Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε...

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε...


Πονηρός και πανέξυπνος ο δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς.
Αυτό οφείλουμε να του το αναγνωρίζουμε.
Έβαλε τον αντιδήμαρχό του κ. Πέτρο Κατσάρη να απαντήσει στο χθεσινό δημοσίευμά μας για τις απευθείας αναθέσεις, αφήνοντας αυτόν να εκτεθεί. (Δείτε το εδώ)
Φαντάζει περίεργο το γιατί μας απαντάει ο κ. Κατσάρης, αφού στο σύνολό τους τις αποφάσεις, τις υπογράφει ο δήμαρχος και όχι ο ίδιος.
Αφού επέλεξε όμως να αναλάβει αυτός την ευθύνη να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα απαντήσουμε και εμείς σε αυτόν.

Διαβάστε πρώτα ολόκληρη την απάντηση του κ. Κατσάρη:
Σχετικά με τα όσα ανακριβή και ανυπόστατα δημοσιεύματα που αναγράφονται τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο «thespro.gr» όσο και στον έντυπο τύπο «ΤΙΤΑΝΗ» για δήθεν παράνομες αναθέσεις έργων σε ημετέρους, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι για την εκτέλεση των έργων ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 στις 9/3/2021 με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Ειδικότερα για τις απευθείας αναθέσεις ισχύει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
Ο λόγος που αναγράφονται τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι προφανής.  
Για τον Δήμο Φιλιατών  
Πέτρος Κατσάρης 
Αντιδήμαρχος Έργων

Δεν θα ασχοληθούμε με τους... χαρακτηρισμούς και τους υπαινιγμούς του κ. Κατσάρη.
Θα αρκεστούμε να του επιστρέψουμε το "ανυπόστατος", γιατί ανυπόστατα είναι τα όσα ισχυρίζεται.
Στην απάντηση του ο κ. Κατσάρης δεν μπαίνει στην ουσία του ρεπορτάζ μας και αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημά μας. 
Που ήταν ένα και συνοδευόταν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.
Εάν δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για τις απευθείας αναθέσεις.
Και όχι ποια διαδικασία και ποια ερμηνεία του νόμου βολεύει τη δημοτική αρχή Φιλιατών.
Για τις επαναλαμβανόμενες αναθέσεις, στα ίδια πρόσωπα, ούτε κουβέντα.

Ας δούμε όμως τι αναφέρει ο κ. Κατσάρης και τι πραγματικά ορίζει η νομοθεσία:
 
Ο κ. Κατσάρης αναφέρει πως ο Δήμος Φιλιατών "για την εκτέλεση των έργων ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 στις 9/3/2021 με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2021".
Και πως "για τις απευθείας αναθέσεις ισχύει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021".
Μόνο που ο νόμος 4782/2021 λέει κάτι διαφορετικό από όσα ισχυρίζεται στην απάντησή του ο κ. Αντιδήμαρχος. 
Αναφέρει πως "με το άρθρο 50 του νόμου 4782/2021, αντικαθίσταται το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)". 
Άρα το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, που επικαλείται ο κ. Κάτσάρης έχει καταργηθεί και δεν ισχύει.
Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του ίδιου άρθρου του νόμου 4782/2021"Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών."
(Το δημοσιεύουμε ολόκληρο στη συνέχεια)

Ας μας πει ευθέως ο κ. Κατσάρης, ονομαστικά και αριθμητικά πόσες αναθέσεις έχουν πάρει το τελευταίο 12μηνο τα συγκεκριμένα ΑΦΜ εργολάβων που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ μας.
Υπάγονται κάποιες από αυτές στις δεσμεύσεις περί κατάτμησης έργου;
Και με την ευκαιρία, μπορεί να μας απαντήσει εάν ακολουθείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του νόμου 4782/2021 η οποία ορίζει πως "μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα".

Σε κάθε περίπτωση ή ο κ. Κατσάρης γνωρίζει τη νομοθεσία και παρόλα αυτά την καταπατά ή δεν έχει ιδέα τί ορίζει νομοθεσία ή προσπαθεί για ακόμα μία φορά να παραπλανήσει τους αναγνώστες μας και τους δημότες του δήμου Φιλιατών. 
Όποια και να είναι η απάντηση, ο κ. Κατσάρης οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιδημάρχου και να ζητήσει συγγνώμη. 
Όχι από εμάς, αλλά από τους συνδημότες του γιατί δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους.

Εμείς μιλάμε με στοιχεία και αποδείξεις κ. Κατσάρη. 
Δεν κάνουμε κουβέντες στο καφενείο με την ελπίδα πως οι "υπήκοοι" μας θα μας πιστέψουν, χωρίς να ψάξουν πρώτα την αλήθεια των λεγομένων μας.
Πριν κλείσω (και θα μου επιτρέψεις τον ενικό) το να μου εξηγήσεις Πέτρο, τί εννοείς με το "Ο λόγος που αναγράφονται τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι προφανής", είναι προφανές πως δεν το περιμένω. 
Θέλει θάρρος κάτι τέτοιο και υπόσταση των λεγομένων, αλλά που....;

Τέλος, ενημερώστε και τον ΣΥΡΙΖΑΙΟ του ΔΕΞΙΟΥ συνδυασμού σας, που θέλει να του ζητήσουμε και συγγνώμη (τρομάρα του), πως για ακόμα μία φορά τον χρησιμοποιήσατε προς όφελος της προπαγάνδας σας. 
Και να μην το κάνετε δεν πειράζει. 
Δεν "αγοράζει" ελπίδα και δεν περιμένει αλήθεια κανένας πλέον από αυτόν και την παράταξή του.
Αφήστε τον να εκφράζεται "ελεύθερα" στο facebook, ώστε να δικαιολογεί και τη θέση του Αντιδημάρχου και υπεύθυνου για θέματα επικοινωνίας και προβολής του δεξιού Δήμου Φιλιατών. 

Καμαρώστε επίπεδο Αντιδημάρχου Φιλιατών 
και στη συνέχεια διαβάστε το άρθρο 50 του νόμου 4782/2021:


ΝΟΜΟΣ 4782/2021
Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση 
Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. 
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 
Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».
Read More »
Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε... Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε... Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Η οικονομία μας ξεπερνά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Β. Γιόγιακας: Η οικονομία μας ξεπερνά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων


«Το 2022 είναι η χρονιά στην οποία η οικονομία μας ξεπερνά οριστικά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων» τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του 2021 ήταν αποτέλεσμα της «αναθέρμανσης» της οικονομικής δραστηριότητας, μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά κυρίως των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που το 2021 έφτασαν περίπου τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ τη διετία 2020-2021. Αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα που συνεχιστούν το 2022 όπως το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, η μείωση του ποσού που επιστρέφεται σε όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οι μειωμένες συντελεστές ΦΠΑ το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και η προσθήκη 50.000 νέων θέσεων στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα για την στήριξη λόγω των ανατιμήσεων σε ρεύμα και ενέργεια όπως η επιδότηση όλων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες, η αύξηση των ποσών και των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης και η αναστολή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στα αγροτικά και βιομηχανικά τιμολόγια για πέντε μήνες. Στάθηκε εξάλλου στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία ενώ σημείωσε ότι για πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό προβλέπεται ένα αξιοπρεπές, ελάχιστο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων για τους ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο. 
«Τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, μάς δίνουν ωστόσο πολλούς λόγους να ευελπιστούμε ότι τα δύσκολα είναι πια πίσω μας!» ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Βασίλης Γιόγιακας, της οποίας το πλήρες κείμενο ακολουθεί:

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2022 «πατάει» στα κεκτημένα της οικονομικής πολιτικής της φετινής χρονιάς.
Έχει επομένως σημασία να δούμε, τι έγινε το 2021, και για ποιους λόγους μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομία τη χρονιά που έρχεται.
Τις τελευταίες ημέρες είχαμε μια πολύ καλή είδηση:
Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2021 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω.
Μετά την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου κατά 13,4% ετησίως, ελληνικές τράπεζες και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι προβλέπουν για το 2021 ρυθμό ανάπτυξης από 7,9 έως και 8,9%, έναντι της, συντηρητικής πλέον, πρόβλεψης του 6,9% στον Προϋπολογισμό.
Αυτή η πέραν των αρχικών προσδοκιών οικονομική μεγέθυνση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε ως αποτέλεσμα της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, που με τη σειρά της έφερε την «αναθέρμανση» της οικονομικής δραστηριότητας:
Ο τουρισμός ανέκαμψε σημαντικά, το ίδιο και η ιδιωτική κατανάλωση λόγω των αυξημένων αποταμιεύσεων και της βελτίωσης της απασχόλησης, οι επενδύσεις κινήθηκαν επίσης ανοδικά.
Κοντά σε αυτά, έρχεται ως καλή είδηση και η μείωση της ανεργίας, από 16,5% τον Σεπτέμβριο του 2020, σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021.
Χωρίς να πανηγυρίζουμε, αξίζει να πούμε ότι ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Απρίλιο του 2010 ενώ αυτός των απασχολούμενων ο υψηλότερος από τον Ιούνιο του 2011.
Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι επιδόσεις έγιναν εφικτές κυρίως χάρη σε ένα πρωτοφανές πλέγμα μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Μέτρα που το 2021 έφτασαν περίπου τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ τη διετία 2020-2021.
70 κατηγορίες μέτρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
70 κατηγορίες μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος, της απασχόλησης, της ρευστότητας, με άμεσες κα έμμεσες οικονομικές ενισχύσεις, αναστολές υποχρεώσεων πληρωμών και δανειοδοτήσεις.
Αυτά ήταν, και είναι, η βάση για τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.
Και λέω είναι, γιατί ορισμένα από αυτά θα συνεχιστούν και το 2022.
Η επέκταση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για την επιδότηση δόσεων δανείων νοικοκυριών, η μείωση του ποσού που επιστρέφεται σε όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές, η επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μια σειρά υπηρεσίες και προϊόντα, η επέκταση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την κάλυψη μισθών και εισφορών καθώς και η προσθήκη 50.000 νέων θέσεων στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.
Αλλά δεν είναι μόνο η πανδημία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Είναι επίσης η, εισαγόμενη, ενεργειακή κρίση.
Θέλουμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο δοκιμάζεται από τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.
Με επιδότηση όλων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες.
Με το «άνοιγμα» των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης ώστε να καλύπτει πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, και με αυξημένα ποσά, από 36% για τα νοικοκυριά χωρίς παιδί μέχρι και 68% για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Με αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, και αναστολή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στα αγροτικά και βιομηχανικά τιμολόγια για πέντε μήνες.
Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φροντίζουμε με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις εκείνους που δοκιμάζονται περισσότερο, τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία.
Και αποκαθιστούμε αδικίες χρόνων, προβλέποντας για πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό ένα αξιοπρεπές, ελάχιστο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων για τους ομογενείς μας από τη Βόρεια Ήπειρο, που λόγω αντικειμενικών περιορισμών στερούνταν μέχρι σήμερα.
Αλλά δεν είναι μόνο τα, επιτρέψτε μου να πω, μέτρα «πυροσβεστικού» και ανακουφιστικού χαρακτήρα.
Είναι και διάφορες παρεμβάσεις, με τις οποίες δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.
Κίνητρα στις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και πιο ανταγωνιστικές, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν περισσότερες δουλειές.
Για να προστατευθεί το εισόδημα νοικοκυριών και αγροτών.
Είναι το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέχρι 29 ετών.
Είναι η κατάργηση του φόρου για γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.
Είναι η έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, του 30% των δαπανών που γίνονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για ποσά μέχρι 5000 ευρώ το χρόνο.
Ακόμα, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες – μέλη συνεταιρισμών.
Αλλά και η μείωση του ΦΠΑ, από το 13% στο 6%, στις ζωοτροφές για ζωική παραγωγή.
Συνεχίζεται η μείωση της φορολογίας και στα νομικά πρόσωπα ενώ δίνονται κίνητρα για τη συνένωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητη για να αδράξουν τις ευκαιρίες της επόμενης μέρας.
Οι παρεμβάσεις αυτές προσθέτουν το δικό τους μερίδιο στην ανοδική πορεία της οικονομίας μας και το 2022.
Σε αυτό θα συμβάλουν αποφασιστικά η υλοποίηση των δράσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που από μόνες τους - χωρίς τη μόχλευση της τραπεζικής χρηματοδότησης - θα ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά περίπου 3%.
Θα συμβάλει επίσης η ακόμα πιο δυναμική ανάκαμψη του Τουρισμού και η ομαλότερη λειτουργία της αγοράς.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2022 είναι η χρονιά στην οποία η οικονομία μας ξεπερνά οριστικά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων.
Αισιοδοξούμε, αλλά δεν θριαμβολογούμε!
Γιατί έχουμε επίγνωση του πώς μπορεί να επηρεάσουν τα πράγματα πιθανές εξελίξεις στα μέτωπα της πανδημίας, των πληθωριστικών πιέσεων, του μεταναστευτικού, της κλιματικής αλλαγής.
Τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, μάς δίνουν ωστόσο πολλούς λόγους να ευελπιστούμε ότι τα δύσκολα είναι πια πίσω μας!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:


Read More »
Β. Γιόγιακας: Η οικονομία μας ξεπερνά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων Β. Γιόγιακας: Η οικονομία μας ξεπερνά τη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων δύο χρόνων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Η ΑΝΑΚΕΜ οργανώνει τελετή παράδοσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας.

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Η ΑΝΑΚΕΜ οργανώνει τελετή παράδοσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας.


Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2021 - Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας στη Βόρεια Εύβοια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Οι πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλά και σε όλη την επικράτεια, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους διαμένοντες στις πληγείσες περιοχές. Πολλοί έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ ανυπολόγιστο είναι το μέγεθος της φυσικής καταστροφής, με χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων να έχουν καταστραφεί και τεράστιο αριθμό ζώων να έχουν χάσει άδικα την ζωή τους στις φωτιές. Από την πρώτη μέρα που ξέσπασαν οι φωτιές, η ενεργοποίηση όλων να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών και των κατοίκων τους, ήταν μεγάλη.

Η ΑΝΑΚΕΜ συνεισφέρει δίνοντας άμεση οικονομική βοήθεια σε όσους έχουν πληγεί από τις θανάσιμες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Προσφέρει σε 121 οικογένειες, που επελέγησαν από τον οικείο Δήμο, προπληρωμένες κάρτες των 300 €, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε τους πληρωμή. Στο παραπάνω πλαίσιο διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, τελετή παράδοσης των καρτών στο Δημαρχείο στην Λίμνη, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα που προκάλεσε η ανεξέλεγκτη φωτιά στην Εύβοια, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, αλλά και να εστιάσουμε στους ανθρώπους που επλήγησαν, να παρακινήσουμε όσους μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομική στήριξη των πληγέντων και να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε, κ. Ηλίας Δημητριάδης.

Η ΑΝΑΚΕΜ μέσα από αυτή την πρωτοβουλία δηλώνει ότι θα είναι σταθερά δίπλα στους πληγέντες και θα συνεχίσει όσο περισσότερο γίνεται την ενίσχυση για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ειδικά για τα πιο ευάλωτα στρώματα που βιώνουν με τον πιο καταστροφικό τρόπο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Λίγα λόγια για την ΑΝΑΚΕΜ
Η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης και έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβέλειάς της, ενώ συνεργάζεται ήδη με 124 μονάδες ανακύκλωσης σε 13 Περιφέρειες και 43 Νομούς της χώρας και συνεχίζει δυναμικά την επέκταση της εμβέλειάς της. Από την αρχή της λειτουργίας της έως σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητα ΑΕΚΚ που αγγίζουν τους 5.200.000 τόνους. Συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων
Στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. βασική προτεραιότητα, στόχος και δράση είναι η δημιουργία, η διατήρηση και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός πυκνού δικτύου μονάδων επεξεργασίας σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Το 2021 η ΑΝΑΚΕΜ υλοποιεί πιλοτικές δράσεις καθαρισμού ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ σε προστατευόμενες και ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές, με σκοπό την αποκατάσταση των χώρων και την επεξεργασία και ανακύκλωση των μη επικίνδυνων συλλεγόμενων αποβλήτων.
Read More »
Η ΑΝΑΚΕΜ οργανώνει τελετή παράδοσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας. Η ΑΝΑΚΕΜ οργανώνει τελετή παράδοσης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας. Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

158 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
158 νέα κρούσματα στην ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 26
ΠΕ Θεσπρωτίας 13
ΠΕ Ιωαννίνων 89
ΠΕ Πρέβεζας 30


Read More »
158 νέα κρούσματα στην Ήπειρο 158 νέα κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Ξανά μονοεδρική η Θεσπρωτία;

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Ξανά μονοεδρική η Θεσπρωτία;


Η απογραφή του 2021 θα αλλάξει και τον εκλογικό χάρτη, καθώς κάποιες εκλογικές περιφέρειες αναμένεται να χάσουν έδρες και κάποιες άλλες να κερδίσουν. Η «Κ» παρουσιάζει αποκλειστικά την εκτίμηση στην αλλαγή εδρών με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του 2011 και του 2021.


Με την απογραφή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τυχόν μεταβολές στις έδρες των εκλογικών περιφερειών λόγω της μεταβολής του πληθυσμού από την προηγούμενη απογραφή του 2011. Οι αυξομειώσεις, που είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν, θα έχουν τελικά αντίκτυπο στην κατανομή των εδρών και στον σχεδιασμό όλων των κομμάτων, τα οποία αλλού θα χάνουν και αλλού θα κερδίζουν έδρες.

Η «Καθημερινή» παρουσιάζει μια πρώτη εκτίμηση που είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης των εκλογικών καταλόγων του 2011 και του 2021, όπου καταγράφεται η μεταβολή στον πληθυσμό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μεταβολή του πληθυσμού σε συνολικά 16 εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες θα έχουμε αλλαγή και στην κατανομή των εδρών. Παράλληλα με την καταγραφή μπορείτε να δείτε –με βάση τα αποτελέσματα του 2019, που βεβαίως δεν προδικάζουν σε καμία περίπτωση τι θα συμβεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση– και ποιο κόμμα θα έχανε ή θα κέρδιζε την έδρα, εάν στις προηγούμενες εκλογές είχαμε τη νέα απογραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ποιοι χάνουν
Οι εκλογικές περιφέρειες που φαίνεται πως χάνουν μία έδρα, καθώς καταγράφεται μείωση πληθυσμού, είναι οι εξής: η Α΄ Αθηνών που από 14 έδρες θα πάει στις 13, ενώ τη μία έδρα θα την έχανε η Ν.Δ. Μία έδρα θα έχανε το κυβερνών κόμμα και στην Α΄ Πειραιά. Κατά τα λοιπά, έδρα χάνει και η Αρτα που σήμερα εκλέγει τρεις βουλευτές (έναν Ν.Δ., έναν ΣΥΡΙΖΑ και έναν ΚΙΝΑΛ), ενώ την έδρα να την έχανε κατά πάσα πιθανότητα το ΚΙΝΑΛ. 
Η Θεσπρωτία από διεδρική γίνεται μονοεδρική και την έδρα θα την κρατούσε το πρώτο κόμμα. Με τα αποτελέσματα δηλαδή του 2019 θα έχανε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Επίσης μονοεδρική γίνεται η Καστοριά, όπου θα πάρει την έδρα το πρώτο κόμμα, ενώ μία έδρα χάνει και η Κοζάνη που σήμερα εκλέγει πέντε βουλευτές και πλέον θα εκλέγει τέσσερις. Με τα αποτελέσματα του 2019 την έδρα θα την έχανε η Ν.Δ. και από τέσσερις βουλευτές θα εξέλεγε τρεις. Μία έδρα χάνει και η Λακωνία που σήμερα εκλέγει τρεις βουλευτές και θα εκλέγει δύο. Και εδώ τη μία έδρα θα την έχανε η Ν.Δ. Εδρα θα χάσει πιθανότατα και η Μαγνησία που σήμερα εκλέγει έξι βουλευτές και πλέον θα εκλέγει πέντε. Από τα κόμματα, απώλεια έδρας μπορεί να καταγράψει είτε η Ν.Δ. είτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το αποτέλεσμα να διαμορφωθεί είτε σε τρεις βουλευτές για τη Ν.Δ. και δύο για τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε να εκλέξει τέσσερις η Ν.Δ. και έναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία έδρα θα χάσει και η Φθιώτιδα, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι να την έχανε η Ν.Δ. και από 4-1 να πήγαινε σε 3-1. Τέλος, η Χίος γίνεται μονοεδρική και την έδρα με βάση τα αποτελέσματα του 2019 θα την έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ανατολική Αττική εκτιμάται πως από 10 έδρες θα έχει πλέον 12, κάτι που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτευτών.

Στον αντίποδα, συνολικά έξι εκλογικές περιφέρειες κερδίζουν έδρες, με την Ανατολική Αττική να καταγράφει το εντυπωσιακό συν δύο, καθώς από 10 έδρες μπορεί να φτάσει πλέον τις 12, κάτι που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτευτών. Από μία έδρα κερδίζουν και οι τρεις περιφέρειες της πάλαι ποτέ ενιαίας Β΄ Αθηνών: ο βόρειος, ο νότιος και ο δυτικός τομέας.

Στα δυτικά και στα βόρεια, την έδρα με βάση τα αποτελέσματα του 2019 θα κέρδιζε η Ν.Δ. και στα νότια ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και το ΚΚΕ. Από μία έδρα κερδίζουν και η Α΄ και η Β΄ Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα πήγαιναν στη Ν.Δ. Σημειώνεται πως ο τελικός αριθμός εδρών των κομμάτων δεν αλλάζει πανελλαδικά, καθώς όπου χαθεί μία έδρα για ένα κόμμα κερδίζεται σε άλλη περιφερειακή ενότητα.
Read More »
Ξανά μονοεδρική η Θεσπρωτία; Ξανά μονοεδρική η Θεσπρωτία; Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Η Συμβολαιακή Τραπεζική χτίζει το αύριο για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Η Συμβολαιακή Τραπεζική χτίζει το αύριο για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέαΠώς θα αποτρέψετε αστοχίες κατά τη σπορά; Πώς θα αυξήσετε την αποδοτικότητα της καλλιέργειάς σας ή της κτηνοτροφικής μονάδας σας;

Η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται για να ανατρέψει τα δεδομένα στον αγροτικό τομέα και να ξεπεράσει τους σκοπέλους του παρελθόντος δίνοντας νέα διάσταση στη διαχείριση των καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών μονάδων.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο, με πρωτοβουλίες και ενέργειες που οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσέγγισης μιας αειφόρου παραγωγικής οικονομίας, που συνδέει αρμονικά τον άνθρωπο με την τεχνολογία και το περιβάλλον.

Το Internet of Things (IoT) αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση. Και η Τράπεζα Πειραιώς σύντομα, αναλαμβάνει δράση μέσα από πρακτικές, όπως του IoT και της ευφυούς/ψηφιακής γεωργίας, που στο άμεσο μέλλον θα αποτελούν κοινή γεωργική πρακτική στη χώρα μας. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και η εξάλειψη των κινδύνων. Στόχος η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει χρηματοδοτικά τον αγροδιατροφικό τομέα, εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη του, αναζητά λύσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με καταλυτική επίδραση στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Μία από τις πρωτοβουλίες στήριξης της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί η Συμβολαιακή Τραπεζική. Η Συμβολαιακή Τραπεζική αναδεικνύεται ως δυναμικός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, στον κατάλληλο χρόνο, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, μέσα από ειδικά παραμετροποιημένα εργαλεία χρηματοδότησης, που δημιουργούν μία «νέα εποχή» για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αυτού και συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εξωστρέφειάς του.

Τα προγράμματα Συμβολαιακής Τραπεζικής προσεγγίζουν “ολιστικά” την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, παραγωγών-αγροτικών συνεταιρισμών - μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η Συμβολαιακή Τραπεζική υποστηρίζει τους νέους αγρότες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους στο αγροτικό επιχειρείν. Ο νέος αγρότης μπορεί πλέον να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στη ρευστότητα και να δημιουργήσει δομές συνεργασίας που θα του προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και θα τον βοηθήσουν να θέσει σε βιώσιμη βάση την αγροτική του εκμετάλλευση.

Επιπρόσθετα συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, παρέχοντας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μία ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών χρηματοδότησης και κάλυψης πιστωτικού κινδύνου (μέσω της Πειραιώς Factoring A.E.), με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο της εξαγωγικής τους ικανότητας και ετοιμότητας.

Η Συμβολαιακή Τραπεζική όλα αυτά τα χρόνια έχει αφήσει ισχυρό διακριτό αποτύπωμα στον αγροτικό χώρο με αμοιβαία οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τις μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της και τη διείσδυσή της σε μια μεγάλη και συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα προϊόντων, ολόκληρου του ελλαδικού χώρου, καλύπτοντας απομονωμένες και παραμεθόριες περιοχές και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην τόνωση τοπικών κοινωνιών.

Μέσω της Συμβολαιακής δημιουργούνται αλληλένδετες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας και ανοίγονται δρόμοι ανταγωνιστικότητας στην διεθνή αγορά, τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές της «αειφόρου» ανάπτυξης.

Σε μια περίοδο πρωτόγνωρων εξελίξεων και σημαντικών προκλήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις. Βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, η πλήρης κάλυψη των αναγκών τους με καινοτόμα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και η προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης με άρτια σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες.
Read More »
Η Συμβολαιακή Τραπεζική χτίζει το αύριο για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα Η Συμβολαιακή Τραπεζική χτίζει το αύριο για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας στην ΕΡΤ3 για το κίνδυνο "εξαφάνισης" του Δρεπάνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας στην ΕΡΤ3 για το κίνδυνο "εξαφάνισης" του Δρεπάνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαβάστε ακόμα: 

Σοβαρές ζημιές στην παραλία του Δρεπάνου (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

S.O.S. εκπέμπει το Δρέπανο...!!! (ΦΩΤΟ + Πλάνα Drone)

Read More »
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας στην ΕΡΤ3 για το κίνδυνο "εξαφάνισης" του Δρεπάνου (ΒΙΝΤΕΟ) Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας στην ΕΡΤ3 για το κίνδυνο "εξαφάνισης" του Δρεπάνου (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Τα εγκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας την 14η Οκτωβρίου 1976 (+ΦΩΤΟ)

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021

Τα εγκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας την 14η Οκτωβρίου 1976 (+ΦΩΤΟ)

Από το περιοδικό Επιθεώρισις Χωροφυλακής Τεύχος 84ο Δεκέμβριος 1976
Read More »
Τα εγκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας την 14η Οκτωβρίου 1976 (+ΦΩΤΟ) Τα εγκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας την 14η Οκτωβρίου 1976 (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου της Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Ηγουμενίτσα: Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου της Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου που διοργάνωσε η Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με τον Πρωτέα Ηγουμενίτσας Στίβος . 
Στον αγώνα συμμετείχαν 180 συνολικά μαθητές και μαθήτριες Ε και ΣΤ Δημοτικού και τα κορίτσια έτρεξαν απόσταση 800 μέτρων και τα αγόρια απόσταση 1000 μέτρων .
Σημείο τερματισμού ήταν το ΠΑΝΘΕΟΝ όπου έγιναν και οι απονομές στις 4 κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών με αφετηρία τον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας .
Ως σύλλογος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση των αγώνων , την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, την Μαρίνα Μπέση, τον κ. Γιάννη Δημάκα , τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν και τους γυμναστές των σχολείων που οργάνωσαν και συνέβαλαν για την άρτια διοργάνωση των αγώνων .
Επίσης την Ερμιόνη Χασκή και την Σαββίνα Μπέζα και τους εθελοντές -γονείς που συνέβαλαν τα μέγιστα για την άψογη διοργάνωση .
Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία σε όλους !!!!!
Read More »
Ηγουμενίτσα: Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου της Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα: Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου της Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Γηροκομείο Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021
Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Γηροκομείο ΗγουμενίτσαςΤην Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ολιγομελή αντιπροσωπεία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου της Νέας Σελεύκειας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας επισκέφτηκαν το Γηροκομείο Ηγουμενίτσας .
Στο πνεύμα των Χριστουγέννων , εκφράζοντας αγάπη και αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που διαμένουν εκεί, οι μαθήτες και οι μαθήτριες των Ε και Στ τάξεων σχολείου μας έστειλαν ευχετήριες χριστουγεννιάτικες κάρτες τις οποίες έφτιαξαν μαζί με τους δασκάλους τους.
Ο Σύλλογος γονέων, προσέφερε νόστιμα μελομακάρονα και ένα ξύλινο χριστουγεννιάτικο γούρι.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Διεύθυνση του Γηροκομείου και το προσωπικό για την θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξαν στον εξωτερικό χώρο του Γηροκομείου τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Read More »
Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Γηροκομείο Ηγουμενίτσας Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Γηροκομείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

Σελίδες