Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1925Και οι δημοσιευόμενες σήμερα «ειδήσεις» είναι και ποικίλης φύσεως και αντλούνται από διάφορες εφημερίδες της Ελλάδας και της διασποράς.

Έτσι η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ και ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ εξεδίδοντο στην Κωνσταντινούπολη, η ΠΡΩΪΑ στην Αθήνα, η ΗΠΕΙΡΟΣ και ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ στα Γιάννενα, ο ΑΙΩΝ, ο ΑΣΤΗΡ όπως και το ΜΠΟΥΚΕΤΟ στην Αθήνα.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ» ήταν, φαίνεται, εντόνως φιλοβασιλική και διευθυντής της ήταν ο Γ.Δ. Χατζής, ο πατέρας του γνωστού συγγραφέα της Αριστεράς, Τάκη Χατζή. Την εποχή, που αναφέρεται, είχε ήδη εκδηλωθή ο διχασμός φιλοβασιλικών και Βενιζελικών, ενώ εφαίνετο ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος - Ο αναφερόμενος Τζων Κώστας, ήταν ο περιώνυμος χωριανός μου, από το χωριό Λειά - Μουργκάνας Τζων Κώστας (1864-1932), μια αληθινά Οδυσσεϊκή φυσιογνωμία. Ήρωας του αποκαλούμενου πολέμου των Μπόερς (1899-1902) μεταξύ των λευκών της Νοτίου Αφρικής, των Μπόερς, και της πανίσχυρης Βρετανικής αυτοκρατορίας. Προσήλθε εθελοντικά στην Ήπειρο και εσχημάτισε ανταρτικές ομάδες κατά των Οθωμανών. Εισήλθε από τους πρώτους στα απελευθερωμένα Ιωάννινα, όπου στα επόμενα χρόνια ανέπτυξε και έντονη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα έχει και έντονη πολιτική δραστηριότητα, με το κόμμα των φιλελευθέρων. Μετά τις εκλογές του 1920 επέστρεψε στην Ν. Αφρική, όπου πέθανε το 1932. Περισσότερα για τον Τζων Κώστα, στο προσφάτως εκδοθέν βιβλίο μου «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Αλλά ας παραθέσουμε, επί λέξει, τις σχετικές «ειδήσεις».


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 15-2-1884 – Ο προ τριών μηνών αποβιώσας εν Βουκουρεστίω Αναστάσιος Φιλίτης εκ της κωμοπόλεως Ζίτσης της Ηπείρου διά διαθήκης καταλείπει φράγκα 300.000 εις τας κοινότητας Ζίτσης και Ιωαννίνων, ίνα εκ του εισοδήματος αυτών εκπαιδεύοντα νέοι άποροι και ευφυείς εκ των ρηθεισών πόλεων. Έτι καταλείπει 600 φλωρία εις την αξιόλογον βιβλιοθήκην του εν Ιωαννίνοις γυμνασίου. Εις τα εν Βουκουρεστίω καταστήματα και εις συγγενείς του αφήνει φράγκα 40.000.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 9-2-1884 – Τη 28 λήξαντος Ιανουρίου ετελεύτησεν εν Αθήναις ο πρώην Βελλάς Γερμανός (Τσενίδης). Γεννηθείς εκ Βερροία της Μακεδονίας και χρηματίσας καθηγητής των Ιερών εν τη Ζωσιμαία σχολή των Ιωαννίνων, τη 27-5-1863 επί τη Α’ Πατριαρχίας του αοιδίμου Ιωακείμ του Β’ εψηφίσθη επίσκοπος Βέλλας της Κονίτσης, της επισκοπής ταύτης τότε επανασυσταθείσης, διετέλεσε δε ποιμένων αυτήν άχρις Ιανουαρίου του 1876, ότε αντικαταστάς απήλθεν εις Άγιον Όρος. [...] Αποθανών εν πενία, εκηδεύθη δημοσία δαπάνη μετά πάσης της προσηκούσης τιμής.


ΝΕΟΛΟΓΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) 22-7-1894 (3-8-1894). Εξ Ιωαννίνων επιστέλλονται ημίν από 12 Ιουλίου τάδε: Τω παρελθόντι Σαββάτω επανέκαμψεν εις την πόλιν ημών εκ της ανά το Ζαγόριον και το τμήμα Κόνιτσας περιοδίας αυτού η Α.Ε. ο γεν. του βιλαετίου ημών διοικητής Αχμέτ Χατζή Πασσάς. Την Α.Ε. προϋπάντησαν εν Λυκοστόμω η Α.Ε. ο στρατιωτικός διοικητής Ιωαννίνων Αχμέτ Ζεκή Πασσάς, ο δήμαρχος Ιωαννίνων, η Α.Σ. ο άγιος Ιωαννίνων κ. Γρηγόριος και άπασα η ανωτέρα της διοικήσεως υπαλληλία.


ΠΡΩΪΑ, 9-8-1898 – Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αλέξανδρος Ρώμας... ανήγγειλε χθες εις τον ημέτερον Ηγέτην κ. Θεοδ. Π. Δηλιγιάννην τον θάνατον του πενθερού αυτού Χρηστάκη Ζωγράφου, πατρός της κυρίας Αλεξάνδρου Ρώμα, της κυρίας Κ. Καραπάνου και της κυρίας Λεων. Δεληγιώργη. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος ήτο εκ των διαπρεπόντων επί φιλοπατρία και αρεταίς πολυταλάντων ομοεθνών, γενναίος των ελληνικών γραμμάτων χορηγός, διά των δωρεών του οποίου πολλά εν Κωνσταντινουπόλει, εν τη ιδιαιτέρα αυτού πατρίδα Ηπείρω και εν τη Τουρκία εν γένει συντηρούνται εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. [...]


ΗΠΕΙΡΟΣ,15-1-1917 – Διευθυντής Γ.Δ. ΧΑΤΖΗΣ (Γ. ΠΕΛΛΕΡΕΝ)
Ο φέρελπις νέος κ. Μιλτιάδης Φραγκίσκου, φαρμακοποιός εν Φιλιάταις και η διά πολλών χαρίτων περικοσμουμένη Δις Χαρίκλεια Τρουμπέτα, της γνωστής εμπορευομενης οικογενείας, ετέλεσαν τους αρραβώνας των. [...]


ΗΠΕΙΡΟΣ, 4-2-1917
– Προχθές περί ώραν 2αν μ.μ. εισήλθον εις Κόνιτσαν τρεις ιλαι Ιταλικού Ιππικού και 1 διλοχία πεζικού καταλαβούσαι την πόλιν. Οι Ιταλοί κατέλυσαν τας ελληνικάς αρχάς, αι οποίαι αφικούνται ενταύθα σήμερον.


ΗΠΕΙΡΟΣ, 4-2-1917 – Ο Αστυνόμος Φιλιατών τηλεγραφεί ότι την νύκτα της 30 – 31 λήξαντος συμμορία Τουρκαλβανών εξ 25 ατόμων επεχείρησε να διαρπάση το ποίμνιον του σκηνίτου Ντίνα Μίχου Κώστα συγκείμενον εκ 2.400 προβάτων. Αγνοείται η τύχη των σκηνιτών Ηλία Μίχα και Βασιλείου Κώστα ως και 264 προβάτων, καθότι οι λησταί εξηφανίσθησαν προς την Ιταλοκρατούμενην ζώνην.


ΗΠΕΙΡΟΣ, 7-2-1917 – Καθ’ ά έχομεν πληροφορίας εκ Κατσανοχωρίων εις το χωρίον Καλέντζι συνέβη μεγάλη κλοπή εις το μαγαζείον του Ιωάννου Τσιάτσου παντοπώλου. Οι κλέπται αφήρεσαν παν ό,τι είχεν, αξίας τουλάχιστον 2.000 δραχμών.


ΗΠΕΡΟΣ, 15-3-1917 – Προ δέκα ημερών ηυρίσκετο εις Κρετσούνισταν ο Τζων Κώστας και Κρομμύδας, προσπαθούντες να εκβιάσωσι ολόγυρα χωρία να ζητήσουν τους Ιταλούς δι’ αναφοράς. Ο Τζων Κώστας ανεχώρησεν έπειτα εις Κέρκυραν.


ΑΣΤΗΡ, 30-11-1922 – ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
35Ο Σ.Π. φονευθέντες αξιωματικοί:... Ι. Μήνας Ναυπακτίας [...]
Φονευθέντες οπλίται του 35ου πεζικού Συντάγματος... Βασ. Ευαγγέλου Μαργαρίτιον... Χρ. Ντίνας Ιωάννινα, Ν. Αγγελής Ιωάννινα. Δ. Κουτσοπάνος Άρτα.


ΑΣΤΗΡ, 1-12-1922 ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ, ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ κ.λπ.
Γ’ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΔ. ΠΥΡ/ΚΟΥ Εξαφανισθέντες οπλίται δεκανείς Δ. Κουμπάρος Ιτέα, Ε. Νασιούλας Πρέβεζα,... στρατιώται:... Σ. Βανδάλας Ιωάννινα,... Ι. Ζάκκας Δίστομον... Ηλίας Παππάς Δελφοί, Α. Ρίζος Άρτα... Θ. Σέντος Ιωάννινα... Σ. Δαρδούφης Πρέβεζα, ... Α. Ανδρίτσος Κλεπαϊς, Αθ. Γιαννόπουλος Δάφνη Αιτ/νίας.


ΑΣΤΗΡ, 14-10-1923 – ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Προσκαλούμεν τους κάτωθι... διά την αστυνομικήν Σχολήν Κερκύρας προς εκπαίδευσιν διά τον βαθμόν του αστυφύλακος, της υποβληθείσης ημίν αιτήσεώς των εγκριθείσης.
Γκορτζής Ιωάννης Γεωργίου Βεσταβέτσιον Ιωαννίνων
Σκέντζος Απόστολος, Καρδάρα Δωρίδος
Μίχας Βασίλειος, Ευπάλιον Δωρίδος
Ντόβας Παναγ. Σκλίβανη Ιωαννίνων
Κάρλος Ευθυμ. Λιδωρίκιον

Εν Αθήναις τη 6-10-1923
Ο Αρχηγός
ΒΟΥΝΤΛΕΪΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 3-5-1929 Αφίξεις – Αναχωρήσεις
Εξ Ιωαννίνων ο κ. Σταλήμερος Επιθεωρητής Τ.Τ.Τ. της Περιφέρειας Ηπείρου


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 14-5-1929 – Υπό του υπ/ράρχου κ. Χαρ. Βραχνούλα και του χωροφύλακος Γ. Νικολούζου, οργάνων του Β. Αστυνομικού Τμήματος, συνελήφθη ο εκ Σαγιάδας Θεοχάρης Διαμάντης κατηγορούμενος επί ηθική αυτοργία διά απόπειρον φόνου και τραυματισμόν.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 29-5-1929 – Αφίξεις. Εκ Μαργαριτίου ο κ. Σπυρ. Μπακαγιάννης. Παρεπιδημεί ενταύθα ο πρόεδρος της κοινότητας Σαγιάδος κ. Νικ. Σκέντος.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 28-6-1929 – Ανεχώρησε εκ της γενέτειράς του διά Γούστερ Μασ. της Αμερικής, ο αγαπητός μας συγχωριανός και μέλος του φιλεκπαιδευτικού μας Συλλόγου η «Αναγέννησις» ο κύριος Σωτήριος Τσώνης, όστις επ’ αρκετά έτη εμπορευόμενος εις Αμερικήν, κατόρθωσεν πλουσίαν αποκατάστασιν εις τε την ξένην και εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα. [...]

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Βαβουριωτών «Η Αναγέννησις»


ΑΙΩΝ, 30-5-1866 – Ο εξ Ηπείρου κ. Ιωάννης Αργυριάδης υποστάς τας εν τη φιλοσοφική του Εθνικού Πανεπιστημίου Σχολή νενομισμένας εξετάσεις, έτυχε διδακτορικού διπλώματος. [...]


ΜΠΟΥΚΕΤΟ, 17-7-1946 – Δημοσιογραφικά πένθη. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου καταγόταν από την Ήπειρο και ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία διακρίθηκε πολύ γρήγορα και κατέβαλε επίζηλο θέση στον κλάδο. Διετέλεσε συντάκτης πολλών εφημερίδων και περιοδικών – μεταξύ άλλων και του «Μπουκέτου»- και η συνεργασία του ήταν πάντα περιζήτητη λόγω της μεγάλης του μορφώσεως, της γλωσσομάθειάς του και του ακαταπονήτου ζήλου του.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 10-10-1929 - ΕΞΑΦΑΝΗΣΙΣ ΠΑΙΔΟΣ
Την 7ην προς 8ην Μαϊου ε.έ. εξηφανίσθη παις, όστις παρηκολούθει ανά την Θεσσαλίαν τον υποφαινόμενον, προϊστάμενόν του, επαγγελόμενον τον βαρελοποιοόν, ονομάζεται Φώτιος Αθανασίου Θάνος, κατάγεται εκ του χωρίου Γλούστα των Φιλιατών. [...]

Τσοτύλιον, 18-9-1929
Φώτιος Ζγέρης

και για την αντιγραφή
Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος 
Read More »
Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν Ήπειρος: Ειδήσεις από... το παρελθόν Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Πρόστιμο μαμούθ για κάπνισμα στο αυτοκίνητο

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018


Βαριά "καμπάνα" και υψηλά πρόστιμα προβλέπει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για όσους καπνίζουν σε δημόσιους χώρους, αλλά και για όσους ανάβουν τσιγάρο στο αυτοκίνητο όταν επιβαίνουν ανήλικοι.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.

Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ.Επίσης, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου γίνεται παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού:
· Σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας
· Στους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας
· Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον.
· Στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής
· Στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές
· Στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων
· Στα παντός είδους κυλικεία
· Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
· Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
· Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους
Εξαιρούνται καζίνο και νυχτερινά κέντρα άνω των 300 τμ. Από τις αντικαπνιστικές διατάξεις εξαιρούνται τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική, εμβαδού άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια. 


 
Read More »
Πρόστιμο μαμούθ για κάπνισμα στο αυτοκίνητο Πρόστιμο μαμούθ για κάπνισμα στο αυτοκίνητο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

56χρονος προσποιούνταν τον υπάλληλο της Δ.Ε.Η. και έκλεψε ηλικιωμένη

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, υπόθεση κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης, που έγινε στον Κατσικά Ιωαννίνων, από δράστη που προσποιούνταν τον υπάλληλο της ΔΕΗ.

Πρόκειται για 56χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρωινές ώρες της 18-10-2017 στον Κατσικά Ιωαννίνων, ο 56χρονος προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, εισήλθε σε σπίτι 84χρονης ημεδαπής και προφασιζόμενος κίνδυνο πρόκλησης βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε σημείο της οικίας της για δήθεν προστασία τους κατά την διάρκεια υποτιθέμενων εργασιών και στη συνέχεια αποσπώντας την προσοχή της να της τα αφαιρέσει.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, με σκοπό τον εντοπισμό του συνεργού του.Στοχεύοντας στην πρόληψη και αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, προτρέπει τους πολίτες:

· Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

· Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

· Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

· Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

· Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.

· Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

· Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

· Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

· Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το "100" ή με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.


Read More »
56χρονος προσποιούνταν τον υπάλληλο της Δ.Ε.Η. και έκλεψε ηλικιωμένη 56χρονος προσποιούνταν τον υπάλληλο της Δ.Ε.Η. και έκλεψε ηλικιωμένη Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Απογευματινή ποδηλατάδα στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018Σε συνέχεια των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, o Δήμος Ηγουμενίτσας και οι Ενεργοί Ποδηλάτες, σας καλούμε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30, στην ποδηλατάδα που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα.

Ως σημείο συνάντησης ορίζεται το πνευματικό κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ.

Όσοι προσέλθουν θα είναι υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά και του ανήλικου που τυχόν συνοδεύουν.

Τα ποδήλατα θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Προτείνεται η χρήση κράνους, η κατοχή σαμπρέλας και βασικών εργαλείων αυτοεξυπηρέτησης που μπορούν να φανούν χρήσιμα.

Δεν κάνουμε αγώνες, ποδηλατούμε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, για να απολαμβάνουμε την παρέα και τη διαδρομή ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Facebok event: www.facebook.com/events/951218918361730/


Read More »
Απογευματινή ποδηλατάδα στην Ηγουμενίτσα Απογευματινή ποδηλατάδα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Σαγιάδα: Γυναίκες καθάρισαν εθελοντικά την πλατεία του χωριού

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018

"Όταν θέλουμε μπορούμε" .
Οι γυναίκες τις Σαγιάδας για μια φορά έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πολλά. 
Καθαρισμός της πλατείας του χωριού μας. 
Ένα μεγάλο μπράβο σε όσους βοήθησαν σήμερα και τους ευχαριστούμε πολύ. 
Επίσης ευχαριστούμε και τον Δήμο Φιλιατών για την βοήθεια του.Read More »
Σαγιάδα: Γυναίκες καθάρισαν εθελοντικά την πλατεία του χωριού Σαγιάδα: Γυναίκες καθάρισαν εθελοντικά την πλατεία του χωριού Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Η δημοτική αρχή Σουλίου για το Κέντρο Κοινότητας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018Στο Δήμο Σουλίου, λειτουργεί από 2/11/2017 το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One stop shop», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελεί μια δράση ομπρέλα, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω.

Ο Δήμος είναι δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5002253) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
- Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
- Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ειδικότερα το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
- να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
- να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
- να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΚΕΑ, από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών,
- να συνεργάζεται και να παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα
γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του,
- να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
- να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
- να συγκεντρώνει και να διανέμει αγαθά,
- να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
- να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΚΕΑ, καθώς και τα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.


 
Read More »
Η δημοτική αρχή Σουλίου για το Κέντρο Κοινότητας Η δημοτική αρχή Σουλίου για το Κέντρο Κοινότητας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης. 

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση! 
Read More »
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα του βουλευτή Μάριου Κάτση - Έρχονται 12 νέες μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018

Νέα απόφαση, για την πρόσληψη επιπλέον 500 μονίμων εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. 
Στη Θεσπρωτία θα προκηρυχτούν το επόμενο διάστημα 12 νέες μόνιμες προσλήψεις που θα βοηθήσουν στις αυξημένες ανάγκες της ανταποδοτικής υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης μιλώντας για αυτήν την εξέλιξη είπε :

«Μετά την πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη και τους δημάρχους Ηγουμενίτσας και Αρταίων στις 11 Ιανουαρίου, είχα θέσει την ανάγκη να συμπεριληφθεί και η Θεσπρωτία στις προσλήψεις που προγραμματίζει η κυβέρνηση, οι οποίες αφορούν τις ΔΕΥΑ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο κ Σκουρλέτης έκανε πράξη την δέσμευσή του με πρόσφατη απόφασή του και αυτό είναι πολύ σημαντικό» ενώ επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση λέγοντας ότι « Μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για κενές οργανικές θέσεις που ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά είχε καταργήσει με νόμο, τις οποίες και επαναφέραμε με την έγκριση του αναθεωρημένου οργανογράμματος της ΔΕΥΑΗ».

Σημειώνεται ότι η απόφαση που αφορά συνολικά 21 δήμους και ΔΕΥΑ, έχει ήδη σταλεί στα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια θα πάει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου η μίνι προκήρυξη να «τρέξει» είτε παράλληλα είτε λίγο αργότερα από την μεγάλη των 8.171 μόνιμων στους δήμους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το σύνολο των θέσεων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων θα ανέλθει πλέον σε 9.345 (8.845+500), μαζί με αυτές του ΟΑΕΔ. 


 
Read More »
Ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα του βουλευτή Μάριου Κάτση - Έρχονται 12 νέες μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας  Ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα του βουλευτή Μάριου Κάτση - Έρχονται 12 νέες μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Στην Πάργα η 21η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018

Διοργάνωση: Vespa Club Igoumenitsa


Read More »
Στην Πάργα η 21η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa Στην Πάργα η 21η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Συνελήφθη 28χρονος με 140 γραμμάρια κάνναβης

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018


Συνελήφθη, χθες (30-01-2018) το απόγευμα στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, ένας 28χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος δράστης, όπου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (140) γραμμαρίων.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.


Read More »
Συνελήφθη 28χρονος με 140 γραμμάρια κάνναβης Συνελήφθη 28χρονος με 140 γραμμάρια κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Αντιδράσεις από τους Νεοδημοκράτες για την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018

Η ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας, οι τοπικές οργανώσεις και η ΟΝΝΕΔ, κόβουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΠΡΑΣΙΑ» στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας, με κεντρικό ομιλητή τον Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Σερρών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Αυτό όμως που προκάλεσε τις αντιδράσεις πολλών Νεοδημοκρατών, είναι η απόφαση της τοπικής ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας, να βάλει είσοδο και μάλιστα με κόστος 20€.
Στην τιμή βέβαια συμπεριλαμβάνεται φαγητό και ποτό (δεν γνωρίζουμε εάν θα έχει και κλαρίνα...).

Αντιδράσεις υπάρχουν και για την επιλογή της περιοχής της Ηγουμενίτσας, για ακόμα μία χρονιά, κυρίως από μέλη του κόμματος στην Παραμυθιά.

Πολλοί δεξιοί, που επικοινώνησαν μαζί μας, μας δήλωσαν πως δεν τους περισσεύουν 20€ ώστε να παραστούν στην εκδήλωση (και εάν θέλει να πάει με την σύζυγό του 40€), μιλώντας για απαξίωση της βάσης, σε μία περίοδο που η ανεργία μαστίζει τη χώρα.
Ειδικά τους νέους της Θεσπρωτίας, που είναι το μέλλον του κόμματος, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο αρχηγός του κόμματος κ. Μητσοτάκης.

Μπορεί ένα νέος, άνεργος, Θεσπρωτός Νεοδημοκράτης να διαθέσει 20€ για να παραστεί στην εκδήλωση;

Άλλοι ξεκάθαρα μας ανέφεραν τον προβληματισμό τους πως εσκεμμένα υπάρχει υψηλό αντίτιμο, ώστε να περιοριστεί η προσέλευση μελών του κόμματος, που έχουν απηυδήσει με τα όσα βλέπουν να συμβαίνουν στην τοπική ΝΟΔΕ, η οποία ΝΟΔΕ είναι στην ουσία τριχοτομημένη, με ΟΛΟΥΣ να βρίζουν και να κατηγορούν ΟΛΟΥΣ.

Όποια και να είναι η αλήθεια, το μόνο σίγουρο είναι πως σε ένα κόμμα που διεκδικεί και που πιθανόν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει επαφή με την πραγματικότητα του Έλληνα ψηφοφόρου εάν θέλει να τον εμπιστευτεί στις επόμενες εκλογές.

Δεν έχουν όλοι οι δεξιοί, κύριοι, ακροδεξιές τσέπες όπως νομίζετε ή θέλετε να νομίζετε.
Δεν έχουν ευννοηθεί όλοι οι δεξιοί με παχυλούς μισθούς ώστε να τα σκορπάνε σε "γλέντια".

Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα με τον πρώτο λόγο να το έχει πάντα η βάση του. 
Ή έστω ήταν...  Read More »
Αντιδράσεις από τους Νεοδημοκράτες για την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας Αντιδράσεις από τους Νεοδημοκράτες για την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι κτηνίατροι της Ηπείρου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018


Την Κυριακή 28/1 έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος -παράρτημα Ηπείρου- παρουσία 35 συναδέλφων και των οικογενειών τους από όλη την Ήπειρο, στο κέντρο ΟΑΣΗ στα Γιάννενα.
Σε όλα τα παιδιά των συναδέλφων μοιράστηκαν δωράκια.
Ο γραμματέας του παραρτήματος Ηπείρου του πανελλήνιου κτηνιατρικού συλλόγου κ. Αλέξανδρος Κοντογιάννης εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του για εύχυμη, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και προκοπή χρονιά για την Ήπειρο μας.
Το 2018 ας απαντήσουμε λιγότερους αδέσποτους και εγκαταλελειμμένους τετράποδους φίλους, αισθανόμενοι την ανάγκη τους για αγάπη και φροντίδα.

Το φλουρί έτυχε στη συνάδελφο Θάλεια Οικονόμου από τα Ιωάννινα η οποία  έλαβε ένα λεύκωμα με παλιές φωτογραφίες των Ιωαννίνων .


 
Read More »
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι κτηνίατροι της Ηπείρου Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι κτηνίατροι της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Μήνυμα Περιφερειάρχη για ενότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018


Την υποχρέωση όλων, ώστε ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός να είναι ενωμένος μακριά από προσωπικές επιδιώξεις, τόνισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε χαιρετισμό του στην Επετειακή Εκδήλωση για την ίδρυση της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Δερβιτσάνη Αργυροκάστρου.

Την ίδια επισήμανση έκανε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Πάτρα, κατά την οποία η Ένωση Βορειοηπειρωτών Αχαΐας, τον τίμησε για την πολύχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό. «Να είστε ενωμένοι και να μην ξεχνάτε το γενέθλιο τόπο σας, τον οποίο και θα πρέπει να στηρίζετε με κάθε τρόπο», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι εκείνο που προέχει είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης που θα επιτρέψουν τον επαναπατρισμό των Βορειοηπειρωτών στις εστίες τους.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο διασυνοριακών προγραμμάτων, για την προώθηση κοινών δράσεων με τις Αλβανικές Αρχές και ιδιαίτερα με τους Δήμους Δρόπολης και Φοινίκης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο βουλευτής Ιάσων Φωτήλας, το Δ.Σ. του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών και πλήθος κόσμου.


Read More »
Μήνυμα Περιφερειάρχη για ενότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού Μήνυμα Περιφερειάρχη για ενότητα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Νέος Τρόπος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018


Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναδιαμόρφωσης των διαδικασιών ενίσχυσης των Πολιτιστικών Φορέων και για τη δικαιότερη κατανομή των πόρων με έμφαση στην Περιφέρεια, καλεί όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πολιτιστικές δράσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, να καταθέσουν τα αιτήματα τους για παροχή Αιγίδας και Οικονομικής Ενίσχυσης στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, και για τις εκδηλώσεις της θερινής περιόδου έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και έγκαιρη αξιολόγησή τους.

Σε περίπτωση που φορείς επιθυμούν για την έγκαιρη διοργάνωση καλοκαιρινής εκδήλωσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο διάστημα της χειμερινής περιόδου, τα αιτήματά τους θα γίνονται δεκτά.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται καθώς δεν θα εντάσσονται στον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται δύο φορές τον χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και οι απαντήσεις στα αιτήματα θα ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.


Read More »
Νέος Τρόπος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Νέος Τρόπος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 31, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018

Με μεγαλοπρέπεια , παρουσία αρκετών πιστών και μαθητών από τα σχολεία της πόλης καθώς και της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μαρίνα Μπέση γιορτάστηκαν σήμερα στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ηγουμενίτσας, οι Πατέρες της Εκκλησίας και Προστάτες των Γραμμάτων, οι ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ !!!

Σήμερα πριν τον εκκλησιασμό η κυρία Βάσω μας διάβασε για τη ζωή τους και στην συνέχεια κάναμε κατασκευές με θέμα τους Τρεις Ιεράρχες

Χρόνια Πολλά με Υγεία σε όλη την Εκπαιδευτική Κοινότητα !!!

Λίγα λόγια για τους Πατέρες!!!
Οι τρεις Ιεράρχες:
Άγιοι Προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων,
γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου.
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της μάθησης.
Το Μέγα Βασίλειο, το Γρηγόριο το Ναζιανζό, και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι οι μεγάλοι πατέρες, οι διδάσκαλοι όλης της Οικουμένης. Η ζωή τους βρίσκονταν πάντα σε αρμονία με τα λόγια τους, αφιερωμένη στους φτωχούς και δυστυχισμένους συνανθρώπους τους. Και οι τρεις ήταν σοφοί-φωτισμένοι άνθρωποι. Αγαπούσαν τα γράμματα και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και σπουδαίοι ρήτορες. Δεν δίστασαν να αντιμετωπίσουν την οργή των δυνατών της εποχής τους μαχόμενοι πάντα για την αλήθεια, το χριστιανισμό και την αγάπη.

Το παράδειγμά τους να φωτίζει το δρόμο μας...
Στέργιος Παλπάνης 


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών Ηγουμενίτσα: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Σε ποιές περιοχές του Δήμου Σουλίου θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Read More »
Σε ποιές περιοχές του Δήμου Σουλίου θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη Σε ποιές περιοχές του Δήμου Σουλίου θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Συνελήφθησαν τρία άτομα, που ενέχονται σε παράνομη προώθηση μη νόμιμων αλλοδαπών από τη χώρα μας στην Ιταλία

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018


Η εμπεριστατωμένη έρευνα και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οδήγησαν στη σύλληψη μελών κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τη χώρα μας στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν χθες (29-01-2018) το πρωί, ένας 68χρονος ημεδαπός και δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 54 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της μεταφοράς – προώθησης και διευκόλυνσης εισόδου παράτυπων αλλοδαπών καθώς και παραβάσεων της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας και στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν καθώς δρομολόγησαν την οργανωμένη μεταφορά, με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τεσσάρων υπηκόων Αλβανίας (δύο ανδρών, ηλικίας 28 ετών και δύο γυναικών, ηλικίας 55 και 24 ετών), με προορισμό την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί, που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια, θα κατέβαλλαν χρηματικό ποσό στους διακινητές, με σκοπό τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στο εξωτερικό.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα ως μέσα μεταφοράς, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις συνεννοήσεις τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.


Read More »
Συνελήφθησαν τρία άτομα, που ενέχονται σε παράνομη προώθηση μη νόμιμων αλλοδαπών από τη χώρα μας στην Ιταλία Συνελήφθησαν τρία άτομα, που ενέχονται σε παράνομη προώθηση μη νόμιμων αλλοδαπών από τη χώρα μας στην Ιταλία Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από μονοκατοικία στην Ηγουμενίτσα - Δράστες ένας 38χρονος και μια 41χρονη

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018


Εξιχνιάστηκε, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από μονοκατοικία, που είχε διαπραχθεί τον περασμένο Ιούλιο στην Ηγουμενίτσα και σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, σε βάρος δύο ημεδαπών, ενός 38χρονου άνδρα και μίας 41χρονης γυναίκας.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 06-07-2017 στην Ηγουμενίτσα, οι δύο δράστες αφού έθραυσαν τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, εισήλθαν στο σπίτι και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο μεθοδικών ερευνών, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των δύο δραστών και συγκεκριμένα του 38χρονου ημεδαπού και της 41χρονης συνεργού του.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.


Read More »
Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από μονοκατοικία στην Ηγουμενίτσα - Δράστες ένας 38χρονος και μια 41χρονη Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από μονοκατοικία στην Ηγουμενίτσα - Δράστες ένας 38χρονος και μια 41χρονη Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Θεσπρωτία: Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί να μεταφέρουν με τα πόδια πάνω από 87 κιλά κάνναβης

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018


Συνελήφθησαν, σήμερα (30-01-2018) τα ξημερώματα σε δασική περιοχή στη Δριμίτσα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Θεσπρωτίας, τρεις υπήκοοι Αλβανίας, δύο 26χρονοι και ένας 23χρονος, κατηγορούμενοι για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών, με σκοπό τη διακίνηση καθώς και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας με τις Αλβανικές Αρχές και κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μετέφεραν πεζοί ταξιδιωτικούς σάκους, που περιείχαν (81) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -87- κιλών και -164 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και παραμονής στη χώρα, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.


Read More »
Θεσπρωτία: Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί να μεταφέρουν με τα πόδια πάνω από 87 κιλά κάνναβης Θεσπρωτία: Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί να μεταφέρουν με τα πόδια πάνω από 87 κιλά κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Φιλιάτες: Workshop με θέμα "Σχολική Επιτυχία VS Αποτυχίας, Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο"

Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018
Read More »
Φιλιάτες: Workshop με θέμα "Σχολική Επιτυχία VS Αποτυχίας, Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο" Φιλιάτες: Workshop με θέμα "Σχολική Επιτυχία VS Αποτυχίας, Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο" Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 30, 2018 Rating: 5

Σελίδες