Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, από τους προέδρους και κατοίκους του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόικας και της Γλυκής

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, από τους προέδρους και κατοίκους του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόικας και της Γλυκής

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Σουλίου κατατέθηκε από κοινού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των προέδρων και συμβούλων καθώς και κατοίκων των κοινοτήτων Προδρομίου , Ζερβοχωρίου , Χόικας και Γλυκής, υπόμνημα διαμαρτυρίας εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες μας για τις δύο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πρόκειται να υλοποιηθούν σε απόσταση αναπνοής από τις οικίες μας, με ότι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται.

Ο κύριος προορισμός του υπομνήματος αποτελεί ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας από τον οποίο
αναμένουμε διευκρινίσεις.


Κοινοποιήσαμε επίσης στον συναρμόδιο υφυπουργό, βουλευτές και αντιπεριφερειάρχη του νομού μας από τους οποίους καλούμε να λάβουν θέση !

ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛ.ΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΑΜΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ κ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ κ.ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Ευρισκόμενοι ενώπιον μίας πρωτοφανούς για τα δεδομένα των κοινοτήτων μας δυσάρεστης κατάστασης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα παράπονά μας σχετικά με τη δημιουργία των δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος, 500ΚW εκάστη, με καύση βιομάζας στις περιοχές θέση ΠΟΓΚΑ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΊΟΥ του Δήμου μας της εταιρείας <<ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 5 ΙΚΕ >>( κάμπος Χόικας , παράπλευρα του κεντρικού οδικού δικτύου) και θέση ΤΕΜ612 του Δ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΊΟΥ του Δήμου μας της εταιρείας <<ΣΕΡΊΦΗΣ ΑΡΣΈΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΈΚΚΑΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε. >> ανάμεσα από τη Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου.

Μας θλίβει το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης των δύο αυτών άκρως σημαντικών θεμάτων που αφορούσαν άμεσα τις κοινότητες μας, τις οικογένειές μας και την καθημερινότητά μας και εξετάστηκαν το 2017 και 2016 αντίστοιχα( Απόσπασμα από τα προοίμια της απόφασης του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης για τη μονάδα της Χόικας – 2.3.6 Το αρ. 54910/19 Απριλίου 2016 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης µε το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν παράρτηµα στον ∆. Σουλίου και στο Τµήµα Υδροοικονοµίας /Π.Ε.Θεσπρωτίας προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επ’ αυτού. Καθώς επίσης και με το απόσπασμα από τα προοίμια της απόφασης του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης που αφορά τη μονάδα στο Προδρόμι – 2.3.6 Το αρ. 54910/19 Απριλίου 2016 έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν παράρτηµα στον ∆. Σουλίου και στο Τµήµα Υδροοικονοµίας /Π.Ε.Θεσπρωτίας προκειµένου να γνωµοδοτήσουν επ’ αυτού.


ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΔΎΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ !!!!) θέματα λοιπόν τα οποία έθιγαν και εξακολουθούν να θίγουν άμεσα όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων που εκπροσωπούμε ως αιρετοί θεματοφύλακες των δικαιωμάτων τους, ουδεμία ενημέρωση λάβαμε, για να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας , τις ενστάσεις μας, τις διαμαρτυρίες μας για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, παραγγέλοντας και σχετικές επιστημονικές μελέτες, τόσο για τις επιπτώσεις τις περιβαλλοντικές όσο και για την επίδραση των επενδύσεων στην υγεία των κατοίκων.

Ως εκ τούτου, έστω και εκπρόθεσμα για εσάς, αλλά όχι για εμάς, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία όλων μας για τα συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί να γίνουν μέσα στους οικισμούς μας, δίπλα ακριβώς από τα σπίτια μας (40 μέτρα από οικία της κοινότητας Χόικας και 190 μέτρα από οικία της κοινότητας Ζερβοχωρίου).

Χωρίς να κατέχουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τις πρότυπες αυτές εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας, θα ζητήσουμε άμεσα επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και για την επίδραση της λειτουργίας των μονάδων αυτών στην υγεία των κατοίκων και των οικογενειών τους.

Συναφώς παρακαλούμε για τη διακοπή κάθε είδους εργασίας υλοποίησης των δύο αυτών μονάδων, ωσότου συνεκτιμώντας και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που θα επιμεληθούμε επανεξετάσετε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που απαιτούνται για τέτοιου τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αγροτικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας και σε απόσταση αναπνοής ανάμεσα από τα σπίτια μας , από τις σταυλικές εγκαταστάσεις μας, τους ελαιώνες και αμπελώνες των περιοχών μας. Επίσης παρακαλούμε για τη διερεύνηση και συντρεχούσης περίπτωσης τον καταλογισμό ευθυνών των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που παρέλειψαν την ενημέρωσή μας, όπως η σχετική ΚΥΑ ορίζει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Περαιτέρω παρακαλούμε για την κοινοποίηση των συμβολαίων των επενδυτών, κατά το μέρος που αναφέρονται στον τύπο της πρώτης ύλης που θα καίνε για να παράγουν ρεύμα καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης των αδειών λειτουργίας αυτών, προκειμένου να διερευνηθεί αν εξετάστηκαν κατά το στάδιο της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης των μονάδων αυτών, τα προαπαιτούμενα του άρθρου 26 ν 4496/8-11-2017/ τεύχος Α αρ φύλλου 170 που ορίζει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης πρέπει να προέρχονται από αγροτικές, κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων καθώς και οι σταθμοί αυτοί θα πρέπει να ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α151) και να είναι εγκατεστημένες εντός της περιφερειακής ενότητας στις οποίες βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Επίσης παρακαλούμε τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να μας ενημερώσουν άμεσα για την υπηρεσία η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη να ελέγχει τη σύννομη και τεχνικά άρτια λειτουργία των μονάδων αυτών, όπως για παράδειγμα αν όντως θα καίει 2,4 τόνους την ημέρα βιοέλαια ή ενδέχεται να καίει πλέον τούτων ή και αγνώστου προελεύσεως πρώτη ύλη . Οι τιμές των εκπεμπόμενων ρύπων θα βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων τιμών ; Ποιες είναι αυτές οι επιτρεπόμενες τιμές καθώς και ένα παράδειγμα προσομοίωσης όπως λόγου χάρη οι ρύποι αυτοί είναι της τάξης 100 ΙΧ αυτοκινήτων euro 6 μαζί ή ως να πρόκειται για τρία (3) τζάκια που καίνε 24 ώρες το 24ωρο. Τα επίπεδα θορύβου θα ελέγχονται έτσι ώστε να μη ξεπερνούν τα προβλεπόμενα όρια; Για τα συγκεκριμένα προβλεπόμενα όρια θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε όπως και για το επίπεδο του εκπεμπόμενου θορύβου ως προς την έντασή του.

Για τις οσμές από την καύση των ελαίων , πως ορίζεται το επιτρεπόμενο – ανεκτό όριό τους;
Σε περίπτωση που σε έλεγχο, αν, σε σχέση με τα παραπάνω, εντοπισθεί απόκλιση από τα προβλεπόμενα, ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιες οι κυρώσεις για τους φορείς του έργου;

Διότι εκτός από την εικαστική αλλοίωση της περιοχής που ούτως ή άλλως θα επιφέρει μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή μας, υπερβάσεις σε ρύπους και ήχο θα επηρεάσουν άμεσα αρνητικά τη μικροκλίμα της περιοχής, θα επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία των περιοίκων και γενικά θα υποβαθμίσει τον τόπο μας.

Εξάλλου, παρακαλούμε επιπλέον, πολύ όπως μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους ενώ στην ευρύτερη περιοχή (εντός 30χλμ) υπάρχει Βιομηχανικό Πάρκο πολεοδομημένο και οργανωμένο έτσι ώστε να υποδεχτεί κάθε βιομηχανική/ βιοτεχνική δραστηριότητα χαμηλής όχλησης , παρόλα αυτά επιτρέψατε την εγκατάσταση αυτών μέσα σε οικισμούς.

Παρακαλούμε επιπλέον όπως μας ενημερώσετε εάν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες που συνήθως χρειάζονται για την έναρξη εργασιών καθώς έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες να εργάζονται νυχθημερόν και υπό καταρρακτώδη βροχή σαν να ‘’διακινδυνεύει’’ η επένδυσή τους, εάν δεν ολοκληρωθεί άμεσα.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν έχουν υποβληθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκονται ανάλογες αιτήσεις για εγκατάσταση συναφών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.

Κατόπιν των παραπάνω προβληματισμών και συλλογισμών μας καταλήγουμε στο γεγονός ότι ίσως η πραγματικότητα απέχει τελικά κατά πολύ από τη θεωρία. Λόγω του ότι η προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των ορίων των κοινοτήτων μας αλλά πρωτίστως της υγείας των συγχωριανών μας είναι αδιαπραγμάτευτη, στο ενδεχόμενο και μόνο οι συγκεκριμένου τύπου βιομηχανικές μονάδες που δεν έχουν δοκιμαστεί και αποτελούν πρόκληση, ειδικά όταν πρόκειται να εγκατασταθούν σε εσφαλμένη κατά την άποψή μας περιοχή, να διαταραχθεί και προσβληθεί η ψυχική και σωματική μας υγεία, να υποβαθμισθεί ποιοτικά η περιοχή που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, τασσόμαστε κατά της λειτουργίας τους καθώς και οποιονδήποτε όμοιων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στις συγκεκριμένες τοποθεσίες αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τα παραπάνω προβλήματα και βρίσκεται εντός ή έστω παραπλεύρως των ορίων των κοινοτήτων μας .

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΚΑΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΗΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΗΣ
Read More »
Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, από τους προέδρους και κατοίκους του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόικας και της Γλυκής Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, από τους προέδρους και κατοίκους του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόικας και της Γλυκής Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

755 νέα κρούσματα, 13 νεκροί και 313 διασωληνωμένοι

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
755 νέα κρούσματα, 13 νεκροί και 313 διασωληνωμένοιΑναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 755, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 174659 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 51.8% άνδρες.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 13, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6194 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 313 (67.7% άνδρες), με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.
Read More »
755 νέα κρούσματα, 13 νεκροί και 313 διασωληνωμένοι 755 νέα κρούσματα, 13 νεκροί και 313 διασωληνωμένοι Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

4 νέα κρούσματα στη Θεσπρωτία - 28 σε όλη την Ήπειρο

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
4 νέα κρούσματα στη Θεσπρωτία - 28 σε όλη την Ήπειρο


Αναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
Π.Ε. Άρτας 2
Π.Ε. Θεσπρωτίας 4
Π.Ε. Ιωαννίνων 20
Π.Ε. Πρέβεζας 2
Read More »
4 νέα κρούσματα στη Θεσπρωτία - 28 σε όλη την Ήπειρο 4 νέα κρούσματα στη Θεσπρωτία - 28 σε όλη την Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

"Θεσπρωτικό χρώμα" στο 1ο Διεθνές Συνέδριο - Φεστιβάλ για την Ελιά

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
"Θεσπρωτικό χρώμα" στο 1ο Διεθνές Συνέδριο - Φεστιβάλ για την ΕλιάΨηφιακό σεμινάριο με τίτλο «Μυστικά και κίνδυνοι στην ελαιοκαλλιέργεια» διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ελαίας Νήσος Λέσβος» την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, ώρα 6.30-8.00 μ.μ.
Στο σεμινάριο θα μιλήσουν οι γεωπόνοι Κική Βαρίκου, ο Θεσπρωτός Βασίλης Μουσελίμης και η πρόεδρος του Συλλόγου Φωτεινή Τιρπιντήρη.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελαιοκαλλιεργητές, γεωπόνους, φοιτητές και ερευνητές τμημάτων γεωπονίας, ελαιοκομίας και αγροτικής ανάπτυξης, στελέχη αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών και άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου της ελιάς.

Η κ. Βαρίκου θα μιλήσει με θέμα: «Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς», ενώ η παρουσίαση του κ. Μουσελίμη θα έχει τίτλο «Καλλιεργητικές εργασίες της εποχής: Το κλάδεμα και η σχέση με τη θρέψη». Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήσεις για ευρύτερα θέματα ελαιοκαλλιέργειας.
Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, από τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/83506178779 ή από την εφαρμογή zoom με Meeting ID: 835 0617 8779.

Ο Βασίλης Μουσελίμης είναι γεωπόνος. 
Την περίοδο 2014-2019 ήταν επιθεωρητής παραγωγής και μεταποίησης στον οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ για την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια Νησιά.
Είναι υπεύθυνος για μεγάλα ελαιοκτήματα στην Κέρκυρα και στην Ζάκυνθο και στην Λέσβο, και υπεύθυνος παραγωγής σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιολογικής καλλιέργειας παρόμοιας δυναμικότητας σε Μεσσηνία, Λήμνο, Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία κ.α. Διαχειρίζεται συμβουλευτικά περισσότερα από 100.000 ελαιόδενδρα διαφόρων παραγωγών. Είναι βασικός συνεργάτης και εισηγητής των σεμιναρίων για το ποιοτικό ελαιόλαδο (www.oliveoilseminars.com) που διεξάγονται στην Αθήνα και προσκεκλημένος εισηγητής για τη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια ανά την Ελλάδα (Όλυνθος Χαλκιδικής, Ηράκλειο κ.α).

Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Θεσπρωτίας, μέλος του δικτύου για την προστασία της βιοποικιλότητας και της γεωργίας «Αιγίλοπας», ενώ από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού «Οικοζωή».

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων του 1ο Διεθνούς Συνεδρίου – Φεστιβάλ για την Ελιά με τίτλο ELIA Lesvos confest που θα διοργανώσει ο Σύλλογος «Ελαίας Νήσος Λέσβος» στην Λέσβο, το διάστημα 23-26 Σεπτεμβρίου 2021. Το ELIA Lesvos confest αποτελεί μια καινοτόμο μορφή πολυθεματικής εκδήλωσης που συνδυάζει την επιστημονική διάσταση ενός Συνεδρίου με τον πολιτιστικό χαρακτήρα ενός Φεστιβάλ, σε ένα καινούριο μικτό σχήμα που θα αποτελεί την ομπρέλα για δράσεις που θα συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με κεντρικούς άξονες την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Λεσβιακού Ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, η εκπαίδευση των καλλιεργητών του νησιού για τις διεθνείς τάσεις φροντίδας, προστασίας, καλλιέργειας της ελιάς και η ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις στην τυποποίηση και προώθηση του προϊόντος.
Read More »
"Θεσπρωτικό χρώμα" στο 1ο Διεθνές Συνέδριο - Φεστιβάλ για την Ελιά "Θεσπρωτικό χρώμα" στο 1ο Διεθνές Συνέδριο - Φεστιβάλ για την Ελιά Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Με την προκαταβολή της σύνταξης ανακουφίζονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
Β. Γιόγιακας: Με την προκαταβολή της σύνταξης ανακουφίζονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μαςΟ βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έναντι της σύνταξης στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου:
«Η προκαταβολή της σύνταξης έρχεται να ανακουφίσει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που παρέμεναν χωρίς εισόδημα μέχρι να πάρουν τη σύνταξή τους, ή έστω μέρος αυτής.
Είναι σημαντικό ότι τα ποσά αυτά θα καταβληθούν αναδρομικά, δηλαδή και για τις αιτήσεις που έχουν γίνει πριν την τροπολογία και για τις οποίες εκκρεμεί η απόφαση προσωρινής συνταξιοδότησης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να εργάζεται, με σύστημα και επιμονή, για να δώσει λύσεις σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας για δεκαετίες, αυτό της έγκαιρης απονομής των συντάξεων.
Είναι ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, αλλά είναι και βασική υποχρέωση ενός κράτους πρόνοιας».
Read More »
Β. Γιόγιακας: Με την προκαταβολή της σύνταξης ανακουφίζονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας Β. Γιόγιακας: Με την προκαταβολή της σύνταξης ανακουφίζονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΕίχα την πεποίθηση πως δεν θα χρειαζόταν να παρέμβω μέσω του τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσω την πραγματικότητα σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πίστευα ότι αρκούσε η δημόσια λειτουργία του, η ζωντανή μετάδοσή του και η μαγνητοσκοπημένη προβολή του στη σελίδα του Δήμου και σε άλλες σελίδες.

Διαψεύσθηκα.

Οι μορφές αυτές ενημέρωσης, προφανώς, δεν αρκούν για να αντιπαρατεθούν στην οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας!

Συγκεκριμένα, πριν από έναν μήνα, ανακοίνωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΓΟΛΟΥ έλεγε ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο θέμα που αφορούσε στη στήριξη των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.

Όταν, αμέσως, το ζήτημα περί «αλλοίωσης» τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν ότι υπήρξε κάτι αντικανονικό και επιλήψιμο στη διαδικασία, ούτε από τον κύριο Γόγολο που το έγραψε. Εξάλλου, αν υπήρχε, θα είχε υποβληθεί ένσταση. Έμεινε, όμως, να πλανάται η μομφή και το ψεύδος χωρίς να ακολουθήσει ανάλογη διάψευση.

Και αν αυτό εγράφη στον οίστρο μιας συγκυριακής αντιπολιτευτικής τακτικής, αποτελώντας ένα μεμονωμένο και ατυχές περιστατικό, στο αμέσως επόμενο διάστημα η τακτική αυτή επαναλήφθηκε.

Στο δελτίο τύπου για τον προϋπολογισμό, που εξέδωσε, πάλι ο κύριος Γόγολος αναφέρει ότι τον εμπόδισε ο πρόεδρος να αναπτύξει τις απόψεις του κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, που απορρέει από την πολυετή παρουσία του στη θέση.

Απαιτεί, πράγματι, πολύ θράσος να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο, όταν:

Πρώτον, ο κ. Γόγολος απαίτησε και μίλησε πολλαπλάσιο χρόνο, σε σχέση, τόσο με τον προβλεπόμενο, όσο και με τον χρόνο των άλλων συναδέλφων, παραβιάζοντας κατάφωρα τον κανονισμό.

Δεύτερον, ο κ. Γόγολος ήταν αναμφισβήτητα εκτός θέματος, όταν στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό επέμενε να κάνει απολογισμό και να παραθέτει στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια υπό τύπο σκανδάλου. Η συνεδρίαση για τον απολογισμό αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία.

Τρίτον, ο κ. Γόγολος, στη συνέχεια της συνεδρίασης ζήτησε συγγνώμη για την υπέρβαση του χρόνου.

Αυτή η στάση υποχρεώνει τον οποιοδήποτε πρόεδρο να επαναφέρει στην τάξη τον ομιλούντα και να αντισταθεί στην προσπάθεια εκφυλισμού της συζήτησης.

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν γίνεται όπως θέλει ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος ή οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά όπως ορίζει ο ψηφισμένος (και από τον κ. Γόγολο) Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η άγνοιά του και η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια υπονόμευσής του, που την τελευταία δημοτική θητεία εμφανίζεται σε υπέρμετρο βαθμό και εκδηλώνεται με αγωνιώδη τρόπο, από πρόσωπα που θα έπρεπε να είναι θεματοφύλακες, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Φοβάμαι, όμως, ότι η στάση αυτή αποτελεί στρατηγική και μάλιστα όχι ενός ατόμου, αλλά μιας συγκροτημένης ομάδας, στον πυρήνα της οποίας κυριαρχούν τυχοδιωκτικές λογικές, καιροσκοπικές πολιτικές, μακριά από το μέτρο και την ευθύνη. Είναι λυπηρό να εμφανίζονται, στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τέτοιου είδους συμπεριφορές που στοχοποιούν αβίαστα και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την υπόληψη προσώπων χρησιμοποιώντας γκεμπελίστικες μεθόδους (πες, πες κάτι θα μείνει) και συνταγές ξεπερασμένου λαϊκισμού.

Αν συμβαίνει αυτό, δεν μιλάμε για άγνοια των κανονισμών, αφού καταλαβαίνει ο καθένας ότι ο κανονισμός δεν είναι πανάκεια, αλλά ότι απουσιάζει η βούληση να πολιτευθούν με φρόνηση και μέσα σε θεσμικά πλαίσια.

Φαίνεται να αντιλαμβάνονται ως μόνη και επιθυμητή συνθήκη το πρόσκαιρο και μικροπαραταξιακό συμφέρον. Επενδύουν στη συνωμοσία και στη σύγκρουση και συμφιλιώνονται μόνο πάνω στα ερείπια.

Πιστεύω βαθύτατα, πως η κοινωνία διαθέτει το αντικειμενικό αισθητήριο να αναγνωρίσει και να απομονώσει όσους ευτελίζουν τους θεσμούς και εν τέλει τους τοποθετεί εκεί που τους αρμόζει.

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Read More »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

Ξεκίνησε η διανομή από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
Ξεκίνησε η διανομή από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου ΗγουμενίτσαςΞεκίνησε τη Δευτέρα η μηνιαία διανομή του κοινωνικού παντοπωλείου.
Η δομή στεγάζεται πλέον στο κτήριο του παλιού Κέντρου Υγείας, με είσοδο από την πλευρά της Πυροσβεστικής.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των οικογενειών που εξυπηρετούμε.
Read More »
Ξεκίνησε η διανομή από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Ξεκίνησε η διανομή από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

Ο απολογισμός του 2020 της ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
Ο απολογισμός του 2020 της ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτωνΜε την ολοκλήρωση του έτους 2020 θα αναφέρουμε συνοπτικά όσα κατάφερε η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μας να πετύχει με την καλή συνεργασία του ΔΣ και των Συλλόγων μελών της , παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση από την διασπορά της πανδημίας του covid 19 με οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού.

Κατά την περίοδο που εκδόθηκαν όλα τα ΦΕΚ που αφορούσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με το covid 19 ,ενημερώσαμε όλους τους Συλλόγους μέλη μας και συναδέλφους μας .Από το γραφείο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας υπήρξε συνεχής και επεξηγηματική ενημέρωση στα τουριστικά καταλύματα για την εφαρμογή και τήρηση τους , έτσι συμβάλλαμε αποτελεσματικά στη μη διασπορά του ιού Covid 19 καθ ‘όλη τη τουριστική σεζόν .

Με την στήριξη των Συλλόγων μας συνεχίζουμε βάση του νόμου 4403/2016 ΦΕΚ 125Α την διάθεση καρτέλας ενημέρωσης πελάτη σε όλη την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία ,ως πλησιέστερη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με τη μέθοδο της αντικαταβολής , καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των Συλλόγων , της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και των αρμόδιων υπηρεσιών να εντείνουν τους ελέγχους για να πείσουμε όλους τους συναδέλφους να προμηθεύονται τις καρτέλες ενημέρωσης πελάτη για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων τους . Σε συνεργασία με το Σύλλογο Πάργας λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία το γραφείο του Συλλόγου Πάργας από το οποίο έγινε η διάθεση καρτελών στα μέλη .

Παράλληλα με την παραλαβή των καρτελών ο κάθε συνάδελφος προμηθεύετε και την κάρτα μέλους ΣΕΤΚΕ με την οποία του δίνεται η δυνατότητα για αποκλειστικές προσφορές για τις αγορές του σε ένα ευρύ φάσμα συμβεβλημένων εταιρειών. Πρόκειται για εταιρείες από όλη την Ελλάδα που δίνουν, ειδικά στους κατόχους της «Κάρτας Μέλους ΣΕΤΚΕ», ειδικές προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Τις 30-01-2020 πραγματοποιήθηκε το 20 ο ετήσιο συνέδριο αντιπροσώπων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. « Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ » στην Ηγουμενίτσα στην αίθουσα «ΠΑΝΘΕΟΝ». Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και μέλη των Συλλόγων τουριστικών καταλυμάτων της Ηπείρου .

Παράλληλα διεξήχθη με επιτυχία και η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια λειτουργίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας κατά την οποία βραβεύτηκαν 4 παλαίμαχοι συνδικαλιστές μας , ένας από κάθε Νομό .Θεσπρωτια κ. Ζήγος Χρήστος , Ιωάννινα κ. Έξαρχος Σπυρίδων , Άρτα κ. Γιαννούλας Ιωάννης , Πρέβεζα ( Δήμος Πάργας) κ. Τέσσας Σπυρίδων .Τους αποδόθηκε μια τιμητική αναμνηστική πλακέτα και ένα αγαλματίδιο του Ξένιου Ζευς ως αναγνώριση της προσφοράς της συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής τους στον κλάδο του τουρισμού . Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας , με δώρο στον τυχερό που κέρδισε το φλουρί ένα ταξίδι στην Ιταλία , προσφορά της εταιρείας VENTOURIS FERRIES από το γραφείο ‘’MILANO TRAVEL “ κ. Σπύρου Μπαλάσκα .

Μέσω της ιστοσελίδας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας www.tripto-epirus .gr παρέχουμε ενημέρωση στα μέλη μας και προβολή της Ηπείρου και των επιχειρήσεων τους .

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μας με δική της πρωτοβουλία και συντονισμό προσκάλεσε διάφορες εκπομπές για τουριστική προβολή , στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε η εκπομπή «ΦΛΕΡΤ» της ΕΡΤ , γυρίσματα έγιναν σε περιοχές της Θεσπρωτίας τα οποία οργάνωσε και συντόνισε ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας κ. Ζήγος Χρήστος .

Παρεμβάσεις στα τοπικά ΜΜΕ και εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια για θέματα προβολής της Ηπείρου και προώθησης και επίλυσης προβλημάτων του κλάδο έχουν γίνει από τον Πρόεδρο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας κ. Ζαρκάδα Ελευθέριο και τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Ζήγο Χρήστο .

Το ΔΣ μας συμμετείχε σε όλες τις συνελεύσεις των Συλλόγων , σε συνέδρια , ημερίδες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις σχετικά με τον τουρισμό θέτοντας τις απόψεις μας καθώς και στις Περιφερειακές Επιτροπές Τουρισμού , και Διαβούλευσης με τους εκπροσώπους μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας διενέργησε επιτυχημένες συνεδριάσεις σε όλη την Ήπειρο σε συνεργασία με τους κατά τόπους Συλλόγους στις οποίες υποβλήθηκαν τεκμηριωμένες προτάσεις για επίλυση σοβαρών προβλημάτων του κλάδου . Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας κ.Μπόλοσης Σπυρίδων συμμετέχει στο ΔΣ της ΣΕΤΚΕ με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Ταμία.

Από το γραφείο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ παρέχουμε πληροφορίες στους συναδέλφους για θέματα τουρισμού , νομικές συμβουλές σε συνεργασία με τον Νομικό μας , γραμματειακή υποστήριξη σε όλους τους Συλλόγους μέλη μας . Δίνουμε ευρεία δημοσιότητα για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και στηρίζουμε τους συναδέλφους στη συμπλήρωση των δελτίων και σύνταξη των συμβάσεων .

Επίσης έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό , μια μεγάλη βάση δεδομένων στο γραφείο μας με πλήρη στοιχεία ξένων ταξιδιωτικών πρακτορείων , η οποία είναι στη διάθεση των μελών μας για αποστολή αλληλογραφίας

Έχουμε ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας διαφημίζοντας τα μέλη μας μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας .

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διεκπεραιώθηκαν 80 εξερχόμενα έγγραφα και 120 εισερχόμενα έγγραφα από διάφορους φορείς τα οποία έχουν προωθηθεί σε όλους τους Συλλόγους .

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίζουμε και να παρέχουμε λύσεις στα προβλήματα των συναδέλφων μας είτε μέσω του γραφείου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας είτε μέσω των εκπροσώπων και των Συλλόγων που έχουμε σε όλη την Ήπειρο.
Read More »
Ο απολογισμός του 2020 της ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων Ο απολογισμός του 2020 της ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

Κύρια σημεία της ομιλίας του Μ. Κάτση, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
Κύρια σημεία της ομιλίας του Μ. Κάτση, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕΟ Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στο νομοσχέδιο που αφορούσε τα ΜΜΕ και την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ξεκίνησε την τοποθέτηση του κάνοντας λόγο για την άκαιρη πρωτοβουλία της κυβέρνησης καθώς, την ώρα που μπαίνουμε στο τρίτο κύμα της πανδημίας, η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι ένα νομοσχέδιο για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ, όπως τόνισε.

Σχολιάζοντας το μπάχαλο που δημιούργησε μια κακοκαιρία που την αναμέναμε εδώ και δέκα μέρες είπε πως, κόψατε προληπτικά την Ελλάδα στα δύο, δεν καταφέρατε να κρατήσετε τους δρόμους ανοιχτούς, αφήσατε Σποράδες, Εύβοια, Αττική χωρίς ρεύμα εν μέσω παγετού. Βγαίνει ο κ. Χρυσοχοϊδης, και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, βγαίνει ο κ. Χαρδαλιάς να μας πει ότι το 112 ήταν αχρείαστο γιατί δεν κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές, και βγαίνουν και δημοσιογράφοι να μας πουν ότι η κυβέρνηση τα έκανε όλα σωστά. Ωραίο επιτελικό κράτος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση ΜΜΕ και κυβέρνησης επισήμανε πως, αυτό το αλισβερίσι, που πλήττει την ελεύθερη ενημέρωση, την πολυφωνία και εν τέλει τη Δημοκρατία, το κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού πήρε όλον τον κλάδο των ΜΜΕ, την ΕΡΤ, και το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπό την εποπτεία του, μοίρασε δωράκια, απαλλαγές και λίστες Πέτσα στα ΜΜΕ που αυτός ήθελε.

Η προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης από την κυβέρνηση έχει δυστυχώς ορατά αποτελέσματα σύμφωνα με όσα είπε ο Μάριος Κάτσης, τα κανάλια σας λιβανίζουν όλη μέρα, μεγάλα ενημερωτικά sites παίζουν με non paper του Μαξίμου τις ειδήσεις, στην δημόσια ΕΡΤ διορίζεται πρόεδρος ο κ. Ζούλας ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Κ. Μητσοτάκη, και τοιχοκολλώνται ραβασάκια στις πόρτες για να μην παίξουν εικόνες από το φιάσκο της Ικαρίας, ή από την υπόθεση του Λιγνάδη. Συγχαρητήρια για την ανεξαρτησία και την πολυφωνία σας.

Στη συνέχεια ο Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απάντησε σε όσους ισχυρίζονται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έκανε σαν κυβέρνηση στην ΕΡΤ λέγοντας, το 2015 δεν παραλάβαμε καν ΕΡΤ από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Εμείς την ξανανοίξαμε, αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό της, φέραμε τις υβριδικές υπηρεσίες πρώτοι, κάναμε μυθοπλασία σε δύσκολες εποχές, δώσαμε ρόλο στο μόνιμο προσωπικό της, και αφήσαμε γεμάτα ταμεία.

Ενώ στη συνέχεια ο Μάριος Κάτσης μίλησε για την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ώστε να οριστεί νέα διοίκηση στη δημόσια τηλεόραση, με διακομματική συναίνεση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κάλεσαν να αποπέμψετε τον κ. Ζούλα, και να οριστεί νέα διοίκηση με διακομματική συναίνεση, και αυτή η πρακτική να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Σας καταθέσαμε σχετική τροπολογία. Απαντήστε στην πρότασή μας για να βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα.

Σχολιάζοντας τη θέση της χώρας ως προς την ελευθερία του τύπου και την δυσπιστία των πολιτών προς τα ΜΜΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται σε μελέτη των Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, σε έρευνα του διεθνή οργανισμό Pew, και σε αναφορά του Reuters Institute Digital News, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε πως, είναι πραγματικά απογοητευτική αυτή η κατάσταση, ειδικά εάν αναλογιστούμε όσα προσπάθησε και πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς ανεβάσαμε τη χώρα στην κατάταξη ως προς την ελευθερία του τύπου, από τη θέση 99 του 2014, στη θέση 65 το 2019.

Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, και ασκώντας κριτική στις διατάξεις του νομοσχεδίου είπε ότι, μειώνετε τον απαιτούμενο αριθμό των εργαζομένων στα τηλεοπτικά κανάλια από τους 400 στους 340, προωθείτε την ελαστικοποίηση της εργασίας και τους μεταφερόμενους εργαζομένους. Χαρίζετε ουσιαστικά σε κάθε κανάλι, από 3,45 εκ. € που αντιστοιχούν στη δόση του 2020 για την άδεια συχνοτήτων. Στα γαλάζια στελέχη της διοίκησης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανεβάζετε τους μισθούς τους, στα επίπεδα του Αρεοπαγίτη. Με έναν τίτλο θα έλεγα, ότι ξηλώνετε πόντο πόντο το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ, με σκοπό να εξαγοράσετε την πολιτική τους στήριξη. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ στέκονται απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά αναγκάσατε μέχρι και τους καναλάρχες να βγουν απέναντι στις πονηριές που προσπάθησε να φέρει αρχικά ο κ. Πέτσας.

Ως προς το Α΄ μέρος του νομοσχεδίου που αφορούσε την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας ο Μάριος Κάτσης ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σας κάλεσε με ανακοίνωση να αποσύρετε τη διάταξη του άρθρου 8, καθώς ο θολός τρόπος που ήταν διατυπωμένη άνοιγε κερκόπορτες λογοκρισίας και ποινικοποίησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας στα οπτικοακουστικά έργα. Οι καλλιτέχνες σωστά αντέδρασαν και βγήκαν στο δρόμο, γιατί κανένας δεν σας έχει εμπιστοσύνη. Τώρα βλέπουμε ότι φέρνετε τροποποιήσεις για αυτό το θέμα, που σύμφωνα με τα λεγόμενα σας δεν υφίσταται καν.

Σχετικά με την ετήσια οικονομική συνεισφορά των πλατφορμών τύπου NETFLIX, τόνισε πως, ζητήσαμε να αυξήσετε το 1,5% του κύκλου εργασιών που αφορά στη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, στο 4%-5%, και να δώσετε αυτούς τους πόρους στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και όχι στο ΕΚΟΜΕ. Δεν το κάνατε.

Ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναφέρθηκε στη συνέχεια στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για τον χώρο των media λέγοντας, εμείς πιστεύουμε ότι η ενημέρωση είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες πλουραλιστικά, χωρίς λογοκρισία και χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ενίσχυση των ΜΜΕ από την Πολιτεία, ειδικά σε περιόδους πανδημίας, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, καθολικότητα και με προϋπόθεση την διασφάλιση των ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ζητάμε να προχωρήσει η αδειοδότηση των πειρφερειακών σταθμών και των ραδιοφώνων, και να μην αναβάλλεται λόγω πολιτικής δειλίας. Απαιτούμε ένα συνολικό σχέδιο στήριξης και διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ ώστε να θωρακιστεί ο τύπος από φαινόμενα χειραγώγησης.

Κλείνοντας την ομιλία του και αναδεικνύοντας την κοινωνική αναγκαιότητα για πολιτική αλλαγή, ανέφερε χαρακτηριστικά πως, όσο η απόσταση ανάμεσα σε μιντιακό matrix και πραγματικότητα θα μεγαλώνει, τόσο το αίτημα της κοινωνίας για προοδευτική διακυβέρνηση και δημοκρατικές τομές θα φουντώνει.

Read More »
Κύρια σημεία της ομιλίας του Μ. Κάτση, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ Κύρια σημεία της ομιλίας του Μ. Κάτση, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας - ΟΧΙ σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα χωριά μας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας  - ΟΧΙ σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα χωριά μαςΠαρά τις σημαντικές προσπάθειες απόκρυψης του ζητήματος της επικείμενης (;) εγκατάστασης των μονάδων σε Χόικα και Καμίνι, αυτό άρχισε να γνωστοποιείται από τις πρώτες αντιδράσεις κατοίκων.

Δεν χωράει καμία συζήτηση για το αν και πόσο τοξικές είναι οι επιπτώσεις από καύση βιομάζας στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον ΟΣΟ και αν προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο χρησιμοποιώντας συντεταγμένες επιστημονικές μελέτες και τις όποιες εγκρίσεις έχουν πάρει. Άλλωστε εξαιτίας της πανδημίας είδαμε πως λειτουργεί η ‘επιστημονική κοινότητα’! Όσο για τις εγκρίσεις, αυτοί που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι μας τις κοινοποιούν νύχτα!

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν πρέπει να τσιμπήσουν σε τυράκια περί ελεγχόμενων ρύπων, περί φιλικών προς το περιβάλλον λειτουργιών, περί νέων θέσεων εργασίας κλπ. Μας τα ‘παν κι άλλοι αυτά και τα αποτελέσματα μετά υπήρξαν ακριβώς τα αντίθετα. Δεν πρέπει να μπούμε σε λογικές ‘ναι μεν αλλά’ και πως μετά θα ελεγχθούν γιατί ξέρουν μέχρι και οι πέτρες ποιος θα κάνει έλεγχο μετά και πόσο σάπιο είναι το αστικό κράτος. Δεν θα θυσιάσουμε την υγεία μας, των παιδιών μας, τα χωριά μας και το περιβάλλον για τα κέρδη τους.

Η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί από τους κατοίκους, είναι ΟΙ ΙΔΙΟΙ οι κάτοικοι να κινητοποιηθούν και να αντισταθούν και εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις δυνάμεις οι οποίες μέχρι σήμερα συνειδητά δεν δίνονται. Μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις , χωριών και συλλόγων που θα συμμετέχει ο κάθε κάτοικος. Οι μάχες δεν δίνονται από δημοτικά συμβούλια ούτε στα κοινοβούλια. Ακόμη και η συλλογή υπογραφών σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εντάσσεται (των γενικών συνελεύσεων) για να μην γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τοπικές παρατάξεις και βουλευτές.

Είναι ήδη φανερό πως διαφορετικοί δρόμοι (πχ νομικό κυνήγι) είναι αδιέξοδοι παρά την ειλικρινή και αγωνιστική διάθεση ορισμένων κατοίκων. Οι βουλευτές και οι πρώην και νυν τοπικοί ‘άρχοντες’ ήταν ήδη γνώστες σε όλα και τώρα το παίζουν αδιάβαστοι.
Read More »
ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας - ΟΧΙ σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα χωριά μας ΚΚΕ (μ-λ) Θεσπρωτίας  - ΟΧΙ σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα χωριά μας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

46 πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση - 15ημερο λουκέτο σε καφετέρια

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021
46 πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση - 15ημερο λουκέτο σε καφετέριαΣτο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (16-02-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (46) παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

(30) παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής:
· (3) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
· (7) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
· (15) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
· (5) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(12) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής:
· (8) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
· (3) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και
· (1) παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

(4) παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν:
· Στην Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, (3.000) ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια), με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση -3- πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο (300) ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Read More »
46 πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση - 15ημερο λουκέτο σε καφετέρια 46 πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση - 15ημερο λουκέτο σε καφετέρια Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 17, 2021 Rating: 5

Σελίδες