Πρόσληψη ενός εργάτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών ) συνολικού αριθμού ενός ( 1) ατόμου ως εργάτης αποθήκης Δακοκτονίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς .
 
Read More »
Πρόσληψη ενός εργάτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας Πρόσληψη ενός εργάτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:


Θέμα 1ο: Διάθεση πίστωσης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας και την προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 2ο: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών – ρυθμιστικών πινακίδων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 3ο: Διάθεση πίστωσης για τη Συντήρηση και επισκευή τουαλετών κτιρίου Ε.Ι.Ν. Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 4ο: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 5ο: Διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2016-2018 και με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2019.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 139/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 7ο: Έγκριση των πρακτικών για την εκμίσθωση καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 8ο: Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού που αφορά τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας τεσσάρων (4) θέσεων στην Τοπική Κοινότητα Συβότων για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας τριών (3) θέσεων στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας τεσσάρων (4) θέσεων στην Δημοτική Κοινότητα Ηγ/τσας για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 12ο : Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο (2) θέσεων από 80 τ.μ. κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Ηγ/τσας (έναντι του πάρκινγκ της εκκλησίας) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 13ο : Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εμβαδού 80 τ.μ. της Δημοτικής Κοινότητας Ηγ/τσας (έναντι της Εκκλησίας και του Ηρώου στο «Πάνθεον») για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 14ο: Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία ZABIA της Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 15ο : Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία ΑΡΙΛΛΑΣ της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 16ο : Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στη θέση Δρέπανο - Μακρυγιάλι της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 17ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 4 θέσεων κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού – Παραλίας στη θέση Δρέπανο – Μακρυγιάλι της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση τροχήλατων Καντινών.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 18ο : Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση 1 θέσης κοινοχρήστου χώρου Αιγιαλού – Παραλίας στη θέση Ζάβια της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση τροχήλατης Καντίνας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 19ο :Επί αιτήσεως Βασιλείου ΔΑΛΛΑ του Σπυρίδων περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 20ο :Επί αιτήσεως Θωμά ΚΟΛΙΖΩΗ του Λεωνίδα περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 21ο :Επί αιτήσεως Σοφίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 22ο :Επί αιτήσεως Γεωργίου ΜΠΑΜΠΑ του Χρήστου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 23ο :Επί αιτήσεων Αιμιλίου ΚΩΤΣΗ του Σωτηρίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 24ο :Επί αιτήσεως Ιλιάνας ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ του Ιωάννη περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 25ο :Επί αιτήσεως Νίκης ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ του Ιωάννη περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 26ο :Επί αιτήσεως Λήδας ΠΑΡΟΥΣΗ του Γεωργίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 27ο :Επί αιτήσεως Χρήστου ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Ηλία περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 28ο :Επί αιτήσεως Γεωργίου ΜΠΑΤΕΤΣΗ του Παύλου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 29ο :Επί αιτήσεως Ηλία ΜΠΑΤΕΤΣΗ του Παύλου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 30ο :Επί αιτήσεως Βασιλείου ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Χρήστου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 31ο :Επί αιτήσεως Βασιλικής ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του Ιωάννη περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 32ο :Επί αιτήσεως Σωτηρίου ΛΟΥΤΣΗ του Κωνσταντίνου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 33ο :Επί αιτήσεως Μαργαρίτας ΧΡΥΣΙΚΟΥ του Αναστασίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 34ο :Επί αιτήσεως Περιστέρας ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ του Νικολάου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 35ο :Επί αιτήσεως Θωμά ΜΑΚΟΥ του Νικολάου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 36ο :Επί αιτήσεως Ιωάννη ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 37ο :Επί αιτήσεως Σπυρίδων ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.


Θέμα 38ο :Επί αιτήσεως Ιωάννη ΚΙΟΧΟΥ του Αποστόλου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό όπου απαιτείται σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Read More »
Συνεδριάζει τη Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Στο Φεστιβάλ Τουρισμού 2016 στην Θεσσαλονίκη το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας χωρίς όμως τις συναντήσεις Β2Β

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αναφορικά με την συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Τουρισμού 2016, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 26 έως 29 Μαΐου 2016 και την προετοιμασία παράλληλης υλοποίησης επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στα πλαίσια του φεστιβάλ με τουριστικούς πράκτορες της Βορείου Ελλάδας, ενημερώνουμε ότι καθώς παρήλθε άπρακτο το ταχθέν διάστημα (έως τις 17/05/2016) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις Θεσπρωτικές επιχειρήσεις στις Β2Β συναντήσεις, η συγκεκριμένη δράση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κατά τα λοιπά, συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Τουρισμού 2016, και με την δυναμική συμμετοχή του Συλλόγου Πέρδικας και την υποστήριξη του Δήμου Σουλίου θα λειτουργήσουμε το περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Επίσης, και μέχρι τις 20.05.2016 συνεχίζεται η παραλαβή στα γραφεία του Επιμελητηρίου, προωθητικού υλικού των τουριστικών επιχειρήσεων για την διανομή τους από το τουριστικό περίπτερο, και καλούμε όσες και όσους επαγγελματίες του τουρισμού το επιθυμούν, να πλαισιώσουν την λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου διανέμοντας προωθητικό υλικό της επιχείρησής τους και της Θεσπρωτίας στους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Ώρες λειτουργίας του Φεστιβάλ: Εγκαίνια την Πέμπτη 26/05 στις 19:00, Παρασκευή 27/05 από 17:00 έως 22:00, Σάββατο και Κυριακή 18&29/05 από 10:00 έως 22:00.

Τόπος : Θεσσαλονίκη στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας (μεταξύ Βασιλικού Θεάτρου και Μακεδονία Παλλάς)

Read More »
Στο Φεστιβάλ Τουρισμού 2016 στην Θεσσαλονίκη το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας χωρίς όμως τις συναντήσεις Β2Β Στο Φεστιβάλ Τουρισμού 2016 στην Θεσσαλονίκη το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας χωρίς όμως τις συναντήσεις Β2Β Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Η ΄Ηπειρος κέρδισε τις εντυπώσεις και στη Ρουμανία

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο προκάλεσε η παρουσίαση της Περιφέρειας Ηπείρου στο Βουκουρέστι, την Τρίτη 17 Μαΐου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την κοινή προώθηση του τουρισμού και των τοπικών της προϊόντων.

Το Ελληνο-Ρουμανικό Parteneriat Επιχειρηματικών Συναντήσεων συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου ( η οποία όπως υπογραμμίστηκε ήταν η πρώτη της Ελλάδος που προωθεί οργανωμένο άνοιγμα της αγοράς στα Βαλκάνια), το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, το Γραφείο ΕΟΤ στο Βουκουρέστι με την υποστήριξη του Διμερούς Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στην αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια Ηπείρου, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, συμμετείχαν 28 επιχειρήσεις από τον τουριστικό τομέα και τον κλάδο παραγωγής τροφίμων και ποτών, στελέχη της Περιφέρειας και οι Δήμαρχοι Νικολάου Σκουφά κ. Ευστ. Γιαννούλης και Γεωργίου Καραϊσκάκη κ. Περικλής Μίγδος.

Οι επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα, αμέσως μετά την παρουσίαση της Ηπείρου, να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με tour operators και με τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών, κατά τις οποίες εκδηλώθηκε στοχευμένο ενδιαφέρον για σύναψη συμφωνιών διακίνησης τουριστών, όσο και για εμπορικές συναλλαγές.

Παράλληλα σε πολιτικό επίπεδο, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε συναντήσεις που είχε με θεσμικούς παράγοντες της Ρουμανίας, συζήτησε τρόπους ευρύτερης συνεργασίας στον τουρισμό και στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την ποιότητα και την ταυτότητά τους.

Χαιρετισμοί

Στον χαιρετισμό του ο Έλληνας Πρέσβης στην Ρουμανία κ. Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για να προσελκύσει η Ήπειρος με τις μοναδικές ομορφιές μεγάλο αριθμό τουριστών από την Ρουμανία.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο εκπρόσωπος του Δημαρχείου Βουκουρεστίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Εξωτερικών & Εθιμοτυπίας κ. Cătălin Grosu, ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρουμανίας κ. Liviu Moraru και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Μιχάλης Σωτηρίου.

Ο Περιφερειάρχης

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ηπείρου με τη Ρουμανία, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι "στο Βουκουρέστι σε δύσκολες εποχές για το Ελληνικό έθνος έζησαν, έδρασαν και μεγαλούργησαν ορισμένοι από τους μεγάλους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες, που στη συνέχεια στήριξαν την ανοικοδόμηση του Ελληνικού κράτους και την Ήπειρο ειδικότερα".

Στη συνέχεια τόνισε ότι "Η Ρουμανία αποτελεί για τους Ηπειρώτες έναν σταθερό προορισμό: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα Πανεπιστήμιά της φοίτησε ένας σημαντικός αριθμός Ηπειρωτών φοιτητών, που σήμερα δραστηριοποιούνται με επιτυχία στους επαγγελματικούς τομείς που επέλεξαν. Η Ρουμανία αποτελεί επίσης έναν από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Ηπειρωτών, έστω και αν μπορεί να υπάρχει μια πρόσκαιρη κάμψη, λόγω και της οικονομικής κρίσης. Αντίστοιχο ενδιαφέρον διαπιστώνεται όμως και για επίσκεψη Ρουμάνων πολιτών σε περιοχές της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Ηπείρου. Τα τελευταία καλοκαίρια διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός τουριστών από τη Ρουμανία, περνά μέρος των διακοπών του στην Ήπειρο".

Ο Περιφερειάρχης, συνεχίζοντας, κάλεσε τους Ρουμάνους να επιλέξουν την Ήπειρο για τις διακοπές τους, με συνδυασμένο πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα, τόσο για καλοκαιρινό, όσο και για χειμερινό τουρισμό. Πρόσθεσε ότι η Περιφέρειά μας είναι συνυφασμένη με την παραγωγή τοπικών προϊόντων, που κερδίζουν τις διεθνείς αγορές, αλλά και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να γευτούν όσοι επισκέπτονται την Ήπειρο.

"Για μας- πρόσθεσε- ο τουρισμός δεν είναι αυτοσκοπός: Επιδίωξή μας, είναι οι τουρίστες, οι επισκέπτες να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τα προϊόντα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Πρόκειται για ένα πεδίο που καλύπτει τα ενδιαφέροντα του συνόλου σχεδόν των τουριστών και ιδιαίτερα του φίλου Ρουμανικού λαού, που μπορεί να διαπιστώσει κοινά ενδιαφέροντα και κοινά στοιχεία που έχουν προκύψει στο πέρασμα των αιώνων".

Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης, υπογράμμισε ότι "οι συνδυασμένες δράσεις οδηγούν κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν τα "κρυμμένα μυστικά" της Ηπείρου. Οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες που αποκτούν είναι ανεξάντλητες. Από τη δική μας πλευρά επιδιώκουμε ώστε ο κάθε επισκέπτης της Περιφέρειάς μας, να αισθάνεται σα να βρίσκεται στην πατρίδα του και να γίνεται στη συνέχεια ο "πρεσβευτής" της Ηπείρου. Καλούμε λοιπόν τους Ρουμάνους φίλους μας, που μας ενώνουν κοινοί δεσμοί, να επισκεφτούν την Ήπειρο και να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα φιλόξενο περιβάλλον".

Hπειρωτικές γεύσεις

Μετά την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος, οι προσκεκλημένοι δοκίμασαν τοπικά εδέσματα και Ηπειρωτικά προϊόντα, με προσφορές και των επιχειρήσεων: Γαλακτοβιομηχανία "ΚΑΡΑΛΗΣ", Κτήμα Ευδοξία, Κτήμα Γκλίναβος, Τυροκομείο Ιδρύματος Τοσίτσα, Κατώγι- Αβέρωφ. Την προετοιμασία επιμελήθηκε το Τμήμα Μαγείρων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Η εκδήλωση καλύφθηκε με εκτενείς αναφορές από τα Μ.Μ.Ε. της Ρουμανίας. Η επόμενη δράση της Περιφέρειας θα είναι η φιλοξενία και η ξενάγηση δημοσιογράφων και tour operators από τις χώρες στις οποίες έγινε παρουσίαση της Ηπείρου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ευχαριστεί για την σημαντική βοήθεια που προσέφεραν, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Βοκουρέστι, το Γραφείο ΕΟΤ στο Βουκουρέστι, καθώς επίσης όλους τους επιχειρηματιες που συμμετείχαν στην αποστολή.

Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπήθηκαν στο Βουκουρέστι είναι οι εξής:

· Αρωματικά φυτά- βότανα Κομίνη & Komini Hearbs

· Κτήμα Γκλίναβος

· Φάρμα Μετσόβου

· Κτήμα Ευδοξία

· Παραδοσιακά ζυμαρικά Μονολίθι

· Κολιός φρούτα

· Γαλακτοβιομηχανία ΚΑΡΑΛΗΣ

· Δημήτριος Γιογλής Ο.Ε.- ελιές

· Ελιές Άρτας

· Τριανταφύλλου γλυκά

· ΑΣΕΑ Άρτας

· Κίτσος Αιθέρια έλαια

· Orini gea Highlandς

· Ένωση Ακτινιδίων Ηπείρου

· Κόνιτσα Mountain

· Small Papigo 1700

· Σπίτι του Ορέστη

· Αγροτουριστικά καταλύματα Άρτας "ο Άραχθος"

· Villa Ionio

· Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων

· Ένωση Ξενοδόχων Μετσόβου

· Kassaros travel

· Arhontariki Hotel

· Grand Forest

Read More »
Η ΄Ηπειρος κέρδισε τις εντυπώσεις και στη Ρουμανία Η ΄Ηπειρος κέρδισε τις εντυπώσεις και στη Ρουμανία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Παγίδες για σύλληψη αγριόχοιρων εντόπισε ο φορέας διαχείρησης στο Δέλτα Καλαμά

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016

 
Παρότι η περίοδος κυνηγιού έχει παρέλθει, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά παγίδες για σύλληψη αγριόχοιρων.Read More »
Παγίδες για σύλληψη αγριόχοιρων εντόπισε ο φορέας διαχείρησης στο Δέλτα Καλαμά Παγίδες για σύλληψη αγριόχοιρων εντόπισε ο φορέας διαχείρησης στο Δέλτα Καλαμά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Ευρεία σύσκεψη για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των εορτών Σουλίου

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


 
 
Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ο προγραμματισμός των εορτών Σουλίου, ήταν το αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο δημαρχείο της Παραμυθιάς

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου και της περιφέρειας Ηπείρου, εκπρόσωποι της 8ης Μεραρχίας Ιωαννίνων, της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
 
Read More »
Ευρεία σύσκεψη για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των εορτών Σουλίου Ευρεία σύσκεψη για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό των εορτών Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» στην Πέρδικας

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος στο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 Ευρώ μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 240,00 Ευρώ .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Αρμόδια: Νικολοπούλου Ευτυχία, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνα 26653 61255 2665041365.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.grΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Read More »
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» στην Πέρδικας Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» στην Πέρδικας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στις 23 & 24 Μαΐου στο πλαίσιο του έργου AdriGov

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Ένα σημαντικό Θεματικό Εργαστήριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου την Δευτέρα και Τρίτη 23-24 Μαΐου 2016 στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του έργου AdriGov, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων.

Το «Θεματικό Εργαστήριο για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 με βασικές θεματικές:
  • Την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (βασικοί όροι, σύμβαση επιχορήγησης, σύμφωνο εταιρικής σχέσης, αρμοδιότητες εταίρων)
  • Τη διαχείριση Ομάδας Έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων
  • Τη διαχείριση έργου (project management) σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύοντας βασικές έννοιες, προβλήματα έργων, κύκλο ζωής έργου, οικονομική και χρονική προσέγγιση έργου
  • Τη διαχείριση έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο GRAND SERAI Congress and Spa στα Ιωάννινα και απευθύνεται σε στελέχη και εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, επαγγελματίες, φοιτητές και μεμονωμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.

Λίγα λόγια για το έργο «ΑdriGov»

Το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (3.176.678,09€) και συγχρηματοδότησή από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής - Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

· την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή και

· την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Read More »
Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στις 23 & 24 Μαΐου στο πλαίσιο του έργου AdriGov Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στις 23 & 24 Μαΐου στο πλαίσιο του έργου AdriGov Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Το Π.ΑΚ.Π.ΠΟ. του Δήμου Ηγουμενίτσας προσκαλεί όλες τις μουσικές ομάδες (μπάντες, μουσικά σχήματα), θεατρικές ομάδες, σχολές χορού, και όποιες άλλες ομάδες επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις-αιτήματά τους αναλυτικά για τις εκδηλώσεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016».

Οι προτάσεις θα γίνονται γραπτώς στο γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. (Ελευθερίας 7, Παλιό Δημαρχείο, 1ος όροφος και στον κ. Γιαννακό Αλέξανδρο από τις 19/05/2016 έως και 03/06/2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Γιαννακός Αλέξανδρος 2665360019


Read More »
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Ομόφωνα όχι στα Ασφαλτικά από το Δήμο Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016Δεν κατάφερε να πείσει κανέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους Φιλιατών, ο Πρόεδρος της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ κ. Αχ. Μαντζούκης για την σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα της επιχειρούμενης επένδυσής του σε δεξαμενές καυσίμων στη Λωρίδα της Σαγιάδας, ανάμεσα στις Ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν τους έπεισε ούτε καν το φιλανθρωπικό έργο της κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη, την οικογένεια της οποίας ο κ. Μαντζούκης επικαλέστηκε ως μέτοχο της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι η προσπάθειά του είναι να τη φέρει στον τόπο και να προσφέρει φιλανθρωπία στην περιοχή.

Ομόφωνα «Όχι» είπε το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτώντας αρνητικά – για μια ακόμα φορά στη 15ετή προσπάθεια της εταιρείας, να εγκαταστήσει μια τέτοια μονάδα στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών κ. Χρ. Γκίζας, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης από το 2001 έως και σήμερα, επισημαίνοντας ότι από τη σχετική αλληλογραφία παρατηρείται ότι μεταξύ των Υπηρεσιών υπάρχουν γραπτές επισημάνσεις που καταδεικνύουν το γεγονός αφενός μεν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση που δεν έχουν αποσταλεί στους φορείς, αφετέρου το γεγονός ότι για την εν λόγω εγκατάσταση, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 45805/2910 από 25-10-2011 Α.Ε.Π.Ο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που υπέγραψε, η κα Γεωργακοπούλου Μπάστα, χωρίς να προηγηθεί η γνωμοδότηση των αρχών που από τη νομοθεσία απαιτείται. Εξάλλου ούτε στο πλαίσιο της αρχικής διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είχε εφαρμοσθεί η αντίστοιχη διαδικασία που όπως είχε διαπιστωθεί με την υπ΄αριθμ. 2432/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρωτική της αρχικής ΑΕΠΟ.

Τόσο η Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας, όσο και οι Σύλλογος Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, ο Αλιευτικός Σύλλογος Σαγιάδας, Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας και Πολιτιστικός Σύλλογος Σαγιάδας, απαντώντας στο Δήμο Φιλιατών εξέφρασαν την αντίθεση τους στην κατασκευή του εν λόγω έργου, σημειώνοντας ότι αυτό θα προκαλέσει υποβάθμιση της περιοχής, μόλυνση περιβάλλοντος, προβλήματα στα θαλάσσια οικοσυστήματα και καταστροφικές συνέπειες για τις υδατοκαλλιέργειες.

Σε παρόμοιες επισημάνσεις προχώρησε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας κ. Ιωάννης Χεκίμογλου, ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών, να επαναβεβαιώσει τη στάση που έχουν τηρήσει τη δεκαπενταετία αυτή όλοι οι συλλογικοί φορείς της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου.

Ο Δήμαρχος Φιλιατών, Σπύρος Παππάς κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει αρνητικά, σημειώνοντας ταυτόχρονα προς των επενδυτή, ότι ο Δήμος επιθυμεί επενδύσεις, αλλά όχι τέτοιες που θα καταστρέφουν άλλους παραγωγικούς φορείς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Μηνάς Παππάς, προκαλώντας με την τοποθέτησή του την πρόωρη αποχώρηση από τη συνεδρίαση του κ. Μαντζούκη, ο οποίος δεν παρέμεινε για να ακούσει την ληφθείσα ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση.
 
Read More »
Ομόφωνα όχι στα Ασφαλτικά από το Δήμο Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ)  Ομόφωνα όχι στα Ασφαλτικά από το Δήμο Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

14 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κατόπιν της αριθ. 153/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) Ναυαγοσωστών με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το πλήρες κείμενο της αριθ. πρωτ. 10412/19-05-2016 ανακοίνωσης έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 7ΜΠ3ΩΡΙ-ΛΣΤ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, τηλ: 2665361160-156.) από 20/05/2016 έως και 30/05/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Read More »
14 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ηγουμενίτσας 14 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 14ου Preveza Jazz Festival

Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του 14ου Preveza Jazz Festival που, πιστό στο καθιερωμένο του ραντεβού, θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 27 έως και τις 29 Μαΐου 2016.


Έναρξη: 21:00 Στην παραλία Πρέβεζας μπροστά στα Δικαστήρια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ για το ΚΟΙΝΟ

Στη  φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν :

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

21:30 Σπύρος Γάτος (Πρέβεζα)
22:00 Kratochvil / Ackerman (Τσεχία)
23.00 Idra Kayne (Eλλάδα)

Σάββατο 29 Μαΐου 2016

21:00 Pol Belardi's Force (Λουξεμβούργο)
22:00 Ineke / Dimitriadis / Stanik / Guilfoyle Group (Ολλανδία)
23:00 Funky Lab (Eλλάδα)

Κυριακή 29 Μαΐου 2016

21:00 Naoko Sakata Trio (Σουηδία)
22:00 Beat Kaestli & Marc Perrenoud Trio (Ελβετία)
23:00 Blue Tone Quartet (Πρέβεζα)

Με αφορμή το φεστιβάλ θα επισκεφτεί την Πρέβεζα ο πρέσβης της Eλβετίας στην Eλλάδα, κ. Hans-Rudolf Hodel καθώς και η ακόλουθος της Σουηδικής πρεσβείας κα Ελένη Γουλτίδου.
Οργάνωση: Δήμος Πρέβεζας, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Preveza Jazz Festival.
Υπό την αιγίδα των πολιτιστικών τμημάτων των Πρεσβειών Τσεχίας  Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Σουηδίας και Ελβετίας.
Παρακολουθήστε τα νέα του Preveza Jazz Festival στις παρακάτω διευθύνσεις: http://prevezajazzfestival.wix.com/home


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Σπύρος Γάτος (Πρέβεζα)
Γεννήθηκε το 2002 στην Πάργα.
Είναι μαθητής της 2ας Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Πάργας και παίρνει μαθήματα πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας. Αγαπάει με πάθος τα blues.

 Kratochvil / Ackerman (Τσεχία)


Martin Kratochvil (πιάνο), Tony Ackerman (κιθάρα)
Ο Martin Kratochvil έγινε γνωστός σε όλη την Ανατολική Ευρώπη τη δεκαετία του 1970, όταν έφερε το τζαζ-ροκ κ τη ζωντανή ηλεκτρονική μουσική σε αυτή τη μεριά του κόσμου με το θρυλικό του συγκρότημα Jazz Q, το οποίο μεταξύ 1970 και 1984 ηχογράφησαν 12 άλμπουμ και κέρδισαν βραβεία σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων αυτά του Σαν Σεμπάστιαν και της Ζυρίχης. Τα 1976 έγινε ο πρώτος Τσέχος μουσικός που προσκλήθηκε (και του επετράπη) να περάσει ένα χρόνο στο Κολέγιο Μουσικής  Berkley της Βοστώνης, όπου σπούδασε με τον Gary Burton και τον Mike Gibbs.
Ο  Tony Ackerman μεγάλωσε τη δεκαετία του 1960 στις γνωστές για τα πανεπιστήμιά τους πόλεις του Μπέρκλι, Καλιφόρνια και του Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη. Το 1984 τελείωσε το  Ph.D. του στη Μουσική το οποίο έλαβε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα. Η μουσική είναι -όπως είναι συνήθως κάθε ενδιαφέρουσα μοντέρνα μουσική- δύσκολο να καταταχθεί σε κάποια κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της τζαζ. Είναι ένα νέο, πρωτότυπο είδος ακουστικής μουσικής. Ίσως να μπορούμε να το αποκαλέσουμε ‘παγκόσμια παραδοσιακή μουσική για τη νέα χιλιετία’.

 Idra Kayne (Eλλάδα)

Η Idra Kayne είναι με βεβαιότητα η νέα αποκάλυψη της soul funk σκηνής της χώρας μας. Η φωνή της έχει ένα εντυπωσιακό βάθος, το ιδανικό σόουλ γρέτζο μιας «μαύρης» ντίβας και η σκηνική της παρουσία είναι τόσο ζωντανή και μεστή. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα από πατέρα Ουγκαντέζο και μητέρα Ελληνίδα. Με σπουδές 15 ετών στο χορό (κλασικό μπαλέτο και jazz), στη φωνητική (με τη Νένη Ζάππα, ενώ το 2007 αποφοίτησε από το Vocal Art Academy), με σεμινάρια τραγουδιού, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και beatbox στο Rotterdam. Με τη μουσική ασχολείται επαγγελματικά από το 2000, οπότε και ξεκίνησε τις ζωντανές

εμφανίσεις της σε σημαντικές μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Tον Ιανουάριο του 2012 κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ «Dont Walk Away” με το ομότιτλο πρώτο single της να επιλέγεται ως το καλύτερο τραγούδι τριμήνου από το Jumping Fish. Τo δεύτερο single "Love Love Love" κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2012 με ένα video clip γυρισμένο στην Αθήνα και το L.A. Το καλοκαίρι του 2013 κάνει μια μοναδική συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής όπου επιστρέφει τον Ιούλιο του 2015 με το project της “Painted Black” για το οποίο συμπράττει με τους Mc Yinka, Word of Mouth και Jerome Kaluta. H ίδια ασχολείται και με το θέατρο από το 2011 με συμμετοχή στην οπερέττα "Η Κόρη της Καταιγίδος" (2011) και στα μιούζικαλ RENT (2012), FAME (2013) ΑΝΝΙΕ (2013), PRISCILLA (2014) και SWEET CHARITY (2016).

 

Pol Belardi's Force (Λουξεμβούργο)

 Jérôme Klein (πιάνο), Pol Belardi (μπάσο & σύνθεση), Niels Engel (τύμπανα)
Πως μπορεί ένα μοντέρνο jazz τρίο να κατακτά τον ακροατή ακόμα και το 2016; Οι μουσικοί του Pol Belardis Force έχουν μια δική τους προσέγγιση. Οι τρείς νέοι ανερχόμενοι performers δεν φοβούνται να εκμεταλλευτούν το μεγάλο μουσικό τους υπόβαθρο, παίρνοντας στοιχεία τόσο από την κλασσική και τζαζ εκπαίδευσή τους όσο και από την δεκτικότητά τους προς είδη όπως η ποπ, ροκ, χιπ-χοπ και ηλεκτρονική μουσική. Το αποτέλεσμα είναι ένα φρέσκο μείγμα  μοντέρνας αυτοσχέδιας μουσικής, εκφραζόμενη διακριτικά μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις του Pol Belardi, οι οποίες πηγάζουν από δυνατούς ρυθμούς, υπέροχες αρμονίες, λυρικές μελωδίες, έξυπνες χρήσεις του χώρου,  ένταση και εκτόνωση, ποικίλες διαθέσεις και μια μεγάλη ποσότητα επικοινωνίας και διασκέδασης. Το συγκρότημα που σαν έδρα του έχει το Λουξεμβούργο, κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με την σημερινή του μορφή το 2014, με τίτλο ‘Delusions of Grandeur’ από την Ιταλική δισκογραφική EMME Produzioni Musicali.
http://polbelardi.com/bands/


 Ineke / Dimitriadis / Stanik / Guilfoyle Group (Ολλανδία)


Eric Ineke (τύμπανα), Δήμος Δημητριάδης (σαξόφωνο), Juraj Stanik (πιάνο), Ronan Guilfoyle (ακουστικό μπάσο).
 σαξοφωνίστας και εκπαιδευτικός Δήμος Δημητριάδης έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της νεότερης και παλαιότερης γενιάς των ΗΠΑ, αλλά και από την Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες.


Δημιούργησε και διευθύνει το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών jazz ως αναπληρωτής καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο πιανίστας Juraj Stanik ενσωματώνει ένα εύρος επιρροών στη μουσική του, από την παραδοσιακή jazz έως τους σύγχρονους πρωτοπόρους, αντλώντας έμπνευση από την κλασική μουσική. Ο διεθνούς φήμης μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, Ronan Guilfoyle, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιρλανδικής jazz σκηνής και διευθύνει το πρόγραμμα σπουδών jazz στο Newpark Music Centre του Δουβλίνου. Ο Eric Ineke ξεκίνησε τη μουσική του πορεία τη δεκαετία του '60. Έχει παίξει με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, έχει ηχογραφήσει πλήθος δίσκων και έχει συμμετάσχει σε πολλά εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ jazz.
www.ronanguilfoyle.com - www.ericineke.com


Funky Lab (Eλλάδα)


Ιορδάνης Ακριτίδης (Φωνή), Φαίη Καραστεργίου (Φωνή), Κατερίνα Λιάκη (Πλήκρα), Θάνος Παγκράτης (Κιθάρα), Μάριος Ιωάννου (Τύμπανα), Μιχάλης Ευδαίμων (Μπάσο)
Οι Funky Lab γεννήθηκαν σε μουσική σχολή. Δύο καθηγητές και τρεις μαθητές ένωσαν τις δυνάμεις τους. Ο Μάριος είχε την ιδέα, ο Μιχάλης την πίστεψε και ακολούθησαν ο Ιορδάνης, η Κατερίνα και ο Θάνος. Η μπάντα ολοκληρώθηκε με την Φαίη δίπλα στον Ιορδάνη στα φωνητικά. Το ρεπερτόριο αφορά από τα 70’s μέχρι και σύγχρονη Funk. Από Graham Central Station, The Isley Brothers, Ohio Players, Solomon Burke, The Jacksons, Sly & The Family Stone μέχρι Phat Phunktion, Milo Z, Paulo Mendonca και Dumpstaphunk! Η απόδοση είναι σφιχτό, δυναμικό, καλά δουλεμένο, ποιοτικό Funk!

 Naoko Sakata Trio (Σουηδία)


Naoko Sakata (πιάνο), Alfred Lorinius (μπάσο), Johan Birgenius (τύμπανα)
Οι Naoko Sakata Trio κινούνται σε μυστηριώδεις τομείς, ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό. H Naoko Sakata, Γιαπωνέζα πιανίστα, μετακόμισε στο Gothenburg της Σουηδίας το 2008 για να σπουδάσει στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Πανεπιστημίου του Gothenburg. Το 2009 δημιουργήθηκε το τρίο μαζί με τον Anton Blomgren στο κοντραμπάσο και τον Johan Birgenius στα ντραμς. Το 2009 αντιπροσώπευσαν τη Σουηδία σε διαγωνισμό για νέους Σκανδιναβούς Τζαζίστες που έλαβε χώρα στη Νορβηγία και όπου η 


Naoko έλαβε το βραβείο της καλύτερης σολίστα. Από τότε το τρίο έχει εμφανιστεί στην Σκανδιναβία, στην Ευρώπη, στη Νότια Αφρική και στην Ιαπωνία. Το 2011 η Naoko έλαβε το βραβείο του Σουηδικού ραδιοφώνου ‘Jazzcat  - Newcomer of the year’ (‘Jazzcat – Πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς’). Τα μέλη του τρίο ήταν τα ίδια μέχρι το φθινόπωρο του 2013 όταν ο Alfred Lorinius αντικατέστησε τον Anton, επεκτείνοντας έτσι την ήδη τεράστια παλέτα του τρίο με μία ρυθμική και επικοινωνιακή γεύση που αγκαλιάζει τον ακροατή.
http://naokosakatatrio.com

 Beat Kaestli & Marc Perrenoud Trio (Ελβετία)
 
Προσθήκη λεζάντας
Beat Kaestli (φωνή, στίχοι), Marc Perrenoud (πιάνο, σύνθεση), Jérémy Bruyère (μπάσο), Arthur Alard (τύμπανα)
Ο Beat Kaestli είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος τραγουδιστής, συνθέτης, διασκευαστής και παραγωγός. Το 1993 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου του δόθηκε υποτροφία για το Μουσικό Πανεπιστήμιο του Μανχάταν. Παράλληλα με το να τελειοποιεί την τέχνη του δίπλα σε αξιοσημείωτους μουσικούς της τζαζ όπως οι  Jane Monheit, Jason Moran and Stefon Harris, αφοσιώθηκε στην εξαιρετικά ανταγωνιστική μουσική σκηνή του Μανχάταν από όπου και αναδύθηκε σαν ένας πεπειραμένος καλλιτέχνης. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε γνωστά κλαμπ δίπλα σε μεγάλα ονόματα της τζαζ όπως οι Esperanza Spalding, Jon Hendricks, Gregoire Maret, Joel Frahm, Billy Drummond, Magos Herrera and Hendrik Meurkens.
Το 2005 επιλέχθηκε ως τραγουδιστής στην Ορχήστρα Glenn Miller, συναρπάζοντας όλους όσους τον άκουγαν παντού στην Αμερική. Από την κυκλοφορία του αναγνωρισμένου του CDHappy, Sad and Satisfied’ το 2006 , βρίσκεται σε διαρκείς περιοδείες ανά τον κόσμο με δικά του project, παρουσιάζοντας την μουσική του σε αξιόλογα κλαμπ και φεστιβάλ της Αμερικής, του Καναδά, της Ευρώπης, του Μεξικό και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Το 2007 κέρδισε την υποτροφία από το Ίδρυμα Ella Fitzgerald για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στο Μουσικό Πανεπιστήμιο Aaron Copland, μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, φόρο τιμής στην Ευρώπη, ‘Far From Home’.
Τα CD του ‘Far From Home’ και ‘Invitation’ συμπεριλήφθηκαν στην επίσημη επιλογή των GRAMMY του 2010 για το ‘Καλύτερο Φωνητικό Τζαζ Άλμπουμ’.
Ο Marc Perrenoud (Βερολίνο, 1981) ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των έξι. Σπούδασε στα μουσικά κονσερβατόρια της Γενεύης και της Λωζάνης και αποφοίτησε το 2005 από το ‘Ecole de Jazz’ στη Λωζάνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Perrenoud κέρδισε αρκετούς διαγωνισμούς, ανάμεσά τους το Montreux Jazz Chrysler Award και τον διαγωνισμό ZKB Jazz Contest με το τρίο του στη Ζυρίχη. Γεννημένος στα προάστια του Παρισιού, ο Arthur Alard ασχολήθηκε με τη μουσική μόλις από έξι ετών. Αφιερώθηκε στην jazz και τα κρουστά και πλέον συμμετέχει σε διάφορα σχήματα, με το ιδιαίτερο παίξιμο του να θυμίζει έντονα τις αφρο-αμερικανικές επιρροές του. Ο Jérémy Bruyère, γεννημένος στη Λυών, είναι γνωστός μπασίστας της jazz και κλασικής μουσικής, καθηγητής μουσικής και συνθέτης. Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις, περιοδείες


και ηχογραφήσεις με πολυάριθμα διάσημα σύνολα jazz καθώς και ορχήστρες κλασικής μουσικής.
www.beatkaestli.com - www.marcperrenoud.com/trio.html


 Blue Tone Quartet (Πρέβεζα)

Άννα Μακάνσι (φωνή), Θάνος Αρετάκης (κιθάρα), Πέτρος Μαράντζας (πλήκτρα), Μιχάλης Κριτσωτάκης (τύμπανα).
Οι Blue Tone Quartet δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 όπου και άρχισαν να δραστηριοποιούνται με live εμφανίσεις σε διάφορα bars και ανοιχτές συναυλίες. Το ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει Jazz Standars, Latin και Soul διασκευές καλλιτέχνών όπως Marvin Gaye, Bill Withers, Ammy Winehouse, Roy Hargrove, Diego El Cigala, Ray Charles κ.α.
Read More »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 14ου Preveza Jazz Festival  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 14ου Preveza Jazz Festival Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 19, 2016 Rating: 5

Σελίδες