ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές δηλώσεις των συζύγων

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές δηλώσεις των συζύγων


Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 έχουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ.

Η γνωστοποίηση της υποβολής χωριστών δηλώσεων γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr
Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2024.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023.

Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν για το φορολογικό έτος 2023 να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το φορολογικό έτος 2024 και επόμενα θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους.

Αναλυτικός οδηγός από την ΑΑΔΕ

1. Ε Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής: Φ.Ε.);
Α Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Πολίτες → Εισόδημα →Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή -φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

2. Ε Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2024, τι θα συμβεί;
Α Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2023.

3. Ε Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;
Α Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

4. Ε Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;
Α Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Ε Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;
Α Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

6. Ε Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;
Α Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7. Ε Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;
Α Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

8. Ε Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;
Α Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

9. Ε Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;
Α Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου, που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10. Ε Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;
Α Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

11. Ε Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;
Α Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

12. Ε Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για χωριστή δήλωση Φ.Ε. συζύγων από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής;
Α Για το φορολογικό έτος 2023, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2024. Για κάθε επόμενη χρήση, είτε αν υπάρχει ανάκληση της γνωστοποίησης είτε αυτή γίνεται για πρώτη φορά, καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13. Ε Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;
Α Η επιλογή της χωριστής δήλωσης, από το φορολογικό έτος 2023, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.

14. Ε Ποιος από τους συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλωση Φ.Ε.;
Α Οποιοσδήποτε από τους συζύγους ή και οι δύο.

15. Ε Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;
Α Από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής, δεν απαιτείται η επικαιροποίηση της γνωστοποίησης για κάθε έτος. Επομένως, όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν για το φορολογικό έτος 2023 να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το φορολογικό έτος 2024 και επόμενα, θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του οικείου έτους, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης σε επόμενο έτος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά για το έτος αυτό, από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων, μέχρι την προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου.

16. Ε Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2024 (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2023;
Α Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιθυμίας για υποβολή χωριστής δήλωσης γίνεται άπαξ χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης.

17. Ε Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2024 και η ενημέρωση του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα γίνει μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2024. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2023;
Α Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιθυμίας για υποβολή χωριστής δήλωσης γίνεται άπαξ χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης.

18. Ε Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε.;
Α Όχι, καθόσον για τα ΜΣΣ εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

19. Ε Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;
Α Ναι. Εφόσον η σύζυγος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει προκειμένου να υποβάλει τη δική της δήλωση.
Read More »
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές δηλώσεις των συζύγων ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές δηλώσεις των συζύγων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

ΑΜΚΑ: Τι αλλάζει στη χορήγησή του – Οι δικαιούχοι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
ΑΜΚΑ: Τι αλλάζει στη χορήγησή του – Οι δικαιούχοι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) συνολικά εννέα συναρμόδιων υπουργείων η οποία ορίζει το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης ή απενεργοποίησής του.

Στην ΚΥΑ ορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι, διαχωρίζεται το στάδιο της αρχικής έκδοσης του ΑΜΚΑ από το στάδιο ενεργοποίησης και εξορθολογίζεται η αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης, που επιχειρείται με την έκδοση της ΚΥΑ, είναι οι εξής:

– ο εκσυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής του ΑΜΚΑ με την εισαγωγή διακριτών σταδίων έκδοσης και ενεργοποίησης του,

– η ψηφιοποίηση ΑΜΚΑ και η διαλειτουργικότητα φορέων αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και απλοποιεί τη διασταύρωση των δεδομένων και

– ο περιορισμός φαινομένων καταστρατήγησης, όπως η έκδοση ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους και η συνέχιση της χρήσης του αριθμού από μη δικαιούχους, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή λήψη προνοιακών παροχών.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι ΑΜΚΑ είναι οι:

(α) Έλληνες πολίτες,

(β) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς και

(δ) ανήλικοι.

Όπως ορίζει η απόφαση, ο ΑΜΚΑ, μετά την έκδοσή του στους δικαιούχους, παραμένει ανενεργός και ενεργοποιείται με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα.

Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής θεωρείται το δελτίο ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο.

Ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας θεωρείται η απόδειξη φορολογικής κατοικίας ή η βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή η σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η απόφαση προβαίνει επίσης σε διαχωρισμό για τις περιπτώσεις έκδοσης ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες, σε πολίτες χωρών της ΕΕ και σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς.

Αναλυτικότερα:

1. Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο.

2. Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ.

3. Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς

Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και τίτλος παραμονής στη χώρα, με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.
Για όσους αντικειμενικά δεν έχουν διαβατήριο, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, αρκεί ο τίτλος παραμονής στη χώρα, με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, με την απόφαση, λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι άστεγοι και οι αιτούντες άσυλο.

Για τους αιτούντες άσυλο, με το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας εκδίδεται αυτόματα Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), ο οποίος εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Αν η αίτηση ασύλου γίνει αποδεκτή, ο ΠΑΑΥΠΑ μετατρέπεται σε ΑΜΚΑ, ενώ, αν η αίτηση απορριφθεί, ο ΠΑΑΥΠΑ απενεργοποιείται αυτόματα.

Για τους αστέγους, έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε για την απόδειξη της κατοικίας να αρκεί βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου ή από το Κέντρο Κοινότητας.

Όπως επισημαίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται, εφόσον δεν πληρείται οποιοδήποτε από τα κάτωθι κριτήρια:

(α) της νόμιμης παραμονής ή

(β) της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή

(γ) της πραγματικής κατοικίας στη χώρα, εκτός των ανήλικων δικαιούχων ή

(δ) εφόσον απενεργοποιηθεί ο ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου, σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένων ενηλίκων ή ανηλίκων.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΑΜΚΑ, οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα άπαξ ενεργοποίησής του προσωρινά για 30 ημέρες, μέσα στις οποίες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανενεργοποίησή του.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Με την έκδοση της ΚΥΑ αναμορφώνεται το καθεστώς του ΑΜΚΑ, με κεντρικό στόχο να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε επαφής των πολιτών με το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάσης φύσεως παροχές είτε ως ασφαλισμένων είτε ως ανασφάλιστων.

Με τη νέα ρύθμιση, εισάγεται η διαδικασία ενεργοποίησης, αλλά και απενεργοποίησης του αριθμού, σε περίπτωση που ο κάτοχος του ΑΜΚΑ πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και, κυρίως, αν πάψει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι αφενός μεν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αφετέρου δε η αποφυγή φαινομένων που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η έκδοση ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους, η προσκόμιση πλαστών δικαιολογητικών ή και η συνέχιση της χρήσης του αριθμού από μη δικαιούχους, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή λήψη προνοιακών παροχών».
Read More »
ΑΜΚΑ: Τι αλλάζει στη χορήγησή του – Οι δικαιούχοι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΑΜΚΑ: Τι αλλάζει στη χορήγησή του – Οι δικαιούχοι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Συνελήφθησαν δύο άτομα  για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν χθες (09-01-2024) το μεσημέρι στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας αλλοδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό καθώς και στο σπίτι της ημεδαπής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

· -32- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

· συσκευασία με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA-έκσταση,

· συσκευασία με αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια βάρους 2,59 γραμμαρίων,

· συσκευασία με σπόρους κάνναβης βάρους 12,87 γραμμαρίων,

· -8- ναρκωτικά χάπια,

· -4- ζυγαριές ακριβείας και

· κυνηγητικό όπλο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.
Read More »
Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Συνελήφθησαν δύο άτομα  για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Συνελήφθη σπείρα διαρρηκτών

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Συνελήφθη σπείρα διαρρηκτών


Διακριβώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων η δράση σπείρας, που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις κατοικιών στα Ιωάννινα

Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη και εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2022

Πάνω από 30.000 ευρώ υπολογίζεται η λεία από την εγκληματική τους δραστηριότητα

Διακριβώθηκε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων η εγκληματική δράση σπείρας, η οποία διέπραττε διαρρήξεις σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων.

Από τα στοιχεία της έρευνας ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη της σπείρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Ειδικότερα, πρόκειται για 3 ημεδαπούς, οι οποίοι ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από σπίτια, στα οποία εισέρχονταν παραβιάζοντας σημεία εισόδου (πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες), έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως ότι απουσιάζουν οι ένοικοι.

Με τον παραπάνω τρόπο εξακριβώθηκε ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, διέπραξαν συνολικά 6 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από σπίτια, από όπου αφαίρεσαν χρήματα και τιμαλφή, η συνολικά αξία των οποίων ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθη σπείρα διαρρηκτών Συνελήφθη σπείρα διαρρηκτών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Συνελήφθη ημεδαπός διωκόμενος για ναρκωτικά

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Συνελήφθη ημεδαπός διωκόμενος για ναρκωτικά


Συνελήφθη χθες (09/01/2024) το πρωί στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς από αστυνομικούς του οικείου Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ημεδαπός διωκόμενος.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία εισόδου τού ημεδαπού στη χώρα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν:

· ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Πειραιώς για παραβάσεις της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών» και

· καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς με ποινή κάθειρξης (6) ετών και (3) μηνών, για «σύσταση και συμμορία» και παραβάσεις της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθη ημεδαπός διωκόμενος για ναρκωτικά Συνελήφθη ημεδαπός διωκόμενος για ναρκωτικά Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Ανηλίου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Ανηλίου

Οι τελευταίες χιονοπτώσεις έφεραν τα καλά νέα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Από αύριο Πέμπτη τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Κέντρο του Ανηλίου με όλους τους αναβατήρες του.

Ο καιρός αναμένεται να είναι σύμμαχος και το επόμενο διάστημα ώστε να προσφέρονται ιδανικές συνθήκες για όλους.

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί και το πρώτο νυχτερινό σκι της χρονιάς κάτι που θα χαρίσει μοναδικές εμπειρίες σε όλους.

πηγή epiruspost.gr
Read More »
Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Ανηλίου Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Ανηλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων της Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2024»

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων της Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2024»


Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συμμετάσχει στην μεγαλύτερη Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη «FOOD EXPO 2024» την περίοδο 9-11/03/2024 στην Αθήνα στο Metropolitan Expo.

Η FOOD EXPO αποτελεί μοναδική ευκαιρία για κάθε επιχείρηση να προωθήσει τα προϊόντα της σε χιλιάδες αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω Β2Β και όχι μόνο συναντήσεων. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων, την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην Έκθεση πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους το αργότερο ως τις 15-01-2024 στo e-mail: s.fouki@php.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο 26510-87151 (κ. Σοφία Φούκη).

To κόστος του περιπτέρου επιβαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου.

Read More »
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων της Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2024» Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων της Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2024» Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Τα τέσσερα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο Σκρέκας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Τα τέσσερα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο Σκρέκας


Όπως εξήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης

«Μειώνουμε τις παροχές προς τα σουπερ μάρκετ και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμες για τον καταναλωτή: Περιορίζουμε τις εκπτώσεις των προμηθευτών κατα 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή – Αφορά σε απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες.

Αποτρέπουμε τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις:
Δεν επιτρέπουμε στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές σε προϊόντα να κάνουν προωθητικές ενέργειεες για 3 μήνες για όλα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Για προμηθευτές που κρατούν τις τιμές σταθερές επιτρέπονται οι προωθητικές ενέργειες.

Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι: Υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν στο λιανεμπόριο τα προϊόντα σε καθαρές τιμές. Αφορά νωπά φρούτα, λαχανικά και κρέατα.

Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα:
Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για το συγκεκριμένο προϊόν και κέρδους στο 7%».Read More »
Τα τέσσερα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο Σκρέκας Τα τέσσερα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο Σκρέκας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Αδ. Γεωργιάδης: Διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ηλικιωμένους κατά την πανδημία του κορωνοϊού

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Αδ. Γεωργιάδης: Διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ηλικιωμένους κατά την πανδημία του κορωνοϊού

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του Προέδρου του ΕΟΔΥ Χρήστου Χατζηχριστοδούλου αλλά και της Καθηγήτριας Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Αναστασίας Κοτανίδου, ενημερώνουν για τη διασπορά του κορωνοϊού.

Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη Τύπου που δίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη θέση του υπουργού Υγείας. Ο ίδιος, επιδιώκει να κινητοποιήσει τους πολίτες ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού ειδικά στις ευάλωτες ομάδες, καθώς σήμερα κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί τα ραντεβού στους άνω των 60 ετών.

Διαγράφονται τα πρόστιμα σε ηλικιωμένους που επιβλήθηκαν κατά την πανδημία

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στη σημασία του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό και σημείωσε πως: «Η εποχή της αντιπαράθεσης έχει τελειώσει. Όσοι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα ήταν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν ανεμβολίαστοι», είπε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγγειλε την πραγματοποίηση καμπάνιας το αμέσως προσεχές διάστημα.

«Η COVID-19 ήρθε για να μείνει, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε, ο ετήσιος εμβολιασμός πρέπει να γίνει ρουτίνα, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους», είπε ο υπουργός Υγείας και συμπλήρωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα εμβολιαστικά κανάλια όπως και για το εμβόλιο της γρίπης, αν είναι δυνατόν και τα φαρμακεία.

Ανακοίνωσε δε, πως κατατίθεται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για διαγραφή προστίμων που είχαν επιβληθεί σε ηλικιωμένους άνω των 60 ετών, μέσα στην πανδημία.

«Ένα πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τα στοιχεία είναι η τεράστια σημασία του εμβολιασμού τόσο για τη γρίπη όσο και για τον κορωνοϊό. Ήταν ένα ζήτημα που δίχασε στην πανδημία, χωριστήκαμε σε εμβολιαστές και αντι-εμβολιαστές, τσακωθήκαμε, χαλάσαμε τις καρδιές μας», σημείωσε επίσης ο κ. Γεωργιάδης. «Τείνουμε κλάδο ελαίας», είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Το εμβόλιο δεν γίνεται με το ζόρι αλλά είναι σημαντικό για την υγεία μας».

«Τα δεδομένα όσον αφορά τους σκληρούς δείκτες του κορωνοϊού δεν είναι ανησυχητικά», εξήγησε ο κ. Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που καταγράφεται η πορεία της COVID-19 πλέον, τονίζοντας ότι παρά την αύξηση των τελευταίων ημερών στις εισαγωγές και στους θανάτους, μειώθηκαν οι διασωληνώσεις ενώ τα δεδομένα είναι σαφώς μειωμένα από την αντίστοιχη περίοδο του 2022-23.
Read More »
Αδ. Γεωργιάδης: Διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ηλικιωμένους κατά την πανδημία του κορωνοϊού Αδ. Γεωργιάδης: Διαγράφονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ηλικιωμένους κατά την πανδημία του κορωνοϊού Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Παν. Νταής: Αναγκαία όσο ποτέ η μελέτη προστασίας των παραλιών Δρεπάνου και Μακρυγιαλλίου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Παν. Νταής: Αναγκαία όσο ποτέ η μελέτη προστασίας των παραλιών Δρεπάνου και Μακρυγιαλλίου


Η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή μας την 6η και 7η Ιανουαρίου 2024 προξένησε ορισμένα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν μετά από παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στις περιοχές Πλαταριάς, Συβότων, Πέρδικας (στον οικισμό και στο Καραβοστάσι), στον οικισμό Αμπέλια, στη γέφυρα που ενώνει τον οικισμό Λάκας με την Κρυόβρυση, καθώς και στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας, τα οποία αποκαταστάθηκαν με τη συνδρομή των προαναφερόμενων υπηρεσιών και με την κατάλληλη μεταξύ τους επικοινωνία και συντονισμό.


Το πλέον σοβαρό πρόβλημα εμφανίστηκε στις παραλίες Δρέπανο – Μακρυγιάλλι, όπου ο συνδυασμός των ραγδαίων και πολύωρων βροχοπτώσεων με την υπερχείλιση της θάλασσας προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο εγκλωβισμός – μικρού ευτυχώς αριθμού – αυτοκινήτων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν ύστερα από παρέμβαση γερανοφόρων εταιρειών οδικής βοήθειας. 
Ο κίνδυνος εγκλωβισμού και άλλων οχημάτων, οδήγησε στην υποβολή αιτήματος από το Δήμο Ηγουμενίτσας (το οποίο έγινε δεκτό από την ΕΛ.ΑΣ.) για διακοπή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην παραλία Μακρυγιάλλι, από το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2024 έως την αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών, η οποία διενεργήθη από συνεργεία του Δήμου Ηγουμενίτσας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου.

Αποτέλεσμα των πλημμυρών ήταν η πρόκληση ζημιών στο οδόστρωμα του δρόμου, η καταστροφή προστατευτικών τοιχίων, καθώς και η φθορά δημοσίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην παραλία. Είναι σαφές όμως ότι οι προαναφερθείσες ζημιές και καταστροφές δεν οφείλονται μόνο στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του προηγούμενου διημέρου, αλλά είναι εν μέρει αποτέλεσμα της προϊούσας διάβρωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεπεία πολλών παραγόντων όπως ενδεχομένως η αναστολή της διαδικασίας φυσικού εμπλουτισμού με φερτά υλικά λόγω της μετακίνησης της κοίτης και των εκβολών του ποταμού Καλαμά βορειότερα, η εκβάθυνση του διαύλου, η συγκέντρωση πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ίσως και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες και λόγοι.

Η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται δυστυχώς τη συχνότερη από κάθε άλλη φορά επανάληψη τέτοιων έντονων καιρικών φαινομένων με τις συνέπειές τους (π.χ. πλημμυρικά φαινόμενα) να έχουν πλέον ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιπτώσεις. Η αδράνεια που επιδείχθηκε τα προηγούμενα έτη δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκτός από τις ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών, θα επαναφέρει επίσημα και θεσμικά το αίτημα της εκπόνησης της απολύτως αναγκαίας διεπιστημονικής μελέτη για τη διατύπωση αξιόπιστων και ρεαλιστικών προτάσεων μόνιμης προστασίας προστασία των παραλιών Δρέπανο και Μακρυγιάλλι.


Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Β. Νταής
Read More »
Παν. Νταής: Αναγκαία όσο ποτέ η μελέτη προστασίας των παραλιών Δρεπάνου και Μακρυγιαλλίου Παν. Νταής: Αναγκαία όσο ποτέ η μελέτη προστασίας των παραλιών Δρεπάνου και Μακρυγιαλλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια λόγω υψηλών συγκεντρώσεων καψαϊκίνης

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια λόγω υψηλών συγκεντρώσεων καψαϊκίνης 
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πατατάκια που βρίσκονται στην ελληνική αγορά, καθώς περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις καψαϊκίνης και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ συστήνει στους καταναλωτές: Να μην καταναλώσουν το Hot Chip Challenge-3 gr, ανεξαρτήτου παρτίδας καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις καψαϊκίνης. Όπως αναφέρει μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, υψηλή πίεση, κάψιμο στα μάτια και ερεθισμό των βλεννογόνων.

Read More »
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια λόγω υψηλών συγκεντρώσεων καψαϊκίνης ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια λόγω υψηλών συγκεντρώσεων καψαϊκίνης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Πράσινο φώς για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία. Εκτενέστερα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών έλαβε το έργο «Ομαδοποιημένοι Α.Σ.Π.Η.Ε. Συνολικής Ισχύος 6MW στις Θέσεις «ΚΑΜΗΛΑ» (3MW) και «ΚΑΣΤΡΙ» (3MW) στη ∆.Ε. Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας»

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HIGH VOLTAGE ENERGY M.I.K.E.

Περιγραφή του έργου

Το προς περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο, συνίσταται σε 2 µοναδιαία ΑΣΠΗΕ καθένα από τα οποία αποτελείται από µία (1) Α/Γ, ονοµαστικής ισχύος 3MW, τύπου Nordex N117 της εταιρείας Nordex GmbH και η συνολική ισχύς είναι 6MW. Ο σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Α/Γ θα συνδεθούν, η κάθε µία χωριστά σε Υ/Σ 150/33kV.

Το έργο χωροθετείται στις θέσεις «ΚΑΜΗΛΑ» και «ΚΑΣΤΡΙ» της Δ.Ε. Δήμου Φιλιάτων, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Οι θέσεις εγκατάστασης βρίσκονται σε αποστάσεις άνω των 1000m από τους πλησιέστερους οικισµούς. Η πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης των Α/Γ, γίνεται µέσω των υφιστάµενων επαρχιακών και δασικών οδών. Προβλέπονται επίσης βελτιώσεις της δασικής οδοποιίας και διανοίξεις νέας, όπου απαιτείται.

Εξοπλισµός, κτιριακές υποδοµές και συνοδά έργα

Η Α/Γ Nordex N117 είναι τριών πτερυγίων, οριζοντίου άξονα, µε µεταβλητό βήµα πτερυγίου (pitch regulated) για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε ευρύ φάσµα ταχυτήτων ανέµου. Τα πτερύγια κατασκευάζονται από οπλισµένο µε υαλόνηµα πολυεστέρα ενισχυµένο και εποξικές ρητίνες οπλισµένες µε ίνες άνθρακα. Η διάµετρος του ρότορα είναι 117m µε ταχύτητα περιστροφής στο εύρος τιµών 7,9 – 14,1 rpm και επιφάνεια σάρωσης του ρότορα είναι 10.715m2 ενώ το βήµα του πτερυγίου είναι µεταβλητό επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή προσαρµογή της γωνίας της πτέρυγας πτερυγίου συναρτήσει της ταχύτητας του ανέµου και των εκποµπών θορύβου. Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών ανεµογεννητριών των µοναδιαίων ΑΣΠΗΕ, θα είναι κατ’ ελάχιστον ίση µε 2,5 φορές τη διάµετρο d της πτερωτής της Α/Γ, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή και την κείµενη νοµοθεσία.

Πλατείες

Πέριξ της θέσης έκαστης Α/Γ θα διαµορφωθεί επίπεδη πλατεία εργασίας, επιφάνειας 2.475m2, προκειµένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση των επικαθήµενων γερανοφόρων οχηµάτων και φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες ανέγερσης των Α/Γ.

Στήριξη Ανεµογεννητριών

Στην θέση της κάθε ανεµογεννήτριας θα γίνει εκσκαφή για την τοποθέτηση βάση θεµελίωσης, κυκλικής διατοµής διαµέτρου 20µ. περίπου και βάθους 2,5µ. Για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία της κάθε Α/Γ θα κατασκευαστεί βάση θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα

Εργασίες οδοποιίας

Για τη βασική πρόσβαση προς κάθε µοναδιαίο ΑΣΠΗΕ θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και οι δασικοί δρόµοι της περιοχής, ενώ διάνοιξη νέας οδού θα πραγµατοποιηθεί πλησίον των θέσεων των Α/Γ. Συνολικά, για τις ανάγκες του µελετώµενου ΑΣΠΗΕ θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας Γ κατηγορίας. Όσον αφορά στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, το εύρος καταστρώµατος θα κυµαίνεται στα 5 µέτρα (µε διαπλάτυνση στις στροφές η οποία θα αποκατασταθεί φυτοτεχνικά στη συνέχεια), η µέγιστη κλίση σε 12% (έως 14% αν απαιτηθεί), καθώς επίσης τριγωνοειδής τάφρος απορροής οµβρίων (τριγωνικής διατοµής, πλάτους 1,20µ και βάθους 0,40µ), µε πρόβλεψη επίκλισης 2% και ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας 25 µέτρων.

Τα υλικά από τις βραχώδεις εκσκαφές των επιχωµάτων θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων. Στην περίπτωση των επιχωµάτων οι κλίσεις των πρανών είναι 2:3, η οποία εξασφαλίζει µακροχρόνια σταθερότητα και καλύτερη προσαρµογή της αρτηρίας στο τοπίο.

Το επιφανειακό στρώµα του εδάφους σε όλο το µήκος του δρόµου κρίνεται ακατάλληλο για την κατασκευή επιχώµατος και θα αξιοποιηθεί στην επένδυση των επιχωµατικών πρανών και στην περιοχή του εργοταξιακού χώρου κατά την φάση της αποκατάστασης τους. Στα σηµεία τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν επιχώµατα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα θεµελίωσης και συµπύκνωσης της υποδοµής.

Η τελική διάστρωση της κυκλοφορούµενης επιφάνειας θα αποτελείται από 1 στρώση υπόβασης µε θραυστά υλικά ΠΤΠ Ο-150. Το αδρανές υλικό θα προέρχεται από κατάλληλη επιλογή των βραχωδών εκσκαφών. Από τις προβλεπόµενες εργασίες προκύπτει τελικά µηδενικό ισοζύγιο χωµατισµών και επιµέρους συνολική ποσότητα εκσκαφών ίση µε 28.450 κ.µ., επιχωµάτων 24.700 κ.µ. και υπόβασης 3.750 κ.µ.

Κανάλια όδευσης καλωδίων

Για την ηλεκτρολογική διασύνδεση των ανεµογεννητριών µε τους κεντρικούς πίνακες µέσης τάσης που βρίσκονται στον οικίσκο ελέγχου του Α/Π θα κατασκευαστεί τάφρος εντός της οποίας θα οδεύουν τα καλώδια Μ.Τ. 33kV, τα καλώδια ασθενών ρευµάτων (οπτικές ίνες) και το δίκτυο γείωσης. Το κανάλι καλωδίων (τάφρος) θα γίνει παράλληλα µε τους δρόµους του αιολικού πάρκου και σε απόσταση περίπου 1-2 µέτρα από αυτούς όπου αυτό είναι εφικτό, καθότι τα κανάλια των καλωδιώσεων ακολουθούν κατά κανόνα την οδοποιία. Τα κανάλια έχουν συνήθως πλάτος 0,52 – 0,80 µ (συγκεκριµένα 0,5 µ) και βάθος 1 – 1,10 µ (συγκεκριµένα 0,8µ).

Οικίσκος ελέγχου

Στην είσοδο κάθε µοναδιαίου ΑΣΠΗΕ, και συγκεκριµένα παραπλεύρως της οδοποιίας, προβλέπεται η εγκατάσταση ισόγειου προκατασκευασµένου Οικίσκου Ελέγχου (Ο.Ε.) εµβαδού ~15,00 m2. Πρόκειται για προκατασκευασµένη κατασκευή τύπου ISO BOX διαστάσεων 2,5 X 6 m µε υπόγειο 1,5m περίπου το οποίο θα ανεγερθεί σε στρατηγική θέση του αιολικού πάρκου.

∆ιασυνδετικό ∆ίκτυο Μέσης Τάσης
Κάθε µοναδιαίο ΑΣΠΗΕ θα συνδεθεί µε νέο Υ/Σ 150/33 kV, µε υπόγεια Γραµµή Μέσης Τάσης (33kV).

Read More »
“Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν “Πράσινο φώς” για νέα αιολικά στη Θεσπρωτία – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλη πληρωμή του Market Pass: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλη πληρωμή του Market Pass: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους


Έως τις 8 Ιανουαρίου 2024 είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για το Market Pass, όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Πλέον οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση στα τρόφιμα έχουν κλείσει.

Οι τελικοί έλεγχοι για όλους του αιτούντες της οικονομικής ενίσχυσης, διενεργούνται ιδίως ως προς τα μέλη του νοικοκυριού, πριν την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο τους δικαιούχους που είχαν λάβει την αίτηση σε προηγούμενους κύκλους του Market Pass και λαμβάνουν την ενίσχυση των μηνών Αυγούστου – Οκτωβρίου 2023 αυτόματα, όσο και τους νέους αιτούντες. Μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται η σχετική πληρωμή.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους μετά τις 31 Οκτωβρίου 2023 και έως τις 8 Ιανουαρίου 2024, θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 15η Ιανουαρίου 2024. Οι ψηφιακές κάρτες θα μείνουν ενεργές έως και τις 29 Φεβρουάριου 2024.

Τα χρήματα των δικαιούχων
Η οικονομική ενίσχυση, ανέρχεται στο ποσό του 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ, ενώ το ύψος της ξεκινά από 22 ευρώ ανά μήνα, για μονομελή νοικοκυριά και πρόκειται να προσαυξηθεί κατά 10 ευρώ, για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Ωστόσο, το εν λόγω όριο αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι εξαρτώμενα τέκνα.

Απόρριψη αίτησης – Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό ο αιτών που θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο θα έχει δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις μετά την 8η Ιανουαρίου 2024 και να υποβάλλει εκ νέου την αίτηση μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2024.
Read More »
Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλη πληρωμή του Market Pass: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλη πληρωμή του Market Pass: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Ολοκλήρωση έργου PORTOLANES

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Ολοκλήρωση έργου PORTOLANES


Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο με το ακρωνύμιο PORTOLANES ή αλλιώς «Βιώσιμη Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού και Ενίσχυση Μικρών Λιμανιών Ιονίου» που υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου.

Το PORTOLANES είναι μια πρωτοβουλία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V–A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τις τοπικές κοινωνίες και την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές-στόχους της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των ακόλουθων εταίρων:

- Περιφερειακή Ένωση Δήμων Απουλίας Ιταλίας (επικεφαλής δικαιούχος),

- Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου,

- Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας,

- Εμπορικό Επιμελητήριο Πούλιας,

- Εύξεινη Πόλη/ Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη.

Το έργο PORTOLANES στόχο έχει την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού στην παράκτια διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Παρόλο που η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, η εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού περιορίζεται κυρίως στην περίοδο του καλοκαιριού και στη συνηθισμένη προσέγγιση «ήλιος - θάλασσα». Το έργο προτείνει το συνδυασμό του ναυτικού τουρισμού σε μικρούς τουριστικούς λιμένες των περιοχών στόχου, οι οποίοι ως σήμερα παραμένουν δυστυχώς αναξιοποίητοι, με άλλες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στις περιοχές της ενδοχώρας, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων, καθώς και σε πολλαπλούς θεματικούς προορισμούς με επίκεντρο τη γαστρονομία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει μια καινοτόμο προσέγγιση στη βιομηχανία του τουρισμού σε διασυνοριακό επίπεδο, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία από μεμονωμένες εθνικές στρατηγικές.

Η προσδοκώμενη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα αφορά τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που συμμετείχαν στο έργο PORTOLANES και συγκεκριμένα για την Ήπειρο, το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, η Πάργα και το Ζαγόρι, καθώς και η Πρέβεζα, η Λευκάδα και η Κεφαλονιά, ενώ για την Απουλία οι πόλεις Monopoli, Polignano a Mare και Ostuni.

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο PORTOLANES είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικοί πράκτορες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε τουρίστες και σε δεύτερο επίπεδο, το έργο στόχευσε στην προώθηση βιώσιμων τουριστικών πρακτικών που σέβονται τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τις τοπικές οικονομίες, τις παραδόσεις και την κουλτούρα των περιοχών, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Αυτό το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει ελκυστικά τουριστικά πακέτα, διατιθέμενα με την αρχή της βιώσιμης προσέγγισης, με σεβασμό στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα ενισχυθούν από τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου PORTOLANES μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, για λόγους όπως η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η εποχιακή ισορροπία, η ενίσχυση της θέσης των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους και η περαιτέρω προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα παραδοτέα του έργου ήταν τα εξής:

- Μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης.

- Μελέτη για ανάπτυξη προτάσεων με τίτλο «Θεματικές Διαδρομές PORTOLANES».

- Μελέτη με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Επιπτώσεων και Αειφορία» για την ελληνική περιοχή.

- Ανάπτυξη της εφαρμογής Interactive GIS, μιας διαδικτυακής φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει: διαδραστική βάση γεωγραφικών δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις «Θεματικές Διαδρομές PORTOLANES». Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης PORTOLANES και του Έξυπνου Οδηγού i-Tourist.

Read More »
Ολοκλήρωση έργου PORTOLANES Ολοκλήρωση έργου PORTOLANES Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Αντίθετος στα μη κρατικά πανεπιστήμια ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Αντίθετος στα μη κρατικά πανεπιστήμια ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας


Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει νόμο για ιδιωτικά – μη κρατικά Πανεπιστήμια

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας, καταδικάζει την προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών – μη κρατικών πανεπιστημίων από την κυβέρνηση ως αντιδραστική τομή στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Παιδείας. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρακάμψει το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ μέσω του άρθρου 28 που προβλέπει ότι οι διακρατικές συμφωνίες και το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερτερούν του ελληνικού συντάγματος. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την Παιδεία όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα, θα οδηγήσει στην παραπέρα υποβάθμιση των πτυχίων αλλά και των συνθηκών σπουδών.

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι δήθεν θα ωφεληθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από την ύπαρξη ιδιωτικών μόνο αστεία ακούγονται. Αν οι κυβερνήσεις ήθελαν, θα είχαν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και δε θα φτάναμε στο 2024 να έχουμε πτυχία χωρίς επαγγελματική κατοχύρωση, μείωση του μόνιμου προσωπικού στα ΑΕΙ κατά 2.300 εργαζομένους, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024, μειωμένη κατά 70% η κρατική χρηματοδότηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία 15ετία.

Η συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα δεν οδηγεί σε καλύτερες παροχές. Η ύπαρξη πχ ιδιωτικών νοσοκομείων δεν οδήγησε σε βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η “απελευθέρωση της αγοράς” στον σιδηρόδρομο δεν έφερε ασφαλείς μεταφορές, αλλά πολύνεκρα εγκλήματα, όπως στα Τέμπη. Η ύπαρξη ιδιωτικών σχολείων δεν οδήγησε σε σύγχρονες και ασφαλείς κτηριακές υποδομές, σε προγράμματα σπουδών και εγχειρίδια που θα μορφώνουν ολόπλευρα τα παιδιά.

Έτσι και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτός ο ανταγωνισμός θα ενισχύσει την επιχειρηματική-κερδοσκοπική λειτουργία των δημόσιων Ιδρυμάτων. Θα συμπαρασύρει τα δημόσια πανεπιστήμια στην υποβάθμιση της ποιότητας και των παροχών για να εξοικονομούν χρήματα.

Η ίδρυση ιδιωτικών – μη κρατικών θα επιφέρει άμεσο και συντριπτικό χτύπημα στα πτυχία μας, στα επαγγελματικά δικαιώματα χιλιάδων αποφοίτων μεταξύ των οποίων και των χιλιάδων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η αγορά των λεγόμενων προσόντων και πιστοποιήσεων (που εκτοξεύτηκε με τον ν. Γαβρόγλου) γενικεύεται και στο βασικό πτυχίο. Χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες που τελείωσαν το δημόσιο πανεπιστήμιο, που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, που μόχθησαν για πάρουν του πτυχίο τους, που δίνουν τη μάχη ως αναπληρωτές για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο και μαζεύουν μέρα με την μέρα την προϋπηρεσίας τους θα δουν μέσα σε μια μέρα οι κόποι τους να ακυρώνονται και πτυχία τους να εξισώνονται με το κάθε λογής ίδρυμα – κολλέγιο – ιδιωτικό ΑΕΙ το οποίο θα δίνει πτυχία με μοναδικό κριτήριο το πόσο αντέχει η τσέπη του καθενός.

Το νομοσχέδιο – έκτρωμα της κυβέρνησης το επιστρέφουμε ως απαράδεκτο και το θεωρούμε αιτία πολέμου! Να μην κατατεθεί. Έχουμε χρέος ως εκπαιδευτικοί στη νέα γενιά να αντιπαλέψουμε τόσο τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων όσο και την επιχειρηματική λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Διεκδικούμε:
• Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και σύγχρονες σπουδές.
• Όχι στην κατάργηση του άρθρου 16 – όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο ύψος των αναγκών μας.
• Πτυχία με αξία – μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση του του ν.4589/19.
• Δουλειά για όλους – δουλειά με δικαιώματα. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Read More »
Αντίθετος στα μη κρατικά πανεπιστήμια ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας Αντίθετος στα μη κρατικά πανεπιστήμια ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Η τεχνολογία καυσίμων των αεροσκαφών στο diesel αυτοκίνητό σας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024

Ηγουμενίτσα: Η τεχνολογία καυσίμων των αεροσκαφών στο diesel αυτοκίνητό σας


DIESEL Avio Double Filtered από την EKO

Ένα τεχνολογικά προηγμένο καύσιμο που εφαρμόζει την τεχνολογία φίλτρων καυσίμων των αεροσκαφών στο Diesel του αυτοκινήτου σας.

Σας εξασφαλίζει:

Μεγαλύτερη επιτάχυνση, μείωση θορύβων και κραδασμών, χάρη στον αυξημένο αριθμό κετανίων.
Μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφωνα με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel).
Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του κινητήρα, άρα και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.
Πλήρη επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του κινητήρα με 2 γεμίσματα. Με 5 γεμίσματα, πλήρη εξαφάνιση των εσωτερικών εναποθέσεων στα μπεκ.
Aποτελεσματική αντιαφριστική, αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική προστασία χάρη στα ειδικά τεχνολογικά προηγμένα βελτιωτικά πρόσθετα.

Με το Avio Filter εξασφαλίζετε καθαρότερα καύσιμα!

Το Avio Filter είναι εγκαταστημένο δίπλα στις αντλίες και σας εξασφαλίζει καθαρότητα στα καύσιμα στο επίπεδο καθαρότητας των καυσίμων των αεροσκαφών.
Φιλτράρει αποτελεσματικά τα καύσιμα που βάζετε, επιτυγχάνοντας:
Απομάκρυνση σωματιδίων
Απομάκρυνση σκουριάς και νερού
Απόδοση φιλτραρίσματος καυσίμου 98% Απόδοση και καθαρότητα από τα πρώτα κιόλας γεμίσματα!


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Η τεχνολογία καυσίμων των αεροσκαφών στο diesel αυτοκίνητό σας Ηγουμενίτσα: Η τεχνολογία καυσίμων των αεροσκαφών στο diesel αυτοκίνητό σας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Σε λειτουργία ο ΣΜΑ του Βασιλικού

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Σε λειτουργία ο ΣΜΑ του Βασιλικού


Από τη Δεύτερα 8 Ιανουαρίου 2024, ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Βασιλικό, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών και Πάργας. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης λειτουργεί υπό την ευθύνη του διαδημοτικού Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου.

Με την οριστική λειτουργία του ΣΜΑ συντελείται ένα αποφασιστικό βήμα για τον εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, αφού πλέον υπάρχει και λειτουργεί πραγματικά το δεύτερο βήμα της αναγκαίας αλυσίδας, το οποίο παρεμβάλλεται ουσιαστικά, μεταξύ της διαδικασίας αποκομιδής και της Μονάδας Επεξεργασίας, που είναι εγκατεστημένη στην περιοχή των Ιωαννίνων. Με τον τρόπο αυτό και με τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, αλλά και να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά ο χρόνος εργασίας των στελεχών της υπηρεσίας καθαριότητας, ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία συνεργείων και απορριμματοφόρων οχημάτων για περισσότερες ώρες, σε όλες τις περιοχές του Δήμου και ιδιαίτερα στα σημεία όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση απορριμμάτων.

Η λειτουργία όλων των ΣΜΑ αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία αλλά και πρόκληση για την πρωτοβάθμια Τ.Α., η οποία καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια από τις πλέον σημαντικές τοπικές υποθέσεις. Για το λόγο αυτό συγχαίρουμε τον ΑΣΔΣΑ Ηπείρου (απερχόμενο Δ.Σ. και εργαζομένους) γιατί επέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά και τους Ο.Τ.Α. που στήριξαν την προσπάθεια αυτή.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Β. Νταής
Read More »
Σε λειτουργία ο ΣΜΑ του Βασιλικού Σε λειτουργία ο ΣΜΑ του Βασιλικού Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

8 συνολικά αθλήτριες του Πρωτέα Ηγουμενίτσας, βραβεύτηκαν από τον ΣΕΓΑΣ Ηπείρου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
8 συνολικά αθλήτριες του Πρωτέα Ηγουμενίτσας, βραβεύτηκαν από τον ΣΕΓΑΣ Ηπείρου


Στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ που διοργάνωσε την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Χατζη στα Ιωάννινα βραβεύτηκαν 8 συνολικά αθλήτριες του ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ και οι προπονητές τους.
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι
  1. Ναταλία Μπέση
  2. Νικολέτα Παππά
  3. Ευαγγελία Γκανάρα
  4. Μυρσίνη Τσακίρη
  5. Ελένη Γώγου
  6. Γεωργία Ιωάννου - Μπινούση
  7. Αλίκη Κωνσταντίνου
  8. Αφροδίτη Γόγολου.

Συγχαρητήρια για την βράβευση, επόμενη εκδήλωση του συλλόγου μας Πρωτέας Ηγουμενίτσας Στίβος την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας όπου θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας για το νέο έτος και οι βραβεύσεις των αθλητών και αθλητριών, προπονητών και χορηγών για το έτος 2023.
Καλή χρονιά με υγεία και κάθε Ευτυχία!!!


Read More »
8 συνολικά αθλήτριες του Πρωτέα Ηγουμενίτσας, βραβεύτηκαν από τον ΣΕΓΑΣ Ηπείρου 8 συνολικά αθλήτριες του Πρωτέα Ηγουμενίτσας, βραβεύτηκαν από τον ΣΕΓΑΣ Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό του ποδηλατοδρόμου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό του ποδηλατοδρόμου


Συνεργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, από την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 εργάζονται οργανωμένα και συστηματικά για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του ποδηλατόδρομου που ενώνει την πόλη με την παραλία Δρεπάνου, για πρώτη φορά μετά από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε η αρμοδιότητα διαχείρισης της τέως χερσαίας ζώνης λιμένος Ηγουμενίτσας (στην οποία ανήκε και ο ποδηλατόδρομος) περιήλθε στο Δήμο, από τον Ο.Λ.ΗΓ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη μέθοδο διαχείρισης της καθαριότητας σε όλο το παραλιακό μέτωπο που αποδόθηκε στο Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες, την επάρκεια στελεχιακού δυναμικού, αλλά κυρίως την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου καθαριότητας, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Με την ευκαιρία αυτή, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και αυτεπιστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, το οποίο εργάστηκε υποδειγματικά για να είναι καθαρή η πόλη κατά τη διάρκεια των εορτών της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, αλλά και για να πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις (αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι κ.τ.λ.) της 6ης Ιανουαρίου, τις οποίες παρακολούθησαν χιλιάδες συμπολίτες.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Β. Νταής
Read More »
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό του ποδηλατοδρόμου Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας για τον καθαρισμό του ποδηλατοδρόμου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Επαναλειτουργεί από σήμερα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Επαναλειτουργεί από σήμερα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου


Επαναλειτουργεί απο σήμερα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου μετα την αναγκαστική διακοπή στην λειτουργία της τις πρώτες μέρες του έτους, λόγω μεταφοράς των οικονομικών στοιχείων στο οικονομικό έτος 2024.

Read More »
Επαναλειτουργεί από σήμερα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου Επαναλειτουργεί από σήμερα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη για πάνω από 36.000 νέους

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη για πάνω από 36.000 νέους

Χάρη στην πρωτοβουλία DiscoverEU, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, 36.138 Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι ηλικίας 18 ετών θα λάβουν από ένα δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να γνωρίσουν την πολιτιστική της κληρονομιά και την ιστορία της και να κάνουν νέες φιλίες.

Τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο του 2023 θα ενημερωθούν σήμερα για την αποδοχή των αιτήσεών τους. Με το πάσο DiscoverEU, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν κατά κύριο λόγο με τρένο, από τον Μάρτιο του 2024 ως τον Μάιο του 2025.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Το DiscoverEU αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για αξέχαστα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, όπου σε κάθε στάση αναπτύσσονται νέες ανθρώπινες σχέσεις και αναδεικνύεται η πολύπλευρη ομορφιά της Ευρώπης.

Σε όλους εσάς, τους περιπετειώδεις νέους και νέες που ξεκινάτε αυτό το μοναδικό ταξίδι, εύχομαι σε κάθε τόπο να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, με κάθε συναναστροφή να εμπλουτίσετε το πνεύμα σας, και κάθε συνάντηση να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία!»

Ο τελευταίος γύρος αιτήσεων του DiscoverEU απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2005. Συνολικά, 144.038 νέοι και νέες υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο αυτού του γύρου. Το DiscoverEU περιλαμβάνει και μια εκπαιδευτική διάσταση, διοργανώνοντας σεμινάρια πληροφόρησης πριν την αναχώρηση ή συναντήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν μέλη της επίσημης ομάδας του DiscoverEU στο Facebook, ώστε να συνδεθούν με την κοινότητα του DiscoverEU.
Read More »
DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη για πάνω από 36.000 νέους DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη για πάνω από 36.000 νέους Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Φοροδιαφυγή: Πάνω από 2000 καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ- Αναλυτικός οδηγός

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Φοροδιαφυγή: Πάνω από 2000 καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ- Αναλυτικός οδηγός.


Πάνω από 2.000 είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες για φοροδιαφυγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 30 Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα έχουν γίνει 2.075 αναφορές από τις οποίες 394 είναι επώνυμες και 1.681 ανώνυμες. Όσον αφορά στο αντικείμενο οι 1.807 αφορούν φορολογικές παραβάσεις, οι 72 τελωνειακές παραβάσεις ενώ 196 θέματα ακεραιότητας των φορολογικών αρχών.

Αναλυτικό οδηγό εξέδωσε η ΑΑΔΕ, για να κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία στους φορολογούμενους που θέλουν να χηρσιμοποιήσουν την πλατφόρμα καταγγελιών.

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνω για να υποβάλω μια επώνυμη καταγγελία για φορολογική παράβαση

Συνδέεστε στη ψηφιακή πύλη http://www.aade.gr και επιλέγετε Καταγγελίες Πολιτών. Στη συνέχεια επιλέγετε Επώνυμη καταγγελία και στο πλαίσιο που εμφανίζεται, εισάγετε τους κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγετε Νέα Επώνυμη Καταγγελία και στη συνέχεια, στο βήμα Περιγραφή Καταγγελίας επιλέγετε την Κατηγορία Φορολογικές Παραβάσεις και στο πεδίο Υποκατηγορία τουλάχιστον μία φορολογική παράβαση.

Συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία:
▪ Περιεχόμενο Καταγγελίας
▪ Τρόπος Διαπίστωσης
▪ Χρονικός Προσδιορισμός
Στη συνέχεια επιλέγετε Επόμενο και έναν από τους παρακάτω τύπους καταγγελλόμενου:
▪ Ιδιώτης (μη επιτηδευματίας)
▪ Επιχείρηση/Οντότητα (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα)
▪ Τοποθεσία Συμβάντος

Συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία που είναι με αστερίσκο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχετε στη διάθεσή σας. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων καταγγελλόμενων για την ίδια υπόθεση.

Στο βήμα Τοποθεσία Συμβάντος, συμπληρώνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:
▪ Περιφερειακή Ενότητα
▪ Δήμος – Πόλη ή χωριό Συμβάντος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχετε στη διάθεσή σας.

Στο βήμα Προεπισκόπηση καταγγελίας, εμφανίζονται τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει.

Τέλος επιλέγετε Υποβολή όπου εμφανίζεται το μήνυμα: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της καταγγελίας, την ημερομηνία και την ώρα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για υποβολή Τελωνειακής καταγγελίας, με τη μόνη διαφορά ότι στο βήμα Περιγραφή καταγγελίας, στο πεδίο Κατηγορία, επιλέγετε Τελωνειακές παραβάσεις.

Read More »
Φοροδιαφυγή: Πάνω από 2000 καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ- Αναλυτικός οδηγός Φοροδιαφυγή: Πάνω από 2000 καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ- Αναλυτικός οδηγός Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 12/1-Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 12/1-Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα


Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν 42.627.078 ευρώ σε 40.375 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 8 έως 12 Ιανουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 8 έως 12 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 22.500.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 8 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 327.078 ευρώ σε 445 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Read More »
e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 12/1-Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 12/1-Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Τουρισμός για Όλους: Έρχεται voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ – Όλο το ΦΕΚ με τους δικαιούχους

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024
Τουρισμός για Όλους: Έρχεται voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ – Όλο το ΦΕΚ με τους δικαιούχους


Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού «Τουρισμός για Όλους», το οποίο χορηγεί voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας

Σύμφωνα με την απόφαση, μέσω του προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.
Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως,

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Η οικονομική διευκόλυνση για την πραγματοποίηση διακοπών (χειμερινών ή καλοκαιρινών) πιστώνεται στον εκάστοτε δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία λήξης του Β’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024».
Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ορίζονται ως εξής:
– ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ: 19.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 31.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
– ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ: 20.500 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 32.500 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
– ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ: 22.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 34.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
– ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ: 24.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 36.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα)
– ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ: 29.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) – 41.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Ποιοι αποκλείονται

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Β’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»:Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,Οι κληρωθέντες του α’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
Read More »
Τουρισμός για Όλους: Έρχεται voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ – Όλο το ΦΕΚ με τους δικαιούχους Τουρισμός για Όλους: Έρχεται voucher διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ – Όλο το ΦΕΚ με τους δικαιούχους Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2024 Rating: 5

Σελίδες