Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Προσαρμογή του νέου τροποποιημένου ΟΕΥ του ΠΑΚΠΠΟ με τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022, “Nέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο” (ΦΕΚ22οντολογΟ πη232Α΄/17-12-2022). (Απόφ.ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ 17/2023) .
Εισηγήτρια: Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου – Πρόεδρος Δ.Σ. “ΠΑΚΠΠΟ”.

ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων (σχετ. η με αριθμ. 9/2023 απόφ. Οικον.Επιτροπής).
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 131/2019 απόφασης Δ.Σ. για την “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας” στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (μεταφορά από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries" και Ακρωνύμιο "SMARTiMONY" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Παράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Κοινοτικού ξενώνα Πέρδικας στην Ελληνική Αστυνομία για στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρδικας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία στον Κάμπο Ν. Σελεύκειας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων-Ποδηλατοδρόμων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοδομικές Εργασίες στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Επί αιτήσεως του ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας για κατασκευή αστικής οδού στην 1η Π.Ε. του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.
- Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Κατανομή πίστωσης, ποσού 1.198,20 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Το δεύτερο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα η Ήπειρος

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Το δεύτερο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα η Ήπειρος


Η Ήπειρος έχει το δεύτερο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, με 82,6 χρόνια, πίσω από το Βόρειο Αιγαίο με 83,1 χρόνια.
Αυτά αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων η Eurostat στην έρευνά της για το προσδόκιμο ζωής στις Περιφέρειες της ΕΕ, το 2021.
Η Μαδρίτη έχει τους πιο κορακοζώητους-ες με 85,4 χρόνια, ακολουθεί η Ναβάρα με 84,8 και πάλι στην Ισπανία. Τρίτη, είναι η Περιφέρεια των νήσων Ώλαντ, της σουηδόγλωσσης επαρχίας που ανήκει στην Φινλανδία, με 84,6 χρόνια.
Αντίθετα, τα μικρότερα προσδόκιμα έχουν η ΒΔ Βουλγαρία με μόλις 69,7 χρόνια ζωής. Γενικώς, η Βουλγαρία έχει τα μικρότερα προσδόκιμα σε όλη την ΕΕ, ενώ ακολουθούν εξίσου υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές: Η γαλλική αποικία Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, περιοχές της Ρουμανίας και η Βόρεια Ουγγαρία.

Στην Ελλάδα, τα προσδόκιμα έχουν ως εξής:
Β. Αιγαίο 83,1
Ήπειρος 82,6
Κρήτη 81,7
Ν. Αιγαίο 81,6
Ιόνια νησιά 80,7
Δ. Μακεδονία 80,7
Στερεά 80,5
Δ. Ελλάδα 80,3
Θεσσαλία 80
Αττική 79,8
Κ. Μακεδονία 79,3
Αν. Μακεδονία-Θράκη 79,3
Read More »
Το δεύτερο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα η Ήπειρος Το δεύτερο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα η Ήπειρος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Ποιος ταπείνωσε τον εκπαιδευτικό; | Του Πέτρου Τσάπε

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Ποιος ταπείνωσε τον εκπαιδευτικό; | Του Πέτρου Τσάπε


Ενώ παλιότερα ο εκπαιδευτικός ως εργαζόμενος έχαιρε κοινωνικής αναγνώρισης και αποδοχής, στις μέρες μας η εκτίμηση στο πρόσωπό του είναι μειωμένη και ο όρος του λειτουργού, λόγω της αυξημένης βαρύτητας του ρόλου του, δεν του αποδίδεται πλέον. Γιατί άραγε;

Κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις συντέλεσαν ώστε στις μέρες μας περισσότεροι πολίτες, ειδικοί και κάτοχοι των εκπ/κών πρακτικών, να ελέγχουν και να κρίνουν το έργο του. Παράλληλα και ανταγωνιστικά προς το δημόσιο σχολείο λειτουργούν φορείς όπως ΜΜΕ, διαδίκτυο, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.α., οι οποίοι λειτουργούν μορφωτικά και αφαιρούν τον μονοπωλιακό χαρακτήρα που διέθετε το σχολείο στον τομέα της αγωγής. Ο θεσμός του φροντιστηρίου, απαλλαγμένος από τον κοινωνικοποιητικό και ιδεολογικό ρόλο του δημόσιου σχολείου και επικεντρωμένος αποκλειστικά στον γνωστικό τομέα, παρουσιάζεται αποτελεσματικότερος, πλαγιοκοπεί και υποκαθιστά εν μέρει το δημόσιο σχολείο. Σχολικοί τίτλοι αλλά και πανεπιστημιακά πτυχία στις μέρες μας δεν επαρκούν για την εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται αρκετά η προσφορά του εκπαιδευτικού.

Ενώ οι προαναφερθέντες παράγοντες αποτελούν απόρροια κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων πολιτικοί παράγοντες και αποφάσεις διαμόρφωσαν όρους για την περαιτέρω απαξίωση και αποδυνάμωση του εκπαιδευτικού.

Τα θεσμικά ΜΜΕ «εν ενί στόματι και μιά καρδία δόξασαν και ανύμνησαν» τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις «ίνα πληρωθεί το ρηθέν» του πρωθυπουργού: «Πρέπει να μειωθεί το αποτύπωμα της παρουσίας του δημοσίου και να δοθεί χώρος στον δημόσιο τομέα να αναπνεύσει». Στοχοποίησαν μεταξύ των άλλων δημοσίων αγαθών και την παιδεία και παρουσίασαν μεμονωμένες δυσάρεστες συμπεριφορές εκπαιδευτικών ως γενικό χαρακτηριστικό του κλάδου.

Κυβερνητικές αποφάσεις επιδείνωσαν την επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση του εκπαιδευτικού. Επέβαλλαν τη σαραντάχρονη υπηρέτηση και παραμονή στην τάξη μέχρι τα 67 του χρόνια, με κίνδυνο να εκτίθεται στα μάτια μαθητών και γονέων. Οικονομικές αποφάσεις εξάντλησαν τα οικονομικά και κοινωνικά του όρια και είχαν ως αποτέλεσμα οι μειώσεις των μισθών του να φτάνουν στο 40%, ενώ μειώσεις μισθών εκπαιδευτικών δεν πραγματοποιήθηκαν σε καμιά χώρα της Ε.Ε. ακόμα και σε αυτές που εφαρμόστηκαν μνημόνια. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όνειρο ζωής άλλοτε, έπαψε πλέον να είναι ελκυστικό και οι περιπτώσεις απροθυμίας κάλυψης κενών θέσεων να είναι αυξανόμενες όχι μόνον για θέσεις αναπληρωτών αλλά και μονίμων εκπαιδευτικών.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις του υπουργείου παιδείας, με ιδιαίτερο αυταρχισμό στις μέρες μας, αφήνουν στο περιθώριο τους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας τάσεις απαξίωσής τους. Παρουσιάστηκε πρόσφατα το εκπαιδευτικό έργο στο Μέγαρο Μουσικής και χαρακτηρίστηκε ως «σιωπηλή επανάσταση» κάτι που η εκπαιδευτική πραγματικότητα εμφαντικά διαψεύδει. Παρεμπιπτόντως, έξω από το Μέγαρο Μουσικής οι εκπαιδευτικοί διαδηλωτές δέρνονται από τα ΜΑΤ μετά μουσικής.

Προς την κατεύθυνση της ενοχοποίησης των εκπαιδευτικών κινήθηκαν και πρωθυπουργοί της χώρας με ανηλεείς επιθέσεις, χρεώνοντάς τους τις δαπάνες των οικογενειών για την ιδιωτική εκπαίδευση. «Να κρίνεται το έργο των εκπαιδευτικών από τα αποτελέσματά τους, δηλαδή από τις επιδόσεις των μαθητών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Κι όχι να υποκαθίσταται από τη φροντιστηριακή παραπαιδεία» έγραφε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το 2014. «Δημόσια σχολεία χωρίς αξιολόγηση σπρώχνουν τα παιδιά μας στα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση» δήλωσε πρόσφατα ο σημερινός πρωθυπουργός. Είναι παντελώς άδικη η μετακύλιση των ευθυνών στις αδύναμες πλάτες των εκπαιδευτικών και η αποποίηση των κυβερνητικών ευθυνών για την κρίση του δημόσιου σχολείου, την υποχρηματοδότησή του, τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, τα δύσκαμπτα αναλυτικά προγράμματα, την ανεπαρκή επιμόρφωση των εκπ/κών, την απουσία μέριμνας για τους αδύναμους μαθητές κ.α.

Η κοινωνική ανυποληψία του εκπαιδευτικού είναι έντονη και γι αυτό δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Όμως, η υπονόμευση και πολύ περισσότερο η ταπείνωσή του δεν ωφελεί κανέναν. Αντίθετα, υποθηκεύει τη μάθηση των παιδιών και εν τέλει το μέλλον του τόπου.

Πέτρος Τσάπες αιρετός στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου
Read More »
Ποιος ταπείνωσε τον εκπαιδευτικό; | Του Πέτρου Τσάπε Ποιος ταπείνωσε τον εκπαιδευτικό; | Του Πέτρου Τσάπε Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Θωρακισμένα περιβαλλοντικά τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Θωρακισμένα περιβαλλοντικά τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ταμείο Ανάκαμψης


Τα έργα που έχουν προταθεί και έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για οδικά έργα από την Περιφέρεια Ηπείρου είναι έργα οδικής ασφάλειας και θωρακισμένα από πλευράς περιβαλλοντικών όρων, τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι ο προγραμματισμός των έργων κατασκευής κυκλικών κόμβων έγινε στη συνέχεια σχετικού εγγράφου (4 Ιουλίου 2022) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου.
Με βάση το αρχικό ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης (31 Ιανουαρίου), προτάθηκαν προς ένταξη οι μελέτες, είτε για το επαρχιακό, είτε για το εθνικό δίκτυο που ήταν έτοιμες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Οι διαδικασίες για την ένταξη των έργων για τους οδικούς κόμβους προχώρησαν με την χρήση άρθρου διάταξης του 2022 για τα έργα οδικής ασφάλειας, βάσει του οποίου δόθηκε απαλλακτικό από περιβαλλοντική αδειοδότηση (29-7-2022) για έργα στο παλιό εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Στη συνέχεια όπως είπε ο Περιφερειάρχης, μετά από επισήμανση των Υπηρεσιών ότι όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν έχει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ξεκίνησε - και παρά τα απαλλακτικά που είχαν δοθεί- η εκπόνησή τους. «Εν τω μεταξύ - υπογράμμισε - όλες οι τεχνικές μελέτες (οδοποιίας, υδραυλικές, γεωλογικές κ.ά.) αξιολογήθηκαν από το πρόγραμμα μαζί με τα απαλλακτικά και έτσι εντάξαμε έργα 24 εκ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης».
Ο Περιφερειάρχης συνεχίζοντας είπε ότι εκπονήθηκαν οι ΜΠΕ και στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2023 η Οικονομική Επιτροπή (9-2-2023) ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη δημοσίευσης των ανακοινώσεων για διαβούλευση. (ΑΔΑ:9ΓΧΡΛ19-ΧΣΨ).
«Ουδείς στο διάστημα αυτό έκανε κάποια ένσταση, ουδείς είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα όταν ερχόμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στις 17 του μηνός και υποβάλλουμε ένσταση κλπ δείχνει από πλευράς Περιφέρειας και Διοίκησης ότι υπήρχε ένα άγχος, πως θα βρει αυτούς τους πόρους και θα λύσει το θέμα σε αυτές τις περιοχές που είχαμε συνεχώς ατυχήματα, κάποιοι άλλοι είχαν το άγχος και την άγνοια και το θράσος, - ενώ είχαν γίνει οι διαδικασίες και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να θέσουν το θέμα στη Διαβούλευση - το έκαναν μετά, για δημιουργία θορύβου, όταν όλα αυτά τα έργα ήταν θωρακισμένα από πλευράς περιβαλλοντικών όρων. Λυπάμαι γιατί το άγχος κάποιων είναι να μη γίνει τίποτε και κάποιων το άγχος να είναι χρήσιμοι στον τόπο και στην κοινωνία».
Read More »
Θωρακισμένα περιβαλλοντικά τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ταμείο Ανάκαμψης Θωρακισμένα περιβαλλοντικά τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ταμείο Ανάκαμψης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Γ. Ζάψας: Το «δώρο» του Πρωθυπουργού στους Ηπειρώτες: «..Ξεχάστε το τρένο»

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Γ. Ζάψας: Το «δώρο» του Πρωθυπουργού στους Ηπειρώτες: «..Ξεχάστε το τρένο»


“«Η Δυτική Σιδηροδρομική Εγνατία δεν θα γίνει.. ποτέ, είναι ένα έργο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας..», τάδε έφη το σωτήριον έτος 2023 ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Κ. Μητσοτάκης, από τηλεοράσεως την 21η Μαρτίου 2023, απευθυνόμενος στους απανταχού Ηπειρώτες.
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την συγκεκριμένη τηλεοπτική δήλωση του ΠΘ της χώρας. Τη μια στιγμή δέχεται την ανάγκη σύνδεσης των λιμανιών της χώρας με τον βασικό σιδηροδρομικό άξονα, την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή, Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι Σύνορα και την ίδια ώρα ξεχνάει το μεγάλο λιμάνι της Ηγουμενίτσας που αποτελεί την δυτική πύλη σύνδεσης με την Ευρώπη, επειδή λέει θα είναι παράλληλο έργο με την οδική Εγνατία! Μα κύριε πρωθυπουργέ και η Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία κινείται ήδη παράλληλα με την εκεί οδική Εγνατία! Τι δεν καταλαβαίνεται και εκτίθεστε;
Δεν φτάνει που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πούλησε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για 84 εκατομμύρια, ενώ έχει χρηματοδοτηθεί με υπερδιπλάσια δημόσια δαπάνη η κατασκευή του, έρχονται να απαξιώσουν και τη μελλοντική ανάπτυξη και προοπτική του με την ακατανόητη δήλωση του πρωθυπουργού.
Οι ΝΔτες επιτελείς της κυβέρνησης να ενημερώσουν τον Κ.Κ. Μητσοτάκη ότι η Περιφέρεια Ηπείρου και η περιφερειακή αρχή, που αναφέρεται πολιτικά στο κόμμα του, πρόσφατα χρηματοδότησε με κάμποσα εκατομμύρια και ολοκλήρωσε τον κόμβο του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. για να λειτουργήσει επιτέλους το συγκεκριμένο έργο ως διακομετακομιστικό κέντρο, συμπληρωματικά των εργασιών του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.
Επίσης να ενημερωθεί ο πρωθυπουργός ότι η κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ” είναι το μοναδικό σιδηροδρομικό έργο που συμπεριλήφθηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νο 1692/96/EC και αποτελεί δικαιολογημένη επέκταση του διαδρόμου της Αδριατικής Ιονίου. Προγραμματίζονταν για την περίοδο 2005–2018, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των Διευρωπαϊκών & Ευρασιατικών Αξόνων, ως υπολειπόμενο τμήμα της Σιδηροδρομικής Εγνατίας και είναι έργο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο!
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με μια ιστορική απόφαση τον Μάιο του 2020 προχώρησε σε επικαιροποίηση του διαχρονικού και πάγιου αιτήματος της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου και τον Μάρτιο του 2021 ο ΟΣΕ υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο CEF ύψους 15,5 εκατομμυρίων, για την ολοκλήρωση των μελετών σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκας – Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας. Η πρόταση έγινε δεκτή και τον Νοέμβριο του 2021 υπεγράφη μεταξύ της CINEA και του Υπουργείου Ανάπτυξης συμφωνία χρηματοδότησης με ποσοστό χρηματοδότησης από το CEF κατά 50%. Ακόμα αναζητείται η εθνική συμμετοχή των 7,5 εκατομμυρίων!

Τα ψέματα τελειώνουν εδώ.
Τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα καλούνται να πάρουν θέση στο ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου και να δεσμευτούν για αυτήν. Οι Ηπειρώτες χόρτασαν υποσχέσεις και απογοητεύσεις. Ο πρωθυπουργός να πάρει πίσω τη χθεσινή προσβλητική δήλωση αν θέλει να μην καταστεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ήπειρο. Επειδή η κυβέρνηση του αποδείχτηκε ανίκανη να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών στα Τέμπη δεν θα την πληρώσουν οι Ηπειρώτες. Το τρένο στην Ήπειρο είναι αίτημα διαρκές, επίκαιρο, ώριμο και εφικτό. Δεν ακυρώνεται επειδή η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί – θα μπορέσουν οι επόμενες!
Κύριε Μητσοτάκη, οι προκάτοχοι σας, σε μνημονιακούς χρόνους, έφτιαξαν αεροδρόμιο, εργοστάσιο απορριμμάτων, ολοκλήρωσαν το μεγάλο έργο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, έφεραν την Ιόνια οδό μέχρι τα Γιάννενα και ξαναστήσαν όρθιο το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Μήπως να το ξανασκεφτείτε, για όσο ακόμα έχετε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας;”
Read More »
Γ. Ζάψας: Το «δώρο» του Πρωθυπουργού στους Ηπειρώτες: «..Ξεχάστε το τρένο» Γ. Ζάψας: Το «δώρο» του Πρωθυπουργού στους Ηπειρώτες: «..Ξεχάστε το τρένο» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Μ.ΤΖΟΥΦΗ: «Επιστημονική φαντασία» το τρένο στην Ήπειρο, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Μ.ΤΖΟΥΦΗ: «Επιστημονική φαντασία» το τρένο στην Ήπειρο, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη


«Επιστημονική φαντασία» το τρένο στην Ήπειρο, όπως μας ξεκαθάρισε στη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρώτη συνέντευξη μετά το εγκληματικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην οποία εμφανίστηκε αμέτοχος, ανήξερος και -ως συνήθως- άμοιρος ευθυνών για την τραγωδία.
Αναρωτιέμαι πως νιώθουν οι ηπειρώτες βουλευτές της ΝΔ που μας υπόσχονταν μελέτες για τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής μας. Ακόμα και από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τον Ιούλιο του 2022 ανακοίνωνε πως «ο υπουργός Μεταφορών & Υποδομών (Κώστας Αχ. Καραμανλής) αντιμετωπίζει θετικά το έργο και εξετάζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των μελετών του». Λόγια του αέρα, πολιτικάντικες «δεσμεύσεις» και κοροϊδία.
Αυτό που έχει σημασία είναι πως νιώθουν οι συμπολίτες μας που βλέπουν τον τόπο τους να υποβαθμίζεται. Που μαθαίνουν τηλεοπτικά πως η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου αποτελεί για την κυβέρνηση σενάριο φαντασίας. Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που με τις αποφάσεις της κακοποιεί διαρκώς το περιβάλλον, αρνείται να εκδώσει το ΠΔ για τη λίμνη Παμβώτιδα και να δημοπρατήσει την οδική σύνδεση Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Που μόλις χθες ιδιωτικοποίησε το νερό και ξεπούλησε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας σε ιταλικά συμφέροντα.
Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη θα μείνει στην ιστορία ως μια θλιβερή περίοδος για τη χώρα, αλλά και για την Ήπειρο. Οι εκλογές πλησιάζουν και το μήνυμα που θα στείλουν οι πολίτες θα ξεπεράσει κάθε «φαντασία» του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του.
Read More »
Μ.ΤΖΟΥΦΗ: «Επιστημονική φαντασία» το τρένο στην Ήπειρο, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη Μ.ΤΖΟΥΦΗ: «Επιστημονική φαντασία» το τρένο στην Ήπειρο, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Όταν ο Γίογιακας μας έταζε τρένο...

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023
Όταν ο Γίογιακας μας έταζε τρένο...


Ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γίογιακας, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου του 2021, είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση με αντικείμενο τις μελέτες για την σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα, ως τμήμα της δυτικής σιδηροδρομικής εγνατίας.
Σύμφωνα μάλιστα με όσα είχε κάνει γνωστά με σχόλιο του στα social media ο βουλευτής Θεσπρωτίας “επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στο 2022 θα ξεκινήσει από τον ΟΣΕ η διαδικασία των μελετών σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα”.
Αυτά έλεγε ο Γιόγιακας… 


Το 2022 όμως, δεν υπήρχε καμία εξέλιξη…
Αργότερα, στις αρχές του 2023, ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, λίγες ημέρες πριν από την Τραγωδία στα Τέμπη, μας έλεγε πως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έκανε εξαγγελία τις επόμενες ημέρες για την σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα!!!

Αντί για μια τέτοια εξαγγελία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε στους Ηπειρώτες πως τόσα χρόνια μας “δούλευαν ψιλό γαζι”.
«Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να φτιάξουμε μία σιδηροδρομική Εγνατία προς τα δυτικά παράλληλα με την οδική Εγνατία. Είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά….
Read More »
Όταν ο Γίογιακας μας έταζε τρένο... Όταν ο Γίογιακας μας έταζε τρένο... Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023 Rating: 5

Σελίδες