Στις 17 Αυγούστου η Δημοτική Βραδιά από τον Θεσπρωτό

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Read More »
Στις 17 Αυγούστου η Δημοτική Βραδιά από τον Θεσπρωτό Στις 17 Αυγούστου η Δημοτική Βραδιά από τον Θεσπρωτό Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Στις 31 Αυγούστου το γλέντι του ΠΑΜΕ

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Read More »
Ηγουμενίτσα: Στις 31 Αυγούστου το γλέντι του ΠΑΜΕ Ηγουμενίτσα: Στις 31 Αυγούστου το γλέντι του ΠΑΜΕ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1920


Και οι δημοσιευόμενες σήμερα «ειδήσεις» είναι και ποικίλης φύσεως και αντλούνται από διάφορες εφημερίδες της Ελλάδας και της διασποράς.

Έτσι η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ και ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ εξεδίδοντο στην Κωνσταντινούπολη, η ΠΡΩΪΑ στην Αθήνα, η ΗΠΕΙΡΟΣ και ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ στα Γιάννενα, ο ΑΙΩΝ, ο ΑΣΤΗΡ όπως και το ΜΠΟΥΚΕΤΟ στην Αθήνα.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ» ήταν, φαίνεται, εντόνως φιλοβασιλική και διευθυντής της ήταν ο Γ.Δ. Χατζής, ο πατέρας του γνωστού συγγραφέα της Αριστεράς, Τάκη Χατζή. Την εποχή, που αναφέρεται, είχε ήδη εκδηλωθή ο διχασμός φιλοβασιλικών και Βενιζελικών, ενώ εφαίνετο ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος - Ο αναφερόμενος Τζων Κώστας, ήταν ο περιώνυμος χωριανός μου, από το χωριό Λειά - Μουργκάνας Τζων Κώστας (1864-1932), μια αληθινά Οδυσσεϊκή φυσιογνωμία. Ήρωας του αποκαλούμενου πολέμου των Μπόερς (1899-1902) μεταξύ των λευκών της Νοτίου Αφρικής, των Μπόερς, και της πανίσχυρης Βρετανικής αυτοκρατορίας. Προσήλθε εθελοντικά στην Ήπειρο και εσχημάτισε ανταρτικές ομάδες κατά των Οθωμανών. Εισήλθε από τους πρώτους στα απελευθερωμένα Ιωάννινα, όπου στα επόμενα χρόνια ανέπτυξε και έντονη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα έχει και έντονη πολιτική δραστηριότητα, με το κόμμα των φιλελευθέρων. Μετά τις εκλογές του 1920 επέστρεψε στην Ν. Αφρική, όπου πέθανε το 1932. Περισσότερα για τον Τζων Κώστα, στο προσφάτως εκδοθέν βιβλίο μου «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Αλλά ας παραθέσουμε, επί λέξει, τις σχετικές «ειδήσεις».


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 15-2-1884 – Ο προ τριών μηνών αποβιώσας εν Βουκουρεστίω Αναστάσιος Φιλίτης εκ της κωμοπόλεως Ζίτσης της Ηπείρου διά διαθήκης καταλείπει φράγκα 300.000 εις τας κοινότητας Ζίτσης και Ιωαννίνων, ίνα εκ του εισοδήματος αυτών εκπαιδεύοντα νέοι άποροι και ευφυείς εκ των ρηθεισών πόλεων. Έτι καταλείπει 600 φλωρία εις την αξιόλογον βιβλιοθήκην του εν Ιωαννίνοις γυμνασίου. Εις τα εν Βουκουρεστίω καταστήματα και εις συγγενείς του αφήνει φράγκα 40.000.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 9-2-1884 – Τη 28 λήξαντος Ιανουρίου ετελεύτησεν εν Αθήναις ο πρώην Βελλάς Γερμανός (Τσενίδης). Γεννηθείς εκ Βερροία της Μακεδονίας και χρηματίσας καθηγητής των Ιερών εν τη Ζωσιμαία σχολή των Ιωαννίνων, τη 27-5-1863 επί τη Α’ Πατριαρχίας του αοιδίμου Ιωακείμ του Β’ εψηφίσθη επίσκοπος Βέλλας της Κονίτσης, της επισκοπής ταύτης τότε επανασυσταθείσης, διετέλεσε δε ποιμένων αυτήν άχρις Ιανουαρίου του 1876, ότε αντικαταστάς απήλθεν εις Άγιον Όρος. [...] Αποθανών εν πενία, εκηδεύθη δημοσία δαπάνη μετά πάσης της προσηκούσης τιμής.


ΝΕΟΛΟΓΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) 22-7-1894 (3-8-1894). Εξ Ιωαννίνων επιστέλλονται ημίν από 12 Ιουλίου τάδε: Τω παρελθόντι Σαββάτω επανέκαμψεν εις την πόλιν ημών εκ της ανά το Ζαγόριον και το τμήμα Κόνιτσας περιοδίας αυτού η Α.Ε. ο γεν. του βιλαετίου ημών διοικητής Αχμέτ Χατζή Πασσάς. Την Α.Ε. προϋπάντησαν εν Λυκοστόμω η Α.Ε. ο στρατιωτικός διοικητής Ιωαννίνων Αχμέτ Ζεκή Πασσάς, ο δήμαρχος Ιωαννίνων, η Α.Σ. ο άγιος Ιωαννίνων κ. Γρηγόριος και άπασα η ανωτέρα της διοικήσεως υπαλληλία.


ΠΡΩΪΑ, 9-8-1898 – Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξανδρος Ρώμας... ανήγγειλε χθες εις τον ημέτερον Ηγέτην κ. Θεοδ. Π. Δηλιγιάννην τον θάνατον του πενθερού αυτού Χρηστάκη Ζωγράφου, πατρός της κυρίας Αλεξάνδρου Ρώμα, της κυρίας Κ. Καραπάνου και της κυρίας Λεων. Δεληγιώργη. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος ήτο εκ των διαπρεπόντων επί φιλοπατρία και αρεταίς πολυταλάντων ομοεθνών, γενναίος των ελληνικών γραμμάτων χορηγός, διά των δωρεών του οποίου πολλά εν Κωνσταντινουπόλει, εν τη ιδιαιτέρα αυτού πατρίδα Ηπείρω και εν τη Τουρκία εν γένει συντηρούνται εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. [...]


ΗΠΕΙΡΟΣ,15-1-1917 – Διευθυντής Γ.Δ. ΧΑΤΖΗΣ (Γ. ΠΕΛΛΕΡΕΝ)
Ο φέρελπις νέος κ. Μιλτιάδης Φραγκίσκου, φαρμακοποιός εν Φιλιάταις και η διά πολλών χαρίτων περικοσμουμένη Δις Χαρίκλεια Τρουμπέτα, της γνωστής εμπορευομενης οικογενείας, ετέλεσαν τους αρραβώνας των. [...]


ΗΠΕΙΡΟΣ, 4-2-1917
– Προχθές περί ώραν 2αν μ.μ. εισήλθον εις Κόνιτσαν τρεις ιλαι Ιταλικού Ιππικού και 1 διλοχία πεζικού καταλαβούσαι την πόλιν. Οι Ιταλοί κατέλυσαν τας ελληνικάς αρχάς, αι οποίαι αφικούνται ενταύθα σήμερον.


ΗΠΕΙΡΟΣ, 4-2-1917 – Ο Αστυνόμος Φιλιατών τηλεγραφεί ότι την νύκτα της 30 – 31 λήξαντος συμμορία Τουρκαλβανών εξ 25 ατόμων επεχείρησε να διαρπάση το ποίμνιον του σκηνίτου Ντίνα Μίχου Κώστα συγκείμενον εκ 2.400 προβάτων. Αγνοείται η τύχη των σκηνιτών Ηλία Μίχα και Βασιλείου Κώστα ως και 264 προβάτων, καθότι οι λησταί εξηφανίσθησαν προς την Ιταλοκρατούμενην ζώνην.


ΗΠΕΙΡΟΣ, 7-2-1917 – Καθ’ ά έχομεν πληροφορίας εκ Κατσανοχωρίων εις το χωρίον Καλέντζι συνέβη μεγάλη κλοπή εις το μαγαζείον του Ιωάννου Τσιάτσου παντοπώλου. Οι κλέπται αφήρεσαν παν ό,τι είχεν, αξίας τουλάχιστον 2.000 δραχμών.


ΗΠΕΡΟΣ, 15-3-1917 – Προ δέκα ημερών ηυρίσκετο εις Κρετσούνισταν ο Τζων Κώστας και Κρομμύδας, προσπαθούντες να εκβιάσωσι ολόγυρα χωρία να ζητήσουν τους Ιταλούς δι’ αναφοράς. Ο Τζων Κώστας ανεχώρησεν έπειτα εις Κέρκυραν.


ΑΣΤΗΡ, 30-11-1922 – ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
35Ο Σ.Π. φονευθέντες αξιωματικοί:... Ι. Μήνας Ναυπακτίας [...]
Φονευθέντες οπλίται του 35ου πεζικού Συντάγματος... Βασ. Ευαγγέλου Μαργαρίτιον... Χρ. Ντίνας Ιωάννινα, Ν. Αγγελής Ιωάννινα. Δ. Κουτσοπάνος Άρτα.


ΑΣΤΗΡ, 1-12-1922 ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ, ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ κ.λπ.
Γ’ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΔ. ΠΥΡ/ΚΟΥ Εξαφανισθέντες οπλίται δεκανείς Δ. Κουμπάρος Ιτέα, Ε. Νασιούλας Πρέβεζα,... στρατιώται:... Σ. Βανδάλας Ιωάννινα,... Ι. Ζάκκας Δίστομον... Ηλίας Παππάς Δελφοί, Α. Ρίζος Άρτα... Θ. Σέντος Ιωάννινα... Σ. Δαρδούφης Πρέβεζα, ... Α. Ανδρίτσος Κλεπαϊς, Αθ. Γιαννόπουλος Δάφνη Αιτ/νίας.


ΑΣΤΗΡ, 14-10-1923 – ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Προσκαλούμεν τους κάτωθι... διά την αστυνομικήν Σχολήν Κερκύρας προς εκπαίδευσιν διά τον βαθμόν του αστυφύλακος, της υποβληθείσης ημίν αιτήσεώς των εγκριθείσης.
Γκορτζής Ιωάννης Γεωργίου Βεσταβέτσιον Ιωαννίνων
Σκέντζος Απόστολος, Καρδάρα Δωρίδος
Μίχας Βασίλειος, Ευπάλιον Δωρίδος
Ντόβας Παναγ. Σκλίβανη Ιωαννίνων
Κάρλος Ευθυμ. Λιδωρίκιον

Εν Αθήναις τη 6-10-1923
Ο Αρχηγός
ΒΟΥΝΤΛΕΪΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 3-5-1929 Αφίξεις – Αναχωρήσεις
Εξ Ιωαννίνων ο κ. Σταλήμερος Επιθεωρητής Τ.Τ.Τ. της Περιφέρειας Ηπείρου


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 14-5-1929 – Υπό του υπ/ράρχου κ. Χαρ. Βραχνούλα και του χωροφύλακος Γ. Νικολούζου, οργάνων του Β. Αστυνομικού Τμήματος, συνελήφθη ο εκ Σαγιάδας Θεοχάρης Διαμάντης κατηγορούμενος επί ηθική αυτοργία διά απόπειρον φόνου και τραυματισμόν.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 29-5-1929 – Αφίξεις. Εκ Μαργαριτίου ο κ. Σπυρ. Μπακαγιάννης. Παρεπιδημεί ενταύθα ο πρόεδρος της κοινότητας Σαγιάδος κ. Νικ. Σκέντος.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 28-6-1929 – Ανεχώρησε εκ της γενέτειράς του διά Γούστερ Μασ. της Αμερικής, ο αγαπητός μας συγχωριανός και μέλος του φιλεκπαιδευτικού μας Συλλόγου η «Αναγέννησις» ο κύριος Σωτήριος Τσώνης, όστις επ’ αρκετά έτη εμπορευόμενος εις Αμερικήν, κατόρθωσεν πλουσίαν αποκατάστασιν εις τε την ξένην και εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα. [...]

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Βαβουριωτών «Η Αναγέννησις»


ΑΙΩΝ, 30-5-1866 – Ο εξ Ηπείρου κ. Ιωάννης Αργυριάδης υποστάς τας εν τη φιλοσοφική του Εθνικού Πανεπιστημίου Σχολή νενομισμένας εξετάσεις, έτυχε διδακτορικού διπλώματος. [...]


ΜΠΟΥΚΕΤΟ, 17-7-1946 – Δημοσιογραφικά πένθη. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου καταγόταν από την Ήπειρο και ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία διακρίθηκε πολύ γρήγορα και κατέβαλε επίζηλο θέση στον κλάδο. Διετέλεσε συντάκτης πολλών εφημερίδων και περιοδικών – μεταξύ άλλων και του «Μπουκέτου»- και η συνεργασία του ήταν πάντα περιζήτητη λόγω της μεγάλης του μορφώσεως, της γλωσσομάθειάς του και του ακαταπονήτου ζήλου του.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 10-10-1929 - ΕΞΑΦΑΝΗΣΙΣ ΠΑΙΔΟΣ
Την 7ην προς 8ην Μαϊου ε.έ. εξηφανίσθη παις, όστις παρηκολούθει ανά την Θεσσαλίαν τον υποφαινόμενον, προϊστάμενόν του, επαγγελόμενον τον βαρελοποιοόν, ονομάζεται Φώτιος Αθανασίου Θάνος, κατάγεται εκ του χωρίου Γλούστα των Φιλιατών. [...]

Τσοτύλιον, 18-9-1929
Φώτιος Ζγέρης

και για την αντιγραφή
Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος 
Read More »
Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Ανάδοχος για την επέκταση και την μελέτη μετατροπής του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 €.

Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E. 


 
Read More »
Ανάδοχος για την επέκταση και την μελέτη μετατροπής του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ Ανάδοχος για την επέκταση και την μελέτη μετατροπής του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Το άγνωστο «Κιλελέρ» 16 χωριών της Μουργκάνας

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018

«Ο αγών των 16 χωρίων υπήρξεν αγών ιερός, αγών υπέρ βωμών και εστιών». 
Αυτή η επιγραφή στο μνημείο του Αγροτικού Κινήματος, στο Κεφαλοχώρι της Μουργκάνας στη Θεσπρωτία, δίνει το στίγμα ενός δραματικού αγώνα, ο οποίος διήρκεσε περισσότερο από 70 χρόνια, από το 1858 έως το 1930.
Οι κάτοικοι της Μουργκάνας και φέτος θα τιμήσουν τη μνήμη των αγωνιστών των 16 χωριών τους στη Μουργκάνα της επαρχία Φιλιατών, οι οποίοι επί επτά δεκαετίες αντιστάθηκαν στην τσιφλικοποίηση του τόπου τους από τους αγάδες. 
Ήταν μία λαϊκή εξέγερση, αρχικά ειρηνική, η οποία στη συνέχεια πήρε μορφή αγροτικής εξέγερσης και ξεσηκωμού, όταν οι αγάδες της περιοχής επεχείρησαν με μεθοδεύσεις να κάνουν τσιφλίκια τους τις περιουσίες των κατοίκων των χωριών της περιοχής, τα οποία, όμως, ήταν χαρακτηρισμένα ως «κεφαλοχώρια» διότι ανήκαν διοικητικά στην Πύλη, όπου απέδιδαν τους φόρους, όπως τη δεκάτη. 
Περίπου τρεις γενεές αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τη γη τους, ενώ οι πρωτεργάτες του κινήματος δεν κατάφεραν να ζήσουν την πολυπόθητη ώρα της δικαίωσης, γιατί ήρθε 70 χρόνια αργότερα.


Ο εκδότης Γιώργος Κώτσης, ο οποίος έκανε ιστορική έρευνα για το βιβλίο του «Κάτι για το Φιλιάτι», αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι τα γεγονότα της επανάστασης του 1854 στην Ήπειρο-Θεσσαλία και η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864, σηματοδοτούν την έναρξη ενός ανελέητου αγώνα των αγάδων των Φιλιατών να σφετεριστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ορεινών χωριών, κυρίως αυτών της περιοχής Μουργκάνας.
Η πρώτη μεγάλη και οργανωμένη αντίδραση-διαμαρτυρία των κατοίκων έγινε το 1866 προς στην υποδιοίκηση, στους Φιλιάτες, από όπου οι αντιπρόσωποί τους έφυγαν άπρακτοι. 
Έτσι, διοργάνωσαν δυναμικότερη κινητοποίηση και περίπου στις 25 Απριλίου 1866, χίλιοι κάτοικοι των χωριών της Μουργκάνας βρέθηκαν, με τα γεωργικά εργαλεία τους, να διαμαρτύρονται στη διοίκηση Ιωαννίνων, όπου παρέμειναν για ημέρες και έφυγαν με υποσχέσεις.
Οι οργανωμένες αντιδράσεις είχαν βαρύ τίμημα για τους κατοίκους. Οι αγάδες απάντησαν με εκτελέσεις, απαγχονισμούς, φόνους, βιασμούς, εκτοπίσεις και εκφοβισμούς σε βάρος των ηγετών του κινήματος, ανάλογα με την τροπή που έπαιρναν τα συμφέροντά τους.
Ο αγώνας, μετά τις σημαντικές κινητοποιήσεις, είχε πάρει τη δικαστική οδό και είχε διάφορες εκβάσεις, πότε προς όφελος των χωριών, πότε προς όφελος των αγάδων, ανάλογα ποιοι θα έδιναν το καλύτερο «μπαξίσι» στην τουρκική διοίκηση και δικαιοσύνη.
Αυτό κράτησε έως την απελευθέρωση, το 1913, αλλά και τότε δεν δόθηκε λύση. 
Στις 24 Ιουνίου 1914 διοργανώθηκε Γενική Συνέλευση των 16 χωριών στη Γλούστα, το σημερινό Κεφαλοχώρι, η οποία εξέλεξε αρχηγό του αγώνα τον Χρήστο Χρηστοβασίλη, ενώ συνέταξε υπόμνημα προς την ελληνική κυβέρνηση.
Τον Φλεβάρη του 1916, ο Γ. Ακτσελής, αντιεισαγγελέας Ιωαννίνων, διεξήγαγε, στο Φιλιάτι, έρευνα για το θέμα. 
Το 1917, οπότε είχαν καταλάβει την περιοχή οι Ιταλοί, οι αγάδες προσπάθησαν πάλι να εισπράξουν φόρους, αλλά οι Ιταλοί τούς γύρισαν πίσω.
Το 1918, οι αγάδες επανέφεραν το θέμα των φόρων και οι κάτοικοι των 16 χωριών πραγματοποίησαν μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στους Φιλιάτες, όπου έγιναν συλλήψεις από την αστυνομία. 
Τέλος, στις 14 Δεκεμβρίου 1930, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δικαιώθηκε ο αγώνας των 16 χωριών της Μουργκάνας.
Ο πολύχρονος ξεσηκωμός στα χωριά της επαρχίας Φιλιατών έγινε λαϊκό τραγούδι, που χθες τιμητικά απέδωσαν οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Μουργκάνας στον χώρο του Μνημείου Αγροτικού Κινήματος.


Read More »
Το άγνωστο «Κιλελέρ» 16 χωριών της Μουργκάνας Το άγνωστο «Κιλελέρ» 16 χωριών της Μουργκάνας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Γλούστα Φιλιατών: Επιμνημόσυνη δέηση για το "Αγροτικό Ξεσήκωμα 1858-1930"

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018
 


Read More »
Γλούστα Φιλιατών: Επιμνημόσυνη δέηση για το "Αγροτικό Ξεσήκωμα 1858-1930" Γλούστα Φιλιατών: Επιμνημόσυνη δέηση για το "Αγροτικό Ξεσήκωμα 1858-1930" Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

3η Γιορτή Πολιτισμού «Μάνα Μουργκάνα»

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Read More »
3η Γιορτή Πολιτισμού «Μάνα Μουργκάνα» 3η Γιορτή Πολιτισμού «Μάνα Μουργκάνα» Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Στις 17 Αυγούσου το Αντάμωμα Σουλιωτών

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Read More »
Στις 17 Αυγούσου το Αντάμωμα Σουλιωτών Στις 17 Αυγούσου το Αντάμωμα Σουλιωτών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Πανελλήνια συγκέντρωση φίλων Vespa στην Ηγουμενίτσα, 23-26 Αυγούστου 2018

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Φέτος το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα μια σημαντική εκδήλωση.

Πρόκειται για την 32η Πανελλήνια συγκέντρωση φίλων Vespa όπου θα συμμετέχουν εκατοντάδες κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Την εκδήλωση αυτή έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας η τοπική Λέσχη φίλων Vespa της Ηγουμενίτσας - “Vespa Club Igoumenitsa”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-26 Αυγούστου 2018 στον χώρο του Camping Δρεπάνου.

Αναμένεται η προσέλευση εκατοντάδων φίλων της Vespa απ’ όλες τις Λέσχες της Ελλάδας, ενώ έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και φίλοι της Vespa από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Θα είναι ένα πραγματικά σημαντικό event για όλη την περιοχή της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου γενικότερα.

Θα περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων όπως συναυλίες, καλλιστεία Vespa, οργανωμένες πορείες, κοντινές διαδρομές και άλλες εκδηλώσεις που πρόκειται να προβάλουν τον τόπο μας και να αποτελέσουν διαφήμιση για την περιοχή.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Καλοκαιριού που θα πραγματοποιηθούν στον Νομό Θεσπρωτίας και αξίζει να υποστηριχθεί απ’ όλους τους φορείς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για να δείτε το αναλυτικό πλάνο Χορηγιών της εκδήλωσης – ζητήστε το στο email: vespa.club.igoumenitsa@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη σελίδα Facebook του Vespa Club Igoumenitsa εδώ: https://www.facebook.com/vespa.club.igoumenitsa/


Read More »
Πανελλήνια συγκέντρωση φίλων Vespa στην Ηγουμενίτσα, 23-26 Αυγούστου 2018 Πανελλήνια συγκέντρωση φίλων Vespa στην Ηγουμενίτσα, 23-26 Αυγούστου 2018 Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Στις 21 Αυγούστου το εξ αναβολής 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ"

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Το Δ.Σ. του Φιλοπροοδου Ομίλου Παραμυθιάς, ενημερώνει πως:

Το εξ αναβολής, 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ", θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Αυγούστου, στο προαύλιο χώρο του πρ. σχολείου Bvlgari.

Επισης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, πως η διαδικασια της λαχειοφορου αγοράς με τα πλούσια δώρα, συνεχιζεται και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατα την διαρκεια του Φεστιβάλ


 
Read More »
Στις 21 Αυγούστου το εξ αναβολής 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ" Στις 21 Αυγούστου το εξ αναβολής 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ" Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Γκρίνια στο πεζόδρομο Παραμυθιάς για την καθαριότητα

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Την αντίθεση στις εικόνες που ακολουθούν, με την ομορφιά του αναγεννημένου πλατάνου του πεζοδρόμου, και την εικόνα παραμέλησης που παρατηρείται στο σημείο που ενώνεται η Κ. Καραμανλή με την πλατεία Στρ. Δαγκλή, τονίζουν με καταγγελία τους, καταστηματάρχες της περιοχής. 


Όπως αναφέρουν, παρά τις συνεχείς οχλήσεις στις υπηρεσίες του δήμου, τα ξερά φύλλα και άλλη βλάστηση, παραμένουν στο σημείο επί πολλές ημέρες, δείχνοντας τις παρακάτω εικόνες.

«Ελπίζουμε σύντομα να πάψουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες” αναφέρει χαρακτηριστικά επιχειρηματίας του σημείου, ενώ τονίζει πως και στο παρελθόν υπήρχαν παρόμοια προβλήματα, ωστόσο λυνόταν άμεσα. 


Read More »
Γκρίνια στο πεζόδρομο Παραμυθιάς για την καθαριότητα Γκρίνια στο πεζόδρομο Παραμυθιάς για την καθαριότητα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Αυγουστιάτικο φεγγάρι στους Αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει από το 2002 με επιτυχία τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία στο κοινό σε μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Η Πανσέληνος του Αυγούστου 2018 έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου 2018 θα κορυφωθεί την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, ημέρα της Πανσελήνου, με εκδηλώσεις που εκκινούν από τις 24 Αυγούστου, συνεχίζονται στις 25 και ολοκληρώνονται στις 27 Αυγούστου. Σε 132 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν 95 εκδηλώσεις (μουσικές συναυλίες, ποιητικές βραδιές, παρατήρηση του έναστρου ουρανού, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού, ξεναγήσεις, προβολές ταινιών) ενώ θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς τη διοργάνωση εκδηλώσεων 37 χώροι και μουσεία

Υπενθυμίζεται ότι η Πανσέληνος του Αυγούστου 2017 προσέλκυσε πάνω από 75.000 επισκέπτες που κατέκλυσαν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την επικράτεια.

Η είσοδος σε όλους τους χώρους είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στην Ήπειρο

Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Ήπειρο είναι οι ακόλουθες:

ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας - υπαίθριος χώρος Μουσική εκδήλωση. Ο χώρος του μουσείου με τη μόνιμη και τις τρεις περιοδικές εκθέσεις θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό από τις 08.00 έως τις 24.00

ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Η μόνιμη έκθεση του μουσείου θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 20:00 έως τις 23:00.
Αρχαιολογικός χώρος Ελέας Μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Σουλίου

ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου Μουσική βραδιά με την δημοφιλή ερμηνεύτρια Γλυκερία. Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ζίτσας. Ώρες: 20:00 έως 24:00.
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης Μουσική βραδιά με τον Νότη Μαυρουδή και την Νένα Βενετσιάνου. Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Δωδώνης, Ώρες 20:00 έως 24:00.
Ακρόπολη Ιτς Καλέ - Κάστρο Ιωαννίνων Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό από 20.00 έως 24.00

ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από 20.00 έως 24.00
Αρχαιολογικός Χώρος "Νεκρομαντείου" Θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό από 20.00 έως 24.00 


 
Read More »
Αυγουστιάτικο φεγγάρι στους Αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου Αυγουστιάτικο φεγγάρι στους Αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαμπανίτσα

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Τρίτη 14/8 και Τετάρτη 15/8 συνεχίζουμε την παράδοση του εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το Ημερήσιο πανηγύρι και παράλληλες εκδηλώσεις, την συμμετοχή των τμημάτων της Χορευτικής Ομάδας Παραποτάμου και πεζοπορίες .
Σας περιμένουμε στην αγκάλη των Ελάτων.


 
Read More »
Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαμπανίτσα Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαμπανίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ΤΩΝ MOTORHEAD PHIL CAMPBELL ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Η Bullet Productions και το IOANNINA METALFEST παρουσιαζουν με μεγαλη περηφανεια το ζωντανο θρυλο Phil Campbell , κιθαριστα των Official Motörhead και δεξι χερι του Lemmy για πανω απο 30 χρονια με το συγκροτημα του Phil Campbell and the Bastard Sons
Μαζι τους θα εμφανιστουν οι BEGGARS, FULL HOUSE B.C. , Behind The Smokescreen και One step from the Edge

ο Phil "Wizzo" Campbell κρατάει το θρύλο των Motorhead ζωντανό!

Phil Campbell and the Bastard Sons
Ζωντανά στο Πολυχωρο Αγορα
Πεμπτη 30 Αυγούστου 2018
Πόρτες: 19.30

Οι τιμες των εισητηριων διαμορφωνονται ως εξης:
earlybird (εως 15 Ιουλιου) : 13 euro
γενικη προπωληση (απο 15 Ιουλιου εως 29 Αυγουστου) : 15 euro
πορτα : 18 euro

Η προπωληση εχει ηδη ξεκινησει στα παρακατω σημεια:
Ticketsioannina, Rock Cafe Indian, Ιωάννινα, ROCK BASS , Manthos Group (Official), Music Shop " Giorgio" -Ιωαννινα
Η πολυθρόνα του Νίτσε -Αρτα
ΑΠΟΘΗΚΗ, Db Sounds -Πρεβεζα


Ο χαμός του τεράστιου Lemmy, άφησε πίσω του ένα δυσθεώρητα μεγάλο κενό στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, αλλά και μία σπουδαία rock'n'roll κληρονομιά. Οι Phil Campbell and the Bastard Sons, είναι -όπως και το όνομά τους δηλώνει- "παιδιά" αυτής της κληρονομιάς.

Με μπροστάρη τον κιθαρίστα των Motorhead, Phil Campbell, τους τρεις γιους του Todd, Dane και Tyla στα μετόπισθεν, και τον τραγουδιστή Neil Starr να συμπληρώνει τη σκληροπυρηνική εμπροσθοφυλακή του νεοσύστατου σχήματος, οι "Μπάσταρδοι Γιοι" έκαναν τη πρώτη τους εμφάνιση στο Wacken Open Air Festival της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2016. Από τότε κυκλοφόρησαν το ομώνυμο EP τους, έπαιξαν πολλά headline shows και συμμετείχαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, πραγματοποιώντας μέσα σε όλα και δύο περιοδείες στο πλευρό των Saxon και Guns n' Roses αντίστοιχα, έχοντας έτσι την ευκαιρία να εμφανιστούν μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών, σε κάποια από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.

Το ντεμπούτο "The Age of Absurdity" ηχογραφήθηκε στα Rockfield Studios και τα Longwave Studios στην Ουαλία, σε παραγωγή και μίξη του Romesh Dodangoda(Motorhead, Bring me the Horizon, Bullet for my Valentine κ.α.), ενώ το mastering πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά Abbey Road Studios του Λονδίνου. Η παρθενική αυτή πλήρης δισκογραφική δουλειά του σχήματος, αποτελεί ένα έξοχο δείγμα σύγχρονου σκληρού rock'n'roll, με τη σφραγίδα του -πλέον ζωντανου θρύλου- Phil Campbell, όπως τον γνωρίσαμε ως μέλος ενός από τα σημαντικότερα κομμάτια της παλαιότερης και σύγχρονης rock και metal ιστορίας.

Στο πλαίσιο των ζωντανών εμφανίσεων του σχήματος στη Γηραιά Ήπειρο, για την προώθηση του "The Age of Absurdity", θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στις στις 30 Αυγούστου στο Πολυχωρο Αγορα και να γίνουμε μάρτυρες ενός πραγματικού rock'n'roll show, από αυτά που στο παρελθόν δημιούργησαν κάποιους από τους πιο σκληρούς πυρήνες οπαδών του είδους.


 
Read More »
Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ΤΩΝ MOTORHEAD PHIL CAMPBELL ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ΤΩΝ MOTORHEAD PHIL CAMPBELL ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Σύλληψη 35χρονου εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018


Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες εχτές, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, με σκοπό να μεταβεί στο εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ανωτέρω πλαστό έγγραφο.


 
Read More »
Σύλληψη 35χρονου εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη 35χρονου εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 11, 2018 Rating: 5

Σελίδες