Συνεδρίαση του Δ.Σ. Καθαρού Καλαμά την 1η Ιουλίου

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή 1-7-2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία της στον Βουτσαρά με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Προγραμματισμός καλοκαιρινής εκδήλωσης 10-12 Αυγούστου στο Πάρκο Αγρότισσας

2.Απολογισμός δράσης

3.Ορισμός ημερομηνίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Κίνησης να παραβρεθούν στη συνεδρίαση και να συμβάλλουν με τις ιδέες, τις προτάσεις και τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας για το στήσιμο της καλοκαιρινής εκδήλωσης.


 
Read More »
Συνεδρίαση του Δ.Σ. Καθαρού Καλαμά την 1η Ιουλίου Συνεδρίαση του Δ.Σ. Καθαρού Καλαμά την 1η Ιουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων- Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
-Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος & Παππά Ουρανία

2. Χρήση δημοτικής έκτασης στη θέση << ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ >> από την DIGEA.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

3. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

4. Αύξηση ωραρίου Σχολικής Καθαρίστριας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ .
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

6. Διαγραφές Οφειλών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

7. Δημοπράτηση έκτασης 515,03 τ.μ. στη θέση << Φυλάκιο Μαυρομάτη>> της Τ.Κ. Σαγιάδας για την λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

8. Δημοπράτηση έκτασης 56 τ.μ. στον οικισμό της Τ.Κ. Κάτω ξεχώρου για τη λειτουργία Σταθμού Τηλεπικοινωνιών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

9. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (περιοχή Λιάτσιλα)".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου & Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

14. Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας "Καθαρισμός δρόμων από βλάστηση για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

15. Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας "Συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

16. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στον άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης" με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ "
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

17. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.5 "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα" Υποδράση 19.2.5.1 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

18. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.4 "Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές" Υποδράση 19.2.4.1 "Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας" του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

19. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στη δράση 19.2.4 "Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές" Υποδράση 19.2.4.5 "Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης" του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2014-2020
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών σε οφειλέτες.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας  
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση ομβρίων στην Τ.Κ. Πλαισίου".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Read More »
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Μαζική συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Άρτας πραγματοποίησαν την Πέμπτη, οι συνταξιούχοι απ' την Άρτα, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα, την Θεσπρωτία και τη Λευκάδα.

Η Πανηπειρωτική συγκέντρωση στην Άρτα είναι η 32η δεύτερη κινητοποίηση το τελευταίο δίμηνο, στο πλαίσιο της δράσης της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ και ΠΣΣ Δικηγόρων, όπως υπογράμμισε ο κεντρικός ομιλητής Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

Στη συγκέντρωση μίλησαν ακόμη ο Λέανδρος Μάκκας, αναπληρωτής γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ, ο Φώτης Αντωνίου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η Σούλα Ακζιώτη, μέλος του ΔΣ της ΠΟΠΣ και ο Στέφανος Βλάχος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Νομού Ιωαννίνων.

Στην συγκέντρωση διαβάστηκε και εγκρίθηκε ψήφισμα .

Στη συνέχεια οι συνταξιούχοι κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως, «Δεν είναι οι συντάξεις δώρο ή παροχή, γι' αυτές εμείς πληρώναμε μια ολόκληρη ζωή» πραγματοποίησαν μαχητική πορεία στον κεντρικούς δρόμους της της πόλης και κατέληξε στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας όπου αντιπροσωπεία παρέδωσε το ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά.


Read More »
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Ήπειρος: Άμεσος εμβολιασμός για την πρόληψη της οζώδους δερματίτιδας

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην περιοχή της Αδριανούπολης στην Τουρκία ενημερώνει τους βοοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου να φροντίσουν για τον άμεσο εμβολιασμό των βοοειδών τους και πιο συγκεκριμένα πρέπει να εμβολιαστούν:

Α) Τυχόν ανεμβολίαστα βοοειδή

Β) Ενήλικα βοοειδή στα οποία έχει παρέλθει ένα έτος από τον προηγούμενο εμβολιασμό με εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας

Γ) Μοσχάρια άνω των 4 μηνών.


Read More »
Ήπειρος: Άμεσος εμβολιασμός για την πρόληψη της οζώδους δερματίτιδας Ήπειρος: Άμεσος εμβολιασμός για την πρόληψη της οζώδους δερματίτιδας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

7 προσλήψεις στον Δήμο Φιλιατών

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Read More »
7 προσλήψεις στον Δήμο Φιλιατών 7 προσλήψεις στον Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Επίσκεψη του ΚΗΦΗ Πέρδικας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Οι ωφελούμενοι του ΚΗΦΗ Πέρδικας επισκέφθηκαν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, όπου και ξεναγήθηκαν στην μόνιμη έκθεση. 
 Η ξενάγηση των ωφελούμενων ολοκληρώθηκε με την προβολή της παραγωγής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Αγία Σοφία: 1500 Χρόνια Ιστορίας», στον φορητό εικονικό κινηματογράφο. Επισημαίνεται ότι η προβολή είναι δωρεάν και γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.


Read More »
Επίσκεψη του ΚΗΦΗ Πέρδικας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Επίσκεψη του ΚΗΦΗ Πέρδικας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Τη δυνατότητα χρηματοδότησης εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση κόστους λειτουργίας υπηρεσιών και την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, προσφέρει η νέα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Η πρόσκληση «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.700.000 ευρώ, στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α., όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων και πολιτικής προστασίας κ.ά..

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων (Επιμελητήρια).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 02-07-2018 έως 28-09-2018 και ώρα 15.00 και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος το ποσό των 250.000 ευρώ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Ι. Παπαδόπουλο, τηλέφωνο 2651 3 60517.


Read More »
Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Εξισώνουν την Βόρειο Ήπειρο με την Τσαμουριά

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Σημεία της συμφωνίας που κυοφορείται μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, αποκαλύπτουν τα «Νέα» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, υπό τον τίτλο «εξισώνουν την Βόρειο Ήπειρο με την Τσαμουριά». Τα σημεία συμφωνίας παραμένουν «επτασφράγιστο μυστικό» ωστόσο η Αλβανική κυβέρνηση, υπό τις έντονες πιέσεις που ασκούνται στο εσωτερικό της χώρας, δεν δείχνει να βιάζεται και να συμμερίζεται την σπουδή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άμεση υπογραφή της συμφωνίας.

Η συμφωνία, όπως αναφέρουν τα Νέα σε άρθρο που υπογράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, επικεντρώνεται σε τρία σημεία κι αυτό που για πρώτη φορά γίνεται γνωστό είναι η «εξίσωση» Βορείου Ηπείρου και Τσαμουριάς.

Ελλάδα και Αλβανία θέλουν να προχωρήσουν και επίσημα στην εγκατάλειψη των γεωγραφικών όρων, πιστεύοντας ότι έτσι θα κλείσουν οι όποιες διεκδικήσεις, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε η Ελλάδα έθεσε θέμα γεωγραφικών διεκδικήσεων.

Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο ίδιο καλάθι οι ανιστόρητες διεκδικήσεις διαφόρων Αλβανικών κυβερνήσεων και άλλων κύκλων σε βάρος της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία θα προβλέπει την δημιουργία μεικτών επιστημονικών επιτροπών για την ανασύνταξη των εκπαιδευτικών βιβλίων.

Το δεύτερο σημείο της συμφωνίας, όπως αναφέρουν τα Νέα, είναι η δέσμευση της Ελλάδας να αποδώσει, τις περιουσίες Αλβανών πολιτών οι οποίες δημεύτηκαν με την κήρυξη του πολέμου το 1940. Οι περιουσίες αυτές, που βρίσκονται κυρίως στα Γιάννινα, την Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία έχουν περιέλθει στην κατοχή Ελλήνων και πρέπει να επιστραφούν.

Το τρίτο και εξ ίσου σημαντικό, που δημιουργεί και την μεγαλύτερη εμπλοκή είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ.

Η επέκταση της ελληνικής ΑΟΖ στα 12 μίλια, δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από την Αλβανία, όχι μόνο εξ αιτίας της εσωτερικής κριτικής που ασκείται στην κυβέρνηση Ράμα αλλά λόγω των έντονων τουρκικών πιέσεων προς τα Τίρανα.


 
Read More »
Εξισώνουν την Βόρειο Ήπειρο με την Τσαμουριά Εξισώνουν την Βόρειο Ήπειρο με την Τσαμουριά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Εύγε στην Μαρίνα Οικονόμου και στην Δημοτική αρχή Φιλιατών

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Συγχαρητήρια στη συμπολίτισσα μας στο Φιλιάτι κα Μαρίνα Οικονόμου που παραχώρησε το οικόπεδό της στη συμβολή των οδών Κυρά Βασιλικής και Πατριάρχου Τσάτσο- για χρήση πάρκινγκ στο Δήμο.
Και βέβαια συγχαρητήρια στη Δημοτική αρχή που το είδε θετικά και διαμόρφωσε ήδη το χώρο.
Έναν χώρο που ειδικά τις μέρες του παζαριού θα είναι χρήσιμος.

ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
Read More »
Εύγε στην Μαρίνα Οικονόμου και στην Δημοτική αρχή Φιλιατών Εύγε στην Μαρίνα Οικονόμου και στην Δημοτική αρχή Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Στον σημερινό τελικό του Hell's Kitchen ο Θεσπρωτός Νίνο Τσατσούλης

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Ο Μεγάλος Τελικός του Hell's Kitchen έφτασε!

Ο Θεσπρωτός Νίνο Τσατσούλης και ο Ραφαήλ ύστερα από αμέτρητες δοκιμασίες στην «κουζίνα της κολάσεως» είναι οι δύο φιναλίστ του Hell’s Kitchen!

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του νικητή και μέσα σε κλίμα αμηχανίας όσον αφορά στις σχέσεις τους, οι δυο μάγειρες θα αναμετρηθούν πρώτα με τον εαυτό τους κι έπειτα μεταξύ τους.

Η τελευταία δοκιμασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν είναι ξεχωριστή και απαιτητική. Οι δύο μάγειρες βρίσκονται σε ένα ξενοδοχείο και έχουν 1 ώρα στη διάθεσή τους για να σκεφτούν και να επιλέξουν ένα «Μενού», με 4 δικά τους πιάτα – 2 ορεκτικά, 1 κυρίως και 1 γλυκό – για το τελευταίο Dinner Service του Hell’s Kitchen.

Πληροφορίες για τον Nίνο Τσατσούλη
Ηλικία: 25
Επάγγελμα: Μάγειρας. Ιδιοκτήτης Makaronino όπου και εργάζεται
Προϋπηρεσία: GrandHotel, ExelisonHotel, Υδρογόνο 2, TheMarie, LaPasteria ως Υπεύθυνος Κουζίνας ή Chef
Σπουδές: Τεχνικός Μαγειρικής, Αρτοποιός, Ζαχαροπλάστης
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος
Προσωπικές πληροφορίες: Από πολύ νωρίς κατάλαβε την αγάπη του για την μαγειρική. Από δέκα ετών δούλευε στο πλάι των γονιών του, στο οικογενειακό εστιατόριο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. 
Στα 21 του, ανέλαβε το πρώτο 4στερο ξενοδοχείο με επιτυχία. Μέσα στην κρίση πήρε το ρίσκο να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα κατάφερε. Συγκατοικεί στη Θεσσαλονίκη με την 23χρονη κοπέλα του, σερβιτόρα στο επάγγελμα. 
Για πέντε χρόνια ασχολήθηκε με το bodybuilding και κατάφερε να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες, κατακτώντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση. 
Από εννέα ετών ασχολήθηκε με το στίβο, έτρεχε για την Εθνική Ελλάδος στα 400 μέτρα και διακρίθηκε και εκεί σε πανελλήνιο και διαβαλκανικό ρεκόρ. 
Δηλώνει νευρικός εσωτερικά αλλά δε θα ξεσπάσει εύκολα στους άλλους γιατί διαθέτει υπομονή. 
Του αρέσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και είναι δημιουργικός. Read More »
Στον σημερινό τελικό του Hell's Kitchen ο Θεσπρωτός Νίνο Τσατσούλης Στον σημερινό τελικό του Hell's Kitchen ο Θεσπρωτός Νίνο Τσατσούλης Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Θεσπρωτία: Καταδίωξη εμπόρων ναρκωτικών

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Συνελήφθησαν, χθες (23-06-2018), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νέας Σμύρνης Αττικής, δύο ημεδαποί, ηλικίας 65 και 33 ετών, που εμπλέκονται σε υπόθεση μεταφοράς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ενώ ο οδηγός του οχήματος, διέφυγε της σύλληψης και αναζητείται.

Αναλυτικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες το μεσημέρι, ένα ύποπτο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ράγιου Θεσπρωτίας και επιχείρησαν να το ελέγξουν, πλην όμως ο οδηγός δε συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, σε αγροτικό δρόμο στον κάμπο της Κεστρίνης, το όχημα ακινητοποιήθηκε ενώ ο οδηγός τράπηκε πεζός σε φυγή, διαφεύγοντας τη σύλληψη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο παραπάνω αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα, (22) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (87) κιλών και (730) γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, συνελήφθησαν στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οι δύο κατηγορούμενοι ως ιδιοκτήτης και χρήστης του παραπάνω αυτοκινήτου αντίστοιχα.

Η προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.


Read More »
Θεσπρωτία: Καταδίωξη εμπόρων ναρκωτικών Θεσπρωτία: Καταδίωξη εμπόρων ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Αποτελεί δεινή ήττα για τους Ηπειρώτες η κατάληξη του βόρειου τμήματος του Ε65 στο Κηπουργειό Γρεβενών - Του Σταύρου Καλογιάννη

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελεί ήττα σε εθνικό επίπεδο, καθώς η συγκυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ εκχώρησε «μακεδονική» γλώσσα και εθνότητα. Οι ευθύνες της είναι βαρύτατες. Οι συνέπειες της συμφωνίας για τη χώρα μας, εάν αυτή κυρωθεί από τη Βουλή, θα είναι μεγάλες.

Μια άλλη ήττα, διαφορετικής φύσεως ασφαλώς, σε περιφερειακό επίπεδο αυτή τη φορά, υποστήκαμε οι Ηπειρώτες τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς, δυστυχώς, να υπήρξει καμία αντίδραση.

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα χάραξη του βόρειου τμήματος του Ε65, με την οποία ο άξονας Κεντρικής Ελλάδας (ΠΑΘΕ – Λαμία – Τρίκαλα – Εγνατία οδός) θα καταλήγει στο Κηπουργειό! Η κατάληξη του Ε65 στο Κηπουργειό Γρεβενών και όχι στην Παναγιά Τρικάλων, όπως είχε εξ αρχής σχεδιαστεί, εκτιμώ ότι αποτελεί δεινή ήττα για τους Ηπειρώτες και τους Κερκυραίους, για την Περιφέρεια Ηπείρου, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και τις προοπτικές του. Ειδικότερα:

Ο Ε65 αποτελεί έναν από τους πέντε αυτοκινητόδρομους που υλοποιούνται με σύμβαση παραχώρησης, με προϋπολογισμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώνει τη δυτική Ελλάδα (Ήπειρο, Ιόνια νησιά) με την Κεντρική (Θεσσαλία, Στερεά) και την Αττική. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι ανταγωνιστικός και φθηνότερος, για τους διερχόμενους, από την Ιόνια οδό.

Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2008 και οι εργασίες του σταμάτησαν το 2010, επί μία διετία, λόγω της κρίσης αλλά και της προκλητικής αδιαφορίας της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υποδομών.

Το 2013, ως αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών, με τη συνεργασία λίγων συνεργατών και υπηρεσιακών παραγόντων σώσαμε, κυριολεκτικά, το έργο από την εγκατάλειψη. Επειδή τα οικονομικά δεδομένα του αυτοκινητόδρομου είχαν επιδεινωθεί σημαντικά και οι δανείστριες Τράπεζες αρνούνταν να συνεχίσουν να τον χρηματοδοτούν, αποφασίστηκε να προχωρήσει αμέσως το τμήμα Λαμία – Τρίκαλα, το οποίο έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα τμήματα, βόρειο και νότιο, έπρεπε να μελετηθούν και χρηματοδοτηθούν εντός τριετίας, όπως ρητά ορίζει η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης που είχαμε ψηφίσει (Νόμος 4219/2013), σε αντίθεση με τον Σύριζα ο οποίος την πολεμούσε λυσσαλέα. Όμως το Υπ. Υποδομών καθυστέρησε εξαιρετικά, από το 2015 μέχρι σήμερα, να προωθήσει αυτά τα τμήματα έργο. Στην ουσία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα, παρά τις επανειλημμένες πρωθυπουργικές και υπουργικές υποσχέσεις, ότι τα έργα θα ξεκινούσαν το 2017!

Πριν από δύο ακριβώς χρόνια, τον Ιούλιο 2016, κατέθεσα δημοσίως τεκμηριωμένη πρόταση για το βόρειο τμήμα του Ε65.

Η πρότασή μου, με την οποία ο Ε65 θα κατέληγε στην Παναγιά Τρικάλων και όχι πλησίον των Γρεβενών, όπως προωθεί το Υπ. Υποδομών, αποτελεί τη βέλτιστη, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, χάραξη: μειώνεται η απόστασή μας με τα Τρίκαλα κατά 30 χλμ περίπου, παρακάμπτεται η ζώνη της αρκούδας, που τόσα προβλήματα και καθυστερήσεις δημιούργησε στο παρελθόν με προσφυγές στο ΣτΕ, μειώνονται συνεπώς και τα διόδια που θα πρέπει να καταβάλει κάθε διερχόμενος. Ταυτόχρονα, δεν επιβαρύνει καμία περιοχή εκτός Ηπείρου.

Ορισμένοι αντέτειναν, τότε, ότι η πρότασή μου θα καθυστερούσε το έργο. Είχα επισημάνει ότι για το εν λόγω έργο, ούτε μελέτες υπήρχαν (λόγω ΣτΕ), ούτε αδειοδοτήσεις, ούτε χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου. Δύο ολόκληρα χρόνια αργότερα, δυστυχώς για τον Τόπο, επιβεβαιώνομαι.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του βόρειου τμήματος του Ε65, με χάραξη που καταλήγει στο Κηπουργειό, αποτελεί ήττα για τους Ηπειρώτες. Το Υπ. Υποδομών, ακολούθησε προκλητικά αποπροσανατολιστική πολιτική, οι δε τοπικοί άρχοντες και Φορείς, πλην ολίγων, δυστυχώς δεν αντέδρασαν, δεν υπερασπίστηκαν, δηλαδή, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του Τόπου.
Οι Ηπειρώτες βουλευτές του Σύριζα αγνόησαν αδικαιολόγητα αυτό το μείζον, για την Περιφέρειά μας, θέμα.
Η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν της άποψης «να γίνει ο δρόμος και ας καταλήξει όπου νάναι». Όμως ο δρόμος δεν έχει καν ξεκινήσει, και όταν αυτό γίνει, με την επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχεδιάζεται πλέον να καταλήξει κοντά στα Γρεβενά.
Οι Δήμοι των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, επίσης δεν ασχολήθηκαν με το θέμα, ως να μην αφορά αυτός ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος την οικονομία της Ηπείρου, τον τουρισμό της, το εμπόριο, τις μεταφορές, όλους τους συμπολίτες μας. Πρωτοστάτησαν όμως σε λαϊκιστικές κορώνες για να αποτραπεί η επιβολή νέων διοδίων της τάξεως του 1 ευρώ στην Εγνατία οδό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο επί δύο ολόκληρα χρόνια «μελετάει» την πρότασή μου και ακόμα να καταλήξει σε συμπέρασμα! Τι κατάντια, αλήθεια, για το κάποτε σοβαρό και κραταιό ΤΕΕ.

Ο Ε65 έχει διάρκεια ζωής 100 χρόνια. Με τη λύση που προωθεί το Υπ. Υποδομών, οι Ηπειρώτες, όσοι κινούνται από την Ήπειρο προς Θεσσαλία/Στερεά/Αττική και αντίστροφα, θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν κάθε φορά 30 χλμ. επιπλέον, να ταξιδεύον περισσότερο χρόνο, να καταβάλουν 2 ευρώ (τα ΙΧ) για διόδια επιπλέον των όσων προβλέπονται σήμερα. Διαφορετικά θα πρέπει να επιλέγουν την Ιόνια οδό, που είναι ένας εξαιρετικός αυτοκινητόδρομος, αλλά πολύ ακριβότερος του Ε65.

Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.


 
Read More »
Αποτελεί δεινή ήττα για τους Ηπειρώτες η κατάληξη του βόρειου τμήματος του Ε65 στο Κηπουργειό Γρεβενών - Του Σταύρου Καλογιάννη  Αποτελεί δεινή ήττα για τους Ηπειρώτες η κατάληξη του βόρειου τμήματος του Ε65 στο Κηπουργειό Γρεβενών - Του Σταύρου Καλογιάννη Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Γκρίνια στο Παγκράτι Σουλίου για την βλάστηση στους δρόμους και την παιδική χαρά

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018


Την ελλειπή αποψίλωση από το οδικό δίκτυο καθώς και από την παιδική χαρά, καταγγέλλει κάτοικος του Παγκρατίου Παραμυθιάς.

Όπως αναφέρει και μάρτυρας του ο φωτογραφικός φακός, τα χόρτα και οι θάμνοι έχουν περάσει στο οδικό δίκτυο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καλύψει ακόμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Επίσης καταγγέλλει την κατάσταση που επικρατεί στην παιδική χαρά της κοινότητας, ενώ χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία με το συμπαθέστατο όνο που στολίζεται εντός του πάρκου.


 
Read More »
Γκρίνια στο Παγκράτι Σουλίου για την βλάστηση στους δρόμους και την παιδική χαρά Γκρίνια στο Παγκράτι Σουλίου για την βλάστηση στους δρόμους και την παιδική χαρά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τις θέσεις ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Το Ν.Π.Δ.Δ. « Αρωγή» Δήμου Σουλίου ανακοινώνει, ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ««Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018 – 2019».

Η πρόσκληση αφορά τις άνεργες, τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή τις αυτοαπασχολούμενες, ανάδοχες μητέρες που έχουν νήπια για παιδικούς σταθμούς και παιδιά από 5 έως 12 ετών για ΚΔΑΠ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017.
5. ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών .
Αν η ωφελούμενη μητέρα είναι μισθωτή τότε απαιτείται : Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, και αναγγελία πρόσληψης.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του
– Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
– Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ απαιτείται: Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά από τις 09:00 – 14:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου από 18/06/2018 μέχρι 03/07/2018 και ώρα 14:30μμ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.eetaa.gr/).

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων η 31/7/2018 και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ,που δίνεται αυτόματα.


 
Read More »
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τις θέσεις ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τις θέσεις ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Σύλληψη 46χρονου τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018
Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό. 

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.


 
Read More »
Σύλληψη 46χρονου τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη 46χρονου τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Σήμερα η κηδεία του Αχιλλέα Πιτούλη

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018

Ήταν, πραγματικά, άρχοντας ψυχής. 
Ανυπέρβλητη φυσιογνωμία της Ηγουμενίτσας. 
Και το απέδειξε 97 ολόκληρα χρόνια, όσο έζησε ο Αχιλλέας Πιτούλης.. 
Το αετίσιο βλέμμα του και το σπαθάτο κορμί του, δεν ήταν τίποτε άλλο από ένας ζωγραφικός πίνακας της αετίσιας σε πετάγματα και σπαθάτης σε συναισθήματα καρδιάς του. 
Το κάθε κύτταρό του ήταν πλημμυρισμένο από τις αξίες της ζωής και η ενέργειά του τις ζωντάνευε. 
Το πάθος του για προσφορά στην κοινωνία, η αγάπη του για τον τόπο του, το θάρρος του χαρακτήρα του, η ξεχωριστή του αισθητική, οι συνεχείς του αναζητήσεις, ακόμη και στα βαθιά γεράματα, και η ξεχωριστή εσωτερική γοητεία του, ήταν κάποια από τα στοιχεία, που τον καθιέρωσαν ως άνθρωπο με κύρος. 

 
Με την προσωπικότητά του έπειθε, ενώ ο ενθουσιασμός και οι ιδέες του σε παρέσερναν σε συμπόρευση μαζί του. Πάνω απ' όλα κατόρθωσε να φωτίσει με τις πράξεις του το δρόμο του παρόντος, ώστε να σχεδιαστεί ο δρόμος του μέλλοντος. 
Η Ηγουμενίτσα φτωχαίνει, αλλά η αγέρωχη μορφή του, ως εικόνα νοητική, θα τριγυρίζει στα σοκάκια της και αν και απών, θα είναι παρών, που θα μας κοιτάει πάντοτε με εκείνη την καθαρή και διαπεραστική ματιά του.
Η.Μ.

Read More »
Ηγουμενίτσα: Σήμερα η κηδεία του Αχιλλέα Πιτούλη Ηγουμενίτσα: Σήμερα η κηδεία του Αχιλλέα Πιτούλη Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Τα καλοκαιρινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα και Πάτρα

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2018
Από 013/07/2018 τα δρομολόγια για Αθήνα θα είναι:
08:30 – 12:00 – 15:30 – 20:30
Από 14/07/2018 τα δρομολόγια από Αθήνα για Ηγουμενίτσα θα είναι:
07:00 – 10:30 – 12:00 – 20.30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

Από 1/07/2018 τα δρομολόγια από Ηγουμενίτσα για Θεσσαλονίκη θα είναι:
09:30 – 14:00 – 19:00

Από 2/07/2018 τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Ηγουμενίτσα θα είναι:
09:00 – 15:00 – 19:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑ
Σας ενημερώνουμε ότι το κτελ ν. Θεσπρωτίας α. ε.  έχει ένα δρομολόγιο δυο φορές την εβδομάδα από Ηγουμενίτσα για Πάτρα και επιστροφή.
Παρασκευή από Ηγουμενίτσα 12.30 μέσω Φιλιππιαδας Αγρινίου Πάτρα και επιστροφή από Πάτρα 17.00 μέσω Αγρινίου Φιλιππιαδας.
Κυριακή 14.30 από Ηγουμενίτσα μέσω Φιλιππιαδας Αγρινίου Και επιστροφή από Πάτρα 19.00 μέσω Αγρινίου Φιλιππιαδας.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 2018
Ανακοίνωση δρομολογίων Λευκάδας
Από Τρίτη 19/06/2018 τα δρομολόγια από Ηγουμενίτσα για Λευκάδα είναι:
Από Δευτερά έως Παρασκευή 11:30
Σάββατο και Κυριακή 16.15
Επιστροφή από Λευκάδα θα είναι κάθε ημέρα 13.45


 
Read More »
Τα καλοκαιρινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα και Πάτρα Τα καλοκαιρινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα και Πάτρα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Ξεκινήσανε τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για Δρέπανο

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018

Από Σαββατο 16/06/2018 και κάθε ήμερα τα δρομολόγια από Ηγουμενίτσα για Δρέπανο είναι 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00

Επιστροφή από Δρέπανο Ηγουμενίτσα άμεσος


 
Read More »
Ξεκινήσανε τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για Δρέπανο Ξεκινήσανε τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για Δρέπανο Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

4 συναυλίες σήμερα από το Σύγχρονο Ωδείο Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018Read More »
4 συναυλίες σήμερα από το Σύγχρονο Ωδείο Ηγουμενίτσας 4 συναυλίες σήμερα από το Σύγχρονο Ωδείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 24, 2018 Rating: 5

Σελίδες