ΚΠΕ Φιλιατών: Συντονιστής του προγράμματος Erasmus «Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πολιτισμική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Με πολλή χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το ΚΠΕ Φιλιατών Θεσπρωτίας θα είναι συντονιστής του εγκεκριμένου από το ΙΚΥ προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πολιτισμική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Επτά (7) ξένοι εταίροι από Ιταλία-Σικελία, Ιταλία-Σαρδηνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αλβανία, Σλοβενία και Πολωνία θα συνεργαστούν σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα με πολλές προοπτικές. 
H διάρκεια του προγράμματος θα είναι μέχρι τον Αύγουστο 2018.
Η 1η μας συνάντηση με τους εταίρους και άλλους επιστημονικούς συνεργάτες αναμένεται στις αρχές Μαρτίου. 


 
Read More »
ΚΠΕ Φιλιατών: Συντονιστής του προγράμματος Erasmus «Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πολιτισμική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη» ΚΠΕ Φιλιατών: Συντονιστής του προγράμματος Erasmus «Παραδοσιακοί Οικισμοί, Πολιτισμική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

8 προσλήψεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή οκτώ (08) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ως εξής:
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος,να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμουστο Γραφείο Προσωπικούαπό την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες , ήτοι από 16-02-2017έως και 25-02-2017 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση:

- ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

- ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σεΔημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνηςσύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Read More »
8 προσλήψεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας 8 προσλήψεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, άνεργοι, νέοι και νέες εργαζόμενοι, εργαζόμενες μητέρες

Παλεύουμε για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κατάργηση των ελαστικών μορφών, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Διεκδικούμε τη Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, την οποία δεν τη βλέπουμε συντεχνιακά και ξεκομμένα από το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης και των επιτελείων του συστήματος να επιβάλουν κλίμα ¨εθνικής συναίνεσης¨, προσπάθεια στην οποία σπεύδουν να συνδράμουν οι κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές και στη ΓΣΕΕ και στην ΟΙΥΕ.

Συμμετέχουμε στη δράση του κλαδικού μας σωματείου. Χτίζουμε το δικό μας αντίπαλο δέος για την υπεράσπιση της ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, σήμερα απαιτείται συνολική αλλαγή πορείας.

Παίρνουμε μέρος στη Γενική Συνέλευση Σάββατο 18 Φλεβάρη ώρα 07.00μ.μ στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου για να συζητήσουμε….

Με ζωντανές διαδικασίες, στη Γενική μας Συνέλευση παίρνουμε το λόγο, συζητάμε, μεταφέρουμε τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τον προβληματισμό που εκφράζουν οι συνάδελφοι σε κάθε χώρο δουλειάς στον κλάδο μας.

Έχουμε δώσει χιλιάδες μάχες. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει τα πάντα, ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά, αυτά θα συζητήσουμε στη Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Θα συζητήσουμε για τις αδυναμίες που θέλουμε να διορθώσουμε. Θα τις επισημάνουμε ανοιχτά και χωρίς φόβο μήπως εκτεθούμε στους συναδέλφους μας. Δεν φοβόμαστε.

Καλούμε κάθε έναν εργαζόμενο που γνώρισε τη δράση, την αλληλεγγύη του σωματείου, που εκτιμά τις θέσεις, το κύρος και το δυναμισμό του ΠΑΜΕ, να πάρει μέρος στη συζήτηση που θα γίνει στη Γενική Συνέλευση.

Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας να είμαστε εκεί.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει κοπή πίτας 


 
Read More »
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Τσικνοπέμπτη με την Anastasia Giousef στο SHISHA

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Τσικνοπέμπτη με την Anastasia Giousef στο SHISHA Ηγουμενίτσα: Τσικνοπέμπτη με την Anastasia Giousef στο SHISHA Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Παράταση της έκθεσης «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει ότι η διάρκεια παρουσίασης της περιοδικής έκθεσης «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία» παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει από κοντά φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτα τμήματα τέμπλων, χειρόγραφα, νομίσματα, έργα μικροτεχνίας και κεντητικής από αντιπροσωπευτικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά κέντρα της Θεσπρωτίας, όπως η Παραμυθιά, η Ουζντίνα και οι μονές Γηρομερίου και Καμίτσιανης, και να γνωρίσει άγνωστες πτυχές του βυζαντινού παρελθόντος της περιοχής.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την αγαστή συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με την Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας και την Ιερά Μονή Γηρομερίου.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας 


Read More »
Παράταση της έκθεσης «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας  Παράταση της έκθεσης «Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Εξιχνίαση απάτης σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, υπόθεση απάτης, σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Ουκρανίας και ταυτοποιήθηκε ως δράστης 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Αναλυτικότερα, όπως καταγγέλθηκε, η 46χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με άγνωστο άνδρα, ο οποίος την 30-12-2016, με το πρόσχημα της πώλησης μεταχειρισμένης μηχανής αυτοκινήτου, κατάφερε να την εξαπατήσει, πείθοντάς την να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό, χωρίς να πραγματοποιηθεί η συμφωνηθείσα αγοραπωλησία.

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι δράστης της απάτης είναι 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. 


 
Read More »
Εξιχνίαση απάτης σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα Εξιχνίαση απάτης σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πωλείται ψησταριά σε τιμή ευκαιρίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017


Πωλείται ψησταριά σε προσιτή τιμή και με λίγα λειτουργικά έξοδα. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6984554435


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Πωλείται ψησταριά σε τιμή ευκαιρίας Ηγουμενίτσα: Πωλείται ψησταριά σε τιμή ευκαιρίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ζητούνται υπάλληλοι για τουριστική μονάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017


Η τουριστική μονάδα karvouno villas στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, αναζητάει προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων, για τη τουριστική σεζόν του 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν βιογραφικό στο email: info@karvounovillas.gr


 
Read More »
Ζητούνται υπάλληλοι για τουριστική μονάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Ζητούνται υπάλληλοι για τουριστική μονάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Party Masque την Τσικνοπέμπτη στο Social All Day Cafe Bar

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Party Masque την Τσικνοπέμπτη στο Social All Day Cafe Bar Ηγουμενίτσα: Party Masque την Τσικνοπέμπτη στο Social All Day Cafe Bar Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ στο The Post..o cafe - snack bar

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017


Πέμπτη στις 7 μ.μ. - 4 π.μ.
Τζαβέλλαινας 3 - Απέναντι από το ταχυδρομείο Ηγουμενίτσας 


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ στο The Post..o cafe - snack bar Ηγουμενίτσα: ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ στο The Post..o cafe - snack bar Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

KIDS ATHLETICS το Σάββατο στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11 το πρωί θα διεξαχθούν από το σύλλογο μας τα KIDS ATHLETICS στην πλατεία Δημαρχείου .
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά Νηπιαγωγείου και μαθητές Δημοτικών σχολείων ,είναι να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τον κλασικό αθλητισμό και να τους διδάξει τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκτήσει κάποιος από τον αθλητισμό.
Η εκδήλωση που συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις (μουσική ,κληρώσεις ,κ.τ.λ).
Ραντεβού για όλα τα παιδιά το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας 


 
Read More »
KIDS ATHLETICS το Σάββατο στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας KIDS ATHLETICS το Σάββατο στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Το Σάββατο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Το Δ.Σ. του ΔΝΟΗ σύμφωνα με το αρ. 2 του καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του, στις 18 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016 - Προϋπολογισμός 2017 Read More »
Το Σάββατο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Το Σάββατο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Βιωματικό εργαστήρι με θέμα "Βάζοντας όρια στα Παιδιά"

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Το θέμα της οριοθέτησης των παιδιών, για πολλούς γονείς, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. 
Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, ψάχνουν να βρουν τη προσωπική τους ταυτότητα και τη θέση τους μέσα σε αυτήν, δε γνωρίζουν πώς να οριοθετούν το δικό τους χώρο, τι είναι σωστό και τι λάθος, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. 
Οι περισσότεροι γονείς την οριοθέτηση των παιδιών τους τη συνδέουν με τιμωρίες, απαγόρευση και συνεχή άρνηση, που αποτελούν κακές πρακτικές, καθώς δεν φέρνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
Τα όρια βοηθούν το παιδί να ανακαλύψει τον κόσμο του, να αυτονομηθεί και να εξελιχθεί ως υπεύθυνο άτομο στη κοινωνία και να χτίσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να μεγαλώσει υπεύθυνα, με επιλογές και συναισθηματική ασφάλεια. 
Πώς όμως ένα παιδί θα αποκτήσει όρια; 
Ελάτε να το διαπραγματευτούμε σε ένα βιωματικό εργαστήρι.
''Ελάτε μαζί να ανακαλύψουμε πως μεγαλώνουμε ασφαλή και αυτόνομα παιδιά '', Δευτέρα 20-02-2017, Ώρα 17:30-20:30 
Εισήγηση: Παπαχρήστου Ουρανία, Ψυχολόγος, Επιστημονική συνεργάτης Κιβωτού Εξέλιξης 
Τόπος διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια DISNEYLAND Αμπέλια Ηγουμενίτσας 
Τιμή : 10 ευρώ Περισσότερες πληροφορίες: 26650-21186 (Ηγουμενίτσα) & 26513-10319 ( Ιωάννινα)


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Βιωματικό εργαστήρι με θέμα "Βάζοντας όρια στα Παιδιά" Ηγουμενίτσα: Βιωματικό εργαστήρι με θέμα "Βάζοντας όρια στα Παιδιά" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Στις 25 Φεβρουαρίου στην Παραμυθιά, η Πίτα του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Στις 25 Φεβρουαρίου στην Παραμυθιά, η Πίτα του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας Στις 25 Φεβρουαρίου στην Παραμυθιά, η Πίτα του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση την Κυριακή στη Μουργκάνα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου θα εξορμήσει στη Μουργκάνα.

Πορείες:
Λιας - Φυλάκιο - Σάδι - Κορυφογραμμή - επιστροφή από χωματόδρομο.
Βαθμός δυσκολίας: 2
Ώρες πορείας: 7
Αρχηγός: Μπάλλος Παναγιώτης

Λιας - Φυλάκιο - Σάδι - Κορυφή 1806μ
Β.Δ: 3
Ώρες πορείας:8
Αρχηγός: Φατήρας Κώστας

Αναχώρηση 7.45 π.μ. από το Πάνθεον.

Εξοπλισμός: Ορειβατικά μποτάκια, αδιάβροχο/αντιανεμικό, μπατόν, νερό 2λιτ, κολατσιό, καπέλο, σκούφος και ρουχισμός κατάλληλος για την εποχή. {Δεύτερη αλλαξιά ρούχων στο λεωφορείο}

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου στην παλιά μαθητική εστία, 2ος όροφ. αριστερή πτέρυγα, 14/2-16/2 και ώρες 19.00-21.00 ΤΗΛ 2665400802

*Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

*ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.


 
Read More »
Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση την Κυριακή στη Μουργκάνα Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση την Κυριακή στη Μουργκάνα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Περδικιώτικο Καρναβάλι 2017

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Περδικιώτικο Καρναβάλι 2017 Περδικιώτικο Καρναβάλι 2017 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Στις 24 Φεβρουαρίου η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου "ΣΤΟΡΓΗ"

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Σας προσκαλούμε στην ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου "ΣΤΟΡΓΗ" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "Selefkos Palace" στη Νέα Σελεύκεια.

Η παρουσία σας θα μα τιμήσει ιδιαίτερα
Read More »
Ηγουμενίτσα: Στις 24 Φεβρουαρίου η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου "ΣΤΟΡΓΗ" Ηγουμενίτσα: Στις 24 Φεβρουαρίου η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου "ΣΤΟΡΓΗ" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, παρουσία του Σίμου Κεδίκογλου, η κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017Η ΝΟ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας και οι ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «ANDREOU PALACE» στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας. 

 Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
Read More »
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, παρουσία του Σίμου Κεδίκογλου, η κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, παρουσία του Σίμου Κεδίκογλου, η κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: 1o MOTOCROSS EVENT ΓΙΑ ΤΟ 2017

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Το πρώτο event τύπου motocross για το 2017, θα διοργανωθεί την Κυριακή στην πίστα της ΛΑΜΟΤΘΕ, στο Ράγιο Θεσπρωτίας . 
Οδηγοί από όλη την Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, θα έρθουν να δώσουν άφθονο και εντυπωσιακό θέαμα σε όσους παραβρεθούν στην εκδήλωση. 
Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΔΑΠμεΑ . 
Να είστε όλοι εκεί για να ενισχύσουμε το έργο των παιδιών που μας χρειάζονται !!!


 
Read More »
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: 1o MOTOCROSS EVENT ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: 1o MOTOCROSS EVENT ΓΙΑ ΤΟ 2017 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Το προγραμμα των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σουλίου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Το προγραμμα των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σουλίου Το προγραμμα των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Φιλιατών

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Φιλιατών Το πρόγραμμα των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Στις 25 Φεβρουαρίου, ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017
Read More »
Στις 25 Φεβρουαρίου, ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας Στις 25 Φεβρουαρίου, ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017 Rating: 5

Σελίδες