https://picasion.com/
https://picasion.com/

Το παλαιότερο καφενείο στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Ήπειρο! Λειτουργεί συνεχώς από το 1840...

Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015
Το παλαιότερο καφενείο στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Ήπειρο!
Λειτουργεί συνεχώς από το 1840...

Το παλαιότερο καφενείο στην Ελλάδα βρίσκεται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στους Καλαρρύτες Ιωαννίνων. Λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπή, από το 1840 έως και σήμερα. 
Δηλαδή 175 χρόνια. 

 
Το ίδρυσε ο προ-προπάππους του σημερινού ιδιοκτήτη, του δραστήριου κ. Ναπολέοντα, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια και μεράκι μια παράδοση πολλών ετών, που αγγίζουν σχεδόν τους δύο αιώνες.
Read More »
Το παλαιότερο καφενείο στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Ήπειρο! Λειτουργεί συνεχώς από το 1840... Το παλαιότερο καφενείο στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Ήπειρο! Λειτουργεί συνεχώς από το 1840... Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015 Rating: 5

Συλλήψεις το πρωί στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015
Συλλήψεις το πρωί στην Ηγουμενίτσα


Μία (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπή, η οποία συνόδευε τα δύο (02) ανήλικα τέκνα της και ο 44χρονος αλλοδαπός διακινητής τους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην πύλη λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής. 

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. όχημα πριν τη φόρτωσή του σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω 44χρονος αλλοδαπός οδηγός κατείχε και επέδειξε τρία (03) πλαστά διαβατήρια με σκοπό να μεταφέρει την 37χρονη και τα δύο (02) τέκνα της παράνομα στο εξωτερικό. 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκε το όχημα και τα πλαστά έγγραφα.
Read More »
Συλλήψεις το πρωί στην Ηγουμενίτσα Συλλήψεις το πρωί στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015 Rating: 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ
 
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Φιλιατών Προϋπολογισμού: πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00 €) με Φ.Π.Α 23%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7/4/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας (Ελ. Βενιζέλου 8 Φιλιάτες).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Χωματουργικά, β) Τεχνικά έργα, ποσού 41.606,57 € (χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για αντίστοιχα έργα

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους (οι επιχειρήσεις γραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπόλοιπων τριών περιπτώσεων αρθρ. 106 παρ.1 του ΚΔΕ), υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας..

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 846,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 8) στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 2/4/2015 ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2664360165, FAX επικοινωνίας 2664022989, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Άρτεμις Ταφέκη.
Read More »
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … »
Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ ΗπείρουΣτην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή και ανάδειξη νέου προέδρου του κόμματος. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, ενώ η εκλογή του προέδρου θα γίνει αμέσως μετά το συνέδριο από τη βάση.

Η κα. Φώφη Γεννηματά όπως και στο προηγούμενο πολιτικό συμβούλιο ζήτησε να ξεκαθαρίσει το θέμα της ηγεσίας πριν από το συνέδριο και πρότεινε πρώτα εθνική συνδιάσκεψη, στη συνέχεια εκλογή προέδρου από τη βάση και στο τέλος συνέδριο. Ωστόσο η πρότασή της απορρίφθηκε. Ήδη ο κ. Βενιζέλος από το προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει πως θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος έως το συνέδριο ώστε να εγγυηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο πολιτικό που θα καθορίσει το στίγμα και τη στρατηγική της παράταξης, ενώ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις στην κούρσα της διαδοχής αναμένεται να μπουν οι Ανδρέας Λοβέρδος, Φώφη Γεννηματά, και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ τις δυνάμεις τους μετρούν και τα νέα σχετικά στελέχη Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Πιερακκάκης.


Ήδη στο ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το χειρότερο στην ιστορία του, καθώς ήρθε έβδομο και τελευταίο κόμμα. Πάγια θέση της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως το κόμμα πλήρωσε τις «επιλογές εθνικής ευθύνης» που έκανε αλλά και τη διάσπαση που προκάλεσε το Κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Ωστόσο οι τρεις μήνες μέχρι το συνέδριο είναι αρκετοί ώστε να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες της πολιτικής διολίσθησης του κόμματος. Μας πυροβόλησαν, μας προπηλάκισαν ότι παραδώσαμε τη χώρα στους δανειστές. Τώρα έρχονται όλοι στα λόγια μας. Ο Σαμαράς μετά τα Ζάππεια και την μεγάλη κυβίστηση απλώς υλοποίησε αυτά που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Παπαδήμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αφού έσκισε το Μνημόνιο, το κατήργησε με ένα άρθρο, τώρα λέει πως ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί με άλλο όνομα . Αρχίζουν και τα μασάνε, ακολουθώντας με ταχύτητα φωτός τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει η ΝΔ . Σήμερα δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ. Όμως σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ενότητα στο ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει ανάγκη να ξαναχτίσουμε το ΠΑΣΟΚ, που είναι ταυτισμένο με τη χώρα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις και πορείες. Μπορεί να έχουμε συγκρουστεί. Αλλά όλοι αυτή τη στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα για ενότητα . Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές σε πολιτικό, δομικό και ιδεολογικό επίπεδο. Κάποιοι που από το ‘74 είναι στο κόμμα και είχαν αποσυρθεί, τώρα στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά. Δίνουμε καθημερινά την μάχη μας για την χώρα .

Η κυβέρνηση έλαβε από τους εταίρους, έπειτα από αίτημα της, τετράμηνη παράταση του προγράμματος χωρίς διασφάλιση και της αναγκαίας χρηματοδότησης της χώρας και κυρίως χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή. Βεβαίως τα προβλήματα που έχουν να λυθούν είναι πολλά με κυρίαρχο το χρηματοδοτικό κενό. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η συμφωνία έχει και πολλές πολιτικές προεκτάσεις.

Από την πρώτη Μαρτίου ξεκινάει ένα κολασμένο διάστημα για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια σειρά από μέτρα. Την ίδια ώρα τα κομματικά επιτελεία βράζουν. Σε κατάσταση βρασμού βρίσκεται και η Χαριλάου Τρικούπη. Οσοι όμως παρατηρούν καλά τις επόμενες κινήσεις πιστεύουν πως οι εσωκομματικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ θα αναβληθούν καθώς πιστεύουν πως δεν είναι δυνατό η χώρα να βρίσκεται στο κόκκινο και στο ΠΑΣΟΚ να κάνουν συνέδρια και εσωκομματικές διαδικασίες για να βγάλουν αρχηγό.Έτσι η παράταση του κυρίου Βαρουφάκη εκτιμώ ότι είναι πιθανόν να δώσει παράταση παραμονής στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου.Στη Χαριλάου Τρικούπη​ απαντούν πως ισχύουν «όσα έχει πει ο Πρόεδρος» αλλά φαντάζει απίθανο έως και καταστροφικό το ΠΑΣΟΚ να έχει μπει σε κύκλο εσωκομματικών διαδικασιών και η χώρα να «καίγεται» στα οικονομικά της. Αν αυτό συμβεί τότε οι διαδικασίες πιθανόν να μετατεθούν για το Σεπτέμβριο και αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις και από τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και κυρίως από την πλευρά της κυρίας Φώφη Γεννηματά. Προσωπικά δεν συμφωνώ σε καμία αναβολή και επαναφέρω τις θέσεις πολλών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ηπείρου ότι το συνέδριο θάπρεπε να είχε γίνει χθές . Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση πως στο μεσοδιάστημα δε θα υπάρξουν πολιτικές ανακατατάξεις στο γενικό πολιτικό πεδίο, με δεδομένες τις αντιδράσεις που θα προκύψουν στο ΣΥΡΙΖΑ από ενδεχόμενη νέα συμφωνία με τους δανειστές τον Ιούνιο.

Η Ελλάδα χρειάζεται 10 δισ. ευρώ τον Μάρτιο για να πληρώσει έντοκα γραμμάτια, δόση προς το ΔΝΤ, ομόλογα που δεν κουρεύτηκαν, μισθούς και ασφαλιστικά ταμεία.

Αλλά αυτή την εβδομάδα τελειώνουν τα χρήματα. Και αυτό δεν είναι απειλή. Είναι η αλήθεια. Και ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνει η συζήτηση με τους εταίρους για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων.Ουσιαστικά μεγάλη συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει αυτήν την εβδομάδα, εκτός και αν στη λίστα υπάρχει σημείο που πρόδηλα παραβιάζει τα συμφωνημένα της Παρασκευής. Η Αθήνα κάνει προσπάθεια να μην συμβεί αυτό.Και λογικά, τους επόμενους δύο μήνες θα υπάρξει μία συζήτηση με τους «θεσμούς», που θα αποκτήσουν άμεση εικόνα της κατάστασης που άφησε πίσω της η προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με συγκρατημένες εκτιμήσεις και αν υπολογιστεί η φυγή καταθέσεων, οι εκλογές μας κόστισαν περί τα 15 δισ. ευρώ.

Δεν είναι αδιάφορος αυτός ο λογαριασμός. Έχει σχέση με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις τράπεζες (κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμούς) και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Έχει σχέση ακόμα και με τον τρόπο και τον ρυθμό που θα εφαρμοσθούν κάποια λίγα από το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Στο τέλος Απριλίου θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πάρουμε -αν θα πάρουμε- τα 7.5 δισ. του τρέχοντος προγράμματος (μνημονίου ) .Χωρίς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή χωρίς μέτρα λιτότητας, δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Μπροστά μας θα έχουμε δύο επιλογές η μία χειρότερη από την άλλη : είτε η κυβέρνηση θα τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις που μας οδηγούν στη χρεοκοπία, είτε θα φανεί συνεπής προς τους δανειστές. Και τα δύο είναι άσχημα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός χωρίς υφεσιακά μέτρα, που λένε και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να υπάρξει. Πολύ περισσότερο δε, αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να δώσει αριστερά δείγματα αναδιανομής βαρών και πλούτου. Και όλα αυτά μέσα στο τετράμηνο της παράτασης .Ίσως το διάστημα αυτό να φανεί αρκετό για να πειστεί το 40% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ότι όχι, δεν είναι τα πάντα στη ζωή θέμα τσαμπουκά. Ότι δεν γίνεται να φταίνε για όλα οι ξένοι. Ότι τα προβλήματά μας δεν ξεκίνησαν τον Μάιο του 2010. 'Οτι η ευθύνη των προηγουμένων κυβερνήσεων δεν είναι ότι υπέγραψαν τα μνημόνια, αλλά ότι άφησαν τα πράγματα να φτάσουν στη χρεοκοπία που έφερε τα μνημόνια. Και ότι στη συνέχεια δεν μπόρεσαν (ή μάλλον δεν θέλησαν) να αλλάξουν τα τόσα και τόσα στραβά αυτής της χώρας, ούτε να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους. Ότι προτίμησαν να πορευθούν σαν να μη είχε συμβεί τίποτε, προστατεύοντας απλώς τις εκλογικές τους πελατείες: δικαστές, φαρμακοποιούς, αστυνομικούς, υπαλλήλους ΔΕΚΟ, αγρότες, και τις υπόλοιπες όχι και τόσο «ευπαθείς ομάδες».

Πίσω στο 2010, λοιπόν. Με τα ίδια ζητούμενα: δίκαιη λιτότητα (ή «λιτός βίος», δεν θα τα χαλάσουμε εκεί), συν μεταρρυθμίσεις παντού, μήπως καταφέρουμε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα μοντέρνα, δημιουργική - με δυο λόγια, ευρωπαϊκή.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα τα καταφέρει καλύτερα από τις προηγούμενες.

Θα μου επιτρέψετε όμως να κρατήσω μερικές επιφυλάξεις :Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται βαπτίζοντας το κρέας ψάρι. Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται βαπτίζοντας το μνημόνιο πρόγραμμα , την τρόικα θεσμούς , την παράταση του μνημονίου πρόγραμμα γέφυρα κ.ο.κ Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και αντιφατικές δηλώσεις στα media . Οι περισσότεροι υπουργοί της νέας κυβέρνησης τη λέξη «μεταρρύθμιση» τη θυμούνται από τα φοιτητικά αμφιθέατρα συνδυασμένη με την έννοια της επαναστατικής γυμναστικής . Η αναπληρώτρια Υπουργός, που θα πρέπει τώρα να αυξήσει τα έσοδα, είναι η μέχρι χθες πασιονάρια του κινήματος «Δεν πληρώνω». Ο Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Τσουκαλάς, είναι ο συνδικαλιστής του 1 εκατομμυρίου εφάπαξ. Η αναγκαία επανεκκίνηση της εκπαίδευσης -να μην ξεχνάμε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ!- προς το παρόν συνίσταται στην κατάργηση των προτύπων και στην επιστροφή των πανεπιστημίων στο 1982. Και τα μοναδικά μέχρι τώρα δείγματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη ΔΕΗ και η αναστολή της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που εφάρμοσε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -ΝΔ.

Και μετά τις βαρύγδουπες «επαναστατικώ δικαίω» ανακοινώσεις και δηλώσεις των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα της εκλογής τους και πρίν ακόμη και από τις προγραμματικές δηλώσεις , ξάφνου « όλα τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά » και συγκεκριμένα :

Παραπομπή στις καλένδες της κατάργησης και αντικατάστασης του ΕΝΦΙΑ , του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, της σεισάχθειας για τα κόκκινα δάνεια , της αύξησης του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ,της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ , της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών , της ρύθμισης οφειλών , των ρυθμίσεων για τις ομαδικές απολύσεις , της διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας , της κατάργησης του Καλλικράτη στην Αυτοδιοίκηση , της αύξησης των πόρων της Αυτοδιοίκησης και πολλά άλλα ωραία και προεκλογικά.

«Τα παιδία παίζει » & « εάν δεν ήταν για κλάματα, θα ήταν για γέλια ».
Read More »
«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after Τους ευχαριστούμε

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after
Τους ευχαριστούμεRead More »
Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after Τους ευχαριστούμε Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after Τους ευχαριστούμε Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Μαργαριτίου


Σοκ έπαθαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Λύκειο Μαργαριτίου, όταν μία μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει το κορίτσι. Αρχικά η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια είναι εκτός κινδύνου, παραμένει όμως για νοσηλεία κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η κοπέλα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, όμως όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε ατύχημα.
Read More »
Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ)


Read More »
Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ) Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας"

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας"


Read More »
Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας" Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας" Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας
 
 
Συνελήφθη, προχθές (25-2-2015) το μεσημέρι, στον Άγιο Δημήτριο Άρτας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ένας 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά παράνομης μετανάστριας στη χώρα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν
προχθές το μεσημέρι, τον 51χρονο στον Άγιο Δημήτριο να κινείται με το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του και σε έλεγχο που του πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι μετέφερε έναντι κομίστρου μία 57χρονη υπήκοο Αλβανίας, η οποία στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, ενώ το αυτοκίνητο του 51χρονου κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Άρτας.
Read More »
Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:

"Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων"

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 ενημέρωση των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού του 1ου, 2ου, 3ου , 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου. 


Ομάδα επιστημόνων παρουσίασε στους μαθητές:
 • Την διαδικασία ανακύκλωσης- κομποστοποίησης
 • Βίντεο κομποστοποίησης
 • Βιωματικό εργαστήρι με παρουσίαση λειτουργίας κομποστοποιητή.
Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρουσίασης παραδόθηκε σε κάθε σχολείο ένας κομποστοποιητής.
Επίσης στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 δωρεάν ξενάγηση στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Ιωαννίνων και στο ΚΔΑΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) Ιωαννίνων στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ). Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο του ΚΤΕΛ (δωρεάν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου) και θα συμμετέχουν, έπειτα από κλήρωση, εννέα (9) μαθητές και ένας (1) συνοδός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που πήρε μέρος στο πρόγραμμα.
Read More »
Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα


Στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, πέντε (5) άτομα, για διάφορα αδικήματα.
Αναλυτικότερα:
 • Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας ημεδαπός, ηλικίας 73 ετών, τη στιγμή που αποβιβαζόταν από λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Άρτα. Συγκεκριμένα, ο 73χρονος συνελήφθη διότι στην κατοχή του βρέθηκε ηρωίνη, σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους (49,5) γραμμαρίων, την οποία προόριζε για εμπορία.
 • Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Πρέβεζας, στην Κυψέλη Πρέβεζας, ένας 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα λαθραίου καπνού, (820) γραμμαρίων.
 • Συνελήφθη στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, ένας 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή 3000 ευρώ, για παράβαση της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών.
 • Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ελέγχων, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 36 και 33 ετών, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν (0,5) γραμμάρια ηρωίνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Read More »
Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα


Ένας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, εντός του επιβατηγού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, σε διενεργηθέντα έλεγχο, 24χρονος αλλοδαπός κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο έφερε πλαστή άδεια διαμονής Ελλάδας, ενώ ο 28χρονος αλλοδαπός κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο δεν έφερε θεώρηση εισόδου σε έδαφος Schengen, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.


 
Επίσης, δύο (02) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί, συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να επιχειρούν να κρυφτούν σε Φ/Γ όχημα το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί τις προανάκρισης, κατασχέθηκε το ανωτέρω έγγραφο.
Read More »
Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Με 7 αθλητές ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου εδάφους

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
Με 7 αθλητές ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου εδάφους
 

Την Κυριακή 1η Μαρτίου θα γίνει στο αθλητικό κέντρο "Σκαμιές" στην Πηγή Τρικάλων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος με τη συμμετοχή αθλητών της κατηγορίας Ανδρών- Γυναικών, Ανδρών Β΄- Γυναικών Β΄, Εφήβων- Νεανίδων και Παίδων - Κορασίδων.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πρωτέας Ηγουμενίτσας θα συμμετέχει με τους αθλητές και αθλήτριες Τζοβάρα Εύη, Δημάκος Αλέξανδρος, Σωτηρίου Φαίη, Νούση Μάτα, Κατσέλης Ηλίας , Λιάκου Σίσσυ , Τριανταφύλλου Θωμάς.
 
Στην αποστολή μετέχουν οι προπονητές κ Βιρβίλης Κ και Καπρινιώτης Σ και ο συνοδός Δημάκος Αχιλλέας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!!!!!!!
Read More »
Με 7 αθλητές ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου εδάφους Με 7 αθλητές ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου εδάφους Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Αμεσα οι 1.279 προσλήψεις σε δήμους της Ηπείρου Δείτε τις προσφερόμενες θέσεις ανά δήμο

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Αμεσα οι 1.279 προσλήψεις σε δήμους της Ηπείρου
Δείτε τις προσφερόμενες θέσεις ανά δήμο


Μέχρι τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας για τις 32.000 θέσεις σε δήμους της χώρας, εκ των οποίων οι 1.279 είναι σε δήμους της Ηπείρου. 
Όπως τόνισε η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, μέσα στην εβδομάδα ολοκληρώνονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες του προγράμματος και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ανέργους. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι άνεργοι θα κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: 
1) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 
2) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 
3) το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 
4) την ηλικία και 
5) τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. 

 
Αναλυτικά, ανά δήμο η κατανομή των προσφερόμενων 1.279 θέσων στην Ήπειρο, έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: 160 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ: 21 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: 22 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ: 38 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ: 18 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: 52 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: 53 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 100 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: 381 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ: 21 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: 24 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: 25 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ: 49 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: 45 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 118 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: 33 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: 64 θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 55 θέσεις
Read More »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Αμεσα οι 1.279 προσλήψεις σε δήμους της Ηπείρου Δείτε τις προσφερόμενες θέσεις ανά δήμο ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - Αμεσα οι 1.279 προσλήψεις σε δήμους της Ηπείρου Δείτε τις προσφερόμενες θέσεις ανά δήμο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

2 τουριστικά λεωφορεία με 74 άτομα (25 παιδιά) με πλαστά χαρτιά σταμάτησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
2 τουριστικά λεωφορεία με 74 άτομα (25 παιδιά) με πλαστά χαρτιά σταμάτησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας


Δύο τουριστικά λεωφορεία, με Σκοπιανούς επιβάτες, σταμάτησαν το ταξίδι τους προς την Ανγκόνα της Ιταλίας, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, εχτές τα μεσάνυχτα.

Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν άντρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας στους 74 επιβάτες των 2 λεωφορείων, διαπιστώθηκε πως οι 30 Σκοπιανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνόδευαν 25 ανήλικα παιδιά, κατείχαν πλαστά ειδικά έντυπα σφραγίδας εισόδου της ΕΛΑΣ, ενώ τα διαβατήριά τους ήταν .

Συνελήφθησαν οι 30 Σκοπιανοί καθώς και 5 Έλληνες οι οποίοι ήταν οδηγοί και συνοδοί στα λεωφορεία.

Στο Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας κρατούνται οι 35 συλληφθέντες και φιλοξενούνται τα 25 ανήλικα παιδιά έως ότου παραληφθούν από την Αστυνομία και απελαθούν στην πατρίδα τους.

Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας
Read More »
2 τουριστικά λεωφορεία με 74 άτομα (25 παιδιά) με πλαστά χαρτιά σταμάτησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 2 τουριστικά λεωφορεία με 74 άτομα (25 παιδιά) με πλαστά χαρτιά σταμάτησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα


Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στη χώρα, εχτές (25.02.2015) μετά τα μεσάνυχτα, στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Θεσπρωτίας, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 23 και 26 ετών, για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ειδικότερα, σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο, οι δύο αλλοδαποί επέδειξαν αλβανικά διαβατήρια με πλαστές σφραγίδες εισόδου ενώ επιπρόσθετα σε βάρος τους εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen. Τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα κατασχέθηκαν.
Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους, σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας.
Read More »
Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

Μία σύλληψη το βράδυ στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
Μία σύλληψη το βράδυ στην Ηγουμενίτσα


Ένας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα στερούμενος νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Μία σύλληψη το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Μία σύλληψη το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΤΣΑ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΤΣΑ


Read More »
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΤΣΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΤΣΑ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

Η Αφροδίτη και ο Άρης ερωτοτροπούν πάνω από την Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) Πέρδικας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
Η Αφροδίτη και ο Άρης ερωτοτροπούν πάνω από την Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) ΠέρδικαςΤην Παρασκεύη στις (20/02/2015) ο Γιώργος, ο Κώστας και η Σπυριδούλα, βρέθηκαν στην Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) Πέρδικας.

Εκεί, σε αυτόν τον πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο της Θεσπρωτίας, παρακολούθησαν και κατέγραψαν με τον φωτογραφικό τους φακό την πιο όμορφη σύνοδο της χρονιάς.

Την σύνοδο των δυο ερωτευμένων πλανητών Αφροδίτης και Άρη μαζί με την Σελήνη.

Σύμφωνα με την μυθολογία από την σχέση της Αφροδίτης με τον θεό του πολέμου Άρη γεννήθηκε η ωραία αρμονία, μια δεύτερη Αφροδίτη. 
Επίσης παιδιά της θεάς του έρωτα Αφροδίτης και του Άρη θεωρούνταν από την μια μεριά ο Φόβος και ο Δείμος και από την άλλη ο Έρως και Αντέρως.
Ο αρχαιολογικός χώρος του Δυμοκάστρου βρίσκεται σε λόφο νότια του όρμου Καραβοστάσι στην Πέρδικα Θεσπρωτίας. Πρόκειται για τειχισμένο παράλιο αρχαίο οικισμό, ο οποίος έχει ταυτιστεί από τον Νickolas Hammond και το Σωτήριο Δάκαρη με την αρχαία Ελίνα, που αναφέρεται σε μολύβδινη επιγραφή από τη Δωδώνη.
Το όνομα είναι παράγωγο του εθνικού ονόματος Ελινοί, γνωστού από το Στέφανο Βυζάντιο θεσπρωτικού φύλου, το οποίο θεωρείται ότι κατοικούσε στην περιοχή Μαργαριτίου - Πλαταριάς - Πέρδικας.
Read More »
Η Αφροδίτη και ο Άρης ερωτοτροπούν πάνω από την Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) Πέρδικας Η Αφροδίτη και ο Άρης ερωτοτροπούν πάνω από την Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) Πέρδικας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ


Η Κ.Ο. Ηγουμενίτσας του Κ.Κ.Ε. σας προσκαλεί στο γλέντι που διοργανώνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9:00 μ.μ. στο “ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚO” στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας.
 
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 13 ευρώ και περιλαμβάνει γεύμα, ποτό και ζωντανή Δημοτική μουσική

 
Read More »
ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

Επίσκεψη του 1ου Λύκειου Ηγουμενίτσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015
Επίσκεψη του 1ου Λύκειου Ηγουμενίτσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας


Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, 45 μαθητές από το 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας όπου ξεναγήθηκαν στην έκθεση και με την βοήθεια του προσωπικού πληροφόρησης του Φορέα ενημερώθηκαν για την προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Καλαμά. 

 
Η ξενάγηση περιελάμβανε επίσης παρατήρηση ορνιθοπανίδας στο Δέλτα Καλαμά με τα τηλεσκόπια του Φορέα. Τέλος, στα παιδιά δόθηκε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές των ποταμών Καλαμά- Αχέροντα και έλους Καλοδικίου.
Read More »
Επίσκεψη του 1ου Λύκειου Ηγουμενίτσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας Επίσκεψη του 1ου Λύκειου Ηγουμενίτσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαγιάδας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2015 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα (+ΦΩΤΟ)

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
Τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα (+ΦΩΤΟ)


Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας.


Ο οδηγός του ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, με το όχημα να σταματάει λίγα μόλις εκατοστά πριν το τέλος του δρόμου όπου ακολουθούσε κενό ύψους 3 μέτρων.

 


Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε ενώ το όχημα μεταφέρθηκε με οδική βοήθεια.

Read More »
Τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα (+ΦΩΤΟ) Τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

Η "συνεργασία" του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο του Velbert

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
Η "συνεργασία" του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο του Velbert
 

Με έκπληξη και απορία μαθαίνουμε πως οι περισσότεροι φίλοι μας Γερμανοί από το Velbert «δυσκολεύονται», λόγω του θέματος της ομιλίας που πραγματοποιήθηκε σε 4 πόλεις της Γερμανίας μέχρι σήμερα, να οργανώσουν διάλεξη που θα αναφέρεται στην Ελλάδα.

Η πρόταση της Κίνησης «Διάλογος με τους Θεσπρωτούς Ομογενείς και Μετανάστες» επιδιώκει να παρουσιαστούν και στο Velbert: 
α) οι αποτυχημένες πολιτικές της τρόικα και των ελίτ στην Ελλάδα
β) οι γερμανικές οφειλές και η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής και 
γ) οι εναλλακτικές πολιτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σκεύο Παπαϊωάννου.
 
Το θέμα της ομιλίας αντιμετωπίζεται με αρνητικά σχόλια. 
Αρνητικά σχόλια για μια διάλεξη πανεπιστημιακού επιπέδου μας κάνει να απορούμε και να προβληματιζόμαστε, όταν κανένα κόστος δε θα δημιουργηθεί για τον ελληνογερμανικό Σύλλογο «ΦΙΛΙΑ». 
 
Ομολογούμε πως η Κίνησή μας έχει κι αυτή δυσκολίες να κατανοήσει τα επιχειρήματα των Γερμανών μας φίλων. Ίσως ο φιλόξενος κ. Λώλος θα πρέπει να μας εξηγήσει το σκοπό και το στόχο της Φιλίας μας με τους Γερμανούς φίλους του Velbert.
 
Νομίζω πως πρέπει να προσδιοριστούν τα πλαίσια της συνεργασίας του δήμου Ηγουμενίτσας με τον δήμο του Velbert αλλά κι ανάμεσα στον ελληνογερμανικό Σύλλογο και του κ.Λώλου. 
Πάντως με «περίεργες» κι «ανεξήγητες» επισκέψεις γερμανού βουλευτή, δε βοηθιέται ο Τόπος μας…

Υ.Γ.: Θα επανέλθω κ. Λώλο. Ως τότε περιορίστε την αφέλειά σας…

Για την Κίνηση
«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»

Δημήτρης Ζώης
Read More »
Η "συνεργασία" του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο του Velbert Η "συνεργασία" του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Δήμο του Velbert Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΤΙ;

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΤΙ;


Ακόμη δεν έχουμε επίσημα στοιχεία για τις ζημιές που υπέστη η Θεσπρωτία, κατά τις τελευταίες άγριες επιδρομές των καιρικών φαινομένων, σε αντίθεση με άλλες περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.
 
Θαρρούμε πως την ευθύνη της γενικής αποτίμησης των ζημιών, την έχει ο Αντιπεριφερειάρχης, μετά από συνεργασία με τους Δήμους της Θεσπρωτίας.
 
Βέβαια το ζητούμενο δεν είναι αποκλειστικά αυτή η αποτίμηση.

Εκείνο που ενδιαφέρει όσους υπέστησαν αυτές τις ζημιές, είναι τόσο η αποκατάσταση των περιουσιών τους, όσο και η αποζημίωσή τους.
 
Δύσκολο πράγμα, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Χώρα και τις ακόμη δυσκολότερες της Αυτοδιοίκησης.
 
Οι ηγέτες όμως, γι’ αυτές τις δυσκολίες επιλέγονται και από τις αντιδράσεις τους κρίνονται.
 
Ελπίζουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στους Θεσπρωτούς παθόντες, της ενημέρωσης από τον Θωμά Πιτούλη, αλλά και τους Δημάρχους.
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΛΜΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Read More »
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΤΙ; ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΤΙ; Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

Σήμερα η πρώτη συνάντηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για το Let’s do it Greece

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
Σήμερα η πρώτη συνάντηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για το Let’s do it Greece


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας καλεί όλους τους εν δυνάμει εθελοντές, πολίτες, τους συλλόγους και τις οργανώσεις στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας. Κύριος στόχος της συνάντησης είναι ύστερα από διαλογική συζήτηση να τεθούν οι κατευθύνσεις υλοποίησης του Let’s do it Greece στο Δήμο μας.

Για τον καλύτερο συντονισμό αλλά και για την άμεση επικοινωνία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του δήμου (http://igoumenitsa.gr/en/gia-ton-dimoti/sxetika/draseis/313-lets-do-it-greece Για τον Δημότη -> Δράσεις -> Let’s do it Greece ) φόρμες καταχώρησης των στοιχείων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Δράση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ηγουμενίτσας (press@1345.syzefxis.gov.gr , 26653 61151)
Read More »
Σήμερα η πρώτη συνάντηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για το Let’s do it Greece Σήμερα η πρώτη συνάντηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για το Let’s do it Greece Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

«Λουκέτο» στο ποδόσφαιρο Προς επ’ αόριστον αναβολή οδεύουν όλα τα πρωταθλήματα!

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
«Λουκέτο» στο ποδόσφαιρο
Προς επ’ αόριστον αναβολή οδεύουν όλα τα πρωταθλήματα
 
 
Ο Σταύρος Κοντονής πήρε την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα για να προχωρήσει σε δραστικές αποφάσεις αναφορικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο και συναντήθηκε με τους αρμόδιους φορείς.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού συναντήθηκε με τις διοικήσεις της ΕΠΟ (σ.σ.: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), της Super League και της Football League και διαμήνυσε τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναστολή των πρωταθλημάτων προκειμένου να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη της βίας στα γήπεδα.

Bούληση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην αναστολή των πρωταθλημάτων προκειμένου να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη της βίας στα γήπεδα
Στη συνάντηση βρέθηκαν ο γ’ αντιπροέδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Τοπολιάτης, ο προέδρος της Super League, Γιώργος Μποροβήλος και ο προέδρος της ΕΠΑΕ, Σπύρος Καλογιάννης.

Μέσα στις απαιτήσεις της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, είναι η άμεση λειτουργία τουρνικέ ηλεκτρονικών εισιτηρίων και των καμερών ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Σταύρος Κοντονής μετά το τέλος της συνάντησης ανέφερε: «Εξέθεσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι στη δυσάρεστη θέση να πάρει μέτρα για την πάταξη της βίας. Σε λίγο θα συναντήσω και το προεδρείο του ΠΣΑΠ και στις 18:00 τον πρωθυπουργό και κατόπιν θα κάνω ανακοινώσεις που θα είναι προϊόντα αυτών των συναντήσεων».

Ο πρόεδρος της Super League Γιώργος Μποροβήλος, δήλωσε: «Είχαμε συνάντηση με τον υφυπουργό και εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για την κάθετη θέση για την αναβολή των πρωταθλημάτων. Συζητήσαμε για την διάλυση των συνδέσμων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αλλά και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Είπαμε να τεθούν σε ισχύ όλες οι ποινές και προτείναμε την επαναφορά του ιδιώνυμου, να μην τιμωρούνται δηλαδή μόνο οι ομάδες αλλά και φυσικά πρόσωπα. Θα γίνει νέα συνάντηση για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι νομοθετικό για να είναι ασφαλές το ποδόσφαιρο από τη νέα χρονιά».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Football League, Σπύρος Καλογιάννης, είπε: «Καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Ο Υπουργός έχει τη διάθεση να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα όταν κρίνει ο ίδιος. Μίλησε για επ’ αόριστον διακοπή. Στη Football League θα κάνουμε Δ.Σ. για αυτά τα θέματα. Θέσαμε το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αλλά και την προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητας των φιλοξενούμενων οπαδών που ταξιδεύουν σε εκτός έδρας ματς προκειμένου να μπαίνουν στο γήπεδο. Οι ημερομηνίες είναι περιορισμένες και μπορεί να φτάσουμε μακριά για να παίζουμε play offs και play out. Ο Υπουργός μας είπε ξεκάθαρα ότι όλα τα πρωταθλήματα θα ανασταλούν όχι μόνο τα επαγγελματικά, αλλά ίσως και τα ερασιτεχνικά».

Με την σειρά του ο Βαγγέλης Τοπολιάτης που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Γιώργο Γκιρτζίκη, ο οποίος απουσίαζε λόγω υποχρεώσεων, ανέφερε: «Μας κάλεσε ο Υφυπουργός για να συζητήσουμε τα θέματα των τελευταίων ημερών, τα οποία σαν ομοσπονδία, καταδικάζουμε. Καταθέσαμε τις προτάσεις που είχαμε ετοιμάσει. Ο Υφυπουργός είχε τις δικές του θέσεις. Εγώ ανέφερα και για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Συζητήσαμε αρκετά θέματα πάνω σε όλα τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Θα έπρεπε να είναι πιο σκληρές οι ποινές που επιβάλλονται από τον ποινικό κώδικα και αυτό είναι στις προτάσεις που καταθέσαμε και θα συζητηθούν. Πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ όσα συνέβησαν στο Δ.Σ. της Super League».

Λίγο αργότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League αναρτήθηκε δήλωση του προέδρου, Γιώργου Μποροβήλου. Η δήλωση αναλυτικά:

«Με νηφαλιότητα και σύνεση και με την ευθύνη του θεσμικού μου ρόλου ως προέδρου της Super League, οφείλω να επισημάνω ότι στόχος της Πολιτείας και του Ποδοσφαίρου είναι να βρεθούν λύσεις σε παθογένειες δεκαετιών που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό τοπίο και όχι να μετατοπίζουμε χρονικά τα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συζήτηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Κοντονή, προκειμένου να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διεξαγωγής του τρέχοντος Πρωταθλήματος, αλλά και τις προϋποθέσεις για την έναρξη του νέου Πρωταθλήματος.

Στην πρόθεση του υφυπουργού για την επ’ αόριστον αναστολή του Πρωταθλήματος της Super League, τόνισα ότι δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που πράγματι αντιμετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κανένας φίλαθλος και πολίτης της χώρας δεν πιστεύει ότι με την αναστολή του Πρωταθλήματος θα λυθούν προβλήματα της βίας, της καχυποψίας, της απαξίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκα στον υφυπουργό Αθλητισμού την τιμωρία των φυσικών αυτουργών που συμμετέχουν σε περιστατικά βίας.

Η εφαρμογή των νόμων, η θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, η συνεργασία, ανοιχτή και ειλικρινής όλων των φορέων, μπορεί να δώσει «ανάσα» στο ποδόσφαιρο και στην Κοινωνία.

Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League θα ενημερώσω τα Μέλη για τα καίρια ζητήματα που ανέδειξε ο κ. Κοντονής και που αφορούν στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις λέσχες φιλάθλων και την αυστηροποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Δεν εθελοτυφλώ. Οι ευθύνες του Ποδοσφαίρου είναι υπαρκτές. Έχουμε και εμείς, οι ΠΑΕ, οι παράγοντες, ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό Ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως μέσα από το διάλογο και την εφαρμογή των νόμων να βρούμε ουσιώδεις λύσεις που θα βελτιώσουν το ποδόσφαιρό μας».
Read More »
«Λουκέτο» στο ποδόσφαιρο Προς επ’ αόριστον αναβολή οδεύουν όλα τα πρωταθλήματα! «Λουκέτο» στο ποδόσφαιρο Προς επ’ αόριστον αναβολή οδεύουν όλα τα πρωταθλήματα! Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Ελαία Φιλιατών (+ΦΩΤΟ)

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Ελαία Φιλιατών (+ΦΩΤΟ)


Άγιο είχε η οδηγός του ΙΧ των φωτογραφιών το οποίο βρέθηκε ανάποδα σε χωράφι μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Φιλιατών, κοντά στο χωριό Ελαία.


Η νεαρή οδηγός του οχήματος, έχασε τον έλεγχό του, προφανώς από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, και αφού χτύπησε ελαφρά διερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα ΙΧ, παρέκκλινε της πορείας του και βρέθηκε ντελαπαρισμένο σε παρακείμενο χωράφι.

 

Η οδηγός που τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Φιλιατών για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το όχημα απομακρύνθηκε με τη συνδρομή οδικής βοήθειας.
Προανάκριση για τα αίτια ου ατυχήματος, διενεργεί η τροχαία Ηγουμενίτσας.
Read More »
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Ελαία Φιλιατών (+ΦΩΤΟ) Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην Ελαία Φιλιατών (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015 Rating: 5

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΟΛΗΓ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΟΛΗΓ  ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 
Πριν, κάμποσα χρόνια, κάποια βαρεμένα μυαλά, που «έκαναν κουμάντο» - με το αζημίωτο βέβαια – σε τούτον τον τόπο, συνέλαβαν τη φαεινή ιδέα:
Να μπαζώσουν τον παραλιακό χώρο μπροστά από τα «πλατάνια» που ήταν και ο πλέον επισκέψιμος, με τις καφετέριες και τον ίσκιο της βόλτας.
Χωρίς να δώσουν πειστικές εξηγήσεις, γι’ αυτήν την ηλιθιότητα, κατόρθωσαν να αποκόψουν την περιοχή, οπτικά, από τη θάλασσα, το μεγάλο αυτό δώρο της φύσης.
Στο όνομα του πρασίνου, έλεγαν τότε, αναμόρφωσαν την περιοχή.
Τρομάρα τους.
 

 
Το έκτρωμα αυτό, σαν έργο, χρηματοδοτήθηκε από το λιμάνι, με την τότε μορφή και νομική ιδιότητα.
Από τότε η περιοχή αυτή σχεδόν ερήμωσε.
Ως που τα τελευταία 3-4 χρόνια, που γίνονται προσπάθειες αναζωογόνησής της και πάλι με την έστω και μετ’ εμποδίων εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτού τμήματος – πρασίνου.
Όλα, πια, δείχνουν, πως η περιοχή αυτή θα μπορούσε να καταστεί όαση και οικονομική της πόλης και της Θεσπρωτίας ευρύτερα.
 
Αρκεί ο χώρος να αναπλαστεί και να αποκατασταθεί αυτό το έκτρωμα, με ήπιες παρεμβάσεις, που θα επιτρέπουν ανθρώπινες δραστηριότητες σ’ αυτόν.
Είναι γεγονός ότι τους θερινούς μήνες, ακόμη και με τη σημερινή μορφή, οι δραστηριότητες στον χώρο αυτό, προσθέτουν στην τραυματισμένη από την ανεργία, περιοχή μας, αρκετές δεκάδες έως και εκατοντάδες, θέσεις εργασίας.
Είναι όμως γεγονός ότι τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, με την παραχώρησή της τότε στον ΟΛΗΓ, ως Χερσαία Ζώνη, όσο και οι οικονομικές αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής, καθιστούν το εγχείρημα της αποκατάστασης δυσχερές έως και αδύνατο.
Εκτός και αν ο ΟΛΗΓ, που το αποθεματικό του Ταμείου του το επιτρέπει, αναλάβει το κόστος εξ ολοκλήρου.
Κάτι ασφαλώς που ηθικά το οφείλει.
Προς την κατεύθυνση αυτή, φρόνιμο, σοφό και αναγκαίο, είναι, με τη συνεργασία Δήμου, ΟΛΗΓ, Επιμελητηρίου και επαγγελματικών Συλλόγων, να εξεταστεί η περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα την εγκλωβίσουν στις καλένδες της γραφειοκρατίας και του ωχαδερφισμού.
Read More »
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΟΛΗΓ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΟΛΗΓ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015 Rating: 5

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας

Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015
Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας
 
 
Συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής και πλέον απομένει η συγκρότησή τους σε σώμα με την εκλογή των προεδρείων τους. 
 
Από τους Ηπειρώτες βουλευτές -ανά Επιτροπή- συμμετέχουν οι εξής:

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: ΣΥΡΙΖΑ: Γιάννης Στέφος και Μερόπη Τζούφη, Ν.Δ.: Γιώργος Στύλιος.
 
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων: ΣΥΡΙΖΑ: Χρήστος Μαντάς και Κώστας Μπάρκας, Ν.Δ.: Κώστας Τασούλας.
 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: ΣΥΡΙΖΑ: Μάριος Κάτσης και Χρήστος Μαντάς, Ν.Δ.: Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.
 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: ΣΥΡΙΖΑ: Κώστας Μπάρκας και Μερόπη Τζούφη, Ν.Δ.: Στέργιος Γιαννάκης, Βασίλης Γιόγιακας και Γιώργος Στύλιος.
 
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης: ΣΥΡΙΖΑ: Όλγα Γεροβασίλη και Βασίλης Τσίρκας.
 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: ΣΥΡΙΖΑ: Γιάννης Καραγιάννης
Read More »
Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015 Rating: 5

Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015
Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας
 
 
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσπρωτίας.
Read More »
Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Προσπάθησαν και πάλι να περάσουν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα μέσα σε κυλιόμενους διάδρομους (+ΦΩΤΟ)

Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015
Ηγουμενίτσα: Προσπάθησαν και πάλι να περάσουν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα μέσα σε κυλιόμενους διάδρομους (+ΦΩΤΟ)


Στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας πακέτων λαθραίων τσιγάρων εντός φορτηγού οχήματος προέβησαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 37χρονο αλλοδαπό οδηγό Φ/Γ οχήματος με επικαθήμενο, διότι σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο ανωτέρω όχημα, το οποίο βρισκόταν εντός Φ/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με προορισμό την Ιταλία, εντόπισαν κρυμμένη μέσα σε έξι (06) κυλιόμενους διάδρομους μεταφοράς αντικειμένων, μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων, την οποία σκόπευε να διοχετεύσει λαθραία στο εξωτερικό. 

 
 
Υπενθυμίζουμε πως στις 11 Μαρτίου 2013 είχαν εντοπιστεί 213.050 πακέτα, ξανά κρυμμένα μέσα σε κυλιόμενους διάδρομους μεταφοράς αντικειμένων. (Δείτε ΕΔΩ)

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και οι ποσότητες λαθραίων τσιγάρων . 


 
Η ακριβή ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων και οι διαφυγόντες δασμοί θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Προσπάθησαν και πάλι να περάσουν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα μέσα σε κυλιόμενους διάδρομους (+ΦΩΤΟ) Ηγουμενίτσα: Προσπάθησαν και πάλι να περάσουν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα μέσα σε κυλιόμενους διάδρομους (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015 Rating: 5

Σύλληψη δύο ημεδαπών για κλοπή μεταλλικών αντικειμένων από εργοτάξιο

Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015
Σύλληψη δύο ημεδαπών για κλοπή μεταλλικών αντικειμένων από εργοτάξιο


Συνελήφθησαν, χθες (23-02-2015) το μεσημέρι στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδας, δύο ημεδαποί Ρομά, ηλικίας 30 και 15 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ. Φορτηγό, στην καρότσα του οποίου υπήρχαν κλεμμένα αντικείμενα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο δράστες είχαν μεταβεί νωρίτερα με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο σε εργοτάξιο εταιρείας στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, απ’ όπου αφαίρεσαν ατσαλένιες βέργες, ερπύστριες μπουλντόζας και διάφορα σιδερένια αντικείμενα, τα οποία τοποθέτησαν στην καρότσα του οχήματος.

Οι δράστες συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τα μεταλλικά αντικείμενα κατασχέθηκαν.

Επίσης, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 30χρονου δράστη.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιππιάδας.
Read More »
Σύλληψη δύο ημεδαπών για κλοπή μεταλλικών αντικειμένων από εργοτάξιο Σύλληψη δύο ημεδαπών για κλοπή μεταλλικών αντικειμένων από εργοτάξιο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Φεβρουαρίου 24, 2015 Rating: 5