Η σύγκρουση των Θεσπρωτών ανταρτών με τους γερμανοτσάμηδες - Η Μάχη των Αγίων Θεοδώρων (30 Ιουν 1944) - Του Γιώργου Γκορέζη

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Στις αρχές του θέρους 1944 η κατάσταση στη Θεσπρωτία μεταβάλλεται. Οι Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών ( Ε.Ο.Ε.Α. ) του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου ( ΕΔΕΣ) την 27η Ιουνίου 1944 καταλαμβάνουν την Παραμυθιά και την 29η Ιουνίου ανακαταλαμβάνουν την Πάργα. Τόσο στην Παραμυθιά όσο και στην Πάργα ελήφθησαν μέτρα τιμωρίας των Μουσουλμάνων, που είχαν διαπράξει φόνους και εμπρησμούς...
και προστασίας των γυναικοπαίδων από την οργή του ελληνικού πληθυσμού - 43 καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο σε θάνατο και εκτελέστηκαν-και 600 περίπου γυναικόπαιδα βρήκαν προστασία, διατροφή και περίθαλψη σε χώρο συγκέντρωσης στην Παραμυθιά.
Οι δυνάμεις των ενόπλων Μουσουλμάνων, εκτελώντας διαταγές της Γερμανικής Διοίκησης, εγκατέστησαν γραμμή μάχης σε υψώματα Δυτικά και Βορειοδυτικά της Παραμυθιάς και Βορείως της Πάργας, επιδιδόμενοι σε επιδρομές, ληστείες και φόνους εντός της καταληφθείσης υπό των ανταρτών περιοχής. Προς τούτους απεστάλη προκήρυξη που τους καλεί να παύσουν να συνεργάζονται με τους Γερμανούς και να καταθέσουν τα όπλα, αλλά αυτοί καμία απάντηση δεν έδωκαν.

Πληροφορίες έφεραν τους συνεργαζόμενους με τους Γερμανούς ενόπλους Μουσουλμάνους να ετοιμάζουν επίθεση για την ανακατάληψη της Παραμυθιάς. Για την εξασφάλιση της Πόλης το ΙΙ Τάγμα του 16ου Συντάγματος προωθήθηκε από την 27η Ιουνίου στο Στενό Αγίων Θεοδώρων Σέλιανης, τοποθεσία απέχουσα περί τα 4 χιλιόμετρα από την Παραμυθιά, για να απαγορεύσει την αμαξιτή οδό Μενίνα – Παραμυθιά. Το Τάγμα έλαβε διάταξη με τον 5ο Λόχο υπό τον Εύελπι Χριστόπουλο Χρίστο στα δεξιά, τον 6ο Λόχο υπό τον υπολοχαγό Γριβάκο Πέτρο στα αριστερά ( τοποθεσία ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΩΜΑΤΑ ), και τον 2ο Λόχο Μηχανημάτων υπό τον τότε Εύελπι Παναγιωτακόπουλο Γεράσιμο στην Παραμυθιά.
Όλοι οι αντάρτες του Τάγματος κατήγοντο από την περιοχή, και έπνεαν μένεα κατά των Μουσουλμάνων, που θεωρούσαν σφαγείς του ελληνισμού της Θεσπρωτίας. Οι άνδρες του 5ου Λόχου προήρχοντο κυρίως από τα χωριά Προδρόμι, Βέλιανη και Καρυώτι, και οι πλείστοι ήταν παλαίμαχοι αντάρτες του εκ Προδρομίου οπλαρχηγού ( Υπολοχαγού των Ε.Ο.Ε.Α. ) Γεωργίου Κωνσταντίνου (Κώτσιο-Νικόλα ), γενναίου και ατρόμητου πολεμιστή. Ο 6ος Λόχος περιελάμβανε αντάρτες από τα χωριά Ζερβοχώρι ( οπλαρχηγός Κωνσταντίνου ), Αγορά-Χόικα οπλαρχηγός Φωτο -Λιόλιος ), περιοχή Φαναρίου (οπλαρχηγός Ντούσκος ), Προδρόμι ( οπλαρχηγός Τσίτσος Χρήστος ).
Η επίθεση των ενόπλων Μουσουλμάνων εκδηλώθηκε την 0530 ώρα της 30ης Ιουνίου επί της κατευθύνσεως από Μενίνα προς Αγίους Θεοδώρους. Προηγούντο δύο Γερμανικά αυτοκίνητα έλκοντα ένα Πυροβόλο των 47 και ένα βλητοφόρο πλήρες βλημάτων. Δέκα περίπου αυτοκίνητα πλήρη Γερμανών ( δύναμη 250 περίπου άνδρες ) και 100 περίπου Μουσουλμάνοι , πολλοί έφιπποι, εντοπίστηκαν να αναμένουν στη θέση « Κεφαλόβρυσο », εκεί ακριβώς όπου ο πλάτανος και η πηγή.

Οι αντάρτες άρχισαν τα πυρά εναντίον του εχθρού από την απόσταση των 300 μέτρων, και οι επί των οχημάτων Γερμανοί κατήλθαν αυτών και άρχισε η μάχη. Οι θέσεις των ανδρών του 6ου Λόχου ήσαν πολύ επισφαλείς, διότι η τοποθεσία ήταν πεδινή και εκτεθειμένη στα πυρά του εχθρού. Παρά ταύτα οι αντάρτες επέδειξαν ευψυχία και εκράτουν τις θέσεις τους. Ενώ οι θέσεις του 5ου Λόχου ήταν πλεονεκτικότερες κατά το δεξιό τους μόνο, όπου και τα βραχώδη προπετάσματα που κάλυπταν τους αντάρτες.
Πλέον της ημίσειας ώρας οι Γερμανοί και Μουσουλμάνοι καθηλώνονται εντός των χανδάκων από τα δραστικά πυρά των ανταρτών, παρά την υπεροχή των πυρών τους, που ενισχύονταν και από πυρά βαρέων όλμων. Βαρύ πολυβόλο του 5ου Λόχου, που είχε ταχθεί στα δεξιά του και εντός σχισμής βράχου, θέριζε ολόκληρη την μεταξύ του έλους και των αντερεισμάτων του υψώματος Ζουμπάνι έκταση στην οποία διεξήγετο η μάχη, και καθιστούσε την προχώρηση του εχθρού αδύνατη. Το πολυβόλο τούτο, λάφυρο των Προδρομιτών ανταρτών από προηγούμενους αγώνες τους με τους Γερμανοιταλούς, χειρίζετο ο αντάρτης Χρίστος Τσίτσος. Προήχθη σε επιλοχία για τον ηρωισμό του κατά τη μάχη αυτή.
Οι Γερμανοί έταξαν τότε εις αγρόν του Νεοχωρίου Πυροβολαρχία από τέσσερα πυροβόλα και άρχισαν δραστικά πυρά. Επεσήμαναν το πολυβόλο και έβαλαν συνεχώς κατ’ αυτού.
Τα πυρά των ανταρτών ήλθαν να ενισχύσουν δύο όλμοι Ιταλικής προελεύσεως από τον Λόχο μηχανημάτων του Τάγματος, εκ των οποίων μόνο ο ένας κατέστη δυνατό να μεταφερθεί δια των χειρών σε κατάλληλο θέση, στα δεξιά του 5ου Λόχου, ώστε να προσβληθεί η εχθρική πυροβολαρχία. Την στιγμή όμως εκείνη ο διοικητής του Τάγματος εντόπισε από το παρατηρητήριο του φάλαγγα δέκα περίπου Γερμανικών αυτοκινήτων να κινούνται από τη Μενίνα προς Αγίους Θεοδώρους, προς ενίσχυση της μάχης. Τα αυτοκίνητα στάθμευσαν στο πλάτανο στο Κεφαλόβρυσο ( πλάτανος του αράπη ), και οι Γερμανοί άρχισαν να καταλαμβάνουν θέσεις μάχης. Ο διοικητής του Λόχου μηχανημάτων διετάχθη να μεταφέρει τα πυρά του όλμου στον πλάτανο, πράγμα που έγινε με απόλυτη ευστοχία. Μετά από λίγο οι Γερμανοί υποχωρούν ατάκτως και δρομέως επί της αμαξιτής προς Μενίνα.
Ευθύς αμέσως οι 5ος και 6ος Λόχοι εκδηλώνουν επίθεση κατά των υποχωρούντων Γερμανών. Σκηνές άφθαστου ηρωισμού των ανταρτών λαμβάνουν χώρα. Ο 5ος Λόχος συλλαμβάνει αιχμαλώτους και άγεται πολύ πέραν του Κεφαλοβρύσου. Ο 6ος Λόχος προελαύνει παράλληλα του λιμνώδους έλους και επιτίθεται κατά των παρά την Σκουπίτσα Γερμανών, που τρέπονται σε φυγή.
Η μάχη των Αγίων Θεοδώρων ήταν η πρώτη μάχη εκ παρατάξεως σε πεδινή περιοχή που έδωκαν οι ανταρτικές ομάδες. Ο άφθαστος ηρωισμός των εμπειροπολέμων ανδρών του ΙΙ/16 Τάγματος έγραψε σελίδες δόξας και ηρωισμού που έλαμψαν σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Τεράστια η σημασία της , γιατί απέτρεψε τη ανακατάληψη της Παραμυθιάς και ολοκλήρου της περιοχής από τους Γερμανούς και τους συνεργαζόμενους μ’ αυτούς ένοπλους Μουσουλμάνους.
Το Τάγμα είχε ένα νεκρό, τον αντάρτη του 5ου Λόχου Κοντό Σωτήριο, και 5 τραυματίες, τους αντάρτες Σιώχο Παναγιώτη, Παπαδόπουλο Νικόλαο, Δημητρίου Φώτιο, Τάχια Βασίλειο και Σακαντέμη Ιωάννη. Στο Κεφαλόβρυσο, κάτωθεν του πλατάνου, ανευρέθηκαν μετά την λήξη της μάχης 30 Γερμανοί νεκροί. Άλλοι 6 νεκροί Γερμανοί περισυλλέγησαν εκ του λοιπού πεδίου της μάχης. Οι Γερμανοί είχαν και 42 τραυματίες.
Επί του πεδίου της μάχης περισυλλέγησαν υπό των ανταρτών σαν λάφυρα 2 αυτοκίνητα, 1 αντιαρματικό πυροβόλο, 1 βλητοφόρο, 2 ασύρματοι, 5 οπλοπολυβόλα, 10 κτήνη, 35 τυφέκια μάουζερ.-
Βοηθήματα
- « Αρχεία Εθνικής Αντίστασης », Εκδόσεις ΓΕΣ 1998, με την επιμέλεια επιτροπής ανωτάτων αξιωματικών υπό την προεδρία του υποστρατήγου Γ. Γκορέζη.
- « Εθνική Αντίσταση 1941-45 », Υποστρατήγου Γ. Γκορέζη, 1999, Εκδόσεις Δωδώνη.
- « Πολεμική Έκθεση Δράσης ΙΙ/16 Τάγματος Ανταρτών », Αντισυνταγματάρχης Κ. Ζιώγας, τότε Διοικητής Τάγματος.
- « Πολεμική Έκθεση Δράσης Γενικού Αρχηγείου ΕΟΕΑ », Π. Νικολόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Επιχειρήσεων.

*Ο Γιώργος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., συγγραφέας. Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας. 
Γράφει : O Γιώργος Γκορέζης*
web : ggore.wordpress.com


 
Read More »
Η σύγκρουση των Θεσπρωτών ανταρτών με τους γερμανοτσάμηδες - Η Μάχη των Αγίων Θεοδώρων (30 Ιουν 1944) - Του Γιώργου Γκορέζη Η σύγκρουση των Θεσπρωτών ανταρτών με τους γερμανοτσάμηδες - Η Μάχη των Αγίων Θεοδώρων (30 Ιουν 1944) - Του Γιώργου Γκορέζη Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Παραίτηση με αιχμές του προέδρου της Δημ.Τ.Ο Ηγουμενίτσας της ΝΔ κ. Χρήστου Δήμου

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019Αίτηση παραίτησης Προέδρου 
Δημ.Τ.Ο Ηγ/τσας 
Δήμου Χρήστος 
Προς Γ. Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Ν.Δ. 
 ΚΟΙΝ. ΝΟΔΕ ΝΔ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Δ.Τ.Ο ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΤΟΜΙΚΉ ΒΟΜΒΑ απο την Ν. Δ. και στην Θεσπρωτία. 
Έτσι έπεσε η είδηση στα μέλη του κόμματος οργανωμένα και όχι μόνο. 
Η αποπομπή του πρώην επιτυχημένου κατά γενική ομολογία υφυπουργού εγείρει πολλά ερωτήματα. 
Σκάνδαλα δεν υπάρχουν, NOVARTIS δεν υπάρχει, ανανέωση δεν υπάρχει. 
Πως έγινε, τι έγινε.,και γιατί έγινε?? 
Τελικά ποιος θα μας δώσει μια απάντηση. 
Τόσα χρόνια οργανωμένος όπως καλά γνωρίζω η ευθύνη είναι του εκάστοτε αρχηγού βάσει καταστατικού για την επιλογή. Φυσικά υπάρχει και το επιτελείο του προέδρου που έχει τεράστιες ευθύνες. 
Τόσα χρόνια συνεργάτες στα πιο σημαντικά υπουργεία στα πιο σκληρά μνημόνια σαφώς και γνώριζε ο πρόεδρος τις ικανότητες του κυρίου Αντώνη Μπεζα. 
Να επισημάνω ότι στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ 24/06/19 ο πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι δεν ρωτήθηκε ούτε ο ίδιος ούτε η ΝΟΔΕ. 
Το ίδιο ισχύει και για τις ΔΤΟ του νόμου της νέας δημοκρατίας. 
Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάζουμε. 
Το κόμμα έχει και καταστατικό, αν το επιτελείο του προέδρου το έχει καταργήσει να μας ενημερώσει εν τέλει. Αυτή δεν είναι σοβαρή οργάνωση. Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι ο καθείς κοιτάει αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό του ενώ εμάς μας χρησιμοποιούν μόνο για εκλογικούς αντιπροσώπους. 
Το κόμμα μας αγνοεί πλήρως, ο βουλευτής επίσης, ο περιφερειάρχης της Ν Δ ηπείρου αγνοείται, ο τομεάρχης δεν έχει λόγω, η ΝΟΔΕ παρομοίως, η δε ΔΤΟ του νόμου υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. 
ΧΩΡΙΣ ΛΌΓΟ ΚΑΙ ΡΟΛΟ δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης μας. 
Πρώτη φορά η ΝΔ πηγαίνει σε εθνικές εκλογές χωρίς να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα του νόμου μας. 
Η Γ. ΓΡ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ δεν το θεωρεί απαραίτητο σε σχέση με τις ευρωεκλογές που επισκέφτηκαν το νόμο ορισμένα στελέχη. 
Έχω την εντύπωση ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών έφεραν έπαρση και αλλαζονια. 
Προσωπικά στήριζα και θα στηρίζω την ΝΔ ακόμη και όταν έρχεται στην δυσάρεστη θέση σαν την Μ Παρασκευή. 
Όταν χάνει τις εκλογές ο γραμματέας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ με την παρέα του τρέχουν σαν τα ποντίκια από βουλιαγμένο καράβι, και επανέρχονται το μεγάλο Σάββατο με την Ανάσταση. 
Η πρόταση μου στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ ήταν πρώτον η παραίτηση των μελών της και των ΔΤΟ προς ένδειξη διαμαρτυρίας. 
Και δεύτερον την κατάργηση όλων των οργανώσεων της ΝΔ. Με αυτές τις σοβαρές παραλήψεις, παρατηρήσεις, ανευθυνότητες και πολλά ερωτηματικά εξαντλήθηκε όλη η διάθεση μου για προσφορά. 
Για τους παραπάνω λόγους με μεγάλη θλίψη μετά από 50 χρόνια προσφοράς υποβάλλω την παραίτηση μου από πρόεδρος της ΔΤΟ Ηγουμενίτσας και από μέλος του κόμματος. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εθνικές εκλογές για το καλό της ΕΛΛΆΔΑΣ ΜΑΣ. 
Τέλος θέλω πρώτα να ζητήσω μια μεγάλη συγνώμη από τα απλά μέλη του κόμματος για την στήριξη τόσα χρόνια στο πρόσωπο μου, 
Τα μέλη της ΔΤΟ Ηγουμενίτσας, τον αγαπητό πρόεδρο της ΝΟΔΕ και συνεργάτη Άκη Λάμπρου και τα μέλη της, καθώς και τα μέλη ΤΩΝ ΔΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΏΝ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΟΛΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ
Read More »
Παραίτηση με αιχμές του προέδρου της Δημ.Τ.Ο Ηγουμενίτσας της ΝΔ κ. Χρήστου Δήμου Παραίτηση με αιχμές του προέδρου της Δημ.Τ.Ο Ηγουμενίτσας της ΝΔ κ. Χρήστου Δήμου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Στις 12 Ιουλίου στο Τσιπουρίκι το 10ο αντάμωμα Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019
Read More »
Στις 12 Ιουλίου στο Τσιπουρίκι το 10ο αντάμωμα Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας Στις 12 Ιουλίου στο Τσιπουρίκι το 10ο αντάμωμα Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Συνέντευξη με τον Βασίλη Γιόγιακα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τους πολίτες να της δώσουν ισχυρή αυτοδυναμία. Δεν φοβάστε μήπως κατηγορηθείτε για αλαζονεία;
Κύριε Αναστασίου, εμείς πράγματι ζητούμε μια μεγάλη, καθαρή νίκη στην εκλογική αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτή δε θα έρθει από μόνη της, ως αναμενόμενο επακόλουθο των ευρωεκλογών. Γι’ αυτό δεν επαναπαυόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε όσους περισσότερους μπορούμε να πάνε να ψηφίσουν και να εμπιστευθούν τη Νέα Δημοκρατία!

Άρα ή αυτοδυναμία ή ακυβερνησία; Κάποιοι θα έλεγαν ότι ακούγεται σαν ένα εκβιαστικό δίλημμα…
Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα γιατί αυτή είναι το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Και σας ρωτώ: μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με τον οποίο μας χωρίζει άβυσσος στην ιδεολογία, στις πολιτικές και στις αξίες; Η κυβέρνηση του οποίου έφερε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο; Ή βλέπετε να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με αυτό το ΚΙΝΑΛ; Που δεν ξέρει τι θέλει και δείχνει να προτιμά τη δήθεν ασφάλεια της αντιπολίτευσης; Και κάτι ακόμα: εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και να κριθούμε γι’ αυτό, χωρίς τους συμβιβασμούς και τα παζάρια που αναγκαστικά μπαίνουν σε μια κυβερνητική συγκατοίκηση.

Είπατε ότι σας χωρίζει πολιτική και ιδεολογική άβυσσος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στις πολιτικές που θα ακολουθήσετε εσείς ως κυβέρνηση σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
Μια βασική διαφορά είναι το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη: για εμάς, οι περισσότερες και καλύτερες δουλειές θα έλθουν από επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και θα μπορούν να επενδύσουν στη χώρα μας χωρίς τα γνωστά εμπόδια της γραφειοκρατίας, της υπερφορολόγησης, των μικροσυμφερόντων που εκβιάζουν και πάει λέγοντας. Δεύτερον, εμείς δε θα αρμέξουμε μέχρι την τελευταία σταγόνα την αγελάδα που λέγεται μεσαία τάξη. Οι υπερβολικοί φόροι σκοτώνουν την ανάπτυξη γι’ αυτό και θα τους μειώσουμε. Από την άλλη, θέλουμε ένα κράτος που θα ξοδεύει λιγότερα και θα διαθέτει τα χρήματα του φορολογούμενου για να επενδύει και για να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά του. Μια ακόμα βασική διαφορά είναι ότι εμείς θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια, στα σπίτια, στις γειτονιές, στα χωριά και τις πόλεις, αντί να κάνουμε τα στραβά μάτια σε «μπαχαλάκηδες» και παραβατικές «συλλογικότητες». Θα κάνουμε αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε, είτε από διαχειριστική ανικανότητα, είτε από ιδεολογικές εμμονές!

Θα δούμε κάποια αποτελέσματα σχετικά γρήγορα από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ή θα ζητήσετε μια περίοδο ανοχής με το γνωστό επιχείρημα ότι παραλάβατε «καμμένη γη»;
Δεν έχουμε μιλήσει και δε θα μιλήσουμε για καμμένη γη. Όμως οι αριθμοί και τα γεγονότα δείχνουν ότι η χώρα σήμερα θα ήταν σε καλύτερη θέση αν η κυβέρνηση Σαμαρά είχε αφεθεί να ολοκληρώσει το έργο της και δεν είχαμε τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τις συνέπειές τους. Επίσης δεν είναι μυστικό ότι η απερχόμενη Κυβέρνηση αφήνει πολλά ανοιχτά μέτωπα για την επόμενη. Αυτή όμως η πραγματικότητα δε θα αποτελέσει δικαιολογία για εμάς, αλλά σοβαρό λόγο να βάλουμε γρήγορα σε εφαρμογή το σχέδιό μας για τη χώρα ώστε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις όποιες απειλές και να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες. Ήδη έχει εξαγγελθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα πρώτο νομοσχέδιο για την οργάνωση της κυβέρνησης, την καλύτερη διοίκηση των δήμων, την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια και την αλλαγή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Από τα πρώτα νομοσχέδια θα είναι επίσης αυτό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που θα τρέξουν από το 2020 ενώ ήδη έχουν προχωρήσει διάφορα νομοσχέδια που θα είναι έτοιμα εφόσον οι πολίτες μας αναθέσουν την ευθύνη να κυβερνήσουμε τη χώρα.

Μιλώντας για την επόμενη κυβέρνηση, εάν επανεκλεγείτε προσμένετε κάτι περισσότερο από το βουλευτικό αξίωμα;
Αυτό που προσμένω είναι να είμαι όσο το δυνατό πιο χρήσιμος και αποτελεσματικός γίνεται, από όποια θέση κι αν βρίσκομαι. Αυτή τη στιγμή προέχει να δώσουμε τη μάχη για τη μεγαλύτερη δυνατή επικράτηση της παράταξής μας. Ένας είναι ο στρατηγός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στρατιώτες όλοι εμείς!

Κάποιοι έχουν προεξοφλήσει την άνετη επανεκλογή σας μετά τη μη επιλογή του Αντώνη Μπέζα. Από την άλλη έχουν εκφραστεί και δημόσια απόψεις ότι η απουσία αυτή πιθανόν να βλάψει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στο νομό… Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
Ό,τι είπα στην αρχή για το κόμμα μας ισχύει και για μένα προσωπικά: υπάρχει αισιοδοξία αλλά όχι αλαζονεία, ούτε εφησυχασμός. Κρατάω το κεφάλι χαμηλά και τα πόδια στη γη και συνεχίζω να κάνω τη δουλεία μου όπως πριν. Πιστεύω ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας, υποψήφιοι και μη, είναι αγωνιστές της παράταξης και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για μια καθαρή νίκη και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ο τελικός κριτής μας θα είναι, όπως πάντα, ο κόσμος!

Read More »
Συνέντευξη με τον Βασίλη Γιόγιακα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές Συνέντευξη με τον Βασίλη Γιόγιακα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019
Σήμερα (30-06-2019), νωρίς το πρωί, στο 2ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Άρτας – Κορωνησίας, Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Read More »
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Ο Μάριος Κάτσης μας μιλάει, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Συνέντευξη του υποψήφιου βουλευτή Θεσπρωτίας με το ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριου Κάτση στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Α. Αναστασίου, για λογαριασμό του thespro-news.gr και της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ:Κ. Κάτση. Η προεκλογική περίοδος φτάνει το τέλος της. Ποιό πιστεύετε είναι το βασικό δίλλημα των επικείμενων εκλογών στις 7 Ιουλίου σε κεντρικό επίπεδο;
Στις ερχόμενες εκλογές δεν ψηφίζουμε χαλαρά, ούτε ψηφίζουμε πρόσωπα που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή. Αποφασίζουμε για την ζωή μας, και για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Tώρα, που βάλαμε μια τάξη, κι έχουμε βαθμούς ελευθερίας να υλοποιήσουμε τη δική μας πολιτική. Στις 7 του Ιούλη Θα συγκρουστούν 2 διαφορετικά πολιτικά σχέδια: από τη μία αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, με δίκαιη ανάπτυξη για όλους, μαζί με τον κόσμο της εργασίας, κι από την άλλη αυτό της ΝΔ (έμπνευσης ΔΝΤ), υπέρ των ελίτ και των ισχυρών.
Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα: Θέλουμε να συνεχιστεί η πορεία ανάκαμψης (9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης) και να μειωθεί άλλες 10 μονάδες η ανεργία, ή να γυρίσουμε πίσω στο 27% και στην ύφεση; Θέλουμε εργασιακά δικαιώματα, 8ώρο, αυξημένο κατώτατο μισθό και κοινωνικό κράτος για όλους, ή θέλουμε απολύσεις, μειώσεις μισθών και υπηρεσίες υγείας και παιδείας μόνο για όσους αντέχει η τσέπη τους; Θέλουμε διαφάνεια και καθαρούς κανόνες, ή θέλουμε τη διαπλοκή των «κουμπάρων» και των καναλαρχών για να σπαταλήσουν τα 30δις των γεμάτων ταμείων που εξασφάλισε η κυβέρνηση μας; Θέλουμε βιώσιμο ασφαλιστικό χωρίς περικοπές και με δώρο Πάσχα, ή την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού με μαύρες τρύπες και μειώσεις συντάξεων;
Αυτά είναι τα διλήμματα και πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί, να συγκρίνει, και μετά να πάει στην κάλπη και να πάρει την ευθύνη αν θα συνεχίσει σταθερά μπροστά ή αν θα τον ξανακυβερνήσουν αυτοί που τον έκλεψαν.

Αρκετοί πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε την συμφωνία των Πρεσπών και την επιδοματική πολιτική στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ποια είναι η γνώμη σας;
Θα συμφωνήσω ότι έπαιξαν ρόλο στην δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος και αυτό εκφράστηκε και στην κάλπη. Όμως θεωρώ ότι έχει υπάρξει τεράστια προπαγάνδα εναντίον μας, και φταίμε και εμείς που δεν εξηγήσαμε επαρκώς στον κόσμο την ορθότητα των επιλογών μας. Για την συμφωνία των Πρεσπών, πιστεύω ότι διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα στα πολύπαθα Βαλκάνια, και ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει. Περιμένω από την ΝΔ να σταματήσει την υποκρισία. Δεν ζητάνε ψήφο για να πάρουν πίσω την συμφωνία. Ίσα ίσα λένε ότι θα φροντίσουν να τηρείται κατά γράμμα. Αν την θεωρούν όντως προδοτική να δηλώσουν ανοιχτά ότι θα την πάρουν πίσω αν γίνουν κυβέρνηση.
Όσο για τα επιδόματα, πράγματι το ακούω και εγώ συχνά ότι φορολογήσαμε την μεσαία τάξη και δώσαμε επιδόματα στους τεμπέληδες, όπως λέει η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ. Αυτοί βέβαια τα κατηγορούν, γιατί θέλουν να τα κόψουνε. Εμείς λέμε ότι επιλέξαμε να μην είμαστε βαλκανική χώρα όπου το 30% δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει, αλλά να γίνουμε σταδιακά Ευρωπαϊκή χώρα όπου δίνονται επιδόματα κοινωνικής στήριξης.
Πριν το 2015 μοιράζανε τσάντες με τρόφιμα και ρούχα στις πόλεις και γινότανε ουρές, ο κόσμος αγανακτούσε και είχαμε επεισόδια με άγρια καταστολή. Αυτή η εικόνα μας πρόσβαλε σαν κοινωνία. Πώς να έρθει τουρίστας; πώς να λειτουργήσει μαγαζί με τέτοιες εικόνες; Ποιες επενδύσεις να γίνουν στην αγορά; Τα επιδόματα ελαχιστοποίησαν αυτή την αθλιότητα, έριξαν χρήμα στην κατανάλωση, κι αν το καλοσκεφτεί κανείς βοήθησαν έμμεσα τη μεσαία τάξη.
Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η οικονομική σταθερότητα, είναι βασικά στοιχεία για να λειτουργήσει σωστά μια οικονομία. Σήμερα, οι μαγαζάτορες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ευνοήθηκαν από την άνοδο του τουρισμού, από το γεγονός ότι δεν γίνονται επεισόδια και βλέπουν βελτιωμένους τζίρους λόγω συνεχούς ανάπτυξης 9 τριμήνων. Σίγουρα τα υψηλά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να πιάσουμε τους στόχους και να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτή είναι η αλήθεια και ήταν αναγκαστική επιλογή.
Τώρα όμως έχει ξεκινήσει η πορεία ελάφρυνσης των μεσαίων στρωμάτων, με μείωση των φόρων από χρήματα που έχουμε ήδη εξασφαλίσει, όχι σαν τις αοριστίες του κ. Μητσοτάκη που θα μας γυρίσουν σε έκρυθμες καταστάσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, στην Θεσπρωτία, αν κάνατε έναν σύντομο απολογισμό ποια είναι τα σημαντικότερα έργα;
Όλο αυτό το διάστημα των 4ων ετών, εργάστηκα σκληρά ώστε να συνδράμω σε έργα και λύσεις που θα ανεβάσουν συνολικά επίπεδο τη Θεσπρωτία. Μια σύγκριση του τι παραλάβαμε και τι καταφέραμε λέει πολλά.
Τα έργα της Γ΄φάσης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, που πριν κινδύνευε με απένταξη, τώρα έχουν εξασφαλισμένους πόρους και προχωράνε ταχύτατα. Η Β΄ φάση ολοκληρώθηκε. Εντάξαμε τη χρηματοδότηση της οριστικής μελέτης από την Εγνατία Α.Ε για τον Περιφερειακό της Ηγουμενίτσας και τη σύνδεση του με το Μαυρομάτι, ενώ τόσα χρόνια εμπαίζανε οι τοπικοί άρχοντες με μια περιφερόμενη προμελέτη.
Στην Υγεία το μεγαλύτερο και δυσκολότερο επίτευγμα είναι ότι ανοίξαμε το ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας, όπου το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και το ενισχύουμε με δρομολογημένες προσλήψεις και νέα μηχανήματα. Πριν ήταν ένα λεηλατημένο κτήριο, που έβοσκαν μέσα πρόβατα, χωρίς δρόμο πρόσβασης. Αν δεν είχαμε δράσει αποφασιστικά, το έργο θα απεντάσσονταν με αποτέλεσμα να γυρνούσαμε και 7εκ€ πίσω. Μπορεί ακόμα να μην είναι άρτιο, αλλά το μεγαλύτερο βήμα έγινε με το άνοιγμα και την λειτουργία.
Στηρίξαμε το Γ.Ν. Φιλιατών που απέκτησε νέο οργανισμό, με περισσότερα κονδύλια, με νέο προσωπικό, και πολλά νέα μηχανήματα. Κυριότερα εξ αυτών ο νέος αξονικός και ο νέος μαγνητικός τομογράφος, ενώ στηρίξαμε και το ΕΚΑΒ με 2 νέα ασθενοφόρα.
Στην Παιδεία, ιδρύσαμε το Πανεπιστημιακό τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας το οποίο η ΝΔ καταψήφισε στη Βουλή και δεν έχει πει κουβέντα για το αν θα το λειτουργήσει σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση. Ανοίξαμε το Ειδικό Σχολείο στη Νέα Σελεύκεια, επαναλειτουργήσαμε τις παιδικές κατασκηνώσεις της Σαγιάδας.
Κρατήσαμε ανοιχτό το στρατόπεδο Φιλιατών, που έμενε μια υπογραφή πριν κλείσει επί ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Στηρίξαμε με πόρους και έργα την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχε χρόνια να δει τέτοια τόνωση: υπενθυμίζω, τα 2 αποχετευτικά σε Ηγουμενίτσα και Παραμυθιά, την είσοδο πόλης της Ηγουμενίτσας, το ξεχρέωμα των Δήμων. Με τα προγράμματα ΦιλόΔΗΜΟΣ Ι&ΙΙ έχουν πέσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσπρωτία. Έχουν ενταχθεί πολλά έργα που είτε κατασκευάζονται ήδη, είτε θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται, και αφορούν την ύδρευση και των τριών Δήμων, τις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α. Κυριότερα είναι φωτισμός του σταδίου Ηγουμενίτσας , το γήπεδο Πλαταριάς και το παρκέ του κλειστού Παραμυθιάς.
Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι αρκετά, ή ότι κάποιος άλλος στη θέση μου και στις παρούσες συνθήκες θα τα κατάφερνε καλύτερα. Από την πλευρά μου έχω ήσυχη την συνείδησή μου, επειδή έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σε δύσκολες συνθήκες, με στόχο να υπηρετήσω επάξια το δημόσιο συμφέρον. Σίγουρα σε αυτή μου την προσπάθεια έγιναν λάθη, επίσης σίγουρο είναι ότι άνθρωποι πικράθηκαν από διάφορες αποφάσεις που πάρθηκαν, όμως θεωρώ πως προσπάθησα και τίμησα τελικά την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι πολίτες της Θεσπρωτίας.
Στις 7 Ιουλίου διεκδικώ την ψήφο σας με εντιμότητα, ώστε να συνεχίσουμε μαζί, ώστε να υπερασπιστούμε όλα όσα καταφέραμε!

Ο Μάριος Κάτσης είναι ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχ. Η/Υ, και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσπρωτία
Read More »
Ο Μάριος Κάτσης μας μιλάει, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές Ο Μάριος Κάτσης μας μιλάει, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Η προεκλογική ομιλία Γιόγιακα στην Παραμυθιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Read More »
Η προεκλογική ομιλία Γιόγιακα στην Παραμυθιά (ΒΙΝΤΕΟ) Η προεκλογική ομιλία Γιόγιακα στην Παραμυθιά (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΝΟΗ

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019

Στο κόλπο της Γέρας στη Μυτιλήνη στις 28-29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης 2019. Πάνω από 200 αθλητές κι αθλήτριες από 22 σωματεία σε σύνολο 25 απ’ όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να κυνηγήσουν μια θέση στο βάθρο, ως αποτέλεσμα των κόπων όλης της χρονιάς.

Ο Δημοτικός Ναυταθλητικός Όμιλος Ηγουμενίτσας, με την συμμετοχή 19 αθλητών και αθλητριών, απέδειξε την σταθερή ανοδική του πορεία κατακτώντας τα περισσότερα μετάλλια(2-1-2), αναδείχθηκε 1ος μεταξύ των σωματείων.

Πολυνίκης της διοργάνωσης για άλλη μια φορά! (http://kopilasia.gr/)

Αναλυτικά:
· Χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ αρχαρίων παίδων με τον Ριζάκη Ιωάννη
· Χρυσό μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ αρχαρίων παίδων με τους Δήμου Παύλο, Παπάζογλου Απόστολο, Τζανίδη Νικόλαο και Κωλέτση Γεώργιο
· Αργυρό μετάλλιο στο διπλό σκιφ κορασίδων 12 με τις Γεωργίου Ευφροσύνη και Γόγολου Ελισάβετ
· Χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ αρχαρίων κορασίδων με τις Καρβούνη Έλσα και Κώτση Μυρσίνη
· Χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ παίδων 12 με τον Δήμου Στέφανο
4η θεση στο μονό σκιφ αρχαρίων κορασίδων με την Ζουριδάκη Ξανθή
4η θέση στο διπλό σκιφ αρχαρίων παίδων με τους Γεωργίου Κων και Δήμου Δημήτρη
5η θέση στο τετραπλό σκιφ αρχαρίων κορασίδων με τις Ντούμα Φερενίκη, Λύτρα Ειρήνη, Δήμου Αικατερίνη και Τσάλλου Λυδία
5η θέση στο διπλό σκιφ παίδων 12 με τους Γκαρμάτη Ιάσων και Τζανίδη Γεώργιο

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές και στο Δ.Σ.
Τι καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας!
Αξίζουν τη στήριξη όλων μας!

Ραντεβού στις 20-21 Ιουλίου στα Ιωάννινα στο 85ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων.

Read More »
ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΝΟΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΝΟΗ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Πλήθος κόσμου στη λιτανεία στο Λαδοχώρι

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019

Πλήθος κόσμου κατά την Λιτανεία προς τιμή του παρεκκλησίου Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαδοχωρίου. 
Το συγκεκριμένο παρεκκλήσιον ( γνωστό στους παλαιότερους ως Μοναστηράκι, καθώς στα θεμέλια του αρχαίου ναού βρίσκεται ένα μοναστήρι ), τιμήθηκε για μια ακόμη χρονιά από πλήθος πιστών. 

Για πρώτη φορά έγινε Λιτανεία κατά το μήκος της οδού Αγίων Αποστόλων όπου είναι και η ομώνυμη ονομασία, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου. 

Πέρα απο τους απλούς πιστούς που τίμησαν με την παρουσία τους, την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γηρομερίου π. Μεθόδιος Ντελής, όπου κήρυξε για τον βίο των Αγίων, πλήθος ιερέων της Μητρόπολης μας, καθώς και από την πλευρά των επισήμων, ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Γιόγακας Βασίλης και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ.Λώλος Ιωάννης.Read More »
Πλήθος κόσμου στη λιτανεία στο Λαδοχώρι Πλήθος κόσμου στη λιτανεία στο Λαδοχώρι Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Πάσχος στον ARTtv: Δεν έφυγα ποτέ από τον πολιτικό μου χώρο, ήμουν πάντα σταθερός σε θέσεις και απόψεις

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019

Στην εκπομπή «Ελεύθερα» του ARTtv και του δημοσιογράφου Βαγγέλη Μάστορα, βρέθηκε ο Υποψήφιος Βουλευτής Θεσπρωτίας του Κινήματος Αλλαγής, Αλέκος Πάσχος.

Αναφερόμενος στην συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της Θεσπρωτίας, ο Αλέκος Πάσχος ανέφερε πως «η πολυετή μου συμμετοχή στα κοινά, μου έδωσε τεράστια εμπειρία που μπορώ να την εκμεταλλευτώ για να βοηθήσω τον νομό μας. Μπορώ να προσφέρω και στον τόπο μας και στον πολίτικο μου χώρο. Έχω μια διαδρομή, Έχω δώσει εξετάσεις. Ο Θεσπρωτικός λαός την Κυριακή θα αποφασίσει ποιος μπορεί να τον πάει λίγο παραπάνω… Όποιος και να ήταν στο ψηφοδέλτιο, θα συμμετείχα, εφόσον ο πολιτικός μου χώρος μου ζήτησε να βοηθήσω».

«Εμείς πάμε για την έδρα της Θεσπρωτίας. Όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στον νομό Θεσπρωτίας, όχι απλά είναι εφικτό, άλλα πάμε με πολλές αξιώσεις» ανέφερε ο Αλέκος Πάσχος για τον στόχο του Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως το ποσοστό των Ευρωεκλογών στην Θεσπρωτία θα αυξηθεί σημαντικά.

«Δεν έφυγα ποτέ από τον πολιτικό μου χώρο, ήμουν πάντα σταθερός στις θέσεις μου και τις απόψεις μου και ποτέ δεν αλλαξοπίστησα» τόνισε με νόημα ο Υποψήφιος Βουλευτής, αναφερόμενος στην πορεία του στον χώρο του Κινήματος Αλλαγής.

«Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά, η διαδρομή μου και τα αποτελέσματα της δουλειάς μου είναι γνωστά και ζητώ την ψήφο του Θεσπρωτικού λαού, για να πάμε την Θεσπρωτία ένα βήμα πιο μπροστά» κατέληξε ο Αλέκος Πάσχος.
 
Read More »
Πάσχος στον ARTtv: Δεν έφυγα ποτέ από τον πολιτικό μου χώρο, ήμουν πάντα σταθερός σε θέσεις και απόψεις Πάσχος στον ARTtv: Δεν έφυγα ποτέ από τον πολιτικό μου χώρο, ήμουν πάντα σταθερός σε θέσεις και απόψεις Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Θεσπρωτή μητέρα δύο παιδιών, έδωσε πανελλαδικές και συγκέντρωσε 17.040 μόρια

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019

Σίγουρα είναι παράδειγμα προς μίμηση. 
Και δεν είναι τυπική αυτή η έκφραση, αλλά ουσιαστική. Παράδειγμα προς μίμηση για τα ίδια τα παιδιά της, αλλά και για την κοινωνία και κυρίως για τους νέους και τις νέες. 
Πρόκειται για τη Γεωργία Κοψίδη από τους Φιλιάτες, που έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και συγκέντρωσε 17.040 μόρια. 
Έδειξε αντοχή, πειθαρχία και κυρίως πίστη στο σκοπό της. Αλλά και αποφασιστικότητα και τόλμη, για να μη προδώσει το όνειρό της. 
Διαβάζοντας με επιμέλεια, αυτό, που δεν κατόρθωσε να το κάνει στην εφηβική της ηλικία, το έκανε σε μεγαλύτερη ηλικία ως μάνα δύο παιδιών. Παρά τις υποχρεώσεις της και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, παρά το "τρέξιμο", μαθήτευσε στο Επαγγελματικό Λύκειο Φιλιατών και πήρε το απολυτήριό της. 
Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. 
Ρίχτηκε στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και τα πήγε, έχοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση, περίφημα. Με τα μόρια, που έπιασε, μπορεί να εισαχθεί σε καλή σχολή ή τέλος πάντων στη σχολή της επιθυμίας της. Δεν φοβήθηκε τη μελέτη, θεώρησε το δικαίωμά της στη μόρφωση αναφαίρετο και πέτυχε, άνετα μάλιστα, στο στόχο της. Απέδειξε ότι όταν κάποιος θέλει κάτι, είναι αδύνατον να μη το επιτύχει. 
Η παιδεία είναι ένα αγαθό ωφέλιμο στη ζωή, που όλοι οφείλουμε να το επιδιώκουμε. 
Γιατί και τον εαυτό μας καλυτερεύουμε και στην κοινωνία δίνουμε ώθηση προς το καλύτερο. 
Ο δημόσιος έπαινος είναι λίγος για τη Γεωργία Κοψίδη, αφού, αληθινά, με τις πράξεις της δίνει πρότυπο ζωής. 
Read More »
Θεσπρωτή μητέρα δύο παιδιών, έδωσε πανελλαδικές και συγκέντρωσε 17.040 μόρια  Θεσπρωτή μητέρα δύο παιδιών, έδωσε πανελλαδικές και συγκέντρωσε 17.040 μόρια Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Σύλληψη 28χρονου στην Ηγουμενίτσα

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


 
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής εντός του επιβατικού σταθμού λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό και παράλληλα είχε απαγόρευση εισόδου σε έδαφος SCHENGEN.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανωτέρω έγγραφο.
Read More »
Σύλληψη 28χρονου στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη 28χρονου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Συνάντηση υπευθύνων ΕΚΦΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/6/2019 στο ΕΚΦΕ Πρέβεζας συνάντηση των υπευθύνων ΕΚΦΕ Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λευκάδας και Πρέβεζας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είχε και χαρακτήρα γνωριμίας με τους νέους συναδέλφους που στελέχωσαν τα ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και Άρτας, έγινε ενημέρωση για της δράσεις της ΠΑΝΕΚΦΕ (EUSO, πείραμα Ερατοσθένη, επιτροπές σύνταξης εργαστηριακών ασκήσεων Γυμνασίου και Λυκείου, κ.ά.), παρουσιάστηκαν νέες πρότυπες πειραματικές διατάξεις, έγινε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικών με πειραματικές δραστηριότητες και διαδικασίες, και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες κοινών δράσεων των ΕΚΦΕ μας. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε:
1. Την καθιέρωση μιας ετήσιας συνάντησης των υπευθύνων των αντίστοιχων ΕΚΦΕ με χαρακτήρα ενημερωτικό για τις δράσεις που κάθε ΕΚΦΕ πραγματοποίησε, υποστηρηκτικό για τα όποια τυχόν προβλήματα αντιμετώπισε την αντίστοιχη Σχολική χρονιά, αλλά και για το συντονισμό επόμενων δράσεων.
2. Τη διεξαγωγή από την επόμενη χρονιά ενός κοινού διαγωνισμού πειραμάτων για μαθητές της Γ' Γυμνασίου από Σχολεία που υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα ΕΚΦΕ. Σε αυτή τη φάση ο διαγωνισμός θα διεξάγεται από κάθε ΕΚΦΕ τοπικά, αλλά με κοινά θέματα, για τα ΕΚΦΕ που συμμετέχουν, και κοινή ημερομηνία διεξαγωγής. Αυτή η επιλογή προέκυψε αφενός για να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα μετακίνησης των μαθητών σε άλλη πόλη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, και αφετέρου γιατί ένας τοπικός διαγωνισμός μπορεί να είναι ανοικτός σε περισσότερες ομάδες μαθητών.Πιστεύοντας πως τέτοιου είδους συναντήσεις και κοινές δράσεις μόνο θετικό πρόσημο μπορούν να έχουν στην υποστήριξη της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών -τον κύριο αν όχι μοναδικό λόγο ύπαρξης των ΕΚΦΕ- θα θέλαμε να παροτρύνουμε και τους υπευθύνους ΕΚΦΕ άλλων περιφερειών σε ανάλογες συνεργατικές δράσεις.
Τελειώνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τη συμμετοχή στη συνάντηση του Νίκου Παναγιωτίδη, πρώην υπευθύνου ΕΚΦΕ Ιωαννίνων.
Read More »
Συνάντηση υπευθύνων ΕΚΦΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Συνάντηση υπευθύνων ΕΚΦΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 2η Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14: 00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Read More »
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η πολύ καλή πορεία του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019


Η πολύ καλή πορεία της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», επιβεβαιώθηκε κατά τη σημερινή 5η Επιτροπή Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, εκτιμήθηκε πως στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η συμβασιοπ0ίηση όσον το δυνατόν περισσότερων έργων προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το κλείσιμο του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος και για να υπάρχουν έργα – «γέφυρα» για το νέο 2023-2027.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε στον Άξονα της Επιχειρηματικότητας (Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ), με την Περιφέρεια Ηπείρου να παίρνει τα εύσημα για τον βαθμό υλοποίησής του, καθώς είναι η πρώτη στην Ελλάδα που τον έχει ενεργοποιήσει σε τέτοιο βαθμό (97%) και αυτό μόνο με τις δικές της Υπηρεσίες,

Από όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (εκπροσώπους Υπουργείων και Ε.Ε.), εκφράστηκε η απόλυτη ικανοποίηση για τη συνεργασία που υπάρχει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας και για τον σχεδιασμό που έχει γίνει.

Στην εισήγησή του, αλλά και στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης αναφέρθηκε σε γενικές γραμμές στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, εξαίροντας τη συνεργασία που υπάρχει με τους άλλους φορείς της Ηπείρου, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζει η Περιφέρεια, στην καινοτομία, στην έρευνα στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα κ.α. με κεντρική κατεύθυνση την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ηπείρου, προτάσσοντας την ποιότητα και όχι την ποσότητα.

Από στελέχη Υπουργείων, έγινε γενική αναφορά και στον επικείμενο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2023-2027, στο οποίο θα δοθεί επιπλέον βαρύτητα σε δράσεις καινοτομίας. Ο Περιφερειάρχης, από την πλευρά του υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για τα έργα υποδομών που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το νέο Πρόγραμμα.

Σημεία από την εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη

Στην αρχική εισήγησή του ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, ανέφερε και τα εξής:

Στους εννέα μήνες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη Επιτροπή, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, έχουν προωθηθεί δράσεις, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημοπρατήσεις έργων.

Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες θα αναλύσουν τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Θα σταθώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο, που δείχνει τη γενικότερη πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος και την αναπτυξιακή κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην Ήπειρο.

Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το 87,6% του προγράμματος και οι αποφάσεις ένταξης ανέρχονται στο 75,4%. Είμαστε απόλυτα εντός των στόχων.

Σε πρακτικό επίπεδο: Ένας σημαντικός αριθμός έργων και δράσεων είτε συνεχίζεται, είτε ολοκληρώνονται:

Ειδικότερα:
· Βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα δίκτυα αποχέτευσης και οι Βιολογικοί Καθαρισμοί στα παράλια της Ηπείρου. Παράλληλα εντάχθηκαν προς κατασκευή έργα σε οικισμούς της κατηγορίας Γ΄ (Με εξαίρεση το Καναλλάκι που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΡΑ). Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στους οικισμούς της κατηγορίας Δ΄, με τελικό στόχο να διασφαλίσουμε στο απόλυτο την προστασία του περιβάλλοντος από τη διαχείριση των αστικών λυμάτων.
· Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.
· Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναστηλώσεων στα Αρχαία Θέατρα και γενικά το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών. Υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην παράκαμψη του Αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, που οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατικές διαδικασίες στο στάδιο των απαλλοτριώσεων και σε ζητήματα που αφορούν άλλα υποέργα, στα οποία εμπλέκονται άλλες υπηρεσίες.
· Επιχειρηματικότητα: Είμαστε η μόνη Περιφέρεια στη χώρα που έχει ενεργοποιήσει το 97% του άξονα, εκδίδοντας μέχρι σήμερα 11 προσκλήσεις, έχοντας εντάξει έως τώρα 173 πράξεις. Είμαστε και η μόνη Περιφέρεια που αξιοποιεί στο απόλυτο τους πόρους που είχε δεσμεύσει στον άξονα αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να εκχωρήσει πόρους στο ΕΤΕΑΝ, από το οποίο- παρ΄ όλα αυτό- έχει αποσπάσει τη μερίδα του λέοντος σε εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό.
· Στον τομέα των Υποδομών- Μεταφορών τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση για τον οδό Νιάρχου, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα μας εκχωρήθηκε (αλλά δεν έχει υπογραφεί ακόμη η προγραμματική σύμβαση) από το Υπ. Υποδομών η αρμοδιότητα για την κατασκευή του έργου σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τη Γέφυρα Καλογήρου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη ωριμότητα ορισμένων άλλων έργων, οδήγησε στην απόφασή μας να μεταφέρουμε για φέτος ποσό 4,6 εκ. ευρώ στον Άξονα της Υγείας, που έχουμε μεγάλη ζήτηση.
· Δομές Πρόνοιας: Αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά τους για τους πολίτες παρατείναμε τη λειτουργία τους μέσω εξοικονόμησης πόρων. Χρηματοδοτούμε επίσης τις ΤΟΜΥ.
· Προωθούμε νέες δράσεις και συγκεκριμένα: Στον τομέα απασχόλησης των νέων επιστημόνων είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα πλήρους αμειβόμενης εργασιακής εμπειρίας πτυχιούχων ΑΕΙ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λόγω και των εκλογών που μεσολάβησαν η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
· Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ενεργά στη β΄ φάση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», διαθέτοντας από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 10 εκ. ευρώ.
· Επίσης για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις τέσσερις αστικές πόλεις της Ηπείρου, διαθέτει 5 εκ. ευρώ.

Προετοιμάζουμε επίσης μια σειρά νέων δράσεων, όπως είναι η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, που θα στοχεύει στην ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν αυτά (Πρέβεζα, Άρτα, Αμάραντο, Καβάσιλα), στην προώθηση τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υπουργείου, έχουμε κάνει ήδη μια προεργασία για πίνακες με έργα- κυρίως υποδομών και αντιπλημμυρικών- που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για μελέτες ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Όλα αυτά όμως είναι σε επίπεδο καταγραφής και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν και ιδίως για την εξειδίκευση των δράσεων κατά άξονα.

Περιμένουμε και τη σημερινή ενημέρωση που θα γίνει από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και στη συνέχεια θα δρομολογήσουμε τις δικές μας ενέργειες.

Συμπερασματικά, θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά, πως με το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους άξονες, έχουν στηριχθεί και έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε χιλιάδες συμπολίτες.

Τα πλήρη αποτελέσματα και η συνολική εκτίμησή του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα γίνει αντιληπτή, όταν ολοκληρωθούν και τα δεκάδες έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή και πρόκειται να ξεκινήσουν, όπως είναι και τα αντιπλημμυρικά, οι οδικές και αγροτικές υποδομές, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και των σχεδίων καινοτομίας.

Το θετικό αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα υλοποίησης του προγράμματος, είναι απόρροια της συνεργασίας που υπάρχει με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς, με τον άριστο συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τους ευχαριστώ όλους και τους καλώ να δείξουν το ίδιο πνεύμα και στο σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Read More »
Επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η πολύ καλή πορεία του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» Επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η πολύ καλή πορεία του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Η ομιλία του Μάριου Κάτση στην κεντρική προεκλογική ομιλία στην Παραμυθιά

Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019
Αγαπητοί πολίτες της Παραμυθιάς και του Δήμου Σουλίου

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που ξεκινάμε από εδώ, από την ιστορική Παραμυθιά, τις ανοιχτές εκδηλώσεις που θα κάνουμε σε κάθε Δήμο της Θεσπρωτίας, ενόψει της μεγάλης μάχης που έχουμε μπροστά μας στις 7 του Ιούλη.

Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους πορευθήκαμε μαζί από το 2015 και νωρίτερα, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που ξεκινήσαμε, ώστε να ξαναστήσουμε τον τόπο μας στα πόδια του.

Είμαι χαρούμενος γιατί 4 χρόνια μετά, βλέπω ανθρώπους από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη, να μας πλησιάσουν, ώστε μαζί να προχωρήσουμε μπροστά, μαζί να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε το σκοτεινό παρελθόν να επιστρέψει.

Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε έναν τόπο, στον οποίο κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία, δείχνει το προοδευτικό του πρόσωπο. Κάθε φορά που η ιστορική ανάγκη καλεί τους ανθρώπους της μαρτυρικής αυτής περιοχής, αυτοί δηλώνουν παρόντες. Είμαι βέβαιος πως το ίδιο θα πράξετε και τώρα.

Φίλες και φίλοι,

Εδώ και πάνω από 4 χρόνια, με εσάς στο πλευρό μας και μόνο, αγωνιστήκαμε σκληρά, με σχέδιο και εντιμότητα, για να στηρίξουμε την κοινωνία, για να βάλουμε την οικονομία στις ράγες της ανάπτυξης, για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τα μαύρα χρόνια του ΔΝΤ και της βαθιάς κρίσης.

Μαζί καταφέραμε πολλά. Μπορεί να μην κερδίσαμε όλες τις μάχες, όμως να είστε σίγουροι ότι τις δώσαμε όλες, και αυτές ήταν πολλές. Τίποτα δεν ήταν δεδομένο όταν ξεκινήσαμε.

Μπροστά μας είχαμε μια χρεοκοπημένη οικονομία με άδεια ταμεία, μια κοινωνία απελπισμένη από τα δυσβάσταχα μέτρα που τις επέβαλαν, μια ανεργία που είχε σκαρφαλώσει στο 28%, χιλιάδες λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χιλιοκουτσουρεμένους μισθούς και συντάξεις, υποβαθμισμένα νοσοκομεία με εισιτήριο και σχολεία με φωτοτυπίες αντί για βιβλία.

Αυτή τη χώρα παρέδωσαν εκείνοι που σήμερα μιλούν σα να γεννήθηκαν εχθές. Εκείνοι που μας κουνούν το δάχτυλο και με θράσος ζητούν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν.

Με τα χρήματα και τα μέσα των ισχυρών τους φίλων, προσπαθούν να διαγράψουν την περίοδο μέχρι το Γενάρη του 2015.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι την κρίση και την κοινωνική καταστροφή δεν την έφεραν αυτοί, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να παρουσιαστούν ως οι άνθρωποι που θα απογειώσουν την οικονομία, ενώ είναι οι ίδιοι που χρεοκόπησαν τη χώρα, είναι εκείνοι που συνέτριψαν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, είναι αυτοί που φόρτωσαν με 250 εκ €, δανεικά κι αγύριστα, το κόμμα τους.

Σε όλους αυτούς λοιπόν που ράβουν κουστούμια, σε όλους αυτούς που δεν κρατιούνται μπροστά στο ενδεχόμενο να κάνουν ρεσάλτο στα γεμάτα πλέον δημόσια ταμεία, οι προοδευτικοί πολίτες αυτού του τόπου θα δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα στις 7 Ιουλίου. Ένα μήνυμα που θα λέει ότι συνεχίζουμε μπροστά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική συμμαχία, ένα μήνυμα ότι δεν ξαναγυρίζουμε πίσω.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Χάρη στις νίκες που πετύχαμε μαζί, καταφέραμε να είμαστε σήμερα σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Σε αυτή την πορεία, αυτή η κυβέρνηση δε βρήκε ούτε για μια μέρα ησυχία. Πιέσεις και εκβιασμοί στο εξωτερικό, διαρκής πόλεμος προπαγάνδας και υπονόμευσης στο εσωτερικό.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάναμε και λάθη, καθυστερήσαμε σε πράγματα που έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα, στεναχωρήσαμε ανθρώπους που περίμεναν περισσότερα από εμάς.

Όμως φίλες και φίλοι, κανείς δε μπορεί να μας κατηγορήσει σήμερα, ότι γίναμε σαν τους άλλους, κανείς δε μπορεί να μας κατηγορήσει σήμερα, ότι βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι, κανείς δε μπορεί να μας κατηγορήσει σήμερα, ότι ξεχάσαμε ποιος μας έστειλε στην εξουσία και για ποιόν παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Φίλες και φίλοι,

Δουλέψαμε σκληρά και έντιμα, και κάναμε μια σειρά από μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Σουλίου. Με τη δύναμη που εσείς μας δώσατε:
- Χρηματοδοτήσαμε την κατασκευή του αποχετευτικού της Παραμυθιάς με 4.400.000€
- Χρηματοδοτήσαμε τη σύνδεση των χωριών του Σουλίου με την Εγνατία οδό με 3.500.000€
- Χρηματοδοτήσαμε την αναβάθμιση του κτιρίου Βούλγαρη εδώ στην Παραμυθιά σε πολυχώρο πολιτισμού, με 2.500.000€
- Μέσω του προγράμματος Φιλόδημος, δώσαμε συνολικά 4.150.000€ στο Δήμο Σουλίου για μια σειρά από έργα όπως, την Αντικατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Παραμυθιάς και του εσωτερικού δικτύου του Αγίου Δονάτου, τη βελτίωση των αγροτικών δρόμων, την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
- Εξοφλήσαμε με έκτακτη επιχορήγηση ύψους 280.000€ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου.

Ποτέ άλλοτε, ακόμα και πριν την κρίση, ο Δήμος Σουλίου δεν έλαβε τόσα χρήματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όμως δε σταματήσαμε εκεί,
- Στηρίξαμε τους πιο αδύναμους πολίτες του Δήμου με το ΚΕΑ, το επίδομα ενοικίου, και το κοινωνικό μέρισμα που μοιράστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές.
- Ενισχύσαμε όλες τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά διπλασιάζοντας σχεδόν το επίδομα παιδιού.
- Φέραμε το πρόγραμμα δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε όλα τα νήπια της περιοχής να φοιτούν 2 χρόνια δωρεάν στα νηπιαγωγεία, έως ότου πάνε στο δημοτικό.
- Δημιουργήσαμε το κέντρο κοινότητας στην Παραμυθιά, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για τα δικαιώματα τους.
- Παραδώσαμε δωρεάν εξοπλισμό σε δεκάδες χωριά της περιοχής, ώστε να πιάνουν τηλεοπτικό σήμα.

Φίλες και φίλοι,

Αυτά είναι μόνο κάποια από εκείνα που έγιναν με τη δύναμη που μας δώσατε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αγαπητοί συμπολίτες πως ότι πετύχαμε για τον τόπο μας, το πετύχαμε μαζί. Είτε αφορά τα μικρά είτε αφορά μεγάλα.

Μαζί ελευθερώσαμε τη χώρα από τους δανειστές, μαζί πετύχαμε εκεί όπου όλοι οι άλλοι απέτυχαν παταγωδώς, μαζί καταφέραμε να σηκώσουμε τη χώρα στα πόδια της, μαζί προστατέψαμε τους πιο αδύναμους, μαζί ρίξαμε την ανεργία, μαζί ξεκολλήσαμε την οικονομία από το βούρκο της ύφεσης, μαζί ενισχύσαμε την δημόσια παιδεία και την υγεία, μαζί στρώσαμε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γι αυτό μας φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί γνωρίζουν καλά, ότι μαζί είμαστε ανίκητοι.

Φίλες και φίλοι

Τα διλλήματα των επερχόμενων εκλογών είναι ξεκάθαρα:
- Θα παραδώσουμε όλα αυτά που με τόσες θυσίες κερδίσαμε, σε εκείνους που περιμένουν πως και πώς να επιστρέψουν στον τόπο του εγκλήματος? Ή θα προχωρήσουμε με λυμένα πλέον τα χέρια, και με την εμπειρία που τώρα διαθέτουμε, στο δικό μας σχέδιο για το αύριο?
- Θα επιβραβεύσουμε τη διαπλεκόμενη επιχειρηματικότητα, και τους σπόνσορες του κύριου Μητσοτάκη, παραδίδοντας τους τα γεμάτα δημόσια ταμεία? Ή θα αξιοποιήσουμε τα αποθέματα των κόπων και των αγώνων μας, για να φέρουμε μια ευημερία με κοινωνική δικαιοσύνη, και προστασία για όλους?
- Θα κάνουμε το βήμα προς τα πίσω, επιστρέφοντας στην καταστροφή του παραγωγικού ιστού του τόπου μας, και στην εξαφάνιση των εργασιακών δικαιωμάτων? Ή θα κάνουμε το άλμα μπροστά, με ανάπτυξη για όλους και στήριξη του κόσμου της εργασίας?

Αυτά είναι τα διλλήματα που πρέπει να απαντήσουμε, αυτά είναι τα διλλήματα που αφορούν τη ζωή μας, το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας. Σε αυτά τα διλλήματα η μόνη απάντηση, είναι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική συμμαχία.

Γνωρίζω ότι ο αγώνας είναι δύσκολος, όμως εμείς αποδεικνύουμε χρόνια τώρα ότι είμαστε για τα δύσκολα. Στις 7 του Ιούλη το πρωί, οι κάλπες θα είναι άδειες, εμείς θα τις γεμίσουμε.

Στο χέρι μας είναι να τις γεμίσουμε με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και της προοδευτικής συμμαχίας, στο χέρι μας είναι να κάνουμε την ανατροπή, στο χέρι μας είναι η δυνατότητα ο λαός μας να βγει για άλλη μια φορά νικητής.

Αποδείξαμε ότι μπορούμε, συνεχίζουμε μαζί
Read More »
Η ομιλία του Μάριου Κάτση στην κεντρική προεκλογική ομιλία στην Παραμυθιά Η ομιλία του Μάριου Κάτση στην κεντρική προεκλογική ομιλία στην Παραμυθιά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 30, 2019 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες