Ηγουμενίτσα: Γιατί παραχωρήθηκε τμήμα του ΤΕΠ σε ιδιωτικό φορέα

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Ηγουμενίτσα: Γιατί παραχωρήθηκε τμήμα του ΤΕΠ σε ιδιωτικό φορέα


Απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης σχετικά με την παραχώρηση μέρους του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτικό φορέα ώστε να λειτουργήσει Κέντρο Άνοιας έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Την απάντηση υπογράφει ο Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος και αναφέρει ότι η παραχώρηση έγινε προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα για την ανάληψη του έργου φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα εν λόγω αιτήματα αξιολογήθηκαν από τη διοίκηση του Νοσοκομείου, το οποίο με απόφασή του παραχωρεί στους υποψήφιους φορείς χώρο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα στέγασης του υπό σύσταση Κέντρου Ημέρας.

Συνεχίζει, ότι ο χώρος που έχει ζητηθεί να παραχωρηθεί για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας για την Άνοια αφορά 450 τ.μ στον πρώτο όροφο του ΤΕΠ και ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε στο χώρο αυτό να δημιουργηθεί θάλαμος βραχείας νοσηλείας ασθενών, η ανάγκη αυτή καλύφθηκε από τη δημιουργία κλινών βραχείας νοσηλείας πλησιέστερα στο χώρο εξέτασης των επειγόντων περιστατικών χωρίς να υπάρχει ανάγκη επέκτασης. Το Υπουργείο Υγείας στην απάντησή του τονίζει ότι η παραχώρηση του χώρου σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διαταράξει την ομαλή λειτουργεία του ΤΕΠ , ούτε θα επιφέρει αλλοίωση στο χαρακτήρα του.

Αναφορικά με το ερώτημα που έχει θέσει ο κ. Τσίμαρης σχετικά με το «Τί προβλέπεται να γίνει μετά το πέρας της χρηματοδότησης των προκηρυσσόμενων Μονάδων Ψυχικής Υγείας», το Υπουργείο Υγείας απαντά ότι «μετά το πέρας των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και στη συνέχεια θα ενταχθούν στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας».
Read More »
Ηγουμενίτσα: Γιατί παραχωρήθηκε τμήμα του ΤΕΠ σε ιδιωτικό φορέα Ηγουμενίτσα: Γιατί παραχωρήθηκε τμήμα του ΤΕΠ σε ιδιωτικό φορέα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Τα 3 μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους – Τι αλλάζει για τις ρευματοκλοπές και τα ευάλωτα νοικοκυριά

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024

Τα 3 μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους – Τι αλλάζει για τις ρευματοκλοπές και τα ευάλωτα νοικοκυριά


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις.

Το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας» αποσκοπεί όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, δρομολογώντας ενέργειες σε τρία επίπεδα:

1ον Στην προστασία των υδάτων, των δασών και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της εξειδικευμένης διαχείρισης των υδάτων, του εξορθολογισμού της διαχείρισης, προστασίας και εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, καθώς και του εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, αντίστοιχα.

2ον Στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών περιοχών που μπορούν να απορροφήσουν κινδύνους και να ανακάμπτουν από προκλήσεις και πάσης φύσεως κρίσεις, στην καταστολή της αυθαίρετης δόμησης και συμπληρωματικά στην επίλυση συναφών χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων.

3ον Στην εκπόνηση προγράμματος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια, στην περαιτέρω προώθηση και τον εκσυγχρονισμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας, με έμφαση την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις όπως κωδικοποιούνται από το ΥΠΕΝ είναι:

1. Μεταβίβαση των πολυδιασπασμένων αρμοδιοτήτων για τα νερά της Θεσσαλίας που ανήκαν σε πολλαπλούς φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια και δεκάδες οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, εκ των οποίων πολλοί είχαν προβληματική λειτουργία), σε έναν ισχυρό και ευέλικτο οργανισμό, τον «Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία», που θα αναλάβει να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία (στρατηγικός σχεδιασμός, άρδευση, έγγειες βελτιώσεις και αντιπλημμυρικά). Αναλαμβάνει, δηλαδή, εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, εκπόνηση master plan έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων (πλην των στρατηγικών που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών), κατασκευή, έλεγχο, συντήρηση και διοίκηση εγγειοβελτιωτικών έργων και δικτύου άρδευσης, με καθολική διαδοχή των αντίστοιχων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, κ.ά.

2. Η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα (φρεάτια και αγωγοί), δηλαδή των μελετών και κατασκευών δικτύων, επιδιορθώσεων, καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας τους, που σήμερα βρίσκεται υπό τη διαχείριση επί μέρους δήμων, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της καθεμίας, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο δίκτυο με υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας και με δυνατότητα σχεδιασμού στο μέλλον ενεργητικής διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων στα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας.

3. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των δασών. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενεργητική διαχείριση των ελληνικών δασών και προπαντός εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων στη νότια Ελλάδα, περιοχή περισσότερο ευάλωτη στην κλιματική κρίση, που είναι εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς καμία διαχείριση. Και αυτό, ώστε να αρχίσουν να απομακρύνονται οι τεράστιες ποσότητες εύφλεκτης υπερβάλλουσας βιομάζας που έχει συσσωρευτεί σε αυτά, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της οικονομίας του δάσους. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η επιδότηση της απομάκρυνσης της βιομάζας, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση Υβριδικών Σχημάτων συνεργασίας δασικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων που μεταποιούν βιομάζα (για παραγωγή προϊόντων ξύλου, πέλετ, ενέργειας κ.λπ.), που υπό την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας θα αναλάβουν να εφαρμόσουν σύγχρονες, διαχειριστικές μελέτες που καθιστούν τα δάση παραγωγικά προφυλάσσοντάς τα ταυτόχρονα -κατά το δυνατόν- από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

4. Η δυνατότητα άμεσης μαζικής κινητοποίησης δασεργατών και των μηχανημάτων τους, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, με τη δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών (megafires), για τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών, που ενισχύουν, καταλυτικά, το έργο της Πυροσβεστικής, όταν οι πυρκαγιές αποκτούν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έχουν μεγάλα μέτωπα και πολυήμερη διάρκεια.

5. Η ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών, με στόχο την εξάλειψη και την κατεδάφιση κάθε νέας, αυθαίρετης δόμησης. Για το σκοπό αυτό μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης σε ισχυρή κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που με τη βοήθεια μεγάλης επένδυσης στη σύγχρονη τεχνολογία (drones, δορυφορικές λήψεις, αεροφωτογραφίες, σύνδεση της με την εφαρμογή e-adeies και ενός συστήματος αυτόματου εντοπισμού κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος), θα επιτρέπει στην ταχύτατη καταγραφή, τον έλεγχο και την κατεδάφιση κάθε νέου αυθαίρετου κτίσματος. Επίσης, με την μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

6. Θεσμοθετείται Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας, Στρατηγικά Σχέδια και Σχέδια Δράσης για τους ΟΤΑ με στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ανθεκτικότητα των πόλεων, που συνεπάγεται η κλιματική κρίση και οι άλλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής (γερασμένο οικιστικό απόθεμα, ενεργειακή ανεπάρκεια, προβληματική κοινωνική συνοχή κ.ά.).

7. Θεσπίζεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια. Το Πρόγραμμα προβλέπει την αξιοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που θα τροφοδοτούν με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια την κατανάλωση μεγάλων Ενεργειακών Κοινοτήτων, που θα συσταθούν για την εφαρμογή του.

8. Θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- η δυνατότητα περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο από έργα ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ενθαρρύνεται η αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση που στηρίζεται σε έργα ΑΠΕ και καθιερώνεται η τηλεποπτεία και τηλεδιαχείριση μεγάλου αριθμού σταθμών ΑΠΕ από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

9. Καθιερώνονται αυστηρά μέτρα κατά των ρευματοκλοπών και των στρατηγικών κακοπληρωτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων που υφίσταται ο μέσος καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος από τα φαινόμενα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης, η αφαίρεση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου σε περίπτωση συμμετοχής σε ρευματοκλοπή, θεσμοθετείται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να λαμβάνει πληροφορίες από την ΑΑΔΕ για φορολογικά στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και τίθεται ρητός χρόνος παραμονής στην καθολική υπηρεσία (τέσσερεις μήνες), για μη ευάλωτους καταναλωτές ρεύματος που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό τους.

10. Για την επιτάχυνση της προώθησης του εθνικής σημασίας σχεδίου ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και την ταχύτερη αξιοποίηση του εθνικού αιολικού θαλάσσιου δυναμικού που είναι το καλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, παρέχεται η δυνατότητα στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων να πραγματοποιεί η ίδια ή μέσω εταιρίας ειδικού σκοπού έρευνες και μετρήσεις, που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των νέων πάρκων, και ενισχύεται σημαντικά σε προσωπικό για την προώθηση των νέων αρμοδιοτήτων της.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Στο πολυνομοσχέδιο που θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, συμπεριλαμβάνονται νευραλγικές μεταρρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτή για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και για τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι για τα πολλαπλά και σημαντικά θέματα που καλύπτει το νομοσχέδιό μας, έχουν πλέον όλα τα δεδομένα στη διάθεσή τους για να διατυπώσουν βάσιμα και εμπεριστατωμένα τα σχόλιά τους».
Read More »
Τα 3 μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους – Τι αλλάζει για τις ρευματοκλοπές και τα ευάλωτα νοικοκυριά Τα 3 μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους – Τι αλλάζει για τις ρευματοκλοπές και τα ευάλωτα νοικοκυριά Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Ζητείται προσωπικό για καφετέρια στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Ζητείται προσωπικό για καφετέρια στην ΗγουμενίτσαΖητείται προσωπικό για καφετέρια στις θέσεις κουζίνας/λάντζας και σέρβις. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 6988860633
Read More »
Ζητείται προσωπικό για καφετέρια στην Ηγουμενίτσα Ζητείται προσωπικό για καφετέρια στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

To «Κοινό των Ηπειρωτών» : Για την επικινδυνότητα διέλευσης της Εγνατίας οδού

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
To «Κοινό των Ηπειρωτών» : Για την επικινδυνότητα διέλευσης της Εγνατίας οδού

Την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024, κατά τη συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής, παρουσία των μελών της και εκπροσώπων των τοπικών μέσων ενημέρωσης, πριν τη συζήτηση των εισηγμένων θεμάτων, ο κ. Περιφερειάρχης προκειμένου -κατά τη γνώμη μας- να δικαιολογήσει τον υπερδιπλασιασμό των διοδίων στην Εγνατία Οδό, εξαιτίας του ξεπούληματός της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφέρθηκε με υπερβολικές και αχρείαστες εκφράσεις στην ακαταλληλότητα και την ασφάλεια του οδικού δικτύου σε κάποια τμήματα της οδού.

Ο μόνος από τους παρευρισκομένους που αντέδρασε ήταν ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» , Γιάννης Στέφος , ο οποίος επεσήμανε αμέσως τόσο το υπερβολικό όσο και το αβάσιμο της σχετικής αναφοράς.

Σε μεθύστερο χρόνο, στην ίδια συνεδρίαση, επισημάναμε ως παράταξη πως κι αν ακόμα η σχετική αναφορά για την επικινδυνότητα διέλευσης από συγκεκριμένες σήραγγες της Εγνατίας οδού είχε την παραμικρή βάση -πράγμα που ουδόλως υιοθετούμε- την αποκλειστική ευθύνη φέρνει η "Εγνατία Οδός" και οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη συντήρηση και στις οποίες καταβάλλονται δεκάδες εκατομμυρίων ετησίως και βεβαίως η ίδια η κυβέρνηση, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
Read More »
To «Κοινό των Ηπειρωτών» : Για την επικινδυνότητα διέλευσης της Εγνατίας οδού To «Κοινό των Ηπειρωτών» : Για την επικινδυνότητα διέλευσης της Εγνατίας οδού Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Το ΚΚΕ : Για τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη, περί «επικίνδυνης Εγνατίας οδού και μιας σήραγγας στην Κατάρα η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει»

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Το ΚΚΕ : Για τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη, περί «επικίνδυνης Εγνατίας οδού και μιας σήραγγας στην Κατάρα η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει»

Η κυνική διαπίστωση του περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη, περί «επικίνδυνης Εγνατίας οδού και μιας σήραγγας στην Κατάρα η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει» αναδεικνύει ότι η ασφάλεια των μεταφορών του λαού είναι «ναρκοθετημένη» από την πολιτική του κόστους - οφέλους.

Όπως και στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών έτσι και εδώ ο λαός παρακολουθεί την απουσίας οποιωνδήποτε μέτρων προστασίας της ζωής του από το αστικό κράτος. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου όφειλε ως πολιτικά προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας στην Ήπειρο, κατεπειγόντως να κλείσει την διέλευση οχημάτων από την σήραγγα της Κατάρας και από τα σημεία της Εγνατίας τα οποία δήλωσε ότι γνωρίζει ότι είναι επικίνδυνα, για να προστατεύσει το λαό από ένα ακόμη επικείμενο έγκλημα ανάλογο των Τεμπών. Το γεγονός ότι δεν έχει προβεί σε καμία κίνηση αντίστοιχη των δηλώσεών του αποτελεί παράβαση καθήκοντος και πολιτική ανευθυνότητα.

Πολιτικά ένοχη είναι και η κυβέρνηση της ΝΔ, δια των αρμοδίων υπουργείων, η οποία έλαβε όπως όλοι μας γνώση για τις δηλώσεις αυτές, και όφειλε από την πρώτη στιγμή να παρέμβει με τρόπο που να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές. Δεν έχει πράξει τίποτα 3 ημέρες μετά.

Η εταιρία Εγνατία οδός Α.Ε. η οποία έχει εδώ και χρόνια έως και σήμερα την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας της συντήρησης του δρόμου, - συντήρηση την οποία ανέλαβε τον Αύγουστο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - δεν προέβει σε καμία ενέργεια προστασίας των οχημάτων.

Είτε λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, αποδέχονται την αλήθεια των δηλώσεων Καχριμάνη και δεν κάνουν τίποτα μιμούμενοι τον πρώην υπουργό μεταφορών, είτε καλύπτουν τον περιφερειάρχη Ηπείρου, ο οποίος έκανε μια τέτοια δήλωση πρόκλησης δημόσιας ανησυχίας και φόβου για να δικαιολογήσει με τερατώδη τρόπο, την αύξηση των διοδίων στην Εγνατία Οδό κατά 150%.

Και στα δύο ενδεχόμενα ο κ. Καχριμάνης και η κυβέρνηση της ΝΔ είναι επικίνδυνοι για τον ελληνικό λαό.

Εάν δεν ισχύουν οι δηλώσεις Καχριμάνη, τότε κινδυνεύουμε από αδίστακτους, οι οποίοι για να υπηρετήσουν τα κέρδη των ομίλων, είναι ικανοί να ξεστομίσουν τις μεγαλύτερες υπερβολές για να χειραγωγήσουν το συναίσθημα του λαού. Να ξεστομίσουν δηλώσεις τερατώδεις για να δικαιολογήσουν το κυβερνητικό αφήγημα της «τεράστιας επιτυχίας» της κυβέρνησης, που παραχώρησε σε ιδιώτη έναν δρόμο που κατασκευάστηκε με χρήματα του ελληνικού λαού (ο οποίος χρηματοδοτεί τον κρατικό προϋπολογισμό και το ΈΣΠΑ), πλήρωνε 2η φορά επί χρόνια διόδια για να πηγαίνουν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους που δημιουργήθηκε λόγω της απροκάλυπτης στήριξης των συμφερόντων των ομίλων και τώρα καλείται για τρίτη φορά να πληρώσει τα κέρδη της κοινοπραξίας με αύξηση διοδίων έως 150% σε βάθος 3ετίας.

Απαιτούμε άμεσα να παρθούν μέτρα ασφάλειας των μεταφορικών υποδομών και της ανθρώπινης ζωής.
Read More »
Το ΚΚΕ : Για τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη, περί «επικίνδυνης Εγνατίας οδού και μιας σήραγγας στην Κατάρα η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει» Το ΚΚΕ : Για τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Ηπείρου Α. Καχριμάνη, περί «επικίνδυνης Εγνατίας οδού και μιας σήραγγας στην Κατάρα η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει» Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού “TechFuse”

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού “TechFuse”


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στήριξε ενεργά το TechFuse, το πρώτο Συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε στις 5 και 6 Απριλίου στα Ιωάννινα, στον πολιτιστικό χώρο «Δημήτρης Χατζής», με πολυθεματική ατζέντα, με Έλληνες και διεθνείς ομιλητές από την πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την ερευνητική κοινότητα, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει τα Ιωάννινα σαν έναν αναπτυσσόμενο περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας, να ενισχύσει την ευρύτερη ανάπτυξη του τοπικού και περιφερειακού οικοσυστήματος και να αναδείξει τις προσπάθειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ηπείρου.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπροσωπώντας την Τράπεζα Ηπείρου ως ομιλητές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου κ. Ιωάννης Βουγιούκας και ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου κ. Βασίλης Τσουκανέλης.

Στην ενότητα με θέμα «Η αξία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ο κ. Ιωάννης Βουγιούκας ανέλυσε την ανάγκη της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, καθώς αποτελούν την κύρια βάση της οικονομίας.

Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού μοντέλου εξυπηρέτησης, τόνισε: «Εμείς στην Τράπεζα Ηπείρου πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης. Στόχος μας είναι η δεδομένη επιτάχυνση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στο δίπολο άνθρωπος/τεχνολογία». Εστιάζοντας στην εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σήμερα, τόνισε: «Έχει καταστεί πια σαφής η ανάγκη ύπαρξης και ανάπτυξης και άλλων τραπεζών, εκτός των συστημικών. Η συνθήκη αυτή θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην περιφερειακή οικονομία».

Ο κ. Βασίλης Τσουκανέλης, στην ενότητα με θέμα «Ο μετασχηματισμός της ηπειρώτικης οικονομίας», εστίασε στα στάδια μετεξέλιξης της οικονομίας της Ηπείρου και την ανάπτυξη που επιταχύνθηκε μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και των επενδύσεων σε αεροδρόμια και στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας για τις ΜμΕ στην Ήπειρο. Αναφέρθηκε μάλιστα σε αυτές που κατέχουν ιδιαίτερα υψηλά μερίδια της ελληνικής αγοράς στους κλάδους της πτηνοτροφίας, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των εμφιαλωμένων νερών. Επισήμανε επίσης την πολύ μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και τέλος, τόνισε ιδιαίτερα την τεράστια σημασία της δημιουργίας δυναμικού τεχνολογικού κόμβου στα Ιωάννινα που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο διευρύνει τις δυνατότητες της περιοχής.

Το TechFuse οργάνωσε η κοινότητα ψηφιακών νομάδων C.Ioannina σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κόμβος Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας», με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών.

Read More »
Συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού “TechFuse” Συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο συνέδριο Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πολιτισμού “TechFuse” Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

1.000.000 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου για τους κεντρικούς Δήμους και το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
1.000.000 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου για τους κεντρικούς Δήμους και το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης


Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου” δημοσίευσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η πρόσκληση αφορά τους Μητροπολιτικούς Δήμους της Ηπείρου Ιωαννίνων, Άρτας , Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.000.000 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρότασης θα υποστηριχθούν οι συγκεκριμένοι δήμοι που υλοποιούν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων ,την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας.

Ενδεικτικά ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι η δικτύωση φορέων,η παρακολούθηση , αξιολόγηση και αναθεώρηση των στρατηγικών,η εκπόνηση μελετών ,η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και ωρίμανσης έργων καθώς και επικοινωνίας και προβολής της στρατηγικής.
Read More »
1.000.000 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου για τους κεντρικούς Δήμους και το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 1.000.000 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Ηπείρου για τους κεντρικούς Δήμους και το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Υποψήφια ευρωβουλευτής με τον Ανδρέα Λοβέρδο η διακεκριμένη Θεσπρωτή συνθέτρια Ιωάννα Σπανομάκρου

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Υποψήφια ευρωβουλευτής με τον Ανδρέα Λοβέρδο η διακεκριμένη Θεσπρωτή συνθέτρια Ιωάννα Σπανομάκρου


Υποψήφια ευρωβουλευτής με το νέο κεντρώο κόμμα «Δημοκράτες» που ίδρυσε μόλις πρόσφατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, θα είναι η Ιωάννα Σπανομάκρου, διακεκριμένη συνθέτρια και παραγωγός.
Σύμφωνα με πληρoφρίες o Ανδρέας Λοβέρδος την πλησίασε, αφού γνωρίζει καλά την μεγάλη απήχηση που έχει σε Ελλάδα και εξωτερικό αφού είναι γνωστό πως μαζί με την αδερφή της Αρετή είναι μέλη της επιτροπής ψηφοφορίας των βραβείων Grammy και έχουν πλέον αποκτήσει πολυετείς επαφές και διασυνδέσεις στην Καλιφόρνια.
Μάλιστα όπως έγραψε το Secret τον περασμένο μήνα, ταξίδεψαν πρόσφατα στη Ρόδο, για τις προετοιμασίες της νέας τους ταινίας του Hollywood που θα κάνει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αντώνης Σωτηρόπουλος.

Ιωάννα Σπανομάρκου
Η Ιωάννα Σπανομάρκου είναι παραγωγός, οικονομολόγος κι επιχειρηματίας, εξειδικευμένη στο budgeting και risk management στον κινηματογράφο/μουσική βιομηχανία. Είναι βραβευμένη σε διεθνείς διοργανώσεις και φεστιβάλ και μέλος της επιτροπής ψηφοφορίας των GRAMMY. Δημιουργίες της έχουν συμπεριληφθεί σε ταινίες/σειρές σε Netflix και AppleTv. Προωθεί επενδύσεις στον ελληνικό κινηματογράφο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή. Από νεαρή ηλικία ασχολείται ενεργά με την πολιτική, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ουσιαστική αντιπροσώπευση των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Η αγάπη της για την ιστορία και τον πολιτισμό, αποτελεί άσβεστο πάθος για εκείνη, που συνοδεύει ολόκληρη την πορεία της. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού.
Read More »
Υποψήφια ευρωβουλευτής με τον Ανδρέα Λοβέρδο η διακεκριμένη Θεσπρωτή συνθέτρια Ιωάννα Σπανομάκρου Υποψήφια ευρωβουλευτής με τον Ανδρέα Λοβέρδο η διακεκριμένη Θεσπρωτή συνθέτρια Ιωάννα Σπανομάκρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Ανακοίνωση Καχριμάνη για την Εγνατία Οδό

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Ανακοίνωση Καχριμάνη για την Εγνατία Οδό


Τις τελευταίες ημέρες από ορισμένα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης -που με την ταχύτητα που μεταδίδεται στην εποχή μας κάθε πληροφορία ή ‘πληροφορία’ έλαβε πανελλαδικές διαστάσεις- επιχειρείται όχι μόνο η διόγκωση αλλά και η αλλοίωση του περιεχομένου ιδιωτικής συζήτησης.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια συζήτησης που προκλήθηκε από παριστάμενο μέλος της Επιτροπής για την αύξηση των τελών διοδίων στην Εγνατία οδό, που απασχολεί την επικαιρότητα, αναφέρθηκε ιδιωτικά και όχι υπό τη θεσμική ιδιότητά του σε θέματα συντήρησης της Εγνατίας για να στηρίξει την άποψή του περί αναγκαιότητας αύξησης των τελών.

Η συζήτηση αυτή καταγράφηκε μη νόμιμα με μηχανικά μέσα, καθώς ουδείς των συμμετεχόντων σε αυτήν είχε ενημερωθεί ούτε πολύ περισσότερο είχε συναινέσει στην καταγραφή της και την εν συνεχεία αποσπασματική μεταφορά και διασπορά της στα μέσα ενημέρωσης.

Είναι προφανές από το περιεχόμενό της ότι δεν πρόκειται ούτε για δηλώσεις, ούτε για καταγγελίες του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αλλά για απόψεις που εκφράστηκαν στο πλαίσιο της ιδιωτικής συζήτησης με πολιτική αντιπαράθεση και διάσπαρτες παρεμβάσεις συνομιλητών.

Εν τη ρύμη του προφορικού λόγου και της έντασης της συζήτησης χρησιμοποιήθηκαν συνήθεις, ενδεχομένως και «υπερβολικές» εκφράσεις της καθομιλουμένης. Λ.χ. καθημερινά σήμερα στο πλαίσιο κριτικής ακούγονται εκφράσεις για κατάρρευση του συστήματος υγείας, της δημόσιας διοίκησης κλπ.

Μάλιστα την επόμενη ημέρα σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ερωτηθείς σχετικά, προέβη σε διευκρινίσεις.

Η συντήρηση στην επικαιρότητα ανύπαρκτων «δηλώσεων» και «καταγγελιών» και η αυτόκλητη διασταλτική «ερμηνεία» τους δεν προσφέρουν στην ενημέρωση, το αντίθετο: την παραποιούν.
Read More »
Ανακοίνωση Καχριμάνη για την Εγνατία Οδό Ανακοίνωση Καχριμάνη για την Εγνατία Οδό Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Γυναικοκτονία -Της Άννας Στεργίου*

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Γυναικοκτονία - Της Άννας Στεργίου*


Ποια γυναίκα κοιμάται ήσυχη μετά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων; Ποιος πατέρας δεν αγωνιά με ποιον θα μπλέξει το κοριτσάκι του; Ποια μάνα δεν αναρωτιέται γιατί άργησε η κόρη της ή αν τσακώθηκε άσχημα ο γιος της με την κοπέλα του;

Από την Καρολάιν μέχρι την Ελένη Τοπαλούδη και από την Γαρυφαλλιά μέχρι την Κυριακή ο κόσμος για τις γυναίκες δεν στεγνώνει από δάκρυα. Αν και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσπρωτία είναι περιορισμένα δεν είναι ανύπαρκτα.

Η «Γυναικοκτονία» δεν είναι απλά ένα στίγμα για την κοινωνία μας. Είναι ένας θανάσιμος, φαύλος κύκλος, που πρέπει να σταματήσει. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται οδικός χάρτης κι ολοκληρωμένη διαχείριση θύματος – δράστη και της οικογένειας. Δεν θα μιλήσω για πολιτικές και διοικητικές ευθύνες, που είναι δεδομένες.

Μοναξιά κι αδυναμία στην επικοινωνία

Τις τελευταίες δεκαετίες τα φύλα ζουν σε μεταβατικό στάδιο, όπου έχουμε απόλυτη σύγχυση ρόλων. Πέρα από τη μοναξιά και την αλλοτρίωση μέσα στην πανδημία ξεχάσαμε την αίσθηση της αφής. Δαιμονοποιήθηκε ακόμη και η ανθρώπινη επαφή: η αγκαλιά, το φιλί, το χάδι.

Όμως, μία κακοποιητική σχέση δεν σημαίνει πως θα καταλήξει σε σωματική κακοποίηση. Μπορεί να περιοριστεί στη λεκτική απαξίωση, στην καταρράκωση της αυτοπεποίθησης του άλλου φύλου. Το υπόβαθρο της κακοποίησης όμως συχνά ξεκινά από το σπίτι της κακοποιημένης γυναίκας` από αδύναμα γυναικεία πρότυπα ή από κακοποιητικά ανδρικά πρότυπα. Επομένως, ο όρος «Γυναικοκτονία» θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικός και των προηγούμενων σταδίων.

Η ελπίδα ότι ο κακοποιητής σύντροφος θ΄αλλάξει χωρίς ψυχολογική στήριξη, δεν συμβαίνει στην πράξη. Εξάλλου, οι κακοποιητές έχουν κατά κανόνα βιώσει πρώτα οι ίδιοι κακοποίηση, οπότε χρειάζονται κι εκείνοι βοήθεια. Δυσκολεύονται να βιώσουν συναισθήματα ή τα βιώνουν με στρεβλό τρόπο. Επομένως, χρειάζονται υποχρεωτικά μαθήματα διαχείρισης θυμού και συνειδητοποίησης ότι αυτή τους η συμπεριφορά είναι λανθασμένη κι έχει κόστος.

Η απομάκρυνση από μία κακοποιητική σχέση (που μπορεί να είναι κι από μία γυναίκα προς έναν άντρα) προϋποθέτει συναισθηματική ωριμότητα, υποστηρικτικό περιβάλλον, φυγή από την παθητική αντιμετώπιση και τυχόν ενοχές και μετατροπή σ’ ενεργητική δράση.

Οι γυναίκες είναι στην πρώτη γραμμή αλλά δεν είναι τα μόνα θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών. Κακοποίηση μπορούν να υποστούν και τα παιδιά κι οι άντρες «είσαι άχρηστος», «είσαι ανίκανος» ή άτομα του τρίτου φύλου.

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι προβληματικό και θεσμικά και πρακτικά κι αγνοεί πλήρως και το συναισθηματικό κομμάτι των ανθρώπων, που αποτελεί βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση μιας οδυνηρής κατάστασης. Αγνοεί, δε, επιδεικτικά το κομμάτι των εξαρτήσεων.

Η πρόληψη πριν την καταστολή

Η Πρόνοια είναι αποδυναμωμένη από προσωπικό και πόρους. Κοινωνιολόγοι, που διδάσκουν το μάθημα των στερεοτύπων και της ισότητας, δεν προβλέπονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κι είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο ρόλος τους στη δευτεροβάθμια. Οι κοινωνικές δομές είναι λίγες και δεν υπάρχει διασύνδεση με τον ΟΑΕΔ ούτε ρύθμιση οφειλών στις τράπεζες και σε άλλους φορείς για τις κακοποιημένες γυναίκες.

Κόντρα σε κάθε επιστημονική προσέγγιση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιδρά επί μονίμου βάσεως με μονοδιάστατο τρόπο στη λογική της καταστολής αντί για τη λογική της πρόληψης, προτάσσοντας την αστυνομοκρατία και τη δικαστική διευθέτηση. Δυστυχώς, ακόμη κι άντρες, που θα μπορούσαν ν’ αλλάξουν στάση ζωής, όταν παρεμβαίνει το κράτος είναι ήδη είναι αργά.

Ο εγκλωβισμός των μανάδων σε κακοποιητικές σχέσεις

Η πραγματικότητα έχει αποδείξει πως μία γυναίκα μπορεί να μένει με τον κακοποιητή σύντροφο γιατί απλά θεωρεί πως φεύγοντας δεν προστατεύεται ή δυναμιτίζει το μέλλον των παιδιών της.

· Πόσες τρέμουν, πως αν βρεθεί πίσω από τα κάγκελα ο κακοποιητής δεν θα έχουν να πληρώσουν το δάνειο ή τα φροντιστήρια των παιδιών;

· Πόσες γυναίκες δεν έχουν κουράγιο ν΄ αντιμετωπίσουν τη μικρή κουτσομπόλικη κοινωνία;

· Πόσα ζευγάρια έχουν καταπιεί το παραμύθι ότι το διαζύγιο είναι το χειρότερο για τα παιδιά τους ενώ ήδη ζουν σε δυσαρμονικό και κακοποιητικό περιβάλλον;

· Πόσες γυναίκες τρέμουν ότι δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καλό δικηγόρο κι ο κακοποιητής σύντροφος τις έχει τρομοκρατήσει;

Η έννοια της κακοποίησης στη σχέση είναι πολύ πιο βαθιά ριζωμένη απ΄ό, τι νομίζουμε. Το να σε υποτιμά ο σύντροφός σου, το να μη σε υπολογίζει, το να παίρνει αποφάσεις που σας αφορούν μόνος του είναι μία μορφή αλλοτρίωσης της σχέσης. Το να «φταις» υποχρεωτικά για κάθε τι που συμβαίνει στην οικογένεια είναι μία μορφή κακοποίησης.

Τα δυο φύλα πρέπει να ξαναμάθουμε να κουβεντιάζουμε…

Μάθαμε τα δυο φύλα να πετροβολάμε ο ένας τον άλλον, αντί να κουβεντιάζουμε. Ένας σύντροφος, που θα φωνάξει επειδή φόρεσες κοντή φούστα, που θα σε εγκαταλείψει γιατί πάχυνες, γιατί δεν είσαι τέλεια το πρωί όταν ξυπνάς χωρίς μακιγιάζ, έχει ο ίδιος θέματα να λύσει.

Η έννοια του «απόλυτου αρσενικού» όμως εγκλωβίζει και τους σύγχρονους άντρες, κι είναι μία εικόνα των περιοδικών. Δεν υπάρχουν ούτε τέλειοι άντρες ούτε τέλειες γυναίκες. Οι δυο κόσμοι που συναντιούνται στις σαπουνόπερες, οι τύποι με τα γρήγορα αυτοκίνητα και το γερό πορτοφόλι κι οι θεές της ομορφιάς δυσκολεύονται να συναντηθούν στην πραγματική ζωή. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι άντρες πρίγκιπες ούτε να κερδίζουν όσα ο Ρονάλντο.

Η κακοποιητική συμπεριφορά απαντάται σ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα. Δεν είναι μόνο η πατριαρχία αλλά κι οι άκαμπτες, καπιταλιστικές ιεραρχίες της καθημερινότητας που είναι διανθισμένες μέσα από στερεότυπα της ομορφιάς των διαφημίσεων, που εγκλωβίζουν γυναίκες κι άντρες.

Η γυναίκα της διαφήμισης ως ένα «λούστρο» με ωραίες καμπύλες, δεν συνδέεται μόνο με την πατριαρχία ούτε απαραίτητα με τον θρησκευτικό φανατισμό. Η γυναίκα – γλάστρα συνδέεται με την καπιταλιστική ιεραρχία, που προτάσσει «ανωτερότητα» σε χρήμα κι εξουσία. Αποτελεί σύμβολο υπεροχής κι η ίδια εργαλειοποιείται ως «μπιμπελό» και «θήραμα» δίπλα στον άνδρα – κυνηγό και κτήτορα.

Πατριαρχικές σχέσεις και ιεραρχικές δομές

Επομένως, οι πατριαρχικές δομές είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι συμβολικές, ιεραρχικές, καπιταλιστικές σχέσεις, που επιβεβαιώνονται μέσα από τη μιντιακή λάμψη. Δεν λανσάρονται γυναικεία πρότυπα, που πρωτοστατούν στην ιατρική, στη νομική, στην έρευνα, στην κοινωνία, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στις τέχνες και τον πολιτισμό. Πρωταγωνιστούν ωραία κορμιά ή καλοντυμένες κυρίες με πορσελάνες κι ακριβά μαχαιροπίρουνα` εικόνα, που συχνά αδικεί και τις ίδιες.

Κι ενώ η Σαμάνθα του «Sex and the City» βιώνει τη σεξουαλικότητά της, η σύγχρονη Σάρλοτ του «Sex and the City» αλλάζει ως και τη θρησκεία της, για να παντρευτεί τον άντρα που αγαπά! Η Κάρι μετατρέπεται ώρες – ώρες σε χαμαιλέοντα, προκειμένου να κερδίσει την καρδιά του Τζον.

Το ερώτημα λοιπόν είναι μέχρι που είμαστε κι οι γυναίκες διατεθειμένες να φτάσουμε, επιμένοντας στο πλατωνικό «άλλο μισό»; Και πότε θα σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε και τα δυο φύλα, ότι υπάρχουν εκεί έξω, ιδανικοί σύντροφοι;

Ανεβάζουμε τις αγάπες μας σε βάθρο κι εκεί είναι η μεγάλη παγίδα. Ο άνθρωπος που μας φέρεται σαν να είμαστε σκουπίδια, όσο ωραίο πρόσωπο ή σώμα κι αν έχει, δυσκολεύεται ή είναι ανίκανος να μας αγαπήσει.

Οι άνθρωποι που αγαπάμε ή μας αγαπούν πρέπει να μας εμπνέουν και να τους εμπνέουμε. Ν’ αφήνουμε και να μας αφήνουν χώρο ν΄ αναπνεύσουμε και να εξελιχθούμε. Πρέπει να ζουν μαζί μας γιατί το θέλουν, όχι γιατί τους αναγκάζουν οι γονείς, τα δαχτυλίδια ή οι υποσχέσεις μπροστά στον δήμαρχο ή στον παπά.

Δυστυχώς, μικρές και μεγάλες προδοσίες είναι μέσα στο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Όμως, κι όσοι κι όσες μας πρόδωσαν με τη συμπεριφορά τους δεν μας ανήκουν ούτε τους ανήκουμε. Τους χαρίσαμε την καρδιά μας γιατί το θέλαμε. Κι όταν πάλι η καρδιά μας έχει πληγωθεί, έχουμε κάθε δικαίωμα να την πάρουμε πίσω.

Η Άννα Στεργίου έχει μάστερ Κοινωνιολογίας, είναι συγγραφέας και μέλος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Θεσπρωτίας και της Γραμματείας Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Read More »
Γυναικοκτονία -Της Άννας Στεργίου* Γυναικοκτονία -Της Άννας Στεργίου* Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Διάκριση της ΔΩΔΩΝΗ στα Chefs’ Choice Awards 2024

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Διάκριση της ΔΩΔΩΝΗ στα Chefs’ Choice Awards 2024

Συνολικά τέσσερα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ ξεχώρισαν και διακρίθηκαν στο πλαίσιο της τελετής απονομής των «Chefs’ Choice Awards 2024», που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου αποκαλύπτοντας τις προτάσεις, την γκάμα των υλικών και τις πρώτες ύλες που προτιμούν και βραβεύουν οι Έλληνες σεφ στις γαστρονομικές τους δημιουργίες.

Συγκεκριμένα, αγαπημένα προϊόντα όπως η διαχρονική «Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ» και το διάημο «Βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ αγελάδος», διακρίθηκαν με το «Chefs’ Choice Platinum» στις κατηγορίες «Cheese» και «Dairy Products» αντίστοιχα. Το μοναδικό, πλούσιο σε πρωτεΐνες «Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό» ξεχώρισε στην κατηγορία «Dairy Products» και επιβραβεύτηκε με το «Chefs’ Choice».

Επιπλέον, η αγαπημένη σειρά φυτικών επιδορπίων «ΔΩΔΩΝΗ Plant’d» απέσπασε και αυτή με την σειρά της το βραβείο «Chef’s Choice», πιστοποιώντας έμπρακτα την εξαιρετική ποιότητα και γεύση της.

Η γεμάτη καταρτισμένους και έμπειρους chefs κριτική επιτροπή των «Chefs’ Choice Awards 2024» κλήθηκε να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων αλλά και μέσα από μια δημιουργική μαγειρική διαδικασία. Τα 11 μέλη της κριτικής επιτροπής δοκίμασαν και χρησιμοποίησαν τα προϊόντα σε πρωτότυπες συνταγές. Στη συνέχεια, τα αξιολόγησαν βάσει της ποιότητας, των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους, τη γεύση, την εμφάνιση αλλά και την αξιοποίηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών από την ίδια την εταιρεία.

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 60 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά, τυροκομικά προϊόντα και φυτικά προϊόντα. Για τα γαλακτοκομικά, χρησιμοποιεί 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο δίκτυο χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ παράγει περισσότερα από 100 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους ταυτότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
Read More »
Διάκριση της ΔΩΔΩΝΗ στα Chefs’ Choice Awards 2024 Διάκριση της ΔΩΔΩΝΗ στα Chefs’ Choice Awards 2024 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

O ΣΚΑΙ για το πρώτο κατάστημα BVLGARI στην Παραμυθιά και το διαδραστικό μουσείο | Βίντεο

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
O ΣΚΑΙ για το πρώτο κατάστημα BVLGARI στην Παραμυθιά και το διαδραστικό μουσείο | Βίντεο


Στην Παραμυθιά βρέθηκε ο ΣΚΑΙ για την οικογένεια Βούλγαρη, το πρώτο κατάστημα και το διαδραστικό μουσείο που ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες.

Δείτε το ρεπορτάζ του δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ


Read More »
O ΣΚΑΙ για το πρώτο κατάστημα BVLGARI στην Παραμυθιά και το διαδραστικό μουσείο | Βίντεο O ΣΚΑΙ για το πρώτο κατάστημα BVLGARI στην Παραμυθιά και το διαδραστικό μουσείο | Βίντεο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί για κλοπή μοτοποδηλάτου

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί για κλοπή μοτοποδηλάτου 


Συνελήφθησαν σήμερα (8-04-2024) πρώτες πρωινές ώρες στην Πρέβεζα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας και του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, τρεις 17χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι λίγη ώρα πριν την σύλληψή τους είχαν αφαιρέσει σταθμευμένο δίκυκλο μοτοποδήλατο από την πόλη της Πρέβεζας.

Το μοτοποδήλατο ανευρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν διάφορα εργαλεία (κατσαβίδια και κλειδιά) καθώς και κουκούλα τύπου “full face”.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.
Read More »
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί για κλοπή μοτοποδηλάτου Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί για κλοπή μοτοποδηλάτου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Το Μ-Λ ΚΚΚΕ Παραμυθιάς για τις διακοπές ρεύματος και την απάντηση ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμαρχο

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Το Μ-Λ ΚΚΚΕ Παραμυθιάς για τις διακοπές ρεύματος και την απάντηση ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμαρχο

Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ στο έγγραφο καταγγελία του Δήμου Σουλίου για τις συνεχόμενες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στον τόπο μας. Όλα καλά κατά την ιδιωτικοποιημένη πλέον ανώνυμη εταιρία, και αν τέλος πάντων γίνονται και κάποιες απρόβλεπτες διακοπές, αυτό «δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς», «είναι αδύνατο να αποκλειστεί η εμφάνισή τους και στις πιο τέλειες εγκαταστάσεις» και επιτέλους αυτό «δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ». Για όλα φταίνε οι «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» και τελικά εμείς εδώ πέρα, πρέπει να συνηθίσουμε αυτές τις απρόβλεπτες (!) διακοπές όταν χαλάει ο καιρός.

Μάλιστα. Έλα όμως που ΔΕΔΔΗΕ σημαίνει «Διαχείριση Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» που σαν καταναλωτές την πληρώνουμε αδρά στο λογαριασμό της ΔΕΗ και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη δημιουργία, καλή λειτουργεία και τη συντήρηση του δικτύου. Απότοκος και αυτή του κύματος των ιδιωτικοποιήσεων που ταλανίζει τη χώρα χρόνια τώρα και που υποσχόταν ποιοτικότερες υπηρεσίες για να καταλήξουμε σε πανάκριβες όλο και περισσότερο υποβαθμισμένες παροχές, ωφέλιμες μόνο για τους κερδοσκόπους που τις κατέχουν αλλά και τους ξένους τοκογλύφους που λυμαίνονται τη χώρα.

Πόσο απρόβλεπτες μπορεί να είναι αυτές οι στατιστικά συχνότατες διακοπές όταν ο νέος διαχειριστικός υπεύθυνος φορέας :

1. Διαχειρίζεται με εξόφθαλμη αδιαφορία ένα πανάρχαιο δίκτυο με τα δεδομένα του 1970. Στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με την ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί σημαία των νέων εκσυγχρονιστών η ΔΕΔΔΗΕ δεν γνωρίζει τίποτε για τις σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρικών δικτύων με τηλεχειριζόμενους διακόπτες και προηγμένους αυτοματισμούς.
2. Αδιαφορεί για την η υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση και τη συντήρηση του δικτύου με απομάκρυνση φθαρμένων και επικίνδυνων στοιχείων, με κλάδεμα των δέντρων που προσεγγίζουν τα καλώδια, τη διατήρηση της προσβασιμότητας σε όλο το μήκος του δικτύου. Εδώ το πρόβλημα δεν καταλήγει μόνο σε αιφνίδιες διακοπές ρεύματος σαν αυτές στο Δήμο Σουλίου αλλά μπορεί να κοστίσει και ανθρώπινες ζωές. Είχαν βουίξει τα τοπικά ΜΜΕ όταν μια γιαγιά στο Φιλίατι πήγε να απομακρύνει κομμένα καλώδια από τον κήπο της και αυτό της κόστισε τον ακρωτηριασμό του χεριού της.
3. Παρουσιάζει την κλασική υποστελέχωση όπως σε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν λαϊκές ανάγκες, σε αναντιστοιχία με άλλες που εξυπηρετούν έτερα συμφέροντα. Μόλις πέντε τεχνικοί να καλύπτον όλον τον Νομό σε 24ωρη βάση, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας με εξαντλητικά ωράρια σε μια άκρως επικίνδυνη εργασία και σαφέστατα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Σαρώνεται, με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο από τον κομματισμό και την τοποθέτηση κομματικών ημέτερων, που τελευταία βαφτίζονται «αξιότεροι», σε κομβικές θέσεις, με τραγικά αποτελέσματα όπως αυτά των «άξιων» διαχειριστών του Σταθμού Λαρίσης του ΟΣΕ.

Όχι λοιπόν. Δεν είναι ούτε ο κακός καιρός ούτε διαθέτουμε από τις πιο «τέλειες μελετημένες , κατασκευασμένες και συντηρημένες εγκαταστάσεις». Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που κυριαρχεί όμως, είναι ό νόμος όλων των ιδιωτικών εταιριών : Μέγιστο κέρδος με το ελάχιστο κόστος.

Πανάκριβες υπηρεσίες με τις ελάχιστες παροχές. Εντατικοποίηση της ανθρώπινης εργασίας με όλο και μικρότερο τίμημα. Δυστυχώς, αυτός ο αγοραίος νόμος έχει επεκταθεί στα βασικά αγαθά διαβίωσης (φως, νερό, υγεία, μόρφωση) και τελικά οι μόνοι χαμένοι είναι ο εργαζόμενος λαός και οι πάντα κερδισμένοι οι… «επενδυτές», είτε εγχώριοι είτε ξενικοί. Αυτοί που αγοράζουν «αντί πινακίου φακής» κρίσιμους δημόσιους τομείς της οικονομίας, με εξασφαλισμένα κέρδη από το ίδιο το κράτος.

Αν το τοπικό γραφείο της ΔΕΔΗΕ, με πολύ ευγενικό τρόπο, μας λέει ότι θα μας αφήνει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια όταν γενικά δυσχεραίνονται οι καιρικές συνθήκες, ότι δεν ενδιαφέρεται να τηρήσει τις αυτονόητες υποχρεώσεις της ποιος θα διεκδικήσει αυτά τα αυτονόητα; Προφανώς ο κόσμος που υφίσταται τις συνέπειες και μέσα από τις συλλογικότητές του να πιέσει τόσο την Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλα και την ίδια την υπηρεσία να κάνει αυτά για τα οποία την χρυσοπληρώνουμε.
Read More »
Το Μ-Λ ΚΚΚΕ Παραμυθιάς για τις διακοπές ρεύματος και την απάντηση ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμαρχο Το Μ-Λ ΚΚΚΕ Παραμυθιάς για τις διακοπές ρεύματος και την απάντηση ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμαρχο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Η μεγάλη βραδιά του ΕΡΜΗ και όλου του βόλεϊ της Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Η μεγάλη βραδιά του ΕΡΜΗ και όλου του βόλεϊ της Ηγουμενίτσας


Στο κατάμεστο κλειστό Γυμναστήριο Αλεξάνδρα Τσιάβου βρέθηκαν όλες οι γενιές που τίμησαν και τιμούν το βόλεϊ στην πόλη σε μια μοναδική και γεμάτη συναίσθημα συνάθροιση που επιβεβαίωσε ότι ο σπόρος του βόλεϊ σ’ αυτήν τη γωνιά της Δυτικής Ελλάδας έχει πλέον πολύ γερές ρίζες και μπορεί να ονειρεύεται για ακόμη μεγαλύτερες στιγμές και χαρές.

Αυτήν τη μαγική γιορτή που ετοίμασαν οι άνθρωποι του Ερμή, τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Γραμματέας αθλητισμού κ.Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Νεκτάριος Χαλβατζής, ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Βασίλης Γιόγιακας, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Παναγιώτης Νταής, ο δήμαρχος Σουλίου κ. Αθανάσιος Ντάνης, οι αντιδήμαρχοι Φιλιατών κ.Τσεβάς και κ.Μπάντιος, η πρόεδρος Π.Σ περιφέρειας Ηπείρου κ.Μπραϊμη, ο πρώην υπουργός Αντώνης Μπέζας, ο πρώην βουλευτής Μάριος Κάτσης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,πρώην αθλητές-αθλήτριες του τμήματος βόλεϊ του Πρωτέα, πρώην και νυν αθλητές του Ερμή και πλήθος κόσμου που ήθελαν να ξαναθυμηθούν όλη την ιστορία του βόλεϊ στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Από την ειδικά διαμορφωμένη σκηνή παρέλασαν αρχικά οι πρώτες γενιές αθλητών και αθλητριών του Πρωτέα Ηγουμενίτσας αλλά και οι προπονητές τους.


Η συγκίνηση στα πρόσωπα όλων δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αλλά προσπάθησε να την αποτυπώσει με τα λεγόμενα του ο κύριος Χριστόφορος Αποστόλου: «Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του Ερμή για αυτή την γιορτή και την τιμή που μας έκαναν. Μας έδωσαν την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί μετά από τόσα χρόνια και να θυμηθούμε τα παλιά και δείχνετε ότι δεν μας ξεχνάτε. Μέσα από το βόλεϊ φτιάξαμε φιλίες, φτιάξαμε σχέσεις ζωής και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα».

Για τους ανθρώπους του Ερμή ήταν (και πάντα θα είναι) οδηγός ο σεβασμός για τον κάθε άνθρωπο που έχει προσφέρει στο άθλημα, στην πόλη, στο, σύλλογο, αλλά και για τον αντίπαλο.Έτσι λοιπόν στη μεγάλη γιορτή δεν ξεχάστηκαν εκείνοι που έφυγαν πρόωρα από κοντά μας (Κωστής Φουσέκης, Φώτης Πάνου, Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος) και τιμήθηκε η μνήμη τους μέσω των συγγενικών τους προσώπων. Ταυτόχρονα βραβεύτηκαν και οι παράγοντες των ομάδων με τις οποίες κάθε βδομάδα τα τμήματα του συλλόγου βρίσκονται αντίπαλοι μέσα στα γήπεδα.

Στη συνέχεια της βραδιάς η σκυτάλη πέρασε στους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Ερμή από το 1994 και μετά.

Η αρχή έγινε με τις πρωταθλήτριες ομάδες των αγωνιστικών περιόδων 2010-2011, 2013-2014 και 2021 - 2022 καθώς και η φετινή ομάδα η οποία κατέκτησε τον τίτλο στην ΕΣΠΕΔΕ και σε λίγες μέρες θα διεκδικήσει την άνοδο της στην Α2 κατηγορία.

Βραβεύτηκαν οι αθλήτριες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ερμή Ηγουμενίτσας αυτά τα 30 χρόνια αλλά και οι ομάδες των κοριτσιών Κ 16 και Κ 18 οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Επίσης τιμήθηκαν και οι αθλητές του beach volleyτο οποίο καλλιεργεί εδώ και λίγα χρόνια ο Ερμής και έχουν επιδείξει εξαιρετικές επιτυχίες τόσο στα πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΠΕ.ΔΕ. όσο και σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Τιμήθηκαν φυσικά και όλοι όσοι έχουν διατελέσει προπονητές του συλλόγου σ’ αυτές τις τρεις δεκαετίες.

Για να μπορέσει ο Ερμής να εξελιχθεί σε… αγγελιοφόρο του βόλεϊ στην Ηγουμενίτσα σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στήριξη φυσικών προσώπων αλλά και εταιρειών που βοήθησαν το σύλλογο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη γιορτή οι βραβεύσεις όλων αυτών που με την υλική και ηθική συμπαράσταση τους δίνουν το καύσιμο για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα το σωματείο μας.

Η αρχή έγινε με τον κ. Βασίλη Πανταζή, ο οποίος είναι ο ιστορικός πρώτος πρόεδρος του συλλόγου που τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν στηρίξει υλικά και ηθικά το σύλλογο.

Επίσης τιμητικές πλακέτες δόθηκαν και στους Νικόλα Κάτσιο, στους αδελφούς Μακρή, την Coffee Epirus-Κώστας Δρίτσος, Πέτρο Παρούση, Σπύρο Γούλα, Ηλία Ευθυμίου, Έλενα Ρόζου, Φρειδερίκη Κολιάκη.

Σ’ αυτή τη γιορτή – ταξίδι αναμνήσεων πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο μοναδικός αθλητής από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών.
Αναφερόμαστε φυσικά στον Γρηγόρη Ρουσάκη, ο οποίος ξεκίνησε την σπουδαία καριέρα του από τον Ερμή πριν βρεθεί στη συνέχεια στον ΑΓΣ Ιωαννίνων στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, στον Πανελλήνιο και φυσικά στις εθνικές ομάδες βόλεϊ.

Ο νυν προπονητής της εθνικής ομάδας Κ 18 αγοριών τιμήθηκε αρχικά από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Παναγιώτη Νταή για την τεράστια καριέρα του, με τον πρώτο πολίτη της πόλης να τον χρησιμοποιεί ως παράδειγμα για τη νεολαία εκθειάζοντας τον χαρακτήρα και το ήθος του.

Κι η βραδιά έκλεισε με τη δεύτερη βράβευση στον Γρηγόρη Ρουσάκη με μία έκπληξη καθώς την τιμητική πλακέτα που ετοίμασε ο Ερμής του την έδωσαν ο συμπαίκτης του στον θρυλικό ΑΓΣ Ιωαννίνων Παύλος Αποστόλου κι ο Πρεβεζιάνος παλαίμαχος διεθνής ακραίος Χρύσανθος Κυριαζής με τον οποίον ήταν επί σειρά ετών συμπαίκτες στις εθνικές ομάδες.

«Στην… εκκίνηση της εκδήλωσης το βράδυ του Σαββάτου το μόνο που θυμάμαι από τα λόγια που είπα ήταν ότι έχω άγχος. Από τη στιγμή όμως που κάθισα στη θέση μου μέχρι και το φινάλε της βραδιάς ένιωθα μόνο περηφάνια!

Περηφάνια γιατί αυτό που ονειρευτήκαμε πριν από κάποιους μήνες εγώ και οι συνεργάτες μου ή για να το πω όπως το αισθάνομαι τα αδέρφια μου στη διοίκηση του Ερμή, ήταν όντως κάτι πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο που ίσως ούτε κι εμείς οι ίδιοι δεν το φανταζόμασταν.

Κι όμως τα καταφέραμε και αποδείξαμε ότι μια παρέα όταν έχει μεράκι, θέληση και τη στήριξη των κατάλληλων ανθρώπων μπορεί να υλοποιήσει και το πιο τρελό όνειρο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ερμή Ηγουμενίτσας και της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδας Άγγελος Μπάντιος και συμπλήρωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους επισήμους, τους αθλητές, τους προπονητές, τον απλό κόσμο της Ηγουμενίτσας που βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Ηγουμενίτσας και… ταξίδεψε μαζί μας για δύο ώρες, ζώντας ξανά όλη την ιστορία του βόλεϊ στην πόλη μας.

Πρέπει όμως να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που δουλέψαμε για αυτήν την μεγάλη γιορτή τους τελευταίους τέσσερις μήνες και να αναφερθώ ονομαστικά στον αντιπρόεδρο Άκη Πανταζή, τη γενική γραμματέα Αιμιλία Πέτσιου, τον ταμία Φίλιππο Μπούτρη και τον προπονητή του συλλόγου μας Γιάννη Βαμβέσο και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές.

Χωρίς αυτούς τίποτα απ’ όλα όσα ζήσαμε το βράδυ του Σαββάτου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν!

Χρόνια Πολλά Ερμή και τα επόμενα 30 χρόνια να είναι μόνο επιτυχίες και χαρές.»
Read More »
Η μεγάλη βραδιά του ΕΡΜΗ και όλου του βόλεϊ της Ηγουμενίτσας Η μεγάλη βραδιά του ΕΡΜΗ και όλου του βόλεϊ της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας η αποκλειστική διαχείριση σε Δρέπανο και Μακρυγιάλι

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Στο Δήμο Ηγουμενίτσας η αποκλειστική διαχείριση σε Δρέπανο και Μακρυγιάλι


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα έχει την αποκλειστική διαχείριση των παραλιών στο Δρέπανο, Μακρυγιάλι, Πλαταριά και ορισμένων παραλιών των Συβότων, χωρίς καμία παρέμβαση από την Κτηματική Υπηρεσία. Πρόκειται για τις παραλίες που είχαν αποχαρακτηριστεί από την χερσαία ζώνη του λιμένα με την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Στη συνέχεια, με την ψήφιση του Νόμου 5092/04-03-2024, «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», τέθηκε το ερώτημα αν θα διαχειρίζεται αυτές τις παραλίες ο Δήμος, όπως προβλέπονταν στην σύμβαση παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ή η Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με το νέο νόμο.

Μαλιστα, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής είχε ζητήσει σχετική διευκρίνιση από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Η απάντηση φαίνεται να είναι θετική για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς η Κτηματική Υπηρεσία διεμήνυσε πως δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτές τις παραλίες. Επομένως, ο Δήμος θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση τους, είτε πρόκειται για υποδομές είτε για παραχώρηση/εκμίσθωση και θα λαμβάνει το 100% του τιμήματος χωρίς την ανάγκη να αποδίδει ποσοστό στο Δημόσιο.
Read More »
Στο Δήμο Ηγουμενίτσας η αποκλειστική διαχείριση σε Δρέπανο και Μακρυγιάλι Στο Δήμο Ηγουμενίτσας η αποκλειστική διαχείριση σε Δρέπανο και Μακρυγιάλι Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

9η Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
9η Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 και 7 του Ν. 5056/2023 να συμμετάσχετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8)στις 24 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023( 163 Α΄)<< Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής – Προσθήκη 67Α στο ν.3852/2010.

Έως την Παρασκευή 19 Απριλίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι , οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (E-mail: ds.filiates@gmail.com)έως ένα (1) θέμα ο καθένας το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για την διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης περιγράφεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου δεν θα εφαρμοστούν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
Read More »
9η Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 9η Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΗ

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ  17  ΑΠΡΙΛΗ


ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΗ - 10.30ΠΜ ΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ


Η απεργία στις 28 Φλεβάρη ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συνένωσε και εδώ, στη Θεσπρωτία, τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των μαθητών ,των αυτοαπασχολούμενων σε ένα μεγάλο μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων και της Ε.Ε.

Εξέφρασε τη γενικευμένη αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, αλλά και την οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών που κάνουν όλα τα αστικά κόμματα, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ για το έγκλημα στα Τέμπη.

Στις 17 Απρίλη βγαίνουμε μπροστά για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις! Για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Ως εδώ! Διεκδικούμε όλα όσα είναι αναγκαία για μια αξιοπρεπή ζωή! Δε δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μισθούς και μεροκάματα που δε φτάνουν να καλύψουν τις βασικές και οξυμένες ανάγκες. Δε δεχόμαστε να γίνουμε κρέας στα κανόνια των ιμπεριαλιστών.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να έρχεται σε εμάς ο λογαριασμός των ανατιμήσεων στα Super Market, να περιμένουμε τα τάχα εποχικά καλάθια ανακούφισης για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι για να ανταποκριθούμε. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ως φυσιολογικό να αναστενάζουμε σε κάθε λογαριασμό για το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα, για να μη θιχτεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι «αυξήσεις» που θα προκύψουν από τον απαράδεκτο καθορισμό του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, θα εξαφανιστούν «εν ριπή οφθαλμού» λόγω ακρίβειας.

Η πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις στα τρόφιμα – ποτά, όπου οι εργαζόμενοι της «ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ», παρά την τρομοκρατία της εργοδοσίας, παλεύουν για μια καλύτερη ζωή και για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι κινητοποιήσεις για την Υγεία, δείχνουν το δρόμο που είναι ανάγκη να δυναμώσει παντού.

Συνεχίζουμε τον δρόμο του αγώνα και της απεργιακής κλιμάκωσης!

Δε θα περάσει η κοροϊδία της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κόμματων του κεφαλαίου και της Ε.Ε.

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Δυναμώνουμε το ρεύμα της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης. Η οργή μας να γίνει διεκδικητική δύναμη απέναντι στην κυβέρνηση και τις εργοδοτικές ενώσεις.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία

Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση φέρνει νέα μέτρα και νόμους στην υγεία και την παιδεία. Οι αγώνες φοιτητών και εκπαιδευτικών, έχοντας στο επίκεντρο το αίτημα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση με σύγχρονες, ποιοτικές σπουδές για όλους, συνεχίζεται ώστε ο νόμος που καταψηφίστηκε στη ζωή και στα αμφιθέατρα να ακυρωθεί στην πράξη.

Την ίδια στιγμή είμαστε αντιμέτωποι, και στο Νομό μας, με αποδεκατισμένα δημόσια Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από βασικές ειδικότητες, με μεγάλες ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, με ελλιπές σε αριθμό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ακριβοπληρώνουμε για γιατρούς, για φάρμακα, για εξετάσεις, για θεραπείες. Με τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία και τα «νόμιμα» φακελάκια η κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση υπηρεσιών που μέχρι τώρα παρείχε δωρεάν το δημόσιο σύστημα Υγείας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την υγεία του λαού στα χέρια των γερακιών της υγείας, δε θα περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές, δυναμώνουμε το μέτωπο για την υπεράσπιση της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Καμία εμπλοκή - Καμία συμμετοχή στον πόλεμο

Την ίδια στιγμή που εμείς στενάζουμε κάτω από το βάρος της ακρίβειας και της απουσίας κρίσιμων υποδομών και προσωπικού σε Υγεία, Παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, η κυβέρνηση αφαιρεί από τον ιδρώτα μας 7 δισ. ευρώ το χρόνο για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και πολεμικές αποστολές που εμπλέκουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ, αξιοποιώντας υποδομές της χώρας, όπως το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ως κόμβο μεταφοράς πολεμικού υλικού.

Δε συμβιβαζόμαστε με το έγκλημα γενοκτονίας που συντελείται ακατάπαυστα σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με καθοριστική συμβολή των ΑμερικανοΝΑΤΟικών. Δεν έχουν καμία δουλειά οι ένοπλες δυνάμεις έξω από τα σύνορα της χώρας, σε αποστολές που μας εμπλέκουν πιο βαθιά σε ευρύτερους σχεδιασμούς μοιράσματος των συνόρων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

17 Απρίλη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ξανά για τις ζωές μας! Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα πραγματικής ανακούφισης που θα προστατεύουν το εργατικό- λαϊκό εισόδημα.

Παλεύουμε για:

· Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα.

· Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 900€. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης.

· Καθολική επαναφορά των τριετιών ενσωματώνοντας την περίοδο 2012 – 2023.

· Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της μετενέργειας κοκ.

· Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους.

· Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους ανέργους.

· Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Καμία ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζομένων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερωρίες.

· Ρεύμα φθηνό για το λαό. Με κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, Ειδικός φόρος Κατανάλωσης) και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου της Ενέργειας.

· Κατάργηση του ΦΠΑ και πλαφόν στις τιμές των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως τα τρόφιμα, τα βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

· Αφορολόγητο όριο 12.000€ προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.

· Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά νοικοκυριά.

· Να μην περάσει η παραπέρα εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Όχι στα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Να μην κλείσει, να μη συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία, το σύνολο των δομών που έκλεισαν λόγω περικοπών. Εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους. Δωρεάν όλες οι ιατρικές, διαγνωστικές, εργαστηριακές, προληπτικές εξετάσεις, όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια.

· Όχι στις ΝΑΤΟικές δαπάνες – Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Να γυρίσει πίσω η φρεγάτα «ΥΔΡΑ».

· Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήμων, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς.

· Να σταματήσει εδώ και τώρα το αίσχος των πλειστηριασμών. Επιδότηση ενοικίου με διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4 - 10.30ΠΜ ΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥRead More »
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΗ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΗ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας : Εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας : Εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Θεσπρωτίας, καλεί τα μέλη, τους φίλους και κάθε πολίτη γενικότερα, την Τρίτη 09 Απριλίου 2024 και ώρα 20.30' μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ Ηγουμενίτσας, στην ανοικτή για όλους παρουσίαση των υποψηφίων από την Περιφέρεια Ηπείρου, για τις προκριματικές εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι υποψήφιοι, που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Ο Συντονιστής της Ν.Ε. Θεσπρωτίας
Γιάννης Κ. Γόγολος
Read More »
ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας : Εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας : Εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων για 3 ημέρες

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων για 3 ημέρες

 
Σας ενημερώνουμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων θα παραμείνει κλειστός από την Τρίτη 09.04.2024 έως την Πέμπτη 11.04.2024 λόγω προγραμματισμένων εργασιών. 

Ο χώρος θα επαναλειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 12.04.2024.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Read More »
Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων για 3 ημέρες Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων για 3 ημέρες Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Ξεκίνησε το Ειδικό Πολεοδομικό για την παραλιακή ζώνη της Ηπείρου

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Ξεκίνησε το Ειδικό Πολεοδομικό για την παραλιακή ζώνη της Ηπείρου


Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα, η εναρκτήρια συνάντηση – παρουσίαση της διαδικασίας εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του παραλιακού μετώπου Ηπείρου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως επίσης και Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Φιλιατών, Πάργας, Πρέβεζας, Άρτας και Νικολάου Σκουφά.

Στη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη της μελετητικής ομάδας της Κοινοπραξίας Εταιρειών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του ΕΠΣ, παρουσίασαν τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Στην παρούσα φάση έχει ήδη ξεκινήσει η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων από το Δήμο, προκειμένου να τροφοδοτηθεί άμεσα και έγκυρα η ομάδα των μελετητών, με το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό.

Το ΕΠΣ είναι το σημαντικότερο θεσμικό εργαλείο, μέσω του οποίου θα καθορισθεί η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου για τις επόμενες διαδικασίες, θα προστατευτεί το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά, θα προσδιοριστούν τα απαραίτητα δίκτυα δημοσίων υποδομών και θα οργανωθούν χωροταξικά – πολεοδομικά και θα οριστούν οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες παραγωγικές δραστηριότητες, σε όλες οι περιοχές του Δήμου.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδηλώσεις ενημέρωσης – διαβούλευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, στη διαδικασία αυτή, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό πρότυπο της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνεται ότι το ΕΠΣ και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα εγκριθεί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31 – 12 – 2025, καθώς αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο της χρηματοδότησης της μελέτης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή  epiruspost.gr
Read More »
Ξεκίνησε το Ειδικό Πολεοδομικό για την παραλιακή ζώνη της Ηπείρου Ξεκίνησε το Ειδικό Πολεοδομικό για την παραλιακή ζώνη της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Συνάντηση δημάρχου Σουλίου, με φορείς και κατοίκους, για τη λειτουργία του πεζόδρομου

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Συνάντηση δημάρχου Σουλίου, με φορείς και κατοίκους, για τη λειτουργία του πεζόδρομου


Ο Δήμαρχος Σουλίου, κ. Ντάνης Αθανάσιος, προσκαλεί σε ανοιχτή συγκέντρωση τον εμπορικό σύλλογο Παραμυθιάς, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο Παραμυθιάς, καθώς και τους κατοίκους που διαμένουν σε αυτόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/04/2024 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Παραμυθιά, στο πλαίσιο συζήτησης για την χρήση και λειτουργία του πεζόδρομου στην Δημοτική κοινότητα Παραμυθιάς.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΝΤΑΝΗΣ
Read More »
Συνάντηση δημάρχου Σουλίου, με φορείς και κατοίκους, για τη λειτουργία του πεζόδρομου Συνάντηση δημάρχου Σουλίου, με φορείς και κατοίκους, για τη λειτουργία του πεζόδρομου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

2η θέση στο πρωτάθλημα γυναικών Κ18 ο ΕΡΜΗΣ….

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
2η θέση στο πρωτάθλημα γυναικών Κ18 ο ΕΡΜΗΣ….


Τα κορίτσια μας (Κ18 Γυναικών) φιλοξενήθηκαν την Κυριακή (07/04) στο κλειστο γυμναστήριο Ιωαννίνων για τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος Κ18 γυναικών ΕΣΠΕΔΕ από την ομάδα του Π.Α.Σ.Γιάννινα.

Στο 1ο σετ οι ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι το 13-13, ο ΠΑΣ πήρε μια διαφορά τεσσάρων πόντων (17-13, timeout) κάπου εκεί όμως κυρίευσε το άγχος και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν με το σετ να πηγαίνει στην ομάδα των Ιωαννίνων με σε 25-15.

Στο 2ο σετ η απόδοση της ομάδας μας ήταν εντελώς διαφορετική από το 1ο σετ με το σκορ στο 3-11. Εκεί όμως ο ΠΑΣ αντέδρασε κάνοντας το σκορ 16-15. Τα κορίτσια στην συνέχεια του σετ πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν χάνοντας και το δεύτερο σετ με 27-25.

Το 3ο σετ ήταν μια αντιγραφή του 2ου με τον ΠΑΣ να το κερδίζει και κατακτά το πρωτάθλημα.

Ο Πρόεδρος του ΕΡΜΗ κ. Άγγελος Μπάντιος συγχαίρει τις αθλήτριες,τον προπονητή Γιάννη Βαμβέσο και τους συνεργάτες του Φίλιππο Μπούτρη και Αιμιλία Πέτσιου για την πορεία τους στο πρωτάθλημα αλλά και για την κατάκτηση της 2ης θέσης
Διακύμανση: Π.Α.Σ. Γιάννινα - ΕΡΜΗΣ
1ο σετ: 25-15
2ο σετ: 27-25
3ο σετ: 27-25
Διαιτητές: Τζελέντας Α.-Αποστόλου Π.
Γραμματεία: Ζαρογιάννη
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ: (Μπράγια Μαρία)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ,ΜΑΝΟΥ,ΝΤΕΝΑ,ΚΑΣΙΜΗ,ΛΕΚΚΑ,ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ Κ.,ΠΟΛΥΖΩΗ,ΓΟΥΔΑ,ΠΟΡΦΥΡΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ Α.
Α.Σ.ΠΕ. ΕΡΜΗΣ: (Βαμβέσος Ιωάννης) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.,ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Κ.,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.,ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.,ΧΑΡΙΣΗ Ε.,ΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.,ΜΙΧΑΛΑ Σ.(Α),ΚΑΣΤΡΙΤΗ Β.,ΚΑΡΡΑ Α.,ΤΣΑΤΣΟΥ Α.,ΤΣΑΤΣΟΥ Σ.,ΒΑΡΕΛΗ Σ.,ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ Λ.,ΣΙΑΜΑΝΤΗ Γ.

Read More »
2η θέση στο πρωτάθλημα γυναικών Κ18 ο ΕΡΜΗΣ…. 2η θέση στο πρωτάθλημα γυναικών Κ18 ο ΕΡΜΗΣ…. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Ο Θανάσης Ντάνης σε εκδήλωση του συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Ο Θανάσης Ντάνης σε εκδήλωση του συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας


Είχα σήμερα τη μεγάλη χαρά και τιμή, να βρεθώ ανάμεσα σε Παραμυθιώτες όλων των ηλικιών, ανθρώπους του τόπου μου, που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα.
Έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας, ανταμώσαμε όλοι σε μια εξαιρετική γιορτή. Μια γιορτή, που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω και πάλι σε επαφή με φίλους και συμπατριώτες, που ζουν μεν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, αλλά δεν τον ξεχνούν ποτέ.

Θεσμοί οπως αυτός, ενδυναμώνουν τους δεσμούς μας και γίνονται αφορμή να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις με έναν κοινό στόχο. Να δώσουμε στην πόλη της Παραμυθιάς, στην έδρα του Δήμου μας, την προοπτική που της αξίζει.

Ευχαριστώ και από αυτό το βήμα, το σύνολο των υπευθύνων και μελών του Συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας, που συντηρεί και ενισχύει το δεσμό με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας. Ήταν μια υπέροχη διοργάνωση.

Εύχομαι σύντομα να ανταμώσουμε και πάλι στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και με υγεία, να πραγματοποιήσουμε αντίστοιχα επιτυχημένες εκδηλώσεις, όπου χτυπάει η καρδιά της Παραμυθιάς μας.

Η Παραμυθια είναι μια ιδεα και όχι μια πόλη !

Read More »
Ο Θανάσης Ντάνης σε εκδήλωση του συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας Ο Θανάσης Ντάνης σε εκδήλωση του συλλόγου Παραμυθιωτών Αθήνας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Το ΤΑΙΠΕΔ, οι σήραγγες της Εγνατίας και το 1,6 εκατομ.

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Το ΤΑΙΠΕΔ, οι σήραγγες της Εγνατίας και το 1,6 εκατομ.


Τι ακριβώς συμβαίνει με την σήραγγα της Εγνατίας, την πρώτη στην περιοχή της Κατάρας, γνωρίζουν οι καθύλην οι αρμόδιοι, οι οποίοι μετά και τις σοβαρές καταγγελίες του Περιφερειάρχη Ηπείρου οφείλουν να απαντήσουν.

Όπως οφείλουν να απαντήσουν και στην καταγγελία του ότι η Εγνατία Οδός είναι ένας επικίνδυνος δρόμος λόγω ελλιπούς συντήρησης.

Απ’ αυτούς που σίγουρα έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση είναι το ΤΑΙΠΕΔ.

Τον Μάιο του 2022 το Ταμείο και εν όψει της υπογραφής της σύμβασης για την παραχώρηση της Εγνατίας, προχώρησε σε διαγωνισμό για την ανάλυση της επικινδυνότητας στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού χωρίς την εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Το ύψος του διαγωνισμού ήταν 1,6 εκατομμύρια ευρώ..

Ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο και χρονοδιάγραμμα τους έξι μήνες.

Το Ταμείο λοιπόν και κατ’ επέκταση το ελληνικό δημόσιο έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση στις σήραγγες και καλό είναι να ενημερώσει και τους πολίτες.

Πηγή  epiruspost.gr
Read More »
Το ΤΑΙΠΕΔ, οι σήραγγες της Εγνατίας και το 1,6 εκατομ. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι σήραγγες της Εγνατίας και το 1,6 εκατομ. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου»

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024
Συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου»


Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του 1ου Γενικού Λυκείου Ηγουμενίτσας συμμετείχαν στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα, στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 5 έως 7 Απριλίου 2024.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες να διερευνήσουν τις σύγχρονες διαστάσεις της πολιτειότητας και να αναδείξουν τον ρόλο του ενεργού πολίτη, ως προϋπόθεση δημοκρατικού πολιτισμού και δημιουργικής συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας.

Με την καθοδήγηση και εποπτεία των Φιλολόγων, κ. Γκαμπράνη Πασχαλίνας και Σεμερτζίδου Χριστίνας, δύο ομάδες μαθητών και μαθητριών της Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας παρουσίασαν στο Μαθητικό Συνέδριο, το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024, δύο εισηγήσεις με θέματα: «Ρητορική μίσους ή ελευθερία λόγου;» και «Κατανοώντας το ταξίδι των ανθρώπων και των ιδεών». Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευκαιρία να συναντηθούν με συμμαθητές/τριες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους που θα συμβάλλουν σε ευρύτερες συνεργασίες σχολείων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μαθήτριες της Β΄ Λυκείου πήραν μέρος στη συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού με θέμα: «Ψηφιακός Πολίτης».

Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο Μαθητικό Συνέδριο αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία από την οποία αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη συμμετοχή τους σε άλλα συνέδρια στο μέλλον.

Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο Συνέδριο ήταν:

Βαγγελής Άγγελος

Δήμου Στέφανος

Καραδημήτρη Λήδα

Κοράκη Καλλιρρόη – Μαρία

Κοριτσίδη Σοφία

Κουσοβίστας Λεωνίδας

Κωνσταντή Χριστίνα – Δέσποινα

Μακρή Βασιλική

Μηλιαρέση Αικατερίνη

Παππάς Χρήστος

Πετρόχειλου Μαρία – Έλενα

Τόκα Μαρία

Τσανέλη Δανάη

Τσανέλη Δέσποινα – Χάιδω


Read More »
Συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου» Συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου» Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 08, 2024 Rating: 5

Σελίδες