Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας

Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018


Σχετ.: Το από 21-11-2017 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και όσον αφορά στα τεθέντα ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με το χάρτη της διανομής αγροκτήματος Ηγουμενίτσας έτους 1959 - 1969, δεν υπάρχει χαρακτηρισμένο ρέμα στην ανωτέρω περιοχή (στο συνημμένο απόσπασμα φαίνεται ως ιδιοκτησία με αριθμό τεμαχίου 140 της διανομής στη θέση Αιοφάτα Μαλιμπάρδι). Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με το χάρτη της ΓΥΣ (σ.σ. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) το επίμαχο ρέμα εμφανίζεται ως μία απλή μισγάγκεια (βλ. διακεκομμένη γραμμή), σε αντίθεση για παράδειγμα με το ρέμα της Γκούρας το οποίο στο απόσπασμα που σας επισυνάπτουμε εμφανίζεται κανονικά ως ρέμα. Επιπρόσθετα στους χάρτες του κτηματολογίου η περιοχή της φυσικής λεκάνης του ρέματος που αναφέρετε στο έγγραφο σας ανήκει αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες (ουσιαστικά το αριθ. 140 τεμάχιο της διανομής, χωρίστηκε σε επί μέρους ιδιοκτησίες).

Έτσι και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε διαμορφωμένη κοίτη ρέματος, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αναγνωρίζοντας ότι το επίμαχο ρέμα έχει κατά καιρούς δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή της υπό ένταξη 6ης Πολεοδομικής Ενότητας του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας προέβει στις παρακάτω ενδεδειγμένες για την περίπτωση ενέργειες:

α) Το συμπεριέλαβε ως ρέμα μη συνεχούς ροής στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 575/Α.Α.Π./31-12- 2010).

β) Ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε εξειδικευμένους ιδιώτες μελετητές, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων στα πλαίσια του έργου: "Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας" στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με την αριθ. 46699/1201/12-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 642Δ).

2) Οι αναφερόμενοι στο έγγραφο σας κάθετοι δρόμοι κατασκευάστηκαν πριν πολλά χρόνια (αμέσως μετά το έτος 1979), όταν έγινε η εγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής εσπευσμένα, λόγω των σεισμών που είχαν συμβεί στα Αμπέλια.

3) Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν τίθεται θέμα εκμετάλλευσης της φυσικής κοίτης του ρέματος από ιδιοκτήτες αφού με βάση τους χάρτες διανομής, ΓΥΣ και κτηματολογίου δεν υπήρχε καν διαμορφωμένη κοίτη ρέματος εντός των ιδιοκτησιών και πιθανολογείται ότι πριν την οικοδόμηση των ιδιοκτησιών τα όμβρια ύδατα διαχέονταν ανεξέλεγκτα μέσα από τις ιδιοκτησίες και κατέληγαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων. Η πιθανότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι κατά την κατασκευή της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων δεν κατασκευάστηκε τεχνικό πλησίον της οδού πρόσβασης προς τα Αμπέλια, αλλά σε απόσταση ΙΟΟμ. περίπου στο χαμηλότερο σημείο.Σχετικά με την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω της απαίτησης μετεγκατάστασης των πληγέντων κατοίκων από τους σεισμούς στα Αμπέλια, είναι πιθανό να έλαβαν χώρα διαδικασίες αδειοδοτήσεων μέσω της πρώην Υπηρεσίας ΥΑΣΒΕ (σ.σ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας), αρχείο το οποίο τηρείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Θεσπρωτίας. Τελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Η ερώτηση της Συμμετοχικής Ομάδας Πολιτών Θεσπρωτίας:

Θέμα: «Έλεγχος ρέματος περιοχής Αμπέλια Ηγουμενίτσας»
Στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτ.15251-18 Αυγούστου 2017 μας ενημερώσατε σχετικά με το ρέμα στην τοποθεσία “Αμπέλια” ότι έχει γίνει οριοθέτηση του ρέματος στα πλαίσια του έργου: “Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας” με την υπ’ αριθμόν απόφαση 46699/1201/12-11-2013 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 642Δ΄).

Πρόκειται, όπως μας ενημερώσατε, για ένα έργο που θα δώσει οριστική λύση στα φαινόμενα των πλημμύρων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά που δεν πρόκειται να κατασκευαστεί στο ορατό μέλλον λόγω υψηλού κόστους και έλλειψης χρηματοδότησης.

Λογικό θα ήταν ότι μέχρι την κατασκευή του έργου διευθέτησης του ρέματος, η διοχέτευση των υδάτων θα εξυπηρετούνταν από τη φυσική λεκάνη απορροής του, η οποία θα είχε διατηρηθεί για το σκοπό αυτό.

Μέλη της ομάδας μας κάνοντας αυτοψία στην περιοχή διαπιστώσανε ότι η φυσική λεκάνη απορροής του ρέματος δεν υφίσταται πλέον, έχει μπαζωθεί η/και καταπατηθεί. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις παρακάτω αεροφωτογραφίες – η απεικόνιση βασίζεται στις συντεταγμένες από το προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ. εφαρμοσμένες στην επίσημη εφαρμογή του Εθνικού Κτιματολογίου και Χαρτογράφηση Α. Ε. (Ε.Κ.Χ.Α.) 


Μετά από έρευνα μέσω της εφαρμογής GOOGLE EARTH, παρατηρήσαμε επίσης ότι η καταπάτηση - περίφραξη και το μπάζωμα του ρέματος είναι εμφανή και σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες στις οποίες ανατρέξαμε, τουλάχιστον από το 2005, δηλ. πολύ πριν δημοσιευτεί η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος.


Ως Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας απευθύνουμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Πως επέτρεψαν να εξαφανιστεί η φυσική λεκάνη του ρέματος πριν γίνει καν η διευθέτηση του;

2. Η κατασκευή κάθετων δρόμων προς τη φυσική λεκάνη απορροής του ρέματος θεωρείται λογική και αν ναι, σε ποια μελέτη βασίστηκε;

3. Πως επέτρεψαν την περίφραξη της φυσικής λεκάνης του ρέματος και την εκμετάλλευση της από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες;

4. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δόμηση κοντά σε ρέματα) κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομική Υπηρεσία;

Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας
Η τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης
Βαρβέλης Άγγελος
Δημητρίου Βασίλειος
Παναγιώτου Πέτρος


Read More »
Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018 Rating: 5

570 συλλήψεις τον Δεκέμβρη στην Ήπειρο

Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018


Με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τα αποτελέσματα της αστυνομικής ανταπόκρισης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, δημοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των συλλήψεων και εξιχνιάσεων σε Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα καθώς και οι σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις αστυνομικές υπηρεσίες κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Συνελήφθησαν συνολικά (570) άτομα και ειδικότερα:
Για παραβάσεις του Ν. «περί αλλοδαπών»: -346- (εκ των οποίων -9- διακινητές)
Για εγκληματική οργάνωση: -18-
Για παραβάσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών»: -33-
Για παραβάσεις του Ν. «περί Όπλων»: -29-
Για κλοπές - διαρρήξεις: -27-
Για απάτη: -1-
Για αποδοχή & διάθεση προϊόντων εγκλήματος: -5-
Για πλαστογραφίες: -8-
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί παιγνίων: -7-
Για παραχάραξη & κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων: -1-
Για εξύβριση, απειλή, αντίσταση, απείθεια, φθορές, αυτοδικία, σωματικές βλάβες: -33-
Για ενδοοικογενειακή βία: -4-
Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): -21-
Για παράνομη βία: -1-
Για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα: -7-
Για διατάραξη οικιακής ειρήνης: -2-
Για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού: -2-
Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου: -1-
Για ψευδή ανώμοτη κατάθεση – ψευδή καταμήνυση – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης -10-
Για διάφορα αδικήματα του Π.Κ. και των Ειδικών Ποινικών Νόμων (Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Γ.Ο.Κ., παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε βαθμό Πλημμελήματος κ.λπ.): -14-
Εξαρθρώθηκαν:
Μία εγκληματική οργάνωση διαρρηκτών σε σπίτια

Εξιχνιάστηκαν:
Τέσσερις υποθέσεις απάτης
Εκατόν πενήντα πέντε υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων
Είκοσι δύο υποθέσεις ναρκωτικών
Δώδεκα υποθέσεις όπλων
Επτά υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών
Επτά υποθέσεις πλαστογραφίας
Τρεις υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων
Δύο υποθέσεις λαθρεμπορίου

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων που απασχόλησαν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, από τα οποία ξεχωρίζουν:
Κάνναβη: -556- κιλά και -749,55- γραμμάρια
Κοκαΐνη: -103,18- γραμμάρια
Ηρωίνη: -1,24- γραμμάρια
Ναρκωτικά χάπια: -2-
Πολεμικά τυφέκια (kalashnikov): -3-
Κυνηγετικά όπλα: -4-
Αεροβόλα όπλα: -1-
Γεμιστήρες: -3-
Μαχαίρια: -5-
Φυσίγγια: -549-
Ράβδοι - σιδερογροθιές: -4-
Χρηματικό ποσό: -46.295,5- ευρώ, -11.000- λιρέτες Ιταλίας
Λαθραία πακέτα τσιγάρων: -220-
Λαθραίος καπνός: -463- γραμμάρια
Ανευρεθέντα οχήματα (Ι.Χ.Ε. – Ι.Χ.Φ. - μοτ/τες- μοτ/τα): -3-

Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν:

· Την (04-12-2017), συνελήφθησαν σε χωριό του Δήμου Ιωαννιτών, δύο ημεδαποί (πατέρας και γιός), 61 και 35 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (8.740) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».

· Την (05-12-2017), συνελήφθησαν σε δύσβατη δασική περιοχή στο Βασιλικό Ιωαννίνων, τρεις υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι είχαν εισάγει, μεταφέρει και αποκρύψει σε υπαίθριο χώρο «καβάτζα», περίπου -230- κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στο εσωτερικό της χώρας.

· Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία ενέχεται στη συστηματική διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων σε σπίτια στους νομούς Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Κέρκυρας και συνελήφθησαν την (08-12-2017), δώδεκα ημεδαποί μέλη της οργάνωσης ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη επτά μελών. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο από τον Μάιο του 2017 και εμπλέκεται σε τουλάχιστον 132 διαρρήξεις – κλοπές σε σπίτια, με τη συνολική λεία να υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ.

· Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν την 14-12-2017, σε δασική περιοχή στη Χρυσορράχη Ιωαννίνων, σε υπαίθριο χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου (138) κιλών, πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov», με γεμιστήρα με (20) φυσίγγια και (528) φυσίγγια διαμετρήματος 7,62mm.

· Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή των Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και συνελήφθησαν την 15-12-2017, πέντε ημεδαποί μέλη της ομάδας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τις αρχές Νοεμβρίου 2017, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, με σκοπό την καλλιέργεια και αποξήρανση δενδυλλίων κάνναβης και τη μετέπειτα διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

· Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις διαρρήξεων – κλοπών, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2017 έως 03-12-2017 στα Ιωάννινα και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις αλλοδαποί, (δύο υπήκοοι Αλγερίας καθώς και ένας υπήκοος Λιβύης).

· Την (22-12-2017) συνελήφθη στο Καλπάκι Ιωαννίνων, ένας 50χρονος ημεδαπός, στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν περίπου -101- κιλά κάνναβης και ένα πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov», ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθη επίσης στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας και ένας 42χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος λειτουργούσε ως προπομπός κατά τη μεταφορά των ναρκωτικών.

· Την (28-12-2017), συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο Άρτας, ένας 39χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (62.800) γραμμαρίων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο διωκτικά έγγραφα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράβαση δικαστικής απέλασης.

· Εξακριβώθηκε η εγκληματική δράση τριών αλλοδαπών, που διέπρατταν συστηματικά κλοπές από σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας την 30-12-2017, τρεις υπήκοοι Αλβανίας. Εξιχνιάστηκε πλήθος κλοπών κυρίως αλκοολούχων ποτών από τα καταστήματα ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο όφελος που αποκόμιζαν από τη συστηματική δράση τους ξεπερνά τις 52.000 ευρώ.

· Συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα (ένας ημεδαπός, ένας υπήκοος Ισπανίας και ένας υπήκοος Τουρκίας), σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, για κλοπή, απειλή, αδικήματα κατά της δικαιοσύνης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

· Συνελήφθησαν συνολικά (9) διακινητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών με διάφορα οχήματα. Οι διακινητές (εκ των οποίων πέντε υπήκοοι Αλβανίας, τρεις Έλληνες και ένας υπήκοος Ιράκ) μετέφεραν συνολικά (13) μη νόμιμους αλλοδαπούς (έξι υπηκόους Ιράκ, έξι υπηκόους Αλβανίας και έναν υπήκοο Ιράν).

Read More »
570 συλλήψεις τον Δεκέμβρη στην Ήπειρο 570 συλλήψεις τον Δεκέμβρη στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018 Rating: 5

Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας

Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018


Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Θεσπρωτίας, έχουν οριστεί ως ακολούθως:

Δευτέρα (08-01-2018) και ώρες από 08:00 έως 15:00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινολιθάρι – Νεροχώρι - Κεραμίτσα- Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι - Αχούρια Μαλουνίου.
Τρίτη (09-01-2018) και ώρες από 18:00 έως 01:00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι - Αμπελώνας.
Τετάρτη (10-01-2018) και ώρες από 08:00 έως 15:00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα – Κουρεμάδι – Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός.

Πέμπτη (11-01-2018) και ώρες από 18:00 έως 01:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα.

Παρασκευή (12-01-2018) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά.
Σάββατο (13-01-2018) και ώρες από 08:00 έως 15:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησίες – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλιθέα – Χαραυγή – Λεπτοκαρυά.


Read More »
Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018 Rating: 5

Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018


Στη σύλληψη τριών (03) αλλοδαπών προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν και επέδειξαν οι μεν δύο ταξιδιωτικά έγγραφα που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο και ο ένας πλαστό, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.


 
Read More »
Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2018 Rating: 5

Σελίδες