Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 θα εφαρμόσει Προγράμματα Μαθητείας επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ειδικότερα:
Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών περιλαμβάνοντας εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα Μαθητείας.

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων:
- Για κανέναν εργαζόμενο, αντιστοιχεί μία θέση Μαθητείας.
- Για 1 έως 10 εργαζόμενους, αντιστοιχούν θέσεις Μαθητείας στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων.
- Για πάνω από 10 εργαζόμενους, αντιστοιχούν θέσεις Μαθητείας στο 17% των εργαζομένων και έως 40 άτομα.
- Για πάνω από 250 εργαζόμενους, αντιστοιχούν θέσεις Μαθητείας στο 17% των εργαζόμενων ανά υποκατάστημα και έως 40.
Οι Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19:
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Γραφικών Τεχνών
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8. Αισθητικής Τέχνης
9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Τεχνικός Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων
14. Τεχνικός Οχημάτων
15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
16. Βοηθός Νοσηλευτή
17. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
19. Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ
20. Βοηθός Φαρμακείου
21. Κομμωτικής Τέχνης

Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να προσφέρουν για το σχολικό έτος 2018-19 θέσεις Μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων Μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias) μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο Μαθητείας για την Ήπειρο, κο Μπέλλο Χρήστο τηλ. επικοινωνίας 2651083980 και email: xrbellos@sch.gr .

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


Read More »
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Με απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ και της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με έγγραφο που εστάλη στις 29/06/2018 ο Δήμος μας βρίσκεται μεταξύ των πρώτων δώδεκα Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων δράσεων ο Δήμος μας θα είναι μεταξύ των πρώτων Ο.Τ.Α. της χώρας που θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένους και κατάλληλους προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς, για την πληθυσμιακή ομάδα των ΑμΕΑ του τόπου μας.

Εκτιμούμε ότι. η λειτουργία των εν λόγω χώρων θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στις συγκεκριμένες περιοχές, με ΑμΕΑ από όλη την Ελλάδα, που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες θαλάσσιες τουριστικές περιοχές.

Η Δημοτική Αρχή, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στην ένταξη του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα.


Read More »
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Επιχείρηση της Π.Υ. για ανάσυρση νεκρού

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Περίπου τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πουρνιά Κόνιτσας, για την ανάσυρση ενός νεκρού άνδρα.

Ο 60χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε δύσβατο σημείο.

Στην περιοχή κλήθηκε η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες.

Ο θάνατος του ημεδαπού σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οφείλεται σε παθολογικά αίτια.


 
Read More »
Επιχείρηση της Π.Υ. για ανάσυρση νεκρού Επιχείρηση της Π.Υ. για ανάσυρση νεκρού Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

4.537 τροχαίες παραβάσεις τον Ιούνιο 2018 στην Ήπειρο

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Με στόχο την διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφάλειας δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά-συγκριτικά στοιχεία που αφορούν, τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Ιούνιο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Ηπείρου, σημειώθηκαν 7 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 12 και το 2017). 
Ειδικότερα, σημειώθηκαν:
  • 1 θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι 3 το 2017)
  • κανένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου (έναντι 2 το 2017)
  • 6 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου (έναντι 7 το 2017)

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 13 παθόντες (έναντι 14 το 2017). Ειδικότερα, καταγράφηκαν:
  • ένας νεκρός (έναντι 3 το 2017)
  • κανένας σοβαρά τραυματίας (έναντι 2 το 2017)
  • 12 ελαφρά τραυματίες (έναντι 9 το 2017)

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
  • υπερβολική ταχύτητα
  • έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση
  • λοιπά αίτια αναφερόμενα στους οδηγούς και πεζούς
  • καιρικές συνθήκες

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά (4.537) παραβάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες καθώς οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα και επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του.

Βεβαιώθηκαν :
· 893 για υπερβολική ταχύτητα.
· 64 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).
· 75 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
· 213 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση.
· 108 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση.
· 52 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
· 3 για παραβίαση προτεραιότητας.
· 35 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
· 70 για αντικανονικό προσπέρασμα.
· 13 για αντικανονικούς ελιγμούς.
· 30 για φθαρμένα ελαστικά.

Σημειώνεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν (87) παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και (420) παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.


Read More »
4.537 τροχαίες παραβάσεις τον Ιούνιο 2018 στην Ήπειρο 4.537 τροχαίες παραβάσεις τον Ιούνιο 2018 στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Ο Στέλιος Ρόκκος ζωντανά στο κάμπινγκ Δρέπανος

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018
Read More »
Ο Στέλιος Ρόκκος ζωντανά στο κάμπινγκ Δρέπανος Ο Στέλιος Ρόκκος ζωντανά στο κάμπινγκ Δρέπανος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
(ΟΔΟΣ ΚΟΥΓΚΙΟΥ - ΚΙΑΦΑΣ πλάτους 12μ)
Με οικοδομική άδεια σε ισχύ
(Για πενταώροφη οικοδομή + πυλωτή + υπόγειο + στέγη + πρόβλεψη για πισίνα)
Τηλ. Επικοινωνίας
6946151200
6945224594


Read More »
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Πωλούνται 16 στρέμματα στο Κάμπο Ραγίου

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Πωλούνται 16 στρέμματα ποτιστικά στο Κάμπο Ραγίου στη θέση "Κοτσάρι", διπλά σε δρόμο.
Πληροφορίες στο τηλ. 6979628210Read More »
Πωλούνται 16 στρέμματα στο Κάμπο Ραγίου Πωλούνται 16 στρέμματα στο Κάμπο Ραγίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Δημοτική βραδιά από τον Σπάρτακο Γραικοχωρίου

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018
Read More »
Δημοτική βραδιά από τον Σπάρτακο Γραικοχωρίου Δημοτική βραδιά από τον Σπάρτακο Γραικοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Λιόφατα

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018
Πωλείται οικόπεδο 351 τ.μ. στην περιοχή Πούσι - Λιόφατα Ηγουμενίτσα, κοντά στο S/M LIDL.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6987318081 και 2666041395Read More »
Ηγουμενίτσα: Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Λιόφατα Ηγουμενίτσα: Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Λιόφατα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Στις 17 Ιουλίου το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018
Read More »
Στις 17 Ιουλίου το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας Στις 17 Ιουλίου το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Πωλείται γαιωτεμάχιο στην Αγία Παρασκευή Συβότων

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Πωλείται γαιωτεμάχιο συνολικού εμβαδού 5.188 μ2 ,στην θέση Αγία Παρασκευή Συβότων του δήμου Ηγουμενίτσας, του νομού Θεσπρωτίας.

Το γαιωτεμάχιο έχει πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος νησιά των Παξών και την Νότιο Κέρκυρα.

Απέχει από την θάλασσα 350,00 μ., έχει δρόμο νερό και ρεύμα.

Με άδεια Δόμησης, κατάλληλο και για τουριστικές επιχειρήσεις.

Τηλ.επικ.6932388522 


 

Read More »
Πωλείται γαιωτεμάχιο στην Αγία Παρασκευή Συβότων Πωλείται γαιωτεμάχιο στην Αγία Παρασκευή Συβότων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών ταξιδεύει στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018


Στο πλαίσιο του προγράμματος Γαλάζια Σημαία ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενώνει τις δυνάμεις του με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και προβάλλει ταινίες του Πανοράματος Οικολογικών Ταινιών στις 10 και 11 Ιουλίου 2018 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας.
Ώρα έναρξης προβολών 21:00

Ημέρα 1η: Πλαστικά
1. Plastic Paradise, 2014 - Angela Sun, Η.Π.Α.
2. Trashed, 2012, - Candita Brady, ΗΠΑ

Ημέρα 2η: Κλιματική Αλλαγή
1. Chasing Ice – Jeff Orlowski, 2012, ΗΠΑ
2. Raising Extinction, Ραγδαίος αφανισμός 2015 - Louie Psihoyos, Η.Π.Α.

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δημοτικόυ Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας και του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας.

Το περιβάλλον μας εκπέμπει S.O.S.!!!!
Αλλάζουμε νοοτροπία ή αλλάζουμε πλανήτη.

Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας.


 
Read More »
Το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών ταξιδεύει στην Ηγουμενίτσα Το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών ταξιδεύει στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2018 Rating: 5

Σελίδες