Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση ΤΑΞΙ με ΙΧ (+ΦΩΤΟ)

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στην παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, στο ύψος του Μαυρουδίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του ΤΑΞΙ, έπεσε με ταχύτητα πάνω στο προπορευόμενο ΙΧ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο οδηγοί των οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

Τα οχήματα, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, απομακρύνθηκαν από την οδική βοήθεια ΜΠΟΤΣΑΡΗΣRead More »
Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση ΤΑΞΙ με ΙΧ (+ΦΩΤΟ) Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση ΤΑΞΙ με ΙΧ (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018

Πρόλογος
Το θέμα «απάτη  καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)»  είναι τεράστιο και σε κάθε περίπτωση η εργασία ερευνά  βασικές έννοιες χωρίς να αναφέρεται διεξοδικά, στην οργανωτική δομή και στην αναλυτική λειτουργία της απάτης. Στόχος είναι , η εισαγωγή στο «καρουσελ» , στον βασικό τρόπο λειτουργίας και κυρίως η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων . Δίχως αμφιβολία το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί με μια περιορισμένη ανάλυση για αυτό το λόγο παρατίθεται στο τέλος πινάκας με πηγές και βιβλιογραφία , διεθνούς και ελληνικής η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Γιάννης Στάθης
Αθήνα , Νοέμβριος 2018

Εισαγωγή
Η απάτη  καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)) είναι μια ειδική περίπτωση απάτης όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ετήσιες απώλειες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης  ανέρχονται σε 60 δις Ευρώ.
Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Έχει αντίκτυπο στον θεμιτός ανταγωνισμός, μειώνει τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και επηρεάζει αρνητικά τους ιδίους πόρους της ΕΕ. Επίσης δημιουργεί πιο επαχθείς υποχρεώσεις για νόμιμες επιχειρήσεις.
Τα μεγέθη και η αύξηση της απάτης κατέδειξαν τη μερική ανεπάρκεια των εθνικών συστημάτων ελέγχου, την έλλειψη αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών και την απουσία κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης.
Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και συνδυασμοί απάτης του «εξαφανισμένου εμπόρου». Μερικές φορές η απάτη έχει απλή μορφή (απάτη ενδοκοινοτικών αγορών, οι πλασματικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις), άλλες φορές αφορά σε διαδοχικές πωλήσεις , με κυκλική κίνηση των αγαθών , μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (απάτη τύπου καρουζέλ), ενώ άλλες φορές υπάρχουν περισσότερο σύνθετες μορφές απάτης όπως η απάτη στο πλαίσιο της τελωνειακής διαδικασίας (CPC) 42.00.
Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ίσως η πιο συνηθισμένη πρακτική της απάτης «καρουζέλ» είναι εκείνη στην οποία ο «εξαφανισμένος έμπορος» διοχετεύει αγαθά που αγόρασε ενδοκοινοτικά σε άλλη εγχώρια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας εταιρείες ως μεσολαβητές, με σκοπό την εξαγωγή των αγαθών (ενδοκοινοτική παράδοση) στη χώρα αρχικής προέλευσης και στον ίδιο αρχικό προμηθευτή. Έτσι, τα εμπορεύματα κινούνται «κυκλικά» και επαναλαμβανόμενα ωσότου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο «εξαφανισμένος» έμπορος εισπράττει μεν, αλλά δεν αποδίδει τον ΦΠΑ, τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να καταβάλουν στην άλλη επιχείρηση.
Η απάτη διενεργείται με  αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας (smartphones, τάμπλετς, πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.) Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, η διακίνηση των αγαθών δεν  είναι πραγματική, δηλαδή πραγματοποιείται εικονικά με τη συμμετοχή στο κύκλωμα και μεταφορικών εταιρειών.
Για να γίνει κατανοητή η απάτη  είναι απαραίτητο να αναλυθεί εν συντομία το πώς λειτουργεί το σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ .

Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) παράγει σημαντικά έσοδα (περισσότερα από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου συνολικού φόρου έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών) και έχει εισαχθεί σε περίπου 140 χώρες. Ο ΦΠΑ είναι κοινοτικός φόρος με την έννοια ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τον ΦΠΑ με ομοιόμορφο τρόπο.  Είναι το κύρια πηγή εσόδων σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών. Ο ΦΠΑ λειτουργεί με ουδέτερο και διαφανή τρόπο και o ρόλος του αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η οικονομική επιβράδυνση και η γήρανση του πληθυσμού, επιβαρύνει άλλες πηγές εσόδων (Επιτροπή της ΕΕ, 2010α).
Τo κοινό σύστημα ΦΠΑ εφαρμόζεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται προς κατανάλωση στην Ε.Ε. Ισχύει περισσότερο ή λιγότερο σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της «χώρας προορισμού». Δηλαδή επιβάλλεται στη χώρα που καταναλώνεται το αγαθό ή η υπηρεσία με βάση τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα κατανάλωσης και όχι στη χώρα παραγωγής. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στην αξία που προστίθεται στα αγαθά ήτις υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της αλυσίδας διανομής, ανεξαρτήτως του αριθμού των πράξεων συναλλαγής, επιβαρύνοντας τον τελικό καταναλωτή.

Γενικά χαρακτηριστικά
Με σκοπό την  καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ΦΠΑ, καθώς και την απάτη ΦΠΑ, παραθέτουμε  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-o ΦΠΑ είναι ένας γενικός φόρος, δεδομένου ότι εφαρμόζεται για όλες τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε αυτά.
-O ΦΠΑ  είναι ένας φόρος κατανάλωσης επειδή βαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή ή τη διανομή των εμπορευμάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. Ο φόρος κατανάλωσης εισρέει στο Δημόσιο Ταμείο του Κράτους Μέλους της τελικής κατανάλωσης.
-Ο ΦΠΑ εισπράττεται τμηματικά , μέσω ενός συστήματος επιμέρους πληρωμών που αντιστοιχούν στην προστιθέμενη αξία από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις(υποκείμενες στο φόρο) προς τις Φορολογικές Αρχές . Οι υποκείμενοι στο φόρο δικαιούνται να εκπίπτουν τον ΦΠΑ που καταβάλλουν στη Φορολογική Αρχή κατά το ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλαν σε προηγούμενο στάδιο. Κατά συνέπεια, ο ΦΠΑ είναι ουδέτερος σε σχέση με τον αριθμό των συναλλαγών.
-Ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται σε ορισμένα αγαθά (υπάρχουν ορισμένοι άλλοι φόροι που επιβάλλονται σε συγκεκριμένα είδη αγαθών όπως το αλκοόλ, ο καπνός, η ηλεκτρική ενέργεια, ), αλλά στην οικονομική δραστηριότητα , τη λεγόμενη φορολογητέα συναλλαγή. Υπάρχουν 4 κατηγορίες φορολογητέων συναλλαγών:
-προμήθεια αγαθών
-παροχή υπηρεσιών
-ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - συναλλαγή μεταξύ μερών από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ
-εισαγωγές προϊόντων που εισάγουν από τρίτες χώρες, δηλαδή δεν είναι μέλη της ΕΕ.
Τρόπος  φορολόγησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Κάθε μέλος της ΕΕ αναγνωρίζει τις παραπάνω  φορολογητέες συναλλαγές. Για παράδειγμα ας χρησιμοποιήσουμε  μια Ιταλική εταιρεία η όποια πωλεί αγαθά σε Ελληνική εταιρεία. Πρόκειται για προμήθεια αγαθών από την άποψη του πωλητή, αλλά ταυτόχρονα είναι ενδοκοινοτική απόκτηση από την οπτική της  Ελληνικής εταιρείας. Εάν προέκυπτε ΦΠΑ  θα οδηγούσε σε διπλή φορολόγηση του διεθνούς εμπορίου εντός της ΕΕ, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (μία από τις σημαντικότερες αρχές της ΕΕ). Για να αποφευχθούν τέτοιες συνέπειες, η προαναφερθείσα οδηγία διατυπώνει έναν κανόνα του κράτους προορισμού, που σημαίνει ότι μια συναλλαγή θα φορολογείται μόνο στο κράτος του αγοραστή, ενώ στο κράτος προέλευσης - μολονότι εξακολουθεί να θεωρείται φορολογητέα πράξη - θα υπόκειται σε απαλλαγή και δεν θα χρεωθεί με ΦΠΑ- έτσι στο παράδειγμα μας η Ιταλική  εταιρεία θα πωλούσε τα εμπορεύματα χωρίς τον ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή.  Σημειωτέον, το γεγονός αυτό  είναι ένα από τα βασικά σημεία της λειτουργίας  του μηχανισμού καρουσέλ.
Ο έμμεσος φόρος- (ο ΦΠΑ ως έμμεσος φόρος ) σημαίνει ότι η επιχείρηση , απλώς εισπράττει το φόρο για το κράτος και αποδίδει τα εισπραχθέντα ποσά σε καθορισμένες περιόδους, , ενώ η πραγματική φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει τον τελικό καταναλωτή, επειδή ο φόρος ενσωματώνεται στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι για τους ενδιάμεσους φορολογούμενους ο ΦΠΑ είναι χρηματοοικονομικά «ουδέτερος» (δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο) - δεν έχει κανένα κόστος χρήματος .
Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το «καρουσέλ» με ένα  απλό παράδειγμα.
Παράδειγμα απάτης καρουσέλ .

Ας δούμε ένα  παράδειγμα, το οποίο περιγράφει  την  απάτη  καρουζέλ στην πιο απλή και βασική  της μορφή.
Το υποθετικό  καρουσέλ θα ξεκινήσει με την εταιρεία Α, που εγκαταστάθηκε στη Γαλλία.  Η A πωλεί αγαθά στην εταιρεία Β, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ας υποθέσουμε ότι το κόστος είναι 200.000 €. Λόγω του «κανόνα του κράτους προορισμού», ο Α δεν θα χρεώσει ΦΠΑ, οπότε ο Β δεν θα καταβάλει ΦΠΑ .
Στη συνέχεια, η B προχωρεί στην πώληση των αγαθών σε μια άλλη βρετανική εταιρεία C, αυτή τη φορά η συναλλαγή θεωρείται πώληση  αγαθών και φορολογείται. Ως εκ τούτου, το Β πωλεί για τιμή + ΦΠΑ - ας πούμε 200.000 + 40.000 GBP (ποσοστό ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 20%) και υποτίθεται ότι αποδίδει το ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές , κάτι που φυσικά  δεν θα συμβεί. Αυτή είναι η πιο προφανής παραβίαση του νόμου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του καρουσέλ.
Η C αγόρασε τα αγαθά με τον ΦΠΑ που περιλαμβάνεται, οπότε υπολογίζεται στον φόρο εισροών. H C τώρα  πωλεί τα προϊόντα πίσω στην  Α στη Γαλλία  και για άλλη μια φορά η τιμή δεν θα περιλαμβάνει τον  ΦΠΑ ,λόγω του κανόνα του κράτους προορισμού, ως εκ τούτου C ο φόρος εκροών θα είναι 0 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών  η C δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.
Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα με την παραπάνω μεθοδολογία, μπορεί να κάνουν πολλούς κύκλους, γι' αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ.
Συνοψίζοντας , το Ηνωμένο Βασίλειο  έχασε 40.000 λίρες στερλίνες, γεγονός που αποφέρει ισόποσα κέρδη για τους απατεώνες. Πηγή EUROPOL . «Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα μπορεί να κάνουν πολλούς κύκλους, γι' αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ».

Ο βασικός πρωταγωνιστής  στην απάτη είναι ο "εξαφανισμένος έμπορος", ένα κέλυφος ή μια βραχύβια σε «επιχειρηματική ζωή εταιρεία» (μπορεί διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες ή, το πολύ, μερικούς μήνες) η οποία ελέγχεται επισήμως από εικονικούς διαχειριστές .
Άλλοι παράγοντες οι όποιοι διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο είναι
 α) Ο Αποµονωτής ή ρυθμιστής (Buffer).Οι απομονωτές  είναι, γενικά, πλήρως συμμορφωμένοι έμποροι οι οποίοι διενεργούν νόμιμες  επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της απάτης. Εμπλέκονται προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο πολύπλοκο το μοντέλο της  απάτης  και να αποκρύψουν  τις παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης δραστηριότητάς τους.  Πολλές φορές αγνοούν ότι είναι μέρος μιας αλυσίδας συναλλαγών που αποσκοπούν στην κλοπή του ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή.
Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν  β) οι μεταφορείς οι όποιοι  μεταφέρουν πραγματικά ή εικονικά  τα εμπορεύματα και  παρέχουν βάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης
 γ) τα δικηγορικά και λογιστικά  γραφεία τα οποία  παρέχουν υποστήριξη για τη σύσταση την λειτουργία  και την  εκκαθάριση εταιρειών.
 
 Μοντέλο  καρουσέλ .
Πηγή.Fabrizio Borselli, Organised VAT fraud: features, magnitude, policy perspectives, European Commission press releases.


Απάτη καρουσελ  στην Ελλάδα . Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap
Δυστυχώς για την χώρα μας τα επίσημα στοιχεία για το  «καρουσελ» είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Η μόνη ασφαλής πηγή άντλησης στοιχείων  η οποία μας δίνει μια σοβαρή  εκτίμηση του προβλήματος είναι ο δείκτης « Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap» του Directorate General Taxation and Customs Union της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η Ελλάδα παρουσιάζει  πολύ κακές επιδόσεις όπως φαίνεται και  και στους επίσημους πίνακες ,γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  η απάτη με το ΦΠΑ στην χώρα είναι εκτεταμένη. Με στοιχεία του 2016 , τα οποία παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ,η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.

Τι είναι το Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap .
Τo  Έλλειμμα Φ.Π.Α - VAT Gap  είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του πραγματικού εισπραχθέντος ΦΠΑ, παρέχει μια εκτίμηση της απώλειας εσόδων λόγω φοροδιαφυγής, και φοροαποφυγής, αλλά και λόγω πτωχεύσεων, οικονομικών αδυναμιών ή εσφαλμένων υπολογισμών.

 Πηγή.https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf


Πηγή.https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf
Διαπιστώσεις
Δίχως αμφιβολία από την μελέτη και  ανάλυση περιπτώσεων σε συνδυασμό με την νομοθεσία και την θεωρία ,προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα και συμπεράσματα.
                Πώς είναι εφικτό  να εξαφανιστεί  η εταιρεία  Β μετά από  μια τόσο προφανή παραβίαση του νόμου; Αναμφισβήτητα  ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής της είναι να εξαπατήσει τις αρχές ,να κλέψει  τον φόρο και να εξαφανιστεί. Αυτές οι εταιρείες χρησιμεύουν ως κελύφη, εξυπηρετούν  το ρόλο του εξαφανισμένου εμπόρου (εξ ου και ένα άλλο όνομα για την απάτη καρουζέλ - την απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου). Μόλις η φορολογική αρχή, επιχειρήσει να επικοινωνήσει με την εταιρεία αυτή, πιθανότατα θα διαπιστώσει ότι κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο, η  διεύθυνση της  είναι συνήθως κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο και μετά από μακρά και εξαντλητική έρευνα τελικά θα επικοινωνήσουν με τον « υπεύθυνο» της εταιρίας μόνο για να διαπιστώσουν ότι είναι κάποιος άστεγος ή αλκοολικός / απατεώνας/κακοποιός ή «πρόθυμος» ο οποίος  «προσφέρθηκε να κερδίσει κάποια χρήματα αν «υπέγραφε κάποια χαρτιά». Σε ορισμένες χώρες αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν εκπαίδευση και έχουν αδύνατο κοινωνικό υπόβαθρο. Είναι εύκολα αντικαταστάσιμα και εύκολα διαθέσιμα
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επίσης επαγγελματίες που έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων - προσπαθούν συνήθως να σταματήσουν (εκμεταλλευόμενοι διάφορους διαδικαστικούς μηχανισμούς) όσο το δυνατόν περισσότερο με πρόθεση να περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το αίτημα της φορολογικής υπηρεσίας μη εκτελεστό πριν δικαστήριο.
Ο εγκέφαλος ο οποίος ενορχηστρώνει το καρουζέλ δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστός, στις αρχές ,καθώς δεν εμπλέκεται άμεσα σε καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το παράδειγμα  που παρουσιάστηκε είναι μόνο το πλέον  βασικό και προορίζεται μόνο να αποδείξει την αρχή της απάτης καρουζέλ. Τέτοιο τύπου καρουσέλ αποκαλύπτεται πιθανώς πολύ γρήγορα - είναι κοινή πρακτική η διενέργεια φορολογικού ελέγχου όταν μια εταιρεία απαιτεί μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.
Στην πράξη, αυτού του είδους η απάτη  διαρθρώνεται με τρόπο  εξαιρετικά περίπλοκο, ο οποίος περιλαμβάνει παρά πολλές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αλλά και περισσότερων εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος.
 Για να καταστήσουν πιο δύσκολη τη δουλειά των φορολογικών και διωκτικών αρχών, οι απατεώνες συχνά αναπτύσσουν πολύ περίπλοκες εταιρικές και χρηματοοικονομικές δομές οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν περισσότερες από 100 εταιρείες σε διάφορες χώρες, ενώ οι περισσότεροι απλώς μεταφέρουν τα εμπορεύματα στον επόμενο συμμετέχοντα χωρίς να παραβιάζουν κανένα νόμο απλά για να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ του εξαφανισμένου  έμπορου και της εταιρείας που ζητάει επιστροφή - αυτό καθιστά  τον εντοπισμό εκθετικά πιο δύσκολο, διότι οι αρχές πρέπει να διεξάγουν ταυτόχρονες  και εκτεταμένες γεωγραφικά έρευνες (που συχνά απαιτούν διεθνή συνεργασία) σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Όπως παρατηρήθηκε από τη FATF (2007), το ξέπλυμα των κερδών από τις απάτες τύπου "καρουζέλ" απαιτεί ειδικευμένες οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες προσελκύονται από τα μεγάλα ποσά τα οποία είναι διαθέσιμα με ένα σχετικά χαμηλό κίνδυνο και απαιτεί μια εις βάθος γνώση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα έσοδα από απάτες τύπου "καρουζέλ" μπορεί να έχουν γίνει η κύρια πηγή της χρηματοδότησης για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Όσον αφορά τα εμπλεκόμενα εμπορεύματα σε απάτες, τα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι διαθεσιμότητα σε μεγάλες ποσότητες, υψηλή αξία, χαμηλό βάρος, ταχεία η τεχνική απαξίωση και η δυνατότητα διάχυσης τους στην  μαύρη αγορά. Τα εμπορεύματα που εντοπίστηκαν με υψηλή συχνότητα ήταν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και αξεσουάρ αυτοκινήτων, κρέας, χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και  σιτηρά, τα αναψυκτικά, τα καλλυντικά, τα πολύτιμα μέταλλα και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα. Πολλές φορές  μέσω πλαστών συναλλαγών μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων τα εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται  μόνο στα «χαρτιά» και να παραμένουν αποθηκευμένα σε αποθήκες που διαχειρίζονται οι απατεώνες ή οι συνεργοί τους.
Τελικά Συμπεράσματα

Η απάτη του καρουσέλ είναι εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη . Με δεδομένο ότι αποδίδει τεράστια «κέρδη» είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.  Για την πραγματοποίηση μιας απατης «καρουσέλ» είναι απαραίτητη αρχική χρηματοδότηση , διεθνής νομική υποστήριξη , λογιστική και φοροτεχνική  εξειδίκευση ανά χώρα, χρηματοοικονομική και τραπεζική σχέση , συνεργασία μεταφορικών εταιρειών , αποθηκευτικοί χώροι, διαφθορά κρατικών στελεχών, «πρόθυμοι εκπρόσωποι» . Όλα τα παραπάνω για να οργανωθούν , να συντονιστούν και να αρχίσουν να λειτουργούν, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις , κεφάλαια, συντονισμό και φυσικά ανάληψη σημαντικού κινδύνου μια και μια τέτοια οργάνωση «αποσπά» ιλιγγιώδη ποσά φόρων από κυβερνήσεις.
Το γεγονός ότι το σύστημα ΦΠΑ το όποιο αφορά τις ενδοκοινοτικές  συναλλαγές έχει εγγενείς αδυναμίες , οδηγεί σε σημαντικές απώλειες εσόδων. H απώλεια των εσόδων που οφείλεται στη μη είσπραξη του ΦΠΑ και την απάτη είναι τεράστια. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της απάτης ΦΠΑ  είναι από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ και των εθνικών φορολογικών , ελεγκτικών και διωκτικών αρχών. Eίναι σαφές ότι οι μεμονωμένες εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Η κοινοτική προσέγγιση και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιώδεις προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις.  Μελλοντικά η αξιοποίηση νέων νομοθεσιών και τεχνολογιών , συστημάτων συλλογής πληροφοριών  και μεθόδων έλεγχου, πιθανών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο δραστικά .Η  αντιμετώπιση θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε επόμενη εργασία.


Βιβλιογραφία-Πηγές

Διεθνής


-HMRC internal manual  VAT Fraud www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-fraud
-Fabrizio Borselli, Organised VAT fraud: features, magnitude, policy perspectives, European Commission press releases.
-THE MORPHING OF MTIC FRAUD: VAT FRAUD INFECTS TRADABLE CO2 PERMITS Boston University School of Law Working Paper No. 09-35 (August 3, 2009) Richard T. Ainsworth
Ελληνική

-ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ http://www.accountancygreece.gr
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO . Ειδική έκθεση Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ:ανάγκη για περαιτέρω δράση
-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ        Αθήνα,   19  Σεπτεμβρίου 2008         :  Διεξαγωγή πολυμερών ελέγχων με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και της απάτης τύπου Καρουζέλ            
- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ . Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ.      ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Του Γιάννη Στάθη. www. http://giannisstathis.blogspot.com/2018/02/blog-post.html     

                      
*  Εργασθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε υψηλές θέσεις ευθύνης. Yπηρέτησε ως  πολιτικό στέλεχος στο Υπουργείο  Οικονομικών, με τομέα ευθύνης τον φορολογικό και τελωνειακό μηχανισμό. Κατά την διάρκεια της θητείας του εκπαιδεύτηκε σε θέματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος στο US DEPARTMENT OF TREASURY, στο IRS CRIMINAL INVESTIGATION καθώς και σε τελωνειακά θέματα και δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, καθώς και στην Ιταλική οικονομική αστυνομία, GUARDIA di FINANZA. Κείμενά του δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ αναλύσεις του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνούς κύρους έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών . (www.giannisstathis.blogspot.com) .   
Read More »
Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη  Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) Του Γιάννη Στάθη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

ΕΕ – Ταϊβάν: Στόχος η σύναψη Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018

Η Ταϊβάν διαθέτει μία από τις πιο προηγμένες και ανθηρές οικονομίες στην Ασία και έχει ιστορικά μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Η ΕΕ διατηρεί ισχυρές και στενές εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν αλλά οι πολιτικές σχέσεις της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα έχουν αποτελέσει εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου προς τη σύναψη μιας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας η οποία θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις μέσω των επιχειρήσεων και του εμπορίου.

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει συνομιλίες για επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊβάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα στη νέα εμπορική και επενδυτική της στρατηγική «Εμπόριο για όλους» που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Η επισκόπηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ», στην οποία αναφέρεται ότι η ΕΕ σχεδιάζει να επεκτείνει τις σχέσεις της με την Ταϊβάν και είναι διατεθειμένη να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν για τη σύναψη μιας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας.

Αυτά τα ζητήματα κυριάρχησαν στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου το διεθνές περιοδικό European Business Review σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ταϊπέι στην Ελλάδα στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Ο πρέσβης Sherman Kuo, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα, δήλωσε ότι «η Ταϊβάν αποτελεί σήμερα τον έκτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην Ασία και η ΕΕ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ταϊβάν και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων στην Ταϊβάν. Το διμερές εμπόριο αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία 2 χρόνια όπως επίσης και η εκτεταμένη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταιρειών στο τετραετές σχέδιο προώθησης αιολικής ενέργειας της Ταϊβάν. Μια τέτοια συμφωνία θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους επενδυτές τόσο στην Ταϊβάν όσο και στην ΕΕ εν μέσω της αυξανόμενης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών», πρόσθεσε.

Ο κ. Louis Huang, Διευθυντής του Εμπορικού Τμήματος της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα, παρουσίασε ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Ταϊβάν κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των εξαγωγικών εταίρων της ΕΕ και στη 13η θέση μεταξύ των εισαγωγικών εταίρων της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν αυξήθηκε κατά 9,8% το 2017, φθάνοντας σε ένα νέο ρεκόρ ύψους 50,2 δις ευρώ. «Το 2017, οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά 9.9% σε 131,91 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές στην Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά 53,1%, σε 17,95 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξαγωγές στην Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά 333,31% και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Δανέλλης, βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, συμμετείχε στη συζήτηση και χαρακτήρισε την Ταϊβάν χώρα-θαύμα δεδομένου ότι αποτελεί παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη με εξαιρετικά ανεπτυγμένες δομές έρευνας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα βρίσκεται μέσα στην πρώτη εικοσάδα των χωρών με βάση το εμπορικό της ισοζύγιο και ότι το ΑΕΠ της είναι το 19ο μεγαλύτερο παγκοσμίως με βάση την αγοραστική της δύναμη», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο κ. Δανέλλης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως ένα από τα παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχει κάθε λόγο να χτίσει στενότερες σχέσεις με την Ταϊβάν και να συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη μιας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ – Ταϊβάν η οποία θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην υψηλή τεχνολογία και την έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, αναφέρθηκε στη ζωτικής σημασίας στρατηγική θέση της Ταϊβάν η οποία την έχει θέσει στο επίκεντρο του περιφερειακού γεωπολιτικού ανταγωνισμού και στο ρόλο της Κίνας στην περιοχή. «Η Ταϊβάν κατάφερε να αναδειχθεί σε μια οικονομία που βασίζεται στην ελεύθερη αγορά, αποτελώντας πολύ σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο και χωρίς αμφιβολία, η Δύση μοιράζεται τις ίδιες οικονομικές αξίες και τους ίδιους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς με την Ταϊβάν», σχολίασε.

Αναμφίβολα, μια Διμερής Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ταϊβάν και της ΕΕ θα έχει σημαντικά οφέλη και για τα δύο μέρη και θα βοηθήσει την ΕΕ να ολοκληρώσει τη στρατηγική της στην Ασία καθώς συμμετέχει ήδη ενεργά στην υπογραφή συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας με άλλες ασιατικές χώρες.

Read More »
ΕΕ – Ταϊβάν: Στόχος η σύναψη Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας ΕΕ – Ταϊβάν: Στόχος η σύναψη Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Απίστευτο: Κλείδωσαν μαθήτρια με κινητικές δυσκολίες έξω από το σχολείο στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018
 

Το πιο άσχημο πρόσωπο της κοινωνίας μας, έζησε για ακόμα μία φορά, συμπολίτης μας με κινητικές δυσκολίες.
 
Ο λόγος για την αριστούχο μαθήτρια αλλά και αθλήτρια κα Βούλα Κατσούλη, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι.
 
Κάτι το οποίο καθημερινά, κάποιοι, δεν ξεχνούν να της το υπενθυμίζουν.
 
Η Βούλα, παρ' όλες τις δυσκολίες της, είναι μαθήτρια στο Εσπερινό Λύκειο Ηγουμενίτσας, και καθημερινά διανύει 60 ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσει σε αυτό.
 
Όμως, τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στην βοηθητική είσοδο του σχολείου, όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ, διαπίστωσε πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη με λουκέτο.
 
Από την κεντρική είσοδο η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ είναι αδύνατη με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να φτάσει στην αίθουσα διδασκαλίας και μάλιστα να λάβει και απουσίες.
 
Το περιστατικό δημοσιοποίησε η ίδια, με ανάρτησή της στο προσωπικό της προφίλ στο facebook: 


Read More »
Απίστευτο: Κλείδωσαν μαθήτρια με κινητικές δυσκολίες έξω από το σχολείο στην Ηγουμενίτσα Απίστευτο: Κλείδωσαν μαθήτρια με κινητικές δυσκολίες έξω από το σχολείο στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Απάντηση του Δήμου Φιλιατών σε δημοσίευμα

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018


Απάντηση προς την ηλεκτρονική μας σελίδα, απέστειλε ο Δήμος Φιλιατών, αναφορικά με ρεπορτάζ της σελίδας «iefimerida.gr» και του δημοσιογράφου Γιώργου Παππού, το οποίο αναδημοσιεύσαμε εχτές Παρασκευή.

Ολόκληρη η απάντηση:
Προς αποκατάσταση των λεχθέντων και με επίγνωση της αλήθειας των λόγων μας, σας ενημερώνουμε ότι το ρεπορτάζ που αναρτήθηκε σήμερα, στην ιστοσελίδα σας “thespro.gr”, με τίτλο « Μπαίνουν εισαγγελείς στο Δήμο Φιλιατών – ψάχνουν τα οικονομικά του» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Συγκεκριμένα: Τα ισχύοντα για το Δήμο Φιλιατών, αφορούν προγραμματισμένο έλεγχο, που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την περίοδο προηγούμενης δημοτικής περιόδου. 
Ο εν λόγω έλεγχος γίνεται από Οικονομικούς Επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών και δεν έχει σχέση με εισαγγελικούς λειτουργούς όπως διαφαίνεται στην αναδημοσίευση, του επίμαχου κειμένου, που πήρατε από την «Πηγή: -iefimerida.gr». 
Κατόπιν τούτου καλείστε να αποκαταστήσετε την αλήθεια και να δημοσιεύσετε την απάντησή μας δίπλα στο επίμαχο για το θέμα ρεπορτάζ. 


 
Read More »
Απάντηση του Δήμου Φιλιατών σε δημοσίευμα Απάντηση του Δήμου Φιλιατών σε δημοσίευμα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2019.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Μώκα Ευάγγελου.
- Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
- Πρόεδρος Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Μώκα Δημήτριου & ΣΙΑ Ο.Ε.
- Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
- Πρόεδρος Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 8ο
Πρόταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έπειτα από αίτηση του κ. Τζίμα Θεόδωρου.
- Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Δημοτικός Σύμβουλος
- Πρόεδρος Επιτροπής .

ΘΕΜΑ 9ο
Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) – Τ.Κ.Καστρίου – Δ.Κ. Γραικοχωρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση της πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης για στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους στα Σύβοτα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Ένταξη των δημοτικών ενοτήτων Μαργαριτίου και Παραποτάμου στο πρόγραμμα Δράσης της “HOPEgenesis” για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέου τομέα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηγουμενίτσας (τομέας Γεωπονίας Τροφίμων Περιβάλλοντος - με ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής).
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Δημοτικός Σύμβουλος
- Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 14ο
Επί αιτήσεως Μοτοσικλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ) και Μοτοσικλετιστικής Λέσχης Θεσπρωτίας (ΜΟΛΕΘΕ), για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσικλετών στην Ηγουμενίτσα 13-17 Ιουνίου 2019».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Bridge”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Bridge”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη σύμβαση για το διαδημοτικό κυνοκομείο.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Πάκου Δημήτριου εκτός έδρας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.


Read More »
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Ανοικτή ημερίδα για αθλητές, παιδιά και κοινό με εισηγητές διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας του Euro 2014

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018


H Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διοργανώνει αθλητική ημερίδα με τίτλο ‘’ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ’’ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων την 30η/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην Αίθουσα ‘’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος’’- Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Σε αυτή θα συμμετέχουν ως ομιλητές – εισηγητές, ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Euro 2004, οι οποίοι θα αναφερθούν σε θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού.

«Είναι μια ευκαιρία σε όλα τα μέλη των αθλητικών σωματείων της Ηπείρου, στα παιδιά των Ακαδημιών, αλλά και σε όλο τον κόσμο του αθλητισμού, να γνωρίσουν από κοντά διεθνείς ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, αλλά και να γίνουν αποδέκτες ωφέλιμων μηνυμάτων για την νεολαία μας, η οποία σήμερα έχει την ανάγκη αθλητικών προτύπων, που να την καθοδηγούν σε δραστηριότητες που καλλιεργούν πνεύμα και σώμα», αναφέρει σε χαιρετισμό του- πρόσκληση ο Αντιπεριφερειάρχης Νεολαίας και Άθλησης κ. Βασίλειος Γοργόλης, ο οποίος έχει και την ευθύνη διοργάνωσης της ημερίδας.


Read More »
Ανοικτή ημερίδα για αθλητές, παιδιά και κοινό με εισηγητές διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας του Euro 2014 Ανοικτή ημερίδα για αθλητές, παιδιά και κοινό με εισηγητές διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας του Euro 2014 Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018Σύμφωνα με το καταστατικό:
Εκλογή Προέδρου ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογή Γεν. Γραμματέα ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Εκλογή Αναπληρωτή Γραμματέα & Έφορος Δημοσίων σχέσεων ΖΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογή Ταμία ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογή Αναπληρωτή Ταμία ΜΠΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογή Γραμματέα Οργανωτικού ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ:
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Α) ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β) ΠΙΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕΤΚΕ:
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΕΤΚΕ:
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


Read More »
Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Ο Πέτρος Οικονομίδης νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας με την υπ΄ αρ. πρωτ. 188029/16-11-2018 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, συνεδρίασε την 21/11/2018 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετρος Οικονομίδης Πνευμονολόγος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρά Φατούρου Ακτινοδιαγνώστης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Διονύσιος Δήμας Γενικός Ιατρός
ΤΑΜΙΑΣ: Ανδρομάχη Πετσίνη Πνευμονολόγος

ΜΕΛΗ: 
Σταματία Μπότσαρη Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος
Ειρήνη Νικολοπούλου Αναισθησιολόγος
Νικόλαος Τάσιος Ωτορινολαρυγγολόγος
Γεώργιος Λύγκας Γενικός Ιατρός
Κωνσταντίνος Χριστάκης Ακτινοδιαγνώστης 


 
Read More »
Ο Πέτρος Οικονομίδης νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας Ο Πέτρος Οικονομίδης νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018

Την άμεση αποκατάσταση της τακτικής διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών που δεν πραγματοποιούνται λόγω αποχής των εξεταστών ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που απευθύνει προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει ότι η μη διεξαγωγή των εξετάσεων πλήττει τους επαγγελματίες εκπαιδευτές αλλά και όσους για επαγγελματικούς λόγους θέλουν να αναβαθμίσουν την άδειά τους. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Επιπτώσεις της αποχής εξεταστών οδήγησης σε εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς»

Τους τελευταίους μήνες οι υπάλληλοι των Περιφερειών της χώρας που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εξεταστών υποψηφίων οδηγών απέχουν από το έργο των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αιτούμενοι τη νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης, τη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης και την επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.

Η περιοδική αποχή έχει επιφέρει σοβαρή απώλεια επαγγελματικής ύλης και κατ’ επέκταση εισοδήματος σε εκπαιδευτές, καθώς όσο δε διενεργούνται εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Επιπτώσεις υφίστανται επίσης οδηγοί οι οποίοι για επαγγελματικούς λόγους επείγονται να αναβαθμίσουν την άδεια οδήγησης τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν και τι προτίθεται να πράξει για την άμεση αποκατάσταση της τακτικής διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.


 
Read More »
ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 24, 2018 Rating: 5

Σελίδες