Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ


Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση Ετήσιας Θέσης Ελλιμενισμού Έτους 2023 καλούνται όπως μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email: olig@olig.gr) υποβάλλουν σχετική Αίτηση υπόψη της Διεύθυνσης Λιμενικών Υπηρεσιών, συνυποβάλλοντας φωτοαντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:Αποδεικτικά έγγραφα κυριότητας/ιδιοκτησίας σκάφους (Έγγραφο Εθνικότητας, Πρωτόκολλο Επιθεώρησης, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, Άδεια Επαγγελματικού Σκάφους (αν συντρέχει περίπτωση).
Δελτίο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Αποδεικτικό Α.Φ.Μ..
Καταληκτική προθεσμία υποβολής της Αίτησης ορίζεται η 16η/01/2023.
Οι αιτούντες, κατόπιν της σύμφωνης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης και απόφασης έγκρισης του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ Α.Ε., θα ενημερωθούν μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας (e-mail) και θα πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος ελλιμενισμού έως 30/01/2023 για να έχουν την σχετική έκπτωση (50%) επί του γενικού τιμολογίου. Πλημμελείς αιτήσεις ως προς τα στοιχεία τους ή τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με διάφορο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παράγουν κανένα αποτέλεσμα.
Η παρούσα καθώς και υπόδειγμα της Αίτησης, βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://olig.gr/εταιρικές-ανακοινώσεις/
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τιμοκατάλογο τελών ελλιμενισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://olig.gr/μαρίνες-2
Για την υποβολή αίτησης – κράτησης θέσης ελλιμενισμού βραχυχρόνιας διάρκειας (ήτοι, μικρότερης των 12 μηνών) εφεξής η διαδικασία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Sammy» www.sammyacht.com
Για την υποβολή αίτησης παραχώρησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος (π.χ. χώρου κλπ.) η διαδικασία παραμένει ως είχε, ήτοι με αίτηση υπόψη της Δ/νσης Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Read More »
Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ Ετήσιες θέσεις ελλιμενισμού για το 2023 από τον ΟΛΗΓ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Άλλα 6,3 εκ. το… φέσι Ντουμάζιου στο Δήμο Φιλιατών

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Άλλα 6,3 εκ. το… φέσι Ντουμάζιου στο Δήμο Φιλιατών


Στα 6,3 εκ. ευρώ, ανέρχεται, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών, το έλλειμμα του Δήμου Φιλιατών για την περίοδο 2004-2010.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτη για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 6.327.514,56 ευρώ.
Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, αναφέρεται ότι “…στη χρήση 2018, στο Δήμο διετάχθη έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 έως 2010 από τη γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μετά από εισαγγελική παραγγελία. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε στις 8.12.2020 και αποφασίσθηκε η επιβολή καταλογισμού ποσού ευρώ 6.327.514,56 αλληλεγγυως και εις ολόκληρον στην υπάλληλο που είχε διατελέσει ταμίας και στο δήμαρχο εκείνης της περιόδου”!


Το ποσό αυτό από την επόμενη χρήση θα εμφανίζεται ως έλλειμμα και θα παραμένει έτσι στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Φιλιατών μέχρι ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε βάρος του πρώην Δημάρχου Μήνα Ντουμάζιου και της τότε ταμία του Δήμου.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Δήμαρχος Φιλιατών έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξη, ενώ η πρώην ταμίας σε 9 έτη κάθειρξη για υπεξαίρεση 1,7 εκατομμυρίου ευρώ, ποσό το οποίο αφορούσε μόνο τη διετία 2007-2008.

Read More »
Άλλα 6,3 εκ. το… φέσι Ντουμάζιου στο Δήμο Φιλιατών Άλλα 6,3 εκ. το… φέσι Ντουμάζιου στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Στο Νοσοκομείο και την λαϊκή αγορά Φιλιατών το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Στο Νοσοκομείο και την λαϊκή αγορά Φιλιατών το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας


Αντιπροσωπεία της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας στα πλαίσια της δράσης που οργάνωσε για την Δημόσια Υγεία, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Διοίκησης και των υγειονομικών εργαζομένων.

Συζητήθηκαν τα θέματα που ταλανίζουν την υγεία, τονίστηκαν οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας) και αναδείχτηκε η ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Κοινός τόπος είναι πως το ΕΣΥ μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της κρίσης, χάρις όμως στην αυτοθυσία του προσωπικού του και πως η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, την οποία προωθεί το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την υγεία, οδηγεί στην μετατροπή ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς χωρίς να επιλύει τα ουσιαστικά προβλήματα, δηλαδή την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ,ίσως περισσότερο από ποτέ, για:
• Κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες
• Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται.
• Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων.
• Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά.
• Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις.

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στην αγορά των Φιλιατών.
Read More »
Στο Νοσοκομείο και την λαϊκή αγορά Φιλιατών το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας Στο Νοσοκομείο και την λαϊκή αγορά Φιλιατών το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Ψηλά και την χρονιά που έφυγε η Παραμυθιά σε βροχοπτώσεις

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Ψηλά και την χρονιά που έφυγε η Παραμυθιά σε βροχοπτώσεις


Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr κάνει τον μετεωρολογικό απολογισμό του 2022, με τα στοιχεία των σταθμών του.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά:

Το 2022 ήταν «μια ακόμα θερμή χρονιά» με αποκορύφωμα τις περιόδους 22-23 Ιουνίου και 23-29 Ιουλίου. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του έτους καταγράφηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ (23-25 Ιανουαρίου). Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας είχε και τη μικρότερη ελάχιστη θερμοκρασία της χρονιάς (-18.1°C στις 26/01) και τη μεγαλύτερη μέγιστη (42.1°C στις 23/06) Η Ήπειρος δεν είναι ούτε στις 10 ψηλότερες, ούτε στις 10 χαμηλότερες θερμοκρασίες της χρονιάς.

Σε επίπεδο βροχοπτώσεων τα πρωτεία μοιράστηκαν η Κρήτη, η Ήπειρος και η Μαγνησία, με το μετεωρολογικό σταθμό στην Ασή Γωνιά Χανίων να καταγράφει ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 2.383 χιλιοστά. Αντίθετα, τα μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης εντοπίζονται στην Αττική, στη Νότια Βοιωτία και στη Βόρεια Κορινθία (αρνητικό ρεκόρ το Δερβένι με μόνο 171 χιλιοστά).

Στην Ήπειρο:
Θεοδώριανα 2.164mm
Παραμυθιά 1.944mm
Βουργαρέλι 1.702mm
Λεπιανά 1.674mm
Read More »
Ψηλά και την χρονιά που έφυγε η Παραμυθιά σε βροχοπτώσεις Ψηλά και την χρονιά που έφυγε η Παραμυθιά σε βροχοπτώσεις Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

49.400€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
49.400€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Αποφάσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.
Αναλυτικότερα, αφορούν την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021.
Για την Θεσπρωτία, το ποσό που αντιστοιχεί φτάνει τις 49.400€

Πιο συγκεκριμένα:

Για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμος Ηγουμενίτσας 13.300€
Δήμος Φιλιατών 10.000€
Δήμος Σουλίου 9.600€

Για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων
Δήμος Ηγουμενίτσας 7.600€
Δήμος Φιλιατών 4.400€
Δήμος Σουλίου 4.500€
Read More »
49.400€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 49.400€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Ενθαρρυντικές εξελίξεις για ανάκληση της ΑΕΠΟ των Ασφαλτικών

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Ενθαρρυντικές εξελίξεις για ανάκληση της ΑΕΠΟ των Ασφαλτικών


Με αίτησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Ηπείρου ζήτησε την ανάκληση ισχύος εγγράφου με το οποίο φερόταν να παρατείνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη Λωρίδα Σαγιάδας,το οποίο μάλιστα είχε ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσφατη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της μονάδας στην εν λόγω περιοχή. Παράλληλα η Περιφέρεια Ηπείρου κατέθεσε και αίτηση ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης.
Με απαντητικό έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διευκρινίζει ότι δεν έχει χορηγήσει καμία παράταση πέραν της εκ του νόμου αυτοδίκαιης και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΕΠΟ το 2011.
Δεδομένου δε ότι το από 03.05.2022 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο η Λωρίδα Σαγιάδας καθορίσθηκε ως αποκλειστική Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών συνιστά μεταβολή των δεδομένων, ενημερώνει ότι έχει ήδη ζητήσει από την εταιρεία την υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως αν η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει συμβατή με τις μεταβολές που επήλθαν με το άνω προεδρικό διάταγμα.
Η εξέλιξη αυτή συνιστά ενθαρρυντική εξέλιξη δεδομένων ενόψει εξέτασης των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της πρόσφατης απόφασης έγκρισης εγκατάστασης της μονάδας.

Read More »
Ενθαρρυντικές εξελίξεις για ανάκληση της ΑΕΠΟ των Ασφαλτικών Ενθαρρυντικές εξελίξεις για ανάκληση της ΑΕΠΟ των Ασφαλτικών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλατών

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΦιλατώνRead More »
Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλατών Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλατών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ | Του Άλκη Φάτσιου

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ | Του Άλκη Φάτσιου


Σε γενομένη συζήτηση ή ακόμα καλύτερα, σε γενικευμένη Δημοσκόπηση, με μοναδικό ερώτημα, " ΑΓΑΠΆΤΕ ΤΗ ΖΩΉ " , είναι βέβαιο ότι το ΣΎΝΟΛΟ των ερωτηθέντων, θα απαντούσε, χωρίς ιδιαίτερη ή δεύτερη σκέψη, ΝΑΙ... Υποθετικά, έθεσα και εγώ στον εαυτό μου, το σχετικό ερώτημα, και φυσικά, απάντησα με την σειρά μου , ΝΑΙ ...
Αμέσως όμως, μου γεννήθηκε ένα δεύτερο ερώτημα, ίσως πιο σημαντικό : ΓΙΑΤΊ , για ποιο λόγο ΑΓΑΠΆΩ τη ζωή ;;
Εδώ λοιπόν αρχίζουν - μάλλον - τα δύσκολα ... Ας κάνω λοιπόν μια προσπάθεια να απαντήσω - σε ο,τι τουλάχιστον με αφορά - με λίγες σκέψεις ... και με λίγες
( ή αρκετές ...) χρονικές αναδρομές...
Ύστερα λοιπόν από τόσους χειμώνες και τόσες άνοιξες ( λόγω χαρακτήρα, συμπαθώ περισσότερο αυτές τις δύο εποχές.. ), συνειδητοποίησα πλήρως, ΓΙΑΤΊ λατρεύω τη ζωή, γιατί, όπως λέγει ο ποιητής, την έχω πολύ, μα πάρα πολύ αγαπήσει ...
ΛΑΤΡΕΎΩ λοιπόν τη ζωή, γιατί πρώτα - πρώτα , μου έδωσε την δυνατότητα να ΣΚΈΠΤΟΜΑΙ ....
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω τον ΛΌΓΟ... με ό,τι αυτό συνεπάγεται ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσα από αυτή την έμβια πραγματικότητα, έγινε δυνατό, να ΝΟΙΏΣΩ, να ΣΚΙΡΤΗΣΩ ... να νοιώσω ΑΙΣΘΉΜΑΤΑ, και να σκιρτησω από ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί ακριβώς, για τον παραπάνω λόγο, ένοιωσα την ΧΑΡΆ , την ΛΎΠΗ, τον ΠΌΝΟ , την ΑΓΆΠΗ, τον ΈΡΩΤΑ, την ΟΜΟΡΦΙΆ, την ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ... , συναισθήματα τα οποία μόνο η ΖΩΉ μπορεί να δημιουργήσει, μόνο η ΖΩΉ μπορεί να γεννήσει ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μόνο ΑΥΤΉ μπορεί να σου εμφυσήσει την αδηριτη υποχρέωση σεβασμού προς την ΑΛΉΘΕΙΑ ( ατομική και κοινωνική ) προς το ΔΊΚΙΟ ( ατομικό και κοινωνικό ) και προς το ΣΥΜΦΈΡΟΝ των ΠΟΛΛΏΝ ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσα από αυτή, συνειδητοποιείς την αξία του ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΎ και ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ του ατόμου, με βάση κάθε φορά, τις εμπειρίες και τα βιώματά του, στοιχεία που αποτελούν την πεμπτουσία για την ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ενός εκάστου, απαλλαγμένου από κάθε μορφής εξαρτήσεων ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μόνο αυτή μου δίνει ολοκληρωμένη συνειδητοποίηση αλλά και δυνατότητα, ( και χωρίς αστερίσκους ) , να απεχθάνομαι τον πολιτικό και κοινωνικό ΦΑΣΙΣΜΌ και ΡΑΤΣΙΣΜΌ, και μόνο αυτή ( η ζωή ) μου φανερώνει την ανάγκη αλλά ταυτόχρονα και την χαρά , να αντιστρατευομαι τους εκφραστές τους, σε όλες τις κοινωνικές εκφράσεις, χωρίς να σταματώ, χωρίς να σωπαίνω...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσω αυτής, έμαθα ότι μπορεί - και επιβάλλεται ίσως ... - να συνυπάρχει, το ΠΆΘΟΣ και η ΟΥΤΟΠΊΑ, με τον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΌ ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσα από αυτή, μπορώ να απογειωνομαι συναισθηματικά, να γεμίζει η ψυχή μου , από τις δημιουργίες της ΜΟΥΣΙΚΉΣ , της ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑΣ, της ΠΟΊΗΣΗΣ, της ΤΈΧΝΗΣ γενικότερα ... από το άκουσμα της ΒΡΟΧΉΣ ή της θέασης των ΒΟΥΝΏΝ, αλλά και των μικρών ΟΡΕΙΝΏΝ ΧΩΡΊΩΝ ...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί η ΓΝΏΣΗ, η ΓΕΎΣΗ, αλλά κυρίως η ΕΠΙΓΕΥΣΗ όλων των παραπάνω , εμπεδωσαν στερεα μέσα μου την πεποίθηση , ότι όλα αυτά είναι απολύτως ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΆ , ( με οποιαδήποτε έννοια της λέξεως ) ίσως τα μόνα ... στην σύντομη , μα τόσο γεμάτη ζωή μας...
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσω αυτής, συνειδητοποίησα πλήρως, το πόσο όμορφο είναι , το ΗΛΙΚΙΑΚΌ ΜΕΓΆΛΩΜΑ , όταν αυτό γίνεται , χωρίς ΗΘΙΚΈΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ από τον ( παραπάνω ) κώδικα αξιών σου ...
ΕΝ ΤΈΛΕΙ :
ΛΑΤΡΕΎΩ τη ζωή, γιατί μέσα από αυτήν και μέσω αυτής, ΑΠΈΚΤΗΣΑ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ, εμπειρίες ατομικές, εμπειρίες κοινωνικές. Είναι χαρακτηριστική η έξοχη ανάλυση, του Ιταλού καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, MAURO BONAZZI (την οποία και ασπαζομαι πλήρως ) , αναφορικά με τις θέσεις και απόψεις του μεγαλύτερου ίσως διανοητή της Ελληνικής Αρχαιότητας , ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΥ : << ΌΠΩΣ Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΝΌΣ ΠΟΤΑΜΟΎ , ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ , ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΟΉ ΤΩΝ ΝΕΡΏΝ ΤΟΥ , ΈΤΣΙ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΝΌΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥ , ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ , ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΟΉ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΏΝ ΤΟΥ . ΑΥΤΌ ΕΊΜΑΣΤΕ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ : ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΜΑΣ .... >>

ΗΓ/ΤΣΑ 10/2/21
ΑΛΚΗΣ ΦΑΤΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ
Read More »
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ | Του Άλκη Φάτσιου ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ | Του Άλκη Φάτσιου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Η ΟΔΟΚΑΤ ανάδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Η ΟΔΟΚΑΤ ανάδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς


Στη τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:
• «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000 €. Προσωρινός ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ
• «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου από Βαπτιστή έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 140.000. Οριστικός ανάδοχος: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ
• «Άμεση αποκατάσταση φθορών στη γέφυρα “Καμάρα” Μεγαλόχαρης», προϋπολογισμού € 65.000. Οριστικός ανάδοχος: Γ. Χριστογιάννης

Με την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέλεξαν ως Αντιπρόεδρό της τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων. Σιαράβα.
Read More »
Η ΟΔΟΚΑΤ ανάδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς Η ΟΔΟΚΑΤ ανάδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Διακομιδή 83χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023
Διακομιδή 83χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα


Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε, διακομιδή 83χρονης ασθενούς, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, από τον λιμένα ν. Κέρκυρας στον λιμένα Ηγουμενίτσας, με περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Read More »
Διακομιδή 83χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Διακομιδή 83χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2023 Rating: 5

Σελίδες