Δείτε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017Read More »
Δείτε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


 
Διαφωνούνε ριζικά µε τις μεθοδεύσεις και εναντιωνόμαστε στην τακτική της Κας Δηµάρχου αναφορικά με το προς συζήτηση θέα της ηµερησίας διατάξεως γιατί οι ενέργειες και χειρισμοί της Κας Δηµάρχου είναι μη σύννομες , αξιόποινες και σοβαρά βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δήμου Σουλίου .

Ειδικότερα επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1/ Παράνοµα η Κα Δήµαρχος Σουλίου και εν αγνοία του Δ.Σ προέβει στο συµβόλαιο αγοράς του οικοπέδου του πρώην Ειρηνοδικείου Παραµυθιάς χωρίς προηγούμενα να αποβληθεί από τμήµα αυτού ο αυθαίρετος κάτοχος του σε εμβαδόν 87,12 τ.μ όπως επισημάνθηκε από τον πωλητή ΤΑΥΠΕΔ και ήταν γνωστό στην Κα Δήµαρχο όπως προκύπτει και από την υπ, αριθμ. 218/2013 Απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου από την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή από τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου που είχαν επιβληθεί στον αυθαίρετο κάτοχο επί τμήµατος της αγορασθείσας έκτασης ' γιατί άνηκε στο Ελληνικό Δηµόσιο . Πριν συνταχθεί το συμβόλαιο αγοράς της συνολικα έκτασης θα έπρεπε προς το συμφέρον του Δήμου να ζητηθεί από τον πωλητή , από την νόµιμη εκπρόσωπο του αγοραστή Δήµου Σουλίου , δηλαδή την Κα Δήμαρχο η εκτέλεση του εκδοθέντος πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον πωλητή σε βάρος του αυθαίρετου κατόχου και στη συνέχεια η απόδοση της κατοχής της συνολικής αγοραζόμενης έκτασης στην κατοχή του Δήμου Σουλίου, ελεύθερης και χωρίς κανένα ελάττωμα.

2/ Γιατι η Κα Δήμαρχος δεν ζήτησε όπως όφειλε την αποδοση της αυθαίρετης κατεχόμενης έκτασης από τον αυθαιρετο κατοχο σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 7179 / 7/9/2015 συμβολαιογραφικής δήλωσης του η οποία συντάχθηκε εν αγνοία του Δηµοτικού Συµβουλίου και στην οποία δηλώνει αυτός ότι θα απομακρυνθεί από την κατεχόμενη δημοτική έκταση εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ηµερών από την όχληση του από την Δήµαρχο Σουλίου , ενέργεια στην οποία δεν προέβει µέχρι και σήμερα η Δήµαρχος Σουλίου. 
3/ Γιατί παράνοµα και προς βλάβην των συμφερόντων του Δήµου Σουλίου , δεν συμπεριλήφθηκε το αυθαίρετα καταληφθέν εδαφικό τµήµα στην εκπονηθείσα µελέτη για µετατροπή του αγορασθέντος πρώην Ειρηνοδικείου Παραµυθιάς σε Νηπιαγωγείο , σύµφωνα και µε την απόφαση περί αγοράς του Δηµοτικού Συµβουλίου στην οποία προβλέπεται η αγορά του συνόλου της συγκεκριμένης έκτασης με σκοπό αποκλειστικά την δηµιουργία Νηπιαγωγείου σκοπός ο οποίος δεν μπορεί εκ του νόµου να µεταβληθεί σε κάµια περιπτωση. Κατ, αυτόν τον τρόπο στερήθηκε της χρήσης ως προαυλίου χωρου, αφού δεν συμπεριλήφθηκε η καταληφθείσα έξταση στην μελέτη κατασκευή. Επισης σκοπημα κρυβει από το ίδρυμα Μελά που χρηματοδοτεί τη µελέτη δηµιουργίας νηπιαγωγείου στην αγορασθείσα έκταση το πραγματικό γεγονός ότι στην συνταχθείσα μελέτη δεν συμπεριλαμβάνεται και η παράνομα καταπατημένη έκταση.

4/ Γιατί δεν έλαβε χώρα καµιά δικαστική ενέργεια για την απόδοση της καταληφθείσας Δηµοτικής έκτασης αυτής στον Δήµο Σουλίου και την χρήση της για τον σκοπό για τον οποίο και αγοράστηκε µη επιτρεποµένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτής και μάλιστα παρά την ύπαρξη σχετικής γνωµοδότησης της Νοµικής συµβούλου του Δήµου Σουλίου , η οποία ζητήθηκε καθυστερηµένα από την Κα Δήμαρχο και υπό την πίεση των γεγονότων .

5/ Γιατί εν γνώσει της Κας Δηµάρχου και µε ανοχή της έλαβε χώρα εγκατάσταση παράνομη και αυθαίρετη στην παραπάνω έκταση από άλλο δημότη στον οποίο και μεταβιβάστηκε λειτουργούσα επιχείρηση από τον προηγούµενο αυθαίρετο κάτοχο της παραπάνω έκτασης κατά του οποίου μάλιστα δεν έγινε καμία δικαστική ενέργεια για την αποβολή του από την νέα αυθαίρετη κατοχή της έκτασης και την απόδοση του στον Δήµο Σουλίου και χρήση της για τον σκοπό για τον οποίο και αγοράστηκε δηλαδή αποκλειστικά για την δηµιουργία νηπιαγωγείου .

6/ Γιατί μέχρι σήμερα ουδεμία ενέργεια έγινε από την Κα Δήμαρχο σχετικά με τις αυθαίρετες πολεοδομικές κατασκευές και παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί στη συγκεκριμένη δηµοτική έκταση από την πολεοδομία Θεσπρωτίας. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πράξη τακτικισμού , υπεκφυγής της Κας Δηµάρχου και µετάθεσης των ευθυνών της για τις παράνοµες πράξεις και παραλήψεις της στο συγκεκριµένο θέµα µε σοβαρή µάλιστα και σκόπιµη καθυστέρηση προς το Δημοτικό Συµβούλιο και επιπρόσθετα είναι μη νόμιμη και αυθαίρετη η µετάθεση προσδιορισµού του ύψους του προστίµου από το Δηµοτικό Συµβούλιο προς την οικονοµική υπηρεσία που προτείνεται για λόγους προφανούς σκοπιµότητας.

Για να µην νοµιμοποιήσουµε τις παράνοµες πράξεις και παραλήψεις της Δημάρχου του Δή µου Σουλίου που είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δήμου αφού εκτος των άλλων συνιστούν και αξιοποινες ενέργειες, δηλώνουμε οτι δεν συμμετέχουμε στην σηζητηση και ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος.

Τέλος καλούµε τον Πρόεδρο και τον Γραµματέα του Δηµοτικού Συµβουλίου για την διαβίβαση των πρακτικών του Δη μοτικού Συµβουλίου προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσπρωτίας και τον Επιθεωρητή Δηµοσίας Διοικήσεως για να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες .

Οι παρούσες απόψεις παρατηρήσεις µας , ζητάµε από την πρακτικογράφο του Δηµοτικού Συµβουλίου να συµπεριληφθούν αυτούσιες στα πρακτικά της Συνεδρίασης.


 
Read More »
Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Πνιγμός 45χρονου στη θάλασσα

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή ''ΑΓΡΙΛΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ'' Δήμου Αμφιλοχίας, 45χρονος.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.


 
Read More »
Πνιγμός 45χρονου στη θάλασσα Πνιγμός 45χρονου στη θάλασσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Συνελήφθη 35χρονος Αλβανός για ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Συνελήφθη, σήμερα (02-08-2017) το πρωί στην Κακαβιά Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συνεργασία από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για σοβαρά ποινικά αδικήματα.


Αναλυτικότερα, όπως διαπιστώθηκε μετά από διαβατηριακό έλεγχο στο σημείο εισόδου και εμπεριστατωμένη έρευνα, σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσαν τρία διωκτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:
 • ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Τρίπολης, για ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, πράξεις που τελέστηκαν την 14-06-2003 στην Τρίπολη Αρκαδίας
 • ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Τρίπολης, για έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών
 • διάταξη του Προέδρου Εφετών Ναυπλίου Αργολίδας, για έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως. 


 
Read More »
Συνελήφθη 35χρονος Αλβανός για ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας Συνελήφθη 35χρονος Αλβανός για ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

ΟΜΙΛΙΑ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τις προηγούμενες ημέρες η Κυβέρνηση επιχείρησε να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ως πολέμια μιας μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Γι’ αυτό πρέπει να επαναλάβουμε και από το βήμα αυτό ότι, ναι, η ΠΦΥ πρέπει και να επεκταθεί, και να αναβαθμιστεί.
Δε νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος με αυτό.

Οι διαφωνίες μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάνε από κει και πέρα. Διαφωνούμε με τη δημιουργία νέων κρατικών δομών, των Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Όταν τα Κέντρα Υγείας, το δεύτερο επίπεδο της ΠΦΥ σύμφωνα με το νομοσχέδιο, έχουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εξοπλισμό και αναλώσιμα.
Και ενώ υπάρχει τόση μεγάλη προσφορά ιδιωτών γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας, που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κάθε αστική και ημιαστική περιοχή της χώρας.

Γιατί για εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σύστημα ΠΦΥ δεν έχει να κάνει με το αν μια δομή είναι κρατική ή ιδιωτική. Έχει να κάνει πρώτα απ’ όλα με το ρόλο του Κράτους ως χρηματοδότη, ρυθμιστή και ελεγκτή των υπηρεσιών υγείας, είτε αυτές παρέχονται από δημόσιες, είτε από ιδιωτικές δομές. 

Αλλά, ακόμα και αν άφηνε κανείς στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές, θεωρούμε η πρόταση του Υπουργείου Υγείας για την ΠΦΥ είναι περισσότερο μια έκθεση καλών προθέσεων, παρά ένα συγκροτημένο σχέδιο.
Με πολλές αδυναμίες, από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς:
της πρόσβασης των ασθενών, της ποιότητας των υπηρεσιών και της χρηματοδότησης του συστήματος.
Είναι αδυναμία ότι οι νέες Τοπικές Μονάδες Υγείας καλύπτουν μόνο αστικές περιοχές, αφήνοντας έξω τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Είναι αδυναμία ότι, ακόμα και για τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα, η δημιουργία 240 ΤοΜΥ μέσα στον επόμενο χρόνο είναι μάλλον αδύνατη.
Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού σκοντάφτει στον άγνωστο αριθμό των ατόμων που θα έχει υπό την ευθύνη του ο κάθε γιατρός.
Έτσι ο αριθμός των δύο χιλιάδων ενηλίκων που αναφέρεται στο νομοσχέδιο ως «ενδεδειγμένος» μπορεί να μεγαλώνει, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
Είναι επίσης αμφίβολο αν, με τα κίνητρα που δίνονται, θα βρεθούν οι γιατροί που χρειάζονται για τη στελέχωση των ΤοΜΥ.
Γιατί, ποιοι και πόσοι γιατροί με ιδιωτικό ιατρείο θα δεχθούν να το κλείσουν για μια θέση αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤοΜΥ;
Με χρονικό ορίζοντα τα 2 έως 4 χρόνια και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ;
Ακόμα και το μυθολογικό κίνητρο δεν είναι ελκυστικό για εκείνους που αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό, καθώς εκεί μπορεί να βρουν εργασία με πολλαπλάσιες αποδοχές.
Το ίδιο ισχύει με τους γιατρούς που θα πρέπει να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.
Οι οποίοι θα παίρνουν μια πάγια αποζημίωση που, ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, θα είναι πολύ κατώτερη του μεγάλου εργασιακού φόρτο που θα αναλάβουν.
Θολό είναι επίσης το σύστημα παραπομπής του ασθενούς από τον οικογενειακό γιατρό.
Δεν είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, τι θα γίνεται με τις παραπομπές ενός ιδιώτη γιατρού.
Θα γίνονται δεκτές από τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας ή και τους εξειδικευμένους ιατρούς του συστήματος;
Άγνωστες παραμένουν επίσης οι προδιαγραφές με τις οποίες θα λειτουργήσουν οι Τοπικές Μονάδες Υγείας, όπως και που θα λειτουργήσουν.
Ο κύριος Υπουργός ανέφερε στην Επιτροπή ότι υπάρχει σχέδιο χρηματοδότησης, που φθάνει μέχρι και την πλήρη ανάληψη των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όπως αναφέρθηκε επίσης σε ένα έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο για τη στελέχωση και την ανάπτυξη των ΤΟΜΥ.
Εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί το χρηματοδοτικό και το επιχειρησιακό πλάνο δεν παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής, έστω και σε γενικές γραμμές…
Και γιατί δεν προσδιορίζονται οι δαπάνες επί του κρατικού προϋπολογισμού που προκύπτουν από συγκεκριμένες διατάξεις για την ΠΦΥ, όπως η δημιουργία Ομάδων Υγείας, η λειτουργία Κεντρικών Διαγωνιστικών Εργαστηριών και η οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας…
Και τελικά, πόσο ακριβώς θα στοιχίζει το σύστημα στον Έλληνα φορολογούμενο, στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του;
Για όλα αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πήραμε ούτε αρκετές, ούτε πειστικές απαντήσεις κατά τη συζήτηση στις Επιτροπές.
Και είναι αυτά που μας κάνουν να αμφιβάλουμε για τον ρεαλισμό, άρα και για την αποτελεσματικότητα των αλλαγών στην ΠΦΥ.
Σχεδιάζεται ένα κρατικό σύστημα περιορισμένου κόστους, μέτριας ποιότητας και καθολικής πρόσβασης μόνο στο όνομα.
Που ναι μεν θα καλύπτει κάποιες ανάγκες των πιο αδυνάμων πολιτών, αλλά θα κατευθύνει εκείνους που μπορούν, έστω και με δυσκολία, να πληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας.
Ένα σύστημα που είναι μακριά από το να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς, χαμηλότερο κόστος και καλύτερα αποτελέσματα στο επίπεδο υγείας των πολιτών.
Εμείς, στη Νέα Δημοκρατία, προτείνουμε έναν άλλο δρόμο για να πετύχουμε αυτόν τον τριπλό στόχο:
Δημιουργώντας δίκτυα με τη συμμετοχή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θα προσφέρουν πιστοποιημένες για την ποιότητά τους υπηρεσίες ΠΦΥ, με ελεύθερη επιλογή γιατρών.
Με στόχο όλοι οι πολίτες να έχουν την κατάλληλη φροντίδα, στον σωστό χρόνο, στο σωστό μέρος, από τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας.
Γιατί πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο από τη λογική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, και του εξισωτισμού προς τα κάτω!


 
 
Read More »
ΟΜΙΛΙΑ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ) ΟΜΙΛΙΑ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Νέο ΔΣ στον οικοδομικό συνεταιρισμό "Η Εθνική Αντίσταση"

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017

Εκλογές διεξήχθησαν στις 30/07/2017, οι οποίες ανέδειξαν νέο ΔΣ στον οικοδομικό συνεταιρισμό "Η Εθνική Αντίσταση" στην Ηγουμενίτσα.

Πρόεδρος επανεξελέγη ο Κωνσταντίνου Θεοφάνης.
Αντιπρόεδρος ο Ναστούλης Χρήστος, Γραμματέας ο Λώλος Κωνσταντίνος, Ταμίας ο Παντελής Χαρακλιάς και μέλος ο Γάκης Αντώνης. 

Ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο ΔΣ και επισημαίνουμε ότι ο οικισμός χρειάζεται στήριξη από τους τοπικούς άρχοντες


Read More »
Ηγουμενίτσα: Νέο ΔΣ στον οικοδομικό συνεταιρισμό "Η Εθνική Αντίσταση" Ηγουμενίτσα: Νέο ΔΣ στον οικοδομικό συνεταιρισμό "Η Εθνική Αντίσταση" Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Φιλαρμονική Φιλιατών‎: Συναυλία ''Αφιέρωμα στον Ελληνικό & Ξένο Κινηματογράφο''

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Στις 8 Αυγούστου, υπό το φώς της πανσελήνου, ερμηνεύουμε τις ομορφότερες μελωδίες από τον Ελληνικό & Ξένο Κινηματογράφο!!! 

Ένα μουσικό-κινηματογραφικό ταξίδι στο χρόνο με εικόνες, βίντεο, ήχο, φώς και φυσικά πολύ ΜΟΥΣΙΚΗ!!!!...

Ένα διαδραστικό παιχνίδι μεταξύ των ομορφότερων κινηματογραφικών σκηνών του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, υπό τη μουσική συνοδεία των soundtracks των ταινιών, από τη φημισμένη πλέον ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ!!! 

Την ΤΡΙΤΗ 8 Αυγούστου και ώρα : 21:30, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ(όπισθεν κτηρίου ΕΛΤΑ), ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

Μουσική Διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ 
Κείμενα-Παρουσίαση συναυλίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Ιδέα & δημιουργία μακέτας αφίσας, προγράμματος, πρόσκλησης: ΘΑΛΕΙΑ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ (Αρχιτέκτων) 
Δημιουργία Βίντεο: ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 
Ηχητική κάλυψη-Φωτισμός: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & Global Events. 
Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ


Read More »
Φιλαρμονική Φιλιατών‎: Συναυλία ''Αφιέρωμα στον Ελληνικό & Ξένο Κινηματογράφο'' Φιλαρμονική Φιλιατών‎: Συναυλία ''Αφιέρωμα στον Ελληνικό & Ξένο Κινηματογράφο'' Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Φιλιάτες: Σύλληψη 33χρονης που έκλεψε χρήματα από ηλικιωμένο που πρόσεχε

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017Συνελήφθη, χθες (01-08-2017) το βράδυ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών, μία 33χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, η 33χρονη αφαίρεσε χρηματικό ποσό από σπίτι ηλικιωμένου ημεδαπού, στο οποίο απασχολούνταν ως οικιακή βοηθός.

Το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή της αποδόθηκε στον παθόντα ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.


Read More »
Φιλιάτες: Σύλληψη 33χρονης που έκλεψε χρήματα από ηλικιωμένο που πρόσεχε Φιλιάτες: Σύλληψη 33χρονης που έκλεψε χρήματα από ηλικιωμένο που πρόσεχε Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Συνελήφθη 56χρονος με 10,6 γρ. ηρωίνη

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017Συνελήφθη, χθες (01-08-2017) το απόγευμα στην Ανατολή Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 56χρονου δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 


 • δύο συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους (10,6) γραμμαρίων
 • (41) ναρκωτικά χάπια, για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής
 • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
 • το χρηματικό ποσό των (75) ευρώ
 • κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. 


 
Read More »
Συνελήφθη 56χρονος με 10,6 γρ. ηρωίνη Συνελήφθη 56χρονος με 10,6 γρ. ηρωίνη Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

ΗΠΕΙΡΟΣ: Το Πολυφωνικό καραβάνι ξεκίνησε τη διαδρομή του

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Το μεγάλο ταξίδι των φωνών διαρκώς ...ξαναρχίζει. 
Κάθε φορά πιο αποκαλυπτικό, πιο γενναιόδωρο. 
Ανανεώνοντας προορισμούς, τιμώντας αγαπημένες επιστροφές, πληθαίνοντας σε συνταξιδιώτες, μετακινώντας τον ορίζοντά του διαρκώς πιο πέρα. 
Αγκαλιάζοντας το σύνολο των ελλαδικών και ελληνόφωνων πολυφωνιών, κρατώντας τις γέφυρες με τις πολυφωνίες του κόσμου ανοιχτές, κάνοντας τα σύνορα γεφύρια.
Το Πολυφωνικό καραβάνι, ο μακροβιότερος πολιτιστικός θεσμός της παραμεθόριας Ελλάδας, ο μακροβιότερος διασυνοριακός πολιτιστικός θεσμός της Ελλάδας, ένας θεσμός δεκαεννέα χρόνων αδιάλειπτου ταξιδιού, ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο από τα χωριά στα δυτικά του Ολύμπου. 
Θα ταξιδέψει σε όλη την παραμεθόρια και την υπερόρια Ηπειρο και Αλβανία, με γλέντια, με συναυλίες, με συλλογικές επιτόπιες καταγραφές, με περιοδεύοντα σεμινάρια, με παρουσιάσεις, συζητήσεις, προβολές, με περιήγηση.


Κυριότεροι σταθμοί του ταξιδιού: Σήμερα, 2 Αυγούστου, στις 11 π.μ. πολυφωνικός αυτοσχεδιασμός στο Γεφύρι της Βωβούσας, 3 μ.μ. κολύμπι στο γεφύρι του Αώου στην Κόνιτσα, 5 μ.μ. συλλογική επιτόπια καταγραφή στο Κεφαλόβρυσο, 9 μ.μ. μεγάλη εκδήλωση στο Εκκλησοχώρι Ζίτσας Ιωαννίνων. 
Αύριο Πέμπτη 3 Αυγούστου 10 π.μ. (ώρα Αλβανίας) συλλογική επιτόπια καταγραφή Κοσοβίτσα, 12 μ. Λόγγος Ανω Δερόπολης, 2 μ.μ. Σελιό Ανω Δερόπολης, 6 μ.μ. Πολύτσανη Ανω Πωγωνίου, 10 μ.μ. Αντόν Πότσι. 
Παρασκευή 4 Αυγούστου 10 π.μ. συλλογική επιτόπια καταγραφή στη Δερβιτσάνη, 1 μ.μ. επιτόπια έρευνα σε Δρόβιανη, Ριζά (Θεολόγου), 5 μ.μ. Φοινίκη, 9 μ.μ. μεγάλη εκδήλωση στην Πόβλα Θεσπρωτίας. 
Σάββατο 5 Αυγούστου 1 μ.μ. κολύμπι και τραγούδι στις πηγές της Λαγγάβιτσας, 3 μ.μ. επιτόπια καταγραφή στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων, 6 μ.μ. Πωγωνιανή, 9 μ.μ. πολυφωνικό γλέντι στο Δολό Ανω Πωγωνίου. 
Κυριακή 6 Αυγούστου 11 π.μ. παρουσίαση στα Κτίσματα Πωγωνίου, 2 - 5 μ.μ. Χειμάρρα, Δρυμάδες, 8 μ.μ. εκδήλωση στο Ριζό (Αράχωβα) Μουργκάνας. 
Δευτέρα 7 Αυγούστου Ολοήμερη επίσκεψη, καταγραφή, εργαστήρι κι εκδήλωση στον Κάτω Γαρούνα Κέρκυρας. 
Τρίτη 8 Αυγούστου κλείσιμο του Καραβανιού στην τρίτη νύχτα του πανηγυριού του Ελαφότοπου, έως το ξημέρωμα της 9ης Αυγούστου. 


 
Read More »
ΗΠΕΙΡΟΣ: Το Πολυφωνικό καραβάνι ξεκίνησε τη διαδρομή του ΗΠΕΙΡΟΣ: Το Πολυφωνικό καραβάνι ξεκίνησε τη διαδρομή του Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. Μια μοναδική βραδιά με τους 3 μάγους του Δημοτικού Κλαρίνου

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017

 
Μια μοναδική βραδιά με τους 3 μάγους του Δημοτικού Κλαρίνου. Πρώτη φορά μαζί οι 3 δάσκαλοι του δημοτικού, Πέτρος Λούκας Χαλκιάς, Σταύρος Κ.Λαψάλης και Ναπολέων Δάμος.


 
Read More »
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. Μια μοναδική βραδιά με τους 3 μάγους του Δημοτικού Κλαρίνου ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. Μια μοναδική βραδιά με τους 3 μάγους του Δημοτικού Κλαρίνου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Τι καταγράφει έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ σε Κέντρα Υγείας της Ηπείρου

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφει η ΠΟΕΔΗΝ την τραγική, όπως τη χαρακτηρίζει, εικόνα που εμφανίζουν οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε σε δεκάδες Κέντρα Υγείας κατέγραψε δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υλικό, ενώ επισημαίνει ότι δεν έχουν χρηματοδότηση για να καλύψουν βασικές λειτουργικές δαπάνες.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται κι αρκετά από τα Κέντρα Υγείας που λειτουργούν στην Ήπειρο. 
Η εικόνα που μεταφέρεται από την ΠΟΕΔΗΝ είναι άκρως ανησυχητική:


Κ.Υ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ: Μεγάλη η επισκεψιμότητα του Κ.Υ. Μετσόβου σε μια περιοχή κάλυψης 10 χιλιάδων κατοίκων και ιδιαίτερα τον χειμώνα ο τουρισμός ανεβάζει τον αριθμό αυτό κατά 5 χιλιάδες. Μεγάλο πρόβλημα αφορά τους οδηγούς ασθενοφόρων. Υπηρετούν μόλις (2) και δεν επαρκούν για να βγουν οι βάρδιες του ασθενοφόρου. Έτσι για δύο μέρες και πλέον δεν υπάρχει κάλυψη από ασθενοφόρο. Καλύπτει το ΕΚΑΒ, αλλά η απόσταση είναι σαράντα λεπτά από τα Ιωάννινα, αν προλάβει βέβαια!!!!Έλλειψη σε μηχανήματα μέτρησης και πήξης του αίματος. Χωρίς αντιδραστήρια και πολλά μηχανήματα παλιά που χρήζουν αντικατάσταση. Μεγάλη έλλειψη σε Ιατρικές ειδικότητες. Δεν υπάρχει Ορθοπεδικός, χειρουργός, γυναικολόγος, καρδιολόγος. Το νοσηλευτικό προσωπικό (4) άτομα δεν επαρκούν για την καθημερινή κάλυψη.

Κ.Υ.ΒΟΥΤΣΑΡΑ: Μεγάλο πρόβλημα είναι η επικοινωνία με την 6η ΥΠΕ για τα καθημερινά προβλήματα του Κ.Υ.. Έλλειψη Ιατρών και έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Παντελής έλλειψη υλικών, κυρίως μάσκες οξυγόνου, κολάρα, συσκευές ορών, φλεβοκαθετήρες, ράμματα, ουροκαθετήρες, επίδεσμοι κλπ. Οι πολίτες και διάφορα φιλανθρωπικά σωματεία αγοράζουν υλικά και τα δίνουν στο Κ.Υ., το δικό τους Κ.Υ

Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ: Η πλήρη αποτελμάτωση του Κ.Υ. εξαιτίας της περικοπής πόρων και πρόσθετες λειτουργικές δυσκολίες λόγο της διοικητικής μεταφοράς στην 6η ΥΠΕ που εδρεύει στην Πάτρα. Πριν ένα περίπου χρόνο συστήθηκε «επιτροπή πρωτοβουλίας» μετά από ενημερωτική συνάντηση των κατοίκων της περιοχής, του Δήμου και της εκκλησίας, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, είτε σε αναλώσιμα είδη, είτε θέρμανση, είτε άλλες επείγουσες υποχρεώσεις. Έλλειψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, σε οδηγούς ασθενοφόρων. Πιστώσεις με το σταγονόμετρο και με τεράστια καθυστέρηση. Οι ασθενείς αναγκάζονται να προμηθεύονται μόνοι τους τα αναλώσιμα.

Κ.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ: Το Κ.Υ. βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή κοντά στα Αλβανικά σύνορα καλύπτοντας 90 χωριά. Έχει αποκατασταθεί η μεγάλη έλλειψη αναλώσιμων υλικών, χωρίς βέβαια να μην υπάρχουν ελλείψεις. Ιδιωτική εταιρία καθαρισμού η οποία διαθέτει (1) άτομο για τρεις φορές την εβδομάδα από (4) ώρες. Αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν μπορεί να διατηρηθούν 750 τετραγωνικά σε καλή κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες θα προσληφθεί (1) καθαρίστρια για οχτώ μήμες Τρείς Γενικοί ιατροί και μία ιατρός Ιατρικής Βιοπαθολογίας, η οποία είναι και Διευθύντρια του Κ.Υ. και υπεύθυνη για την λειτουργία του Μικροβιολογικού. Δεν υπάρχουν άλλες ειδικότητες στο Κ.Υ. Τις εφημερίες καλύπτουν ιατροί από τα περιφερειακά ιατρεία και αγροτικοί και από το νοσοκομείο Γ΄ΧΑΤΖΗΚΏΣΤΑ διαφόρων ειδικοτήτων. Οι οδηγοί ασθενοφόρων είναι (3) και αφήνει ακάλυπτες βάρδιες με αποτέλεσμα να καλύπτεται από το ΕΚΑΒ στα Δολιανά σε απόσταση 20 λεπτών και χωρίς συνοδεία. Τα κατεστραμμένα λάστιχα του ασθενοφόρου που είχαμε αναδείξει έχουν αντικατασταθεί. Καλύπτει έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τις 10.000, καθημερινά εξυπηρετούνται λίγο κάτω από 100 πολίτες και τους καλοκαιρινούς μήνες τους ανεβάζει πάνω από 100. Δύσκολη η επικοινωνία με 6η ΥΠΕ.

Κ.Υ. ΑΡΤΑΣ: Ο νομός Άρτας έχει ανεπτυγμένα (3) Κ.Υ.,ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ και ΑΓΝΑΝΤΩΝ. Από τις 90 βάρδιες που πρέπει για να καλύπτουν οι οδηγοί των ασθενοφόρων καλύπτονται οι μισές. Κάθε έκτακτο περιστατικό αυτές τις ώρες θα πρέπει να περιμένει το ΕΚΑΒ από την Άρτα. Εφημερεύουν με έναν ιατρό. Αν υπάρχει διακομιδή και χρειαστεί συνοδεία ιατρού το Κ.Υ κλείνει έως ότου επιστρέψει. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες (π.χ. από ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ – ΑΡΤΑ 60 χιλιόμετρα) Το οδικό δίκτυο στα χωριά απαρχαιωμένο και ο χειμώνας βαρύς, με αποτέλεσμα η διακομιδή να γίνεται δύσκολη και χρονοβόρα.


 
Read More »
Τι καταγράφει έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ σε Κέντρα Υγείας της Ηπείρου Τι καταγράφει έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ σε Κέντρα Υγείας της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Μετά από 98 χρόνια δημιουργικής ζωής ταξίδεψε για τον ουρανό ο αριστοκράτης στην ψυχή Παναγιώτης Μήτσης

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Πριν 5-6 χρόνια είχαμε βρεθεί σε μια εκδήλωση στο παραδοσιακό χωριό των Φιλιατών, το Φοινίκι. 
Εκεί μας έδωσαν ένα βιβλίο για την ιστορία, την ηθογραφία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του χωριού, γραμμένο από τον Παναγιώτη Μήτση, που πλήρης ημερών, 98 ετών, ταξίδεψε για την άλλη ζωή. 
Και μέσα από αυτό το βιβλίο, γνωρίσαμε όχι μόνο το Φοινίκι, αλλά και κάποια από τα χαρακτηριστικά του αδαμάντινου χαρακτήρα του συγγραφέα. 


Άνθρωπος που αγάπησε τα γράμματα ήταν ο αείμνηστος Παναγιώτης Μήτσης και μέσα από αυτά ανέδειξε την αγάπη για τον τόπο του και τους συνοπίτες του. 
Φυσιογνωμία απλή, μα συνάμα και αριστοκρατική ως προς τα συναισθήματα της ψυχής του, που εξωτερικεύονταν στο χαμόγελό του και στη συμπεριφορά του. 
Όταν ταξιδεύουν άνθρωποι με τέτοια σμιλεμένη προσωπικότητα για τον ουρανό, ανεξάρτητα από την ηλικία, που φεύγουν, αφήνουν, θαρρούμε, ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 


 
Read More »
Θεσπρωτία: Μετά από 98 χρόνια δημιουργικής ζωής ταξίδεψε για τον ουρανό ο αριστοκράτης στην ψυχή Παναγιώτης Μήτσης Θεσπρωτία: Μετά από 98 χρόνια δημιουργικής ζωής ταξίδεψε για τον ουρανό ο αριστοκράτης στην ψυχή Παναγιώτης Μήτσης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Σήμερα το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017
Read More »
Σήμερα το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς Σήμερα το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Σημερα το μεγάλο πανηγύρι στον Παραπόταμο

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017
Read More »
Σημερα το μεγάλο πανηγύρι στον Παραπόταμο Σημερα το μεγάλο πανηγύρι στον Παραπόταμο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Μαζαρακια: "keep calm and play 3on3"

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017Το 7ο 3on3 Μαζαρακια με τίτλο "keep calm and play 3on3" είναι γεγονός . 
Το γνωστό σε όλους μας τουρνουά θα φιλοξενηθεί στις 4.5.6 Αυγούστου είστε όλοι καλεσμένοι να απολαύσουμε θέαμα και πολύ μπάσκετ !!!


 
Read More »
Μαζαρακια: "keep calm and play 3on3" Μαζαρακια: "keep calm and play 3on3" Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Ενοικιάζεται τριάρι στο κέντρο της Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017


Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρισμα στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, δίπλα από το κτήριο της Περιφέρειας.

Με αυτόνομη θέρμανση και χωρίς κοινόχρηστα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6908621206Read More »
Ενοικιάζεται τριάρι στο κέντρο της Ηγουμενίτσας Ενοικιάζεται τριάρι στο κέντρο της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ζητείται μάγειρας για πιτσαρία

Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017

Κατάστημα στην Ηγουμενίτσα ζητάει έναν έμπειρο μάγειρα, αποκλειστικά για παρασκευή πίτσας.

Πληροφορίες στο τηλ: 6945939749Read More »
Ηγουμενίτσα: Ζητείται μάγειρας για πιτσαρία Ηγουμενίτσα: Ζητείται μάγειρας για πιτσαρία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Σελίδες