Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Σουλίου κ. Νικόλα Κάτσιου στην ΕΡΑ Ιωαννίνων (ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Read More »
Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Σουλίου κ. Νικόλα Κάτσιου στην ΕΡΑ Ιωαννίνων (ΒΙΝΤΕΟ) Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Σουλίου κ. Νικόλα Κάτσιου στην ΕΡΑ Ιωαννίνων (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Θεσπρωτία: Ακέφαλη η τοπική ΝΟΔΕ, στον δρόμο για τις εκλογές;

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Μαθαίνουμε πως ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας κ. Άλκης Λάμπρου, ετοιμάζεται να γίνει ο επόμενος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

Αυτό αυτόματα σημαίνει και την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της ΝΟΔΕ, αφού το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, προβλέπει ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο θέσεων.

Με τις εθνικές εκλογές να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ, με τα όσα εσωτερικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία στο Νομό Θεσπρωτίας, φαντάζει επικίνδυνο, όπως μας διαμήνυσαν στελέχη του κόμματος, να οδηγηθεί το κόμμα στις εκλογές ακέφαλο.

Πάντως, πιστεύουμε, ο Αλέκος, που έχει δείξει ότι "πονάει" πολύ περισσότερο το κόμμα του, δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ίδωμεν...
Read More »
Θεσπρωτία: Ακέφαλη η τοπική ΝΟΔΕ, στον δρόμο για τις εκλογές; Θεσπρωτία: Ακέφαλη η τοπική ΝΟΔΕ, στον δρόμο για τις εκλογές; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση των υπ΄αριθ. 238/2018 , 239/2018, 240/2018, 241/2018, 242/2018, 243/2018, 244/2018 και 245/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Χρήστος Γκίζας

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών για “Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού”.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει» και αφορά το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Φιλιατών για την ένταξη του Προγράμματος << Βοήθεια στο Σπίτι>> σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό >>
- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2019.
- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

6. Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2019.
- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Φιλιατών για το έτος 2019.
- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄τριμήνου 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11. Ένσταση επί της αρ. πρωτ. 195551/28-112018πράξης χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών θεσπρωτίας που αφορά έκταση στη Τ.Κ. Μαλουνίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων.

12. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2019.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

13. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2019. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής για το έτος 2019.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
 
15. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες για το έτος 2019.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων για το έτος 2019.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

17. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

18. Λήψη απόφασης για την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού δρόμων στον Δήμο Φιλιατών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

20. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου» .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

21. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 202/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Χρησιμοποίηση ποσοστού 12%του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος & Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

22. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

23. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Παιδικού Σταθμού Σαγιάδας στο Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος Ιωάννης πρόεδρος Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Σαγιάδας» .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ" .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»" .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ" .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Read More »
Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Τα είπε ο Γιάννης Καραγιάννης με το ΔΣ του Σουλίου Παραμυθιάς

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες του Δήμου, με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων και των τρόπων συνεργασίας, συναντήθηκε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου με το ΔΣ του Α.Π.Σ Σούλι Παραμυθιάς και πιο συγκεκριμένα με την πρόεδρο Ντούμα Έρρικα και τα μέλη Ευαγγέλου Παναγιώτη, Γιαννάκη Ιωάννη και Μάνο Θεόδωρο.

Τα μέλη του ΔΣ των πρωταθλητών μας, ζήτησαν από τον υποψήφιο Δήμαρχο Σουλίου μια σειρά από λειτουργικές παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Γήπεδο της Παραμυθιάς, όπως κανονισμός λειτουργίας – χρήσης του γηπέδου, η τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα (ταρτάν), η κατασκευή τουαλετών για το κοινό, η κατασκευή των δημοσιογραφικών θεωρείων, η ολική περίφραξη των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και η διάθεση ενός Δημοτικού Υπαλλήλου για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηπέδου. Επίσης ζήτησαν να χορηγούνται σε όλα τα αθλητικά σωματεία αναλογικά βάση της δουλειάς που γίνεται και των αριθμό των αθλητών, το πόσο των 45.000€ που επιδοτεί το κράτος την Δημοτική Αρχή για τα αθλητικά σωματεία, ενώ όπως ανέφεραν τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν λάβει καμιά επιχορήγηση από τον Δήμο Σουλίου.

Με αφορμή την συνάντηση υποψήφιος Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, δήλωσε:

«Ο Αθλητισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα της νεολαίας και το ΑΠΣ Σούλι Παραμυθιάς όχι απλά προάγει τον αθλητισμό άλλα πρωταγωνιστεί στην Γ’ Εθνική κατηγορία αγωνιζόμενο με ήθος, κάτι που αναγνωρίζουν ακόμα και οι αντίπαλες ομάδες. Χρέος μας είναι να τους προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα για να συνεχίζουν αφενός να δίνουν μια ευκαιρία στους νέους μας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό μέσω των ακαδημιών, αφετέρου να συνεχίσουν τον πρωταθλητισμό στο απαιτητικό πρωτάθλημα που αγωνίζονται και γιατί όχι να τους βοηθήσουμε να ανεβούν στην Β’ Εθνική κατηγορία. Τα αιτήματα τους είναι δίκαια και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος πάση θυσία να υλοποιηθούν στο ακέραιο και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε».

Οι συναντήσεις του Υποψήφιου Δήμαρχου Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου, θα συνεχιστούν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Από το Γραφείο Τύπου
Read More »
Τα είπε ο Γιάννης Καραγιάννης με το ΔΣ του Σουλίου Παραμυθιάς Τα είπε ο Γιάννης Καραγιάννης με το ΔΣ του Σουλίου Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Θεσπρωτία: Παρουσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη η κοπή της πίτας του ΚΙΝΑΛ

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Θεσπρωτίας ,καλεί τα μέλη και τους φίλους, στην εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019,ώρα 19.00,στο Ξενοδοχείο ‘‘Angelika Palace ’’ στην Ηγουμενίτσα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γραμματέας της ΚΠΕ του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Η Ν.Ε. ΚΙΝ.ΑΛ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Read More »
Θεσπρωτία: Παρουσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη η κοπή της πίτας του ΚΙΝΑΛ Θεσπρωτία: Παρουσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη η κοπή της πίτας του ΚΙΝΑΛ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Εργαστήριο διαχείρισης άγχους για ενήλικες

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» διοργανώνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 – 12:30 εργαστήριο για την διαχείριση του άγχους που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες με βιωματικό και συνεργατικό τρόπο να κατανοήσουν την φύση του άγχους και να αποκτήσουν δεξιότητες για την διαχείρισή του.

Εισηγήτρια είναι η κα Κων/να Ζιάγκου, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη στο Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ».

Χώρος διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι τα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης (Κυρά Βασιλικής 10).

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2665025140 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Η συμμετοχή όπως σε κάθε δράση του Κέντρου είναι δωρεάν.

Η πρόεδρος του Κ.Π. ΑΡΙΑΔΝΗ
Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Read More »
Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Εργαστήριο διαχείρισης άγχους για ενήλικες Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Εργαστήριο διαχείρισης άγχους για ενήλικες Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Δήμος Φιλιατών: Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία σύνδεσης στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-02-2019 λήγει η προθεσμία για την σύνδεσή σας στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Φιλιατών και παράλληλα θα σταματήσει η λειτουργία του παλιού αποχετευτικού δικτύου. Θα πρέπει να συνδεθείτε το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στο νέο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Φιλιατών και να υποβληθεί στο αρμόδιο γραφείο η αίτησή σας.

Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Πέτρος Κατσάρης
Read More »
Δήμος Φιλιατών: Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία σύνδεσης στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού Δήμος Φιλιατών: Ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία σύνδεσης στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση των 120 δόσεων

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Νέα ανάσα στους οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων θα φέρει η νέα ρύθμιση που βρίσκεται στα σκαριά και αφορά στη ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις χωρίς περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο μέτρο θα αφορά όλους τους μη μισθωτούς και το πλήθος των δόσεων θα προσδιορίζεται με βάση το ύψος του χρέους:

- Για χρέη έως 3.000 ευρώ οι δόσεις αναμένεται να είναι 36.
- Για χρέη πάνω από 3.000 ευρώ οι δόσεις αναμένεται να είναι 120.

Σε δηλώσεις της μετά από τη συνάντηση που είχε με άλλους υπουργούς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Πιέρ Μοσκοβισί, η αρμόδια υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου παρείχε λεπτομέρειες για το νέο σχήμα ρύθμισης.

Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει σημαντικό «κούρεμα» μέσω επανυπολογισμού της βασικής οφειλής καθώς και περικοπές των προσαυξήσεων.

«Η ρύθμιση του υπουργείου για χρέη προς τα Ταμεία θα αφορά τους πάντες» είπε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας ότι για τα χρέη πριν από τις 31/12/2016 θα υπάρξει επανυπολογισμός με βάση το νέο σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ, του πρώην ΟΓΑ και του πρώην ΕΤΑΑ. Οι παλιές οφειλές που έχουν καταλογιστεί με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματα θα επανυπολογιστούν με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα και έτσι αναμένεται να υπάρξει κούρεμα των οφειλών ως και 70% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το «Έθνος» το νέο μέτρο θα αφορά και οφειλές του 2017, χωρίς όμως επανυπολογισμό, αφού προ διετίας ίσχυε ήδη ο υπολογισμός των εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος.

Συνολικά 958.000 μη μισθωτοί αναμένεται να επωφεληθούν από τη ρύθμιση εκ των οποίων οι 584.000 ανήκουν στον πρώην ΟΑΕΕ, 356.000 στον πρώην ΟΓΑ και 18.000 στο πρώην ΕΤΑΑ.

Απώτερος στόχος είναι, μεταξύ άλλων να απεγκλωβιστούν 70.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να λάβουν τη σύνταξη λόγω των οφειλών τους, ενώ η λογική είναι να ενταχθούν ομάδες ασφαλισμένων που αποκλείονται από τον εξωδικαστικό.

Το σχήμα θα περιλαμβάνει ελάχιστο πλαφόν δόσης και η ένταξη θα γίνεται κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη.
Read More »
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση των 120 δόσεων Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση των 120 δόσεων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Από τις αρχές του 2019 περνούν στον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) όλες οι πληρωμές των προνοιακών αναπηρικών και διατροφικών επιδομάτων που μέχρι και το 2018 χορηγούνταν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πότε, όμως, θα καταβληθούν όλα τα επιδόματα;

Την ίδια ημέρα, μεταξύ 18 και 25 Ιανουαρίου, θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ όλοι οι δικαιούχοι διατροφικών επιδομάτων. Πρόκειται για την πρώτη πληρωμή από τον Οργανισμό, που εξελίσσεται στον κεντρικό βραχίονα άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα, αναλαμβάνοντας τις πληρωμές και τη διαχείριση του συνόλου των προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η πρώτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ που αφορά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 (για τους δικαιούχους διατροφικών επιδομάτων αφορά στον Δεκέμβριο 2018) θα πραγματοποιηθεί για όλους τους δικαιούχους την ίδια ημέρα και εντός του διαστήματος από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο.

Η αμέσως επόμενη πληρωμή των προνοιακών διατροφικών επιδομάτων θα γίνει τον Φεβρουάριο και θα αφορά στον μήνα Ιανουάριο 2019. Τον Μάρτιο θα πληρωθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019.
Read More »
Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Σε αύξηση παραγωγής και αποθεμάτων στοχεύει για το 2019 η Energean

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και των αποθεμάτων της θέτει ως στόχους για το 2019 η Energean, σύμφωνα την Επενδυτική και Επιχειρησιακή Ενημέρωση (Trading and Operational Update) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με μέση ημερήσια παραγωγή στις 4.053 βαρέλια από τα κοιτάσματα του Πρίνου και του Βόρειου Πρίνου, ενώ ο προγραμματισμός για το 2019 προβλέπει την εκτέλεση συνολικά έξι γεωτρήσεων στο Ισραήλ και στην Ελλάδα.

Σχολιάζοντας την πορεία της Energean το 2018 και τις προδιαγραφόμενες για το 2019 εξελίξεις, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε τα εξής:

"Το 2018 ήταν μία πολύ επιτυχημένη χρονιά για την Energean. Αυξήσαμε τα έσοδά μας κατά 56%, μειώνοντας παράλληλα κατά 29% το κόστος παραγωγής. Ακόμη, πετύχαμε σημαντική πρόοδο στα προγράμματα ανάπτυξης της εταιρείας και μετατρέψαμε σημαντικές ποσότητες πόρων σε αποθέματα υδρογονανθράκων.

Προχωρούμε με βάση τον προγραμματισμό για εφοδιασμό της ισραηλινής αγοράς με αέριο από το πρώτο τρίμηνο του 2021 και έχουμε ήδη διασφαλίσει μελλοντικά έσοδα 12,9 δισεκ. δολαρίων με τη συμβολαιοποίηση 4,6 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως. Αναμένουμε τη συνέχιση του θετικού για την Energean momentum και το 2019, έτος κατά το οποίο θα εκτελεστούν τουλάχιστον έξι γεωτρήσεις στο Ισραήλ και την Ελλάδα, με στόχο σημαντικές αυξήσεις στα αποθέματα και την παραγωγή μας. Ειδικά για το Ισραήλ, διαπιστώνουμε αυξανόμενη ζήτηση για το φυσικό μας αέριο και στόχος μας είναι να διαθέσουμε μεσοπρόθεσμα την πλεονάζουσα δυναμικότητα των 3,4 δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως που διαθέτει το FPSO μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε επενδύσεις προστιθέμενης αξίας στη Μεσόγειο, με στόχο να συνεχίσουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης που πετύχαμε την προηγούμενη δεκαετία.”Ειδικότερα, η Energean, η μετοχή της οποίας έχει ενταχθεί στον δείκτη FTSE 250 της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE: ENOG) και η οποία είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE: אנאג), δημοσιοποίησε σήμερα την Επενδυτική και Επιχειρησιακή Ενημέρωση (Trading and Operational Update) για το 2018 και τις εκτιμήσεις της για τη νέα χρονιά.

Τα βασικότερα σημεία είναι τα εξής:Ισραήλ

Το πρόγραμμα ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish και Tanin προχωρεί με βάση τον προγραμματισμό για την προμήθεια της ισραηλινής αγοράς με φυσικό αέριο από το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επόμενη σημαντική εξέλιξη θα είναι η μετακίνηση του γεωτρυπάνου Stena Drillship στο Ισραήλ τον Φεβρουάριο για την έναρξη της γεώτρησης Karish North τον Μάρτιο.

Με την συγκεκριμένη γεώτρηση, η Energean στοχεύει απευθείας σε 36 δισεκ. κυβικά μέτρα (1,3 τρισεκ, κυβικά πόδια) φυσικού αερίου και σε 16 εκατ. βαρέλια ελαφρών ρευστών υδρογονανθράκων με 69% ποσοστό γεωλογικής επιτυχίας. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη γεώτρηση, εκτιμάται ότι θα ελεγχθεί και η δομή Karish East όπου ο στόχος είναι 14,3 δισεκ. κυβικά μέτρα (0,51 τρισεκ. κυβικά πόδια) φυσικού αερίου και 7,5 εκατ. βαρέλια ρευστών υδρογονανθράκων με 70% πιθανότητες γεωλογικής επιτυχίας.

Επιπλέον μέσα στο έτος, η Energean θα πραγματοποιήσει τρεις γεωτρήσεις ανάπτυξης στο Karish, όπου μαζί με το κοίτασμα Tanin έχουν διαπιστωθεί συνολικά 67 δισεκ. κυβικά μέτρα (2,4 τρισεκ. κυβικά πόδια) φυσικού αερίου και 32,8 εκατ. βαρέλια ρευστών υδρογονανθράκων. Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις έχουν και ερευνητική πλευρά, με στόχο την ανακάλυψη 13,6 δισεκ. κυβικά μέτρα (0,48 τρισεκ. κυβικά πόδια) φυσικού αερίου και 7 εκατ. βαρέλια ελαφρών ρευστών υδρογονανθράκων με 61% πιθανότητες επιτυχίες.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει πλέον 13 υπογεγραμμένα συμβόλαια για συνολικά 4,6 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και στοχεύει, πλέον, στην διάθεση και της πλεονάζουσας δυναμικότητας της τάξης των 3,4 δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως από την Πλωτή Μονάδα Παραγωγής, Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης (FPSO), η κατασκευή της οποίας, παράλληλα με τις απαραίτητες εργασίες στην ακτή του Dor στο Ισραήλ, έχει ήδη ξεκινήσει σε ναυπηγεία της Κίνας και της Σιγκαπούρης.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Energean πέτυχε αύξηση παραγωγής κατά 45% σε ετήσια βάση, στα 4.053 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, αύξηση εσόδων κατά 56%, στα 90,3 εκατ. δολάρια, καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής κατά 29%, στα 17,6 δολάρια ανά βαρέλι. Το δ΄ τρίμηνο της χρονιάς ήταν το έκτο συνεχόμενο με αύξηση παραγωγής, η οποία έφτασε τα 4.573 βαρέλια ημερησίως.

Η πρώτη οριζόντια γεώτρηση στο κοίτασμα Έψιλον θα τεθεί σε παραγωγή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ η εταιρεία προγραμματίζει τουλάχιστον ακόμη δύο γεωτρήσεις εντός του έτους, με το ιδιόκτητο γεωτρύπανο Energean Force. Η πρώτη εκτίμηση για την παραγωγή της φετινής χρονιάς είναι ότι θα κινηθεί μεταξύ 5.000 και 6.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ η εταιρεία διατηρεί τον στόχο των 10.000 βαρελιών ημερησίως για το 2021.

Επίσης η Energean κατέθεσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος του Κατακόλου και αναμένει τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.

Στο ερευνητικό πεδίο, η Energean μετέχει με 40% στις χερσαίες παραχωρήσεις των Ιωαννίνων και της Αιτωλοακαρνανίας, όπου Operator είναι η ισπανική Repsol. Το 2018 προχώρησε η σεισμική έρευνα στην περιοχή των Ιωαννίνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει και η σεισμική έρευνα στην Αιτωλοακαρνανία.

Μαυροβούνιο

Η εταιρεία προετοιμάζεται για την έναρξη σεισμικής έρευνας τριών διαστάσεων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα που διαθέτει σε έκταση 338 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Νέες αγορές

Η Energean, συνεπής με τη στρατηγική της, εξετάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Μεσόγειο με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σήμερα από την εταιρεία δεν είναι οριστικές και είναι πιθανό να αναθεωρηθούν. Η αναλυτική Επενδυτική και Επιχειρησιακή Ενημέρωση έχει αναρτηθεί εδώ (στα αγγλικά). Η Energean έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα προσωρινά αναλυτικά αποτελέσματα για το 2018 στις 21 Μαρτίου.

Read More »
Σε αύξηση παραγωγής και αποθεμάτων στοχεύει για το 2019 η Energean Σε αύξηση παραγωγής και αποθεμάτων στοχεύει για το 2019 η Energean Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

24 μαθητές/τριες Λυκείων από την Ήπειρο, που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό, θα πάνε Στρασβούργο

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019
 
24 μαθητές/τριες Λυκείων από την Ήπειρο, και από τη Θεσπρωτία, που αρίστευσαν σε διαγωνισμό, θα πάνε Στρασβούργο. 
Οι επιτυχόντες μαθητές από την Ήπειρο στον ευρωπαϊκό γραπτό διαγωνισμό EUROSCOLA θα ταξιδέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ειδικότερα, στην ημερίδα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 θα συναντηθούν με νέους από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γνωρίσουν τα θεσμικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για τον τρόπο της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης. 
Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε από επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου Αγγελικής Φωτεινού και επιλέχθηκαν οι καλύτερες εργασίες. 
Επίσης, στην επιλογή των επιτυχόντων μαθητών έπαιξε ρόλο το επίπεδο γνώσης στις ξένες γλώσσες, αλλά και η γενική επίδοση στα μαθήματα του Σχολείου. Την πρωτιά στην Ήπειρο εξασφάλισε ο μαθητής της Γ’ τάξης Λυκείου Άγγελος Μπόζιος. 
 
Η επιλογή των μαθητών έγινε ύστερα από γραπτό διαγωνισμό με θέμα: 
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»
Read More »
24 μαθητές/τριες Λυκείων από την Ήπειρο, που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό, θα πάνε Στρασβούργο  24 μαθητές/τριες Λυκείων από την Ήπειρο, που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό, θα πάνε Στρασβούργο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Ανάρτηση Μάριου Κάτση στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook για την συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Φεστιβάλ ανορθολογισμού από την αντιπολίτευση στη Βουλή:

Στ. Θεοδωράκης: "Έγκλημα Δανέλλη η υπερψήφιση της κυβέρνησης. Έπρεπε να συνταχθεί με την κομματική γραμμή , ΟΧΙ στην κυβέρνηση ΝΑΙ στη συμφωνία των Πρεσπών!"
Μα αν έπεφτε η κυβέρνηση ποιος θα έφερνε την συμφωνία των Πρεσπών;


Ντ. Μπακογιάννη: " Δεν ξέρει ο Κυριάκος για την αποστασία του Κων.Μητσοτάκη ήταν αγέννητος, θα σας απαντήσω εγώ που ζούσα". Ωραία παραδοχή ότι κάποιος που διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός δεν ξέρει πολιτική ιστορία. Λες και τα Ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να τα γνωρίζουμε και να έχουμε κρίση αν δεν τα έχουμε ζήσει (Τι τον νοιάζει τον 17χρονο η δολοφονία Λαμπράκη όπως είχε πει ο κ. Μητσοτάκης).
Η υποψήφια για Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Μπακογιάννη δεν πρέπει να υπερψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών όπως επικροτεί η Ε.Ε. για την διεύρυνση στα Βαλκάνια ή θα συντάσσεται με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις τρίτων χωρών; (Τουρκία-Ρωσία). Και τα 2 δεν γίνονται.

Ε. Βενιζέλος: " Κυβέρνηση ρεταλιών χωρίς νομιμοποίηση" . Μάλιστα. Η σωστά νομιμοποιημένη κυβέρνηση είναι αυτή που απολύονται πρωθυπουργοί στο αεροπλάνο και αντικαθίστανται από διορισμένους τραπεζίτες, βάζει 65δις μέτρα και κάνει ρυθμιστή και συμμετέχοντες το ΛΑΟΣ με Άδωνη, Βορίδη, και ... Ανατολάκη και όχι αυτή που κέρδισε 3 εκλογές σερί. Όσο για τη συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχει βίντεο για το τί έλεγε ο κ. Βενιζέλος στον ΟΗΕ το 2014 ως ΥΠΕΞ και Αντιπρόεδρος του Σαμαρά. Αλλά αυτά όταν έρθει η συμφωνία.

Όσοι ψηφίσουν σήμερα να πέσει η κυβέρνηση, να δούμε πως θα δικαιολογηθούν όταν θα ψηφίζουν τα νομοσχέδια της, όπως κάνουν από τον Αύγουστο και μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια. Έρχονται θετικά μέτρα ανακούφισης στη Βουλή (αύξηση μισθού, επίδομα ενοικίου, 120δόσεις, προστασία πρώτης κατοικίας, έξοδος στις αγορές κλπ κλπ).
Κυβέρνηση "ρεταλιών" που πρέπει να πέσει και θα περνάει νομοσχέδια με πάνω από 200 βουλευτές πρώτη φορά στα χρονικά.

Τους αφήνουμε στα αδιέξοδά τους και συνεχίζουμε...
Read More »
Ανάρτηση Μάριου Κάτση στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook για την συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης Ανάρτηση Μάριου Κάτση στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook για την συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Η Οργανωτική Γραμματεία του υπ. Περιφερειάρχη κ. Δημητρίου στην Θεσπρωτία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Η Οργανωτική Γραμματεία της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» αποτελείται από αξιόλογους και καταξιωμένους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα επαγγέλματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Καθένας απ’ αυτούς, ως εθελοντής στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος, της πραγματικής και αειφόρου ανάπτυξης της Ηπείρου, προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές σε καίρια θέματα που αφορούν την Περιφέρειά μας.

Τους ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους αλλά και την άμεση υποστήριξη και βοήθειά τους στον κοινό μας αγώνα προς τις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Προχωράμε μαζί για την Ήπειρο της Συμμετοχής, της Ισότητας και της Συνεργασίας Όλων.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ονόματα και επαγγέλματα των μελών της Οργανωτικής Γραμματείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
 

Με εκτίμηση
Δημητρίου Δημήτρης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου

Read More »
Η Οργανωτική Γραμματεία του υπ. Περιφερειάρχη κ. Δημητρίου στην Θεσπρωτία Η Οργανωτική Γραμματεία του υπ. Περιφερειάρχη κ. Δημητρίου στην Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

10ο σεμιναριο ελληνικων παραδοσιακών χορών

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Αγαπητοί φίλοι ,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε πως διοργανώνουμε το 10ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΝΟΣ» στα Γιάννενα . Συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2008 με σκοπό να έρθουμε πιο κοντά στην μουσική και χορευτική παράδοση διάφορων περιοχών του Ελληνισμού. Η εκδήλωση του σεμιναρίου είναι μια προσπάθεια προώθησης και επικοινωνίας της μελέτης του λαϊκού μας πολιτισμού , που αξίζει να συνεχιστεί.

Στο φετινό σεμινάριο θα διδαχθούν Χοροί από τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα από την Κύθνο και Χοροί της «Χώρας Μετζόβου»(Μέτσοβο , Ανήλιο , Μηλιά , Παναγιά-Κουτσούφλιανη) .

Εισηγητές θα είναι ο Βασίλειος Καρφής , Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής - Χοροδιδάσκαλος(Υπ. Δρ ΤΕΦΑΑ Αθηνών) και η Μαριλένα Τζαλονίκου , Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής – Χοροδιδάσκαλος.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 από τις 09:30 έως τις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 18ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων και θα ολοκληρωθεί με το καθιερωμένο πλέον γλέντι «Συνάντηση Παραδοσιακών Ήχων» το βράδυ στις 21:00 στο «ΧΗΤΟΣ LUXURY HALL» με την ορχήστρες του Νίκου Οικονομίδη-Κυριακής Σπανού και του Αποστόλη Μετσοβίτη.

Ελπίζουμε πως και φέτος θα είστε αρωγοί της εκδήλωσης, θα συμμετάσχετε και θα συνδράμετε με την παρουσία σας και την παρότρυνση και άλλων φίλων και συνεργατών.

Read More »
10ο σεμιναριο ελληνικων παραδοσιακών χορών 10ο σεμιναριο ελληνικων παραδοσιακών χορών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Νέοι ΚΑΔ υπόχρεοι σε απόκτηση POS

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β' 30/15-01-2019) στις 15 Ιανουαρίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών 141871/2019 με την οποία συμπληρώνεται και τροποποιείται η 45231/2017 απόφαση, και με την οποία προστίθενται νέες κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών.

Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και

2. Oι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Επισυνάπτονται:

1) λίστα νέων κατηγοριών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων βάσει του Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση (ΚΥΑ 141871/2019)

2) λίστα συνόλου κατηγοριών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων βάσει του Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση (ΚΥΑ 45231/2017 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 133473/2017 και την ΚΥΑ 141871/2019)

Read More »
Νέοι ΚΑΔ υπόχρεοι σε απόκτηση POS Νέοι ΚΑΔ υπόχρεοι σε απόκτηση POS Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Συνελήφθη 26χρονος για κλοπές τροχοφόρων

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Συνελήφθη, την Τρίτη (15-01-2019) στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, ένας 26χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές τροχοφόρων.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης στα Ιωάννινα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει νωρίτερα την ίδια ημέρα από την περιοχή του Επισκοπικού Ιωαννίνων.

Από την περαιτέρω εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο 26χρονος είχε αφαιρέσει κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 15-01-2019 ένα ακόμη Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, από την πόλη των Ιωαννίνων.

Τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθη 26χρονος για κλοπές τροχοφόρων Συνελήφθη 26χρονος για κλοπές τροχοφόρων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Ολοκληρώνεται η σεισμική έρευνα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

Εντός του έτους ολοκληρώνεται η σεισμική έρευνα στο «οικόπεδο» Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Όπως είναι γνωστό στις χερσαίες παραχωρήσεις των Ιωαννίνων και της Αιτωλοακαρνανίας μετέχει με 40% η ελληνική Energean και operator είναι η ισπανική Repsol.

Η Energean δημοσιοποιώντας την επενδυτική και επιχειρησιακή της ενημέρωση, σημειώνει ότι το 2018 προχώρησε η σεισμική έρευνα στην περιοχή των Ιωαννίνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η σεισμική έρευνα στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην Ελλάδα, η Energean πέτυχε αύξηση παραγωγής κατά 45% σε ετήσια βάση, στα 4.053 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, αύξηση εσόδων κατά 56%, στα 90,3 εκατ. δολάρια, καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής κατά 29%, στα 17,6 δολάρια ανά βαρέλι. Το δ΄ τρίμηνο της χρονιάς ήταν το έκτο συνεχόμενο με αύξηση παραγωγής, η οποία έφτασε τα 4.573 βαρέλια ημερησίως.

Η πρώτη οριζόντια γεώτρηση στο κοίτασμα Έψιλον θα τεθεί σε παραγωγή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ η εταιρεία προγραμματίζει τουλάχιστον ακόμη δύο γεωτρήσεις εντός του έτους, με το ιδιόκτητο γεωτρύπανο EnergeanForce. Η πρώτη εκτίμηση για την παραγωγή της φετινής χρονιάς είναι ότι θα κινηθεί μεταξύ 5.000 και 6.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ η εταιρεία διατηρεί τον στόχο των 10.000 βαρελιών ημερησίως για το 2021.

Επίσης η Energean κατέθεσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος του Κατακόλου και αναμένει τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλου του Ομίλου Μαθιό Ρήγατα έσοδα για το 2018 αυξήθηκαν κατά 56% . Το 2019 θα εκτελεστούν έξι γεωτρήσεις στο Ισραήλ και την Ελλάδα με στόχο σημαντικές αυξήσεις στα αποθέματα και την παραγωγή.

«Παράλληλα, συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε επενδύσεις προστιθέμενης αξίας στη Μεσόγειο, με στόχο να συνεχίσουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης που πετύχαμε την προηγούμενη δεκαετία», επισημαίνει στην δήλωσή του ο Μαθιός Ρήγας.
Read More »
Ολοκληρώνεται η σεισμική έρευνα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα Ολοκληρώνεται η σεισμική έρευνα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία καλεί τους συνεργάτες και τους φίλους της, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2019 το Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 19.30, στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΓΟΓΟΛΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Read More »
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Συνελήφθη 25χρονη στο Σμέρτο Θεσπρωτίας με 35 κιλά κάνναβης

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Συνελήφθη, την Τρίτη (15-01-2019) το μεσημέρι στο Σμέρτο Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, μία 25χρονη αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η 25χρονη και στο οποίο επέβαιναν και τα δύο ανήλικα παιδιά της, όπου μετά από έρευνα που έγινε σε αυτό, βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών, τριάντα τρία (33) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (35) κιλών και (130) γραμμαρίων.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:
ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (35) κιλών και (130) γραμμαρίων,
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών,
κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Read More »
Συνελήφθη 25χρονη στο Σμέρτο Θεσπρωτίας με 35 κιλά κάνναβης Συνελήφθη 25χρονη στο Σμέρτο Θεσπρωτίας με 35 κιλά κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Αλλαγές στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχε συναφθεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η ανασυγκρότηση έγινε στην τελευταία συνεδρίαση και τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει στο εξής ο κ. Κώστας Τσιμπίκης.

Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Δημήτρης Λάμπρου και Γενική Γραμματέας η Κωνσταντίνα Παπαιωάννου.

Οικονομικός Επόπτης ο Χρήστος Κισσόπουλος και μέλη οι: Γεώργιος Γιολδάσης, Ιωάννης Πατούνας και Παναγιώτης Κοντράς.
Read More »
Αλλαγές στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αλλαγές στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

1,3 εκ. στην Ήπειρο για βιολογικές καλλιέργειες

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


Στο 1,3 εκατομμύρια ανέρχεται η δημόσια δαπάνη για την Περιφέρεια Ηπείρου από το Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες» που προκήρυξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου είναι:
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Στόχος του Μέτρου είναι η προσφορά δημόσιων αγαθών, που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή διαβίωση των ζώων.

Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε1.321.000€.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του έτους 2018.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.
Read More »
1,3 εκ. στην Ήπειρο για βιολογικές καλλιέργειες 1,3 εκ. στην Ήπειρο για βιολογικές καλλιέργειες Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Μήνυμα του νέου συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019


«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είμαστε όλοι μας»

Αυτό είναι το μήνυμα μας, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.
Σε αυτή την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ προσπάθεια σας καλούμε όλους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να έχει την ευθύνη της διοίκησης, της εφαρμογής και του συντονισμού όλων των ενεργειών, αλλά ΟΛΟΙ οι γονείς και κηδεμόνες είμαστε αυτοί που με τη συμμετοχή μας και την υποστήριξή μας θα γιγαντώσουμε τα αποτελέσματά του.
Ως νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, μετά από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, έχουμε ήδη ξεκινήσει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έρθουμε όλοι οι γονείς πιο κοντά. Πιο κοντά μεταξύ μας. Πιο κοντά με τα παιδιά μας. Πιο κοντά με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Πιο κοντά με τις ανάγκες του σχολειού μας
Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι απαραίτητοι και χρήσιμοι.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον διευθυντή του σχολειού μας, κο Κύλλα Γεώργιο καθώς και τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. του Συλλόγου .

Το νέο Δ.Σ. σας καλωσορίζει:

Πρόεδρος : Πάντου Βασιλική
Αντιπρόεδρος : Δημητρίου Γαλάτια
Γεν. Γραμματέαs : Σκάρλου Ματίνα
Ταμίας : Κώτσια – Μίχα Ιωάννα
Μέλη : Τρινκά Αγγελική
Read More »
Μήνυμα του νέου συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας Μήνυμα του νέου συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019 Rating: 5

Σελίδες