Ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων Δήμου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023
Ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων Δήμου Ηγουμενίτσας

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και για την διευκόλυνση των πολιτών, προστέθηκε μια ακόμα υπηρεσία εξυπηρέτησης. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αξιοποιώντας την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, ο Δήμος μας ενεργοποίησε τέσσερις θυρίδες gov.gr.
Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες:
 • Θυρίδα Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού.
 • Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει Δημοτολογικά Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
 • Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.
 • Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν στις δημοτικές υπηρεσίες.
 
Για τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά - ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ), δεν απαιτείται να υπογράφονται ιδιόχειρα ή να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα, δεδομένου ότι με την ανάρτηση η θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr. Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ο σύνδεσμος που αποτελεί το σημείο εισόδου για τον πολίτη για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι ο εξής:
Read More »
Ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων Δήμου Ηγουμενίτσας Ενεργοποίηση ψηφιακών θυρίδων Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023 Rating: 5

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας προσλαμβάνει προσωπικό Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων

Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας προσλαμβάνει προσωπικό
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων

ΗΕφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην προκήρυξη.

ΕιδικότητεςΠΕ Αρχαιολόγων 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα - 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efathe@culture.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
- Κύπρου 68 ΤΚ. 46100 Ηγουμενίτσα,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κ. Κωνσταντίνας Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 2665029177/8).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 30 Μαΐου έως Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.
Read More »
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας προσλαμβάνει προσωπικό Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας προσλαμβάνει προσωπικό Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023 Rating: 5

Ορκίστηκαν οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου Σουλίου

Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023
Ορκίστηκαν οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου Σουλίου


Ορκίστηκαν οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου Σουλίου Ένας αγώνας χρόνων σήμερα δικαιώθηκε για όλες αυτές τις εργαζόμενες γυναίκες που μέσα από την αβεβαιότητα των χρόνιων συμβάσεων έδιναν πάντα τον καλύτερο τους εαυτό, έτσι ώστε το Βοήθεια Στο Σπίτι να είναι πάντα δίπλα σε κάθε πολίτη του Δήμου Σουλίου που το είχε ανάγκη!
Θα ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλες σας καθώς το έργο σας είναι πολύ σημαντικό!
Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζουν ότι εκτός ότι κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες του Δήμου, καθώς μόλις εχθές ήρθε το ΦΕΚ του διορισμού τους και σήμερα προχωρήσαμε στην ορκομωσία τους, ώστε να νιώσουν άμεσα την εργασιακή ασφάλεια που τους αξίζει χρόνια τώρα!

Γιάννης Καραγιάννης
Δήμαρχος Σουλίου
Read More »
Ορκίστηκαν οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου Σουλίου Ορκίστηκαν οι νέοι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 31, 2023 Rating: 5

Σελίδες