Όπισθεν ολοταχώς από τον ΟΛΗΓ για τα καταστήματα του Δρεπάνου

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Όπισθεν ολοταχώς από τον ΟΛΗΓ για τα καταστήματα του Δρεπάνου


Την αναστολή της διαδικασίας δημοπρασιών για την παραχώρηση των δύο καταστημάτων στην παραλία του Δρεπάνου αποφάσισε με σημερινή του απόφαση το ΔΣ της ΟΛΗΓ Α.Ε., μετά από εισήγηση του διευθύνοντας συμβούλου κ. Πορφύρη.

Μάλιστα αποφασίστηκε η αποστολή προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας πρότασης για σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας και την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΗΓ) και του Δήμου Ηγουμενίτσας, περί ανάληψης από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και το δικαίωμα για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες, και εν γένει μισθώσεων , και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων από τον Δήμο.

Φαίνεται πως οι αντιδράσεις του συνόλου των τοπικών αρχών για την μονομερή απόφαση της ΟΛΗΓ να νοικιάσει τα καταστήματα, αλλά και με άνωθεν παρεμβάσεις, έπεισε τη διοίκηση του λιμανιού, για το λάθος της αρχικής τους απόφασης..

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ Α.Ε.:

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 4459/15-04-2020 εγγράφου του Δήμου Ηγουμενίτσας» 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ ΑΕ κατέθεσε την υπ΄αριθμ. 3977/22-04-2020 εισήγησή του η οποία έχει ως εξής: 
Σας κοινοποιώ το με αριθμό πρωτ. Εισερχομένου 4459/15-04-2020 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η με αυξ. Αριθμό 55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε αφενός να εντατικοποιηθούν οι από κοινού ενέργειες για την απόδοση της χερσαίας ζώνης του Δρεπάνου στο Δήμο Ηγουμενίτσας και αφετέρου να απόσχουμε από την διενέργεια της εν εξελίξει δημοπρασίας των δύο καταστημάτων στην χερσαία ζώνη του Δρεπάνου. 
Θέλω να επισημάνω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν και γνωστό, ότι από την αρχή της θητείας της παρούσας Διοίκησης, έχουμε σταθεί αρωγοί του Δήμου Ηγουμενίτσας, τόσο στην επίλυση ζητημάτων της χερσαίας ζώνης συνολικά, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, με σειρά έργων, που έχουν βελτιώσει την εικόνα της χερσαίας ζώνης και είναι προς όφελος της περιοχής. 
Μία τέτοια ενέργεια είναι η από πλευράς του ΟΛΗΓ προώθηση των διαδικασιών παραχώρησης της χρήσης των δύο καταστημάτων του Δρεπάνου, καθώς η λειτουργία τους θα προσφέρει στην περιοχή μας σωρευτικά τα εξής: 
-θέσεις εργασίας, σε μία περίοδο όπου πολλά τουριστικά καταλύματα δεν θα λειτουργήσουν και προσεχώς θα διαφανεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας 
-δημόσιες τουαλέτες και νέες τουαλέτες ΑΜΕΑ , που δεν υπάρχουν στην παραλία του Δρεπάνου για χρήση από τους λουόμενους 
-καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους χρήστες της παραλίας, από επιχειρήσεις ήπιας όχλησης 
-αναβάθμιση της παραλίας, με αύξηση της κίνησης στην περιοχή, προς όφελος των τοπικών προμηθευτικών επιχειρήσεων 

Ενώ αντίστοιχα, η λειτουργία των καταστημάτων θα προσφέρει έσοδα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των εξόδων ναυαγοσωστών, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κλπ. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η λειτουργία των καταστημάτων είναι απαραίτητη για το κοινό καλό, καθώς μάλιστα, ουδόλως κωλύει την διαδικασία παραχώρησης της χερσαίας ζώνης από το Ελληνικό Δημόσιο προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
Αντίστοιχα, η μη λειτουργία των δύο καταστημάτων, αλλά η λήψη αποφάσεων από πλευράς του ΟΛΗΓ για παραχώρηση καντινών και ξαπλωστρών στην περιοχή του Δρεπάνου, για εμάς αποτελεί επέμβαση σε μια περιοχή που ανέκαθεν διαχειριζόταν από τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
Ως Οργανισμός, είμαστε ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε αυτή την προσπάθεια, και ασφαλώς θα είναι για εμάς μία μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία, να συμβάλλουμε στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος 

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαι 
-την αποστολή προς τον Δήμο πρότασης για α) σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας ( MOU) και β) την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΗΓ) και του Δήμου Ηγουμενίτσας, περί ανάληψης από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και το δικαίωμα για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες, και εν γένει μισθώσεων , και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων από τον Δήμο. 
-την αναστολή της διαδικασίας των δημοπρασιών για την παραχώρηση των δύο καταστημάτων για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και την ανάληψη από το Δήμο όλων των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων διαδικασιών παραχώρησης χρήσης της έκτασης προς τον Δήμο. 
Επισημαίνεται ότι ο ΟΛΗΓ δια της υπογραφής του Μνημονίου ή και Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί, αποδέχεται να αναλάβει περαιτέρω, κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα από κοινού με το Δήμο για την πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας με κύριο Γνώμονα την ορθή αξιοποίηση και χρήση των εκτάσεων προς όφελος των πολιτών της περιοχής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τον Ιδρυτικό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Ν. 2932/2001 και τον Ν. 3429/2005 
2. Το Καταστατικό της Εταιρείας 
3. Το υπ΄αριθμ. 4459/15-04-2020 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα «Ακύρωση των με αριθμ. 47/2020 & 48/2020 αποφάσεων του ΔΣ» 
4. Την υπ΄αριθμ. 3977/22-04-2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

Αποφασίζει ομόφωνα : 
1) Την αποστολή προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας πρότασης για α) σύναψη Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας ( MOU) και β) την προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προώθησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμοδίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΛΗΓ) και του Δήμου Ηγουμενίτσας, περί ανάληψης από τον Δήμο του συνόλου της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δρεπάνου, όπως και το δικαίωμα για σύναψη συμβάσεων παραχωρήσεων χώρων για ομπρελοκαθίσματα, καντίνες, και εν γένει μισθώσεων , και ταυτόχρονα την κάλυψη του συνόλου των εξόδων από τον Δήμο. 
2) Την αναστολή της διαδικασίας των δημοπρασιών για την παραχώρηση των δύο καταστημάτων για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και την ανάληψη από το Δήμο όλων των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση όλων των νόμιμων διαδικασιών παραχώρησης χρήσης της έκτασης προς τον Δήμο. 
3) Ο ΟΛΗΓ δια της υπογραφής του Μνημονίου ή και Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί, αποδέχεται να αναλάβει περαιτέρω, κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα από κοινού με το Δήμο για την πραγματοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας με κύριο Γνώμονα την ορθή αξιοποίηση και χρήση των εκτάσεων προς όφελος των πολιτών της περιοχής. 
4) Την απάντηση εντός δέκα ημερών της θετικής ή αρνητικής απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
5) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΗΓ ΑΕ για περαιτέρω ενέργειες.
Read More »
Όπισθεν ολοταχώς από τον ΟΛΗΓ για τα καταστήματα του Δρεπάνου Όπισθεν ολοταχώς από τον ΟΛΗΓ για τα καταστήματα του Δρεπάνου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Δύο νέα δείγματα από το νοσ. Φιλιατών - Η εξέλιξη του κορωνοϊού στην Ήπειρο

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Δύο νέα δείγματα από το νοσ. Φιλιατών - Η εξέλιξη του κορωνοϊού στην Ήπειρο


Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊου, μέχρι σήμερα (Πέμπτη 23 Απριλίου 2020) το μεσημέρι, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα νοσοκομεία της Ηπείρου έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :
1. Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύεται ο ασθενής από τα Ιωάννινα, ο οποίος αποσωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται σε σταθερή βελτίωση.
2. Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος από την Άρτα και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
3. Στη Μονάδα Λοιμωδών, αρνητικής πίεσης, νοσηλεύεται η σύζυγος του ηλικιωμένου θανόντος από την Κέρκυρα. Η υγεία της ασθενούς είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
4. Κατά την χθεσινή ημέρα εξετάσθηκαν από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξήντα οκτώ (68) νέα δείγματα. Τα πενήντα οκτώ αφορούσαν όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου και ήταν όλα αρνητικά. Τα έξι από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και τα τέσσερα από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ,ήταν επίσης αρνητικά. 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
· Από τα τέσσερα δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση τα τρία ήταν αρνητικά και αναμένεται απάντηση για άλλο ένα.
· Σήμερα στάλθηκαν δώδεκα νέα δείγματα για εξέταση.
· Από το σύνολο των διακοσίων έξι (206) δειγμάτων που έχουν ληφθεί έως σήμερα, το ένα ήταν θετικό (κάτοικος Πρέβεζας) και αναμένονται αποτελέσματα για τα δέκα τρία ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά.

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
· Από τα είκοσι δείγματα που στάλθηκαν χθες για εξέταση τα δέκα εννέα είναι αρνητικά και αναμένεται απάντηση για άλλο ένα.
· Σήμερα στάλθηκαν επτά νέα δείγματα για εξέταση .
· Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα ,τα οποία διαμένουν στην Άρτα, είναι πολύ καλά στην υγεία τους και έχει παρέλθει ο χρόνος του περιορισμού, τόσο για τους ιδίους όσο και για τις επαφές τους που είχαν προκύψει από την ιχνηλάτηση .
· Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά τετρακόσια εξήντα εννέα (469) δείγματα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν θετικά και αναμένονται απαντήσεις για τα οκτώ ανωτέρω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά.

Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
· Επεστράφησαν δύο δείγματα πιθανών περιστατικών αρνητικά για SARS-COV-2.
· Στο Νοσοκομείο σήμερα νοσηλεύονται τρία πιθανά περιστατικά SARS-COV-2 και αναμένονται ισάριθμα αποτελέσματα δειγμάτων.
· Πέραν των ανωτέρω ελήφθησαν άλλα δύο δείγματα πιθανών περιστατικών, τα οποία βρίσκονται σε κατ΄ οίκον απομόνωση και αναμένονται αποτελέσματα.
· Όλα τα θετικά περιστατικά από την Π.Ε. Πρέβεζας, τόσο αυτά που νοσηλεύθηκαν όσο και αυτά που παρέμειναν σε καραντίνα και παρακολούθηση στην οικία τους, είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτό ισχύει και για όλες τις επαφές τους που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται εργαστηριακός επανέλεγχος, αφού έχει λήξει και ο χρόνος της προβλεπόμενης απομόνωσης, ώστε να τους παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες . 

Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
· Τα δύο δείγματα που στάλθηκε χθες ήταν αρνητικά.
· Σήμερα στάλθηκαν δύο νέα δείγματα για εξέταση .
· Έως σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά σαράντα έξι (46) δείγματα , τα σαράντα τέσσερα αρνητικά και αναμένεται απάντηση για τα δύο ανωτέρω.

Στο Camping του Δρεπάνου εξακολουθούν να διαμένουν οικιοθελώς είκοσι δύο (22) άτομα, Ευρωπαίοι πολίτες , οι οποίοι παρακολουθούνται και είναι πολύ καλά στην υγεία τους.
Read More »
Δύο νέα δείγματα από το νοσ. Φιλιατών - Η εξέλιξη του κορωνοϊού στην Ήπειρο Δύο νέα δείγματα από το νοσ. Φιλιατών - Η εξέλιξη του κορωνοϊού στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Παρατείνονται έως τις 4 Μαΐου τα μέτρα για τον Covid-19

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Παρατείνονται έως τις 4 Μαΐου τα μέτρα για τον Covid-19


Την παράταση των μέτρων που ισχύουν σήμερα για την προστασία κατά του κορωνοϊού μέχρι τις 4 Μαΐου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα επανέλαβε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνει ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο κ. Πέτσας ξεκίνησε την ενημέρωση με αναφορά στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΕΛΚ, στην οποία μετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων στα κοινά προβλήματα που γεννά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της η πανδημία του κορωνοϊού. Ένα από τα βασικά ζητήματα στη σημερινή ημερήσια διάταξη είναι η δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Οι θέσεις της χώρας μας είναι γνωστές» υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Παράλληλα εξήγησε ότι οι θέσεις αυτές αναπτύχθηκαν έγκαιρα από τον πρωθυπουργό στην κοινή επιστολή με άλλους οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η πρώτη που αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η θέση αρχής ότι «τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις».

Ο κ. Πέτσας στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η απαίτηση από τις ηγεσίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη μεγάλη υγειονομική κρίση που σαφώς προκαλεί και οικονομική κρίση. «Η Ευρώπη χρειάζεται κοινές πολιτικές κι ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο», όπως έχει σημειώσει ο πρωθυπουργός «για παράδειγμα ένα κοινό ευρωομόλογο».

Στόχος είναι να πείσουμε τις αγορές, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες ότι «η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα την ύφεση, να βάλει μπροστά τις μηχανές της ανάπτυξης και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι στην προπαρασκευαστική τηλεδιάσκεψη που είχε προχθές ο πρωθυπουργός με τον κ. Σαρλ Μισέλ επανέλαβε ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας «είναι αναγκαία η χρήση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και η ανάπτυξη κοινών παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και ζήτησε να επεξεργαστούν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ένα συνεκτικό πλαίσιο για την επανεκκίνηση των μεταφορών και της τουριστικής δραστηριότητας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σε όλη τη διάρκεια αυτής «επιδεικνύουμε υψηλό αίσθημα ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας». Υπογράμμισε ότι «μένοντας στον ίδιο δρόμο σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα εποχή, σε μια νέα κανονικότητα όπου πολλές συνήθειες και συμπεριφορές των ανθρώπων θα έχουν αλλάξει».

Είπε χαρακτηριστικά ότι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για αυτή τη νέα κανονικότητα «επειδή τα αυστηρά, πρωτόγνωρα μέτρα που πήραμε νωρίς δούλεψαν. Και δούλεψαν γιατί τα ακολουθήσαμε. Όλοι μαζί σε μια ξεχωριστή στιγμή ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας». Είναι σαφές ότι «η επιτυχία των μέτρων που ελήφθησαν απεικονίζεται στα διαγράμματα των κρουσμάτων και -δυστυχώς- των θυμάτων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου πληθυσμού» πρόσθεσε και έδειξε γραφήματα που απεικονίζουν αυτή την πορεία.

«Αυτή η εικόνα δεν είναι για να μπει στο αρχείο ούτε για να αλληλοσυγχαιρόμαστε» επισήμανε. «Είναι για να μας θυμίζει από την αρχή γιατί πήραμε αυτά τα μέτρα. Για να μη νοσήσουν πολλοί ταυτόχρονα. Για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας από την ταυτόχρονη εισαγωγή ασθενών. Για να μη φέρουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας στην κατάσταση που είδαμε ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή με απόγνωση να πρέπει να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει».
Read More »
Παρατείνονται έως τις 4 Μαΐου τα μέτρα για τον Covid-19 Παρατείνονται έως τις 4 Μαΐου τα μέτρα για τον Covid-19 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ζητούνται πωλητής και οδηγός διανομής

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Ηγουμενίτσα: Ζητούνται πωλητής και οδηγός διανομής


Από την εταιρία "Χαρτοπλάστ Πασχάλης" στην Ηγουμενίτσας, ζητούνται ένας πωλητής και ένας οδηγός διανομής

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6946040565
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ζητούνται πωλητής και οδηγός διανομής Ηγουμενίτσα: Ζητούνται πωλητής και οδηγός διανομής Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Δύο θέσεις εργασίας

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Ηγουμενίτσα: Δύο θέσεις εργασίας


Η ntorkos plants με έδρα το Ράγιο Θεσπρωτίας και που δραστηριοποίηση στην παραγωγή και χονδρική πώληση φυτών αναζητά 
Α. Γεωπόνο για εργασία στον χώρο της 
Β. Πωλητή για πωλήσεις στους τέσσερις νόμους της ηπείρου 

Πληροφορίες στο 2664300550 
Και email natntork@gmail.com
Read More »
Ηγουμενίτσα: Δύο θέσεις εργασίας Ηγουμενίτσα: Δύο θέσεις εργασίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ζητείται τεχνικός εγκαταστάτης - ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος - ραδιοερασιτέχνης

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Ηγουμενίτσα: Ζητείται τεχνικός εγκαταστάτης - ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος - ραδιοερασιτέχνης 


Θέση : Τεχνικός εγκαταστάτης - ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος - ραδιοερασιτέχνης 

Επιθυμητά προσόντα : 
  • Καλή γνώση δικτύων , κεραιοσυστημάτων 
  • Καλή γνώση των προϊόντων της πληροφορικής (Hardware, Software & Internet). 
  • Ευχάριστη προσωπικότητα - πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
  • Άτομο ευγενικό, πρόθυμο και υπεύθυνο 
  • Καλή γνώση Αγγλικών 

Παράδοση Βιογραφικών 
Στο Κατάστημα, οδός Κύπρου 47, στην Ηγουμενίτσα 
Στο email: igoumenitsa@novashops.gr


ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ : 
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής Εκπαίδευση 
  • Bonus βάσει αποτελεσμάτων
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ζητείται τεχνικός εγκαταστάτης - ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος - ραδιοερασιτέχνης Ηγουμενίτσα: Ζητείται τεχνικός εγκαταστάτης - ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος - ραδιοερασιτέχνης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Καίριες παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Καίριες παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 


Ενημερώνουμε, ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης έως και σήμερα, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκτός από την ενημέρωση που παρέχει στο σύνολο των μελών του, παρεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο, τόσο για την βελτίωση των μέτρων στήριξης, όσο και για την παροχή λύσεων και σε λοιπά ζητήματα επιχειρηματικότητας. 

Πρόσφατη παρέμβαση η επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου θέσαμε το ζήτημα της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800€ για την ενίσχυση και των νεοσύστατων επιχειρήσεων (με έναρξη από το 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020) καθώς από την σχετική Υπουργική Απόφαση προέκυπτε Μη δυνατότητα ένταξής τους στο μέτρο. 

Χθες 22.04.2020 εκδόθηκε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με την οποία τυγχάνουν της ανωτέρω ενίσχυσης και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Επιπλέον με επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, θέσαμε το ζήτημα της προσκόμισης δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση σε προγράμματα χρηματοδότησης, όπου προβλεπόταν η προσκόμιση πιστοποιητικών Πρωτοδικείου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους των δράσεων. 

Για το ανωτέρω η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανακοίνωσε ότι διευκολύνεται η διαδικασία και θεωρείται αποδεκτή η υποβολή, αντί των πιστοποιητικών Πρωτοδικείου, του Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ, καθώς επίσης και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με γνήσιο υπογραφής ή από το gov.gr, που βεβαιώνει την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων του Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ και η υποχρέωση για την αποστολή των πιστοποιητικών Πρωτοδικείου με την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων. 

Επίσης, με την υποβολή αιτήματος αλλά και την δυναμική κινητοποίηση τομέων των αρμόδιων Υπουργείων για την παράταση του χρόνου ανανέωσης των Αδειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εντάχθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας παράγραφος στην ΠΝΠ 31.03.2020 για 3μηνη παράταση έως 30.06.2020. 

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δηλώνει παρών και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις επεμβαίνοντας στοχευμένα προς όφελος της επιχειρηματικότητας. 

Εκ της Διοικήσεως 

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Read More »
Καίριες παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Καίριες παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Γόγολος: H χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και η χρήση αυτής ανήκει στους πολίτες της

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Γόγολος: H χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και η χρήση αυτής ανήκει στους πολίτες της 


Αγαπητοί συμπολίτες 

H χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και η χρήση αυτής, ανήκει στους πολίτες της. 

Για τη Δημοτική Παράταξη που έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης λιμένος Ηγουμενίτσας, αποτελεί την μεγαλύτερη ίσως πολιτική στόχευση, ως υποχρέωση έναντι των πολιτών αφενός και της σπουδαιότητας που έχει η εκμετάλλευση από τον Δήμο των χώρων της, για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Για το σκοπό αυτό, βλέποντας την αδράνεια για το θέμα της Δημοτικής αρχής, η οποία μονίμως διακατέχεται από την πολιτική φιλοσοφία του « μη μου τους κύκλους τάραττε», πήραμε τις παρακάτω πρωτοβουλίες : 

1. Στις 15/2/2020 κατά την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη στην Ηγουμενίτσα, υπέβαλα υπόμνημα, στο οποίο επισήμαινα «..την ανάγκη άμεσης παραχώρησης της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Ηγουμενίτσας και ότι ο ΟΛΗγ δεν πρέπει να προχωρήσει σε δημοπράτηση ενοικίασης των δύο καταστημάτων στο Δρέπανο, για να μη δημιουργηθούν εμπόδια ..» 

Η απάντηση του κ. Υπουργού ήταν, « …είναι δίκαιο και θα γίνει, αρκεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας και ΟΛΗγ να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για το σκοπό αυτό…» 

2. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/2/2020 με παρέμβασή μου, θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την ανησυχία μου για την επικειμένη δημοπράτηση των δύο καταστημάτων στο Δρέπανο από τον ΟΛΗγ και τις δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύψουν στην παραχώρηση της χερσαίας ζώνης από αυτό. 

Η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν « πως η Δημοπράτηση δεν πρόκειται να προκηρυχθεί, γιατί είναι ο ίδιος σε απ ευθείας επαφή με τη διοίκηση του ΟΛΗγ Το θέμα δεν υφίσταται και ανακινείται από την αντιπολιτευτική διάθεση του κ. Γόγολου… » 

3. Στις 06.04.2020 ανακοινώνει ο ΟΛΗγ, τη διακήρυξη της μίσθωσης των δύο καταστημάτων στο Δρέπανο. Ο κ. Δήμαρχος δεν ήταν μέντιουμ για να το προβλέψει. Δυστυχώς… 

4. Στις 13.04.2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο που προκλήθηκε μετά από αυτή την εξέλιξη, έκανα για μια ακόμη φορά σαφή τη θέση μου, ότι « η ανάκληση της διακήρυξης μίσθωσης των καταστημάτων στο Δρέπανο είναι ανάγκη να γίνει, εδώ και τώρα. Και προχωρώ παραπέρα, να γίνει άμεσα η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Ηγουμενίτσας και τους πολίτες, πλην των χώρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ελλιμενισμού των πλοίων… » 

Αγαπητοί συνδημότες 

Τα προβλήματα του τόπου λύνονται όταν τα επισημαίνεις στη σωστή τους διάσταση και διεκδικείς τη λύση τους με κάθε δυνατό τρόπο. Με την απλή διαχείριση του χρόνου εξουσίας, χωρίς πολιτική πρόβλεψη και αγωνιστική διάθεση, μόνο στο «πολικό μάνα εξ ουρανού» ελπίζεις. 

Η προσπάθεια της παράταξης μας για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης θα δικαιωθεί. 

Η κεντρική εξουσία μπορεί να αντιληφτεί τα δίκαια αιτήματα των μικρών κοινωνιών, αν αυτά προβληθούν και διεκδικηθούν από τις τοπικές αρχές.
Read More »
Γόγολος: H χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και η χρήση αυτής ανήκει στους πολίτες της Γόγολος: H χερσαία ζώνη λιμένος Ηγουμενίτσας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και η χρήση αυτής ανήκει στους πολίτες της Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Νέος κύκλος απολυμάνσεων κοινόχρηστων χώρων

Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020
Ηγουμενίτσα: Νέος κύκλος απολυμάνσεων κοινόχρηστων χώρων 


Στα πλαίσιο αντιμετώπισης και προφύλαξης από τον COVID – 19 οι ενέργειες πλυσίματος και απολύμανσης χώρων επαναλαμβάνονται. 

Πιο συγκεκριμένα: 
Πλύσιμο και απολυμάνσεις 
Πλατεία Δημαρχείου 
Λαϊκή αγορά 
Κεντρική παιδική χαρά 
Πεζόδρομος και κάθετοι σε αυτόν οδοί 
Παραλιακή οδός από το «ΞΕΝΙΑ» μέχρι την Τράπεζα Πειραιώς 
Οδός 49 Μαρτύρων 
Καταυλισμοί Ρομά 
Κάδοι απορριμμάτων πόλης Ηγουμενίτσας 
Δημοτικά Οχήματα 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 
Δημόσιες Υπηρεσίες 
Αστυνομία 
Τράπεζες 
Απολυμάνσεις 
ΤΕΠ 
Σούπερ Μάρκετ 
Δημοτικά καταστήματα Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου, Μαργαριτίου, Συβότων και Πέρδικας
Read More »
Ηγουμενίτσα: Νέος κύκλος απολυμάνσεων κοινόχρηστων χώρων Ηγουμενίτσα: Νέος κύκλος απολυμάνσεων κοινόχρηστων χώρων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 23, 2020 Rating: 5

Σελίδες