Την Παρασκευή 1 Ιουνίου τα εγκαίνια του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018

 
O Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Διοικητής της 6ης Υ.ΠΕ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της πανευρωπαϊκής καμπάνιας “Europe in my Region” (Η Ευρώπη στην Περιφέρεια μου) σας προσκαλούν στα εγκαίνια του Τ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00. 
 
Εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας Υγείας κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος.
Read More »
Την Παρασκευή 1 Ιουνίου τα εγκαίνια του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας Την Παρασκευή 1 Ιουνίου τα εγκαίνια του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας επισκέφτηκε το κατηχητικό Πέρδικας

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018


Στις 19 Μαΐου 2018, το κατηχητικό Πέρδικας επισκέφθηκε το κέντρο πληροφόρησης Καλαμά στην Σαγιάδα. Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα με την βοήθεια του προσωπικού φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν πολλά είδη ορνιθοπανίδας που υπάρχουν στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά, να ξεναγηθούν στη έκθεση του κέντρου και να ενημερωθούν για την χλωρίδα και την πανίδα της προστατευόμενης περιοχής του ποταμού

Read More »
Το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας επισκέφτηκε το κατηχητικό Πέρδικας Το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας επισκέφτηκε το κατηχητικό Πέρδικας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση <<Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Φιλιατών>>
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

2. Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
 
3. Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , έκτασης 8,10 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
 
4. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2017 απόφασης Δ.Σ. σε Ορθή Επανάληψη με θέμα <<Καθορισμός τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης – δαπάνη διακλάδωσης – τέλος χρήσης υπονόμων – Λοιπά τέλη >> ως προς τις δόσεις.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος
 
5. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2017 και 2018.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
 
6. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Σαγιάδας.
- Εισηγητής: Δήμραχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
7. Παραίτηση μέλους από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου μέλους .
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
8. Εγγραφή του Δήμου Φιλιατών ως συνδρομητής σε εφημερίδες.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
9. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Ουρανία
 
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία
 
11. Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειάς 2μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
 
13. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Φιλιατών και έγκριση της δαπάνης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Οι. Έτους 2018 και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης , καθώς και την υποβολή αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά -Ουρανία
 
14. Χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας, διδακτήριο Ασπροκκλησίου από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

15. Κατανομή Χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ τριμήνου 2018.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

16. Αίτημα του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ προς Δήμο Φιλιατών για αύξηση του ποσού της τακτικής επιχορήγησης για το Οικ. Έτος 2018 βάσει του ΦΕΚ 1421/β΄30-04-2012.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

17. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
18. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας".
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
19. Υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ".
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
 
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ασπροκκλησίου".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

22. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων Τ.Κ. Ραβενής".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

23. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

24. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση ομβρίων στην Τ.Κ. Πλαισίου".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
 
26. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας".
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

27. Παραίτηση μέλους από την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,40 ευρώ του Δήμου Φιλιατών και ορισμός νέου μέλους.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
 
28. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στα Πηγαδούλια Φιλιατών”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
 
29. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Πλαίσιο Φιλιατών”
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

30. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Αποκατάσταση περιβάλλοντος για αποφυγή κατολισθήσεων μετά τις πυρκαγιές στην περιοχή Τσαμαντά Θεσπρωτίας”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

31. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων και καθορισμούς οδικού δικτύου Τ.Κ. Αμπελώνα Δήμου Φιλιατών για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα”.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Read More »
Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Ανδρέας Νταής: Πρόταση για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα με τίτλο «Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών»

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018


Συμπληρωματικά της πρότασης που έχει ήδη διατυπωθεί για την δημιουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος «Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας» στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, προτείνεται και η δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επίσης στην Ηγουμενίτσα, με τίτλο «Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Η ανάγκη για εξειδίκευση και κατάρτιση στον τομέα των μεταφορών είναι απόρροια της αλματώδους ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών και των logistics, που κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ώστε η Ελλάδα να διαθέτει ένα πρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα της προσφέρει η επαγγελματική εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα.

Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της Ηπείρου και της χώρας μας στον τομέα των μεταφορών αποτελεί το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αλματώδη και προοδευτικά ανοδική αύξηση της μεταφορικής κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται παράλληλα με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αλλά και μέσα από τους στρατηγικούς του στόχου προσφέρουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός τέτοιου τμήματος στην Ηγουμενίτσα.Ετησίως, διακινούνται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και περίπου 230.000 φορτηγά, από και προς λιμένες εσωτερικού και εξωτερικού.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονηθεί οι φόρτοι αναμένεται σε χρονικό ορίζοντα που αποτυπώνεται έως και το 2042 μόνο για το λιμένα εξωτερικού να αγγίζουν σε αριθμούς πάνω από το διπλάσιο από τη σημερινή κίνηση.


Γεωγραφικά είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ελλάδος με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής Θάλασσας, αποτελώντας έτσι μία σημαντική γέφυρα ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τη Δυτική Ευρώπη. Καθιστώντας ουσιαστικά την Ελλάδα σε κόμβο σύνδεσης Ανατολής και Δύσης.

To λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο του Θαλάσσιου Διαδρόμoυ (MoS) Τεργέστη-Ανκόνα-Ηγουμενίτσα ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση των τεσσάρων διαδρόμων TEN-T:

1) Διάδρομος Σκανδιναβίας-Μεσογείου, Scandinavian – Mediterranean

2) Ανατολικός Διάδρομος/Διάδρομος Ανατολικής Μεσογείου, Orient/ East Mediterranean

3) Διάδρομος Βαλτικής-Αδριατικής, Baltic - Adriatic

4) Διάδρομος Μεσογείου, Mediterranean

είναι ένα από τα βασικά λιμάνια του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου TEN-T και κατέχει στρατηγική θέση στην υλοποίηση μιας βιώσιμης και αποδοτικής θαλάσσιας αρτηρίας μεταφορών.

Η στρατηγική γεωγραφική του θέση δίνει εύκολη πρόσβαση στις Βαλκανικές χώρες και τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της Εγνατίας, με όλα τα συνακόλουθα που αυτό σηματοδοτεί για την Ελληνική εξωστρέφεια στον τομέα των μεταφορών και δη των συνδυασμένων μεταφορών.

Η Ηγουμενίτσα και ο ρόλος της στον τομέα των συνδυασμένων και πολυτροπικών μεταφορών, προκύπτει πλέον φανερά και ως ο πλέον ανταγωνιστικός Λιμένας. Οι συνδέσεις με τα σύγχρονα και ασφαλή Οδικά Δίκτυα της Ελλάδας: τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας, αλλά και την Ιόνια Οδό ως οδική αρτηρία με άμεση σύνδεση με την Εγνατία που διοχετεύει ροές από και προς την Κεντρική Ελλάδα, ισχυροποιούν την διασύνδεση του λιμένα με την ενδοχώρα αλλά και κατ’ επέκταση μέσω των κάθετων αξόνων της Εγνατίας και με τα Βαλκάνια και καθιστούν το Λιμένα Ηγουμενίτσας κέντρο ενός σημαντικού Οδικού Δικτύου. Ένας ρόλος που σαφώς θα ενισχυθεί περαιτέρω και με τις επικείμενες δρομολογήσεις έργων που αφορούν τον οδικό άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς και τη σύνδεση με το Κεντρικό Οδικό άξονα Αλβανίας με προοπτική και την βελτίωση της οδικής σύνδεσης Λιμένα Ηγουμενίτσας – Σαγιάδα και κυρίως τον Ε65.

Οι δράσεις και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή προδιαγράφουν την εξέλιξη και σε στρατηγικό επίπεδο. Το έργο Adri-Up, με συνολικό προϋπολογισμό 23 εκ. €, στο οποίο το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και συγχρηματοδοτείται από το μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), αφορά την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας και μια σειράς παρεμβάσεων σε υποδομές στα Λιμάνια της Ανκόνας και της Τεργέστης μέσω της θαλάσσιας σύνδεσης των διαδρόμων East – Med / Baltic-Adriatic στο λιμάνι της Τεργέστης.

Ο γενικός στόχος του έργου ADRI-UP είναι η αύξηση της προσβασιμότητας του διάδρομου Αδριατικής-Ιονίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συνοχή και την ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.

Η βελτιωμένη διατροπική διαδρομή κατά μήκος του διάδρομου Αδριατικής-Ιονίου θα στηρίξει την ένταξη των Θαλάσσιων Διαδρόμων σε μια σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Τουρκία) και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων (Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία), καθώς και την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία).

Η δράση ADRI-UP αποσκοπεί ουσιαστικά στην ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας θαλάσσιας σύνδεση της Τεργέστης-Ανκόνας-Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Αρκετές συνδέσεις Ro-Pax λειτουργούν εδώ και περισσότερα από δεκαπέντε (15) χρόνια κατά μήκος Βορρά-Νότου της Αδριατικής, και αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τα λιμάνια της στους σχετικούς τομείς. Η εξέλιξη της εμπορευματικής κίνησης τα τελευταία χρόνια επιβάλλει την υιοθέτηση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής στον τομέα των θαλάσσιων και των διατροπικών μεταφορών.

Τη δράση ενισχύουν επιπλέον, οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας και η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από την Ηγουμενίτσα, που αφορά τη δημιουργίας ενός νέου μεταφορικού Διαδρόμου συνδυασμένων μεταφορών (ADRIETA Corridor) που θα συνδέει τα Λιμάνια της Αδριατικής από Ιταλικής πλευράς και του Ιονίου από Ελληνικής, με τα Λιμάνια που βρίσκονται κατά μήκος της Εγνατίας, καθώς και σύνδεση με το Λιμάνι του Burgas και τα Λιμάνια της Νότιας Γαλλίας και της Νότιας Ισπανίας. Για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί ήδη σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο συνυπογράφουν τα εξής Λιμάνια: Τεργέστη, Βενετία, Ραββένα, Ανκόνα, Μπάρι, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Καβάλα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη και Μπουργκάς.

Οι εξελίξεις οδηγούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ερευνητικού και πανεπιστημιακού έργου στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών. Οι προκλήσεις της αγοράς δημιουργούν την ανάγκη για ειδικευμένο δυναμικό σε ένα τομέα που εξελίσσεται αλματωδώς. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και να ανταποκριθούμε όπως πρέπει στις νέες προκλήσεις.

Η Ηγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς στρατηγικών εξελίξεων, δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί ευκαιρία η ίδρυση μια τέτοιας Πανεπιστημιακής Σχολής Μεταφορών και Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη δε ότι οι υποδομές και οι χώροι για την στέγαση διατίθενται εφόσον λειτουργεί ήδη παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, συνεπώς η σκέψη βρίσκει πρόσφορο έδαφος για υλοποίηση.

Μετά τιμής

Ανδρέας Ε. Νταής
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Read More »
Ανδρέας Νταής: Πρόταση για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα με τίτλο «Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών»  Ανδρέας Νταής: Πρόταση για ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα με τίτλο «Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών» Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας για την πανεργατική απεργία στις 30 Μάη

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018


Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν Θεσπρωτίας , καλεί κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, να πάρει ενεργά μέρος στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία στις 30 Μάη, συμβάλλοντας ο ίδιος ως πρωταγωνιστής, στην επιτυχία της απεργίας. Ενώνοντας τη φωνή του, με τη φωνή χιλιάδων εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κάθε συνταξιούχο, με κάθε νέο και νέα, με κάθε φτωχό αυτοαπασχολούμενο, με κάθε φτωχό αγρότη, με κάθε άνθρωπο του μόχθου που στενάζει καθημερινά από την πολιτική που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατ΄απαίτηση των εργοδοτών, της ΕΕ του ΔΝΤ, εφαρμόζει και τσακίζει τις ζωές μας.

Όλοι εμείς που βλέπουμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας, να στενάζει κάτω από την “μπότα” του κοινού αντιπάλου, όλοι εμείς που έχουμε κοινό συμφέρον και κοινές ανάγκες, έχουμε καθήκον να ισχυροποιήσουμε τη δική μας κοινωνική συμμαχία, προτάσσοντας το δικό μας πλαίσιο που γεννήθηκε από τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας στις 30 Μάη.

Κόντρα στα παραμύθια και τα αφηγήματα της κυβέρνησης για «δίκαιη» ανάπτυξη, επιστροφή στη κανονικότητα, εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση, με όπλο την καθημερινή αλήθεια της διαβίωσής μας διεκδικούμε:

• Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.

• Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ.

• Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας

• Kανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας • Κάτω οι φόροι – να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας

• Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου • Να γίνουν προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία, μόνιμων πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων

Αυτή είναι η δική μας απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ ΟΤΑ, που καλούν τους εργαζόμενους την ημέρα εκείνη να απεργήσουν, υιοθετώντας τα αιτήματα της εργοδοσίας και του κράτους, για «ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» για «πολιτικές αγοράς εργασίας (…) που συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να διαδηλώσουν δηλαδή με τα αιτήματα και το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της ΕΕ, της ΕΚΤ, των μνημονίων και της Κυβέρνησης.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προβληματιστεί σοβαρά. Να μην ξεγελαστεί από τη συντονισμένη προσπάθεια κυβέρνησης και εργατοπατέρων να δηλητηριάσουν τη συνείδησή του. Ο στόχος τους είναι καθαρός. Θέλουν να αποσπάσουν τη συναίνεση και την υποταγή των εργαζομένων, παρεμβαίνοντας στις μορφές του αγώνα και στα αιτήματά τους, ακριβώς γιατί αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, με τους εργαζόμενους να κάθονται στη γωνιά τους και να μην αντιδρούν, περιμένοντας από την περιβόητη ανάπτυξη, να πέσει από το τραπέζι των επιχειρηματιών, κανένα ψίχουλο και για αυτούς.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους έχουμε μπροστά μας σειρά αντεργατικών νόμων:

• Με το νέο κύκλο αναδιαρθρώσεων που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» μετατρέπει σε ανταποδοτική την υπηρεσία του πρασίνου, φορτώνοντας νέα βάρη στις πλάτες των δημοτών που θα κληθούν να πληρώσουν τη λειτουργία της και ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της. Ενισχύει με νέο θεσμικό πλαίσιο την επιχειρηματική δραστηριότητα στους Δήμους σε κρίσιμους τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η παραχώρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους. Απορρίπτουμε και την παλιά και την νέα μορφή των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση!

• Με την ηλεκτρονική αξιολόγηση η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση που ο αγώνας των εργαζομένων απέτρεψε! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας! Κανένας εργαζόμενος δεν συμπληρώνει την αξιολόγηση! • Η κυβέρνηση κλείνει παιδικούς σταθμούς και υπονομεύει το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Δεν θα επιτρέψουμε καμία απόλυση συμβασιούχου!

• Η κυβέρνηση αφού κορόιδεψε τους συμβασιούχους, προχώρησε σε χιλιάδες απολύσεις! Συνεχίζουμε τον αγώνα για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου Χρόνου!

• Η υποχρηματοδότηση για υποδομές και μηχανήματα, η έλλειψη προσωπικού, τα ανεπαρκή μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, οι ελαστικές μορφές εργασίας έχουν οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς εργάτες και εκατοντάδες σακατεμένους στην καθαριότητα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών! Διεκδικούμε άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων!

• Κάτω τα ξερά σας από τα ΒΑΕ!

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν προσμένοντας σε καλύτερες τάχα μέρες από τα αφηγήματα της “μεταμνημονιακής εποχής” που αναφέρει στις «αναπτυξιακές» φιέστες η κυβέρνηση. Η σημερινή αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς και στη ζωή μας, δεν αλλάζει σκύβοντας το κεφάλι και καταπίνοντας τα νέα κυβερνητικά παραμύθια. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας! Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας!

Αγώνας – οργάνωση και αντεπίθεση η επιλογή μας!

Όλες και όλοι στην απεργία την Τετάρτη στις 30 Μάη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.00 το πρωί στον πεζόδρομο !
Read More »
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας για την πανεργατική απεργία στις 30 Μάη Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας για την πανεργατική απεργία στις 30 Μάη Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Ο Αλέκος Πάσχος για την εκλογή του στην προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου

Τρίτη, Μαΐου 22, 2018Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι αρχαιρεσίες μεταξύ των 7 εκπροσώπων των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου (Άρτας – 1 εκπρόσωπος, Θεσπρωτίας – 2 εκπρόσωποι, Ιωαννίνων – 3 εκπρόσωποι και Πρέβεζας – 1 εκπρόσωπος) στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38260/04.04.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις οποίες ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Αλέξανδρος Πάσχος, αναδείχθηκε Πρόεδρος του νεοσύστατου οργάνου.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή του, το συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μία σειρά αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου, για την εκλογή του στη Προεδρεία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου διαβεβαιώνοντάς τους ότι με τις ενέργειές του θα τιμήσει την εκτίμηση και την ψήφο εμπιστοσύνης τους στο πρόσωπό του.

Το νεοσύστατο ΠΕΣ αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχεια των άτυπων συναντήσεων που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν μεταξύ των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου, αλλά πλέον με την νομοθέτησή του και ανάθεση από την Πολιτεία συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο συντονιστικό όργανο στη κατεύθυνση της χάραξης κοινών στόχων και στρατηγικών, που σε στενότερη πλέον συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και άλλους φορείς της περιφέρειας, να οδηγήσει στην επίτευξη των πλέον θετικών αποτελεσμάτων για την Ηπειρωτική επιχειρηματική κοινότητα.

Θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται, και με την στήριξη και συνεργασία όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, θα ενεργήσουμε για την διεκδίκηση κοινών πάγιων αιτημάτων προς την Πολιτεία, έχοντας πλέον και πιο ενεργή συμμετοχή στον Περιφερειακό σχεδιασμό σε ζητήματα της επιχειρηματικότητας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος

Read More »
Ο Αλέκος Πάσχος για την εκλογή του στην προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου Ο Αλέκος Πάσχος για την εκλογή του στην προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 22, 2018 Rating: 5

Σελίδες