Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΠΕΤΑΛΟ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ1 ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ;

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του υποτμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς του έργου βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Μεταφορών & Υποδομών. 
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ρωτά μεταξύ άλλων γιατί εξαιρέθηκε το συγκεκριμένο υποτμήμα από την τροποποίηση της Πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση». 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους:
κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου “Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση”»Με την υπ. αριθ. 8101/17-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, τροποποιείται η Πράξη του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση» ως υποψηφίου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από το φυσικό αντικείμενο της τροποποιημένης Πράξης έχει εξαιρεθεί το έργο της βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς, υπότμημα 1β (Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς) το οποίο είχε συμπεριληφθεί στην αρχική Πράξη, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2753/26-03-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Αντιθέτως, το υποτμήμα 1α της οδού Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς (Κόμβος Εγνατίας – Τσιμέντα) παραμένει στο φυσικό αντικείμενο του έργου ενώ το 1γ υποτμήμα (Πέταλο Γωνιάς – Αρχή παράκαμψης Πλαταριάς) έχει δημοπρατηθεί μαζί με το Υποτμήμα 4 (Καρτέρι – Πάργα) και έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών 2014 - 2025 για χρηματοδότηση.

Επίσης στην τροποποιημένη Πράξη - παρά το ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου για τη Γ1 Φάση Νέου Λιμένος Ηγουμενίτσας είναι μειωμένο - η συνολική δημόσια δαπάνη εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 5,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της αρχικής Πράξης, «προκειμένου να περιληφθεί η δαπάνη σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών», όπως αναφέρεται στο σημείο 10, σελ. 2 της τροποποιημένης Πράξης.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Γιατί εξαιρέθηκε το υποτμήμα 1β (Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς) του έργου βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς από την τροποποίηση της Πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση»,
Εάν και τι προτίθεται να πράξει για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του υποτμήματος 1β (Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς) του έργου βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς,
Σε τι ποσό ανέρχεται η δαπάνη για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών βάσει της οποίας έχει αιτιολογηθεί η αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση».


 
Read More »
Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΠΕΤΑΛΟ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ1 ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ; Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΠΕΤΑΛΟ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ1 ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Διαμαρτυρία για την επιβολή προστίμων σε αυτοκινητιστές Φ.Δ.Χ.

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί 

Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε για την επιβολή προστίμων σε οδηγούς και ιδιοκτήτες Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, για την κίνηση των οχημάτων σε οδούς, που τα ελεγκτικά όργανα ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπεται βάσει του Ν. 4388/2016 η κίνησή τους, πλήν όμως δεν διαθέτουν προς τούτο ειδική σήμανση. 

Συγκεκριμένα, έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών από μέλη μας ιδιοκτήτες ΦΔΧ που εκτελούν δρομολόγια εντός της Ελλάδας και οι οποίοι έχουν δεχθεί υψηλότατα πρόστιμα από την Τροχαία ή/και μικτά κλιμάκια ελέγχου για την κίνηση των οχημάτων τους σε οδούς που βάσει του Ν. 4388/2016 και της αριθμ. οικ.: 83674/10181/02.02.2017 ΚΥΑ υφίσταται περιορισμός / απαγόρευση κίνησης. 

Ασχέτως αν ο φορέας και τα μέλη μας διαφωνούμε με την λογική ή το εύρος εφαρμογής της προαναφερόμενης νομοθεσίας, αντιλαμβανόμαστε ότι άμα την ψήφισή του πρέπει να τίθεται σε ισχύ και να εφαρμόζεται. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση, παρατηρείται μονομερής εφαρμογή της καθώς αφενός μεν ψηφίζεται σε νόμο και αποφασίζεται η εφαρμογή, αφετέρου, ουδεμία ενέργεια έγινε για την σχετική σήμανση των τμημάτων των οδών όπου απαγορεύεται η κίνηση με αποτέλεσμα να βεβαιώνονται παραβάσεις για τις οποίες τα ίδια τα ελεγκτικά όργανα αδυνατούν να υποδείξουν στους παραβάτες την αιτία της επιβολής ποινής. 

Λάβετε δε υπόψη σας ότι η οποιαδήποτε ρήση «άγνοια νόμου δεν υφίσταται» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση καθώς στις οδούς της χώρας μας δεν κινούνται μόνο οι Έλληνες οδηγοί και ιδιοκτήτες αλλά και αλλοδαποί. Και η ανάρτησή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυστυχώς δεν καλύπτει την ευρεία διάδοση του θέματος και γνώση από τους εμπλεκομένους. 

Καταλήγοντας, και επειδή εκτιμούμε ότι πρόθεση όλων είναι η ορθή ανάπτυξη του κλάδου των logistics στην χώρα μας ώστε και την επιχειρηματική κοινότητα να ωφελήσει τα μέγιστα αλλά και την Εθνική Οικονομία, και παράλληλα να αρθεί η δημιουργούμενη αντίληψη ότι οι νόμοι ψηφίζονται όχι για να θέσουν κανόνες και να διορθώσουν κακώς κείμενα αλλά για να προσφέρουν έσοδα στο Κράτος, παρακαλούμε να εξετάσετε το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις ελληνικές μεταφορές και τα μέτρα που πρέπει να αναληφθούν τόσο για την σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας (αφού προηγηθεί η κατάλληλη σήμανση των οδών) όσο και για την δυνατότητα ελάφρυνσης των ήδη καταγεγραμμένων παραβατών που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
Read More »
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Διαμαρτυρία για την επιβολή προστίμων σε αυτοκινητιστές Φ.Δ.Χ. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Διαμαρτυρία για την επιβολή προστίμων σε αυτοκινητιστές Φ.Δ.Χ. Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Πρωτόδικη καταδίκη του διευθυντή του ΟΑΕΔ Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Σε 12 μήνες φυλάκιση καταδίκασε την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο, τον διευθυντή του ΟΑΕΔ Θεσπρωτίας.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κατηγορούνταν για παρότρυνση υφισταμένου κατά συρροή, παράβαση καθήκοντος τελούμενη δια παραλείψεως, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση  και κατά συρροή.

Το δικαστήριο τον αθώωσε για τις δύο κατηγορίες ενώ καταδικάστηκε για την παρότρυνση υφισταμένου κατά συρροή, επιβάλλοντας του 12 μήνες φυλάκιση με 3ετής αναστολή.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, υπάλληλος της υπηρεσίας, αθωώθηκε για τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφων από δημόσιο υπάλληλο και την παράνομη σύσταση, διατήρηση και επεξεργασία αρχείου ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 


Read More »
Πρωτόδικη καταδίκη του διευθυντή του ΟΑΕΔ Θεσπρωτίας Πρωτόδικη καταδίκη του διευθυντή του ΟΑΕΔ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πωλείται καφετέρια εν λειτουργία

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Πωλείται καφετέρια, εν λειτουργία και με μεγάλη πελατεία, λόγω προσωπικού λόγου του ιδιοκτήτη, στην περιοχή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6993913110Read More »
Ηγουμενίτσα: Πωλείται καφετέρια εν λειτουργία Ηγουμενίτσα: Πωλείται καφετέρια εν λειτουργία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου εξελέγη ο Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Εχτές Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, διεξήχθη στην έδρα του Ιδρύματος στην Άρτα, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη και των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Νέος Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας με ποσοστό 64,8% στα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και στο σύνολο των ψηφισάντων 61,9%, το οποίο αποτελείται επιπλέον από το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.).

Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν οι:

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπλ. Καθηγήτρια του τμήματος Λογοθεραπείας
Τάγκας Περικλής, Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων


Read More »
Νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου εξελέγη ο Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας Νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου εξελέγη ο Καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Την αθώωση της Σταυρούλας Μπραίμη από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, αποφάσισε το τριμελές πλημμελειοδικείο

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017

Την ομόφωνη αθώωση της δημάρχου Σουλίου Σταυρούλας Μπραίμη, από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος εκτελούμενη δια παραλείψεως, αποφάσισε πριν λιγα λεπτά, το τριμελές πλημμελειοδικείο Θεσπρωτίας, μετά από μηνυτήρια αναφορά του πρώην δημοτικού συμβούλου Ευάγγελου Κούρτη.

Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση αφορούσε την εξόρυξη αδρανών υλικών από το νταμάρι στο Γαρδίκι καθώς την άντληση νερού στο Ελευθεροχώρι για την κατασκευή των Σ.Ε.Α., υποθέσεις για τις οποιες αθωωθηκε η δήμαρχος, ελλειψη δολου, οπως αναφέρει η σχετική αποφαση


Read More »
Την αθώωση της Σταυρούλας Μπραίμη από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, αποφάσισε το τριμελές πλημμελειοδικείο Την αθώωση της Σταυρούλας Μπραίμη από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, αποφάσισε το τριμελές πλημμελειοδικείο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Super League: Ο Γ. Κομίνης διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017

Ο Γιώργος Κομίνης από την ΕΠΣ Θεσπρωτίας ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κομίνης είχε σφυρίξει στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Οι διαιτητές των αγώνων της 8ης αγωνιστικής της SuperLeague:

Σάββατο 21/10/2017

16:00 Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα: Τσαμούρης (Πειραιά)

18:15 ΑΟΚ-Παναιτωλικός: Σέζος (Κιλκίς)

20:30 Λαμία-Παναθηναϊκός: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

Κυριακή 22/10/2017

16:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος: Σκουλάς (Θεσσαλίας)

18:15 Απόλλων Σμύρνης-Ξάνθη: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)

18:15 Πλατανιάς-ΑΕΛ: Καλογερόπουλος (Αθηνών)

20:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Κομίνης (Θεσπρωτίας)

Δευτέρα 23/10/2017

19:30 ΑΕΚ-Ατρόμητος: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) 
Read More »
Super League: Ο Γ. Κομίνης διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ  Super League: Ο Γ. Κομίνης διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Συνελήφθησαν 3 άτομα με 163 κιλά κάνναβης

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Μία ακόμη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μπλόκαραν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ηπείρου. Αυτή την φορά ήταν το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας που έβαλε «στοπ» σε 163 κιλά χασίς.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν, σταμάτησαν δύο αυτοκίνητα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κομποτίου, εκ των οποίων το ένα λειτουργούσε ως προπομπός.

Στο δεύτερο ήταν φορτωμένα 163 κιλά χασίς, τα οποία κατασχέθηκαν.

Παράλληλα συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο ημεδαποί 44 ετών και ένας 32χρονος υπήκοος Αλβανίας.


 
Read More »
Συνελήφθησαν 3 άτομα με 163 κιλά κάνναβης Συνελήφθησαν 3 άτομα με 163 κιλά κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Έναρξη προγραμμάτων Erasmus+

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Το Δημοτικό σχολείο Παραποτάμου, με την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, υποδέχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Wonderful World of Words» , εταίρους από την Εσθονία, Λιθουανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Τουρκία με σκοπό τον προγραμματισμό των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του. Η πρώτη συντονιστική συνάντηση έλαβε χώρα στο Δημοτικό σχολείο Παραποτάμου από την Τρίτη 09/102017 έως και την Τετάρτη 10/10/2017.

Το σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

· Έκδοση εφημερίδας

· Δημιουργία ιστοσελίδας

· Συγγραφή βιβλίων με ιστορίες από τα παιδιά με την ονομασία “Walking books”

· Συγγραφή σεναρίου και θεατρικών ρόλων εμπνευσμένων από τη σειρά βιβλίων “Walking books”

· Προσχέδια ηλεκτρονικών παιχνιδιών

· Εγχειρίδια για μεθόδους διδασκαλίας λογοτεχνίας

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, αλλά και τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα και τον πολιτισμό της εκάστοτε χώρας. Οι δράσεις μας θα γίνονται γνωστές μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού σχολείου Παραποτάμου.

Η εμπειρία από το πρόγραμμα Erasmus+ “Wonderful World of Words” θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και την τοπική κοινωνία.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα Erasmus+.


Read More »
Θεσπρωτία: Έναρξη προγραμμάτων Erasmus+ Θεσπρωτία: Έναρξη προγραμμάτων Erasmus+ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017
Στην «ΤΙΤΑΝΗ» της 24ης Σεπτεμβρίου και από αυτήν την στήλη επαινέσαμε την απόφαση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών κ. Θανάση Μανταλόβα.

Πράξαμε αυτό διότι κάλεσε πολίτες και φορείς των Ιωαννίνων να προτείνουν έργα και δράσεις, που θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, ύστερα από σχετική διαδικασία.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να πράξει το ίδιο και η Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας. 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Π. Σούρλα, προέβη στις σχετικές ανακοινώσεις και κάλεσε τους Δημότες στην κατάρτιση του «συμμετοχικού προϋπολογισμού». 

Η ενέργεια είναι σωστή και αξίζει θερμών συγχαρητηρίων η Δημοτική Αρχή.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΙΤΑΝΗ


Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Περιφέρεια Ηπείρου: Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Β/695/18368/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 445/Β/2016) με θέμα “Τροποποίηση της υπ'αριθ. Οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων””, ισχύουν τα παρακάτω:

Μέχρι την 31/12/2017 επιτρέπεται η ταξινόμηση και απογραφή μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων (με άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με εθνική έγκριση τύπου αλλά χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Μετά την 1/1/2018 επιτρέπεται η ταξινόμηση και απογραφή μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων (με άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με εθνική έγκριση τύπου, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο εργοστασιακός τύπος του μηχανήματος, όσο και ο τύπος του κινητήρα θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στην εθνική έγκριση τύπου. Επιπλέον, το κάθε μηχάνημα θα πρέπει να φέρει εγκεκριμένη -από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Διάταξη Προστασίας έναντι ανατροπής.

Τέλος, ο εφοδιασμός με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων στη χώρα μας γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν είτε διαθέτουν μη εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31/12/2020. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβασή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα: 2651364479 (κα Α. Σταυράτη) και 2651364120 (κα Δ. Μπάρκα).


Read More »
Περιφέρεια Ηπείρου: Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων Περιφέρεια Ηπείρου: Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ»

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Το τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ του Δ. Ηγουμενίτσας ξεκινά το πρόγραμμα: "ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ" και στην Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου όπως και την περσινή χρονιά, και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Γυμναστήριο Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου:
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:00

Οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός από την αίτηση συμμετοχής που θα δοθεί από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και την ιατρική βεβαίωση συμμετοχής όπως έχουν ενημερωθεί από τον φορέα μας. Η παράδοση τους θα γίνεται στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην προσέλευση του μαθήματος.
Τιμή συμμετοχής 10€ το μήνα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πληροφορίες: Τηλ. 2665360019
FAX : 2665360019 Email:pakppo2@1345.syzefxis.gov.gr


Read More »
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των θεραπευτικών πρακτικών του ΚΕΘΕΑ είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και η παρότρυνση και υποστήριξη των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων για συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Σ’ αυτό το πνεύμα και με αφορμή την Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που συντονίζεται από την HELMEPA, μέλη και προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ πραγματοποίησαν παρέμβαση καθαρίζοντας τμήμα της παραλίας Δρεπάνου Ηγουμενίτσας την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετείχε ενεργά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Παράρτημα Ηγουμενίτσας ο οποίος παρείχε υγειονομική κάλυψη.

Γιατί χωρίς εσένα ……αποκλείεται


Read More »
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΘΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Τριήμερες εκδηλώσεις στον Δήμο Φιλιατών

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Ο Δήμαρχος Φιλιατών καλεί του Πολίτες να πάρουν μέρος στις τριήμερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας:

26η Οκτωβρίου: Εορτή Αγίου Δημητρίου. Μετά τη Θεία Λειτουργία και ώρα 11:30 π.μ., το 628 Τάγμα Στρατού σε συνεργασία με τον Δήμο θα προσφέρουν φασολάδα για όλο τον κόσμο ΔΩΡΕΑΝ στην κεντρική πλατεία Π. Κουφάλα.

Την ίδια μέρα και ώρα 6:30 το βράδυ θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου.

27η Οκτωβρίου: Ώρα 11:00 π.μ. κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων από την μαθητιώσα νεολαία.

28η Οκτωβρίου: Εορτασμός Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ώρα 10:00 π.μ. δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από την Εκπαιδευτικό κα Ζαχαρένια Κηλιπούρα, κατάθεση στεφάνων, παρέλαση από τους μαθητές των σχολείων και πεζοπόρων τμημάτων του 628 Μ/Π. Τ.Π.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Φιλιατών και παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλιατών.


Read More »
Τριήμερες εκδηλώσεις στον Δήμο Φιλιατών Τριήμερες εκδηλώσεις στον Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Όλοι στο Πανηπειρωτικό Συλλαλητήριο την Τρίτη 24 Οκτώβρη

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Συνάδελφοι,

Στις 23-24 Οκτώβρη η κυβέρνηση διοργανώνει στα Γιάννενα το «Αναπτυξιακό Συνέδριο». Ανάλογα Συνέδρια έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα σε Κρήτη – Δυτ. Μακεδονία – Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία και εντάσσονται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη λεγόμενη «Εθνική Παραγωγική Ανασυγκρότηση».

Γίνεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι τα δύσκολα πέρασαν, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι με την Ανάπτυξη που την βαφτίζουν και «ΔΙΚΑΙΗ» θα σταματήσουν τα Αντιλαϊκά μέτρα, θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω κάποιες από τις απώλειες, θα έχουμε δουλειά.

Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ. «πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ‘ανάκαμψη’ της οικονομίας». Βαδίζουμε σταθερά στο δρόμο της προσέλκυσης και της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας. Αυτά θα έρθει να πει κι εδώ.

Εμείς οι εργαζόμενοι ξέρουμε πολύ καλά όμως, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, τι σημαίνει επενδύσεις κι επιχειρηματικότητα, ξέρουμε καλά ότι κανένας επιχειρηματίας δεν επενδύει για να δώσει θέσεις εργασίας και εισόδημα στους εργαζόμενους. Επενδύει για να βγάλει κέρδη. Για να γίνουν «ανταγωνιστικές» οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις είναι όρος οι εργαζόμενοι να γίνουν ακόμη πιο φθηνοί, πιο ευέλικτοι, πιο υποταγμένοι.

Γι αυτό και δε θα σταματήσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά θα ενταθούν με νέες μειώσεις μισθών, με προσπάθεια κατάργησης των Σ.Σ.Ε. ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με νέο χτύπημα στο Ασφαλιστικό, μειώσεις συντάξεων – ομαδικές απολύσεις, με νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα στοχεύει στο χτύπημα ακόμα και του δικαιώματος στην ΑΠΕΡΓΙΑ στην προσπάθειά τους να υπάρχει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς.

Για τη στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη φορολογία για το λαό. Νέες μειώσεις στις συντάξεις, ακόμη μεγαλύτερη μείωση των παροχών σε Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια. Αυτά όλα τα ζητήματα δε θα συζητηθούν στο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ». Αντίθετα και μ’αυτή τη φιέστα θα επιχειρήσουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και συνολικά του λαού.

Θα επιχειρήσουν να μας πείσουν ότι τα συμφέροντά μας πάνε μαζί με την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ».

Όμως αλήθεια τι συμφέρον έχουν οι εργαζόμενοι της περιοχής μας που όλα τα προηγούμενα χρόνια είδαν τους μεγάλους ομίλους να γιγαντώνονται και να αυξάνουν τα κέρδη τους;

Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία από την αύξηση του τουρισμού στα Σύβοτα και την Πέρδικα;

Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες του ΝΗΡΕΑ από την αύξηση κερδών κατά 22,4%;

Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες της ΣΕΛΟΝΤΑ από την αύξηση των εξαγωγών;

Όλα αυτά τα χρόνια το «κέρδος» για εμάς είναι ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - μειώσεις μισθών – εντατικοποίηση – τρομοκρατία – πληρωμή με κουπόνια – ελαστικές μορφές εργασίας κτλ.

Μας λέει η κυβέρνηση ότι η Ήπειρος βγαίνει από την απομόνωση με τους οδικούς άξονες ΙΟΝΙΑ-ΕΓΝΑΤΙΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο λαός δε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους δρόμους με τα πανάκριβα διόδια (75 ευρώ πήγαινε – έλα Γιάννενα - Αθήνα).

Η αλήθεια είναι ότι η ΤΕΡΝΑ έβαλε μόνο το 16,5% δικά τους κεφάλαια για την κατασκευή του δρόμου και θα τον εκμεταλλεύεται για τα επόμενα 30 χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι οι οικοδόμοι δούλεψαν με εξευτελιστικά μεροκάματα ήλιο με ήλιο.

Μιλάνε για το θαύμα του Τουρισμού. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό το θαύμα αυτό σημαίνει 15% μειώσεις, εντατικοποίηση, απλήρωτη μαθητεία. Σημαίνει καταπατήσεις ακτών και δασών από τους καπιταλιστές.

Παραμυθιάζουν το λαό ότι προσδοκάμε μεγάλα οφέλη από της εξόρυξη πετρελαίων στην περιοχή μας. Πετρέλαιο μπορεί να βρεθεί. Όμως αυτό θα είναι για λογαριασμό των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και όχι για το λαό.

Επιπλέον δε μπορεί να μη σκεφτούμε ότι αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί φέρνουν μαζί τους την ενίσχυση της Στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ που λειτουργούν σαν ομπρέλα προστασίας των επιχειρηματικών ομίλων και των συμφερόντων τους.

Συνάδελφοι, έχουμε πλέον την εμπειρία ότι η ανάπτυξή τους χτίζεται πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας.

Δεν είναι δική μας ανάπτυξη αυτή που βγάζει στο σφυρί ηλεκτρονικά τα σπίτια μας.

Δεν είναι δική μας ανάπτυξη αυτή που στέλνει τα παιδιά μας για μεροκάματο στο εξωτερικό.

Δεν είναι δική μας ανάπτυξη αυτή που την υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία τα κάνει νέα πεδία κερδοφορίας.

Αυτή η ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι μόνο για τους καπιταλιστές.

Αυτήν τους την ανάπτυξη υπηρετεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Στην ίδια ρώτα και η Ν.Δ. και τα υπόλοιπα Αστικά κόμματα παρά τις όποιες επιμέρους κόντρες τους για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής για λογαριασμό του κεφαλαίου, υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο.

Τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων.

Από την πλευρά μας:

Προετοιμαζόμαστε, βάζουμε στον αγώνα και νέες δυνάμεις χωρίς καμιά καθυστέρηση, δίνουμε τη δική μας απάντηση στην κυβέρνηση - Ε.Ε. στους περιβόητους θεσμούς, στη μεγαλοεργοδοσία, τα κόμματά της και τους ανθρώπους τους στο Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Χτίζουμε την πλατιά κοινωνική συμμαχία με όσους χτυπιούνται από αυτή τη πολιτική. Τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους– τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ – την νεολαία – τους συνταξιούχους.

Δε δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή μας. Συνεχίζουμε με πνεύμα όχι μόνο απόκρουσης της αντιλαϊκής πολιτικής και των νέων μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση αλλά με την απαίτηση να ανακτήσουμε τις απώλειες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, να μπει στο επίκεντρο η κάλυψη των δικών μας, των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Καλούμε κάθε έντιμο εργαζόμενο, κάθε σωματείο κάθε επιτροπή αγώνα σε πανηπειρωτικό συλλαλητήριο στις 24 Οκτώβρη. Παλεύουμε για :

· Μέτρα στήριξης των ανέργων, με την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ μηνιαίως σε όλους τους ανέργους για όσο διάστημα είναι στην ανεργία, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, πλήρη ασφαλιστική κάλυψή τους.

· Κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης.

· Την επιστροφή όλων όσων μας έκλεψαν κυβερνήσεις και εργοδοσία από τους μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης.

· Άμεση επαναφορά με νόμο των ΣΣΕ και της υποχρεωτικότητας για όλους και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Επαναφορά των κλαδικών μισθών στα επίπεδα που ήταν πριν την κατάργηση των ΣΣΕ. Άμεση υπογραφή νέων ΣΣΕ με αυξήσεις.

· Κατάργηση της βαριάς έμμεσης και άμεσης φορολογίας που τσακίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρούς αγρότες και ΕΒΕ.

· Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν υγεία-πρόνοια, παιδεία.

· Να μην ψηφιστεί νέος αντισυνδικαλιστικός νόμος, που θα περιορίζει δραστικά το δικαίωμα στην απεργία. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, να σταματήσει η εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
24 ΟΚΤΩΒΡΗ 6.30μ.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Read More »
Όλοι στο Πανηπειρωτικό Συλλαλητήριο την Τρίτη 24 Οκτώβρη Όλοι στο Πανηπειρωτικό Συλλαλητήριο την Τρίτη 24 Οκτώβρη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017


Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2017.

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

Έγκριση πρακτικού I (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Απευθείας ανάθεση του έργου : « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ » – Διάθεση πίστωσης.

Απευθείας ανάθεση του έργου : « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ » – Διάθεση πίστωσης.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ » Τ.Κ Γλυκής.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση: «ΣΤΕΝΑΖΙ» Τ.Κ Ξηρολόφου.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στην Τ.Κ Παγκρατίου για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στην Τ.Κ Χόϊκας για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στην Τ.Κ Γλυκής για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Έλεγχος ποιότητας νερού».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμμάτων Δήμου Σουλίου ( Δ.Κ Παραμυθιάς).

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμμάτων Δήμου Σουλίου ( Τ.Κ Πέντε Εκκλησιών ) .

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμμάτων Δήμου Σουλίου (Τ.Κ Νεοχωρίου ) .

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμμάτων Δήμου Σουλίου (Τ.Κ Κρυσταλλοπηγής ) .

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμμάτων Δήμου Σουλίου (Τ.Κ Αμπελιάς ) .

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Παραμυθιάς».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Αχέροντα».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων -τσιμεντοσωλήνες».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια χλωριωτών».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια στεγάστρων».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια εξοπλισμού πρασίνου)».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια ελαστικών οχήματος ΜΕ 34158 )».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια ελαστικών οχήματος ΜΕ 917335)».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια ελαστικών οχήματος ΜΕ 34149 )».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια ελαστικών οχήματος ΚΗΥ 9941)».

Έγκριση δαπανών –Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος: Εκδήλωση - αφιέρωμα για το Έπος του '40

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σας προσκαλεί στην εκδήλωση – αφιέρωμα για το Έπος του '40, ''28η Οκτωβρίου. Ένα εθνικό ορόσημο με διεθνή σημασία''. Μια επέτειος, ένας θρύλος, μια μνήμη κι ένα χρέος.
Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, ώρα 18.00', στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, Ομόνοια


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Χαιρετισμό του Προέδρου της ΠΣΕ Γιώργου Δόση

- Επετειακά τραγούδια που θα αποδώσουν, η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής και το Πολυφωνικό Εργαστήρι της ΠΣΕ, συνοδεία της Ηπειρώτικης παραδοσιακής μουσικής κομπανίας του Θοδωρή Γεωργόπουλου.

- Προβολή ντοκιμαντέρ αναπαράστασης της μάχης του Καλπακίου

- Πανηγυρική ομιλία με τίτλο ''28η Οκτωβρίου. Ένα εθνικό ορόσημο με διεθνή σημασία'', από την Ηπειρώτισσα, από Περιστέρι και Καστάνιανη Πωγωνίου, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

- Απαγγελίες-κείμενα, από το βιβλίο του Πέτρου Κυριάκου Θεοδωρακάκου, επίτιμου καθηγητή ΕΜΠ, στρατιώτη τότε «Το ημερολόγιο ενός πολεμιστή στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου». Οι απαγγελίες θα γίνουν από 4 μέλη Ενώσεων Ηπειρωτών της Αττικής.

-Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακά τραγούδια της εποχής του Έπους του ΄40, από τον Σάββα Σιάτρα και την Ηπειρώτικη κομπανία του Τάκη Ζιάγκα.


Read More »
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος: Εκδήλωση - αφιέρωμα για το Έπος του '40 Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος: Εκδήλωση - αφιέρωμα για το Έπος του '40 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017 Rating: 5

Σελίδες