και ο Μανώλης Πατεράκης, ανιψιός του ολαρχηγού Δεληγιαννάκη. Οι λίγοι Τούρκοι που σώθηκαν, υποχωρώντας από λιθάρι σε λιθάρι και από λόφο σε λόφο, ταμπουρώνονται στο φυλάκιο της Κούλιας, στη Σκάλα, σε έναν κοντινό λόφο. Η μάχη συνεχίζεται έως το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου του 1912, που καταλαμβάνεται η Κούλια. Η χαρμόσυνη είδηση, που διαδόθηκε γρήγορα, δυνάμωσε την ελπίδα των σκλάβων Ελλήνων. Να πώς ανακοίνωσε την επόμενη μέρα ο διοικητής των ελληνικών τμημάτων Βασίλης Τεριακίδης την ηρωική αυτή μάχη για την κάλυψη της Σκάλας της Παραμυθιάς:
Σκάλα Παραμυθιάς 26-11-1912
Αρχηγείο Στρατού Ηπείρου Άρταν
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι σήμερον μετά την μάχην, διαρκέσασαν καθ’ όλην την ημέραν, βοηθούμενος και υπό των οπλαρχηγών Κουτούπη, Βάρφη, Κρομμύδα, μετά 75 ανταρτών και 100 περίπου χωρικών των πέριξ χωρίων, κατέλαβον την Σκάλα Παραμυθιάς, κυριεύοντας τα δύο υπερκείμενα φρούρια αυτής. Έσχομεν 1 στρατιώτην νεκρόν και 5 τραυματίας. Εκ των ανταρτών εφονεύθησαν 4 και επληγώθηκαν ισάριθμοι. Λάφυρα έπεσαν εις χείρας ημών, 100 όπλα Μάουζερ και 40 Μαρτίνι. Εν τοις φρουρίοις εύρωμεν οπτικόν τηλέγραφον, μέγα περιστροφικόν τηλεσκόπιον, 40 σάκκους αλεύρου, μερικούς ζακχάρεως κτλ. Συνελάβομεν περί τους 40 αιχμαλώτους. Αποστέλλω αυτούς αύριον δια συνοδείας. Αριθμίσαντες εύρωμεν 80 νεκρούς Τούρκους εντός στενωπού της Σκάλας μόνον. Εις την πεδιάδα Παραμυθιάς άπειρα πτώματα Τούρκων. Μετά την μάχην οι αντάρται και χωρικοί επεδόθησαν εις την λαφυραγωγίαν. Μετά των ανδρών μου ανέλαβον την φρούρησιν των κταταληφθεισών θέσεων. Τεριακίδης.

Τον Σπύρο Κρομμύδα, που έζησε και τιμήθηκε ως αξιωματικός του στρατού, η λαϊκή μούσα τον τραγούδησε:

Λάλησε, κούκε, λάλησε, λάλα, καημένο αηδόνι.
Λάλησε στα ψηλά βουνά και στα ψηλά λαγκάδια.
Λάλα και στην Παραμυθιά, ψηλά μες στον Γκορίλα.
Ρωτάτε για τον Σπύρο, τον καπετάν Κρομμύδα.
(Ηπειρώτικη Εταιρεία, τεύχ. 149, σ. 72)


Άλλο δημοτικό τραγούδι για τον πόλεμο στη Σκάλα της Παραμυθιάς λέει:
Οι αντάρτες κάνουν πόλεμο και πήρανε το κάστρο.
Τη Σκάλα της Παραμυθιάς κι’ απάνω στα Βορτόπια.
Και σκότωσαν πολλή Τουρκιά κι’ έπιασαν Τούρκους σκλάβους.
Μά έχουν και πίκρα τα χωριά και δεν παρηγοριούνται.
Γιατί στη μάχη πέσανε δεκάξι παλικάρια.
Λαβώθηκε κι’ ο αρχηγός, ο Μάρκος Δεληγιαννάκης.
Μ’ αυτός δεν σκούζει, δεν πονεί, εν κλαίει για την πληγή του.
Μα κλαίει τα παλικάρια του και τον υπαρχηγό του,
τον ξακουσμένο Σταυραητό, Κουτούπη το Σουλιώτη,
και το σημαιοφόρο του Μανώλη Πατεράκη,
που ‘χεν πρωτοπαλίκαρο και μπιστικό παιδί του.
Τον κλαιν κι’ όλοι οι σύντροφοι του κι’ οι πληγωμένοι σκούζουν,
κι’ όλες οι νιες της Σέλιανης του λέγουν μοιρολόγια.
Σήκω, λεβέντη Κρητικέ, να βάλης τ’ άρματά σου.
(Από τη συλλογή του οπλαρχηγού Β.Γ. Βερναρδή)

βιβλίο Γη Θεσπρωτών - Παρόλας Γιάννης
Read More »
Η μάχη της σκάλας της Παραμυθιάς. Ο προπομπός της απελευθέρωσης Η μάχη της σκάλας της Παραμυθιάς. Ο προπομπός της απελευθέρωσης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: πτήσε με drone πάνω από τη Λίμνη Καλοδικίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Λίγο πριν το Μαργαρίτι Θεσπρωτίας συναντάμε την Λίμνη Καλοδίκη.
Είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Νομού Θεσπρωτίας. Απλώνεται σε έκταση 3.500 στρεμμάτων ξεκινώντας από το Πυργί - συνοικισμό του Ελευθερίου- και φτάνοντας μέχρι τα διοικητικά όρια των Δήμων Μαργαριτίου και Πάργας Λευκοπελαργόι , Γεράκια τρυγόνια αλκυόνες είναι μερικά από τα πτηνά που κατά καιρούς συναντάμε στην περιοχή.
Ενα από τα πρώτα που αντικρίζουμε όταν επισκεπτόμαστε την Λίμνη είναι τα νούφαρα της και οι Κάστορες οι οποίοι αμέριμνοι χτίζουν τις φωλιές τους και γίνονται ένα με το υγρό στοιχείο .

Το βάθος της λίμνης κυμαίνεται από το μισό μέτρο έως τα πέντε. 
Αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα στην περιοχή και ένας όμορφος προορισμός για μια στάση στο ξύλινο κιόσκι , από αυτό το σημείο βλέπεις την λίμνη πανοραμικά.


 
 
Read More »
Θεσπρωτία: πτήσε με drone πάνω από τη Λίμνη Καλοδικίου (ΒΙΝΤΕΟ) Θεσπρωτία: πτήσε με drone πάνω από τη Λίμνη Καλοδικίου (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017


Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

2. Συμπλήρωση της αριθ. 11/2017 απόφασης της Ο.Ε (Σύσταση πάγιας προκαταβολής).

3. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου» 4. Διάθεση πιστώσεων .


 
Read More »
Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Σεμινάριο για την εξωστρέφεια από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια ανταποδοτικών του υπηρεσιών και των προσπαθειών για την ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων μελών του με στόχο την ανάπτυξη της Εξωστρέφειάς τους, υλοποιεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 8 ωρών και θέμα:

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» Την Τετάρτη και Πέμπτη, 15 & 16 Μαρτίου αντίστοιχα και ώρες 17:00-21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 55, πλαϊνή είσοδος).

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια.

Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίδουν απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει εξαγωγέων και καλύπτουν θέματα όπως: * Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
* Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις. * Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
* Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
* Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
* Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
* Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
* Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
* Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
* Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
* Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
* Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
* Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
* Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
* Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
* Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
* Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
* Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Ο Οργανισμό Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Το ανωτέρω σεμινάριο αποτελεί δράση για την επίτευξη του κοινού στόχου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του Enterprise Greece δηλαδή την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς και κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της καινοτομίας και του ανθρώπινου δυναμικού, και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και επιστρέφοντάς την στο Επιμελητήριο υπογεγραμμένη μέσω email (mitroa2@e-thesprotias.gr) ή φαξ (2665029489), το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.


 
Read More »
Σεμινάριο για την εξωστρέφεια από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Σεμινάριο για την εξωστρέφεια από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

To ιστορικό της απελευθέρωσης της Θεσπρωτίας (Παραμυθιάς, Φιλιατών) το Φεβρουάριο του 1913...

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Στις 21 Φεβρουαρίου 1913, απελευθερώθηκαν τα Γιάννινα από τους Τούρκους. 
Και στις 22 του μηνός μπήκε στην πόλη ο ελληνικός στρατός. 
Στις μέρες που ακολούθησαν απελευθερώθηκε και η Θεσπρωτία. Στις 23 Φεβρουαρίου απελευθερώνεται η Παραμυθιά. 
Και στις 26 Φεβρουαρίου 1913, ο ελληνικός στρατός έφτασε και στους Φιλιάτες. 
Όσο για την Ηγουμενίτσα, που σήμερα είναι η πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας, τότε ήταν ένα μικρό χωριό, και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ποια ακριβώς μέρα του Φεβρουαρίου του 1913 ελευθερώθηκε. Ούτε και στο Ηρώο της πόλης αναφέρεται κάτι σχετικό.


Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Τη νύχτα της 21ης Φεβρουαρίου ο τουρκικός στρατός υποχωρεί από τη Σκάλα, την Παραμυθιά και τα σημεία του κάμπου, που κατείχε και διαφεύγει προς την Αλβανία. Την επομένη 22‐2‐13, σύμφωνα με την ιστορική έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτη Τσαμάτου, αντιπροσωπεία Παραμυθιωτών, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς, τον Δήμαρχο, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και άλλους Μουσουλμάνους Προκρίτους, πηγαίνει στο Φανάρι να δηλώσει υποταγή στον συνταγματάρχη Ηπίτη, διοικητή ταξιαρχίας του ελληνικού στρατού. 
Ο Ηπίτης, με τηλεγράφημά του, την ίδια μέρα, στον διάδοχο Κωνσταντίνο, σημειώνει: «Αξιωματικοί υπαξιωματικοί και στρατιώται συγχαίρουν δαφνοστεφή διάδοχον δι άλωσιν Ιωαννίνων, την Σήμερον 10 π.μ. αφίχθη ενταύθα Μητροπολίτης Παραμυθιάς μετά Δημάρχου δημοτικών συμβούλων και προκρίτων Οθωμανών δηλώσαντες υποταγήν. Αύριον πρωΐαν θα βαδίσω ίνα εισέλθω εις Παραμυθίαν. Διέταξα τα τα τμήματα Τρυπογιώργου, Τζούρα και Ταβουλαρίδου μετά υπολοχαγού Πάναρου ίνα βαδίσουν εις Σκάλαν Παραμυθίας οπόθεν θα αναμείνωσιν την άφιξίν μου εις Παραμυθιάν ίνα εισέλθωσιν εις την πόλιν.».

Στις 23‐2‐13 η Παραμυθιά υποδέχτηκε με κωδωνοκρουσίες, επευφημίες και ζητωγραυγές τον Ηπίτη, που μπαίνει από τη νότια είσοδο ελευθερωτής στη μικρή πολιτεία. Ταυτόχρονα, εισέρχονται από τη βόρεια είσοδο, από την πολύπαθη Σκάλα, τα τμήματα των αξιωματικών Τρυπογιώργου, Τζούρα και Ταβουλαρίδου και Πάναρου. Μαζί και τα ανταρτικά τμήματα. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος, σε τηλεγράφημά του της 24‐2‐13 από τα Ιωάννινα προς το υπουργείο Στρατιωτικών, αναφέρει για την απελευθέρωση της Παραμυθιάς.
«Λαμβάνω την τιμήν να σας ανακοινώσω, ότι ο αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού κ. Ηπίτης εισήλθε το Σάββατο την 1 μ.μ. εις την Παραμυθίαν μετά δύο ταγμάτων πεζικού, ενός λόχου και δύο ουλαμών πυροβολικού και ιππικού. Αι υπόλοιποι δυνάμεις θ’ αφιχθούν δια της Σκάλας της Παραμυθιάς. Αμέσως ετελέσθη δοξολογία. Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος ιερούργησε και εξεφώνησε συγκινητικόν λόγον. Ο ενθουσιασμός του λαού είναι μέγας. Ήρχισεν αμέσως η περισυλλογή των όπλων. Επίκειται η κατάληψις του Μαργαριτίου». Την ίδια μέρα, λόχος της ταξιαρχίας Ηπίτη, με επικεφαλής τον Λευκάδιο Ανθυπολοχαγό Άγγελο Φέτση, μπαίνει στην Πάργα και παραλαμβάνει από τον τότε Τούρκο διοικητή Τζελιάμ Μουλιαζίμη τα κλειδιά της πύλης του κάστρου της Πάργας. Οι Φιλιάτες απελευθερώθηκαν τρεις μέρες μετά.
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τα γεγονότα εκείνων των ημερών διέσωσε με ιστορικό σημείωμα, γραμμένο το 1915, ο Ξεχωρίτης Μηνάς Μπάλλος. Το σημείωμα αυτό το φύλαξε σαν κόρη οφθαλμού ο γιος του Χρήστος και το δημοσίευσε στην εφημερίδα "τα ΝΕΑ των Φιλιατών". Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει: "Μαζεύτηκαν στου Τζούμα 50 άντρες ένοπλοι και ανέβηκαν στο βουνό της Σίδερης να προϋπαντήσουν τον Ελληνικό στρατό. 
Την επόμενη μέρα ξεκάμπισε κάτω από το Παλιωχώρι που πέρασε από ένα ξυλογέφυρο στον Καλαμά, το τάγμα με διοικητή το Γεώργιο Μαυρογιώργο. 
Εμείς εκεί πάνω αρχίσαμε τους πυροβολισμούς, το τάγμα προβληματίσθηκε και καθηλώθηκε καθ’ ότι αν εμείς εκεί πάνω θα ήμασταν Τούρκοι το τάγμα θα διακινδύνευε να μπει στη Σκάλα να βγει στη Σίδερη και για να μη διανύσει τα βουνά της Σίδερης να κατέβει στο Φιλιάτι προώθησε ένα λόχο να ανέβει πάνω για αναγνώριση. 
Οι μεγάλοι άντρες της ομάδας μας συνέλαβαν την κίνηση του τάγματος και στείλανε δυο αγγελιοφόρους προς συνάντηση με το λόχο να φύγει το δρόμο της Σκάλας να μην ταλαιπωρηθεί. 
Παρά τις υποσχέσεις των αγγελιοφόρων οι τσαούσηδες του λόχου δυσπιστούσαν και διέταξαν θέση μάχης. Μόλις τους αντικρίσαμε είδαμε δυο μέτρα άντρες ταλαιπωρημένους, με το μουστάκι μέχρι το αυτί όλοι τους, λερή φουστανέλα και γκέτες χακί. 
Εναγκαλισμοί και κλάματα. 
Ο λόχος διετάχθη καθήμενος ανά δυο πλάτη με πλάτη. Αμέσως ήχησε η σάλπιγγα «προχωρείτε προχωρείτε». 
Αφού έγινε η εδαφική αναγνώριση γύρω από το Φιλιάτι αλλά καιτ ο ποτάμι γεμάτο και ερμηνεύοντας το χάρτη εντοπίσθηκε στο Καλπάκι η πέτρινη γέφυρα (η υπάρχων και σήμερα). Επίσης και η άλλη γέφυρα στο Φιλιατιώτικο κάμπο (που ανατινάχθηκε το 1944). 
Ο λοχαγός κάλεσε τρεις ομαδάρχες, τον πρώτο τον διέταξε να καταλάβει το βράχο στο Καλπάκι, το δεύτερο να μείνει επιτόπου και τον τρίτο να καταλάβει τον Προφήτη Ηλία Πλαισίου και μόλις γίνει η κατάληψη του υψώματος να μεταδώσει το ανάλογο σύνθημα. 
Με τους ανάλογους πυροβολισμούς και το σύνθημα αυτό να αναμεταδοθεί μετερίζι σε μετερίζι, να φθάσει μέχρι το βράχο, στο Καλπάκι, προκειμένου να ενημερωθεί το τάγμα που θα ξεκαμπίσει για το Φιλιάτι. Επίσης διετάχθη κάθε κίνηση με τάξη μάχης και ακόμη να παρακολουθούνται και να μεταδίδονται έπ’ ακριβώς τα συνθήματα.
Προηγήθηκαν δέκα μεσήλικες από την ομάδα μας για το ξυλογέφυρο στο ποτάμι Τζούμα, ακολουθώντας η διμοιρία για το Πλαίσιο και παραπίσω ο λόχος, που ο λοχαγός θα ρύθμιζε τα μετερίζια γύρω από το Φιλιάτι. Ένας Λοχίας με δέκα άντρες κατηφόρισε για την διακλάδωση της Σίδερης. Εμείς ακολουθήσαμε καθ’ οδόν στην κατηφόρα. 
Η ομάδα μας μου δώσανε εντολή να καλωσορίσω τον Ελληνικό στρατό. Η επιλογή έγινε επειδή ήξερα λίγα γράμματα. Φτάσαμε στη διακλάδωση. Πολλοί χριστιανοί και πολλοί τούρκοι γονατιστοί, με τα φέσια στη μασχάλη, τεμπενούσαν (προσκυνούσαν). Ξεκάμπισε το τάγμα. 
Σε λίγο υψωμένο το έδαφος ύψωσα τα χέρια και τη φωνή λέγοντας: «Μάννα Ελλάδα. Καλωσορίζουμε τα παλικάρια σου που από 400 χρόνια σκλαβιά ήρθαν να μας απελευθερώσουν σε έναν τόπο ποτισμένο με αίμα και δάκρια και τα αναστενάγματα ακούγονται στα φαράγγια». 
Αφού ενημερώθηκε ο λοχίας του τάγματος παρουσιάστηκαν δυο τούρκοι με έναν ντεσκερέ σε υψωμένο το χέρι που έγραφε προς τους αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού: «Σας περιμέναμε στο Φιλιάτι με ανοιχτές τις αγκάλες. Στην πρώτη στροφή προς το Καλπάκι ακούστηκαν 3 όπλα από το βράχο συνθηματικά ότι ο εχθρός δεν προέβαλε αντίσταση. Ήχησε η σάλπιγγα προχωρείτε προχωρείτε... 
Η καμπάνα της Αγίας Τριάδας χτυπούσε χαρμόσυνα ενώ μια άλλη σάλπιγγα ηχούσε στο δεσπόζων ύψωματης Γκόντριζας, συνθηματικά ότι ο στόχος κατελήφθη. 
Πέντε στρατιώτες ήρθαν στο διοικητή και ανέφεραν ότι ένας λόχος παρελαύνει μέσα στο Φιλιάτι. 
Ο δρόμος γεμάτος χριστιανούς κι τούρκοι γονατιστοί. Και ένας προηγείται με ένα ντεσκερέ στο χέρι. 
Αυτός ήταν ο Τάσος Σωτηρίου από το Φοινίκι που προσφώνησε τους αξιωματικούς. 
Τρεις μεσήλικες αξιωματικοί ιππείς σε γρίβα άλογα πέζεψαν και εναγκαλίστηκαν. 
Μπήκε η διοίκηση στην πάνω πλατεία που οι αγάδες στη σειρά με το κεφάλι σκυμμένο και τα φέσια στη μασχάλη καλωσόρισαν τους παρόντες αξιωματικούς. 
Ο Τάσος Σωτηρίου οδήγησε το επιτελείο του Τάγματος σ’ ένα κτίριο απέναντι αριστερά από το Πούσι το πλατύ, δίνοντας στον πιο ηλικιωμένο λοχία κοντάρι και στεφάνι δάφνης για την έπαρση της σημαίας. 
Τρεις Λοχίες ύψωσαν το σύμβολο της Ελλάδας, ύψωσαν και τη φωνή τρεις φορές: «Ζήτω η Ελλάδα». 
Τότε βούιξε το Φιλιάτι από τα ζητοκραυγάσματα". 


 
Read More »
To ιστορικό της απελευθέρωσης της Θεσπρωτίας (Παραμυθιάς, Φιλιατών) το Φεβρουάριο του 1913...  To ιστορικό της απελευθέρωσης της Θεσπρωτίας (Παραμυθιάς, Φιλιατών) το Φεβρουάριο του 1913... Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ο Χάρης Κωστόπουλος το Σάββατο στο SHISHA

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017Το Σάββατο 25-02-2017 θα βρίσκεται κοντά μας ο μεγάλος καλλιτέχνης ΧΑΡΗΣ ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.....

Σας περιμένουμε όλους για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο!!!


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ο Χάρης Κωστόπουλος το Σάββατο στο SHISHA Ηγουμενίτσα: Ο Χάρης Κωστόπουλος το Σάββατο στο SHISHA Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Mad Greekζ σήμερα στο Social All Day Cafe Bar

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Mad Greekζ σήμερα στο Social All Day Cafe Bar Ηγουμενίτσα: Mad Greekζ σήμερα στο Social All Day Cafe Bar Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Φιλιάτες: Δημοτική βραδιά τη Κυριακή στο Bo's

Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017
Read More »
Φιλιάτες: Δημοτική βραδιά τη Κυριακή στο Bo's Φιλιάτες: Δημοτική βραδιά τη Κυριακή στο Bo's Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Σελίδες