Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Παραμυθιάς κ.κ. Τίτου

Δευτέρα, Απριλίου 17, 2023
Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Παραμυθιάς κ.κ. Τίτου


Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὄλος ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος σήμερα. Καί μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό ὁμολογεῖ τό γεγονός παντοῦ, στίς Ἐκκλησιές, στά σπίτια, στούς δρόμους, στίς ἐργασίες, σέ ὅλη τήν οἰκουμένη ὅπου κι’ ἄν ζεῖ.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μέγιστο ὑπερφυσικό καί ἱστορικό γεγονός τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στόν θάνατο. Εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν σκοτεινή φυλακή τῶν παθῶν του. Εἶναι ἡ ἀναγέννησή του καί ἡ ἀναδημιουργία του, εἶναι ἡ ἐπιστροφή του στό Θεό καί τήν αἰώνια δόξα του, γιά τήν ὁποία προορίσθηκε. Εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀναστήθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση καί μέ τήν ἀνάληψή του στόν οὐρανό ἀνελήφθη καί ἐκάθησε στά δεξιά τοῦ Θεοῦ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτό καί οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἐκήρυτταν παντοῦ, ὅπου ἐπήγαιναν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Χωρίς τήν Ἀνάσταση ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι χωρίς νόημα. Καταντᾶ μία σκληρή καί βασανιστική ἔρημος, πού τήν διαβαίνει πονῶντας καί κλαίγοντας. Χωρίς τήν Ἀνάσταση οἱ ἄνθρωποι μεταβάλλονται σέ θηρία περιπλανώμενα καί ἀλληλοσπαρασσόμενα μεταξύ τους.

Ἀντίθετα, ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση δημιουργεῖ τόν καλόν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ψυχική του καλλιέργεια, γιά τόν ἐξευγενισμό του, γιά τήν τελείωσή του, γιά τήν ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό καί τήν θέωσή του.

Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀνέδειξε τούς μεγάλους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, τούς ἀποστόλους, τούς μάρτυρες, τούς μεγάλους καί σοφούς πατέρες καί διδασκάλους, πού μέ τήν ἀρετή τους καί τήν σοφία τους ἐφώτισαν τήν οἰκουμένη, τούς ὁσίους, τούς ἀσκητές, τούς μεγάλους δημιουργούς τοῦ πνεύματος, πού ποικιλοτρόπως ἐβοήθησαν καί εὐεργέτησαν τήν ἀνθρωπότητα.

Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει τούς ἀνθρώπους σέ μιά ἑνότητα ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, σέ μιά κοινωνία ἁγίων.

Στόν σημερινό κόσμο πού κυριαρχοῦν τά πάθη καί τά μίση, καί ἀλληλοσπαράσσεται ἀπό πολέμους, καταστροφές, τρομοκρατίες, πείνα, ἐξαθλίωση καί ἄλλα κακά, μία μόνη ἐλπίδα σωτηρίας ὑπάρχει, ὁ Ἀναστάς Χριστός. Χωρίς τόν Χριστό καί τήν Ἀναστασή του, ὁ κόσμος εἶναι καταδικασμένος, χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας.

Γι’ αὐτό, τήν λαμπρή αὐτή ἡμέρα τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα, ἄς εὐχηθοῦμε, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νά φωτίση τίς ψυχές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νά τούς ἑνώση σέ μία ἑνότητα πίστεως καί ἀγάπης, γιά νά ἀναφωνήσουμε θερμά ὅλοι μαζί «Χ ρ ι σ τ ό ς Ἀ ν έ σ τ η, ἡ μόνη καί αἰωνία ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητος».

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ο Λ Λ Α

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τ ί τ ο ς.
Read More »
Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Παραμυθιάς κ.κ. Τίτου Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Παραμυθιάς κ.κ. Τίτου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 17, 2023 Rating: 5

Σελίδες