ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016Την πρόθεση των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας να δημιουργήσουν νομοθετικό πλαίσιο ειδικά για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ζητούν με Ερώτησή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Β. Γιόγιακας και Μ. Κόνσολας. Οι δύο βουλευτές τονίζουν ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως πάροχοι δευτεροβάθμιας περίθαλψης ώστε να μπορούν να συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους:
κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων»

Οι μονάδες χρόνιων παθήσεων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχουν περίθαλψη σε ενήλικες που βεβαιωμένα δεν αυτοεξυπηρετούνται και χρήζουν συνεχούς ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Δεν είναι προνοιακές δομές και δε λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, έχοντας αναπτυχθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών και εκκλησιαστικών φορέων. Στην περιφέρεια δεν υπάρχουν άλλες μονάδες περίθαλψης χρονίως πασχόντων ούτε τάση δημιουργίας νέων κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ελλείψει ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου, οι μονάδες χρόνιων παθήσεων διέπονται από το νόμο περί μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κυρίως με την Απόφαση Π1γ/οικ. 81551 (ΦΕΚ 1136Β’/6-7-2007). Την τελευταία τριετία εποπτεύονται από τη Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα εν λόγω ιδρύματα διατηρούσαν από παλιά συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.) ενώ, με την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάχθηκαν σε καθεστώς επαναλαμβανόμενης παράτασης παλαιότερων συμβάσεων. Για να υπάρξει ωστόσο η σύναψη νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – είτε από υφιστάμενες μονάδες, είτε από άλλες που δημιουργήθηκαν μετά τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ο Οργανισμός, με έγγραφό του (34697/6-8-2012) προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, έθεσε προϋπόθεση τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των μονάδων αυτών είναι οικονομικά και λειτουργικά συμφερότερη από την επαναλαμβανόμενη διακομιδή χρόνιων περιστατικών στα νοσοκομεία, τις τακτικές και ενίοτε αλόγιστες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, τους εργαστηριακούς και ακτινολογικούς ελέγχους, τις κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρών για όσους πάσχοντες δε μπορούν να μετακινηθούν καθώς και την κατ’ οίκον φροντίδα από μη ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο θα προβλέπεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων ή τμημάτων χρόνιων παθήσεων και των γηροκομείων καθώς και ο χαρακτηρισμός των μονάδων χρόνιων παθήσεων ως παρόχων δευτεροβάθμιας περίθαλψης που θα μπορούν να συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Εάν προτίθεται να διαβουλευθεί με τους συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σχετικά με τις προϋποθέσεις και το καθεστώς λειτουργίας τους που θα προβλέπονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλειος Γιόγιακας
Εμμανουήλ Κόνσολας

Read More »
ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Δυο οι υποψήφιοι προέδροι της ΟΝΝΕΔ

Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016

Σε κούρσα για δύο υποψηφίους αναδεικνύεται η μάχη για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ, καθώς η καταστατική διάταξη για 120 υπογραφές για κάθε υποψηφιότητα βγάζει εκτός παιχνιδιού τον πρώτο που είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, τον εκ Μακεδονίας προερχόμενο Θανάση Βαμβίνη, ο οποίος μάλιστα το ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου.
Έτσι, τις απαραίτητες υπογραφές συγκέντρωσαν δύο υποψήφιοι, οι οποίοι και εν τέλει θα αναμετρηθούν: ο Κώστας Δέρβος, συνεργάτες του οποίου μετέδιδαν πως δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συλλογή των υπογραφών και ο Ανδρέας Καρασαρίνης από τη Λέσβο, ο οποίος επίσης κατάφερε να συμπληρώσει τον μαγικό αριθμό «120».

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσπρωτίας Γιώτης Παργανάς, 
με τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Κώστα Δέρβο


Οι εκλογές για τον πρόεδρο, τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τους 15 εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ θα γίνουν αύριο το μεσημέρι από τις 12 ως τις 5μμ.

Σήμερα Σάββατο. ψηφίστηκε το νέο Καστατικό της Οργάνωσης, όπου, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν οι εξής αλλαγές:

•Εκλογή προέδρου ΟΝΝΕΔ από το συνέδριο και όχι από τη βάση ( επίσης επιβεβαίωση των παραπολιτικών)

•100 οι θέσεις της νέας Κεντρικής Επιτροπής - περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφιοτήτων στους 180 το πολύ - καθώς για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για μέλος της ΚΕ θα πρέπει να διαθέτει υπογραφές 5 συνέδρων.

• καθιερώνεται η ψήφος εμπιστοσύνης από τα μέλη της ΚΕ στο Εκτελεστικό Γραφείο της οργάνωσης.

• θεσμοθετείται, η ακαδημία πολιτικής επιμόρφωσης στελεχών, η οποία θα λειτουργεί πρακτικά ως προθάλαμος για την ένταξη στο μητρώο πολιτικών στελεχών. Τα μέλη θα εκλέγονται από το Εκτελεστικό Γραφείο, του οποίου σημειωτέον τα μέλη θα είναι από 11 ως 15 το πολύ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου της ΟΝΝΕΔ.

Οι εκλογές για τον πρόεδρο, τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τους 15 εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ θα γίνουν αύριο το μεσημέρι από τις 12 ως τις 5μμ.
Read More »
Δυο οι υποψήφιοι προέδροι της ΟΝΝΕΔ Δυο οι υποψήφιοι προέδροι της ΟΝΝΕΔ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα καθίζηση στο Καλπάκι (+ΒΙΝΤΕΟ)

Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016


Σε περιοχή 500 μέτρα μετά το Καλπάκι Ιωαννίνων,χθες το απόγευμα οι κάτοικοι αντελήφθησαν την υποχώρηση του εδάφους σε βάθους περίπου 20 μέτρων και έκτασης πάνω  από 200 τετραγωνικά μέτρα 
Το σημείο έχει αποκλειστεί,μιας και υπάρχουν φόβοι πως η γη θα καταπιεί μια κτηνοτροφική εγκατάσταση που βρίσκετε δίπλα,ενώ με το φαινόμενο θα ασχοληθεί εκ νέου το ΙΓΜΕ.

 
 
Read More »
Πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα καθίζηση στο Καλπάκι (+ΒΙΝΤΕΟ) Πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα καθίζηση στο Καλπάκι (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Πρωτότυπη κίνηση από το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Λαδοχωρίου

Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016Πρωτότυπη κίνηση από το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Λαδοχωρίου. 
Τοποθετήθηκε ποτίστρα και ταΐστρα στην γωνία, στο εκκλησάκι του Αγιου Νεκταρίου.
Κινήσεις που δείχνουν ευαισθησία και πάνω όλα πολιτισμό απέναντι στα πλάσματα που βρέθηκαν στους δρόμους χωρίς να φταίνε σε κάτι χωρίς να το επιλέξουν αλλά από ανθρώπινη ανευθυνότητα.
Μακάρι να δούμε και άλλες τέτοιες δράσεις στην πόλη μας!!!!!

 
Read More »
Πρωτότυπη κίνηση από το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Λαδοχωρίου Πρωτότυπη κίνηση από το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Λαδοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η Αλεξάνδρα Τσιάβου

Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016
 Δεύτερη στο αγώνισμα των 6 χιλιομέτρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Μονακό, τερμάτισε η Αλεξάνδρα Τσιάβου, κάνοντας για ακόμα μία φορά περήφανους τους Θεσπρωτούς αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Read More »
Δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η Αλεξάνδρα Τσιάβου Δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η Αλεξάνδρα Τσιάβου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Σελίδες