Η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών στον προαύλιο χώρο του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών, βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, όπου σε ζωντανή μετάδοση από την #ΕΡΤ3 και την εκπομπή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και ΑΠΛΑ έπαιξαν ήχους στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας...
Read More »
Η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών στον προαύλιο χώρο του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (+ΒΙΝΤΕΟ) Η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών στον προαύλιο χώρο του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας κ.κ. Τίτου

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως μήνυμα ἀντηχεῖ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο σήμερα. Οὐρανός καί γῆ, Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι συνεορτάζουν τό μεγάλο πανανθρώπινο γεγονός τῆς Ἁναστάσεως τοῦ Κυρίου, καί σ΄ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο ἀκούγεται σάν μήνυμα αίώνιας ἐλπίδας ἡ χαρούμενη ἰαχή, Χ ρ ι σ τ ό ς Ἀ ν έ σ τ η.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σάν γεγονός «ὐπέρ φύσιν» καί «ὑπέρ λόγον» μένει ἀπρόσιτο καί ἀνερμήνευτο στήν ἀνθρώπινη σκέψη καί διάνοια και μόνο μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως προσεγγίζεται. Ἔτσι ἡ Ἀνάσταση ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ γιά τούς ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ σκάνδαλο καί μωρία. Ἔτσι τήν ἀντιμετώπισαν οἱ ἀμετανόητοι σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι καί οἱ σύγχρονοι ἀρνητές καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἄθεοι καί πλανημένοι συνεχίζουν νά βλέπουν τήν Ἀναστάση.

Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ τότε, προσεπάθησαν νά ἐμποδίσουν τήν Ἀνάσταση, ἐπειδή μέ τήν λογική τῆς ἀπιστίας νόμιζαν, ὅτι μποροῦσαν νά τό κάνουν. Ὅμως ὅσες σφραγίδες καί ἄν ἔβαλαν στόν Τάφο τοῦ Σωτῆρος καί ὅσοι στρατιῶτες καί ἄν τόν φρουροῦσαν ἄγρυπνοι, ὅταν ἦλθε ἡ ὁρισμένη στιγμή, δέν μπόρεσαν νά ματαιώσουν τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως.

Ἔτσι συμβαίνει πάντοτε καί σήμερα μέ τήν σκέψη τῆς ἀπιστίας. Νομίζουν ὅτι μέ τή δική τους σκέψη, μέ τήν δύναμη τους, μέ τά τεχνάσματά τους , μέ τά διάφορα ἐμπόδια, μέ τούς διωγμούς, μέ τίς συκοφαντίες, θά κατορθώσουν νά ἐμποδίσουν τήν πίστη τοῦ λαοῦ στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἀλλά ἡ πεῖρα τῶν αἰώνων καί τῆς καθημερινῆς ζωῆς δείχνει, ὅτι ἐπιτυγχάνουν τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα.

Ἡ πίστη τοῦ λαοῦ γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πηγάζει μέσα ἀπό τήν βιωματική χαρά καί ἐλπίδα, πού αἰσθάνεται στόν κόσμο αὐτό. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως λάμπει μέσα στήν ψυχή του καί φωτίζει καί ὀμορφαίνει τόν κόσμο αὐτό καί δίνει περιεχόμενο στή ζωή, ὅσες δυσκολίες καί ἄν παρουσιάζει, ὅσους κόπους καί δοκιμασίες καί ἄν κρύβει. Ὁ κόσμος κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ὄμορφος, ὅπως ὡραῖο τόν ἔπλασε ὁ Θεός. Μόνο ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀμαρτία ἀσχημαίνουν ἀφάνταστα τόν κόσμο, τοῦ ἀφαιροῦν τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα καί τόν κάνουν νά παραπαίη ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Γι’ αὐτό ὁ πιστός Χριστιανός δέν στηρίζει τήν ζωή του σέ ψεύτικες ἀπολαύσεις πού τόν φθείρουν, οὔτε σέ φροῦδες καί ἀνύπαρκτες ἐλπίδες. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση τόν γεμίζει μέ εἰρήνη, χαρά καί ἐλπίδα καί τόν καθιστᾶ ζωντανό καί δημιουργικό καί γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τούς ἄλλους.

Ἀλλά ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνο χαρά καί ἐλπίδα γιά τόν παρόντα κόσμο. Εἶναι πέρα ἀπό αὐτά προσφορά αἰωνίας ζωῆς καί δόξας. Ἡ ζωή γιά τόν Χριστιανό δέν περιορίζεται μόνο σ’ αὐτό τό ἐλάχιστο διάστημα πού ζεῖ μέσα σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Ἡ ζωή ἐκτείνεται μέσα στήν ζωή καί τό ἀπέραντο μεγαλεῖο τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ.

Ἄν λοιπόν χαιρόμαστε μέ τήν ἐλπίδα τῆς χαρᾶς τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐτυχίας σ’ αὐτόν τον κόσμο, πού εἶναι ὅλα τόσο σχετικά καί ἀμφίβολα, πόσο μᾶλλον πρέπει νά χαιρόμαστε γιά τήν αἰώνια χαρά καί ἐλπίδα μας, τήν ὁποία ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς προσφέρει.

Γι’ αύτό τήν σημερινή ἐπίσημη ἡμέρα ἀκούγοντας τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως , ἄς τρέξουμε ὅλοι νοερῶς κοντά στόν Ἀναστάντα Χριστό, μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, σοφοί καί ἁπλοί ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, δίκαιοι καί ἁμαρτωλοί.

Ὅλους ἀνεξαιρέτως ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ, νά τόν πλησιάσουμε, νά τόν γνωρίσουμε καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς δικῆς του ζωῆς καί δόξας. Τίποτε δέν πρέπει νά σταθῆ ἐμπόδιο στόν δρόμο μας. Οὔτε τεχνάσματα τοῦ διαβόλου, οὔτε τοῦ κόσμου ἡ ἀπιστία, οὔτε ἡ ἐνοχή μας γιά τίς προσωπικές μας ἁμαρτίες. Ὅλους Αὐτός μᾶς δέχεται. Ὅλους Αὐτός μᾶς θεραπεύει. Ὅλους Αὐτός μᾶς ἁγιάζει καί μᾶς σώζει. Διότι Αὐτός εἶναι ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, ἡ παροῦσα καί ἡ α ἰ ώ ν ι α ἐ λ π ί δ α μ α ς.

Χριστός Ἀνέστη, Χρόνια πολλά.
† Ο Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τίτος 


 
Read More »
Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας κ.κ. Τίτου Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας κ.κ. Τίτου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Elektrostore24 - Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα κινητά τηλέφωνα

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017

Ελάτε στο κατάστημά μας στον πεζόδρομο Ηγουμενίτσας να δοκιμάσετε και να ζήσετε την εμπειρία με τα νέα κινητά και όλες τις δυνατότητες που έχουν!!!

Πεζόδρομος Γρ. Λαμπράκη Ηγουμενίτσα
Τηλ. 2665 094739


 
Read More »
Elektrostore24 - Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα κινητά τηλέφωνα Elektrostore24 - Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα κινητά τηλέφωνα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

20 προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την 44390/31-03-2017 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και την υπ' αριθ. 78/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Απρίλιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ - 20
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Χωρίς τυπικά προσόντα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - Πέντε(5)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 11/04/2017 έως και 20 /04/2017.


Read More »
20 προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας 20 προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Η λίμνη Καλοδίκη απο ψηλά (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Λίγο πριν το Μαργαρίτι Θεσπρωτίας συναντάμε την Λίμνη Καλοδίκη.
Είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Νομού Θεσπρωτίας. 
Απλώνεται σε έκταση 3.500 στρεμμάτων ξεκινώντας από το Πυργί - συνοικισμό του Ελευθερίου- και φτάνοντας μέχρι τα διοικητικά όρια των Δήμων Μαργαριτίου και Πάργας Λευκοπελαργόι , Γεράκια τρυγόνια αλκυόνες είναι μερικά από τα πτηνά που κατά καιρούς
συναντάμε στην περιοχή.

Ενα από τα πρώτα που αντικρίζουμε όταν επισκεπτόμαστε την Λίμνη είναι τα νούφαρα της και οι Κάστορες οι οποίοι αμέριμνοι χτίζουν τις φωλιές τους και γίνονται ένα με το υγρό στοιχείο .
Το βάθος της λίμνης κυμαίνεται από το μισό μέτρο έως τα πέντε. 
Αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα στην περιοχή και ένας όμορφος προορισμός για μια στάση στο ξύλινο κιόσκι , από αυτό το σημείο βλέπεις την λίμνη πανοραμικά
 
Read More »
Θεσπρωτία: Η λίμνη Καλοδίκη απο ψηλά (+ΒΙΝΤΕΟ) Θεσπρωτία: Η λίμνη Καλοδίκη απο ψηλά (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε μαθητές για την Οδική Ασφάλεια

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 
Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις κυκλοφοριακής αγωγής από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας σε μαθητές σχολείων, στοχεύοντας στην ενημέρωσή τους για τη σπουδαιότητα των κανόνων οδικής ασφάλειας.
Στις παρουσιάσεις αυτές, που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σε σχολεία στην Πλαταριά και στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πρακτική χρηστικότητα καθημερινών κανόνων οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, με αντικειμενικό στόχο την προετοιμασία τους και ως υπεύθυνων αυριανών οδηγών.

Οι εκπαιδευτικές διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής θα συνεχιστούν από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου.


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε μαθητές για την Οδική Ασφάλεια Ηγουμενίτσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε μαθητές για την Οδική Ασφάλεια Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Δύο θέσεις εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας Σουλίου

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για ένα χρόνο), συνολικά δύο ατόμων, για την υλοποίηση του «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» στην Παραμυθιά, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:
- 1 θέση ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
- 1 θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν μέχρι της 19 Απριλίου, στο δημαρχείο Παραμυθιάς απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μαραζόπουλου Αθανάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2666360132 ) ή κας Ντάκα Ελένη (τηλ. Επικοινωνίας: 2666360131)

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε στην σχετική προκήρυξη, απο εδώ


 
Read More »
Δύο θέσεις εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας Σουλίου Δύο θέσεις εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΑΦΙΞΗ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Μεσημέρι έφτασε φέτος ο πελαργός στη φωλιά της Εγνατίας στις 26 Μαρτίου 2017. Με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τους πελαργούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί από τις 7 Μάρτη στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής, στο 00.21 ο πελαργός μας "τακτοποιεί" την φωλιά του και περιποιείται το πτέρωμά του. Στο 04.55 φεύγει προς αναζήτηση τροφής για να αναπληρώσει τις αποθήκες ενέργειας μετά το μακρινό του ταξίδι και να ξεκινήσει την αναπαραγωγική περίοδο.
O Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο προσωπικό της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για την άριστη συνεργασία και την αποστολή του υλικού για τον πελαργό από την κάμερα κυκλοφορίας.
Δείτε το βίντεο από το κανάλι του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά στο youtube: 
 
Read More »
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΑΦΙΞΗ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΑΦΙΞΗ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκαν τα χελιδονίσματα 2017

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργάνωσαν μια ακόμη γιορτή για τα χελιδόνια. Σκοπός των «Χελιδονισμάτων» ήταν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ερχομό των χελιδονιών, το μακρύ τους ταξίδι και να τα βοηθήσουν φτιάχνοντας τις δικές τους φωλιές από πηλό. Τα παιδιά εκτός από τις χελιδονοφωλιές , είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το ταξίδι των χελιδονιών ,καθώς επίσης να ασχοληθούν με διάφορες χειροτεχνίες και ζωγραφιές σχετικές με τα χελιδόνια. Με τις κατασκευές και τις ζωγραφιές τα παιδιά γνώρισαν ένα ανοιξιάτικο έθιμο για το καλωσόρισμα των χελιδονιών.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παραμυθιά την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς και η δεύτερη στην Ηγουμενίτσα στις 6 και 7 Απριλίου 2017 με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου, 3ου, 4ου δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας και μαθητές από το Δημοτικό σχολείο Γραικοχωρίου.

Read More »
Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκαν τα χελιδονίσματα 2017 Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκαν τα χελιδονίσματα 2017 Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Αλ. Καχριμάνης: Η κρίση απέδειξε και τη λανθασμένη πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Το γεγονός ότι οι τέσσερις τελευταίες Ελληνικές Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία) σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι κατ΄ εξοχή αγροτικές δείχνει και την ουσία του προβλήματος: Ο πρωτογενής τομέας, δεν «στέκεται» καλά στα πόδια του, η κατάσταση χειροτερεύει και μαζί με αυτόν και οι τοπικές οικονομίες.

Η πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο: Η Ήπειρος, από τη δεκαετία του ’80 και εντεύθεν, στην ουσία είχε πάψει να είναι παραγωγική, και σταδιακά μετατράπηκε σε Περιφέρεια στην οποία κυριαρχούσαν οι υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος όγκος των εισοδημάτων, προέρχονταν – και δυστυχώς ακόμη αυτό γίνεται – από μισθούς και συντάξεις. Με τις συνεχείς περικοπές, τη δυσανάλογη αύξηση της φορολογίας, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη ανεργία τα εισοδήματα μειώθηκαν, η κατάρρευση του ΑΕΠ, είναι οφθαλμοφανής, τη ζούμε καθημερινά και δεν χρειάζεται καμία στατιστική να την επιβεβαιώσει.

Στο διάστημα της κρίσης, στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και αυτοί ακόμη οι αναπτυξιακοί νόμοι στην ουσία «πάγωσαν» ελλείψει κεφαλαίων και των γενικότερων προβλημάτων που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Πρόσθετα, το 2015 λειτούργησαν αρνητικά και τα capitals controls, καθώς επίσης και ο περιορισμός των τραπεζικών χορηγήσεων, που οδήγησαν σε κλείσιμο ή αναστολή αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη στιγμή που ειδικά στην Ήπειρο δεν υπάρχει η πολυτέλεια αντικατάστασης τους από νέες και μάλιστα σε παραγωγικούς κλάδους.  

Η Ήπειρος έχει επίσης, την ατυχία θα έλεγα, να μην έχει στην εδαφική της περιφέρεια μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ή εταιρίες δημοσίου χαρακτήρα όπως π.χ. τα λιγνιτωρυχεία ή άλλες μονάδες παραγωγής ρεύματος, οι οποίες να της προσδίδουν – στατιστικά πάντα- βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη.

Η εικόνα θα ήταν ακόμη χειρότερη, αν στα χρόνια της κρίσης η Περιφέρεια Ηπείρου, δεν είχε αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ΕΣΠΑ, δημιουργώντας υποδομές και αντιμετωπίζοντας κοινωνικά ζητήματα, όπως η στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Και αν βεβαίως, χάρη και στη συντονισμένη, επίπονη και επίμονη προσπάθεια της Περιφέρειας, δεν επιτυγχάναμε να έχουμε μια πολύ καλή, για την περίοδο που διανύουμε, τουριστική άνοδο στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου.

Η κρίση, όπως προανέφερα, απέδειξε και τη λανθασμένη πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες, η οποία οδήγησε στην εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα από έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζόμενων ή απασχολούμενων σε αυτόν. Σήμερα, η γεωργία και η κτηνοτροφία, παρά τα προβλήματα και τις πιέσεις που ασκούνται, αντέχουν, διατηρούν και αυξάνουν τις θέσεις απασχόλησης. Η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη, αν τον κόσμο αυτό τον είχαμε στηρίξει όταν και όσο θα έπρεπε, ώστε σήμερα να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολό του στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, ήτοι της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

Με λύπη μου διαπιστώνω, ότι αν και σήμερα φτάσαμε στο «ως εδώ και μη παρέκει», ορισμένοι στις κεντρικές δομές εξουσίας, δεν αντιλαμβάνονται ορισμένα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Και επειδή είναι των ημερών, θέλω να επισημάνω για μια ακόμη φορά το έγκλημα που διαπράττεται σε βάρος του πρωτογενούς τομέα με τους δασικούς χάρτες.

Εν κατακλείδι, μας στενοχωρεί ιδιαίτερα η κατάταξη της Ηπείρου ως προς το ΑΕΠ, γνωρίζουμε τα αίτια, ευελπιστούμε όμως, με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, την ορθολογική διαχείριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια, τη βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος, να αντιστραφεί η εικόνα τα επόμενα χρόνια.


 
Read More »
Αλ. Καχριμάνης: Η κρίση απέδειξε και τη λανθασμένη πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες Αλ. Καχριμάνης: Η κρίση απέδειξε και τη λανθασμένη πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

EPIRUS TRAIL: Η μεγαλύτερη ενιαία πεζοπορική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 
Το Epirus Trail είναι μια μεγάλη ορεινή περιπέτεια που διασχίζει όλη την Ήπειρο, από το Γράμμο μέχρι τα Τζουμέρκα. 
Όνειρο πολλών ετών και πολλών ανθρώπων, άρχισε να σχεδιάζεται το 2015 από την Περιφέρεια Ηπείρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε». 
Με ένα αρχικώς εκτιμώμενο μήκος 400 χλμ., το Epirus Trail είναι η μεγαλύτερη ενιαία πεζοπορική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.Στην παρούσα φάση περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων, ενώ μελλοντικός στόχος είναι να ενωθούν περιοχές της Ηπείρου αλλά και να επεκταθεί προς την Μακεδονία.
Πρόκειται ουσιαστικά για ανάδειξη των παλιών οδικών αρτηριών μέσω των οποίων οι Ηπειρώτες για αιώνες μετακινούνταν στην ενδοχώρα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή το εξωτερικό.
Οι περιοχές που διασχίζει περιλαμβάνουν μέρη εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, μοναδικές εναλλαγές τοπίου, ενδιαφέρον ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ τα πολιτιστικά στοιχεία που το «ντύνουν» του προσδίδουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα.

To έργο
Ο ευρύτερος σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου στοχεύει στην ανάπτυξη του πεζοπορικού –και γενικότερα του εναλλακτικού τουρισμού- ως ένα ακόμη αναπτυξιακό μέσο για την περιοχή.
Προς αυτόν τον στόχο, στη δημιουργία και πιστοποίηση του Epirus Trail, αποδίδεται μεγάλη σημασία.
Η υλοποίηση του όλου εγχειρήματος της Περιφέρειας Ηπείρου γίνεται από στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. με την καθοδήγηση και συντονισμό των Ηλία Γκαρτζονίκα (Περιφέρεια Ηπείρου- Τμήμα Τουρισμού) και Χαρητάκη Παπαϊωάννου (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ) οι οποίοι είχαν κάνει και τον αρχικό σχεδιασμό.
Οι εργασίες καταγραφής των δεδομένων στο πεδίο εκτελούνται από ομάδα ειδικών, όπως ο Χρήστος Λάμπρης (οδηγός βουνού), ο Άγγελος Αδαμακόπουλος (μηχανολόγος μηχανικός) και ο Τρ. Αδαμακόπουλος (πολ. μηχανικός). 
Η καταχώρηση των δεδομένων διεκπεραιώνεται από τον Νίκο Βέη (τεχνικό GIS), ενώ ειδικά τεχνικά θέματα συμπληρώνονται από την Ρεγγίνα Κούτση (δρ. γεωλόγο).
Για τη καλύτερη και ταχύτερη καταγραφή των αναγκαίων υποδομών κατά μήκος του συνόλου της πεζοπορικής διαδρομής χρησιμοποιείται μια σύνθετη τεχνική ταχείας χωροθέτησης και προδιαγραφής των έργων υποδομής, των εργασιών κατά μήκος των μονοπατιών και της αναγκαίας σήμανσης, το οποίο αναπτύχθηκε από την AnaDigit, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Κορωνίδα της τεχνικής αυτής είναι η πρωτοποριακή εφαρμογή Trail Creator, ενώ όλες οι επεξεργασίες υποστηρίζονται από ειδικούς γεωμετρικούς αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί από τον Γιάννη Σοφό (δρ. τοπογράφο) και έχουν εγκατασταθεί στο σέρβερ της AnaDigit.


 
Read More »
EPIRUS TRAIL: Η μεγαλύτερη ενιαία πεζοπορική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα EPIRUS TRAIL: Η μεγαλύτερη ενιαία πεζοπορική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για πρώτη φορά φέτος, διοργανώνει την 1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηπείρου 2017 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Η Μαθητιάδα θα ξεκινήσει με την έλευση της φλόγας,την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και το επόμενο τριήμερο θα ακολουθήσουν ποικίλες εκδηλώσεις, στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων, στις αθλητικές εγκαταστάσεις Λιμνοπούλας Ιωαννίνων και στο Στάδιο «Ζωσιμάδες» Ιωαννίνων.
Πρωταρχικός σκοπός της Μαθητιάδας είναι η διάδοση του εκπαιδευτικού μηνύματος «χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης», σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Περιφέρειας Ηπείρου.


 
Read More »
Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ο CJ JEFF w/ BOK σήμερα στο Social All Day Cafe Bar

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ο CJ JEFF w/ BOK σήμερα στο Social All Day Cafe Bar Ηγουμενίτσα: Ο CJ JEFF w/ BOK σήμερα στο Social All Day Cafe Bar Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ο Θεσπρωτός Βασίλης Δοκόπουλος πρόεδρος της Ηπειρώτικης κοινότητας Νταχάου Κάρλφελντ

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017


Η Hπειρωτική κοινότητα Νταχάου Κάρλφελντ και περιχώρων ενημερώνει τους φίλους και τα μέλη της για το αποτέλεσμα των εκλογών που έλαβε χώρα στις 02/04/2017 και ώρα 18.00 στην αίθουσα Adolf Hölzer Haus 1

Αναλυτικά το νέο ΔΣ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΒΕΡΜΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΤΑΜΕΙΑΣ - ΓΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΕΛΟΣ - ΝΤΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , 
ΑΝΑ/ΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ


Read More »
Ο Θεσπρωτός Βασίλης Δοκόπουλος πρόεδρος της Ηπειρώτικης κοινότητας Νταχάου Κάρλφελντ Ο Θεσπρωτός Βασίλης Δοκόπουλος πρόεδρος της Ηπειρώτικης κοινότητας Νταχάου Κάρλφελντ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ο Γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας στο 1ο και ιδρυτικό συνέδριο

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017


Η νεοσυστατη οργάνωση νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας παρευρεθηκε στο 1ο και ιδρυτικό συνέδριο της νεολαίας Συριζα που έλαβε χώρα στην Αθήνα από 6/4 έως 9/4 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Μετά από τρεις ημέρες γονιμου διαλόγου και πολυπλευρης συζήτησης για τις ανάγκες και τα προβλήματα της νέας γενιάς,η οργάνωση βγαίνει από το συνέδριο της, έχοντας ορίσει τους βασικούς πολιτικούς άξονες που θα καθορίσουν την δράση της εφεξής. Το κείμενο πολιτικής απόφασης εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα του συνεδρίου, όπως και το καταστατικό λειτουργίας.
Παράλληλα εξελέγη το νέο Κεντρικό Συμβούλιο. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στο πλευρό της νέας γενιάς, σε όλους τους χώρους όπου αυτή ζει, σπουδάζει, εργάζεται και δημιουργεί.
Το πρώτο συνέδριο σηματοδοτεί την μετάβαση από την φάση της ανασυγκροτησης στην φάση της ανάπτυξης.
Μέσα από πολυεπιπεδες ενέργειες και δράσης στους τομείς της εργασίας, της παιδείας και τον κοινωνικών δικαιωμάτων, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα παλέψει, με όλες τις δυνάμεις της, για την βελτίωση της καθημερινότητας των νέων. Με γνώμονα την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα , η οργάνωση θα συνεχίσει να μάχεται για μαι κοινωνία ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρεπειας.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΣ
Γραμματέας ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας


Read More »
Ο Γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας στο 1ο και ιδρυτικό συνέδριο Ο Γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας στο 1ο και ιδρυτικό συνέδριο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα «Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό»

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017


Με την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών να αποτελεί νέα τάση και την απαραίτητη επένδυση στην τουριστική βιομηχανία, το ΤΕΙ Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηγουμενίτσας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό».

Στην ημερίδα, όπου θα μιλήσουν διακεκριμένοι καθηγητές και στελέχη του τουριστικού τομέα, αλλά και της πληροφορικής, πρόκειται να αναπτυχθούν θέματα εφαρμογής σύγχρονων μέσων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά και οι τρόποι ενίσχυσης της ηλεκτρονικής παρουσίας κάθε τουριστικού προορισμού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Read More »
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα «Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό» Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα «Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό» Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

226.000€ για την επέκταση της γέφυρας στην Νέα Σελεύκεια

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017


1. Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επέκταση γέφυρας στην Νέα Σελεύκεια», με προϋπολογισμό 226.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι και τις 04/05/2017 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μαρία Νάκα, καθώς και από τον ιστότοπο του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.645,00 € με ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την 09/03/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.


Read More »
226.000€ για την επέκταση της γέφυρας στην Νέα Σελεύκεια 226.000€ για την επέκταση της γέφυρας στην Νέα Σελεύκεια Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Τρίτη, Απριλίου 11, 2017Μετά την 24η πρωινή ώρα ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.
Η 24ωρη εφημερία αρχίζει στις 8 π.μ. και λήγει στις 8 π.μ την επόμενη ημέρα
1 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ. -3μ.μ. ΠΑΠΠΑΣ Δ. – ΚΟΥΡΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ
3μ.μ έως  πρωί  ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜ.
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΦΑΛΑΣ
4 ΤΡΙΤΗ ΜΑΚΡΙΔΗ
5 ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΙΑΚΟΥ
6 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΠΠΑΣ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΗΣ
8 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ. -3μ.μ. ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ – ΜΑΚΡΙΔΗ
3μ.μ έως  πρωί  ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΚΙΟΥ
10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΝΤΟΣ
11 ΤΡΙΤΗ ΚΟΤΙΝΑΣ
12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΠ.
13 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΟΣ
15 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ.-3μ.μ. ΚΟΥΡΗ – ΑΣΠΙΩΤΗΣ  – ΚΟΤΙΝΑΣ
3μ.μ έως  πρωί ΚΟΥΡΗ
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΤΙΝΑ ΧΡ.
17 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜ.
18 ΤΡΙΤΗ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
19 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΥΦΑΛΑΣ
20 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΚΡΙΔΗ
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ
22 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ.-3μ.μ. ΠΑΠΠΑΣ – ΜΑΚΡΙΔΗ – ΑΣΠΙΩΤΗΣ
3μ.μ έως  πρωί ΠΑΠΠΑΣ
23 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΑΗΣ
24 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ
25 ΤΡΙΤΗ ΜΠΕΚΙΟΥ
26 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΝΤΟΣ
27 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΤΙΝΑΣ
28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΠ.
29 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 π.μ.-3μ.μ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ – ΚΟΤΙΝΑΣ – ΜΠΕΚΙΟΥ
3μ.μ έως  πρωί ΜΑΣΤΟΡΑΣ
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΙΟΣ
Read More »
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ- ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 11, 2017 Rating: 5

Σελίδες