https://picasion.com/
https://picasion.com/

Και η κίνηση "Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας" στο Lets Do It Greece

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015

Η κίνηση "Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε  δράση καθαρισμού στην περιοχή “Πάνθεον” μέχρι το λιμανάκι και το parking της εκκλησίας.
Ξεκινήσαμε το πρωί 9.30 με πολύ κέφι  και με διάθεση  να συμμετέχουμε στην Πανελλήνια δράση.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους μικρούς μας εθελοντές  που με τη ζωντάνια και την ενέργειά τους τους μας βοήθησαν  να νιώσουμε για ποιους είμαστε Ενεργοί Πολίτες.
Δυστυχώς τα "ευρήματα" που μαζέψαμε αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά πως δεν υπάρχει σεβασμός για το Περιβάλλον που ζούμε.  Ούτε είναι λύση οι εθελοντικές δράσεις όταν δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη. Δεν αρκεί ένας καθαρισμός χρειάζεται και η συντήρηση σε καθημερινή βάση απ όλους μας.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να φροντίσουν έτσι ώστε να παραμείνει ο χώρος καθαρός.
Καλούμε επίσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να διατηρήσουν τους χώρους που καθαρίστηκαν  (Πάνθεον, Δρέπανο, Ποδηλατόδρομο, Σύβοτα κ.α) όπως τους παρέλαβαν μετά τις χθεσινές δράσεις. Μόνο έτσι έχει νόημα και αποτέλεσμα η συμμετοχή και το έργο των εθελοντών.

Read More »
Και η κίνηση "Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας" στο Lets Do It Greece Και η κίνηση "Ενεργός Πολίτης Ηγουμενίτσας" στο Lets Do It Greece Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

276.000€ για αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
276.000€ για αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό


Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 27 - 04 - 2015 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: :

«Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό» με προϋπολογισμό 276.000,00€ (με ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 224.390,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665 3 60128, 2665 3 60135, FAX 2665 3 60227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σοφίας Ελευθέριος), μέχρι την Πέμπτη 14 - 05 - 2015 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 - 05 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π. μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.


Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα :

1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.487,80 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου και ΚΑ2013ΕΠ03000011, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 41097/1804/14 -04-2015 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου).
Read More »
276.000€ για αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό 276.000€ για αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

44χρονος Αλβανός κυκλοφορούσε με μαχαίρι 32 εκατοστών

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
44χρονος Αλβανός κυκλοφορούσε με μαχαίρι 32 εκατοστών


Συνελήφθη χθες (26-04-2015) το μεσημέρι, στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων, ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων, καταδικαστικές αποφάσεις και αντίσταση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι εντόπισαν τον 44χρονο αλλοδαπό σε κεντρική οδό των Ιωαννίνων και κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, μήκους (32) εκατοστών.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, συνολικής ποινής φυλάκισης (9) μηνών και χρηματικής ποινής (6.000) ευρώ, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών καθώς και μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Το μαχαίρι κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Read More »
44χρονος Αλβανός κυκλοφορούσε με μαχαίρι 32 εκατοστών 44χρονος Αλβανός κυκλοφορούσε με μαχαίρι 32 εκατοστών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Θεσπρωτία: Από 1η Μαΐου επιτρέπετε η συλλογή αρωματικό φυτών

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Θεσπρωτία: Από 1η Μαΐου επιτρέπετε η συλλογή αρωματικό φυτών


Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας επιτρέπετε η συλλογή για ατομική χρήση των παρακάτω μελισσοτροφικών φυτών τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων:

1.κοπή των φυτών δια κοφτερού εργαλείου (μαχαίρι, κλαδευτήρι)
2.ανώτατο βάρος συλλογής φυτού, κατά ημέρα και άτομο, το ένα (1) κιλό
3.και για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα συλλογης:
i.το Φασκόμηλο (Salbia officinalis) από 1/5 έως 1/7,
ii.τη Ρίγανη (Origanum vulgare) από 15/6 έως 15/8,
iii.το Τσάι του βουνού (Sideritis scardiaca) από 15/6 έως 15/8.

Όλο τον υπόλοιπο χρόνο ισχύει η απαγόρευση του Β.Δ.657/1963 και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο (πρόστιμο, φυλάκιση)

Η Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας καθώς και οι Δήμοι του Νομού στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται για την συνδρομή τους στην εφαρμογή της, με τις δέουσες οδηγίες και εντολές στα όργανά τους (δασοφύλακες κ.λ.π.) για την επιτυχία του επιδιοκώμενου σκοπού.
Read More »
Θεσπρωτία: Από 1η Μαΐου επιτρέπετε η συλλογή αρωματικό φυτών Θεσπρωτία: Από 1η Μαΐου επιτρέπετε η συλλογή αρωματικό φυτών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Κτηνίατρος Εκτροφής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Κτηνίατρος Εκτροφής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσπρωτίας
 
 
 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας – ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ προχώρησε σε μια ισχυρή και δυναμική παρέμβαση για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας της περιοχής μας. Δημιούργησε μια νέα υπηρεσία ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ, όπως και κατάστημα διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων, στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Νομού μας σε 3 διαφορετικούς χώρους.

1. Γραφείο Κτηνιάτρου στην Ηγουμενίτσα
2. Χώρος διάθεσης Κτηνιατρικών Φαρμάκων στην Παραμυθιά
3. Γραφείο Παραγωγικών Ζώων στους Φιλιάτες

Ο Α.Σ. Θεσπρωτίας έχοντας γνώση των προβλημάτων και της μεγάλης ανάγκης των κτηνοτρόφων της περιοχής μας για μια ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα, δημιούργησε τις παραπάνω υπηρεσίες προκειμένου να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου μέσα από σωστές και σύγχρονες τεχνικές πρόληψης, διάγνωσης τόσο για την θεραπεία των ασθενειών όσο και για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η νέα Κτηνιατρική Υπηρεσία μπορεί να παρέμβει σε κάθε θέμα υγείας των παραγωγικών ζώων, (ασθένειες, αναπαραγωγή, σιτηρέσια, σταβλικές εγκαταστάσεις, εμβολιασμούς κ.α.) και είναι σε θέση να εκτελέσει κάθε σχετική ανάλυση.

Όλα τα φάρμακα διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές και είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Υπεύθυνος
Παναγιώτης Ν. Πανάγος Κτηνίατρος
Κιν. 6936575918
Email. ppanagos@enagr.gr

Γραφείο Κτηνιάτρου
Οδ. Γραικού, έναντι Αγ. Παντελεήμων, Ηγουμενίτσα
Τηλ. 2665022124

Διάθεση Κτηνιατρικών Φαρμάκων
49 Προκρίτων, Παραμυθιά
Τηλ. 2666022209

Γραφείο Παραγωγικών Ζώων
Αγ. Κοσμά 5, Φιλιάτες
Τηλ. 2664023144
Read More »
Κτηνίατρος Εκτροφής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσπρωτίας Κτηνίατρος Εκτροφής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2015"

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΕΔΑΦΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2015"
  
 
Το Ελληνικό Δίκτυο "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at/ συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συγκαταλέγονται στους GREEN10/G10, που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη.


Ο Ιωάννης Β. Βέλλης γεννήθηκε στην Ήπειρο το 1967. Ηπειρώτης στην καταγωγή και από τους δύο γονείς. Από το 1982 ζει στον Περισσό και εργάζεται στη Νέα Ιωνία Αττικής. Δημοσιογράφος, φωτογράφος, συγγραφέας, ποιητής. Τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Δραστηριοποιείται στο χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού. Με κοινωνικούς αγώνες από το 1988 μέχρι σήμερα. Μέλος αντιρατσιστικών οργανώσεων και εθελοντικών ομάδων κοινωνικού χαρακτήρα. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Σύνδεσμος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών Πανελλαδικών και Τοπικών Συλλόγων.
Επικοινωνία: jvellis@gmail.com
Read More »
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2015" ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2015" Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Νέα ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Νέα ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς 
Σε ελαιώνες της Νοτιοανατολικής Ιταλίας εμφανίσθηκε αιφνιδίως μια νέα ασθένεια της ελιάς η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαλεί την πλήρη ξήρανση των δέντρων. Λόγω της ταχείας εξάπλωσης και καταστροφής των δέντρων η ασθένεια ονομάσθηκε «Σύνδρομο ταχείας καταπτώσεως της ελιάς» ("Quick Decline Syndrome of Olive"). Η νέα ασθένεια εγκυμονεί κινδύνους για τους ελαιώνες ολόκληρης της Μεσογειακής Λεκάνης!
Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που αναπτύσσεται και πολλαπλασιάζεται στα ξυλώδη αγγεία των φυτών. Προκαλεί μπλοκάρισμα της μεταφοράς του νερού και των υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα τα φυτά να παρουσιάζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που εμφανίζονται με την έλλειψη νερού, δηλαδή ξηράνσεις του φυλλώματος και των κλάδων και σταδιακά ολόκληρου του φυτού-αποπληξία.
Μεταδίδεται με το πολλαπλασιαστικό υλικό (νεαρά δενδρύλλια που προορίζονται για φύτευση) καθώς και με μυζητικά έντομα φορείς του βακτηρίου (Τζιτζικάκια, Cicadelidae, Cercopidae, Aphroridae) που μεταδίδουν το βακτήριο σε πολλά φυτικά είδη. Εξάλλου οι ξενιστές του βακτηρίου είναι πολλοί: Ελιά, Εσπεριδοειδή (Citrus sinensis), Αμπέλι, Ροδακινιά, Αμυγδαλιά, Πλάτανος, Βελανιδιά, Πικροδάφνη, Μηδική.
Η ανάπτυξη του παθογόνου ευνοείται από ήπιο χειμώνα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Ενώ η εξάπλωση της ασθένειας ευνοείται από θερμό και ξηρό καλοκαίρι, οπότε τα συμπτώματα της αδροβακτηρίωσης γίνονται εντονότερα.
Η αντιμετώπιση βασίζεται μόνο σε μέτρα πρόληψης με στόχο την παρεμπόδιση της εισόδου του βακτηρίου καραντίνας στην χώρα μας. Συνεπώς η απαγόρευση εισόδου δενδρυλλίων ελιάς από περιοχές της Ιταλίας που έχει βρεθεί το βακτήριο είναι το πιο σημαντικό μέτρο. Εισαγωγές φυτών πρέπει να γίνονται μόνο από ελεγμένα φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από το βακτήριο.
Οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τις καλλιέργειές τους, ώστε αν διαπιστώσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές.


Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Καλαμά και Αχέροντα
Read More »
Νέα ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς  Νέα ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Θεσπρωτία: Υπαρκτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλά όχι και φόλες για την εξόντωσή τους

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Θεσπρωτία: Υπαρκτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλά όχι και φόλες για την εξόντωσή τουςΜπορεί να είναι όντως υπαρκτό το πρόβλημα με την παρουσία εκατοντάδων αδέσποτων σκύλων σε όλο το Νομό, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κατά βάση στην Ηγουμενίτσα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει και να θανατώνονται, με ιδιαίτερα μάλιστα επώδυνο για τα ζώα αυτά τρόπο.

Εν προκειμένω με τοποθέτηση φόλας, αφού το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στην Ηγουμενίτσα, αλλά και σε γειτονικές περιοχές.

Ασυνείδητοι, επιεικής βέβαια ο χαρακτηρισμός, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν-τοποθετήσουν, κυρίως μαζί με φαγητό, απίστευτα ισχυρά σε κάποιες περιπτώσεις, δηλητήρια-τοξικές ουσίες, με σκοπό να θανατώσουν ζώα, κυρίως σκύλους.

Τελευταία περίπτωση στον Παραπόταμο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ένας από τους αδέσποτους σκύλους του χωριού, αφού προφανώς ήρθε σε επαφή με κάποια φόλα- τοξική ουσία που επέλεξε κάποιος να χρησιμοποιήσει με συγκεκριμένο σκοπό, βρέθηκε να κείτεται στο κέντρο του χωριού, νεκρό.

Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και συνεχίζουν να καταγράφονται στην περιοχή μας, αφού κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν τη συμπεριφορά ή γενικότερα τη συνύπαρξή τους με τα ζώα αυτά και επιλέγουν τη λύση αυτή.

Μια λύση και πρακτική όχι απλά κατακριτέα, από ασυνείδητους συντοπίτες.

Και φυσικά πρέπει να γνωρίζει ο καθένας , σύμφωνα και με το νόμο 3170/2003, ότι η οποιασδήποτε μορφή κακοποίησης ή εγκατάλειψης ζώου τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι και 1.500 ευρώ ή και ποινή εξάμηνης φυλάκισης, ενώ τελευταία έχουν θεσπιστεί ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Εφόσον γίνεται αντιληπτό περιστατικό από μάρτυρα, οφείλει να το καταγγέλλει στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, μεταφέροντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να γνωρίζει.

Ναι μεν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λόγω της παρουσίας αδέσποτων σκύλων στην περιοχή (που έχουν επιτεθεί και σε πολλούς συμπολίτες μας), ωστόσο για την επίλυσή του πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση από το Δήμο και τους συναρμόδιους φορείς. Μέθοδοι όπως αυτή της «φόλας» είναι εγκληματικοί και πρέπει να τιμωρούνται.
Read More »
Θεσπρωτία: Υπαρκτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλά όχι και φόλες για την εξόντωσή τους Θεσπρωτία: Υπαρκτό το πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλά όχι και φόλες για την εξόντωσή τους Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Καθιερώνεται το Ετήσιο Φεστιβάλ Μουργκάνας από την Ομοσπονδία Μουργάνας

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Καθιερώνεται το Ετήσιο Φεστιβάλ  Μουργκάνας από την Ομοσπονδία Μουργάνας
 
 
Μετα την προταση- παρουσιαση και την επιτυχημενη εκθεση για τα παλια Μονοπατια της Μουργκανας, η Ομοσπονδια Μουργκανας μεσω της Προεδρου και του ΔΣ προχωρησε σε νεα δυναμικη δημιουργικη προταση για την προβολη και ομαλη αναβιωση διατηρηση και αναπτυξη των χωριων της.
Αποφαση ομοφωνη Γενικης Συνελευσης 26/04 2015 Ομοσπονδιας Μουργκανας η Θεσμοθετηση ετησιου Φεστιβαλ Μουργκανας με συμμετοχη ολων των χωριων & αδελφοτητων!
Η ακριτικη ορεινη Θεσπρωτια με τα ιστορικα χωρια της Μουργκανας μεσω του ΔΣ και της Προεδρου της Ομοσπονδιας προτεινε την Θεσμοθετηση ενος ετησιου Φεστιβαλ στα χωρια της Μουργκανας με συνεργασια ολων των αδελφοτητων του Δημου Φιλιατων και της Περιφερειας.
Ενα Φεστιβαλ που θα σχεδιαστει και δυναμικα ανανεωτικα θα μορφωνεται ως προς το περιεχομενο και την δομη του με στοιχεια πολιτισμικα παραδοσιακα κοινωνικα ιστορικα αλλα και αλλων δραστηριοτητων σε επαφη με το μοναδικο φυσικο περιβαλλον του τοπου που θα προσελκυουν καθε χρονο επισκεπτες και ολους τους αποδημους χωριανους - Θεσπρωτους Ηπειρωτες αλλα και επισκεπτες στην ακριτικη Μουργκανα απο ολη την Ελλαδα.
Στην Γενικη Συνελευση υπηρχε παρουσια μελων του ΔΣ κακι Προεδρειου της Πανηπειρωτικης Συνομοσπονδιας Ελλαδος οπου δηλωσε την αμεριστη συμπαρασταση στην δημιουργικη προταση και Θεσμοθετηση του Φεστιβαλ της Μουργκανας!
Το Φεστιβαλ της Μουργκανας!
Read More »
Καθιερώνεται το Ετήσιο Φεστιβάλ Μουργκάνας από την Ομοσπονδία Μουργάνας Καθιερώνεται το Ετήσιο Φεστιβάλ  Μουργκάνας από την Ομοσπονδία Μουργάνας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Δραματική η κατάσταση, παραδέχεται ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Δραματική η κατάσταση, παραδέχεται ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΘεσπρωτίαςΑδειάζουν τα ταμεία των φαρμακείων πολλά από τα οποία βρίσκονται ήδη στο κόκκινο και σε τοπικό επίπεδο, λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η αδυναμία πληρωμής του ΕΟΠΥΥ για την φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων, δημιουργεί ντόμινο ελλείψεων σε ολόκληρο τον κλάδο διακίνησης του Φαρμάκου.
«Η πολιτεία οφείλει να βάλει στις άμεσες προτεραιότητες της το Φάρμακο. Αν τα φαρμακεία δεν εξοφληθούν δεν μπορούν να προμηθευθούν φάρμακα, που ήδη διαθέτουν στους ασφαλισμένους με πίστωση. Η ρευστότητα των φαρμακείων επιβάλλεται από τους κανόνες της αγοράς γιατί αλλιώς φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα δίνουν φάρμακα στα φαρμακεία. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά η υγεία του ελληνικού λαού είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό» , τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά το αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός σύλλογος συνεδριάζει εκτάκτως την ερχόμενη Δευτέρα 27 Απριλίου, ενώ παράλληλα έχει συγκαλέσει συνεδρίαση των προέδρων από ολόκληρη την χώρα , προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και να αποφασιστούν οι επόμενες δράσεις του κλάδου.

Τεράστια προβλήματα στο Νομό, στην κόψη του ξυραφιού πολλά φαρμακεία σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φαρμ. Συλλόγου

Αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα ρευστότητας βρίσκονται δεκάδες φαρμακοποιοί στο Νομό Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Ιωάννη Κοντό.

«Πράγματι, υπάρχουν αρκετά φαρμακεία στην περιοχή που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, με τον κίνδυνο για «λουκέτα» να μοιάζει πολύ πιθανός, τονίζει ο κ. Κοντός, σε επικοινωνία που είχε μαζί του η «Θεσπρωτική».

Ο κ. Κοντός εξηγεί ότι η προγραμματισμένη για το τέλος Απριλίου πληρωμή των συνταγών του Ιανουαρίου, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΠΦΣ δεν θα πραγματοποιηθεί και μέσα στον Μάιο θα δοθεί μόνο ένα μέρος των χρημάτων αυτών.

Αυτό σημαίνει επιδείνωση της ήδη οριακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και είναι άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο πολλά φαρμακεία θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο κ. Κοντός σημειώνει ότι αντίστοιχο πρόβλημα με καθυστερήσεις πληρωμών υπήρχε και το 2011, ωστόσο πλέον το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ πιο δυσοίωνες, ενώ και το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών επί του φαρμάκου έχει μειωθεί κατά πολύ.

Παράλληλα, πολλές και μεγάλες είναι οι ελλείψεις, όπως ο ίδιος παραδέχεται σε φάρμακα. «Αυτό που συμβαίνει με τις αντιβιώσεις είναι πρωτοφανές», τονίζει ο κ. Κοντός, αφού, όπως λέει «λείπουν από τα ράφια όλες σχεδόν οι κοινές και ευρέως γνωστές, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τα φάρμακα για πολλές κοινές παθήσεις».

«Η μόνη μας ελπίδα είναι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να μπορέσουμε να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας», καταλήγει ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.
Read More »
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Δραματική η κατάσταση, παραδέχεται ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Δραματική η κατάσταση, παραδέχεται ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Με επιτυχία η συναυλία εγχόρδων του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Με επιτυχία η συναυλία εγχόρδων του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εχτές, η συναυλία εγχόρδων του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας

Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά, στους μαθητές και τους δασκάλους του Πρότυπου Ωδείου

 


Read More »
Με επιτυχία η συναυλία εγχόρδων του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας Με επιτυχία η συναυλία εγχόρδων του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Τρεις μαθητές από τη Θεσπρωτία στην τελική Γ΄ φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015

Τρεις μαθητές από τη Θεσπρωτία στην τελική Γ΄ φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείωνΣυμφώνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, από την Θεσπρωτία στην τελική Γ΄ φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων, (Ελλάδα - Κύπρο) που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, προκρίνονται οι:
Σωτηρίου Φωτεινή στα 200μ 2 ΓΕΛ Ηγ/τσας, 
Μπεση Ναταλία στο άλμα σε μήκος 2 ΓΕΛ Ηγ/τσας και 
Τζοβάρα Ευαγγελία στα 1500μ 2 ΓΕΛ ηγ/τσας. 

Καλή επιτυχία !!!

Read More »
Τρεις μαθητές από τη Θεσπρωτία στην τελική Γ΄ φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων Τρεις μαθητές από τη Θεσπρωτία στην τελική Γ΄ φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5

Let's Do It Greece στο Παγκράτι Σουλίου

Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015
Let's Do It Greece στο Παγκράτι Σουλίου

Read More »
Let's Do It Greece στο Παγκράτι Σουλίου Let's Do It Greece στο Παγκράτι Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 27, 2015 Rating: 5