Γιάννης Καραγιάννης: Πριν τις δημοτικές εκλογές θα παραδοθεί το κτίριο Βούλγαρη

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Γιάννης Καραγιάννης: Πριν τις δημοτικές εκλογές θα παραδοθεί το κτίριο Βούλγαρη 


Πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, θα παραδοθεί προς χρήση το Σχολείο Βούλγαρη στην Παραμυθιά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Σουλίου Ιωάννης Καραγιάννης στην ΕΡΤ Ιωαννίνων.

Ο κ. Καραγιάννης, σημείωσε επίσης ότι επετεύχθη η αύξηση του προϋπολογισμού για το υποέργο 4 (εξοπλισμός εσωτερικών χώρων) από τις 788.000 σε περισσότερα από 1,2 εκ ευρώ.

Μάλιστα ο Δήμαρχος, έκανε μνεία, σε “Κασσάνδρες” που προέβλεπαν την απένταξη των έργων και σημείωσε πως διαψεύστηκαν. Όπως είναι γνωστό το σχολείο Βούλγαρη μετατρέπεται σε σε Πολυχώρο Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους Συνολικός Προϋπολογισμός 5 αρχικών Υποέργων: 2.468.006€
Read More »
Γιάννης Καραγιάννης: Πριν τις δημοτικές εκλογές θα παραδοθεί το κτίριο Βούλγαρη Γιάννης Καραγιάννης: Πριν τις δημοτικές εκλογές θα παραδοθεί το κτίριο Βούλγαρη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - 2.260 προλήψεις ανέργων

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - 2.260 προλήψεις ανέργωνΞεκινάει την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, στις 11:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης-ΥΠΥΤ)» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στις 11:00.

Η δράση, διάρκειας οκτώ μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ
- μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- μακροχρόνια άνεργοι
- άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους
- εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ
- δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίστηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 14/2022 και από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
- χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
- χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
- αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
- ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2021, ατομικό ή οικογενειακό
- ηλικία
- αριθμός ανήλικων τέκνων
- γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
- δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
- ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016,4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).
Read More »
ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - 2.260 προλήψεις ανέργων ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - 2.260 προλήψεις ανέργων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Ήπειρος: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2021

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Ήπειρος: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2021


Χρόνο με τον χρόνο το δημογραφικό για την Ήπειρο γίνεται εντονότερο. Στην απογραφή πληθυσμού το πρόβλημα ήταν ολοφάνερο. Σε μια δεκαετία η Ήπειρος έχασε 17.000 κατοίκους, μία μικρή πόλη δηλαδή.

Τα στοιχεία για το 2021 που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αποτυπώνουν ακόμη εντονότερα το πρόβλημα.

Οι θάνατοι την προηγούμενη χρονιά ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις.

Οι γεννήσεις ανήλθαν σε 2.231 και οι θάνατοι σε 4.514 αριθμός που αποτυπώνει το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια αλλά και ολόκληρη η χώρα.

Ειδικότερα στην Π.Ε Άρτας καταγράφηκαν 407 γεννήσεις και 1.098 θάνατοι, στην Π.Ε Θεσπρωτίας 279 γεννήσεις και 630 θάνατοι, στα Ιωάννινα 1.157 γεννήσεις και 1.985 θάνατοι, ενώ στην Π.Ε Πρέβεζας οι γεννήσεις ανήλθαν σε 388 και οι θάνατοι σε 801.

Πανελλαδικά οι γεννήσεις κατέγραψαν μικρή αύξηση της τάξης του 0,7%, ενώ οι θάνατοι κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της τάξης του 9,8% σε σχέση με το 2020.
Read More »
Ήπειρος: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2021 Ήπειρος: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2021 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Διακομιδή 87χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Διακομιδή 87χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα


Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθη, από τον λιμένα ν. Κέρκυρας προς τον λιμένα Ηγουμενίτσας, με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., 87χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Read More »
Διακομιδή 87χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Διακομιδή 87χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Γιάννης Γόγολος: Μαύρη μέρα για την Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Γιάννης Γόγολος: Μαύρη μέρα για την Ηγουμενίτσα


Μετά από την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του Λιμένος Ηγουμενίτσας, για το οποίο ο ελληνικός λαός πλήρωσε άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του λιμανιού και με ταμειακό απόθεμα 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ξεπουλήθηκε στο 1/6 της πραγματικής αξίας του, για τα επόμενα 60 χρόνια!

Η πώληση έγινε με τις ευλογίες του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, του βουλευτή Θεσπρωτίας (ο οποίος πανηγυρίζει για το κατόρθωμα αυτό) και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς να αποδοθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο.
Καληνύχτα Κεμάλ, με αυτούς, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Με εκτίμηση
Γόγολος Κων. Ιωάννης
Read More »
Γιάννης Γόγολος: Μαύρη μέρα για την Ηγουμενίτσα Γιάννης Γόγολος: Μαύρη μέρα για την Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Παράταση συμμετοχής στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Παράταση συμμετοχής στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων»


Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας την δυνατότητα αξιοποίησης των παρακάτω Προγραμμάτων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τα οποία είναι:

Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/10/2022

Πρόγραμμα II
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/12/2022

Πρόγραμμα III
«Ψηφιακές Συναλλαγές»
Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/10/2022

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, το ύψος και την ένταση ενίσχυσης κάθε προγράμματος και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης δικαιούχων, παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (https://digitalsme.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


Read More »
Παράταση συμμετοχής στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Παράταση συμμετοχής στα προγράμματα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το τίμημα για τον ΟΛΗΓ, νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Β. Γιόγιακας: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το τίμημα για τον ΟΛΗΓ, νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μαςΟ βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την ανάδειξη της κοινοπραξίας υπό τον Όμιλο Grimaldi ως Προτιμητέου Επενδυτή για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας:
«Το τελικό τίμημα των 84.170.000 ευρώ για το 67% των μετοχών του Λιμένα ξεπέρασε κατά πολύ και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις ενώ διέψευσε όσους, αυθαίρετα και ιδεοληπτικά, μιλούσαν για “ξεπούλημα”.
Τόσο το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όσο και τα μικρότερα λιμάνια που ανήκουν στον Οργανισμό μπαίνουν σε μια νέα φάση ανάπτυξης, καθώς ο ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΗΓ που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δίκτυο μαρίνων Ηγουμενίτσα - Πλαταριά - Σύβοτα – Σαγιάδα, το επιχειρηματικό πάρκο, τις «πράσινες» υποδομές.
Μια πρωτοφανής, δυναμική ανάπτυξη που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Ηγουμενίτσας, θα τονώσει την εμπορική κίνηση της πόλης, θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή, θα δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό, θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά.
Μαζί με τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και τα άλλα λιμάνια της Θεσπρωτίας, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μας! 
Αναμένουμε πλέον την ολοκλήρωση των τελευταίων εκκρεμοτήτων για να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, όπως έχει αποφασιστεί, εκείνα τα τμήματα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας!».
Read More »
Β. Γιόγιακας: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το τίμημα για τον ΟΛΗΓ, νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μας Β. Γιόγιακας: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το τίμημα για τον ΟΛΗΓ, νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Η επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Η επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας


Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.).

Μετά την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A. - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 84.170.000,00.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Read More »
Η επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας Η επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Σε Ιταλικά χέρια το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Σε Ιταλικά χέρια το λιμάνι της Ηγουμενίτσας


Στα χέρια του ομίλου Grimaldi περνάει πλέον ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, καθώς αργά το απόγευμα της Πέμπτης το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αποσφράγιση των βελτιωμένων προσφορών για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ Α.Ε.
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A. – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, προσέφερε 84.170.000 ευρώ για την απόκτηση του λιμένα Ηγουμενίτσας.
Οι επίσημες ανακοινώσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, αναμένονται εντός της ημέρας.
Read More »
Σε Ιταλικά χέρια το λιμάνι της Ηγουμενίτσας Σε Ιταλικά χέρια το λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

ΥΠΕΝ: Τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες και εξοικονόμηση ενέργειας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
ΥΠΕΝ: Τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες και εξοικονόμηση ενέργειας


Σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων για μείωση της ενεργειακής δαπάνης νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκηρύσσει εντός του έτους το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Κώστας Σκρέκας.
Πρόκειται για τα προγράμματα που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αγορά ηλιακών θερμοσίφωνων και οικιακών συσκευών καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:
-Το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα προβλέπει επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο από νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. Ήδη έχει ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση που διασφαλίζει τον απαιτούμενο "ηλεκτρικό χώρο" στο δίκτυο διανομής ενώ είναι έτοιμη η πλατφόρμα υποδοχής των αιτημάτων του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η προκήρυξη έως τον Ιανουάριο.
-Για το πρόγραμμα "Αλλάζω συσκευή" αναμένεται έγκριση από τις Βρυξέλλες προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι επιλαχόντες, πέρα από εκείνους που έχουν ήδη ανακοινωθεί. "Όσο υπάρχουν επιλαχόντες θα προσπαθούμε να βρίσκουμε κονδύλια", ανέφερε ο κ. Σκρέκας.
-Το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. Ευρώ. Στόχος επίσης είναι η προκήρυξη ως το τέλος του έτους.
-Εντός των ημερών θα γίνει η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος "Εξοικονομώ για επιχειρήσεις", ύψους 200 εκατ. Ευρώ από τα οποία 100 εκατ. θα διατεθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα στους τομείς εμπορίου και τουρισμού.
Read More »
ΥΠΕΝ: Τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες και εξοικονόμηση ενέργειας ΥΠΕΝ: Τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα για φωτοβολταϊκά, θερμοσίφωνες και εξοικονόμηση ενέργειας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Tα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Tα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηγουμενίτσας


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας:
Τηλ. : 2665028140 (κα Αντωνοπούλου)
2665029070 ( κυρίες Βάσσιου και Γεωργίου )
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Αποστόλων 43 – Ηγουμενίτσα – ΤΚ 46100
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Read More »
Tα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηγουμενίτσας Tα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 87 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 87 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο


Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 87 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2022, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 22 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στον Εύδηλο Ικαρίας, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε τρεις αγώνες από τη Serie A και τη Super League και κέρδισε 23.760 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στο Markopoulo Park, στο ΣΚΟΡ 6 (σωστή πρόβλεψη του νικητή σε έξι συνεχόμενες κούρσες) τέσσερις νικητές κέρδισαν από 6.644,81 ευρώ.

Εταιρικό προφίλ
Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.
Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr

Read More »
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 87 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 87 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Σεπτέμβριο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Δίκτυο Φυσικού Αερίου εως το 2026 και στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Δίκτυο Φυσικού Αερίου εως το 2026 και στην Ηγουμενίτσα


Τον Νοέμβριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη των Ιωαννίνων καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα αντίστοιχα έργα για την Άρτα, την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι στη φάση του διαγωνισμού.
Τα έργα που θα αναπτυχθούν ως το 2026 παρουσιάζονται αναλυτικά στον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Στην Ήπειρο θα κατασκευαστεί για πρώτη φορά δίκτυο χαμηλής και μέσης πίεσης το οποίο θα καλύψει τις Δημοτικές Ενότητες Πασαρώνας, Περάματος, Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδας στο Νομό Ιωαννίνων, την Δημοτική Ενότητα Άρτας, την Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας και την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο δήμο Ζίτσας
• Στη δημοτική ενότητα Πασάρωνος έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου μέσης πίεσης για την τροφοδότηση της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και την διασύνδεση του αγωγού με αυτό της πόλης των Ιωαννίνων με την εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών LNG.

Στο δήμο Ιωαννιτών
• Στη δημοτική ενότητα Περάματος, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης (τμήμα εξωτερικού βρόγχου) προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης των Ιωαννίνων. Επίσης, διέρχεται δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο καταλήγει εντός της δημοτικής ενότητας Ιωαννιτών με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης.
• Στη δημοτική ενότητα Ιωαννιτών, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αστικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων.
• Στη δημοτική ενότητα Ανατολής, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση του οικισμού Ανατολή.
• Στη δημοτική ενότητα Μπιζανίου, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης, με σκοπό την τροφοδότηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
• Στη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας, έχει προβλεφθεί, η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης με σκοπό την εξυπηρέτηση του οικισμού Κατσικάς

Στο δήμο Αρταίων
• Στη δημοτική ενότητα Αρταίων, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Άρτας

Στο δήμο Ηγουμενίτσας
• Στη δημοτική ενότητα Ηγουμενίτσας, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Ηγουμενίτσας

Στο δήμο Πρέβεζας
• Στη δημοτική ενότητα Πρεβέζης, έχει προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης και η εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης (LNG), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αστικός ιστός της πόλης της Πρεβέζης.

Για τις περιοχές της Ηπείρου, για τις οποίες δεν υφίσταται ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης και έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης 2021 – 2025, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

Ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων| Δήμοι Ζίτσας & Ιωαννιτών
• Το δίκτυο χαμηλής και μέσης πίεσης που θα κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης των Ιωαννίνων και της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, θα τροφοδοτηθεί από τέσσερις σταθμούς αεριοποίησης (LNG) στη δημοτική ενότητα Πασαρώνος του δήμου Ζίτσας. Επιπρόσθετα, θα εξυπηρετηθούν οι οικισμοί Ανατολή και Κατσικά ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τροφοδότηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ευρύτερη περιοχή Άρτας| Δήμος Αρταίων
• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Άρτας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή

Ευρύτερη περιοχή Ηγουμενίτσας| Δήμος Ηγουμενίτσας
• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Ηγουμενίτσας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή

Ευρύτερη περιοχή Πρέβεζας | Δήμος Πρέβεζας
• Το δίκτυο χαμηλής πίεσης που πρόκειται να κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της πόλης της Πρέβεζας, πρόκειται να τροφοδοτηθεί μέσω σταθμού αεριοποίησης (LNG) που θα εγκατασταθεί στην ίδια περιοχή.
Read More »
Δίκτυο Φυσικού Αερίου εως το 2026 και στην Ηγουμενίτσα Δίκτυο Φυσικού Αερίου εως το 2026 και στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Ανεξάρτητη κίνηση προς ΔΑΣ ΟΤΑ: Αρκετά με τα ψέματα, τις συκοφαντίες και την κοροϊδία

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Ανεξάρτητη κίνηση προς ΔΑΣ ΟΤΑ: Αρκετά με τα ψέματα, τις συκοφαντίες και την κοροϊδία


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σημαίνει συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αγωνίζονται και να πράττουν προς το συμφέρον των μελών που εκπροσωπούν…
Δυστυχώς, ο Σύλλογός μας, καθημερινά αποδεικνύεται Βαθιά Κομματικός, Αντιδημοκρατικός, και μέσα από Κρυφές Ενέργειες, Μυστικές Ομάδες, Επιλεκτικές Αποστολές emails σε συγκεκριμένους συναδέλφους, Αντικαταστατικές Διαδικασίες, Παράνομη Χρήση της Σφραγίδας του Συλλόγου για έκδοση Παραταξιακών Ανακοινώσεων, Παρεΐστικη νοοτροπία και αποδεδειγμένη πλέον, αλληλοστήριξη και «αλισβερίσια» με την Εργοδοσία, προσπαθεί να υπηρετήσει το Κομματικό Συμφέρον της Πλειοψηφούσας Παράταξης και του Προέδρου, προσωπικά!!!!!

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ότι:
• ΟΥΔΕΠΟΤΕ τα μέλη του Δ.Σ. με την Παράταξη της ΔΑΣ έθεσαν το θέμα του ΒσΣ προς συζήτηση, παρότι έχουν περάσει ήδη 15 ημέρες από την τραγική και απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ που θίγει τις ζωές τόσων συναδέλφων του Προγράμματος.
• Για εκείνους, ήταν πιο ουσιαστική η Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση σημαίας του Συλλόγου ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ και συμμετοχή μας στη Σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου……
• Ναι, συνάδελφοι, η Παράταξή μας πρότεινε να καλέσουμε τους θιγόμενους Εργαζομένους σε Συνάντηση, να καλέσουμε το Συντονιστικό τους Όργανο για Ενημέρωση και όλοι μαζί να αποφασίσουμε για τις Κινήσεις αυτές που θα οργανώσουν τον Αγώνα για τη διασφάλιση της δουλειάς τους. Όμως το κάναμε θεσμικά, μέσα από το Δ.Σ. του Συλλόγου και καλέσαμε τηλεφωνικά και εγγράφως τα μέλη της ΔΑΣ, ώστε να υπάρξει σύσσωμη η παρουσία του Συλλόγου, όπως απαιτεί η κρισιμότητα της κατάστασης
• ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ όταν αναφέρει ότι γνωρίζαμε πως έχει συνδικαλιστικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Κατά τη συνήθη πρακτική της ΔΑΣ, εμμένει στη συνεχή και επιμελή απόκρυψη γεγονότων, για τα οποία όφειλε να ενημερώνει το Δ.Σ. του Συλλόγου.
• Αντίθετα, μετά το ενημερωτικό τηλεφώνημα – κάλεσμα και την απαξιωτική απάντησή του να παραστεί και η Παράταξη της ΔΑΣ στη συνάντηση του ΒσΣ, άρχισε, ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ, να παίρνει τηλέφωνα τους θιγόμενους συναδέλφους, προτρέποντάς τους να σαμποτάρουν τη συνάντηση, 
ΓΙΑΤΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑ…..
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ; 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ «ONE MAN SHOW» !!!

Συνάδελφοι, επειδή :
• Έχουμε ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΑΣ,
• Δεν θα γίνουμε ΠΟΤΕ συμμέτοχοι στο ΨΕΜΑ και την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ,
• ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ,
• Μέλημά μας είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, και ΜΟΝΟΝ,
• Η ημερομηνία της συνάντησης της Πέμπτης ΔΕΝ «ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ» ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, που θα ερχόταν προς ενημέρωσή σας,

και κυρίως :
• ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ, ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ,
ΑΝΑΒΑΛΛΟΥΜΕ τη συνάντηση της Πέμπτης 06/10 και ΚΑΛΟΥΜΕ το Δ.Σ. του Συλλόγου να προγραμματίσει ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ.
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ,
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟ
Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΣΧΕΣΗΣ!!!
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ «ΤΕΡΤΙΠΙΑ» ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.

Τα μέλη του Δ.Σ.,
Εκπρόσωποι της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,

Σουζάνα Καπνίση : τηλ. 6944156525
Μαρίνα Κοσιώρη : τηλ. 6980283685
Νικηφόρος Σταύρου: τηλ. 6976790931
Read More »
Ανεξάρτητη κίνηση προς ΔΑΣ ΟΤΑ: Αρκετά με τα ψέματα, τις συκοφαντίες και την κοροϊδία Ανεξάρτητη κίνηση προς ΔΑΣ ΟΤΑ: Αρκετά με τα ψέματα, τις συκοφαντίες και την κοροϊδία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας


ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον διασπαστικό τακτικισμό της Ανεξάρτητης κίνησης και των εκπροσώπων της για τις κινήσεις τις οποίες διοργανώνει ερήμην του ΔΣ . Είναι ξεκάθαρο ότι η προσπάθεια της έχει γνώμονα τον εμπαιγμό των εργαζομένων ΒΣΣ και εκμεταλλεύεται με δόλιο τρόπο την αγωνία τους για την εξέλιξη της υπόθεσης τους σχετικά με την προκήρυξη και την απαράδεκτη απόφαση από το ΣΤΕ.
Εσκεμμένα η παράταξη της Ανεξάρτητης κίνησης διοργανώνει συγκέντρωση την Πέμπτη 06/10/2022 ,την ημέρα δηλαδή που ξέρει ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου θα βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να συμπαρασταθεί στη δικαστική διεκδίκηση των συναδέλφων ΕΣΠΑ για μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου χρόνου αλλά και για να συναντηθεί με τους συντονιστές του ΒΣΣ για να μπορεί να τους δώσει σαφείς απαντήσεις και κατευθύνσεις και όχι για το Θεαθήναι
Οι εργαζόμενοι δεν είναι έρμαια ,ξέρουν ότι ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας είναι δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια ,ότι διεκδικεί την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου ,ότι είναι υπέρ των συναντήσεων μαζι τους ,αλλά οι κινητοποιήσεις και οι συναντήσεις θα γίνουν εκ μέρους μας, όπως πάντα ,αφού έχουμε υπεύθυνη απάντηση και λύση.
Είναι υποκριτικό και άτιμο να εκδίδουμε ανακοινώσεις συμπαράστασης χωρίς καμιά επίσημη ενημέρωση.
Δεν θα γίνουμε συνένοχοι της διάσπασης και της παραπληροφόρησης των εργαζομένων που αγωνιούν .
Οι συνάδελφοι ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Ο Σύλλογος το επόμενο διάστημασε συνεργασία με το συντονιστικό ΒΣΣ και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί ,καλεί τους εργαζόμενους σε συνάντηση για την πλήρη ενημέρωση τους.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΓΓΟΥΝΗ
Read More »
Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών


Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι ένας από τους συλληφθέντες διακινεί ναρκωτικά σε χρήστες των Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα, ο ημεδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς λίγο αφού είχε προμηθεύσει με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -12,2- γραμμαρίων έτερο ημεδαπό, έναντι χρηματικού ποσού -100- ευρώ.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίστοιχα το εισπραχθέν χρηματικό ποσό των -100- ευρώ και η παραπάνω πωληθείσα ποσότητα ναρκωτικών.

Ακόμη, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πρώτου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους (105,7) γραμμαρίων,
• ζυγαριά ακριβείας,
• πιστόλι κρότου - αερίου,
• -50- φυσίγγια κρότου,
• ξιφολόγχη και
• κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.
Read More »
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Κάτσης σε Γιόγιακα: Εγώ θα πάω στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, θα έρθετε μαζί μου;

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Κάτσης σε Γιόγιακα: Εγώ θα πάω στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, θα έρθετε μαζί μου;


Αντί ο κ. Γιόγιακας να πετάει την μπάλα στη εξέδρα και να επιχειρεί ανυπόστατους συμψηφισμούς μέσω...Άρτας ας απαντήσει επιτέλους χωρίς περιστροφές στο ερώτημα το οποίο και επαναλαμβάνω: Αφού δεν έχει ανακατευτεί ο ίδιος, θα ζητήσει την κάλυψη των κενών με νέες θέσεις και την άρση των μετακινήσεων; Να συμπληρώσω πως εφόσον με καλεί να πάω εγώ να το ζητήσω από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώνω δημόσια ότι θα το πράξω. Θα έρθετε κ. Γιόγιακα να το ζητήσουμε από κοινού για το καλό της Θεσπρωτίας;[ κερνάω και καφέ]. Ή μήπως θα ανεχτείτε τα κλιμάκια Φιλιατών και Παραμυθιάς να μείνουν χωρίς δύναμη και την Υπηρεσία της Ηγουμενίτσας χωρίς αξιωματικό υπηρεσίας;
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ιδού η Ρόδος να αποδείξετε την ανιδιοτέλεια σας και τον σεβασμό στις επιχειρησιακές ανάγκες που μπαίνουν πάνω από τα ρουσφέτια ημετέρων.

Υ.Γ 1: Δεν θυμάμαι αν ήθελα να γίνω το τιμητικό επάγγελμα του πυροσβέστη, όμως ως βουλευτής ψήφισα το νόμο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξη του 2018 για τη μονιμοποίηση 2186 πυροσβεστών 5ετούς θητείας, ενώ εσείς ΟΧΙ.
Υ.Γ. 2: Μην υποτιμάτε τόσο την νοημοσύνη των εργαζόμενων πυροσβεστών σε Φιλιάτες, Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα, ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
Read More »
Κάτσης σε Γιόγιακα: Εγώ θα πάω στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, θα έρθετε μαζί μου; Κάτσης σε Γιόγιακα: Εγώ θα πάω στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, θα έρθετε μαζί μου; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας


Λόγω τεχνικών προβλημάτων, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι δεν λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές των διευθύνσεων και των τμημάτων που στεγάζονται στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης του, ενώ στο μεσοδιάστημα συστήνεται η επικοινωνία με τις δημοτικές υπηρεσίες να γίνεται, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γραφείο Δημάρχου, info@igoumenitsa.gr
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ddy@igoumenitsa.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης, ty@igoumenitsa.gr
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Igoumen2@otenet.gr
Υπηρεσία Δόμησης, ydom@igoumenitsa.gr
Read More »
Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Λάμποβο: Ξεκινά σήμερα το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Λάμποβο: Ξεκινά σήμερα το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου


Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα (και όχι τον 19ο όπως συνηθίζεται να λέγεται) και στο διάβα των ετών έχει υπάρξει όχι μόνο εμπορική έκθεση, αλλά και κοινωνικό γεγονός για όλη την Περιφέρεια Ηπείρου και όχι μόνο.
Ο λόγος για τον Λάμποβο της Παραμυθιάς που συγκεντρώνει και φέτος το ενδιαφέρον εκθετών και καταναλωτών και που αναμένεται για άλλη μια χρονιά, να σημειώσει μεγάλα νούμερα επισκεψημότητας. Συνολικά θα υπάρξουν 419 θέσεις εμπόρων.

Πότε
Ο Λάμποβος ξεκινά την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ατύπως μέχρι και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Η λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα αρχίζει από τις 08:00 π. μ. και θα σταματά πριν τα μεσάνυχτα. Η ώρα παύσης της θα καθορίζεται από τους εμπόρους από κοινού, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση των επισκεπτών.

Που
Ο Λάμποβος θα διεξαχθεί και φέτος, στην δυτική είσοδο της Παραμυθιάς και πιο συγκεκριμένα:
Στον Περιφερειακό Αγίου Δονάτου από την οδό Σαμουήλ μέχρι την διασταύρωση του οικισμού Αγίου Δονάτου, στην πλατεία Γαλατά και στην αρχή της Κωσταντίνου Καραμανλή μέχρι και την πλατεία Bvlgari. Το λούνα παρκ θα βρίσκεται στο σχολείο Bvlgari.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Εως 16 Οκτωβρίου ο περιφερειακός Αγίου Δονάτου, θα παραμείνει κλειστός από την διασταύρωση με την οδό Σαμουήλ μέχρι και τον κόμβο Γαλατά.
Εως 16 Οκτωβρίου η Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα παραμείνει κλειστή από παλιό Δημαρχείο μέχρι και το κόμβο Γαλατά. Εκτός κυκλοφορίας θα είναι το τμήμα της ανόδου της οδού Καραχάλιου (αναμεσα απο τα φανάρια της λαϊκής αγοράς και της πλατείας Μ. Παραμυθιώτη).
Επισης, η Κωνσταντίνου Καραμανλή θα είναι κλειστή από το τέλος της (διασταύρωση με τον περιφερειακό Αγίου Δονάτου) μέχρι και τον πεζόδρομο από τις 18:00 έως τις 23:00 από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 16 του ίδιου μήνα.
Το Παρκινγκ του Σχολείου Bvlgari θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου.
Τέλος η οδός Αγ. Νικολάου θα μονοδρομηθεί (μόνο άνοδος) στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Αγ. Δονάτου και Ομήρου μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η τροφοδοσία των καταστημάτων στον πεζόδρομο θα γίνεται με οχήματα κάτω των 3,5 τόνων.

Που παρκάρουμε:
Στο διαμορφομένο πάρκινγκ του Λαμπόβου πριν απο τον κομβο Γαλατά
Από τον κόμβο της ΕΟ Αρχαγγέλου – Νεράιδας στην δυτική είσοδο της Παραμυθιάς μέχρι και την αρχή της εμποροπανήγυρης καθώς και στην αρχή της οδού προς Ελευθεροχώρι.
Στο Περιφερειακό Αγίου Δονάτου μέχρι και την οδό Σαμουήλ.
Στην οδό 49 Προκρίτων.
Στον Περιφερειακό Γεννηματά

Υποστήριξη
Στην είσοδο της εμποροπανήγυρης και σε όλη την διάρκεια του Λαμπόβου, θα υπάρχει υπηρεσία της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ
Εντός της εμποροπανήγυρης και μπροστά από το ΚΤΕΛ, θα βρίσκεται το περίπτερο της δημοτική αρχής με την παρουσία της επιτροπής Λαμπόβου
Εντός της εμποροπανήγυρης θα υπάρχει παρουσία ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας.

Χρήσιμα τηλέφωνα
Δημαρχείο: 2666360100
Αστυνομία: 2666022222
ΕΚΑΒ: 2666360000
Κέντρο υγείας: 2666022124
Πυροσβεστική: 2666024135
ΚΤΕΛ: 2666022311
Τaxi: 2666022100
Read More »
Λάμποβο: Ξεκινά σήμερα το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου Λάμποβο: Ξεκινά σήμερα το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Ασφαλτόστρωση σχολικών αυλών: είναι η νέα επιδημία; | Γράφει η Θάλεια Θεοδωρίδη

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Ασφαλτόστρωση σχολικών αυλών: είναι η νέα επιδημία; | Γράφει η Θάλεια Θεοδωρίδη


Έχουμε ανάγκη από Σχολεία φιλικά στο Περιβάλλον
Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Υγείας για τα Σχολεία στις ΗΠΑ, το 2018, με τίτλο Green Schoolyards Support Healthy Bodies, Minds and Communities, έδειξε ότι τα οφέλη μιας πράσινης αυλής, είναι τεράστια για την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών. Παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να ωφεληθούν και να προοδεύσουν μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τη Φύση. Επιπλέον, οι πράσινες σχολικές αυλές μπορούν να αποτελέσουν θετικό πρόσημο για την ευρύτερη κοινωνία.
Στην Ελλάδα, τη χώρα της φιλοξενίας, του ήλιου και της θάλασσας, η ιδέα των πράσινων σχολικών αυλών μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Μάλιστα, τα σχολεία ασφαλτοστρώνουν εντατικά τις αυλές τους προκειμένου να εκσυγχρονιστούν, όπως διαβάζουμε στα Δελτία Τύπου που δημοσιεύουν με υπερηφάνεια. Η ασφαλτόστρωση έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Ανεξάρτητα αν τα σχολεία βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις ή στην επαρχία, οι αυλές θεωρούνται δευτερεύοντες χώροι που λειτουργούν διεκπεραιωτικά για το διάλλειμα ή για το μάθημα της γυμναστική. Και φυσικά είναι απαραίτητα τα γήπεδα βόλεϊ ή μπάσκετ. Τι είναι όμως τελικά, αυτό που διαφοροποιεί μια σχολική αυλή με γήπεδα, από ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων;

Πράσινες αυλές
Αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς τα Φιλανδικά σχολεία. Ο επισκέπτης θα διαπιστώσει ότι διαθέτουν αύλειους χώρους με γκαζόν, δέντρα και λουλούδια και πλακόστρωτα δάπεδα με κυβόλιθους, υλικό περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον και απορροφητικό για τα νερά της βροχής. Την ίδια εικόνα θα δει κανείς στα σχολεία της Αυστρίας είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε τεχνικό γυμνάσιο ή λύκειο, αλλά και στα διάσημα νηπιαγωγεία του Reggio Emilia στη Βόρεια Ιταλία. Στα καταπληκτικά Waldkindergarten, τα νηπιαγωγεία του Δάσους στη Γερμανία, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν δεξιότητες κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, ενώ ένα επίσης φωτεινό παράδειγμα αποτελούν τα σχολεία Warldorf, τα σχολεία της ελευθερίας, όπου τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται μέσα στη Φύση.
Στην Ελλάδα, το πρώτο λαμπρό παράδειγμα φιλικού προς το περιβάλλον σχολείο, υπήρξε το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών με την πρωτοπόρα παιδαγωγό Ρόζα Ιμβριώτη, λίγο πριν τον πόλεμο του ’40. Τα παιδιά σε εκείνο το σχολείο ενθαρρύνονταν να ασχολούνται με την καλλιέργεια και τη φροντίδα κήπου και να αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες.
Βέβαια, σήμερα, υπάρχουν στη χώρα μας μικρά δημόσια σχολεία που χάρη στο φιλότιμο και την προσωπική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ή και των γονέων, ακολουθούν μια φιλοσοφία φιλική προς το περιβάλλον. Όμως οι εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Αειφορία μόνο στη θεωρία
Στη χώρα μας δυστυχώς, δεν επενδύουμε στον οικολογικό χαρακτήρα των σχολείων, παρά μόνο επιφανειακά, με εκπαιδευτικά προγράμματα in vitro κι όχι in vivo. Περιβαλλοντικά πρότζεκτ με χειροτεχνίες και εικαστικές αφίσες για την κλιματική αλλαγή, εργαστήρια δεξιοτήτων για την αειφορία, διαγωνισμοί, διδακτικές επισκέψεις με βαριεστημένους εκπαιδευτικούς και μαθητές, εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών που έχουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα κ.ά.
Η σχολική αυλή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης αλλά και καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης, ωστόσο δεν αξιοποιείται ούτε στο ελάχιστο. Γιατί το περιβάλλον το βιώνουμε, δεν το διδασκόμαστε μόνο θεωρητικά. Σαφώς και υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης βοηθητικού προσωπικού που θα ασχοληθεί με τη φροντίδα του πράσινου. Ωστόσο, το ζήτημα δεν μπαίνει καν στο όραμα και στις επιδιώξεις των δημόσιων σχολείων. Υπάρχουν σχολεία με τεράστιους υπαίθριους χώρους, που δυστυχώς είναι τσιμεντωμένοι και γυμνοί.
Δέντρα, λουλούδια, βοτανικοί κήποι, θα μπορούσαν να διδάσκουν φυσικά και αβίαστα την αγάπη για το περιβάλλον και να ενθαρρύνουν την ενασχόληση του ανθρώπου με τη γη, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες αυτάρκειας. Γράφει ο Ξενοφώντας στον Οικονομικό «…ὅτι τῆς γεωργίας οὐδ᾽ οἱ πάνυ μακάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι. ἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις καὶ σωμάτων ἄσκησις εἰς τὸ δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ προσήκει».

Η σχολική αυλή ως όαση της γειτονιάς
Οι Δήμοι, ασφαλώς και φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στη διαμόρφωση των σχολικών αυλών, αφού θα έπρεπε αυτοί κατεξοχήν να θέτουν τις προδιαγραφές και τη χρηματοδότηση κατασκευής και ανάπλασής τους, ώστε όχι μόνο, να λειτουργούν θετικά για το ίδιο το σχολείο, αλλά και να αποτελούν έναν πράσινο πνεύμονα και όαση για τη γειτονιά στην οποία βρίσκονται. Με άλλα λόγια, οι σχολικές αυλές μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής της ευρύτερης κοινότητας. Αρχιτέκτονες εξωτερικών χώρων, παιδαγωγοί, κηπουροί και επιστάτες συνιστούν ένα αξιόλογο δυναμικό το οποίο οφείλει να αξιοποιηθεί από τους δήμους σε μια βάση συνεργασίας για τη δημιουργία περιβαλλόντων φιλικών για τα παιδιά και την κοινότητα. Περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές θα ενθαρρύνονται στην πράξη να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες για το περιβάλλον και την αειφορία. Δεν αρκεί να κάνουμε εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας όταν αδιαφορούμε για τα ίδια τα σχολεία και τις υποδομές τους.
Είναι πια καιρός τα σχολεία να αποκτήσουν μια νέα ταυτότητα που θα διευκολύνει την επικοινωνία τους με την κοινωνία και θα τα διασυνδέει ουσιαστικά με τις ανάγκες της κοινότητας.

Θάλεια Θεοδωρίδη είναι Επικοινωνιολόγος Μ.Α., με εμπειρία στο branding εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών και τουριστικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικός και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε ειδικότητες Δημοσιογραφίας και Τουρισμού. 
Συντονίζει την επιστημονική ομάδα Σημειολόγιο Science & Culture Hub που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση events σε θέματα αιχμής, thalia.theodoridi@gmail.com
Read More »
Ασφαλτόστρωση σχολικών αυλών: είναι η νέα επιδημία; | Γράφει η Θάλεια Θεοδωρίδη Ασφαλτόστρωση σχολικών αυλών: είναι η νέα επιδημία; | Γράφει η Θάλεια Θεοδωρίδη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Ο 21χρνος σέντερ φορ Γιάννης Φάκκης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Ο 21χρνος σέντερ φορ Γιάννης Φάκκης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού


Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιάννη Φάκκη. Ο νεαρός Σερραίος επιθετικός είναι γεννημένος στις 14 Απριλίου του 2001. Το 2017 μετακινήθηκε από τον Π.Ο.Σερρών 2000, ομάδα της Β’ ΕΠΣ Σερρών, στην Ξάνθη. Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της ακριτικής πόλης. Στις 26 Ιανουαρίου του 2019 πραγματοποίησε σε ηλικία 17 ετών, 9 μηνών και 13 ημερών την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Έκτοτε φόρεσε συνολικά 6 φορές την φανέλα της Ξάνθης, οι δύο στα παιχνίδια μπαράζ με τον Απόλλωνα Σμύρνης και οι 4 στο Πρωτάθλημα της Super League 1. Με την ομάδα Νέων του Α.Ο. Ξάνθης πέτυχε συνολικά 16 τέρματα.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή στη Super League 2 . Είναι διεθνής με τις Εθνικές Ομάδες Εφήβων, Παίδων και Νέων. Στην U17 μετράει 5 συμμετοχές και 1 γκολ, στην U18 5 συμμετοχές και 1 γκολ και στην U19 4 συμμετοχές 3 γκολ.

Η ΠΑΕ Θεσπρωτός τον καλωσορίζει στην ομάδα και του εύχεται υγεία και επιτυχίες!
Read More »
Ο 21χρνος σέντερ φορ Γιάννης Φάκκης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού Ο 21χρνος σέντερ φορ Γιάννης Φάκκης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο


Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα τα συνολικά κέρδη του παιχνιδιού ανήλθαν σε 10.941.053 ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου, το παιχνίδι μοίρασε συνολικά 2.663.504 ευρώ.
Ανάμεσα στους νικητές ήταν δύο τυχεροί σε Αθήνα και Κέρκυρα, οι οποίοι κέρδισαν έπαθλα των 10.000 ευρώ στα παιχνίδια «7 ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ» και «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ». Ένας παίκτης στο Περιστέρι κέρδισε 3.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ», ενώ συνολικά 80 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.
Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.
Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη, που εκτείνεται έως το 2026. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ δύο κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε. και Scientific Games Int'l.

Σχετικά με τον ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.
Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr

Σχετικά με την Scientific Games Int’l
Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην Ελλάδα. Η SGI είναι η εταιρεία που δημιούργησε το 1974 την κατηγορία του ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ, διαθέτοντας εμπειρία σχεδόν 50 χρόνων στη συγκεκριμένη κατηγορία που η ίδια δημιούργησε, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέπεια και επαγγελματισμό, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση την τεράστια εμπειρία που διαθέτει, η SGI εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, όπου σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία και με τo ολοκληρωμένο, καινοτόμοo και ασφαλές σύστημα παραγωγής παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε λοτταρίας.
Έτσι και πάντα με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια μέσα από μια πελατοκεντρική προσέγγιση η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από υψηλή τεχνολογία και αποτελούν πρότυπα στην αγορά.
Read More »
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Ο κύριος Κάτσης ήθελε μικρός να γίνει πυροσβέστης

Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022
Β. Γιόγιακας: Ο κύριος Κάτσης ήθελε μικρός να γίνει πυροσβέστης


Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι η μετακίνηση 5 πυροσβεστών από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Θεσπρωτίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λιμένα Ηγουμενίτσας έγινε “χωρίς επιχειρησιακά κριτήρια αλλά με ρουσφετολογικά, που βγάζουν μάτι”!
Μας λέει, δηλαδή, ότι αυτός μπορεί να κρίνει και ξέρει καλύτερα αν συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι απ’ ότι ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος έβγαλε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Μάρτιο του 2022.
Και, ως βαθύς γνώστης των επιχειρησιακών θεμάτων της Πυροσβεστικής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θέλει μάλιστα να αρθούν οι μετακινήσεις, τη στιγμή που ο ίδιος παραδέχεται την ύπαρξη κενών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του λιμανιού!
Ποιος λοιπόν “μπαίνει στα παπούτσια” του Αρχηγού και των επιτελικών στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος;
Ποιος τελικά υποδύεται τον Πύραρχο;
Μήπως ο κύριος Κάτσης ήθελε μικρός να γίνει πυροσβέστης;
Αφού έχει τόση άποψη για τα “επιχειρησιακά κριτήρια”, ας ζητήσει ο ίδιος την άρση των μετακινήσεων από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος!
Δε διαφωνούμε ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Θεσπρωτίας χρειάζονται ενίσχυση.
Πού ήταν όμως ο - τότε “κυβερνητικός” - βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην κατανομή των πυροσβεστών το 2019 η Θεσπρωτία πήρε τη μικρότερη ενίσχυση σε όλη την Ήπειρο;
Πού ήταν τότε να μας μιλήσει για τα “επιχειρησιακά κριτήρια” με τα οποία η Άρτα πήρε τη “μερίδα του λέοντος”;
Αυτό που τελικά “βγάζει μάτι” δεν είναι η μετακίνηση των 5 πυροσβεστών, οι οποίοι - επίσης με Απόφαση Αρχηγού - έλαβαν ειδική εκπαίδευση για να αναλάβουν καθήκοντα.
Αυτό που “βγάζει μάτι” είναι η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να βρει θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Και η αδυναμία του να κάνει αντιπολίτευση της προκοπής!».
Read More »
Β. Γιόγιακας: Ο κύριος Κάτσης ήθελε μικρός να γίνει πυροσβέστης Β. Γιόγιακας: Ο κύριος Κάτσης ήθελε μικρός να γίνει πυροσβέστης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 06, 2022 Rating: 5

Σελίδες