Τροπολογία στήριξης ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Τροπολογία στήριξης ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενωνΔιατάξεις για τη στήριξη ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων περιέχει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Χρήστο Σταϊκούρα και Γιάννη Βρούτση.

Με την τροπολογία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων διευκόλυνσης (αναστολή προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι των μέτρων είναι, εφεξής, όσοι ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών (σήμερα το ευεργέτημα καταλαμβάνει αποκλειστικά τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ-Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας).

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται κατά δύο μήνες η διάρκεια τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας για τους δικαιούχους που έληξε ή θα λήξει εντός του Απριλίου.


Τροπολογία στήριξης ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων Τροπολογία στήριξης ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια της Ηπείρου

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια της Ηπείρου


Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων (εκτός πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Μαΐου 2020.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήματα.

Ειδικά για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν στη λίμνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), η απαγόρευση της αλιείας ιχθύων και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο ισχύει από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2020.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 11 και 17 του Ν.Δ. 420/1970 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 2040/1992). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της παρούσας απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες οι Ανακριτικές Αρχές
Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια της Ηπείρου Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

Συνεδριάζει την τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Συνεδριάζει την τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 


Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018), στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας στην οδό Σουλίου 3 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1ο Ανάκληση απόφασης 39/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά την ανάκληση ή μη γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (εστιατόριο) ιδιοκτησίας Μπέλλου Ευαγγελίας-Μελίνας στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω αναρμοδιότητας.

2ο Ανάκληση απόφασης 45/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά την ανάκληση ή μη γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (εστιατόριο) ιδιοκτησίας Μπέλλου Ευαγγελίας-Μελίνας στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω αναρμοδιότητας.

3ο Ανάκληση απόφασης 46/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά την ανάκληση ή μη γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (εστιατόριο) ιδιοκτησίας Μπέλλου Ευαγγελίας-Μελίνας στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω αναρμοδιότητας.

4ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 12 και Ο.Τ. 11Α έπειτα από την με αριθ. πρωτ. οικ. 3244/10-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

5ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 19 και Ο.Τ. 19Α έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 3205 πε/21-01-2020 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

6ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 4.000,00τ.μ. από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 1 του Αγροκτήματος Φασκομηλιάς με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

7ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση τμήματος της με κωδικό αριθμό 0125016 δημοτικής έκτασης, εμβαδού 364,14τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της Τ.Κ. Πλαταριάς της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την χρήση αυτής ως χώρο στάθμευσης οχημάτων τουριστικών εγκαταστάσεων.

8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.203,20 τ.μ. στη θέση «Αγρόκτημα Συβότων» της Τ.Κ. Συβότων της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την εγκατάσταση μάνδρας οικοδομικών υλικών.

9ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση για διάρκεια 10 ετών του με αριθ. 1226 τεμαχίου διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας, έκτασης 10.125τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Πέρδικας της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την συλλογή του ελαιοκάρπου.

10ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση για διάρκεια 10 ετών του με αριθ. 1225 τεμαχίου διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας, έκτασης 13.062τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Πέρδικας της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την συλλογή του ελαιοκάρπου.
Συνεδριάζει την τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

Το κάστρο του Μαργαριτίου

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Το κάστρο του Μαργαριτίου


Στη νότια πλευρά του χωριού Μαργαρίτι της Θεσπρωτίας υπάρχει κάστρο σε λόφο που δεσπόζει στην περιοχή. Πρόκειται για οθωμανικό κάστρο, σε θέση όπου προϋπήρχε Βυζαντινό φρούριο, που κατελήφθη για λίγο από τους Ενετούς μετά από μια μάχη που άφησε εποχή.
Ιστορία

Το κάστρο άρχισε να κατασκευάζεται από τους Τούρκους το 1549 επάνω στα ερείπια προϋπάρχοντος αρχαίου οχυρού, και καταστράφηκε από τους Ενετούς το 1571.

Η ιστορία έχει ως εξής:

Τον 16ο αιώνα, οι Βενετοί κατείχαν την Πάργα που αποτελούσε για αυτούς σημαντικό στρατηγικό σημείο. Η ενδοχώρα ανήκε στους Οθωμανούς οι οποίοι έκαναν επιδρομές με ορμητήριο το κάστρο του Μαργαριτίου.

Ο Τούρκος περιηγητής Ελιβιά Τσελεπή αναφέρει ότι το κάστρο χτίστηκε από έναν «άπιστο ψαρά». Είναι πολύ πιθανόν, πίσω από τον όρο balıkçı (ψαράς) που χρησιμοποιεί να κρύβεται η μεγάλη Βυζαντινή οικογένεια της Ηπείρου, οι Αψαράδες.

Ένας βασικός λόγος για τη δημιουργία του φρουρίου ήταν η επαναστατικότητα των ντόπιων κατοίκων. Οι εξεγέρσεις του πληθυσμού ήταν συχνές λόγω της υψηλής φορολογίας (ενώ οι πόροι ήταν πενιχροί), λόγω της μορφολογίας της περιοχής (που διευκόλυνε την απομόνωση, τη διαφυγή και την απόκρυψη) και κυρίως λόγω της γειτνίασης με του Ενετούς (στην Πάργα και στα Επτάνησα).

Μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου ( 7 Οκτώβρη του 1571) όπου νίκησαν οι χριστιανικές δυνάμεις, οι Βενετοί αποφάσισαν την καταστροφή του κάστρου και εκστράτευσαν εναντίον του συνεπικουρούμενοι από Παργιανούς και Κερκυραίους.

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις κατέλαβαν το φρούριο και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Αρχηγός της επιχειρήσεως αυτής ήταν ο Πάολο Ορσίνι.


Η κατάληψη του φρουρίου υπήρξε σημαντική για τους Ενετούς και ο Ορσίνι, παράγγειλε τη δημιουργία ζωγραφικού πίνακα με θέμα τη μάχη. Ο πίνακας ανατέθηκε στον Έλληνα Αντώνιο Βασιλάκη εκ Μήλου (Antonio Vassilacchi), ο οποίος ήταν παρών στη μάχη. Ο Βασιλάκης που έχει ζωγραφίσει τις περισσότερες τοιχογραφίες στο παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία, ήταν μαθητής του Domenico Tintoretto, γι’ αυτό από κάποες πηγές αποδίδεται το έργο στον Tintoretto. Αργότερα, μεταξύ 1620 με 1650, δημιουργήθηκε αντίγραφό του από τον Pietro Belloti. Ο πίνακας έχει ύψος 2,75 και πλάτος 3,35 μ. και βρίσκεται στο Παλάτι των Δόγηδων της Βενετίας στο δεύτερο όροφο (Sala dello Scrutinio).
Αντίγραφο του πίνακα απέκτησε η κοινότητα Μαργαριτίου το 1958. Μπορείτε να το δείτε κλικάροντας στην ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ στο επάνω μέρος της σελίδας.

Το κάστρο πρέπει να ανακατασκευάστηκε ριζικά περίπου έναν αιώνα μετά την κατασκευή του, στο δεύτερο μισό του 17ου ή στις αρχές του 18ου αιώνα. Σε αυτήν τη φάση πρέπει να επιχωματώθηκαν εσωτερικά οι αυλές και οι προμαχώνες και να μετακινήθηκε η πύλη.

Το κάστρο του Μαργαριτίου, στην περίοδο του Αλή πασά, το 1818, επισκευάστηκε από τους Τούρκους και χρησιμοποιήθηκε σαν ορμητήριο κατά της Πάργας. Αργότερα χρησίμευσε και σαν φυλακή. Οι φυλακές του κάστρου Μαργαριτίου, ήταν γνωστές για τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και αναφέρονταν ως «Φυλακές Κούτσουρο».

Στο κάστρο αυτό φυλακίστηκε ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, και ο Γάλλος Πρίγκιπας Rose, διότι ξεσήκωνε τους Τουρκαλβανοτσάμηδες, κατά του Αλή πασά.

Έως το 1911 το φρούριο του Μαργαριτίου χρησίμευε ως στρατώνας (του τούρκικου στρατού, εννοείται), έδρα του στρατιωτικού διοικητού της περιοχής και ως φυλακές για τους βαρυποινίτες και τους επαναστάτες Έλληνες.
Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Το φρούριο έχει ακανόνιστο πολυγωνικό σχήμα με μέγιστες διαστάσεις Β-Ν 35μ και Α-Δ 25μ. Το μέγιστο μήκος των τειχών είναι 10 μέτρα, στην νοτιοανατολική πλευρά. Σε άλλα σημεία το ύψος είναι χαμηλότερο εξαρτώμενο από τη μορφολογία του εδάφους.

Διατηρείται καλύτερα η νότια πλευρά του φρουρίου. Η βόρεια είναι γκρεμισμένη.

Εξωτερικά της βόρειας πλευράς υπάρχει τετράπλευρος προμαχώνας με ύψος 2 μέτρα θεμελιωμένος στο βράχο. Υπάρχει και άλλος προμαχώνας, κυκλικός, στη ΝΔ γωνία του κάστρου. που έχει διάμετρο 3μ και εξωτερικό ύψος 4μ. Οι προμαχώνες είναι εξ ολοκλήρου μπαζωμένοι εσωτερικά αφήνοντας έναν προστατευμένο χώρο για τοποθέτηση πυροβόλων στο επάνω μέρος. Αμφότεροι οι προμαχώνες ήταν αρκετά ψηλότεροι στην αρχική τους μορφή.


Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο περίκλειστες αυλές. Η μία από τις δύο, αυτή στη νοτιοδυτική πλευρά έχει επιχωματωθεί εσωτερικά περίπου κατά 6 μέτρα και έτσι είναι υπερυψωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του κάστρου. Εδώ ήταν ο κεντρικός αμυντικός πυρήνας.

Τα τείχη αυτής της κεντρικής αυλής έχουν πάχος 1 μέτρου με κλίση προς τα έξω στη βάση.

Στη δυτική πλευρά βρισκόταν η πύλη που δεν σώζεται.

Στο εσωτερικό των τειχών, στη δυτική και στη νότια πλευρά, διαμορφώνεται μια σειρά από εσοχές που σχηματίζουν μακρόστενους θαλάμους που προστατεύονται με εσωτερικό επίχρισμα μέχρι κάποιο ύψος. Πάνω σε αυτές τις εσοχές διακρίνονται στηρίγματα ενός δευτέρου ορόφου από τον οποίο δεν σώζονται άλλα ίχνη. Επίσης στο εσωτερικό υπάρχουν κατάλοιπα από δύο δεξαμενές.
Το κάστρο του Μαργαριτίου Το κάστρο του Μαργαριτίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

Τσιόδρας: Πού, πότε και πώς θα φοράμε την υφασμάτινη μάσκα

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Τσιόδρας: Πού, πότε και πώς θα φοράμε την υφασμάτινη μάσκα


Ιδιαίτερη αναφορά έκανε κατά τη σημερινή ενημέρωση ο κ. Σ. Τσιόδρας στην απόφαση της επιτροπής για τη χρήση υφασμάτινης μάσκας από το γενικό πληθυσμό σε συνθήκες συγχρωτισμού.

Όπως είπε, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμώξεων σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται «η χρήση υφασμάτινης μάσκας προκειμένου να δώσουμε λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα ή λίγο πριν εμφανίσουν συμπτώματα του κορωνοϊού».

Ο κος Τσιόδρας εξήγησε ότι η χρήση μάσκας δεν αφορά τους ανοιχτούς χώρους αλλά «τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία» καθώς και τα καταστήματα όταν αυτά ανοίξουν. Όπως εξήγησε, η σωστή χρήση της μάσκας θα επικοινωνηθεί από την πολιτεία ώστε να μη δίνεται η ψευδής αίσθηση ασφάλειας.

Ξεκαθάρισε ότι η μάσκα θα πρέπει να καλύπτει τη μύτη, το στόμα και η χρήση της θα πρέπει να συνοδεύεται με συχνό πλύσιμο των χεριών. Επίσης, είναι σημαντικό να πλένονται τα χέρια και μετά την αφαίρεσή της, η οποία θα πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος της και με συγκεκριμένο τρόπο. Οι μάσκες μίας χρήσης θα πρέπει να απορρίπτονται σε κλειστό κάδο. Αν η μάσκα είναι υφασμάτινη θα πρέπει να πλένεται σε υψηλή θερμοκρασία ενώ η χρήση της δεν καταργεί τα άλλα μέτρα προφύλαξης τα οποία έχουν ήδη επικοινωνηθεί.
Τσιόδρας: Πού, πότε και πώς θα φοράμε την υφασμάτινη μάσκα Τσιόδρας: Πού, πότε και πώς θα φοράμε την υφασμάτινη μάσκα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

SMS στο 13033: Τι θα ισχύει μετά τις 4 Μαΐου

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
SMS στο 13033: Τι θα ισχύει μετά τις 4 Μαΐου


Παρελθόν θα αποτελεί σε λίγες ημέρες το μήνυμα στο 13033 για άδεια μετακίνησης που ισχύει σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα για κάθε μας μετακίνηση.

Πρόθεση της κυβέρνησης με την σταδιακή άρση των μέτρων που θα ανακοινωθούν στις 4 Μαΐου είναι να καταργηθεί η υποχρέωση της αποστολής sms στο 13033 και των βεβαιώσεων από το forma.gov.gr.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την παράταση για ακόμα μία εβδομάδα της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που θα έληγαν αυτή τη Δευτέρα 27 Απριλίου, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ανακοίνωσε.

Όπως είπε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους Έλληνες για να παρουσιάσει το συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης.

Παραμένει ακόμη άγνωστο τι θα γίνει με τις ευπαθείς ομάδες σχετικά με τη χρήση του 13033, αλλά και πως θα αντιμετωπιστεί ο συγχρωτισμός τους μετά την χαλάρωση των μέτρων κυκλοφορίας.
SMS στο 13033: Τι θα ισχύει μετά τις 4 Μαΐου SMS στο 13033: Τι θα ισχύει μετά τις 4 Μαΐου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5

Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2020

Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020
Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2020


Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας, ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2020.

Λόγω ειδικών συνθηκών, οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2665025481 και 2665025482 για την σύνταξη της αίτησης και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Η Ένωση Αγροτών με την πολυετή πείρα πάνω στην σύνταξη των αιτήσεων ΟΣΔΕ μπορεί να εγγυηθεί την σίγουρη και ορθή καταχώρηση των δεδομένων σας και την εξασφάλιση της επιδότησής σας.
Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2020 Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2020 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 24, 2020 Rating: 5
Από το Blogger.