44 τα κρούσματα στην Ήπειρο - Μονοψήφιο νούμερο στη Θεσπρωτία

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
44 τα κρούσματα στην Ήπειρο - Μονοψήφιο νούμερο στη ΘεσπρωτίαΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 6
ΠΕ Θεσπρωτίας 5
ΠΕ Ιωαννίνων 26
ΠΕ Πρέβεζας 7


Read More »
44 τα κρούσματα στην Ήπειρο - Μονοψήφιο νούμερο στη Θεσπρωτία 44 τα κρούσματα στην Ήπειρο - Μονοψήφιο νούμερο στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2021.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 304/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό με την Ελένη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφασή της για εξώδικο συμβιβασμό με τον Σπυρίδωνα ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Θεοδώρου, λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 286/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 309/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 310/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Παραχώρηση της χρήσης πινάκων και αυθεντικών χαρακτικών έργων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την υλοποίηση έκθεσης.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση διέλευσης αγωγών άρδευσης από αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Άδεια ίδρυσης καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων στην Κοινότητα Πέρδικας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.
-Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” και αντικατάστασή του.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιφέρειας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Κατανομή Γ’ δόσης 2021 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΦιλιατώνΣύμφωνα με: α) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου << Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του>> ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και γ) τις με αριθμ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021 & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 και ΔΙΔΑΔ /Φ.69 /180 /13-9-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ<< ………Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς το περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων , αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Καταστήματος την 27 Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17: 30 μ.μ.

1. 6η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος και κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2021 Δήμου Φιλιατών .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

3. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2021 – Γ΄ Κατανομή.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

4. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( ΣΑΤΑ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

5. Ορισμός εκπροσώπων για το σχολικό συμβούλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

6. Ορισμός εκπροσώπων για το σχολικό συμβούλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

7. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων ως πολυσύχναστων .
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10. Ορισμός Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Κατ΄αρχήν λήψη απόφασης για την ίδρυση – κατασκευή νέου κοιμητηρίου στην Κ. Ραβενή με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος κοιμητηρίου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

12. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Ξενώνα του Δήμου Φιλιατών σε Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία ICSD με όνομα ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τις ανάγκες λειτουργίας Στεγαστικής Δομής Ψυχικής υγείας( τύπος Δομής: Οικοτροφείο Α1).
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

13. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου κατηγορίας Α2 , ομάδα 8, α/α 4 << μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας , από τη θέση << εκβολές Καλαμά>>, Δήμου Φιλιατών , σε νέα θέση στον όρμο Βάλτου , Δήμου Ηγουμενίτσας, ίδιας έκτασης 28,9 στρ. και ιδίας δυναμικότητας 160 τόνων /έτος, ιδιοκτησίας Σακκά Κων/νου του Βύρωνα.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

14. ΘΕΜΑ: Εκ νέου δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων του Δήμου Φιλιατών για τη στέγαση και λειτουργία Κ.Ε.ΠΕ.Α Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου, μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου της Κ. Κεφαλοχωρίου στην Αδελφότητα Κεφαλοχωρίου ( Γλούστας ) << Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ>>.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Έναρξη αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Έναρξη αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι ξεκινάει η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Κοινωνικό Φαρμακείο, για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Κοινωνικό Φαρμακείο (Αγίου Δονάτου, έναντι πυροσβεστικής),), από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07:00 – 15:00 και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας
5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος
6. Στην περίπτωση που συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται επιπλέον εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 των συνοικούντων προσώπων.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού υποψήφιου
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ , εφόσον πρόκειται για άνεργο
2. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας , εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
3. Ενοικιοστάσιο συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι
4. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας ( μονογονεΪκότητα , πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης κλπ.)
5. Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιαδήποτε βοήθημα /σύνταξη/και άλλη κρατική παροχή , σχετική βεβαίωση λήψης.
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι:
1. Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
2. Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηγουμενίτσας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Αγίου Δονάτου (έναντι Πυροσβεστικής),
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 2665024245
Φαξ: 2665028888
Read More »
Έναρξη αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Έναρξη αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες»

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες»Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Η.) ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες» .

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Π.Ε.Σ. Ηπείρου και συγκεκριμένα: ο κος Αλέξανδρος Πάσχος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας & Π.Ε.Σ.Η., ο κος Ιωάννης Γκολομάζος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας, ο κος Ιωάννης Μπούρης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πρέβεζας καθώς και ο κος Ιωάννης Μήτσης Α΄ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Ο Κεντρικός Ομιλητής κος Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και στελέχη της Γραμματείας ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα, και με το πέρας της αρχικής παρουσίασης συζητήθηκαν απορίες και προβληματισμοί των συμμετεχόντων.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν :
Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 2ης ευκαιρίας.
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις.
Η ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Η τηλεδιάσκεψη είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στον σύνδεσμο YouTube: https://youtu.be/Bgs6A5ZPA5Q

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejvdik/

Η ανωτέρω ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε από το Π.Ε.Σ.Η. στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων της Ηπείρου προς τα μέλη τους.

Εκ των Π.Ε.Σ. Ηπείρου
Read More »
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες» Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Υψηλός ο δείκτης θετικότητας στη Θεσπρωτία

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Υψηλός ο δείκτης θετικότητας στη ΘεσπρωτίαΣτο 1,15% είναι το ποσοστό θετικότητας με βάση το σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων που έγιναν στη χώρα.

Πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας βρίσκεται ο Νομός Άρτας καθώς ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,43% αλλά και ο Νομός Πρέβεζας με 0,94%.

Πάνω από τον μέσο όρο είναι ο Νομός Ιωαννίνων καθώς ο δείκτης φτάνει στο 1,48 ενώ ακόμη υψηλότερος είναι στο Νομό Θεσπρωτίας όπου ανέρχεται στο 2,07.
Read More »
Υψηλός ο δείκτης θετικότητας στη Θεσπρωτία Υψηλός ο δείκτης θετικότητας στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού ΤύπουΣτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου (ΕΙΕΤ, ΣΗΠΕ, ΕΔΙΠΤ) κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 2% επί του τζίρου των εκδοτικών επιχειρήσεων υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.

Στις πολλές και επανειλημμένες ανακοινώσεις τους, η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), τεκμηρίωσαν το άδικο και παράδοξο της υποχρέωσης αυτής, που απειλεί ακόμα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων Τύπου. Αναλόγως, επανειλημμένες υπήρξαν και οι υποσχέσεις υπουργών για την άρση αυτής της αδικίας. Αντ’ αυτού όμως τίποτα δεν έγινε.

Στη συνέχεια, υπήρξε η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 165/ 29.07.2021 του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό Θεόδωρου Λιβάνιου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για την ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και των περιοδικών, που αφορά στην χρηματοδότηση των οφειλών τους έναντι του ΕΔΟΕΑΠ για τη μηνιαία εισφορά του 2% επί του τζίρου για την περίοδο από 01/12/2017 έως 31/12/2020, την οποία όμως εκλαμβάνουμε ως επίσημη αναγνώριση από πλευράς της πολιτείας της άδικης και πρωτοφανούς εισφοράς του 2% επί του τζίρου.

Καθώς οι επιχειρήσεις μας καλούνται να συνεχίσουν να αποδίδουν το 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους μηνιαίως στον ΕΔΟΕΑΠ και πέραν του Δεκεμβρίου του 2020, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την πλήρη αναθεώρηση του άδικου αυτού μέτρου και εμμένουμε στο πάγιο αίτημά μας για συνολική αναθεώρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εκδοτικών επιχειρήσεων τύπου µε νομοθετική ρύθμιση.

Με τιμή
Για τις Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ε.Ι.Ε.Τ.: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Σ.Η.Π.Ε.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
Ε.Δ.Ι.Π.Τ.: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
Read More »
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΑΦΑΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΠΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΑΦΑΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΠΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΤην Άνοιξη που μας πέρασε, το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ηγουμενίτσας, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει καλλιτεχνική ομάδα, προκειμένου να ζωγραφιστούν τα ΚΑΦΑΟ του Ο.Τ.Ε. που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Αφού δόθηκε η απαραίτητη άδεια από τον Ο.Τ.Ε., απευθύνθηκε με πρόσκληση προς το Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας, προκειμένου ο Σύλλογος να ενημερώσει εργαζόμενους των Δήμων που επιθυμούν να φιλοτεχνήσουν στα ΚΑΦΑΟ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν αφενός μεν να ομορφύνουν τα ΚΑΦΑΟ και κατά επέκταση και την πόλη, αφετέρου δε μέσω των καλλιτεχνημάτων να περάσουν στους πολίτες διάφορα κοινωνικά μηνύματα. Πράγματι συνάδελφοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, έβαλαν το μεράκι και το ταλέντο τους και φιλοκερδώς και χωρίς φειδώ, αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, ώστε να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία.

Όμως από την πρώτη στιγμή παρουσιάστηκε κρούσμα βανδαλισμού σε ΚΑΦΑΟ στο οποίο είχε ολοκληρωθεί η ζωγραφιά. Μάλιστα να σημειωθεί ότι απεικονίζονταν ένα κορίτσι με αναπηρία που ασχολείται με τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν σεβάστηκαν ούτε τον κόπο του καλλιτέχνη, ούτε το τόσο ευαίσθητο θέμα των ατόμων –παιδιών με αναπηρία που προσπαθούν με πείσμα και δύναμη ψυχής να δηλώσουν παρών στη ζωή και στην κοινωνική δραστηριότητα.

Όμως πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε και δεύτερο κρούσμα βανδαλισμού και σε δεύτερο ΚΑΦΑΟ, στο οποίο απεικονίζεται ένα κοριτσάκι και με θέμα τα «δικαιώματα του παιδιού» σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. Εδώ αναγράφηκαν οπαδικά-ποδοσφαιρικά συνθήματα και σε λίγες ημέρες το ρατσιστικό σύνθημα «Έξω οι λάθρο» δίπλα στην αναγραφή ενός εκ των δικαιωμάτων « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ».

Η πράξη αυτή καταδεικνύει τόσο την έλλειψη πολιτισμού και παιδείας αλλά και σεβασμού απέναντι σε έργα τέχνης, αλλά κυρίως ξενοφοβία και ρατσιστική -φασιστική ιδεολογία και πρακτική, που δυστυχώς διαχέεται στην Ελληνική κοινωνία που όλο και συντηρητικοποιείται και μάλιστα παρατηρείται και άνοδος του φαινομένου τα τελευταία χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων που εκκολάπτουν το αυγό του φιδιού.

Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και ιδεολογίες δεν πρέπει να σιωπούμε, να μην δείχνουμε την παραμικρή ανοχή και να απαντάμε δυναμικά.

Επίσης να καταδεικνύουμε ότι για την προσφυγιά και ιδίως των παιδιών, υπεύθυνοι είναι οι Ιμπεριαλιστικοί Ανταγωνισμοί των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε. και των άλλων περιφερειακών δυνάμεων, οι οποίοι προκαλούν πολέμους, αιματοκύλισμα, διώξεις και ξεριζωμό σε ολόκληρους λαούς για να προωθήσουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Ευθύνη έχουν και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις οι οποίες προωθούν διαχρονικά τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους εγκληματικούς αυτούς σχεδιασμούς.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να καταδικάσει τις πράξεις βανδαλισμού και να πάρει θέση απέναντι στις ρατσιστικές –ξενοφοβικές-φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Τέλος καλούμε τους εργαζόμενους των Δήμων του Νομού μας, να συνταχτούν με τη θέση του Συλλόγου και να καταδικάσουν τις πράξεις βανδαλισμού και τη φασιστική-ρατσιστική-ξενοφοβική αντίληψη, ιδεολογία και πρακτική.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ
Read More »
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΑΦΑΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΠΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΑΦΑΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΠΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Ευχαριστήριο από την Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Ευχαριστήριο από την Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας ΗγουμενίτσαςΗ Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη στους επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας, ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ Δημήτριο (ιδιοκτήτη Super Market στη Μαζαρακιά Θεσπρωτίας) και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άρη (ιδιοκτήτη Super Market στο Γραικοχώρι και στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας), οι οποίοι αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των αστυνομικών, κινήθηκαν αυτοβούλως και προθυμοποιήθηκαν άμεσα και με ιδιαίτερη θέρμη, να προσφέρουν είκοσι εφτά υπηρεσιακά μπουφάν τύπου fly στους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας, ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες, το δύσκολο κοινωνικό τους έργο, που είναι η αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Τέτοιες ενέργειες, διατρανώνουν το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας της κοινωνίας και της αστυνομίας και αναγνωρίζουν το κοινωνικό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, δείχνοντας συγχρόνως, την αποδοχή που τυγχάνουν οι αστυνομικοί στους κόλπους της τοπικής κοινωνίας.
Read More »
Ευχαριστήριο από την Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας Ευχαριστήριο από την Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Συνεχίζονται τα πρόστιμα σε όλη την Ήπειρο

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Συνεχίζονται τα πρόστιμα σε όλη την ΉπειροΣτο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (22-09-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (29) παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:

(16) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, με την επιβολή -15- προστίμων ύψους -300- ευρώ και -1- προστίμου ύψους -150- ως εξής:
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-7- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(13) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με την επιβολή των παρακάτω προστίμων, ύψους -300- ευρώ:

Για μη χρήση μάσκας από πελάτες ή εργαζόμενους καταστημάτων:
-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Για μη ανάρτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών εντός καταστημάτων:
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Read More »
Συνεχίζονται τα πρόστιμα σε όλη την Ήπειρο Συνεχίζονται τα πρόστιμα σε όλη την Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα Σεισμική δόνηση μεγέθους 3.3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, καταγράφηκε στις 02:21 π.μ. της Πέμπτης με το επίκεντρο να εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Παραμυθιάς, σύμφωνα με τη σχετική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC)

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε μόλις σε 5 χιλιόμετρα.
Read More »
Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Μάριος Κάτσης: Με data αξίας 20 ευρώ ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εξαγοράσει τη νέα γενιά

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021
Μάριος Κάτσης: Με data αξίας 20 ευρώ ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εξαγοράσει τη νέα γενιά"Η εξαγγελία του κ Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τα 50 GB στους νέους, είναι ένα πακέτο συνολικού κόστους μόλις 20 ευρώ"

«Το τελευταίο που νοιάζει αυτήν την κυβέρνηση είναι να έχει επεξεργασμένες προτάσεις εφόσον ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία», είπε Στο Κόκκινο και στον Χρυσόστομο Λουκά, ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του νομού Θεσπρωτίας, Μάριος Κάτσης.

Ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής εξήγησε συγκεκριμένα για την εξαγγελία από τη ΔΕΘ του κ. Μητσοτάκη για τα 50 GB στους νέους, πως πρόκειται για πακέτο συνολικού κόστους μόλις 20 ευρώ.

Διερωτώμενος εάν αυτό είναι το κόστος «εξαγοράς της νέας γενιάς» για τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Κάτσης επεσήμανε πως ακόμα και αυτό το πακέτο δεδομένων, με χρονικό ορίζοντα 5 μηνών, δεν επαρκεί ούτε για να παρακολουθήσουν οι νέοι μια σειρά του Netflix (!).

Ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως θα δημιουργηθεί και ειδική πλατφόρμα για το voucher δεδομένων για εμβολιασμένους, που θα κατευθύνεται προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και διερωτήθηκε για ποιο λόγο θα πρέπει να μπουν ιδιώτες σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως «κουμπώνει» πάνω στην υπάρχουσα βάση δεδομένων των εμβολιασμένων.

Ο κ. Κάτσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να σκεφτεί ποια προοπτική δίνει στην νέα γενιά, όταν η χώρα παραμένει η ακριβότερη και με το πιο αργό ίντερνετ, υπενθυμίζοντας και τη συνάντηση του με τους επικεφαλής των παρόχων τηλεπικοινωνίας.

Άσκησε τέλος κριτική στο γεγονός ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε παρακαταθήκη 800 εκ ευρώ από το 2019 για ανάπτυξη δικτυών νέας γενιάς, παρακαταθήκη που κινητοποιούσε συνολικά σχεδόν δυόμισι δισεκατομμύρια, δυο χρόνια αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα με την κυβέρνηση να επαφίεται στην ιδιωτική και μόνο πρωτοβουλία.


Read More »
Μάριος Κάτσης: Με data αξίας 20 ευρώ ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εξαγοράσει τη νέα γενιά Μάριος Κάτσης: Με data αξίας 20 ευρώ ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εξαγοράσει τη νέα γενιά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 23, 2021 Rating: 5

Σελίδες