Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας


Προσλήψεις για αρχιτέκτονες μηχανικούς και σχεδιαστές στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, του υπουργείου Πολιτισμού.
Η πρόσληψη του νέου προσωπικού θα γίνει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων:
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΕ Σχεδιαστών

Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείωνΠτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad.
Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων (σε αρχαιολογικά έργα)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων).
Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας – Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 30 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efathe@culture.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κ.κ. Γ. Βασιλείου – Π. Πέτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 26650 29177/8).
Read More »
Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις για αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

Τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής για τη Θεσπρωτία, ανά Δήμο και κοινότητες

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
Τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής για τη Θεσπρωτία, ανά Δήμο και κοινότητες


ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 25.698
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 18.562
Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης 10.315
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 250
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 257
Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου 2.393
Δημοτική Κοινότητα Καστρίου 664
Δημοτική Κοινότητα Κρυόβρυσης 1
Δημοτική Κοινότητα Λαδοχωρίου 810
Δημοτική Κοινότητα Μαυρουδίου 1.204
Δημοτική Κοινότητα Νέας Σελευκείας 2.668
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 1.931
Δημοτική Κοινότητα Μαργαριτίου 586
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου 243
Δημοτική Κοινότητα Καρτερίου 193
Δημοτική Κοινότητα Καταβόθρας 192
Δημοτική Κοινότητα Μαζαρακιάς 387
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίου 128
Δημοτική Κοινότητα Σπαθαραίων 202
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 969
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 634
Δημοτική Κοινότητα Γεροπλάτανος 29
Δημοτική Κοινότητα Δράμεσης 137
Δημοτική Κοινότητα Δρίμιτσας 14
Δημοτική Κοινότητα Κορίτιανης 155
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 1.543
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας 1.543
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 2.693
Δημοτική Κοινότητα Πλαταριάς 907
Δημοτική Κοινότητα Αργυροτόπου 243
Δημοτική Κοινότητα Συβότων 1.089
Δημοτική Κοινότητα Φασκομηλιάς 454

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 8.759
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 6.463
Δημοτική Κοινότητα Παραμυθίας 2.608
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 17
Δημοτική Κοινότητα Αμπελιάς 139
Δημοτική Κοινότητα Γκρίκας 220
Δημοτική Κοινότητα Ελαταριάς 4
Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 469
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Σουλίου 112
Δημοτική Κοινότητα Καρβουναρίου 437
Δημοτική Κοινότητα Καριωτίου 265
Δημοτική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 303
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 421
Δημοτική Κοινότητα Ξηρολόφου 277
Δημοτική Κοινότητα Παγκρατών 169
Δημοτική Κοινότητα Πέντε Εκκλησιών 54
Δημοτική Κοινότητα Πετουσίου 38
Δημοτική Κοινότητα Πετροβίτσας 33
Δημοτική Κοινότητα Πλακωτής 80
Δημοτική Κοινότητα Πολυδρόσου 48
Δημοτική Κοινότητα Προδρομίου 375
Δημοτική Κοινότητα Σαλονίκης 20
Δημοτική Κοινότητα Σεβαστού 114
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής 116
Δημοτική Κοινότητα Ψάκας 144
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 1.947
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου 624
Δημοτική Κοινότητα Γλυκής 622
Δημοτική Κοινότητα Σκανδάλου 493
Δημοτική Κοινότητα Χόικας 208
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 349
Δημοτική Κοινότητα Σαμονίδας 32
Δημοτική Κοινότητα Αυλοτόπου 96
Δημοτική Κοινότητα Κουκουλιών 58
Δημοτική Κοινότητα Τσαγγαρίου 87
Δημοτική Κοινότητα Φροσύνης 76

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 6.347
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 4.767
Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών 2.244
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 45
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Πάντων 52
Δημοτική Κοινότητα Αετού 134
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος 43
Δημοτική Κοινότητα Αναβρυτού 0
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας 62
Δημοτική Κοινότητα Βαβουρίου 15
Δημοτική Κοινότητα Βρυσέλλας 253
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών 28
Δημοτική Κοινότητα Γιρομερίου 54
Δημοτική Κοινότητα Γολάς 42
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών 39
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ξεχώρου 34
Δημοτική Κοινότητα Κεραμίτσης 107
Δημοτική Κοινότητα Κερασοχωρίου 29
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 26
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινιάς 87
Δημοτική Κοινότητα Κοκκινολιθαρίου 62
Δημοτική Κοινότητα Κουρεμαδίου 8
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου 11
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου 118
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς 171
Δημοτική Κοινότητα Λιας 48
Δημοτική Κοινότητα Λίστας 22
Δημοτική Κοινότητα Μαλουνίου 62
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας 10
Δημοτική Κοινότητα Ξεχώρου 66
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου 46
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 153
Δημοτική Κοινότητα Παλαμπά 16
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδούλια 98
Δημοτική Κοινότητα Πλαισίου 104
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου
Δημοτική Κοινότητα Ραβενής 73
Δημοτική Κοινότητα Ριζού 32
Δημοτική Κοινότητα Σίδερης 56
Δημοτική Κοινότητα Τρικορύφου 174
Δημοτική Κοινότητα Τσαμαντά 45
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης 19
Δημοτική Κοινότητα Φοινικίου 46
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής 26
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 1.580
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησίου 461
Δημοτική Κοινότητα Κεστρίνης 294
Δημοτική Κοινότητα Ραγίου 114
Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας 515
Δημοτική Κοινότητα Σμέρτου 196
Read More »
Τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής για τη Θεσπρωτία, ανά Δήμο και κοινότητες Τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής για τη Θεσπρωτία, ανά Δήμο και κοινότητες Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ


Σάββατο 22/04/23
19:00 Μέγας Εσπερινός, Αρτοκλασία.
Κυριακή 23/04/23
07:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία.
Read More »
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

1η πεζοπορική διαδρομή από τις Πηγές του Αχέροντα στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
1η πεζοπορική διαδρομή από τις Πηγές του Αχέροντα στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου


Την Κυριακή 7/5/2023 και ώρα 08:30 π.μ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκής-Ποταμιάς σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή σε μια παραμυθένια διαδρομή ενός μαγικού τοπίου γεμάτη θρύλων και παραδόσεων, με οργιώδη βλάστηση.
Ένα μονοπάτι Ηρώων αλλά και μύθων κάνοντας μας συντροφιά στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ο μυθικός Αχέροντας με τα κρυστάλλινα νερά του. Όταν η φύση «ζωγραφίζει» το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να την ανακαλύψει.
Ελάτε να ανταμώσουμε όλοι μαζί στην φύση!

Ο Σύλλογος θα προσφέρει σε όλους τους περιπατητές:
1. Νερό
2. Παραδοσιακή μπρούστουλα (ζυμαρόπιτα)
3. Γλύκισμα
4. Καφέ στον Παραδοσιακό Ξενώνα στο Σούλι
Μαζί μας θα υπάρχουν συνοδοί βουνού καθώς και ειδικοί πρώτων βοηθειών με φαρμακείο.
Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι κατάλληλα ντυμένοι για πεζοπορική διαδρομή.

Το ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυκής-Ποταμιάς
Read More »
1η πεζοπορική διαδρομή από τις Πηγές του Αχέροντα στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου 1η πεζοπορική διαδρομή από τις Πηγές του Αχέροντα στον Ιστορικό Χώρο του Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

Το πρόγραμμα εορτασμού του Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Καρτέρι

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
Το πρόγραμμα εορτασμού του Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο ΚαρτέριRead More »
Το πρόγραμμα εορτασμού του Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Καρτέρι Το πρόγραμμα εορτασμού του Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Καρτέρι Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας παρουσιάζει την Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας παρουσιάζει την Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών για ενημέρωση και αξιόπιστη πληροφόρηση των μελών του για τα προγράμματα χρηματοδότησης, προσκαλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αγ. Αποστόλων 55, Ηγουμενίτσα, με θέμα:

Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Στην εκδήλωση που θα είναι ανοικτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων από τα Στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.
Read More »
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας παρουσιάζει την Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας παρουσιάζει την Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

Οι υποψήφιοι της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α στη Θεσπρωτία

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
Οι υποψήφιοι της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α στη Θεσπρωτία


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Απευθυνόμαστε στους εργάτες και εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τη νεολαία, τη φτωχή και μεσαία αγροτιά, την μαχόμενη διανόηση.
Η άθλια κυβέρνηση της ΝΔ υπηρετεί με κυνικό τρόπο την πολιτική του κεφαλαίου. Επιτέθηκε με λύσσα στους εργαζόμενους και τη νεολαία, επιχείρησε να αξιοποιήσει την πανδημία για να επιβάλει «σιγή νεκροταφείου» στο λαϊκό κίνημα, συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεπουλάει τα δημόσια αγαθά, δίνει τα πάντα στις επιχειρήσεις, γιγάντωσε την αστυνομική βία, τις παρακολουθήσεις, τη διαφθορά.
«Να φύγει η δεξιά» και να μείνει η δεξιά πολιτική;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τέσσερα χρόνια πλάτη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψήφισε πάνω απ’ τα μισά νομοσχέδιά της, έλειπε από κάθε κρίσιμη κινηματική μάχη. Δεν επαγγέλλεται καμιά κοινωνική αλλαγή, δεν αναφέρει καν τη λέξη σοσιαλισμός. Απλώς υπόσχεται μια «δικαιότερη» διαχείριση του καπιταλισμού. Γι αυτό το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» είναι ψεύτικο.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από την πλευρά του, ο έτερος πόλος της «δημοκρατικής διακυβέρνησης», αποτελεί από χρόνια μια καθαρά συστημική δύναμη, απόλυτα ελεγχόμενη από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με μοναδικό προσανατολισμό να αποτελεί δεκανίκι για την σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος.
Στα ίδια πλαίσια το ΜΕΡΑ25 δίνει όρκους πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς του κεφαλαίου μαζί με αντιπολιτευτικές κορώνες.
Το ΚΚΕ από την άλλη εναποθέτει τη λύση όλων των προβλημάτων των εργαζομένων σε μια άλλη «Δευτέρα Παρουσία», τη «Λαϊκή Εξουσία». Το πώς θα γίνει πραγματικότητα αυτή, το πώς οι εργαζόμενοι θα φτάσουν να θέτουν και να παλεύουν αυτό το αίτημα και να το κατακτούν νικηφόρα ή είναι μυστικό ή υπονοείται ότι αρκεί μόνο η ενίσχυση του κόμματος μετά από τα «κατάλληλα συμπεράσματα». Πολιτική που οδηγεί σε γελοιότητες του τύπου «δεν έχει σημασία αν κάτι είναι ιδιωτικοποιημένο ή αν ανήκει στο αστικό κράτος».
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η μοναδική δύναμη της αριστεράς που με το πρόγραμμά της δείχνει τη διαδρομή που πρέπει να διαβεί ο κόσμος της εργασίας για να φτάσει στην επαναστατική σύγκρουση και να κατακτήσει την εξουσία. Η μοναδική δύναμη της αριστεράς που δείχνει πώς συνδέεται το σήμερα με την εργατική εξουσία.
Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, που παλεύουμε σε κάθε περίοδο, αποτελεί ένα πολιτικό πρόγραμμα πάλης, που ανταποκρίνεται στα ζωτικά συμφέροντα του κόσμου της δουλειάς, έρχεται σε ρήξη με την στρατηγική του κεφαλαίου και είναι κατανοητό σε ευρύτερα τμήματα του εργατικού κινήματος.
Μόνο ένα τέτοιο πρόγραμμα ανεβάζει τη συνείδηση, συγκεντρώνει δυνάμεις και διαπαιδαγωγεί για την ανάγκη ευρύτερης αναμέτρησης με τις δυνάμεις του συστήματος και τελικά την επαναστατική του αλλαγή.
Οι πολιτικοί στόχοι πάλης του προγράμματος δένονται άρρηκτα με το «ποιος» και «πώς» θα τους υλοποιήσει. Δεν πρόκειται για «κυβερνητικό πρόγραμμα» αλλά για πρόγραμμα πάλης.
Βασικός πολιτικός στόχος σήμερα είναι η πάλη για την ανατροπή της πολιτικής και της κυβέρνησης της ΝΔ και της επίθεσης κεφαλαίου-ΕΕ-ΝΑΤΟ, καθώς και της συναίνεσης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, με τη δύναμη του ανατρεπτικού πολιτικοποιημένου εργατικού και λαϊκού κινήματος και μιας ισχυρής αντικαπιταλιστικής – επαναστατικής Αριστεράς.

Βασικοί πολιτικοί στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος στις σημερινές συνθήκες είναι:Πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση στην κατεύθυνση της κατάργησής της. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα ανεργίας, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας. Κανένας μισθός κάτω 1.000 ευρώ καθαρά. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, μείωση των ωρών εργασίας, 30ωρο, πενθήμερο. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν επιβληθεί όλα αυτά τα χρόνια για μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Πρέπει να χάσει πλούτο και εξουσία το κεφάλαιο για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός.
Πάλη ενάντια στη μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία, στην κατεύθυνση της κατάργησής της και της κοινωνικοποίησή της. Εθνικοποιήσεις των βασικών τομέων της οικονομίας (πρώτα απ όλα ενέργεια, το νερό, οι δημόσιες υποδομές), οι τράπεζες χωρίς αποζημίωση και με εργατικό-λαϊκό έλεγχο. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και τα παράλια της Θεσπρωτίας πωλήθηκαν σε τιμή ευκαιρίας όπως πουλήθηκε το προηγούμενο διάστημα το εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και του Αστακού, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο ο λαός μπορεί να μπλοκάρει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και να επιβάλει εργατικό και κοινωνικό έλεγχο!!!! Κλείσιμο των χρηματιστηρίων ενέργειας και τροφίμων. Διατίμηση σε όλα τα βασικά αγαθά, κατάργηση της έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κ.ά.).
Πάλη ενάντια στους αστικούς και ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάλη για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Όχι στον αντιδραστικό ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό των αστικών τάξεων για τα συμφέροντά τους. Ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Έξοδος από το ΝΑΤΟ και τον ευρωστρατό, απομάκρυνση των βάσεων. Κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Κοινή διεθνιστική πάλη των λαών.
Συνολική αντιπαράθεση και ανατροπή του πλαισίου της διαρκούς μνημονιακής επιτροπείας, απειθαρχία στις εντολές, τα μνημόνια, τις δεσμεύσεις και προαπαιτούμενα, τις οδηγίες της ΕΕ. Αντικαπιταλιστική ρήξη/έξοδος από την ΕΕ. Διαγραφή του δημόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους των φτωχών νοικοκυριών.
Πάλη για τη διατροφική επάρκεια, με ενίσχυση της μικρομεσαίας αγροτιάς και των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, με προσανατολισμό στις λαϊκές ανάγκες, έξω από τις επιταγές της ΚΑΠ και τους κανονισμούς της ΕΕ. Πάλη ενάντια στις πολυεθνικές που ελέγχουν τη διατροφή όλου του πλανήτη.
Πάλη για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες, ενάντια στο αστικό κράτος στην κατεύθυνση της συντριβής του. Υπερασπίζουμε το δικαίωμα στην απεργία, στη διαδήλωση και τον αγώνα, σε ρήξη με την καταστολή, τον διαρκή έλεγχο, τις κάθε είδους διακρίσεις, το αστικό πολιτικό σύστημα και το κράτος του. Όχι στις δικαστικές διώξεις και τις καταδίκες των αγωνιστριών και των αγωνιστών των κινημάτων (πλειστηριασμοί, ΒΑΠΕ, φοιτ. Κίνημα κλπ). Κατάργηση των αντιλαϊκών – αντιδημοκρατικών νομών που έχουν επιβάλλει το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του σε όλα τα επίπεδα.
Προστασία της φύσης από την υπερεκμετάλλευση του κεφαλαίου. Ενάντια στην κλιματική κατάρρευση, αλλά και την καταστροφή, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Ενάντια στην καταστροφή βουνών και παραλιών στο όνομα της «πράσινης μετάβασης», καθώς και την εμπορευματοποίηση και καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων. Ακύρωση των σχεδίων για εξορύξεις ορυκτών πόρων στις διεθνείς θάλασσες (ΑΟΖ).
Πάλη ενάντια στον ρατσισμό, την Ευρώπη-φρούριο, την αντιλαϊκή και ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Δικαίωμα στο άσυλο, τις ελευθερίες και τα ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες, αξιοπρεπή στέγαση στις πόλεις και τα χωριά μας. Πλήρη δικαιώματα σε εργασία, παιδεία, υγεία, ελεύθερη μετακίνηση σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Αγώνας για την ισότητα των φύλων. Προστασία της μητρότητας στην εργασία και τις κοινωνικές παροχές, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου που διαλύει τις δομές κοινωνικής προστασίας. Όχι στις διακρίσεις λόγω φύλου, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Αγώνας ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για να μην περάσει κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας σε τράπεζες και funds. Θεσμοθέτηση ακατάσχετου πρώτης λαϊκής κατοικίας. Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης των πλειστηριασμών από το 2015 ως σήμερα. Διαγραφή χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τράπεζες, κράτος, ΔΕΚΟ.

Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί από «αριστερές» ή «προοδευτικές» κυβερνήσεις διαχείρισης του καπιταλισμού, χωρίς ρήξη με το αστικό κράτος και τους ιμπεριαλιστικούς θεσμούς. Μπορεί να υλοποιηθεί στην πληρότητά του μέσα από τη ρήξη με το κράτος και τους ιμπεριαλιστικούς θεσμούς, μέσα από επανάσταση που οδηγεί στην εργατική εξουσία, καθώς και μέσα από τη ρητή απόρριψη της λογικής των «αριστερών, προοδευτικών κυβερνήσεων» στα πλαίσια του σημερινού συστήματος.

Στον κόσμο του αγώνα αξίζει μια αριστερά μαχητική, αντικαπιταλιστική-επαναστατική, δημοκρατική, ενωτική.
Μια αριστερά που δεν θα προδώσει και απογοητεύσει.
Που θα φτάσει μέχρι το τέλος!
Στην εργατική και κοινωνική χειραφέτηση, στην κομμουνιστική νιότη και προοπτική!

Oι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσπρωτία:
– Κούρτη Ιουλία, συνταξιούχος εκπαιδευτικός
– Λιαμπότης Σωτήρης, μέλος του συνδικάτου οικοδόμων Θεσπρωτίας
– Σούρλας Κωνσταντίνος, Φυσικός-Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Read More »
Οι υποψήφιοι της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α στη Θεσπρωτία Οι υποψήφιοι της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

8 συμβουλές για τυχερά παιχνίδια για κινητά

Σάββατο, Απριλίου 22, 2023
8 συμβουλές για τυχερά παιχνίδια για κινητά


Τα παιχνίδια κατέχουν πολύ σημαντική θέση στη ζωή πολλών ανθρώπων. Τα παιχνίδια μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση από το άγχος, τη χαλάρωση, την εύρεση νέων φίλων με παρόμοια ενδιαφέροντα και ακόμη και την εκμάθηση χρήσιμων δεξιοτήτων. Επομένως, η αγορά προσφέρει έναν τεράστιο αριθμό διαφορετικών παιχνιδιών, γιατί όπου υπάρχει ζήτηση, υπάρχει πάντα και προσφορά.
Τα πιο συνηθισμένα είδη παιχνιδιών είναι τα επιτραπέζια και τα παιχνίδια για κινητά. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι τη διαφορά μεταξύ αυτών των τύπων παιχνιδιών. Ακριβώς επειδή είστε ασφαλείς να παίζετε σε υπολογιστή δεν σημαίνει ότι θα έχετε την ίδια θετική εμπειρία στην κινητή συσκευή σας.
Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα ή θέλετε να βελτιώσετε την εμπειρία παιχνιδιού σας στο smartphone σας, έχουμε αναπτύξει 8 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διασκεδάσετε περισσότερο.
Σε αυτές τις πλατφόρμες, το υποκείμενο μπορεί να βρει χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να προσέξει όταν επιλέγει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι σε ένα συγκεκριμένο καζίνο, συνδεθείτε στο Bet22.

1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο smartphone
Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα smartphone, τότε σκεφτείτε ένα smartphone με καλό επεξεργαστή, καθώς αυτό θα διασφαλίσει ότι η εμπειρία παιχνιδιού σας θα λειτουργεί ομαλά. Αξίζει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:
– καλή χωρητικότητα μπαταρίας (μια ισχυρή μπαταρία σας επιτρέπει να παίζετε πολύ περισσότερο χωρίς επιπλέον φόρτιση)
– καλή μνήμη (αυτό σας επιτρέπει να κατεβάζετε ακόμη και πολύ μεγάλα παιχνίδια)
- μνήμη τυχαίας πρόσβασης ή RAM - μνήμη τυχαίας πρόσβασης (όσο περισσότερη RAM, τόσο καλύτερη απόδοση των "βαριών" εφαρμογών)
- Ισχυρό σύστημα ψύξης (αποτρέπει την υπερθέρμανση του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού).
Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα νέο τηλέφωνο, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να βελτιώσετε την εμπειρία παιχνιδιού σας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία.

2. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να φέρετε
Πριν κάνετε λήψη μεγάλου αριθμού παιχνιδιών που μπορούν να επιβραδύνουν το smartphone σας, μελετήστε προσεκτικά ποια παιχνίδια σας αρέσουν. Δώστε προσοχή στα είδη του παιχνιδιού, ίσως προτιμάτε ομαδικά παιχνίδια ή η ιστορία είναι σημαντική για εσάς. Δείτε τις καλύτερες κριτικές παιχνιδιών για να δείτε ποιο παιχνίδι θα σας εντυπωσιάσει με τις δυνατότητές του. Για παράδειγμα, αν είστε λάτρης των κουλοχέρηδων αλλά δεν ξέρετε ποιον κουλοχέρη να επιλέξετε και το πιο σημαντικό ποιο καζίνο είναι καλύτερο για εσάς.
Μπορούμε όμως να ρωτήσουμε, μπορώ να αξιολογήσω προσωπικά την ποιότητα του παιχνιδιού ή χρειάζεται να διαβάσω κάποια άλλα δεδομένα για αυτό; Μπορείτε να μελετήσετε μόνοι σας το παιχνίδι με βάση τα χαρακτηριστικά και τις κριτικές χρηστών, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε έναν ιστότοπο όπου τα πάντα είναι ήδη στη θέση τους.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια του παιχνιδιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Κάθε παιχνίδι είναι μοναδικό και μπορεί να μην είναι εντελώς διαισθητικό με κάποιους τρόπους. Η αλλαγή των ρυθμίσεων και των στοιχείων ελέγχου θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το παιχνίδι σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για ένα πιο άνετο παιχνίδι.

4. Χρησιμοποιήστε ασύρματα ακουστικά ακύρωσης θορύβου
Ένα ακουστικό που σας επιτρέπει να βυθιστείτε πλήρως στο παιχνίδι. Δεν θα αποσπαστεί από ξένους ήχους και θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στην ολοκλήρωση του επιπέδου. Η απουσία καλωδίων στα ακουστικά σας επιτρέπει να μετακινείτε το τηλέφωνο σε άνετη απόσταση και να αισθάνεστε την ταλαιπωρία της έλλειψης κινητικότητας.

5. Παρέχει πρόσβαση για αξιόπιστες και διακοπτόμενες συνδέσεις
Η χαμηλή ταχύτητα του Διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα του παιχνιδιού, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε μια αξιόπιστη και, πάνω απ 'όλα, γρήγορη σύνδεση.

6. Απενεργοποιήστε τις εργασίες παρασκηνίου
Όσο πιο ενεργές εφαρμογές έχετε ανοιχτές, τόσο πιο αργή θα είναι η κινητή συσκευή σας, ακόμη και με υψηλή απόδοση. Προσπαθήστε λοιπόν να απενεργοποιήσετε τις εφαρμογές παρασκηνίου

7. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια
Η σύζευξη ελεγκτών είναι μια δυνατότητα του τηλεφώνου που έχει βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία παιχνιδιού. Επομένως, δεν πρέπει να το αμελήσετε.

8. Παίξτε στη μεγάλη οθόνη
Εάν έχετε την επιλογή, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεγάλης οθόνης. Έτσι μπορείτε να παίξετε με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Για να γίνει αυτό, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει το Airplay.
Read More »
8 συμβουλές για τυχερά παιχνίδια για κινητά 8 συμβουλές για τυχερά παιχνίδια για κινητά Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 22, 2023 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες