Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς

Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020
Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς


Με ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, εγκρίνει το αριθ. ΙΙ από 22-5-2020 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού – Ανάδειξης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς:

Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΤΝΣ ΕΠΕ » με ΑΦΜ: με ΑΥΜ:998616282- , την προμήθεια με τίτλο :Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς ,με συνολική συμβατική αξία του προσφερόμενου είδους 52.552,50€ πλέον του αναλογούντος Υ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας 65.165,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, γιατί
κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 1632/12-02-2020 Διακήρυξη.
Read More »
Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Η εξέλιξη του Κορωνοιού στην Θεσπρωτία

Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020
Η εξέλιξη του Κορωνοιού στην Θεσπρωτία 


Τα δείγματα που εστάλησαν στις 01/6 (πέντε δείγματα) και στις 2/6 (δύο δείγματα) βρέθηκαν όλα αρνητικά. 

Σήμερα 03/6 εστάλησαν για έλεγχο 4 δείγματα ( 1 για προ εγχειρητικό έλεγχο). 

Από την πρώτη ημέρα έχουν ληφθεί 185 δείγματα εκ των οποίων 181 αρνητικά. Αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ανωτέρω 4 δείγματα. 

Επίσης σήμερα 03/6 βρίσκονται υπό παρακολούθηση 23 άτομα (για προληπτικούς λόγους) βάσει των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ. 

Εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες !! 
Μένουμε υγιείς !! 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Θεσπρωτίας 
Θωμάς Γ. Πιτούλης
Read More »
Η εξέλιξη του Κορωνοιού στην Θεσπρωτία Η εξέλιξη του Κορωνοιού στην Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Βασίλης Γιόγιακας: «Θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019;»

Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020
Βασίλης Γιόγιακας: «Θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019;»


Την κάλυψη των κενών θέσεων εποχικών πυροσβεστών της προκήρυξης του 2019 από τους πίνακες των επιλαχόντων της προκήρυξης αυτής ζητεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που συνυπογράφουν οι βουλευτές Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Στέργιος Γιαννάκης, Γιώργος Αμυράς, Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Μπουκώρος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι πολλές από τις θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης εξακολουθούν να παραμένουν κενές έως σήμερα καθώς, αφ’ ενός πολλοί επιλαχόντες δεν αποδέχθηκαν την πρόσκληση, αφ’ ετέρου επιτυχόντες έχουν εν τω μεταξύ παραιτηθεί για διάφορους λόγους.

Σημειώνουν ότι η μη κάλυψη των κενών είναι εις βάρος των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών - όπως αυτών της Ηπείρου - που δεν έλαβαν θέσεις εποχικών πυροσβεστών με την προκήρυξη του 2020 καθώς και ότι σύμφωνα με διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος 36/2019 δίνεται το δικαίωμα συμπληρωματικής πρόσκλησης για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλαχόντες της προκήρυξης του 2019.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 2019» 
Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Αριθ. Πρωτ. 41640 οικ. Φ. 211.5 2-7-2019) κοινοποιήθηκαν οι πίνακες προσλαμβανόμενων ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα ανά κατηγορία και Υπηρεσία του Π.Σ., σε συνέχεια σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης. Από το σύνολο των 962 θέσεων που προκηρύχτηκαν προέκυψαν 167 κενά, για την κάλυψη των οποίων προσκλήθηκαν ισάριθμοι επιλαχόντες από τους τελικούς αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες. Τα ονόματα των 167 επιτυχόντων κοινοποιήθηκαν δίχως ωστόσο να ελεγχθεί εάν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σώμα ως επιλαχόντες, με συνέπεια πολλές από τις θέσεις να εξακολουθούν να παραμένουν κενές έως σήμερα καθώς δεν έχει υπάρξει νέα, συμπληρωματική προκήρυξη για την πλήρωσή τους. Εν τω μεταξύ τα κενά της συγκεκριμένης προκήρυξης του 2019 αυξήθηκαν λόγω παραιτήσεων επιτυχόντων, μεταξύ άλλων προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ως Ειδικοί Φρουροί ή για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του 2020 για την πρόσληψη 1.300 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρο 3 του Π.Δ. 36/2019 (Α΄ 62), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού». Με την εν λόγω πρόβλεψη δίνεται το δικαίωμα πρόσκλησης για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλαχόντες της προκήρυξης του 2019. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης διαφέρουν από αυτές της προκήρυξης του 2020 κατά τόπο και αναλογία, ανά περιφέρεια και νομό, η μη κάλυψη των κενών είναι εις βάρος των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια που δεν έλαβαν θέσεις εποχικών πυροσβεστών με την προκήρυξη του 2020, μεταξύ αυτών οι Π.Υ. της Ηπείρου. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος καθιστά επιτακτική την ταχύτερη δυνατή κάλυψη των κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης της προκήρυξης του 2019 που ούτως ή άλλως δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποιος είναι ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων στην προκήρυξη Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης του 2019, ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο πανελλαδικά,
Εάν πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των κενών της προκήρυξης του 2019 από τους πίνακες επιλαχόντων εποχικών πυροσβεστών της αυτής προκήρυξης όπως δύναται να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Read More »
Βασίλης Γιόγιακας: «Θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019;» Βασίλης Γιόγιακας: «Θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εποχικών πυροσβεστών του 2019;» Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Τραυματισμός ναυτικού στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020
Τραυματισμός ναυτικού στην Ηγουμενίτσα


Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ -Ο/Γ «OLYMPIC CHAMPION» Ν. Χανίων 29, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα Ιταλίας, για περιστατικό τραυματισμού 46χρονου, μέλους του πληρώματος (επίκουρος) του πλοίου. 
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω άνδρας, υπέστη εντός του πλοίου, εκδορά στο αριστερό άνω άκρο, ενώ στη συνέχεια, διεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, απ΄ όπου και εξήλθε. 
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Τραυματισμός ναυτικού στην Ηγουμενίτσα Τραυματισμός ναυτικού στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: 84χρονος παρέσυρε 21χρονη πεζή

Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020
Ηγουμενίτσα: 84χρονος παρέσυρε 21χρονη πεζή


Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, βραδινές ώρες χθες, επί της οδού “ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ” Ηγουμενίτσας, όταν Ε.Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε 84χρονος παρέσυρε 21χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.
Άμεσα η ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει για νοσηλεία.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
Read More »
Ηγουμενίτσα: 84χρονος παρέσυρε 21χρονη πεζή Ηγουμενίτσα: 84χρονος παρέσυρε 21χρονη πεζή Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Σελίδες