Ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου της 6ης Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου της 6ης Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης της 6ης Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Ηγουμενίτσας πραγματοποιείται ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση της παραπάνω ανάρτησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από την Δευτέρα 08/11/2021 έως και την Δευτέρα 22/11/2021 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος
Read More »
Ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου της 6ης Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Ηγουμενίτσας Ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου της 6ης Πολεοδομικής Μελέτης του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Επεκτάσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Επεκτάσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας


Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή της:
1. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): « Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η ): «Δημιουργία υδατοδρομίου Ιωαννίνων στη λίμνη Παμβώτιδα (υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και υδατοδρόμηση των υδροπλάνων), εντός της λίμνης Παμβώτιδας, έμπροσθεν τοι οικισμού Περάματος, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

3. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η & 1η,α/α 2) : « Νέα ξενοδοχειακή μονάδα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών στην εκτός σχεδίου περιοχή «Βοτανικός» (θέση: ΜΠΟΓΙΑΝΝΗ), Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΣ ΞΤΟΕ Α.Ε.».

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η, 3η & 8η ,α/α 1): για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07-2016 (ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».

5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η,α/α 2): «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.».

6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η & 11η) : « Φ/Β Σταθμός, ισχύος 49,99 MW και υποσταθμός ανύψωσης τάσης (Υ/Σ/) 150/33 kV, στη θέση «Σκαμνιά», Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

7. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η): « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής , με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. Αρταίων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Πέτρος Μπίζας του Ευαγγέλου.

8. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 6): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΖΗΚΟΣ Ν.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.».
Read More »
Επεκτάσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Επεκτάσεις ιχθυοκαλλιεργειών στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

7.104 τροχαίες παραβάσεις τον Οκτώβριο στην Ήπειρο

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
7.104 τροχαίες παραβάσεις τον Οκτώβριο στην ΉπειροΜε στόχο τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά-συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Οκτώβριο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Ηπείρου, σημειώθηκαν -6- τροχαία ατυχήματα (έναντι -9- το 2020). Ειδικότερα, σημειώθηκαν:
-1- θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι -3- το 2020)
-2- τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου (έναντι -1- το 2020)
-3- τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου (έναντι -5- το 2020)

Συνεπεία των παραπάνω τροχαίων, καταγράφηκαν συνολικά -7- παθόντες (έναντι -11- το 2020). Ειδικότερα, καταγράφηκαν:
-1- νεκρός (έναντι -3- το 2020)
-2- σοβαρά τραυματίες (έναντι -1- το 2020)
-4- ελαφρά τραυματίες (έναντι -7- το 2020)

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:


υπερβολική ταχύτητα
οδήγηση χωρίς σύνεση

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά (7.104) παραβάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες, καθώς οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα ή επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του.

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν :
1.662 για υπερβολική ταχύτητα
235 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση
226 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση
90 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
78 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
55 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
18 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Σημειώνεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν (294) παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, (41) παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και (767) παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.
Read More »
7.104 τροχαίες παραβάσεις τον Οκτώβριο στην Ήπειρο 7.104 τροχαίες παραβάσεις τον Οκτώβριο στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Συνέντευξη του Περιφερειάρχη για τους Διευρωπαϊκούς Οδικούς άξονες | Τί ανέφερε για το Ηγουμενίτσα - Πλαταριά

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Συνέντευξη του Περιφερειάρχη για τους Διευρωπαϊκούς Οδικούς άξονες | Τί ανέφερε για το Ηγουμενίτσα - Πλαταριά


Στο ζήτημα των διευρωπαϊκών οδικών αξόνων αναφέρθηκε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Συγκεκριμένα όπως τόνισε οι οδικές συνδέσεις Ιωάννινα- Κακαβιά και Ιόνια Οδός- Πρέβεζα για να τύχουν χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να σχεδιαστούν ως κλειστοί αυτοκινητόδρομοι τύπου Expressway, με ελεγχόμενες εισόδους – εξόδους και με όριο κυκλοφορίας τα 110 χλμ την ώρα.

Η τελική πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου είναι ο μεν οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά να προωθηθεί προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Υποδομών, ο δε οδικός άξονας Ιόνια Οδός – Πρέβεζα (μέχρι Ζέφυρο) να επιδιωχθεί να ενταχθεί από την Περιφέρεια στο Ε.Π. της Ηπείρου.

Όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης το τμήμα από Ιωάννινα μέχρι Καλπάκι, θα προωθηθεί προς κατασκευή ως τρίιχνος κλειστός αυτοκινητόδρομος, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις, ώστε εφόσον μελλοντικά προκύψει ανάγκη να μπορέσει να μετατραπεί σε τετράιχνο, ενώ με το ίδιο σκεπτικό θα κατασκευαστούν οι ανισόπεδοι κόμβοι που περιλαμβάνονται στη μελέτη που ωρίμασε η Περιφέρεια με τετράιχνη διατομή. Για το τμήμα από Καλπάκι μέχρι Κακαβιά θα ισχύσει η μελέτη με τις προσθήκες που θα γίνουν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να γίνει και αυτό κλειστό, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να εκτιμάται σε 230 εκατομμύρια ευρώ.


Για τον οδικό άξονα Ιόνια Οδός – Πρέβεζα ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υποδομών η παράδοση της μελέτης στην Περιφέρεια προκειμένου να την ωριμάσει και να τη διαμορφώσει σε αυτοκινητόδρομο προδιαγραφών Expressway, ώστε στη συνέχεια να την εντάξει στο Ε.Π. «Ήπειρος 2021-2027», όπως το ίδιο ζητήθηκε και για το τμήμα Διασταύρωση Πάργας – Μεσοπόταμος.

Ένα άλλο ζήτημα που έχει τεθεί προς εξέταση στο Υπουργείο Υποδομών είναι ο δρόμος Ηγουμενίτσα –Πλαταριά και συγκεκριμένα η εξεύρεση λύσης στο τμήμα που γίνεται ορατό από την πόλη, με την πρόταση της Περιφέρειας- όπως είπε ο Περιφερειάρχης- να περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας (Cut-and-cover).

“Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και περιμένουμε εντός των ημερών να μας δώσει το Υπουργείο τις τελικές απαντήσεις», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.
Read More »
Συνέντευξη του Περιφερειάρχη για τους Διευρωπαϊκούς Οδικούς άξονες | Τί ανέφερε για το Ηγουμενίτσα - Πλαταριά Συνέντευξη του Περιφερειάρχη για τους Διευρωπαϊκούς Οδικούς άξονες | Τί ανέφερε για το Ηγουμενίτσα - Πλαταριά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid test και το Νοέμβριο στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid test και το Νοέμβριο στο Δήμο ΗγουμενίτσαςΟ Δήμος Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συνεχίζουν τους μαζικούς δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) Covid-19, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το πρόγραμμα των δωρεάν ελέγχων, για όλο το μήνα Νοέμβριο, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Ηγουμενίτσα (Πνευματικό Κέντρο «Πάνθεον»): Καθημερινά έως και Τρίτη 30 Νοεμβρίου, 09:00 – 17:00
  • Πέρδικα (Κοινοτικό Κατάστημα): Κάθε Δευτέρα του Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00
  • Πλαταριά (Δημαρχείο): Κάθε Πέμπτη του Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00
  • Σύβοτα (Κοινοτικό γραφείο): Κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου, 10:00 – 14:00
Όσοι επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test, σε περίπτωση που αυτό βγει θετικό. Τα τεστ θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλες τις οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται φορώντας μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι μπορούν όλοι να προσέρχονται στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ προκειμένου να υποβληθούν σε rapid test. Αρνητική βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου όμως μπορούν να εκτυπώσουν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί καθώς και τα παιδιά κάτω των 12 ετών, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Το αποτέλεσμα αναρτάται στην πλατφόρμα λίγες ώρες μετά τη διενέργεια του τεστ.
Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το πλησιέστερο ΚΕΠ, έχοντας μαζί την ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ και να εκδώσει εκεί τη βεβαίωση.
Read More »
Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid test και το Νοέμβριο στο Δήμο Ηγουμενίτσας Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid test και το Νοέμβριο στο Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Δωρεά από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Δωρεά από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου ΗγουμενίτσαςΟ Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας την συλλογή σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό προς το Κοινωνικό Φαρμακείο και για την συνεχή στήριξη σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί.

Η ανάγκη βοήθειας στους συνδημότες μας που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι συνεχής. Το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται τις προσφορές σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό που δεν χρειάζεστε και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης τους καθημερινά 7:00 – 15:00 .

Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε όσους μας έχουν ανάγκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΓ.ΔΟΝΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ( ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ)
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσας
Τηλ.: 2665024245
Φαξ: 2665028888
Read More »
Δωρεά από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Δωρεά από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Λαχταριστές και πανεύκολες συνταγές για όλους από τη ΔΩΔΩΝΗ

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Λαχταριστές και πανεύκολες συνταγές για όλους από τη ΔΩΔΩΝΗ


Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πάνω από 250 συνταγές, διαθέσιμες στο https://www.dodoni.eu/el
Με περισσότερες από 250 μοναδικές συνταγές, ιδανικές για όλες τις ώρες της ημέρας, η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το site της, να τις ανακαλύψουμε και να εμπνευστούμε μαγειρικά!
Επενδύοντας σταθερά στην κατηγορία των συνταγών, η εταιρεία με πρωταγωνιστές τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, θέλει να βάλει τέλος στο αιώνιο ερώτημα «Τι να μαγειρέψω σήμερα;». Έτσι, έχει δημιουργήσει μια τεράστια ποικιλία με απλά και καθημερινά υλικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει εντάξει και κάποια σύντομα βίντεο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθήσουν βήμα προς βήμα την εκτέλεσή τους.
Γνωστοί chefs και food bloggers όπως ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Σταύρος Βαρθαλίτης, η Madame Ginger, paxxi, Γαβριήλ Νικολαΐδη κ.α., έχουν εμπλουτίσει μεγάλο μέρος των διαθέσιμων συνταγών του site, δημιουργώντας και προτείνοντας τις δικές τους λαχταριστές προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας, με βασικά υλικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, όπως η πασίγνωστη Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ, το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό, το βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ αγελάδος κ.α.
Με γνώμονα την αυθεντική γεύση, την ποιοτική πρώτη ύλη και την ευκολία στην παρασκευή, η ΔΩΔΩΝΗ μέσω του πρωτότυπου και δημιουργικού περιεχόμενου της, στοχεύει στο να αναδείξει τις γεύσεις του τόπου μας και τη μεσογειακή διατροφή τόσο στους Έλληνες αλλά και στους ξένους καταναλωτές.
Η Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της ΔΩΔΩΝΗ, σημείωσε: «Στη ΔΩΔΩΝΗ επιθυμία μας δεν ήταν να φτιάξουμε μια ακόμη ιστοσελίδα με συνταγές, μα να μπορέσουμε να διαθέσουμε στο κοινό ένα digital βιβλίο νόστιμων και πρωτότυπων συνταγών, διαθέσιμο για όλους. Επενδύουμε σταθερά στον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας της σελίδας μας, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς, ικανό να εντάξει τόσο το brand μας όσο και τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ ακόμα πιο έντονα στην καθημερινότητα και στην προτίμηση τόσο των Ελλήνων αλλά και των ξένων καταναλωτών, που για πάνω από μισό αιώνα μας τιμούν με την προτίμηση τους».
Για μαγειρικές ιδέες για Σαλάτες, Ορεκτικά, brunch, Κυρίως πιάτα κ.α. μπορείτε να πατήσετε εδώ.
Read More »
Λαχταριστές και πανεύκολες συνταγές για όλους από τη ΔΩΔΩΝΗ Λαχταριστές και πανεύκολες συνταγές για όλους από τη ΔΩΔΩΝΗ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Δωρεά από το Γ.Ν.Φιλιατών στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Δωρεά από το Γ.Ν.Φιλιατών στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει το Γ.Ν.Φ ( Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών) για την συλλογή σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό προς το Κοινωνικό Φαρμακείο και για την συνεχή στήριξη σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί.

Η ανάγκη βοήθειας στους συνδημότες μας που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι συνεχής. Το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται τις προσφορές σε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό που δεν χρειάζεστε και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης τους καθημερινά 7:00 – 15:00 .

Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε όσους μας έχουν ανάγκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΓ.ΔΟΝΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ( ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ)
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσας
Τηλ.: 2665024245
Φαξ: 2665028888
Read More »
Δωρεά από το Γ.Ν.Φιλιατών στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Δωρεά από το Γ.Ν.Φιλιατών στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Σύλληψη αλλοδαπού με 330 γραμμάρια κάνναβης

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Σύλληψη αλλοδαπού με 330 γραμμάρια  κάνναβης


Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν χθες (03-11-2021) το απόγευμα στα Ιωάννινα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Επιπλέον, συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε όταν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τον αλλοδαπό την ώρα που προμήθευε τον ανήλικο με ναρκωτικές ουσίες.


Στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους (9,4) γραμμαρίων, που μόλις είχε παραλάβει από τον αλλοδαπό, καθώς και το χρηματικό ποσό των (50) ευρώ, που θα του έδινε ως αντίτιμο για την αγορά τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του αλλοδαπού, βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους (319,5) γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε ακόμη χρηματικό ποσό (40) ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του, ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Σύλληψη αλλοδαπού με 330 γραμμάρια κάνναβης Σύλληψη αλλοδαπού με 330 γραμμάρια  κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 84 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 84 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον ΟκτώβριοΜεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Οκτώβριο του 2021 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 84 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2021, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στη Νέα Ζίχνη Σερρών, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε έξι αγώνες από την Premier League, την Bundesliga, τη Serie A, τη La Liga και την πρώτη κατηγορία της Ελβετίας και με 10 ευρώ κέρδισε 10.434,77 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, στις ελληνικές ιπποδρομίες στο Markopoulo Park, στο ΣΚΟΡ 6 (σωστή πρόβλεψη του νικητή σε έξι συνεχόμενες ιπποδρομίες) έξι νικητές, από την Αθήνα, τη Νέα Ιωνία, τον Πειραιά και την Καλλιθέα, κέρδισαν από 11.837,37 ευρώ.

Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.
Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr
Read More »
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 84 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 84 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Στην Ηγουμενίτσα αύριο ο Ανδρέας Λοβέρδος

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Στην Ηγουμενίτσα αύριο ο Ανδρέας Λοβέρδος


Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 στις 14:15 το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα στο Cafe Metropole (Σαμοϊλης Σπύρος) ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος θα κάνει δήλωση στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

Νωρίτερα στις 13:30 στο ίδιο σημείο θα έχει πολιτική συζήτηση με φίλους στην περιοχή.Read More »
Στην Ηγουμενίτσα αύριο ο Ανδρέας Λοβέρδος Στην Ηγουμενίτσα αύριο ο Ανδρέας Λοβέρδος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Στην Πρέβεζα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Στην Πρέβεζα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου


Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΗ, Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Αλέξανδρος Πάσχος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κος Ιωάννης Μπούρης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Δημήτριος Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κος Ιωάννης Γκολομάζος, μέλη του ΠΕΣΗ καθώς και οι ΔιευθυντέςΠροϊστάμενοι των Επιμελητηρίων. Αποφασίσθηκε η χάραξη κοινής πολιτικής και δράσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων στα πλαίσια του ρόλου τους και προς όφελος των επιχειρήσεων μελών τους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κοινές δράσεις σε θέματα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών, η τεχνική εκπαίδευση, η κατάρτιση-πιστοποίηση, η ρευστότητα και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η εκπόνηση μελέτης για το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα στη Περιφέρεια Ηπείρου όπως επίσης και αναπτυξιακά ζητήματα με κυρίαρχα, το φυσικό αέριο και την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας κοινής Επιμελητηριακής δράσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αυτής, οι τέσσερις Πρόεδροι δεσμεύτηκαν και αποφάσισαν την δημιουργία ενός κοινού στρατηγικού σχεδιασμού κοινών δράσεων.

Εκ των Π.Ε.Σ. Ηπείρου

Φωτογραφίες από το φωτογραφικό πρακτορείο magicfocus.gr
Read More »
Στην Πρέβεζα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου Στην Πρέβεζα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Ο OΠΑΠ και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσίασαν τη χορηγική συνεργασία τους

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Ο OΠΑΠ και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσίασαν τη χορηγική συνεργασία τους

Τα ανώτερα στελέχη του ΟΠΑΠ και της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, 
το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες της ομάδας

Πρωτοβουλίες στήριξης των σεισμόπληκτων του νομού Ηρακλείου – Ξεχωριστές δράσεις για τους φιλάθλους στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας

Ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά, και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσίασαν, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, τη χορηγική συνεργασία τους για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ανώτερα στελέχη του ΟΠΑΠ και της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες της ομάδας, συνεργάτες του δικτύου των καταστημάτων του ΟΠΑΠ και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.
Στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών, το εταιρικό brand του ΟΠΑΠ προβάλλεται στην επίσημη εμφάνιση και στο γήπεδο του ΟΦΗ, ενώ παράλληλα διοργανώνονται δράσεις που εστιάζουν στη διασκέδαση των φιλάθλων της ομάδας, αλλά και των μικρών φίλων του αθλητισμού, στους εντός έδρας αγώνες.

Ταυτόχρονα, ΟΠΑΠ και ΟΦΗ δίνουν έμφαση στην από κοινού υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου και της Κρήτης. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, ο ΟΠΑΠ και οι συνεργάτες του δικτύου του θα παραδώσουν άμεσα είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου, που επλήγησαν από τους πρόσφατους μεγάλους σεισμούς. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ και ο ΟΦΗ συνεργάζονται για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα, μεταξύ του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού Λευκωσίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, με τα έσοδα να διατίθεται για τη στήριξη των σεισμόπληκτων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κος Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: «Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε στην έδρα του ΟΦΗ, μιας ομάδας με σπουδαία ιστορία και σημαντική προοπτική. Στον ΟΠΑΠ, πιστεύουμε πολύ στη μεγάλη δυναμική της Κρήτης, στην οποία «χτυπά δυνατά» η καρδιά του δικτύου μας. Με τους πράκτορες μας είμαστε μια ομάδα. Η ομάδα αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας με τον ΟΦΗ δεν περιορίζεται στα στενά όρια μιας χορηγικής σχέσης. Μαζί στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας του Ηρακλείου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δράσεις μας, για τη στήριξη των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας, στις οποίες το δίκτυο των καταστημάτων μας έχει πολύ ενεργό ρόλο».

Ο Διευθυντής Marketing, Επικοινωνίας και Χορηγιών του ΟΠΑΠ, κος Γιάννης Ρόκκας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον ΟΦΗ στηρίζεται σε κοινές αξίες και στη φιλοσοφία μας για την εξέλιξη του αθλητισμού και τη διασκέδαση των φιλάθλων. Στη βάση αυτή, υλοποιούμε σειρά δράσεων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Μεταξύ άλλων, μέσα από το πρόγραμμα Κερkidα ΟΠΑΠ, έχουμε δημιουργήσει μια κερκίδα ειδικά για τους μικρούς φιλάθλους, με στόχο να αναδείξουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι βασική επιλογή ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Επιπλέον, σχεδιάζουμε πολλές ακόμη ενέργειες και πιστεύουμε ότι η εφετινή σεζόν θα είναι ξεχωριστή για όλους όσοι βρεθούν στο γήπεδο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κος Μηνάς Λυσάνδρου, υπογράμμισε: «Η χορηγική συμφωνία με τον ΟΠΑΠ, τον μεγαλύτερο αιμοδότη του ελληνικού αθλητισμού, αποτελεί θεμέλιο λίθο τόσο για την αναβάθμιση του χορηγικού προγράμματος μας, όσο και για την ενίσχυση της στρατηγικής προτεραιότητας μας, για όμορφες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο ΟΠΑΠ εκφράζει κάτι μεγαλύτερο από μία ανώνυμη εταιρεία, όπως και ο ΟΦΗ πρεσβεύει κάτι ευρύτερο από έναν απλό αθλητικό σύλλογο. Αυτός είναι ο λόγος που η υπογραφή της μεταξύ μας συμφωνίας, δεν είναι απλώς το τυπικό τέλος μίας επιτυχημένης εμπορικής διαπραγμάτευσης, αλλά η δυναμική αρχή μιας ουσιαστικής σχέσης δημιουργίας, ανάμεσα σε δύο οργανισμούς με κοινές αξίες και αντιλήψεις για τον αθλητισμό».

Ο προπονητής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κος Νίκος Νιόπλιας, σημείωσε: «Για τον ΟΦΗ, ο ΟΠΑΠ δεν είναι απλώς ο μέγας χορηγός της ομάδας, αλλά ένας σημαντικός συνεργάτης, με τον οποίο φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε σημαντικές πρωτοβουλίες, εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων. Έχουμε κοινό όραμα ως προς την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά σε αυτό τον τομέα, έχοντας πάντα τους φιλάθλους στο επίκεντρο της προσοχής μας. Μαζί, θέλουμε να φέρουμε τη νέα γενιά ακόμη πιο κοντά στον αθλητισμό, μέσω δράσεων όπως η παιδική κερκίδα που ήδη έχει ανοίξει στο γήπεδο μας».

Ο αρχηγός της ομάδας, κος Πραξιτέλης Βούρος, δήλωσε: «Με τη στήριξη του ΟΠΑΠ, ελπίζουμε ότι θα προσφέρουμε χαρές στους φιλάθλους μας και θα ζήσουμε σημαντικές επιτυχίες. Μαζί με τον ΟΠΑΠ, σχεδιάζουμε ξεχωριστές ενέργειες για τους φίλους του ΟΦΗ, που θα κάνουν την εμπειρία των αγώνων στο γήπεδο μας ακόμα πιο ιδιαίτερη. Ακόμη, εμείς ως ποδοσφαιριστές, στηρίζουμε το μεγάλο έργο του ΟΠΑΠ για την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας και έχουμε ήδη φτιάξει το δικό μας group στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς».

***
Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στη λειτουργία και διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.
Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3, συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr
Read More »
Ο OΠΑΠ και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσίασαν τη χορηγική συνεργασία τους Ο OΠΑΠ και η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσίασαν τη χορηγική συνεργασία τους Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία - 198 κρούσματα στην Ήπειρο

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία - 198 κρούσματα στην ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 16
ΠΕ Θεσπρωτίας 14
ΠΕ Ιωαννίνων 137
ΠΕ Πρέβεζας 31


Read More »
Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία - 198 κρούσματα στην Ήπειρο Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία - 198 κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

9 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα - Όλα αφορούν παιδιά

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
9 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα - Όλα αφορούν παιδιά


Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 25737 rapid test και ανευρέθηκαν 970 θετικά (3.77%). 

Από τις 970 περιπτώσεις, οι 479 αφορούν άνδρες και οι 491 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.89 έτη.


ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ”
301 rapid test με 9 θετικά (2.99%) αφορούν σε 6 αγόρια και 3 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 10 έτη

ΦΙΛΙΑΤΕΣ
13 αρνητικά rapid test
Read More »
9 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα - Όλα αφορούν παιδιά 9 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα - Όλα αφορούν παιδιά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Κρούσματα στο τάγμα των Φιλιατών

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Κρούσματα στο τάγμα των Φιλιατών


Πέντε θετικά κρούσματα μεταξύ στρατεύσιμων και αξιωματικών έχουν επιβεβαιωθεί το τελευταίο διήμερο στο Τάγμα Φιλιατών στο Νομό Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αξιωματικοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον απομόνωση ενώ οι οπλίτες έχουν τεθεί σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ανάλογα περιστατικά.

Στο στρατόπεδο γίνεται τακτική απολύμανση ενώ όλοι οι υπηρετούντες υποβάλλονται σε rapid test σε καθημερινή βάση από τον στρατιωτικό γιατρό.Read More »
Κρούσματα στο τάγμα των Φιλιατών Κρούσματα στο τάγμα των Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Στο Κτηματολόγιο «περνούν» τα Υποθηκοφυλακεία της Θεσπρωτίας από τις 25 Νοεμβρίου

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Β. Γιόγιακας: Στο Κτηματολόγιο «περνούν» τα Υποθηκοφυλακεία της Θεσπρωτίας από τις 25 Νοεμβρίου


Ξεκινά τη λειτουργία του στις 25 Νοεμβρίου το Υποκατάστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου στην Ηγουμενίτσα, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5045/1-11-2021).

Στη χωρική αρμοδιότητα του νέου Υποκαταστήματος θα υπάγονται τα ακίνητα αρμοδιότητας των Υποθηκοφυλακείων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς και Φιλιατών τα οποία και καταργούνται στις 24 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση των Έμμισθων και Άμισθων Υποθηκοφυλακείων και η συγχώνευσή τους σε περιφερειακά κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα προβλέφθηκε με το Ν. 4512/2018 και βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

«Με τη συγχώνευση των Υποθηκοφυλακείων στη Θεσπρωτία και το πέρασμά τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο λύνεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν επί μήνες πολλοί συμπολίτες μας από τη μη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου στους Φιλιάτες, ζήτημα που είχε τεθεί και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή Στέφανο Κοτσώλη για το ενδιαφέρον του να προχωρήσει η συγχώνευση στους καλύτερους δυνατούς χρόνους.», δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.
Read More »
Β. Γιόγιακας: Στο Κτηματολόγιο «περνούν» τα Υποθηκοφυλακεία της Θεσπρωτίας από τις 25 Νοεμβρίου Β. Γιόγιακας: Στο Κτηματολόγιο «περνούν» τα Υποθηκοφυλακεία της Θεσπρωτίας από τις 25 Νοεμβρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Δράσεις για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Δράσεις για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.


Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλοντας να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση με σκοπό την πρόληψη, προέβη στις κάτωθι ενέργειες:
· Φωταγώγηση του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας
· Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τον τρόπο αυτοεξέτασης μαστού και κονκάρδων ευαισθητοποίησης με ροζ κορδελάκι
· Κλινική εξέταση μαστού από τις γυναικολόγους κα Κατσάρη Σοφία και κα Μπέζα Μαρία.

Οι δημότισσες Ηγουμενίτσας εμπιστεύτηκαν το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας για την προληπτική τους εξέταση και επιπλέον, έλαβαν χρήσιμες οδηγίες για τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου του μαστού, ενώ τονίστηκε η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στην εξέλιξη και πορεία της νόσου.
Ευχαριστούμε θερμά τις γυναικολόγους, κα Σοφία Κατσάρη και κα Μαρία Μπέζα για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση της δράσης μας, καθώς και το ΚΔΑΠ Δίαυλος που επιμελήθηκε τις χειροποίητες κονκάρδες ευαισθητοποίησης.
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας θα συνεχίσει με δράσεις να βρίσκεται δίπλα στον δημότη με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.
Ακολουθήστε τη σελίδα του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας στο Facebook (https://www.facebook.com/kepygeiasdimosigoumenitsas/) και μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Ψηφιακής Πολιτικής
Βασιλική Τσώτου
Read More »
Δράσεις για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Δράσεις για τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

ΤΟ ΚΚΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
ΤΟ ΚΚΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤα δήθεν νέα μέτρα, που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, είναι τα ίδια που έχουν δοκιμαστεί εδώ και καιρό κι έχουν οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση των καθημερινών ρεκόρ σε αριθμό κρουσμάτων. Το μόνο που αλλάζει είναι η δοσολογία στα μέτρα, ανάλογα με τη φάση έξαρσης ή ύφεσης της πανδημίας, και τα οποία συνοδεύονται από τη γνωστή “καραμέλα” της αποκλειστικότητας της ατομικής ευθύνης και από τη μετακύλιση του κόστους για την πρόληψη στο λαό και τους εργαζόμενους.

Μετά από όλα αυτά, το κάλεσμα “ενότητας” που απευθύνει ο πρωθυπουργός είναι ουσιαστικά κάλεσμα “συναίνεσης” σε μια αδιέξοδη κι εγκληματική πολιτική, αφού την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο:
- Για τη στήριξη του δημοσίου συστήματος Υγείας, που έχει “φρακάρει” ξανά, με αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού κι έκτακτη χρηματοδότηση.
- Για την οργάνωση μιας σοβαρής ενημερωτικής εκστρατείας κι ενός εμβολιαστικού προγράμματος, στηριγμένου στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση, προληπτικό έλεγχο, αλλά και ιατρική παρακολούθηση των εμβολιασμένων, πολύ περισσότεροι που οι τελευταίοι διατηρούν πιθανότητες νόσησης, ακόμη και σοβαρής.
- Για την επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων της Υγείας που εξακολουθούν να θησαυρίζουν, εκμεταλλευόμενες τα κενά του δημοσίου συστήματος και τις προκλητικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση μαζί τους και τις οποίες βαφτίζει “επίταξη”.
- Για μέτρα προστασίας και μείωση του κινδύνου σε χώρους μεγάλης διασποράς, όπως είναι τα Μέσα Μεταφοράς, τα σχολεία και οι χώροι δουλειάς. Αντί αυτού η κυβέρνηση εγκληματεί, προχωρώντας σε συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία, ενώ την ίδια στιγμή για μικροκομματικούς λόγους αφήνει εκτός μέτρων προστασίας τους θρησκευτικούς χώρους.

Οι παραπάνω κραυγαλέες αντιφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν εξαρχής την πολιτική διαχείρισης της πανδημίας, είναι που -εκτός όλων των άλλων- καλλιεργούν και τη δυσπιστία απέναντι στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τις συμβουλές της επιστήμης.
Άλλωστε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αξιοποιεί τον εμβολιασμό για να καλλιεργήσει κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού και διχασμού, για να πετάξει από πάνω της την ευθύνη, αλλά και για να προχωρήσει τα σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος υγείας και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτό.
Αυτό που βαραίνει στις κυβερνητικές αποφάσεις για την πανδημία, αλλά και συνολικά στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, είναι η λογική “κόστους – οφέλους”. Ουσιαστικά, η αποδοτικότητα κάθε μέτρου κρίνεται με βάση τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας και της δημοσιονομικής πολιτικής που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό αυτών των προτεραιοτήτων. Είναι η ίδια λογική που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των δημοσίων συστήματος υγείας σε όλον τον κόσμο, αδυνατώντας να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του λαού.
Τα ψέμματα τελειώσαν. Η πλήρης επιπέδωση των εμβολιασμών και ο αριθμός των νοσηλευόμενων σε απλές και κλίνες ΜΕΘ δείχνουν ότι ούτε η πανδημία τελείωσε, ούτε διανύουμε κανένα “τελευταίο μίλι”, όπως έλεγε ο πρωθυπουργός. Αν συνεχίστεί η ίδια εγκληματική πολιτική τότε το 4ο κύμα θα είναι πιο φονικό από το 1ο και το 2ο μαζί. Για να μη χαθούν κι άλλες ανθρώπινες ζωές χρειάζεται εδώ και τώρα να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, για τα οποία από την πρώτη στιγμή φωνάζουν οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς.

· Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων. Δωρεάν πλήρης προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό, εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης, με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Εμβολιαστική εκστρατεία με ευθύνη του κράτους, εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις στα ερωτήματα, με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του λαού. Συνταγογράφηση του εμβολίου κατά της εποχικής γρίπης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 6 μηνών και εξασφάλιση του δωρεάν εμβολιασμού.
· Δωρεάν επαναλαμβανόμενα προληπτικά τεστ για τον κορονοϊό σε όλους χωρίς εξαίρεση.
· Συστηματικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του συγχρωτισμού στα σχολεία, σχολές, μέσα μαζικής μεταφοράς, τόπους δουλειάς. Δωρεάν διάθεση των μέσων προστασίας, όπως μάσκες και αντισηπτικά.
· Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να διατεθούν κατά προτεραιότητα όσα χρήματα απαιτούνται για τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, το υγειονομικό υλικό στα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ και τις μονάδες Πρόνοιας.
· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις μονάδες υγείας-πρόνοιας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των εργαζομένων των ιδιωτικών συνεργείων. Κατάργηση του μέτρου της αναστολής εργασίας στην υγεία – πρόνοια. Καμία απόλυση υγειονομικού.
· Επίταξη, χωρίς αποζημίωση των επιχειρηματιών, των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων του ιδιωτικού τομέα, των διαγνωστικών κέντρων και των κέντρων αποκατάστασης, για τις ανάγκες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των Covid και μη Covid ασθενών. Καμία αναστολή ιατρικων πράξεων (χειρουργεία, ογκολογικές θεραπείες, εξωτερικά ιατρεία). Ένταξη των ιδιωτών γιατρών και άλλων υγειονομικών σε ενιαίο κρατικό σχέδιο για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού που δεν απαιτείται νοσηλεία, στα ιατρεία τους ή με κατ’ οίκον επίσκεψη.
· Να παρθούν τώρα πίσω τα σχέδια για το ”νέο ΕΣΥ” της κυβέρνησης που προβλέπει συγχωνεύσεις, παραπέρα εμπορευματοποίηση και αντιδραστικές αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας.
Ανάπτυξη δημόσιων ΚΥ, περιφερειακών ιατρείων και Κέντρων Αποκατάστασης, με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Ανάπτυξη τμημάτων με διεπιστημονικές ομάδες για την παρακολούθηση των ασθενών που νόσησαν από τον κορονοϊό. Πλήρης και δωρεάν εξασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών αποκατάστασης.
Read More »
ΤΟ ΚΚΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΚΚΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεσπρωτίας στο πλευρό των αγροτών

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεσπρωτίας στο πλευρό των αγροτών


Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στέκεται στο πλευρό των χειμαζόμενων αγροτών που διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων, που αντιστέκονται στην εξαΰλωση του εισοδήματός τους, που αρνούνται να υποθηκεύσουν το μέλλον των παιδιών τους στις ληστρικές πολιτικές της ΝΔ.
Των αγροτών που την Παρασκευή 5/11/2021, κινητοποιούνται και διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με γνώση των αδυναμιών αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας, στηρίζει τα αιτήματα των παραγωγών εσπεριδοειδών, των κτηνοτρόφων, των πωλητών λαϊκών αγορών, των αγροτών που πλήττονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Των ανθρώπων του μόχθου που βλέπουν να μειώνεται το εισόδημά τους, να χάνονται επιδοτήσεις, να αυξάνεται καθημερινά το κόστος παραγωγής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα συνεχίσει να παλεύει, μαζί με τον αγροτικό κόσμο, για την ανατροπή αυτών των πολιτικών.

Απομονωμένη η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές
Με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ μόνο, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Σύσσωμη η αντιπολίτευση εναντιώθηκε στα σχέδια της ΝΔ, να διαλύσει τις λαϊκές αγορές, σε μια περίοδο αυξήσεων και ακρίβειας.
Επί 6 μήνες οι κυβερνητικοί βουλευτές, δεσμεύονταν ότι θα γίνουν δεκτές οι προτάσεις των φορέων, όμως όλοι τους, στο τέλος ψήφισαν το νομοσχέδιο με ονομαστική ψηφοφορία.
Ονομαστικά, ρωτάμε και εμείς τον κυβερνητικό βουλευτή του νομού κύριο Γιόγιακα, ποιός κορόιδευε ποιόν; 
Αυτός τους Θεσπρωτούς αγρότες ή η κυβέρνηση τους ίδιους της τους βουλευτές;
Τον καλούμε να εξηγήσει στους Θεσπρωτούς αγρότες, γιατί ψήφισε – με ονομαστική ψηφοφορία – ένα νομοσχέδιο που βάζει ταφόπλακα στις λαϊκές αγορές.
Γιατί δεν εναντιώθηκε, στις ορέξεις του υπουργού ανάπτυξης κυρίου Γεωργιάδη;
Μήπως ήταν γνώστης των μεθοδεύσεων και απλά περίμενε ότι το νομοσχέδιο θα περάσει, χωρίς να εκτεθεί;
Καλούμε τον αγροτικό κόσμο σε συνεχή αγώνα για να ακυρωθεί το νομοσχέδιο στην πράξη.
Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, έχει δεσμευτεί ότι θα το καταργήσει στην επόμενη κυβερνητική του θητεία.

Ηγουμενίτσα 3/11/2021
Read More »
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεσπρωτίας στο πλευρό των αγροτών Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεσπρωτίας στο πλευρό των αγροτών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τις αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών: καλοί οδηγοί, όχι χειριστές οχημάτων

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Ο Βασίλης Γιόγιακας για τις αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών: καλοί οδηγοί, όχι χειριστές οχημάτωνΗ δημιουργία καλών οδηγών και όχι «χειριστών» οχημάτων είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε σε διάφορες καινοτομίες του νομοσχεδίου όπως ο διπλός έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων, η οπτικοακουστική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας, η αύξηση των εξεταστών με δημοσίους υπαλλήλους άλλων φορέων, η θεωρητική και πρακτική εξέταση σε πραγματικές καταστάσεις και συνθήκες, η αξιολόγηση των εξεταστών από επόπτες. Ο κ. Γιόγιακας σημείωσε ότι τοι νομοσχέδιο είναι μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 που έχει στόχο να μειωθούν οι νεκροί και οι σοβαρά τραυματίες από τροχαία περιστατικά στη χώρα μας κατά 50%.

«Το νέο σύστημα για την απόκτηση άδειας οδήγησης φιλοδοξεί να ετοιμάσει καλούς οδηγούς. Και την ποιότητα του οδηγού τη φτιάχνει, αναμφίβολα, και η κυκλοφοριακή αγωγή, η οδική συμπεριφορά… Γιατί η κυκλοφοριακή μας αγωγή δείχνει την κοινωνική μας αγωγή. Γι’ αυτό και «πάνω στο τιμόνι» μπορεί να «βγαίνουν» αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε οδηγούς και όχι χειριστές οχημάτων», έχουμε ένα νομοσχέδιο που κινείται στο σωστό δρόμο», είπε ο βουλευτής Θεσπρωτίας στο κλείσιμο της ομιλίας του, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Να σας ευχηθώ και εγώ σιδερένιος, δυνατός και επ’ ευκαιρία να καλέσουμε για μια ακόμα φορά τους συμπατριώτες μας να εμβολιαστούν. Είναι κάτι που όλοι μας το ζητάμε, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουν όλοι για το κοινό καλό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών εγγράφονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Είναι μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί τον περασμένο Φεβρουάριο.
Και στο οποίο περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την οδική ασφάλεια, η βελτίωση του οδικού δικτύου, η υποχρεωτική διδασκαλία της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία, η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ψηφιοποίηση των ελέγχων για τις παραβάσεις του και, βεβαίως, η βελτίωση του συστήματος που οδηγεί στην απόκτηση άδειας οδήγησης.
Ένα σχέδιο με στόχο να μειωθούν οι νεκροί και οι σοβαρά τραυματίες από τροχαία περιστατικά κατά 50%.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και οι θάνατοι από οδικά ατυχήματα στη χώρα μας έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία 10 χρόνια – από το 2011 έως και το 2020 –, είμαστε ακόμα ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο:
65 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων έχει η Ελλάδα, 51 η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Σουηδία να έχει το χαμηλότερο αρνητικό ρεκόρ με 22 νεκρούς ανά εκατομμύριο.
Αλλά δεν είναι μόνο οι αριθμοί.
Είναι αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε που κάνουν αναγκαία την εφαρμογή αυτού του εθνικού σχεδίου.
Το οποίο, μάλιστα, - και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν - θα γίνει νόμος του κράτους, με δράσεις που θα υποχρεούνται να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς.

Το παρόν νομοσχέδιο για τις εξετάσεις άδειας οδήγησης έχει συγκεκριμένους σκοπούς:
Πρώτα απ’ όλα, να αντιμετωπίσει τα γνωστά φαινόμενα διαφοράς και αδιαφάνειας στο σημερινό σύστημα.
Με τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων σε 2 στάδια για τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση.
Αλλά και τον δειγματοληπτικό έλεγχο φωτογραφίας των υποψηφίων κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.
Με την οπτικοακουστική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας, που γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με την απομακρυσμένη εποπτεία των εξεταστών από αρμόδια επιτροπή.
Αλλά και με το «άνοιγμα» του σώματος των εξεταστών σε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους που θα πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Με σύμμαχο την τεχνολογία, φέρνουμε περισσότερα σημεία στο φως και «ανοίγουμε» τους ελέγχους για να χτυπήσουμε τα «κλειστά» κυκλώματα!

Επίσης, με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
Με προσαρμογή της ύλης, ώστε να είναι ακόμα πιο φιλική σε άτομα με αναπηρία, σε συμπολίτες μας με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε άτομα που δεν μιλούν ελληνικά.
Με τη χρήση τράπεζας θεμάτων και ερωτημάτων για συγκεκριμένες καταστάσεις, που απαιτούν σε βάθος κατανόηση της ύλης και όχι αποστήθιση.
Με πρακτική εξέταση που ξεκινά από τη γνώση βασικών λειτουργιών του οχήματος, μέχρι την πορεία σε αστικούς δρόμους, σε πραγματικές συνθήκες με τον εξεταστή δίπλα στον υποψήφιο και με τη χρήση πλοηγού.
Προετοιμάζουμε, τους αυριανούς οδηγούς σφαιρικά και ουσιαστικά, όχι αποσπασματικά και «μηχανικά».

Όμως το νέο πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πηγαίνει ακόμα παραπέρα.
Γιατί, πέρα από τους προηγούμενους σκοπούς, φιλοδοξεί να προσδιορίσει πώς θα ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών εξέτασης και με ποιο τρόπο θα αξιολογούνται οι εξεταστές.
Με τη διεύρυνση του Μητρώου Εξεταστών στο οποίο, όπως είπαμε, θα μπορούν να εγγραφούν πιστοποιημένοι υπάλληλοι εκτός των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.
Με την επιμόρφωση των εξεταστών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Με τη θεσμοθέτηση Μητρώου Εποπτών, για την αξιολόγηση των εξεταστών και τον έλεγχο της θεωρητικής και πρακτικής δοκιμασίας.
Προβλέψεις, που με τη σειρά τους ενισχύουν τη διαφάνεια και αποτρέπουν τη διαφθορά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με σεβασμό στον χρόνο θα αναφερθώ μόνο με τίτλους σε άλλες διατάξεις που έρχονται να λύσουν διάφορα θέματα στις οδικές μεταφορές.
Είναι το ενιαίο όριο ηλικίας οδηγών φορτηγών και λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και των οδηγών σχολικών και τουριστικών λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές.
Είναι η δυνατότητα των κατόχων άδειας φορτηγών και λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης να μην καταθέτουν την επαγγελματική άδεια οδήγησης και να συνεχίσουν να εργάζονται ως επαγγελματίες οδηγοί.
Είναι η εισφορά 5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ΚΤΕΛ για την ανανέωση του στόλου και για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών τους.
Είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας εισαγόμενων οχημάτων για να ανανεωθεί ο στόλος των ταξί.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε, είναι το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας στο οποίο είχε αναφερθεί ο Υπουργός κύριος Καραμανλής:
ασφαλείς δρόμοι, υπεύθυνοι οδηγοί, κυκλοφοριακή παιδεία, δίκαιοι κανόνες για όλους.
Το νέο σύστημα για την απόκτηση άδειας οδήγησης φιλοδοξεί να ετοιμάσει καλούς οδηγούς.
Και την ποιότητα του οδηγού τη φτιάχνει, αναμφίβολα, και η κυκλοφοριακή αγωγή, η οδική συμπεριφορά.
Και αυτή, διδάσκεται και μαθαίνεται από νωρίς.
Από τους γονείς – οδηγούς τους οποίους μιμούνται τα παιδιά, από το σχολείο, από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Γιατί η κυκλοφοριακή μας αγωγή δείχνει την κοινωνική μας αγωγή.
Γι’ αυτό και «πάνω στο τιμόνι» μπορεί να «βγαίνουν» αντικοινωνικές συμπεριφορές.
Αν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε οδηγούς και όχι «χειριστές οχημάτων», έχουμε ένα νομοσχέδιο που κινείται στο σωστό δρόμο.


Read More »
Ο Βασίλης Γιόγιακας για τις αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών: καλοί οδηγοί, όχι χειριστές οχημάτων Ο Βασίλης Γιόγιακας για τις αλλαγές στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών: καλοί οδηγοί, όχι χειριστές οχημάτων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης


Στις 25-29 Οκτωβρίου 2021, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής και τη συμμετοχή 5 εκπαιδευτικών, έλαβε μέρος στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (Transnational Learning, Teaching and Training Activities) που διεξήχθη στο Alatri , Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 με τίτλο Student Transition in Education Paths (S.T.E.P.) 2019-2022. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.


Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης στην Ιταλία και να παρακολουθήσουν πρακτικές μετάβασης που εφαρμόζονται στα σχολεία αυτά. Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας καθώς και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, την Τουρκία, την Ισπανία και τη Ρουμανία και να ανταλλάξουν απόψεις στο θέμα της μετάβασης.

Στη συνέχεια εκπαιδευτικοί όλων των χωρών συζήτησαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που διεξήχθησαν για τις ανάγκες του προγράμματος S.T.E.P. Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τις επόμενες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού σχεδίου S.T.E.P. και προγραμμάτισαν μια σειρά δράσεων διάχυσης προκειμένου να κοινοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό στην εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινότητα στις χώρες τους.
Read More »
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης Συμμετοχή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στην 3η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021
Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας


Σκοπός και στόχος των μαθημάτων είναι η δημιουργία Βυζαντινών Χορών που θα κοσμούν τα αναλόγια των Ιερών Ναών .
Επίσης, σκοπός είναι η διατήρηση και διάδοση της πατροπαράδοτης Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μουσικής μας κληρονομιάς και της καλλιέργειας του πατροπαράδοτου Εκκλησιαστικού ήθους και της αγάπης των μαθητών προς την Εκκλησιαστική μουσική.
Η τέχνη της Βυζαντινής Μουσικής είναι μια σπουδαία ενασχόληση που απαιτεί όμως προσήλωση, μελέτη και συνεχές ενδιαφέρον.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας κάθε Πέμπτη 7-9 μ.μ..
Έναρξη Μαθημάτων από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 .
Πληροφορίες : 6931156000
Read More »
Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2021 Rating: 5

Σελίδες