Blog Pop-up

Είναι πολλά τα λεφτά Δήμαρχε και συνεχίζεις να παίζεις με την υγεία των παιδιών μας; (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Είναι πολλά τα λεφτά Δήμαρχε και συνεχίζεις να παίζεις με την υγεία των παιδιών μας; (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)


Έχει και η ανοχή τα όρια της Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε σκουπιδιών.

Ποιοι νομίζεται ότι είστε και παίζετε με την υγεία των παιδιών μας, στον βωμό του χρήματος;
Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για να κάνετε τα στραβά μάτια και να βοηθάτε και από πάνω, τον ιδιώτη που πληρώνεται για να μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα καθημερινά στα Γιάννενα, να μολύνει τις γεωτρήσεις του Δήμου, από τις οποίες πίνουν νερό τα παιδιά μας;

Πρόσφατο το βίντεο της μπουλντόζας του Δήμου Ηγουμενίτσας, που βοηθούσε ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον ιδιώτη, να τρέπεται σε φυγή στη θέα της κάμερας και ο "αρμόδιος" Αντιδήμαρχος να κάνει την ... "κότα".Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ για τον παράνομο σταθμό μεταφόρτωσης στο παλιό εργοτάξιο της Εγνατίας στο παλιό Γραικοχώρι.
Την μία δεν είδατε δεν ξέρατε, την άλλη μας βγάλατε ψεύτες, τώρα τι θα πείτε;

Ακριβώς πριν ένα μήνα, η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, μετά από καταγγελία του εκδότη και δημοσιογράφου κ. Βαγγέλη Αναστασίου, βεβαίωσε πως στο σημείο υπάρχουν, παράνομα, σκουπίδια. (Δημοσιεύουμε το έγγραφο της Αστυνομίας)
Σήμερα, μετά από νέα καταγγελία, επισκεφθήκαμε το σημείο και η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν χειρότερη από ποτέ.

Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για το θέμα έχουν ενημερωθεί από την Αστυνομία και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια αντίδραση.

Δήμαρχε, βγες και ενημέρωσε πόσα λεφτά δίνεις στον εργολάβο από τα Γιάννενα να μεταφέρει, υποτίθεται, τα ανακυκλώσιμα καθημερινά στα Γιάννενα, ενώ τα παρατάει στις γεωτρήσεις που πίνει νερό όλη η πόλη της Ηγουμενίτσας.

Ενημέρωσε επίσης τους ψηφοφόρους σου αλλά και τους ... άλους δημότες, πως τυχόν πρόστιμο θα το πληρώσουν αυτοί και όχι εσύ και ο Αντιδήμαρχός σου. Ούτε βεβαια ο ιδιώτης εργολάβος.

Αύριο μαθαίνουμε πως θα γίνει μήνυση σε βάρους του Δήμου Ηγουμενίτσας και καταγγελία προς όλους τους υπεύθυνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, όπως λέτε και εσείς οι Ποποβίτες... 

Δείτε τις σημερινές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του μπλοκ μας:

 
Υ.Γ. Μην προσπαθήσετε να τα μαζέψετε το πρωί, θα είμαστε και πάλι εκεί...
Read More »
Είναι πολλά τα λεφτά Δήμαρχε και συνεχίζεις να παίζεις με την υγεία των παιδιών μας; (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ) Είναι πολλά τα λεφτά Δήμαρχε και συνεχίζεις να παίζεις με την υγεία των παιδιών μας; (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

160.000€ για αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών: Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
160.000€ για αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών: Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα


1.Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 09 - 11 - 2015 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα»

με προϋπολογισμό 160.000,00€ (με ΦΠΑ)

2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 130.081,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα.)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665 3 60135, 2665 3 60253 FAX 2665 3 60227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χρήστος Τσίνας), ιιιέχρι την Πέ»πτη 26-11-2015 .

4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 -12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

(λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π. μ.).


6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα:

1 .Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ. Ε. Ε. Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα :

1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.601,63 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003, σύμφωνα με την με αριθμό 92229/4418/20-10-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου).

10. Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο www.php.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Read More »
160.000€ για αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών: Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα 160.000€ για αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών: Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 ( ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α ) άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν 4264/14 σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.

Το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προσδιορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.

Επίσης, με το άρθρο 27 του Ν 4264/14 ορίζονται τα εξής:

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) Των Δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β)Περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και από εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή ο Δήμος άμεσα προτίθεται να διαμορφώσει περί αυτού πρόταση, παρακαλούμε μέχρι 15-11-2014 παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν είτε με το γραφείο καταστημάτων (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, ή στο τηλέφωνο 2665361265) είτε με τις κατά τόπους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.

Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου στην Ηγουμενίτσα (+ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τη διαδικασία παραγωγής του

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015

Παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου στην Ηγουμενίτσα (+ΒΙΝΤΕΟ)
Δείτε τη διαδικασία παραγωγής του

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieo79qzEOKrcgAR3MCIkf284CIGkI4WDsoDd8t7hni_YuQZPWLcqoySHm6ZBoL9GrVLdoQEzzqvmHwQQBX4N4HXBYKUzh_MBFrz8gfpM10fWiFAWy5xu1chvtE-5c1iebScwP0zirj10wS/s1600/892FM_PA200119.JPG

Η παραγωγή του τσίπουρου χάνεται μέσα στο βάθος του χρόνου, λέγεται όμως πως ξεκίνησε τον 14ο αιώνα στο Άγιο Όρος από μοναχούς που διαβιούσαν εκεί. 
Με τα χρόνια εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Κρήτη.

Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η παραγωγή τσίπουρου γινόταν αποκλειστικά "κατ' οίκον", δεν υπήρχε δηλαδή μαζική βιομηχανική παραγωγή. Από παλιά, ένα άχρωμο αλκοολούχο ποτό παράγεται και πίνεται κάθε χρόνο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Είναι γνωστό με διάφορα ονόματα: τσίπουρο, αράκ, γκράππα. Αποστάζεται από τα παραπροϊόντα του κρασιού, σαν ο άνθρωπος να θέλησε να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αμπέλι.

Τσίπουρο ονομάζεται στην Ελλάδα το απόσταγμα από στέμφυλα. Παράδοση στην παραγωγή τσίπουρου έχουν η Μακεδονία, η Κρήτη, η Θεσσαλία, και η Ήπειρος.

Πρώτη ύλη για την παραγωγή αποστάγματος είναι τα στέμφυλα, δηλαδή η μάζα που απομένει μετά την συμπίεση του σταφυλοπολτού, με σκοπό την παραγωγή κρασιού. Αυτή η μάζα αποτελείται από τους φλοιούς των σταφυλιών, τα γίγαρτα (κουκούτσια) ενώ περικλείει και κάποιο ποσοστό αζύμωτου γλεύκους (μούστου), γλεύκους σε ζύμωση ή και πλήρους ζυμωμένου γλεύκους (κρασιού). Γενικά, τα γίγαρτα αποτελούν το 3-6%, η φλούδα το 6-9% και η σάρκα το 75-85% αυτής της μάζας. Η σάρκα του σταφυλιού αποτελείται κατά 0,5% από στερεά συστατικά. Τα στέμφυλα, για να δώσουν αλκοολούχο απόσταγμα, θα πρέπει αφενός να μην έχουν αποστραγγιστεί εντελώς και αφετέρου να έχουν υποστεί αλκοολική ζύμωση, ώστε τα σάκχαρα του εναπομένοντος μούστου να μετατραπούν σε αλκοόλη. Το τσίπουρο μπορεί να παραχθεί από στέμφυλα που είναι ζυμωμένα και προέρχονται από ερυθρή οινοποίηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα κρασιού. Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στέμφυλα που ζυμώνονται ξεχωριστά, από τον κύριο όγκο του γλεύκους, τα οποία προέρχονται από λευκά σταφύλια, αλλά και από ερυθρά σταφύλια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροζέ ή λευκού κρασιού με απευθείας συμπίεση.

Πρώτη ενέργεια για την παραγωγή αποστάγματος από λευκά αζύμωτα στέμφυλα είναι η ζύμωσή τους. Η ζύμωση διαρκεί περίπου 30 ημέρες, όταν τα στέμφυλα ζυμώνονται μόνα τους, και πολύ λιγότερο όταν ζυμώνονται μαζί με το μούστο. Κατά την πρώτη απόσταξη παίρνουμε ένα απόσταγμα (σούμα) που αποτελεί το 15 με 20% του αρχικού όγκου. Μετά το τέλος της απόσταξης, το υπόλειμμα απορρίπτεται. Στη δεύτερη απόσταξη γεμίζουμε τον άμβυκα (καζάνι) κατά 80-90% με σούμα. Πολλές φορές, το προϊόν που λαμβάνεται από την πρώτη απόσταξη καταναλώνεται χωρίς να υποστεί δεύτερη απόσταξη. Το διπλοαποσταγμένο τσίπουρο, όμως, είναι καθαρότερο και λεπτότερο σε άρωμα και γεύση.

Στη δεύτερη απόσταξη είναι δυνατόν να προσθέσουμε αρωματικές πρώτες ύλες όπως γλυκάνισο, μάραθο, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο και μαστίχα. Μετά τη δεύτερη απόσταξη αφαιρούμε το πρώτο 0,5 με 1 λίτρο. Έχει μεγάλο αλκοολικό βαθμό και αποτελεί την «κεφαλή». Κατόπιν συλλέγουμε την «καρδιά» η οποία αντιπροσωπεύει το 50% του αρχικού όγκου. Είναι το κλάσμα που περιέχει τα επιθυμητά συστατικά και το οποίο, αφού αραιωθεί για να επιτύχουμε τους επιθυμητούς αλκοολικούς βαθμούς, θα δοθεί στην κατανάλωση ως τσίπουρο. Το υπόλοιπο, την «ουρά», το συλλέγουμε και το τοποθετούμε στα στέμφυλα ή στη σούμα για να γίνει νέα απόσταξη. Καλός αλκοολικός βαθμός θεωρείται αυτός των 38-45% κατ' όγκο.

Η παρακολούθηση της απόσταξης θέλει μεγάλη προσοχή. Η θέρμανση του άμβυκα μπορεί να γίνει με ξύλα, κάρβουνο ή υγραέριο. Στην περίπτωση ξύλων ή κάρβουνου, η θέρμανση ρυθμίζεται ανάλογα με την τροφοδοσία και με την παροχή αέρα, ανοίγοντας ή κλείνοντας την πόρτα που βρίσκεται κάτω από την εστία. Οι ατμοί νερού, αλκοόλης και άλλων πτητικών συστατικών θα κατευθυνθούν προς τον ψυκτήρα και θα παραληφθούν ως απόσταγμα.

Ο σύγχρονος τρόπος παρασκευής τσίπουρου από βιομηχανικές μονάδες γίνεται με τη μέθοδο της κλασματικής απόσταξης -ασυνεχούς απόσταξης κυρίως-, όπου χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας κατασκευής ατμοκάζάνα, πλήρως ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα και ελεγχόμενα. Αυτό επιτρέπει την παρασκευή ενός πολλαπλά αποσταγμένου προϊόντος υψηλής ποιότητας, μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ουσίες της απόσταξης στο ελάχιστο και επιτρέποντας στον παραγωγό να κάνει την επιθυμητή ανάμειξη μεταξύ κεφαλών,καρδιάς και ουρών.

Από 1η Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα θα «βράζει» ο τόπος. 
Παραδοσιακά καζάνια ετοιμάζουν το «αγιονέρι», με αποκορύφωμα τις διάφορες γιορτές τσίπουρου σε πολλές περιοχές (Μακεδονία, Ήπειρο), οι οποίες συνοδεύονται με παραδοσιακά γλέντια. 
H πώληση αποσταγμάτων για απ' ευθείας κατανάλωση ήταν απαγορευμένη μέχρι το 1988. 
Μόνο οι αμπελουργοί σε ορισμένες περιοχές είχαν το δικαίωμα να αποστάζουν και να εμπορεύονται, σε τοπικό επίπεδο, τα στέμφυλα, ενώ επιτρεπόταν και η πώληση του αποστάγματος σε εταιρείες παραγωγής οινοπνεύματος. 
Σήμερα, με την ψήφιση νόμου από το 1988 για την παραγωγή αποστάγματος στέμφυλων, επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεση τσίπουρου σε όλη την Ελλάδα μόνο με ειδική άδεια. 
Το τσίπουρο αυτό φορολογείται, ενώ η διάθεση του μη εμφιαλωμένου (χύμα) αποστάγματος απαγορεύεται.

Το τσίπουρο παρασκευάζεται με την απόσταξη στέμφυλων (ή στράφυλα ή τσίπουρα) δηλαδή από τα ράκη (υπολείμματα) των σταφυλιών που μένουν μετά το πάτημα και την εξαγωγή του μούστου για την παραγωγή κρασιού. Επίσης είναι δυνατή η απόσταξη ολόκληρων των σταφυλιών, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση είναι μεγαλύτερη, ή και έτοιμου κρασιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο λευκά όσο και κόκκινα σταφύλια.
Κατά την απόσταξη προστίθενται κάποιες φορές στον αποστακτήρα, εκτός από τα στέμφυλα, διάφορες αρωματικές ουσίες, όπως γλυκάνισος, μάραθος κ.ά. ή στην Κρήτη φύλλα καρυδιάς. Ο γλυκάνισος είναι η αιτία του "ασπρίσματος" του τσίπουρου όταν προστίθεται νερό ή πάγος.
Συχνά το τσίπουρο αποστάζεται και δεύτερη φορά, αφού έτσι βελτιώνεται η ποιότητά του.


Το τσίπουρο σερβίρεται σε μικρά ποτήρια και καταναλώνεται κάποιες φορές σκέτο, αλλά συνήθως σε συνοδεία με μεζέδες. Εκλεκτοί μεζέδες για τσίπουρο θεωρούνται ο παστουρμάς, τα παστά και οι ελιές. Πολλές φορές προστίθεται στο ποτό νερό ή πάγος. Σε κάποια δε μοναστήρια του Αγίου Όρους οι μοναχοί υποδέχονται τους επισκέπτες με τσίπουρο και ένα λουκούμι, ο συνδυασμός των οποίων χαλαρώνει τους μύες και προσφέρει ενέργεια.

Αν και το τσίπουρο υπήρξε ανέκαθεν «οικιακό» ποτό, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί είδος ευρείας κατανάλωσης σε ταβέρνες και άλλα σχετικά καταστήματα· εξάλλου, περίφημα είναι τα γνωστά τσιπουράδικα σε πολλές -κυρίως παραθαλάσσιες- περιοχές της Ελλάδας, τα οποία προσφέρουν τσίπουρο συνοδεία μιας μεγάλης ποικιλίας τσιπουρομεζέδων.

Στα περισσότερα τέτοια τσιπουράδικα (αντίστοιχα για το ούζο είναι τα ουζερί) το τσίπουρο σερβίρεται σε καραφάκια των 250 ml, ή σε φιαλίδια των 25 ml, τα λεγόμενα εικοσπεντάρια. 
Ανάλογοι της παραγγελίας (αριθμός ατόμων, ποσότητα παραγγελίας) είναι και οι μεζέδες, οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της οινοποσίας με «γαστρονομική πρόοδο»· αρχικά κάτι λιτό, όπως λίγο τυρί και ελιές, και σταδιακά όλο και πιο περίπλοκες γεύσεις.

Η όλη διαδικασία αποτελεί μια τελετουργία, ο σκοπός της οποίας για τον συνδαιτημόνα δεν είναι ούτε να μεθύσει, ούτε να χορτάσει, αλλά να παρατείνει την κοινωνική συναναστροφή και την ευχάριστη διάθεση στο μέγιστο δυνατό.


Read More »
Παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου στην Ηγουμενίτσα (+ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τη διαδικασία παραγωγής του Παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου στην Ηγουμενίτσα (+ΒΙΝΤΕΟ)  Δείτε τη διαδικασία παραγωγής του Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ


Εν όψει της επιλογής κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, σύμφωνα με τον ΚΑΝ. (ΕΕ)1308/2013, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία i) της αιτούμενης έκτασης ii) της περιοχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Θεσπρωτίας (γραφείο 32) και στην κ. Δήμητρα Μάντζου ή στο τηλέφωνο 2665 3 60134.

Read More »
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο κυνήγι σε περιοχή της Παραμυθιάς

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο κυνήγι σε περιοχή της Παραμυθιάς

Την τελευταία του πνοή στο κυνήγι άφησε ένας άντρας 52 ετών από το Σκεπαστό  Πρεβέζης.

Ο άτυχος άντρας, με καταγωγή από το Σκεπαστό, είχε βγει για κυνήγι σε περιοχή της Παραμυθιάς, με τον πατέρα του.

Κάποια στιγμή δεν αισθάνθηκε καλά. Η καρδιά του τον είχε προδώσει.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Ο 52χρονος διέμενε στην Γερμανία και είχε έρθει για λίγες μέρες στο χωριό του. 
 
Read More »
52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο κυνήγι σε περιοχή της Παραμυθιάς 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο κυνήγι σε περιοχή της Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σύλληψη αλλοδαπού φυγόποινου στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Σύλληψη αλλοδαπού φυγόποινου στην Ηγουμενίτσα


Συνελήφθη, χθες (08-11-2015) το πρωί στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 21χρονος υπήκοος Αλβανίας, για καταδικαστική απόφαση.

Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι σε βάρος του 21χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, συνολικής ποινής φυλάκισης (3) μηνών και χρηματικής ποινής (1.500) ευρώ, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Read More »
Σύλληψη αλλοδαπού φυγόποινου στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη αλλοδαπού φυγόποινου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ελληνικές βραδιές κάθε Τρίτη στο Social

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Ηγουμενίτσα: Ελληνικές βραδιές κάθε Τρίτη στο Social


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ελληνικές βραδιές κάθε Τρίτη στο Social Ηγουμενίτσα: Ελληνικές βραδιές κάθε Τρίτη στο Social Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 48χρονος με 100 γρ. κάνναβη

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 48χρονος με 100 γρ. κάνναβη


Συνελήφθη, χθες (08-11-2015) το απόγευμα στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 48χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη).

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ιωαννίνων, στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο και επιχείρησαν να διενεργήσουν αστυνομικό έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 48χρονος οδηγός, ο οποίος λίγο πριν είχε πετάξει από το παράθυρο στο έδαφος, μία νάιλον σακούλα που περιείχε κάνναβη, βάρους (99,76) γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά και το παραπάνω φορτηγό κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ η προανάκριση και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Read More »
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 48χρονος με 100 γρ. κάνναβη Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 48χρονος με 100 γρ. κάνναβη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Θεσπρωτός - Εθνικός Φιλιππιάδας 0-1 (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015

Θεσπρωτός - Εθνικός Φιλιππιάδας 0-1 (+ΒΙΝΤΕΟ)

Sky is the limit

Αιχμάλωτο κράτησε το Θεσπρωτό ο Εθνικός Φιλιππιάδας, αναγκάζοντάς τον σε νέα οδυνηρή ήττα με 1-0. 
Οι κιτρινόμαυροι δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έπαιζαν με παίκτη παραπάνω στα 2/3 του αγώνα (αποβολή του Τσακανίκα στο 27΄με δεύτερη κίτρινη) και παρ΄όλο που είχαν την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δε μπόρεσαν να βρουν σκορ. 
Το παιχνίδι ήταν κακό ποιοτικά και σε αυτό συνέβαλε και η πολύ άσχημη κατάσταση του λασπερού αγωνιστικού χώρου του Σταδίου. 
Ο Θεσπρωτός, πέρα από μια φάση με το Μπίκα μετά από πάσα του Στεφανίδη, δε κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα τον Μπαντή στο πρώτο ημίχρονο, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν το μυαλό τους κυρίως στην άμυνα, ειδικά δε μετά την απώλεια του Τσακανίκα.
Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και είχαν κάποιες αξιολογες τελικές προς την εστία, με τα σουτ των Μητσέλο, Σουκρήογλου και Γεωργίου.
Ο Θεσπρωτός πίεζε για ένα γκολ, αλλά κόντρα στη ροή το πέτυχε τελικά ο Εθνικός.
Ο Χρηστόγιαννης με φάουλ-βολίδα στο 66' από τα 30 περίπου μέτρα, νίκησε τον Κωνσταντάκο κι έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τους γηπεδούχους.
Ο Θεσπρωτός είχε την πιο μεγάλη του φάση με κεφαλιά του Κοζάκης στο 67' που έφυγε άουτ. 
Στο 70΄ ο Μπίκας έπιασε εξαιρετικό σουτ, αναγκάζοντας τον Μπαντή σε εκπληκτική απόκρουση σε κόρνερ.Από κει και πέρα οι κιτρινόμαυροι έψαξαν απεγνωσμένα για κάποιο γκολ, αλλά απέναντί τους βρήκαν μια πολύ καλά στημένη άμυνα.
Οι της Φιλιππιάδας έκλεισαν όλους τους χώρους προς την εστία τους και τελικά δικαιώθηκαν, πανηγυρίζοντας μια άξια νίκη μέσα στην Ηγουμενίτσα.
To τελικό αποτέλεσμα σκόρπισε απογοητεύση στους φίλους του Θεσπρωτού, που είδαν την ομάδα τους να χάνει ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζε για πάνω απο 60 λεπτά με παίκτη παραπάνω.
Θεσπρωτός (Χατζηπέτρου): Κωνσταντάκος, Μώκος (67' Κοζάκης), Πανταζής (70΄ Σαλταπίδας), Μήτσης, Καρύδης, Μητσέλος Α., Σουκρήογλου, Γεωργίου, Στεφανίδης, Τζερεμές (60' Λεοντίου), Μπίκας
Εθνικός Φιλιππιάδας (Μαγκάκης): Μπάντης, Χρηστόγιαννης, Κόμνος, Γιαννούλης (51' Νικολαϊδης), Μαλλάτος, Λέντζος, Κολιάκης (92΄ Ανδρικόπουλος), Τσακανίκας, Παπαρούνας(75' Ρακόπουλος), Γήτας, Λάππας
 
Read More »
Θεσπρωτός - Εθνικός Φιλιππιάδας 0-1 (+ΒΙΝΤΕΟ)  Θεσπρωτός - Εθνικός Φιλιππιάδας 0-1 (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Οι δηλώσεις Φίλη ανοίγουν την όρεξη των Αλβανών εθνικιστών για τους "Τσάμηδες"

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Οι δηλώσεις Φίλη ανοίγουν την όρεξη των Αλβανών εθνικιστών για τους "Τσάμηδες"

Οι Αλβανοί μόλις άκουσαν τις δηλώσεις Φίλη τους... “άνοιξε η όρεξη” και ζητούν αναγνώριση σε μια γενοκτονία που απλώς δεν υφίσταται! 
Τα άτομα που έχουν τη συγκεκριμένη απαίτηση προέρχονται από επικίνδυνους εθνικιστικούς κύκλους της γειτονικής χώρας, οι οποίοι προσπαθούν με ύπουλους τρόπους να εγείρουν θέμα «γενοκτονίας» τσάμηδων.

Τα αλβανικά ΜΜΕ μεταδίδουν τα εξής:

Τον Σεπτέμβριο επόμενου έτους θα γίνει το πρώτο Διεθνή Συνέδριο Τσάμηδων με στόχο να δημιουργηθούν εκεί τέσσερεις φάκελοι για την επίλυση του «Τσάμικου Ζητήματος». Στις 28 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο, ο Δημοκρατικός Αλβανικός Σύλλογος Den-Haag, στην Ολλανδία θα οργανώσει, ειρηνική διαμαρτυρία για την αναγνώριση της γενοκτονίας του αλβανικού πληθυσμού της Τσαμουριάς.

Ο Γενικό Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου της Τσαμουριάς ο Λισέν Μπασκούρτη, δήλωσε πως ο στόχος αυτών των φακέλων είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας του τσάμικου λαού, τα διεθνή στοιχεία εναντίων του τσάμικου πληθυσμού που εφαρμόσθηκαν από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις, από το έτος 1913 έως το 1945, ο επαναπατρισμός του δια της βίας εκτοπισμένου πληθυσμού, όπως και η επιστροφή των περιουσιών.

Όπως καταλαβαίνουμε, η υπόθεση Φίλη είχε συνέπειες που ούτε που μπορούσαμε να φανταστούμε... Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση θα δείξει την απαραίτητη σοβαρότητα και θα κλείσει την υπόθεση πριν αυτή αρχίσει και δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη έχουμε σαν λαός...
Read More »
Οι δηλώσεις Φίλη ανοίγουν την όρεξη των Αλβανών εθνικιστών για τους "Τσάμηδες" Οι δηλώσεις Φίλη ανοίγουν την όρεξη των Αλβανών εθνικιστών για τους "Τσάμηδες" Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Έκθεση φωτογραφίας στο δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Έκθεση φωτογραφίας στο δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου


Οι μαθητές του δεύτερου τμήματος της έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου Γραικοχωρίου, διοργανώνουν μία πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου του χωριού
Θέμα της έκθεσης: "Προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εν καιρώ του πολέμου"
 
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που έχει ως στόχο την προβολή της παγκόσμιας κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της διαφύλαξης των μνημείων .
 
Διάρκεια έκθεσης: 27 Οκτωβρίου 12 Νοεμβρίου 
Είσοδος ελεύθερη
Read More »
Έκθεση φωτογραφίας στο δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου Έκθεση φωτογραφίας στο δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Εκ μέρους του ΔΣ της Αδελφότητας των απανταχού Πολυδροσιτών, εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς όλους όσους έδωσαν εχτές, 8 Νοεμβρίου 2015, το παρών στην Αρτοκλασία που κάναμε προς τιμήν του Αη - Δημήτρη του χωριού μας, του Πολυδρόσου Θεσπρωτίας, και της επετείου των 80 ετών από την ίδρυση της Αδελφότητας.

Η Αρτοκλασία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Λουκά Πατησίων.

Ακολούθησε συνεστίαση στην παρακείμενη ταβέρνα του συγχωριανού μας κ. Κώστα Μαρτίνη, ο οποίος και μας σκλάβωσε με την άψογη εξυπηρέτηση αλλά και τα κεράσματα!

Τους άρτους προσέφερε για μια ακόμη χρονιά ο Πολυδροσίτης αρτοποιός κ. Σταύρος Σταμάτης και παρόμοια τον οίνο και το έλαιο η συγχωριανή μας κ. Χρυσάνθη Σβανά. Να είναι γεροί και δυνατοί και να συνεχίζουν την ωραία παράδοση που έχουν καθιερώσει!

Ευχές για τη μέρα αυτή λάβαμε από τη Δήμαρχο Σουλίου, κ. Σταυρούλα Μπραΐμη - Μπότση καθώς και από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Πολυδροσιτών. Επίσης την εκδήλωσή μας τίμησε με την παρουσία του ο κ. Κωνσταντίνος Κονής, εκπρόσωπος του προέδρου της Πανηπειρωτικής, κ. Γιώργου Δόση. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!

 
Προσφέρθηκαν, ως είθισται στις Αρτοκλασίες της Αδελφότητας, τσίπουρο, λουκούμια, τσιαπέλες (ξηρά σύκα) και κατ' εξαίρεση χουρμάδες (για να θυμίσουν στους παλαιότερους τους χουρμάδες που τους έφερναν τα χρόνια τα παλιά οι ξενιτεμένοι στην Αίγυπτο).

Η προσέλευση φέτος ήταν πολύ μεγαλύτερη από πέρυσι. Μετρήσαμε τουλάχιστον πενήντα συγχωριανούς και φίλους. Και θα ήταν περισσότεροι αν δεν συνέπιπτε η εκδήλωση με το Μαραθώνιο της Αθήνας αλλά και τη γιορτή των Ταξιαρχών.

Ο καιρός πάντως ήταν θαυμάσιος και αντί για το εσωτερικό της ταβέρνας, προτιμήσαμε να καθίσουμε στον υπέροχο κήπο του Μαρτίνη.

Τα εδέσματα όπως πάντα εξαιρετικά! Και άφθονο το κρασάκι που έρευσε. Έτσι κάποια στιγμή το κέφι αποκορυφώθηκε και ξεκίνησε και το τραγούδι!

Να είμαστε καλά και ανταμώνουμε πάντα σε χαρές!

Εκ μέρους του ΔΣ της Αδελφότητας 
των απανταχού Πολυδροσιτών
H πρόεδρος
Μαρία Λαμπρίδου
Read More »
Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣἈνακοινώνεται ὅτι τό διήμερο 10 καί 11 Νοεμβρίου 2015, θά ἑορταστεῖ ἡ μνήμη τοῦ μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τόν περικαλλῆ ὁμώνυμο ‘Iερό Nαό Κεστρίνης Θεσπρωτίας, μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

*Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, παραμονή τῆς ἑορτῆς, καί ὥρα 5.00μ.μ, θά τελεσθεῖ Μέγας Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας. Μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ θά πραγματοποιηθεῖ Λ Ι Τ Α Ν Ε Υ Σ Η τεμαχίου τοῦ ἱεροῦ λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ἐντός τοῦ χωρίου, μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Φιλιατῶν.

*Τήν Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, καί ὥρα 7:30π.μ., θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ‘Iεροῦ Nαοῦ θά προσφερθεῖ καφές.

Read More »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Απολαμβάνοντας τον χειμερινό νυχτερινό ουρανό της Θεσπρωτίας από το Φαρμακοβούνι

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Απολαμβάνοντας τον χειμερινό νυχτερινό ουρανό της Θεσπρωτίας από το Φαρμακοβούνι
 
 
Απολαμβάνοντας τον χειμερινό νυχτερινό ουρανό της Θεσπρωτίας, με την σύζυγό μου από το Φαρμακοβούνι!

Κάτω αριστερά φαίνονται ξεκάθαρα η Ηγουμενίτσα και οι Φιλιάτες. 
 
Στο βάθος και ακριβώς από πίσω μας, στην κορυφή του βουνού λάμπει, φωτισμένος πλέον ο Προφήτης Ηλίας Πλαισίου και πιο κάτω τα φώτα από την Κέρκυρα. 
 
Πάνω ακριβώς από την Κέρκυρα,το λυκόφως απλώνεται σαν πορτοκαλί στρώμα φωτός.
 
Read More »
Απολαμβάνοντας τον χειμερινό νυχτερινό ουρανό της Θεσπρωτίας από το Φαρμακοβούνι Απολαμβάνοντας τον χειμερινό νυχτερινό ουρανό της Θεσπρωτίας από το Φαρμακοβούνι Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου
 
 
Συνεδριάζει την Πέμπτη στη Παραμυθιά, το Δημοτικο Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 
 
1o: Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας.
2ο: Χορήγηση βοηθημάτων Ένδειας- Διάθεση πίστωσης
3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015
4ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.
5ο: Έγκριση της αριθμ. 53/2015 του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για πραγματοποίηση εκδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η».
6ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2015.
7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016.
8ο: Έγκριση μετακίνησης εξόδων Δημάρχου.
9ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ.
11ο: Εκδίκαση ενστάσεων Α΄& Β΄ ανάρτησης της μελέτης «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος σχεδίου πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς.
12ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΙΑ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ
13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
14ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
18ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
19ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑΣ
20ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
21ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΈΡΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΓΛΥΚΗΣ
22ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΑΒΑ- ΜΥΛΟΚΟΚΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
23ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. [τακτοποιητικός] του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
24ο: EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
25ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Read More »
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015Μετά την 24η πρωινή ώρα ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.
Η 24ωρη εφημερία αρχίζει στις 8 π.μ. και λήγει στις 8 π.μ την επόμενη ημέρα
                                  
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΙΑΚΟΥ
2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΠΠΑΣ
3 ΤΡΙΤΗ ΝΤΑΗΣ
4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ
5 ΠΕΜΠΤΗ ΜΠΕΚΙΟΥ
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΟΣ
7 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ. -3μ.μ. ΚΟΤΙΝΑΣ  – ΜΠΕΚΙΟΥ – ΝΤΑΗΣ   
 3μ.μ έως  πρωί ΚΟΤΙΝΑΣ
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
9 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
10 ΤΡΙΤΗ ΚΟΥΡΗ
11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
12 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΥΦΑΛΑΣ
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΔΗ
14 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ. -3μ.μ.ΛΙΑΚΟΥ  – ΚΟΥΦΑΛΑΣ – ΚΟΥΡΗ       
 3μ.μ έως  πρωί ΛΙΑΚΟΥ
15 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΠΑΣ
16 ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΤΑΗΣ
17 ΤΡΙΤΗ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ
18 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΕΚΙΟΥ
19 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΝΤΟΣ
20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΙΝΑΣ
21 ΣΑΒΒΑΤΟ 8π.μ.-3μ.μ.ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΠΥΡ – ΚΟΝΤΟΣ –ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ     
 3μ.μ έως  πρωί ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΠΥΡ.
22 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
23 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΡΗ
24 ΤΡΙΤΗ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
25 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΥΦΑΛΑΣ
26 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΚΡΙΔΗ
27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ
28 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ. -3μ.μ. ΠΑΠΠΑΣ – ΜΑΚΡΙΔΗ – ΑΣΠΙΩΤΗΣ    
 3μ.μ έως  πρωί ΠΑΠΠΑΣ
29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΑΗΣ
30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ
Read More »
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σελίδες