Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο

Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το ΣάββατοΣας καλούμε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά) , έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 3/7/2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 20:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη απόφασης ενός και μοναδικού θέματος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αναστολή προγραμματισμένης κινητοποίησης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 51/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης στη Κ. Σαγιάδος.
Εισηγητής: Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων

Ο λόγος του κατεπείγοντος, συνίσταται στις νέες εξελίξεις που προέκυψαν με την άφιξη και συνάντηση με τον υπουργό κ. Πλακιωτάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Read More »
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΦιλιατώνΣας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 5/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.έως 12:00 π.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων

2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 129/2021περί: Καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ: 2152/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ: Φ.40/2237/23-06-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για ίδρυση Τμήματος ΄Ενταξης.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Read More »
Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

Δημήτρης Σκεύης: Ζητά συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι δια περιφοράς για σοβαρά θέματα του Δήμου Φιλιατών

Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021
Δημήτρης Σκεύης: Ζητά συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι δια περιφοράς για σοβαρά θέματα του Δήμου ΦιλιατώνΠρος τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών 
Φιλιάτες 2/7/2021 
Κύριε Πρόεδρε 
Αφού εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια των μελών της παράταξης μου , για το ότι εξακολουθεί να απαγορεύεται η δια ζώσης συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων, παρότι υπάρχει άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, ζητώ η 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5/7/2021, να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλο πρόσφορο τρόπο και όχι δια περιφοράς , το απόγευμα της ίδιας μέρας, για τους εξής παρακάτω λόγους: 
1. Προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , που δεν μπορεί να απαντηθούν «δια περιφοράς» 
2. Πρέπει να ενημερωθούμε επισήμως , για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Πλακιωτάκη . Για το ποιες αναφορές έγιναν για το Δήμο μας καθώς και το τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις. 
3. Πρέπει να ενημερωθούμε για την ακρίβεια των πληροφοριών, σχετικά με το κλείσιμο 25 καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ,μεταξύ των οποίων αναφέρεται και αυτό των Φιλιατών. 
4. Πρέπει να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της Δημοτικής αρχής σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, στην έδρα του δήμου μας. 

Κύριε Πρόεδρε , βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον του δήμου μας. 
Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβούλιου δεν μπορεί να είναι μια επιφανειακή ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε ένα ναι ή ένα όχι μέσω τηλεφώνου. 
 Αν εμείνετε στην απόφαση σας , εγώ και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μου δεν θα συμμετέχουμε στη δια περιφοράς συνεδρίαση. 

Με τιμή 
Σκεύης Στ. Δημήτρης
Read More »
Δημήτρης Σκεύης: Ζητά συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι δια περιφοράς για σοβαρά θέματα του Δήμου Φιλιατών Δημήτρης Σκεύης: Ζητά συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι δια περιφοράς για σοβαρά θέματα του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΝΕΡΟΥ - Του Θανάση Βενέτη

Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΝΕΡΟΥ  - Του Θανάση Βενέτη

Με ψέματα απαντάει ο Δήμος 

Τρίτη μέρα μέσα σε ένα τετραήμερο χωρίς νερό ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, ενώ ορισμένες περιοχές  είναι σε αυτή την κατάσταση ακόμα και για... μήνες! 

Ο Δήμος, μέσω του μέλους του  Δημοτικού Συμβουλίου και προέδρου της Επιχείρησης Ύδρευσης (ΔΕΥΑΗ), Σωτήρη Μήτση,  απαντάει με ψέματα!  

ΨΕΜΑ 1ο: Το πρόβλημα το έχουν μόνο ορισμένες περιοχές  

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ολόκληρος ο οικισμός της Πέρδικας!  

ΨΕΜΑ 2ο: Οι διακοπές στην ύδρευση γίνονται λόγω έργων αντικατάστασης μέρους του  δικτύου  

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι το έργο το οποίο επικαλείται ο κ. Μήτσης και διάλεξαν το καλοκαίρι να  το κάνουν, βρίσκεται στο στάδιο τοποθέτησης των νέων σωλήνων χωρίς ακόμα αυτοί να  συνδέονται με το δίκτυο ώστε να υπάρχει ανάγκη διακοπής της ύδρευσης!  

Τα πιο πάνω ψέματα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου ως απάντηση στις ερωτήσεις που έκαναν οι κ.κ. Γιάννης Γόγολος και  Θωμάς Δημητρίου, επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης.  

Στο μεταξύ το χωριό θυμίζει τριτοκοσμική περιοχή με τα περισσότερα αγροτικά αυτοκίνητα  με καρότσα να έχουν φορτωμένα, ή άλλα να ρυμουλκούν βυτία και να γεμίζουν νερό  κυρίως από μία παροχή που βρίσκεται στο δρόμο προς Πάργα!  

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΕΡΟ ΟΥΤΕ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΥΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ  

Σε πολλές περιπτώσεις (για παράδειγμα στην περιοχή "Νικολάκη") όσοι είχαν τοποθετήσει  βυτία επειδή το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια –και σίγουρα από την αρχή δημαρχίας  Λώλου- τα βλέπουν πλέον να μη γεμίζουν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας που υπάρχει  κάποια μικρή ποσότητα νερού στις βρύσες των περισσότερων σπιτιών.  

ΑΦΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας, Δημήτρης Μώκος, ο οποίος έχει  αντικαταστήσει το Συμβούλιο με την ανοχή δύο εκ των συμβούλων και του δημάρχου, αντί  να πρωτοστατήσει σε ΑΠΑΙΤΗΣΗ για ΑΜΕΣΗ επίλυση του προβλήματος, παραπέμπει όσους  παραπονούνται στη ΔΕΥΑΗ δηλώνοντας... ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ! 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν  έχει ενημερωθεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ για την κατάσταση. 

Προειδοποιήσεις για τις διακοπές  στην ύδρευση γίνονται σπάνια και αυτές μόνο μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του  προέδρου στο facebook. 

Μόνο για τους φίλους του δηλαδή!

Read More »
ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΝΕΡΟΥ - Του Θανάση Βενέτη ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΝΕΡΟΥ  - Του Θανάση Βενέτη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

Σελίδες