Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο ΦιλιατώνΟ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Φιλιατών.

Ειδικότερα:

1) Μια (1) θέση ΤΕ – Μουσικού Καθηγητή Βιολιού

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα συνημμένα σε αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στο γραφείο του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών - Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.» που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες – Θεσπρωτίας, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26643 60116-122, καθημερινά από 9:00 έως 13:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε µία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα από 16-11-2019 έως και 25-11-2019.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού η οποία θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, στην έδρα του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Φιλιάτες Τ.Κ. 46300, στις 03-12-2019 (την 6η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία ενώπιον αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιατών, όπου εδρεύει του Νομικό Πρόσωπο Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου, η δε ισχύς του είναι για ένα (1) έτος.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης υπάρχει αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φιλιατών (Δημαρχείο Φιλιατών) καθώς και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φιλιατών- wwwfiliates.gr και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΚΟΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Read More »
Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών Μία πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές την Κυριακή στην Αγ. Μαρίνα - Οι υποψήφιοι

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Ηγουμενίτσα: Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές την Κυριακή στην Αγ. Μαρίνα - Οι υποψήφιοι


Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές, στην Κοινότητα Αγ. Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου.

Ανακηρύχθηκε ένας συνδυασμόςμε το όνομα "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2023", στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας: 

1. ΒΡΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
2. ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι επαναληπτικές εκλογές προκλήθηκαν, μετά την αναγκαστική παραίτηση μέλους του 5μελούς συμβουλίου, λόγω διορισμού του στο Δήμο Ηγουμενίτσας.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές την Κυριακή στην Αγ. Μαρίνα - Οι υποψήφιοι Ηγουμενίτσα: Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές την Κυριακή στην Αγ. Μαρίνα - Οι υποψήφιοι Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης


Άνοιξε η εφαρμογή στο TΑXIS net μέσω της οποίας οι δικαιούχοι επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την είσπραξη του επιδόματος.

Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα μπορούν να γίνονται μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Οι φορολογούμενοι αφού επισκεφθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ aade.gr μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TAXIS net να εισέλθουν στην σχετική εφαρμογή για τις αιτήσεις τους.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ, η καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Read More »
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Τέθηκε σε λειτουργία ο σεισμογράφος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Τέθηκε σε λειτουργία ο σεισμογράφος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας 


Όπως σας έχουμε ενημερώσει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, πιστό στους στόχους και τις στρατηγικές που έχει θέσει τα τελευταία χρόνια, ανέλαβε νέα καινοτόμο πρωτοβουλία την κατασκευή σεισμογράφου. 
Το σχολείο μας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, της ομάδας έργου ΟSΟS του ΙΕΠ για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό με θέμα «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο», στο πλαίσιο του έργου Η2020 «Open schools for open societies - OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία). 
Ειδικότερα στόχος του project είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την επιστήμη και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή του σεισμογράφου. Ο σεισμογράφος που κατασκεύασαν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή στον οποίο και στέλνει δεδομένα κατά την ύπαρξη σεισμικής δραστηριότητας. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μαθητές του σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς μέσα από την διδασκαλία - υποστηρίζουν τα κίνητρα των μαθητών-, συλλέγουν, αναλύουν και επεξεργάζονται σημαντικές παραμέτρους της σεισμικής δόνησης όπως: τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο έγινε ο σεισμός, τον υπολογισμό του μεγέθους του. Τέτοιου είδους, project πέραν της προσωπικής ικανοποίησης που προσφέρουν στους συμμετέχοντες μαθητές, και εκπαιδευτικούς, δημιουργούν κυρίως ένα πλαίσιο καινοτομίας και ευρηματικότητας σε αυτούς, μέσα από μια διαδικασία καλλιέργειας της αποκλίνουσας σκέψης τους, που με τη σειρά του οδηγεί αυτούς σε υψηλότερα νοητικά και πνευματικά επίπεδα εσωτερικής αναζήτησης. 

Επίσης, το project προσφέρει ευκαιρίες για τη συνεργασία μεταξύ του σχολείου μας με άλλα από διαφορετικές περιοχές και χώρες και ενθαρρύνει τις μεταξύ μας σχέσεις. 

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το σχολείο μας σε κόμβο ενημέρωσης και εκπαίδευσης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο ρόλος των σχολείων στον τομέα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ζωτικής σημασίας, όπως το θέμα των σεισμών, είναι καταλυτικός. 

Θέλω να επαινέσω ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς Στέφανο Θεολόγου, Δήμητρα Κατέρη και τους μαθητές του Ε1 και Ε2 τμήματος, τον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου τμήματος κ. Γεώργιο Χειμώνα, τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής Κωνσταντίνο Μπότσιαρη για τη συμβολή τους σ’ αυτό το project. 
Επίσης, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Νούση για την αμέριστη επιστημονική και καθοδηγητική υποστήριξη που προσέφερε στο σχολείο μας . 

Για το 1o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 
Ο Διευθυντής Κύλλας Γεώργιος
Read More »
Τέθηκε σε λειτουργία ο σεισμογράφος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας Τέθηκε σε λειτουργία ο σεισμογράφος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Γλυκή: Αλληλεγγύη στην Κιβωτό του Κόσμου με καμπάνια συλλογής προϊόντων

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Γλυκή: Αλληλεγγύη στην Κιβωτό του Κόσμου με καμπάνια συλλογής προϊόντων


Την αλληλεγγύη στην Κιβωτό του Κόσμου έδειξαν οι κάτοικοι του Αχέροντα, μετά απο πρωτοβουλία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου Γλυκής.

Συγκέντρωσαν τρόφιμα και διάφορα άλλα προϊόντα, τα οποία θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο πολιτιστικός σύλλογος αναφέρει:

«Ευχαριστούμε πολύ όσους βοήθησαν στην προσπάθεια του Συλλόγου μας για συλλογή απαραίτητων πραγμάτων για την Κιβωτό του Κόσμου!

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δημήτρη Νακο και τον Μιχάλη Μπολωση που όχι μόνο βοήθησαν στη συλλογή πραγμάτων αλλά προσφέρθηκαν εθελοντικά και αφιλοκερδώς να μεταφέρουν τα πράγματα στην Πωγωνιανη Ιωαννίνων, χωρίς καν να το ζητήσουμε!

Με την βοήθεια όλων σας καταφέραμε να μαζέψουμε αρκετά πράγματα όπως ψάρια, κρέας, φρουτα, τομάτες, φάρμακα, σχολικά είδη , είδη σουπερμάρκετ, μαρμελάδες κ γλυκά κουταλιού αλλά κ χρήματα!

Ελπίζουμε να βάλαμε ένα λιθαράκι στον αγώνα της Κιβωτού και να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι σε τέτοιου είδους προσπάθειες»
Read More »
Γλυκή: Αλληλεγγύη στην Κιβωτό του Κόσμου με καμπάνια συλλογής προϊόντων Γλυκή: Αλληλεγγύη στην Κιβωτό του Κόσμου με καμπάνια συλλογής προϊόντων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Φιλόδημος για τους μικρούς Δήμους για αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Φιλόδημος για τους μικρούς Δήμους για αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας


Απορριμματοφόρα ή άλλον εξοπλισμό μπορούν να προμηθευτούν Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 50 χιλιάδων κατοίκων.

Σκοπός η αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και για να επιτευχθεί ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στη σχετική επιχορήγηση μέσω του προγράμματος Φιλόδημος.

Σαράντα εκατομμύρια συνολικά, 150 χιλιάδες ευρώ για κάθε δήμο.

Ευκαιρία λοιπόν για ανανέωση απορριμματοφόρων..
Read More »
Φιλόδημος για τους μικρούς Δήμους για αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας Φιλόδημος για τους μικρούς Δήμους για αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Δήμος Σουλίου: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αύριο για το ΒΙΟΠΑΘΕ

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Δήμος Σουλίου: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αύριο για το ΒΙΟΠΑΘΕ


Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης στην Παραμυθιά στις 20:00′ με θέματα ημερήσια διάταξης:

1.Ενημέρωση για την ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θωμά Πιτούλη και την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Σταυρούλα Μπραίμη

2.Απόφαση για την συμμετοχή της ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε. στην δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου / Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσπρωτίας, της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Σουλίου.
Read More »
Δήμος Σουλίου: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αύριο για το ΒΙΟΠΑΘΕ Δήμος Σουλίου: Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αύριο για το ΒΙΟΠΑΘΕ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Βανδαλισμοί κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Δήμος Ηγουμενίτσας: Βανδαλισμοί κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας 
 

Για μια ακόμα φορά η κεντρική παιδική χαρά της Ηγουμενίτσας γίνεται "στόχος" μιας μερίδας "ανθρώπων" που καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, μη λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος προορίζεται για μικρά παιδιά και αγνοώντας πως το κόστος φθορών το επωμίζονται οι πολίτες, άρα και οι ίδιοι. 

Καταδικάζουμε τους βανδαλισμούς τόσο της εν λόγω παιδικής χαράς όσο και άλλων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας και καλούμε τους κατοίκους να συµβάλουν στην περιφρούρηση της δημοτικής περιουσίας ενημερώνοντας τον Δήμο και τις Αρμόδιες Αρχές για τέτοιου είδους φαινόμενα. 


Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν ανάλογες κακόβουλες και παραβατικές πράξεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος η κεντρική παιδική χαρά της Ηγουμενίτσας να οδηγηθεί σε κλείσιµο, καθότι δεν θα πληροί τους όρους της πιστοποίησης που έχουμε λάβει.
Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Βανδαλισμοί κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας Δήμος Ηγουμενίτσας: Βανδαλισμοί κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Συνελήφθη φορτωμένος με 107 κιλά κάνναβης

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Συνελήφθη φορτωμένος με 107 κιλά κάνναβης


Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, οδήγησαν την Τρίτη (19-11-2019) νωρίς το πρωί στο Καλπάκι Ιωαννίνων, στη σύλληψη αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, οποίο οδηγούσε ο κατηγορούμενος. 

Σε έρευνα που έγινε στο παραπάνω αυτοκίνητο, βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα, (91) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (106) κιλών και (850) γραμμαρίων. 

Συνολικά κατασχέθηκαν: 
-106- κιλά και -850- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου ερευνάται, 
χρηματικό ποσό των (180) ευρώ, 
δύο κινητά τηλέφωνα. 

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Read More »
Συνελήφθη φορτωμένος με 107 κιλά κάνναβης Συνελήφθη φορτωμένος με 107 κιλά κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Η επιρροή των συζυγικών συγκρούσεων στα παιδιά και στους νέους - Της Βασιλικής Β. Παππά*

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Η επιρροή των συζυγικών συγκρούσεων στα παιδιά και στους νέους - Της Βασιλικής Β. Παππά* 


Σε μια οικογένεια παρουσιάζονται πολλές αφορμές για να δημιουργηθούν δυσαρέσκειες και παράπονα. Οι αταξίες και οι απειθαρχίες των παιδιών, φέρουν τους γονείς σε θέση να εξαπολύουν εναντίον τους λόγους βαρείς ή και τιμωρίες σκληρές. Το ίδιο γίνεται και με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Μελέτες σε οικογένειες με μικρά παιδιά απέδειξαν ότι ορισμένες μορφές συζυγικών διαφωνιών ασκούν βαθύτατη επίδραση στη σωματική και συναισθηματική υγεία των παιδιών και στην ικανότητά τους να συναναστρέφονται τους συνομηλίκους τους. 

Οι γονείς που βιώνουν πικρία και εντάσεις στον γάμο τους αποτελούν κακά πρότυπα για τα παιδιά τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τους άλλους. Ο Μ. Βασίλειος αποφαίνεται ότι «η πικρία φανερώνει μια φοβερότερη κακία». Ο θυμός είναι συνήθως περαστικός. Η πικρία όμως «δηλητηριάζει μόνιμα τις ανθρώπινες σχέσεις». 

Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν οι γονείς να είναι σε σχέση με τα παιδιά τους που διανύουν την εφηβική ηλικία. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι η ωρίμανση και ολοκλήρωση ενός εφήβου είναι έργο μακράς διάρκειας και νομίζουν ότι μπορούν και σήμερα να εφαρμόζουν την παιδαγωγική του «αποφασίζωμεν και διατάσσομεν». Οι έφηβοι διαισθάνονται την πικρία και αγανάκτηση που κατακλύζει την ψυχή των γονέων τους, και ή κλείνονται στον εαυτό τους ή αντιδρούν με βιαιότητα (μίσος κατά του πατέρα ή σπανιότερα κατά της μητέρας, φυγή από το σπίτι κλπ.). Έτσι η διαρκής πικρία και αγανάκτηση και οι αδέξιες παρατηρήσεις των γονέων μπορούν να δημιουργήσουν μια αφόρητη κατάσταση στην οικογένεια. 

Οι πικραμένοι και θυμωμένοι γονείς είναι πάντοτε κακόκεφοι, συνοφρυωμένοι και σκυθρωποί και γι’ αυτό δεν μπορούν να ελκύσουν ποτέ τα παιδιά κοντά τους. Τα κάνουν δυστυχισμένα, όπως δυστυχισμένοι είναι και οι ίδιοι. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν χαρούμενους και αισιόδοξους γονείς. 

Χωρίς ένα πρότυπο που θα τους διδάξει να ακούν με ενσυναίσθηση και να λύνουν τα προβλήματά τους συνεργατικά, τα παιδιά ακολουθούν ένα σενάριο που τους κληροδοτούν οι γονείς τους. Ένα σενάριο που διατείνεται ότι η έχθρα και η αμυντικότητα αποτελούν τις κατάλληλες αντιδράσεις σε μια σύγκρουση και ότι οι επιθετικοί άνθρωποι παίρνουν αυτό που θέλουν. 

Τίθεται όμως το ερώτημα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις αρνητικές επιδράσεις των συζυγικών συγκρούσεων; Το μυστικό σε καμία περίπτωση δεν είναι η εξαφάνιση των συγκρούσεων, αλλά το να χειριστούν οι γονείς τη μεταξύ τους σύγκρουση έτσι, ώστε να γίνουν ένα θετικό παράδειγμα και όχι μια επιζήμια εμπειρία για το παιδί. Συγκεκριμένα: 

Οι γονείς που συμπαραστέκονται συναισθηματικά στα παιδιά τους είναι διαθέσιμοι και για τις/τους συζύγους τους και η συμπεριφορά αυτή ωφελεί και το γάμο τους. 

Έρευνες αναφέρουν ότι τα ζευγάρια που δεν είχαν ευτυχισμένο γάμο ή κατέληξαν στο διαζύγιο διένυαν μια χαρακτηριστική σπειροειδή καθοδική πορεία αλληλεπιδράσεων, συναισθημάτων και στάσεων, που οδηγούσαν στη διάλυση του γάμου τους. Η πορεία αυτή ακολουθεί τέσσερα προβλέψιμα στάδια. Ως προάγγελοι της καταστροφής, ο κάθε οιωνός «στρώνε» το δρόμο στον επόμενο, διαβρώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών και ωθώντας τα να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στις αποτυχίες του συντρόφου και του γάμου τους. 

- Ο πρώτος οιωνός: οι επικρίσεις 

Είναι οι αρνητικές παρατηρήσεις που κάνει κάποιος για την προσωπικότητα του συντρόφου του υπό μορφή παραπόνου, συνήθως με τρόπο που δείχνει μομφή. 

- Ο δεύτερος οιωνός: Η περιφρόνηση 

Μοιάζει με τις επικρίσεις, προχωρεί ωστόσο πολύ πιο μακριά, γιατί το άτομο που την εκφράζει έχει την πρόθεση να προσβάλλει τον σύντροφο του ή να τον πλήξει ψυχολογικά. 

- Ο τρίτος οιωνός: Η αμυντική στάση 

Όταν ένας άνθρωπος δέχεται επιθέσεις με περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς, είναι φυσικό να υιοθετήσει αμυντική στάση, όπου πια σταματούν να ακούν ο ένας τον άλλο, πιστεύοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας. 

- Ο τέταρτος οιωνός: Η ψυχική απομάκρυνση 

Αν οι σύντροφοι δεν μπορούν να επιτύχουν μια πραγματική εκεχειρία, τότε είναι πιθανό να εμφανιστεί το τέταρτο κακό: η ψυχική απομάκρυνση. Αυτό συμβαίνει όταν ο ένας σύντροφος «κατεβάζει ρολά» επειδή η συνομιλία είναι ιδιαίτερα έντονη και μοιάζει σαν πέτρινος τοίχος. 

Η βασική αρχή είναι να χειρίζονται οι σύζυγοι τις συγκρούσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά τους να μην εμπλέκονται στα προβλήματα, ούτε να νιώθουν υπεύθυνα γι’ αυτά. 

Σε κάθε στιγμή χρειάζεται σοφία από το Θεό. Μη διστάσετε να Τον επικαλεστείτε. Μην επιτρέπετε τον εγωισμό σας να φουντώσει. Μη διστάσετε να παραδεχθείτε τα σφάλματά σας και μη νομίσετε ότι θα πέσετε στην εκτίμηση της/του συζύγου σας, αν τα ομολογήσετε. 

Φράσεις, όπως «το δικό μου και όχι το δικό σου». «έχω το δίκιο με το μέρος μου», «έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό και δεν θα ανεχτώ να μου το στερήσεις», και άλλες παρόμοιες ας μην ξεστομίζονται. 

Λίγη ταπείνωση, λίγο περισσότερη ανοχή στην ή στον σύζυγο σου, λίγο περισσότερη υπομονή και ψυχραιμία στις συνομιλίες σας, λίγο περισσότερη προσοχή στον τρόπο ομιλίας και στις αντιδράσεις σας και λίγο περισσότερη αγάπη για την ή τον σύντροφό σας είναι αρκετά για να αλλάξουν πολλά μέσα και έξω από το σπίτι. 

Και κυρίως: 

- Μη χρησιμοποιείτε τα παιδιά σας σαν όπλα στις μεταξύ σας συγκρούσεις. 

- Μην επιτρέπετε να βρεθούν τα παιδιά στο μέσο των συγκρούσεων. 

- Φροντίστε να μάθει το παιδί σας ότι η διαμάχη βρήκε τη λύση της. 

- Δημιουργήστε δίκτυα συναισθηματικής στήριξης των παιδιών σας. 

- Αξιοποιήστε τη συναισθηματική αγωγή για να μιλήσετε στα παιδιά σχετικά με τις συζυγικές συγκρούσεις. 

- Συνεχίστε να ασχολείστε με την καθημερινή ζωή του παιδιού σας. 

«Εκείνος που αγαπάει είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Εκείνος που αγαπάει δεν φθονεί, δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται, δεν κάνει τίποτε άσχημο, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αντίθετα χαίρεται για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει σκεπάζει όλες τις ελλείψεις, πιστεύει, ελπίζει, υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της» (Α΄ Κορ. 13, 1-8α). * Η Βασιλική Β. Παππά είναι Θεολόγος, κάτοχος τριών μεταπτυχιακών διπλωμάτων με ειδίκευση στην Εκκλησιαστική Ιστορία, την Χριστιανική Ηθική και την Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, τ. Σύμβουλος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας.
Read More »
Η επιρροή των συζυγικών συγκρούσεων στα παιδιά και στους νέους - Της Βασιλικής Β. Παππά* Η επιρροή των συζυγικών συγκρούσεων στα παιδιά και στους νέους - Της Βασιλικής Β. Παππά* Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Ψήφισμα του Δ.Σ. Ηγουμενίτσας για την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Ψήφισμα του Δ.Σ. Ηγουμενίτσας για την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος 


ΘΕΜΑ: Νέα δεδομένα στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και η τύχη του τμήματος της Ηγουμενίτσας μετά τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. 


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, Αποφάσισε τη δημοσίευση του κάτωθι ψηφίσματος: 

(Απόφαση Δ.Σ. 308/2019) 

· Καταγγέλλει την πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αναστέλλει την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Ηγουμενίτσα. 

· Ζητά από την Κυβέρνησή να μην προχωρήσει στην παραπάνω νομοθέτηση, αλλά να μεριμνήσει για την άμεση επίλυση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών εκκρεμοτήτων, καθώς και για τη διασφάλιση των αναγκαίων για τη λειτουργία του Τμήματος πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων). 

· Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. 

· Καλεί τους φορείς σε συνάντηση για να καθοριστεί το πλαίσιο δράσης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
Read More »
Ψήφισμα του Δ.Σ. Ηγουμενίτσας για την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος Ψήφισμα του Δ.Σ. Ηγουμενίτσας για την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Ομιλία Βασίλη Γιόγιακα στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Ομιλία Βασίλη Γιόγιακα στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος (+ΒΙΝΤΕΟ)Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία προσήλθε από την αρχή στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με αίσθημα ευθύνης.

Με σεβασμό στον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγματος, αλλά και στις αυστηρές προϋποθέσεις της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Είναι κρίμα που μια τόσο σημαντική λειτουργία της Βουλής και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας αντιμετωπίστηκε τόσο κοντόθωρα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ως άσκηση προοδευτισμού.

Ως επίδειξη αριστεροσύνης.

Ως «ξεγέλασμα» που θα διασκέδαζε τις εντυπώσεις από τις χαμηλές πτήσεις της ως κυβέρνησης…

Με αυτή τη λογική, η προηγούμενη πλειοψηφία αναλώθηκε σε προτάσεις που ήταν κομμένες και ραμμένες στις δικές της ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις.
Δεν έκανε δεκτές προτάσεις της αντιπολίτευσης, όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας για το Οικονομικό Σύνταγμα, για το άρθρο 16 και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων ή για το άρθρο 24 και την προστασία του περιβάλλοντος.

Την ίδια στιγμή επέμενε ότι οι κατευθύνσεις των δικών της προτάσεων ήταν δεσμευτικές για την επόμενη, τη σημερινή δηλαδή, Βουλή.

Αφού είχε καταλάβει ότι δε θα είχε την πλειοψηφία για να ελέγξει το αποτέλεσμα της αναθεώρησης…

Αλλά και η περίφημη κοινωνική διαβούλευση, που θα ξεκινούσε μήνες πριν με την εποπτεία μιας διορισμένης από την Κυβέρνηση επιτροπής διαλόγου, απέτυχε πανηγυρικά.

Ούτε οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν, ούτε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν, ούτε φάνηκε να επηρέασε τις προτάσεις της τότε κυβέρνησης…

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία οδήγησε τα πράγματα σε μια αναθεώρηση μειωμένων προσδοκιών.

Μια αναθεώρηση που - όλοι παραδεχόμαστε - δεν απηχεί διάφορες ανάγκες της χώρας, της κοινωνίας, της οικονομίας, των θεσμών…

Παρ’ όλα αυτά, έστω κι έτσι, αποτελεί επιτυχία το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος κατέληξε σε ορισμένες σημαντικές προτάσεις αλλαγών στον καταστατικό χάρτη της χώρας.

… με διάθεση συνεννόησης και με πολιτικό πολιτισμό, αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε την χθεσινή πρώτη μέρα της συζήτησης να δυναμιτίσει.

Η διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, ο διαχωρισμός της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις βουλευτικές εκλογές, ο περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας είναι μερικές από αυτές τις αλλαγές που κάνουν τη διαφορά.

Όπως σημαντική είναι η πρότασή μας για τη συνταγματική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Είναι η ρητή αναφορά σε μια παροχή που μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας για εκείνους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά και εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρά τον κίνδυνο φτώχειας.

Μια αναφορά σε ένα εργαλείο κοινωνικής προστασίας που, θυμίζω, κάποτε, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζε «παγίδα φτώχειας»…

Είναι ευτύχημα που, τελικά, φαίνεται ότι θα συναινέσει στη πρότασή μας…

Στηρίζοντας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θέλουμε να στηρίξουμε όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Την ίδια στιγμή όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε τις προκλήσεις μιας σωστής και δίκαιης εφαρμογής του επιδόματος αυτού.

Γνωρίζουμε ότι ο σκοπός της αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους – όχι για τους λίγους, ούτε για τους πολλούς - δεν είναι ζήτημα απλά και μόνο ενός επιδόματος.

Ότι η αξιοπρεπής διαβίωση χρειάζεται μια ισχυρή ιδιωτική οικονομία, χρειάζεται ακμάζουσες επιχειρήσεις που θα δίνουν θέσεις εργασίας και θα στηρίζουν με τους φόρους τους ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Καλύτερη κοινωνική φροντίδα και περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα για να βγουν περισσότεροι από τη φτώχεια!

Και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι για εμάς το πρώτο σκαλοπάτι προς αυτό το σκοπό!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είπα για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να χωρέσει διάφορες ιδεολογικές και πολιτικές του θέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, να τους δώσει υπόσταση θεμελιώδους κανόνα συγκρότησης και λειτουργίας της Πολιτείας….

Αυτό επιχειρεί και με την πρότασή του να διευκρινιστεί ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι αποκλειστικά δημόσιο και αναδιανεμητικό.

Συμπεριφέρεται σα να μη γνωρίζει και κάνει σα να μην παραδέχεται τα προβλήματα και τις αδυναμίες του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Σα να μην ακούει αυτά που εδώ και χρόνια λένε οι ειδικοί, αυτά που έλεγε και η «επιτροπή σοφών» και τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση αγνόησε, με αποτέλεσμα να φέρει τον νόμο - τερατούργημα του κυρίου Κατρούγκαλου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, η μέριμνα του κράτους για κοινωνική ασφάλιση είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη!

Από κει και πέρα, ο κοινός νομοθέτης πρέπει να συνεχίσει να αποφασίζει για το μίγμα και τη διάθρωση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, τρέχουσες και μελλοντικές.

Η κοινωνία, άλλωστε, είναι πιο ώριμη παρά πότε να αγκαλιάσει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τριών πυλώνων:
έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο, με δημόσιο, καθολικό, υποχρεωτικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα,
έναν πυλώνα ασφαλιστικής προστασίας μέσα από τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης,
και έναν τρίτο, μιας μη υποχρεωτικής συνταξιοδοτικής εξασφάλισης μέσα από αποταμιεύσεις και ατομικά ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης.

Και είναι έτοιμη η κοινωνία, γιατί δεν επιθυμεί στο μέλλον ούτε άδεια ασφαλιστικά ταμεία, ούτε συντάξεις πείνας!

Και βέβαια, δε θέλει ένα ασφαλιστικό που θα είναι βόμβα για την οικονομία της χώρας!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνω την τοποθέτησή μου με μια αναφορά στο άρθρο 3, για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ρήτρα θρησκευτικής ουδετερότητας είναι αχρείαστη.

Υπάρχει το άρθρο 13 του Συντάγματος, που προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν.

Η έννοια μάλιστα της θρησκευτικής ελευθερίας είναι φιλελεύθερη, είναι προοδευτική, γιατί σημαίνει όχι απλά ανοχή σε κάθε θρησκεία, αλλά ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου όλοι οι πολίτες της να ασκούν ανεμπόδιστα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, εφόσον βέβαια δεν παραβιάζουν τους νόμους.

Σημαντικό επίσης είναι να θυμόμαστε ότι η αναγνώριση της επικρατούσας θρησκείας είναι κομμάτι της συνταγματικής ιστορίας του έθνους μας, κομμάτι της συγκρότησης του νεώτερου ελληνικού κράτους.

Πολύ περισσότερο, με την αναφορά στη θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού αυτή αναγνωρίζεται ως κύριο στοιχείο – μαζί με τη γλώσσα – της εθνικής μας ταυτότητας.

Και με αυτό συμφωνεί η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων!

Που έχουν καταλάβει ότι οι αλλαγές στον πυρήνα του καταστατικού χάρτη της χώρας μας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, για να καταντήσει στα χέρια σας ένα «παιχνίδι» εντυπώσεων!

Read More »
Ομιλία Βασίλη Γιόγιακα στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος (+ΒΙΝΤΕΟ) Ομιλία Βασίλη Γιόγιακα στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κύκλωμα εξαπάτησης συνεργείων αυτοκινήτων στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κύκλωμα εξαπάτησης συνεργείων αυτοκινήτων στην Ηγουμενίτσα


Κύκλωμα εξαπάτησης, παρουσιάστηκε σε δυο μέλη του σωματίου επισκευαστών αυτοκινήτων Θεσπρωτίας.
Το κύκλωμα δρα ως εξής. 
Καλεί στο τηλέφωνο για παραγγελία κάποιων ειδών, στη συνέχεια συμφωνεί τηλεφωνικά ως προς την προσφορά και ζητά αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ώστε να εξοφλήσει την παραγγελία. 
Στη συνέχεια στέλνει το απόκομμα της κατάθεσης το οποίο περιλαμβάνει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό και απαιτεί να επιστραφεί το ποσό στο λογαριασμό τους.
Παρακαλούμε τα μέλη μας να είναι πολύ προσεκτικοί κι αν παρουσιαστεί σε κάποιον το φαινόμενο αυτό να ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Ασφαλείας Ηγουμενιτσας καθώς και τον σύλλογο μας.
Read More »
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κύκλωμα εξαπάτησης συνεργείων αυτοκινήτων στην Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣΟΧΗ: Κύκλωμα εξαπάτησης συνεργείων αυτοκινήτων στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Η νύχτα έγινε μέρα, με τις αστραπές και τους κεραυνούς (9 ΦΩΤΟ)

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019
Ηγουμενίτσα: Η νύχτα έγινε μέρα, με τις αστραπές και τους κεραυνούς (9 ΦΩΤΟ)

 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Η νύχτα έγινε μέρα, με τις αστραπές και τους κεραυνούς (9 ΦΩΤΟ) Ηγουμενίτσα: Η νύχτα έγινε μέρα, με τις αστραπές και τους κεραυνούς (9 ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2019 Rating: 5

Σελίδες